Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


Denne saken slås nå også opp av forskning.no

30.04.2008. Norske kjønnsforskere har mye å vinne på å gjøre seg kjent med biologisk influert forskning på kjønn, sier professor Tone Bleie. Dette melder forskning.no. Se min tidligere kommentar til Bleies utspill.

 


Kjekt å vite om øl

29.04.2008. I årevis har jeg henslept tilværelsen i den villfarelse at det engelske ordet ale er en generisk betegnelse på en type øl som brygges på de britiske øyer. Da jeg tidligere i år ble gjort oppmerksom på denne misforståelsen, bestemte jeg meg for å sette meg litt bedre inn i grunnleggende ølterminologi. Det resulterte etter hvert i en aldri så liten epistel, som tilbys her på HonestThinking som en kuriositet.

 


Multikulturalisme - en liberal illusjon

24.04.2008 (oppdatert 28.04.2008). Klasekampen hadde 24. april et intervju med professor Sigurd Skirbekk (side 6 - 7) i forbindelse med lanseringen av hans nye bok Nasjonalstaten - velferdsstatens grunnlag. Her er noen utdrag (uthevelse i original):

Begrepet bindestreks-normann er ikke nor Skirbekk nødvendigvis ser som negativt.

- Slik situasjonen er i dag, bør det være slik. At vi har en gradert tilhørighet, hvor man går fra å være fremmed til å nå forskjellige nivåer av tilhørighet og tillit i det nye samfunnet man flytter til. Han viser til erfaringer fra USA [...]

Skirbekk kommer inn på begrepene "vi" og "dem" når han forklarer hvorfor det er viktig at immigranter går gjennom en prosess fram mot det å bli tatt inn i det norske fellesskapet.

Han mener mennesker er grunnleggende skeptisk til andre. Det ligger i vår natur, og er ikke en farlig kraft, ifølge professoren.

- Å benekte at vi mennesker tenker "vi" og "dem", blir like naivt som å nekte for at mennesket har kjønnsdrift. Skepsisen er med på å beskytte oss og gruppen vår.

 

 


Intellektuell uredelighet florerer fortsatt

26.04.2008. Noe har hendt med tonen i den svenske integreringsdebatten. Til tross for at det råder bred politisk enighet om at fremmedfiendtlighet og rasisme skal bekjempes, har debattørene havnet i en verbal skyttergravskrig. Posisjonene er låst: På den ene siden står en radikal venstre, på den andre siden en liberal høyre. Dette skriver frilansjournalist Joakim Nilsson, som har foretatt en analyse av den svenske integreringsdebatten slik den står i dag. Les mer hos HRS.

 


Bok av Unni Jakobsen

25.04.2008. Unni Jakobsen, cand polit og logoped MNLL, kom for noen måneder siden ut med boken Snakker ikke samme språk - når innvandrere blir pendlere. Dette er en bok som spesielt tar for seg språkrelaterte problemstillinger knyttet til integrering av innvandrere, og Jakobsen har gode forutsetninger for å skrive om akkurat det. Dessverre er boken ikke av de enkleste å lese for oss som ikke er inne i hennes fagområde fra før. Dertil er den holdt i en skrivestil jeg oppfatter som nokså stakkato, med mange brå overganger fra ett avsnitt til det neste. Det er trist, for Jakobsen sitter inne med mye fagkunnskap som burde få politikere og byråkrater til å våkne og innse at vi er på vei mot store problemer, også på dette området. Denne boken bør, til tross for nevnte svakheter, være obligatorisk lesning for alle som jobber med oppvekst og skole for innvandrerbarn.

Se også Mange sliter etter skolegang utenlands og Ikke tospråklig, men halvspråklig.

 


Kjønnsnøytral ekteskapslov

24.04.2008 (oppdatert 25.04.2008). Fylkespolitiker for Krf i Østfold, Ståle Solberg, har skrevet et avisinnlegg om den nye, kjønnsnøytrale ektekspasloven. Her er noen utdrag (hyperlenke tilføyd av meg):

Den nye loven vil i praksis være en skole- og samfunnsreform. Det handler ikke om retten til adopsjon eller kunstig befruktning fordi det angår forsvinnende få. Den store samfunnsmessige endringen er at lærebøker i alle fag må endres i tråd med den nye loven. Barnehagene må bestrebe seg på ikke å diskriminere de nye ekteskapsformene. Trikkefører Syvertsen og politimester Bastian skal gifte seg! Det er helt greit at tante Sofie ikke vil komme på festen, bare hun tar til fornuft og kommer likevel.

Norske lærere vil bli potensielle lovbrytere. De kan synes det er greit at de homofile får leve sine liv som de vil i lovregulerte forhold, men nå skal de lære barn at ”mor og medmor” er et minst like godt alternativ som mor og far.

Friskolene som ikke endrer sin undervisning i tråd med regjeringens nye lære, vil få økt søkningen, men vil det følge økonomi med skolebarna når undervisningen er ”diskriminerende” og i strid med landets lover? Menigheter/organisasjoner som arbeider inn mot familier og ektepar vil miste statstøtte dersom deres holdninger er i tråd med de franske vurderingene. I toleransens navn blir deres standpunkt ikke tolerert.

Unisexbevegelsen gikk som en farsott over den vestlige verden på 70- og 80- tallet: Kjønnene er identiske bortsett fra forplantningsapparatet. Enhver ulikhet i kjønnenes atferd er et resultat av patriarkalske og kulturelle fordommer. I Amerika var det i 20 år i praksis forbudt å sette opp skilt med ”leker for gutter” og ”leker for jenter”,inntil Toys ”R” Us brøt forbudet og satte opp skilt med ”Gutters verden” og ”Jenters verden”. De hadde i forkant gjennomført en undersøkelse som viste at jenter og gutters interesser er forskjellige i forhold til leker. (James Dobson: ”Forstå Gutter”)

Unisexbevegelsen måtte gi tapt for ny medisinsk viten. Menn og kvinner er forskjellige. Ulik konstruksjon av hjernen og hormonelle faktorer gir grunnlag for ulike væremåter og holdninger.

Se dessuten det åpne brevet Hva er homofili? - Et spørsmål til Anniken Huitfeldt og Jens Stoltenberg, også det skrevet av fylkespolitiker for Krf i Østfold, Ståle Solberg,

 


Sakte men sikkert brytes tilliten til systemet ned

25.04.2008. Flekkefjord-legen Knut Sand Bakken så seg nødt til å ta saken i egne hender da han tok innbruddstyver på fersken på legekontoret i januar: Mens politiet var opptatt et annet sted, pågrep han selv en av tyvene. Reaksjonen fra politiet er imidlertid ikke helt som forventet for den 61-årige legen: Han har nå fått 10 000 kroner i bot for innsatsen. Dette melder Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Dersom tyven ikke er påført alvorlig skade, varig mén, store og unødvendige smerter eller noe annet i den dur, er det vanskelig å forstå hvorfor det skal være straffbart å pågripe vedkommende. Han eller hun har selv satt seg ut over loven, og må ta konsekvensene av det. Dersom det er korrekt anvendelsen av reglene som ligger til grunn for avgjørelsen i denne saken, da er det noe galt med reglene. At legen utsatte seg for personlig risiko ved sin oppførsel (og altså muligens opptrådde uklokt, slik politiet gjør et poeng ut av), er ikke noe argument for at han bør bøtlegges. Dette er bare ett av mange eksempler på at myndighetene, som jo skulle tjene folket, gjør det motsatte. På lang sikt kommer konsekvensene av det hele formodentlig til å bli alvorlige.

 


Ny rapport om kvinners stilling i Saudi-Arabia

24.04.2008. Klassekampens dyktige medarbeider Amal A. Wahab, som holder til i Kario, har en interessant artikkel på trykk i avisen i dag, side 12 - 13. (mine uthevelser):

- Det er en smertefull situasjon kvinner i Saudi-Arabia må leve under. De er offer for maktsyke menn, som bevisst tolker islam på en slik måte at det tilfredsstiller deres egoisme, uttaler dr. Amna Noseir til Klassekampen i Kairo.

Noseir er en av de mest kjente egyptiske kvinnelig skriftlærde, som nyter stor respekt i og utenfor Egypt. Hun er professor i islamsk filosofi, og har sittet som dekanus for Fakultet for islamske og arabiske studier ved Al Azhar universitetet i ti år.

Hun sitter også i Det øverste islamske råd, og har tidligere undervist i islamsk filosofi både i Nerderland og i Østerrike. [...]

- Saudiarabiske menn gjør alt for å opprettholde kontrollen over kvinnen og tilfredsstille sin selvgodhet, selv om det går på tvers av Guds ord, sier hun [...]

Hun er svært engstelig for spredningen av Golfstatenes kultur, og mener det er viktig å demme opp for spredning av en slik uislamsk kultur.

Selv går hun i hijab, og mener at det er et personlig valg som hun var glad for å ta. Hun mener den er en religiøs plikt. Selv ser hun ingen motsetninger mellom å være muslim og feminist.

- Vi har fortsatt en lang vei å gå mot likestilling her i Egypt også. I kampen for likestilling har det hjulpet å kunne vise til tidligere islamske tradisjoner og islamsk sharia, sier hun.

- Niqaben, og den tankegangen som ofte følger med den, som den strenge og uislamske kjønnssegregeringen er noe helt annet. Jeg er alvorlig bekymret over utviklingen, sier hun til Klassekampen i Kairo.

 

 


Også innvandrere reagerer på den anti-norske kampanjen

23.04.2008 (oppdatert 24.04.2008). 17. mai-komiteen i Oslo har nylig avslått en henstilling fra innvandrerforum om å la elever med utenlandsk opprinnelse få bære "sine" nasjonalflagg i 17.maitoget i den norske hovedstaden. Dette var en klok avgjørelse, men den offisielle begrunnelsen for avslaget var litt tynn. Forslaget kommer helt sikkert opp igjen, og da trengs det mer inngående argumentasjon for avgjørelsen. Les Sigurd Skirbekks betraktninger om dette i VG 18. april, gjengitt hos document.no.

Se dessuten oppslag i Dagsavisen, samt ikke minst Ninas document.no-artikkel med hudfletting av Hege Ulstein, Anders Heger og Athar Ali.

 


Tankevekkende fra norsk muslim

22.04.2008. Verdens beste land? Norge er flere ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i. Åpenbart er dette sant på mange områder, men medaljen har også sin bakside. På flere av samfunnets betydningsfulle områder er Norge på tynn is. Slik innleder Attiq Ahmad Sohail, medisinstudent, Universitetet i Oslo, sin kronikk i Aftenposten for noen dager siden. Han avslutter slik:

Redd ekteskapet
For å bevare familiens posisjon i samfunnet må ekteskapet som en familieinstitusjon reddes. Denne er i ferd med å viskes ut fordi folk stadig velger å inngå samboerskap. Det er hevet over enhver tvil at ekteskapet er den tryggeste rammen for barna. Ikke minst er barns risiko for å oppleve samlivsbrudd mer enn tre ganger større i samboerfamilier enn i ekteskap. Dessuten gir ekteskapet en gjensidig forpliktelse og stabilitet som også er viktig for samfunnet.

Samboerskapstrenden øker for hvert år på grunn av folks manglende evne til dypt forpliktende engasjement og gjensidig tillit. Professor i sosiologi, Stein Ringen, ved universitetet i Oxford, hevder at det ligger i selve samboerskapets form at det bidrar til usikkerhet.

[...]

Sutrende og utakknemlige
Min kritikk er ingen klandring av en fremmed kultur, men heller selvransakelse av det samfunnet jeg lever i. Innvandrerbefolkningen som klager over samfunnet i Norge, blir sett på som sutrende og utakknemlige og blir ofte gjenstand for krass kritikk, ikke sjelden krydret med en oppfordring om å "reise hjem".

Dette er en uetisk forsvarsmekanisme og fremmedgjør ikke-vestlige innvandrere som ser på seg selv som en del av det norske samfunnet og vil være med på å forme et bedre Norge.

Ikke rasister
Tilsvarende bør etniske nordmenn kunne gi velresonnert kritikk til innvandrere uten å bli stemplet som rasister. Jeg som en norsk muslim ønsker med denne kronikken å blottlegge mine holdninger og meninger for etniske nordmenn, for å gi sistnevnte innsikt i vår tankegang.

Forutsetningen for dette er en bunnløs ærlighet, altså ingen frykt for å uttale seg politisk ukorrekt. Forhåpentlig vil vår økende deltagelse i samfunnsdebatten avmystifisere forestillingene om de nye landsmennene.

HonestThinking kommenterer: Det norske samfunnet har godt av å utsettes for denne typen kritikk. Om jeg forstår ham riktig, oppmuntrer han til kritikk i de fleste retninger, så sant det skjer med "bunnløs ærlighet". Vi trenger flere stemmer med den samme grunnleggende holdningen som Attiq Ahmad Sohail her legger for dagen.

 


Kritisk artikkel i forskning.no

21.04.2008 (oppdatert 22.04.2008). Er IQ det samme som intelligens? Betyr arvelig uforanderlig? Har gener arvelighet? Dette oppklarer Rolf Marvin Bøe Lindgren i denne kronikken. Slik lyder ingressen til en kronikk i forskning.no som retter kritikk mot meg.

HonestThinking kommenterer: Jeg registrerer med glede at det nå ser ut til å være noen som ønsker rasjonell og saklig debatt om de aktuelle spørsmålene. Denne kronikken har hittil gått meg hus forbi, derfor denne forsinkelsen med å lenke opp til den (tips om artikler som kritiserer HT, mottas alltid med takk). I første omgang nøyer jeg meg med å henvise til det bakgrunnsstoffet som underbygger de påstandene jeg har fremmet, men som Lindgren altså kritiserer.

Se også Lindgrens tidligere artikkel Kan det være nødvendig å være så sint?. Og siden Lindgren har valgt ovenstående overskrift, synes jeg det er spesielt aktuelt å nevne en artikkel mange av hans amerikanske kollegaer signerte i 1994 (en artikkel som fortsatt står sterkt og refereres hyppig), nemlig Racial Differences in Intelligence: What Mainstream Scientists Say.

 


Ny artikkel om Skorgens arbeidsmetoder

18.04.2008. Kulturforskeren Torgeir Skorgen har begått et innlegg i Dagbladet som er vel verdt et nærmere studium. Mitt tilsvar sto på trykk i Dagbladet 16. april (men ble tydeligvis ikke lagt ut på dagbladet.no).

Skorgens fremgangsmåte og argumentasjonsteknikk i denne saken er såpass oppsiktsvekkende at jeg har skrevet en separat artikkel som drøfter dette nærmere.

 


Noe er på gang blant kjønnsforskerne

17.04.2008. Enkelte kjønnsforskere som uttaler seg offentlig om biologiske kjønnsforskjeller framstår som de rene analfabeter. Det er både pinlig og bekymringsfullt. Det sier professor og fem-darwinist [sic] Tone Bleie. Hun mener norske kjønnsforskere har mye å vinne på å gjøre seg kjent med biologisk-influert forskning på kjønn. Les hele artikkelen hos Forskningsrådet.

HonestThinking kommenterer: Det er gledelig dersom det nå brer seg en erkjennelse av at det er meningsløst å drive kjønnsforskning uten at biologisk erkjennelse utgjør en del av fundamentet. Jeg tillater meg å minne om mine egne forskning.no-innlegg om det samme temaet for noen år siden:

 


SOS Rasisme med ullen uttalelse

15.04.2008 (oppdatert 16.04.2008). SOS Rasisme har på sitt 11. ordinære Landsmøte, 4-6 april 2008 forfattet en uttalelse som innledes og avsluttes som følger:

I en tid hvor nazismen igjen er på fremmarsj i Europa får de ekstreme rasistene og nazistene i Norge nærmest fritt spillerom. Vi nekter å gi nazismen tilbake en plass i det norske samfunnet!

[...]

Vi vil ha et samfunn der det ikke er rom for grupper som sprer hat, uansett hva slags forkledning de skjuler seg bak. Aldri mer nazisme i Norge!

HonestThinking kommenterer: Det er svært viktig å bekjempe nazisme, og det bør vi ikke minst gjøre ved å hindre at det skapes grobunn for denne typen totalitære ideologier. SOS Rasisme har bare delvis troverdighet i denne saken så lenge de nekter å se i øynene at forholdene i Europa er i ferd med å bli slik at det gis foruroligende mye næring til usunne krefter.

Og så må man spørre: Er det først og fremst nazisme det siktes til i denne uttalelsen, eller ønsker man egentlig å favne videre, mens man skyver nazister foran seg som et passende fugleskremsel? Jf det fleksible og hensiktsmessige begrepet "grupper som sprer hat", som kan brukes om alle man ikke liker. Påstanden om at "I europeiske land står nazister hvert år bak tusenvis av overfall og drap på etniske minoriteter", kan tyde på at man kanskje har strukket sannheten noe, og at vi ser nok et eksempel på at nazi-stempelet brukes som det ultimate kortet (se også dette antirasismeharselaset). Like lite som enhver steinkastende og brannpåsettende innvandrerungdom nødvendigvis er islamist, er enhver pøbel som begår voldshandlinger mot innvandrere, nazist.

Utspillet fra SOS Rasisme minner forøvrig foruroligende om de totalitære og anti-intellektuelle tankene til Herbert Marcuse:

He characterizes tolerance of repressive speech as "inauthentic." Instead, he advocates a discriminatory form of tolerance that does not allow so-called "repressive" intolerance to be voiced.

Ethvert samfunn som tillater et selvoppnevnt presteskap å bestemme hvem som skal få lov å ytre seg offentlig, har navigert seg inn i alvorlige problemer.

 


Hva sier du nå, Braanen?

15.04.2008. Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen har gjentatte ganger hevdet at HonestThinking og andre skaper et falskt skremmebilde av et ekspansivt og agressivt islam som ønsker å erobre Europa og resten av Vesten. Her er noen utdrag av det den muslimske forkynneren Yunis Al-Astal (Hamas-representant i parlamentet) sa i en tale som ble overført på Al-Aqsa TV 11. april 2008 (gjort tilgjengelig av The Middle East Research Institute - MEMRI; min uthevelse):

Allah has chosen you for Himself and for His religion, so that you will serve as the engine pulling this nation to the phase of succession, security, and consolidation of power, and even to conquests thorough da'wa and military conquests of the capitals of the entire world. Very soon, Allah willing, Rome will be conquered, just like Constantinople was, as was prophesized by our Prophet Muhammad. Today, Rome is the capital of the Catholics, or the Crusader capital, which has declared its hostility to Islam, and has planted the brothers of apes and pigs in Palestine in order to prevent the reawakening of Islam – this capital of theirs will be an advanced post for the Islamic conquests, which will spread through Europe in its entirety, and then will turn to the two Americas, and even Eastern Europe.

I believe that our children or our grandchildren will inherit our Jihad and our sacrifices, and Allah willing, the commanders of the conquest will come from among them. Today, we instill these good tidings in their souls, and by means of the mosques and the Koran books, and the history of our Prophets, his companions, and the great leaders, we prepare them for the mission of saving humanity from the hellfire on the brink of which they stand.

HonestThinking kommenterer: Selvfølgelig støtter Ikke alle muslimer denne typen synspunkter. Særlig får vi håpe at en god del muslimer i Vesten har motforestillinger mot Yunis Al-Astals ideologi. Men hvor ekstreme er egentlig denne mannens synspunkter? Han er tydligvis ingen hvemsomhelst (se ovenfor), og jeg tviler på at de tankene han gir uttrykk for bare kan avfeies som et marginalt fenomen.

I går deltok jeg på et arrangement på Blindern i regi av Muslimsk Studentersamfunn (MSS) og Oslo Kristelige Studentlag (OKSL), der filmen The imam & the pastor ble vist. Oddbjørn Leirvik fra Teologisk fakultet kom med en oppsummering etter filmen, og Shoaib Sultan fra IRN var ordstyrer i den etterfølgende debatten. I mitt innlegg sa jeg meg stort sett enig i Leirviks oppsummering, men tok også opp noe av det jeg opplever at det legges for liten vekt på i dialogarbeidet, nemlig viljen til å stille hverandre vanskelige spørsmål (Leirvik ba om replikk og understreket at i det mangeårige dialogarbeidet han selv har deltatt i, er man ikke redd for å stille slike spørsmål).

Jeg tviler ikke på at Leirvik gjennom alle disse årene har gitt et betydelig bidrag til at klimaet mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge er adskillig bedre enn i mange andre europeiske land, inkludert Danmark, og jeg har ingen grunn til å tvile på at han har dekning for å hevde at man i de aktuelle fora ikke viker unna å stille hverandre tøffe/vanskelige spørsmål. Dialog handler ikke om å bli enige, men å forstå hverandres forskjeller, som det ble understreket på møtet i går. Fint.

Men ett av de mange vanskelige spørsmålene vi trenger å stille til våre muslimske brødre og søstre, er i hvilken grad den type tankegods som Yunis Al-Astal er eksponent for, har grobunn blant muslimer i Norge og Vesten forøvrig. Al-Astals tale er bokstavelig talt en krigserklæring, og den dialogen MSS og OKSL ønsker, blir ikke akkurat hjulpet av slike folk som ham.

Braanen er åpenbart en dyktig redaktør, og jeg har ofte sansen for hans artikler. En av hans svakheter er imidlertid at han viker unna når han utfordres på punkter der Kk-retorikken ikke holder mål. Kunne han tenke deg å håndtert denne saken litt annerledes, mon tro? Han har rettet skarpe anklager både mot meg og folkene bak document.no og HRS, men bevismaterialet er ganske så entydlig; det er faktisk sterke krefter innen islam som ønsker å erobre Vesten. En god begynnelse på å hindre at det som enn så lenge er et problem og en utfordring, får utvikle seg til å bli en katastrofe en gang i fremtiden, er å se sannheten i øynene.

 


Frode Barkved i Klassekampen

15.04.2008. Mohammad Usman Ranas vinnerkronikk i Aftenposten 25. Februar har avfødt en interessant og til dels ladet debatt i en rekke aviser og medier. Undertegnede har med interesse fulgt reaksjonene og vært spesielt opptatt av å se om det kunne finnes en berettigelse i å bruke det paradoksale begrepet ”sekulær ekstremisme”. Når du først har skjerpet blikket for et fenomen dukker det gjerne opp der du minst hadde ventet det. Så foruten en direkte reaksjon til Ranas innlegg som helt tydelig bekreftet sekulær ekstremisme, dukket det opp to andre meningsytringer som ikke sto i et direkte forhold til kronikken, men like fullt bekreftet dens påstand. Slik innleder Frode Barkved sin Kk-kronikk om sekulær ekstremisme, som i dag replubliseres av HT med forfatterens tillatelse..

 


SKUP måler meninger hos norske journalister

15.04.2008. Gallupen som viser at en av fire journalister har fremmedfiendtlige eller rasistiske holdninger ble møtt med vantro av pressens egne tillitsmenn da den ble lagt frem på SKUP-konferansen lørdag. Les mer hos document.no.

 


Da er vi igang med den årlige balladen igjen; skal vi skape multiparadiset må vi få slutt på dette tåpelig tullet om Norge som en norsk nasjonalstat, og da gjelder det å bryte den reaksjonære forbindelsen mellom 17. mai og det norske flagget, må vite.

15.04.2008. Dagsavisens varme forsvar av alle andres flagg på Norges nasjonaldag er riktig artig. Flaggdebatter er som regel det. Så i den anledningen lurer jeg på om det er noen som fremdeles husker at norske mediers redaksjoner sommeren 2005 engasjerte seg i en amper meningsutveksling over det faktum at mange nordmenn som eier ferieboliger i Sverige flagger med norske flagg? Les mer hos document.no.

 


Antirasistiske volds- og terrormetoder i Sverige

13.04.2008. Anna-Lisa Helte, 90, fick under natten till fredagen sin bil sönderslagen och sprejad med ordet "Nasse" på sidan. - Det är obehagligt, säger hon. Dette melder Barometern.

 


Mer handlekraft enn dømmekraft i visse typer spørsmål?

13.04.2008. Det skjedde eit justismord då den strengaste domen nokosinne for familievald i Noreg vart avsagd i november i fjor, skriv Lars Gule i Dag og Tid. I denne artikkelen kritiserer han den mest sentrale premissen for domen.

 


Vitenskapsfilosofi for samfunnsengasjerte mennesker (del 2)

12.04.2008 (oppdatert 17.04.2008). Som tidligere nevnt, har kulturforskeren Torgeir Skorgen valgt å bruke vitenskapsfilosofen David N. Stamos som sin viktigste referanse når det gjelder å få folk til å forstå hvor lite formålstjenlig det generelt er å interessere seg for rasebiologi, samt spesielt hvor helt bort i staur og vegger tåpelig det er å tro at raseforskeren J. Philippe Rushton kan ha noe som helst fornuftig å si om om nevnte tema.

Men jeg har altså en mistanke om at Skorgen ikke kan ha lest Stamos' bok «Evolution and the big questions» særlig grundig, for Stamos skriver en rekke ting som går direkte imot den form for argumentasjon Skorgen stadig gjør bruk av.

For å vise hvor lite gjennomtenkt jeg anser Skorgens referanse til Stamos' for å være, har jeg gjort noen utdrag fra bokens kapittel om rase tilgjengelig her på HonestThinking. Her gis en utmerket innføring i grunnleggende problemstillinger knyttet til rase og evolusjonsteori. Jeg synes følgende avsnitt er spesielt interessant (kursiv i original, fete typer og hyperlenker tilføyd av meg):

Even more serious is the main criticism of Rushton by Alland (2002), who devotes a chapter to Rushton in his book. According to Alland, Rushton and all the scientists who provide quoted support for his book in the inside cover of the third edition – his “coterie of admirers” (161), which includes famous race researchers such as Arthur Jensen, Hans Eysenck, and Charles Murray – received generous research grants from the Pioneer Fund. This organization, Alland is quick to point out, is “noted for its support of racist research,” it had in its earliest years “praised aspects of Nazi Germany’s racial policies” (8), [and some more along these lines].

Whether these allegations are true or not, it does not really matter, since, from a logical point of view, they commit at least three fallacies when used, as they are by Alland, to reject and argument, in this case Rushton’s evolutionary argument for racial differences. The first is the genetic fallacy, […] The next is guilt by association. […] Finally, there is circumstantial ad hominem. A person’s motive in making an argument, whether that motive is conscious or not, has no bearing whatsoever on the logical worth of the argument. An argument is an autonomous entity, and it needs to be analyzed accordingly, in terms of whether the premises are true, relevant, and sufficient. The motive of the person who provided the argument is totally irrelevant. All of these points are readily available in books on what is known as informal logic, and students will readily agree with them when they examine them in theory and see them applied to mundane examples, but it all has a habit of going out the window in the context of hot topics such as race (others are feminism and religion). […]

[…]

At this point my own motives have probably come under suspicion, but I really do not care. My only desire has been to argue that, from an evolutionary point of view, there is nothing inherently mistaken or wrongheaded, let alone evil, in supposing that there are racial (geographic, cladistic, or ecotypic) differences in IQ or in other character traits within wide-ranging species such as Homo sapiens. Any aversion to research in this area is basically socially and politically motivated, it is not biologically motivated. At the end of the day, when all is said and done, it remains possible – indeed, quite possible – that from a modern evolutionary point of view there are innate statistical differences, even significant differences, in aptitude and behavior between different human races. […] Equal opportunity combined with a positive environment is the moral imperative. But we should not let the value of this imperative fool us into believing that biology makes us equal. Like it or not, biology just does not work that way. We need to be realistic, and to remember that we are always dealing with statistical phenomena. At any rate, for my own part, I prefer to rest content with the wisdom of Martin Luther King, Jr., who said it is not the color of a man’s skin that matters but the content of his character. Truer words were never spoken, possibly even if repeated from an evolutionary point of view.

Hva i all verden Skorgen tenkte på da han valgte å satse på Stamos for å få folk til å forstå at jeg er på ville veier når jeg påpeker at dette med kontinentgrupper (raser) og etniske grupper gir opphav til utfordringer vi ikke uten videre kan ignorere, er for meg en gåte.

Og jeg gjentar at dette stoffet fra Stamos bør være obligatorisk lesning ikke bare for Torgeir Skorgen, men også for Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud, Morten Falck, Jon Hustad (se hans invervju med Skorgen), Lars Gule, Hans Rustad, Hege Storhaug, Marte Michelet, Anders Heger, Rolf Lindgren, Kjetil Rollnes, Ronny K., Thomas Hylland Eriksen, Dag Undlien, Dag Hessen og Thore Lie; og ikke minst sentralt plasserte folk i debatt- og samfunnsredaksjonene i Aftenposten, Dagbladet, Klassekampen, Dagsavisen, Morgenbladet, m.fl.; samt alle andre som har tenkt å mene noe om raseproblematikk i tiden som kommer.

 


Svar til Hokland og Skorgen i Klassekampen

12.04.2008. Jørn Hokland sier seg i sitt innlegg 1. april enig i at elementære, evolusjonære resonnementer tilsier at når menneskelige populasjoner har levd adskilt på ulike kontinenter i titusenvis av år, da må det nødvendigvis oppstå forskjeller. Han spør meg likevel hva jeg ønsker å oppnå med å påpeke dette. Les mitt svar i Klassekampen.

 


Når redelig argumentasjon ikke holder

12.04.2008. Venstresiden bruker nazi-stemplet for alt det er verdt. Det ultimate våpen kjøres nå frem i alle sammenhenger. Men spørsmålet er om ikke denne hyppige brunsvertingen sier noe om avsenderens forhold til vold og rettferdiggjøring av vold. Slik innleder Hans Rustad sin kommentarartikkel på document.no.

 


Ekstreme holdninger i Unge Venstre

12.04.2008. I et innlegg i Dagbladet tar Anne Solsvik (Leder Unge Venstre) og Jonas Stein Eilertsen (Nestleder Unge Venstre), til orde for en liberalisert innvandringspolitikk. Deres langsiktige mål er tydeligvis mer eller mindre fri innvandring i en verden der grenser knapt finnes:

Det er ikke realistisk med fri innvandring i morgen, men vi kan begynne med å føre en mye mer liberal innvandringspolitikk enn vi gjør i dag. Det viktigste er likevel at vi begynner å se på innvandring som noe positivt og som en berikelse av vårt samfunn.

HonestThinking kommenterer: Dette er en uansvarlig holdning som bare vil legge grunnlaget for borgerkrig og blodbad dersom den skulle bli gjennomført. Hvorfor det? Fordi all erfaring tilsier samfunn faller fra hverandre dersom ulikhetene blir for store.

Jeg minner ellers om min Minerva-artikkel Håp for Europa? - et svar til Erlend Sand. Også han hadde/har tilknytning til Unge Venstre - et miljø der det tydeligvis ikke er så nøye med bakkekontakten.

 


Ikke alle fagfolk deler FNs vurdering

12.04.2008. Temperaturen er primært styrt av solaktiviteten og vanndamp, ikke av vår CO2. Det har ikke vært noen global oppvarming de siste 10 år, skriver Tom V. Segalstad (førsteamanuensis i ressurs- og miljøgeologi og leder geologi ved Naturhistorisk museum, UiO) og Asmunn Moene (pensjonert fagsjef ved Meteorologisk institutt) i Dagsavisen.

 


Vitenskapsfilosofi for samfunnsengasjerte mennesker (del 1)

11.04.2008 (oppdatert 17.04.2008). Kulturforskeren Torgeir Skorgen har valgt å bruke vitenskapsfilosofen David N. Stamos som sin viktigste referanse når det gjelder å få folk til å forstå hvor lite formålstjenlig det generelt er å interessere seg for rasebiologi, samt spesielt hvor helt bort i staur og vegger tåpelig det er å tro at raseforskeren J. Philippe Rushton kan ha noe som helst fornuftig å si om om nevnte tema.

Jeg har imidlertid en mistanke om at Skorgen ikke kan ha lest Stamos' bok «Evolution and the big questions» særlig grundig før han brukte den mot meg i Klassekampen 13.03.2008, for Stamos er en sterk og klar eksponent for nettopp den grunnleggende holdning til biologi som jeg har gjort meg til talsmann for i norsk debatt gjennom flere år.

Noen utdrag fra bokens innledningskapittel er nå tilgjengelig her på HonestThinking. Dette stoffet gir etter min vurdering en glimrende innføring i de grunnleggende problemstillingene vi her står overfor. Jeg synes følgende avsnitt er spesielt interessant (kursiv i original, fete typer og hyperlenker tilføyd av meg):

Finally, there are political reasons for why many find the SSSM appealing and are immediately suspicious of, or will not even listen to, those who provide evolutionary perspectives on human nature. At the core of it all is political correctness, with its goal of a sensitive and fair society, especially with regard to groups that have suffered and continue to suffer discrimination and oppression. While among the general public there is a lot of division over the value of political correctness, with many thinking it has gone too far (just listen to call-in radio talk shows), in colleges and universities, especially in the humanities and social sciences, it has become quite a dominant force, even to the point of censorship (in many colleges and universities in the United States, for example, racial theorizing is not allowed). While the basic reasons for political correctness are just and laudable, much politically correct thinking is arguably unrealistic and a form of denial. Nowhere is this plainer than in the big questions where biology should be clearly relevant. Indeed, politically correct thinkers routinely give the impression that they could not care less about being biologically correct. If there is a conflict between political correctness and biology, then too bad for biology. What we shall see in coming chapters is that political correctness, when it shuts itself off from empirical evidence and argument or flies too easily to the SSSM, easily becomes its own worst enemy. To give a quick example, it can now be argued that the communist experiment failed, in country after country around the world, just as every commune experiment of hippies in the 1960s failed, not necessarily because evil or stupid people were behind the experiments, but because they had the wrong theory of human nature. How many other grand visions of human happiness are destined to fail because they have an erroneous concept of human nature?

Les mer fra bokens innledningskapittel her på HonestThinking. Jeg tillater meg å minne om hva jeg skrev i Klassekampen 21.12.2007:

Venstresidens store og vanstyrte prosjekter førte til ufattelige mengder død og lidelse i forrige århundre; Hitlers herjinger blekner i sammenligning. Nå er man i gang med sitt mest grandiose prosjekt noen sinne. Det forundrer meg at så mange snille, helhjertede og oppriktige venstreintellektuelle tilsynelatende er så lite opptatt av å finne ut hvilken rolle nettopp menneskesynet hadde når det gjaldt å legge til rette for forrige århundres katastrofer, samt av hvilket potensial det samme menneskesynet, i kraft av sin trefoldige enfoldighet og medfølgende virkelighetsfornektelse, har til å forårsake nye tragedier i dette århundret.

Her er noen beslektede innlegg fra min hånd:

Stamos' bok, eller i det minste de utdragene fra den som blir gjort tilgjengelig her på HT (det kommer mer - følg med), bør være obligatorisk lesning ikke bare for Torgeir Skorgen, men også for Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud, Morten Falck, Jon Hustad (se hans invervju med Skorgen), Lars Gule, Hans Rustad, Hege Storhaug, Marte Michelet, Anders Heger, Rolf Lindgren, Kjetil Rollnes, Ronny K., Thomas Hylland Eriksen, Dag Undlien, Dag Hessen og Thore Lie; og ikke minst sentralt plasserte folk i debatt- og samfunnsredaksjonene i Aftenposten, Dagbladet, Klassekampen, Dagsavisen, Morgenbladet, m.fl.; samt alle andre som har tenkt å mene noe om raseproblematikk i tiden som kommer.

 


Kvasi-anonym reportasje i A-magasinet

11.04.2008. A-magasinets forsidehistorie i dag er en reportasje av den typen alle de store avishusene kjører en gang i blant, der vi får møte en prostituert og hennes tanker om yrket og livssituasjonen som har bragt henne inn i det. Det er i og for seg vel og bra, dels fordi det gir en representant for en stigmatisert gruppe muligheten for å komme til orde, dels fordi disse kvinnene ofte har gjort seg interessante tanker. Jeg festet meg ved følgende replikkveksling i dagens artikkel:

- Dere tvinges til sex med stygge og gamle?
- Jeg må ingenting! Og hvordan kan dere kategorisere feite, gamle og stygge som ekle? Det er et stygt menneskesyn [...]

Det spørs om ikke "Eva" har tatt en og annen hykler på kornet her, ja. Men i denne ellers utmerkede reportasjen er det en sak jeg reagerer på; den ivaretar ikke "Evas" anonymitet. Det brukes bilder og gis en rekke opplysninger som er av en slik karakter at hennes nærmeste, og da spesielt sønnen hennes som omtales flere ganger, ikke vil ha noen problemer med å skjønne hvem som portretteres. Med mindre det er blitt inngått en avtale med henne om at denne reportasjen skulle brukes til nettopp å la hennes nærmeste få vite denne hemmeligheten, har A-magasinet misbrukt intervjuobjektets tillit og begått et overgrep.

 


Både skole og samfunn ødelegges i Sverige

10.04.2008. Räcker det att studenten säger "Jag är kränkt" för att läraren skall ställas i skamvrån? Det verkar så, åtminstone på Lärarhögskolan i Stockholm. Där finns det studenter som anser att det är kränkande att det krävs korrekt svenska av blivande svensklärare. Maciej Zaremba ser en lagstiftning som skulle skydda mot trakasserier vändas till sin motsats. Dette er ingressen til en kronikk i Dagens Nyhter.

HonestThinking kommenterer: Her legges det frem ganske hårreisende opplysninger om hva som skjer innen skolesektoren i Sverige. Som Hans Rustad i document.no sier det:

Man må spørre: hvorfor tar ikke norske medier fatt i en slik story? Den er ytterst urovekkende. Alle med forstand forstår at noe alvorlig holder på å skje i Sverige.

Dessverre vet vi en god del om hvorfor norske medier ikke tar tak i dette. Se også fersk kommentar hos HRS om medienes unnfallenhet.

 


Nytt angrep fra Torgeir Skorgen

09.04.2008 (oppdatert 10.04.2008). Torgeir Skorgen har i dag et nytt angrep på meg, denne gangen i Dagbladet, der han nok en gang gjør det til et hovedpoeng at jeg har referert et par artikler av John Philippe Rushton (se også hjemmeside) eller Jean Phillip Rushton som Skorgen kaller ham. Denne høyst uvanlige skrivemåten ser bare ut til å være brukt i en usignert artikkel fra 2003 med tittelen Who is Jean Phillip Rushton?. Skorgens artikkel er da heller ikke stort annet enn ukritisk etterplapring av de momentene som legges frem i denne artikkelen.

Jeg svarer på noen av Skorgens momenter i et innlegg i Klassekampen 09.04.2008, og tar sikte på å svare ytterligere i Dagbladet. Ut over det kommer jeg til å legge frem stoff her på HT som det ikke vil bli plass til i mitt tilsvar i Dagbladet. Jeg ønsker selvsagt ikke å underslå at Rushton, såvel som hans hypoteser og hans forskning, er kontroversielle. For kritikk av Rushton, se Wikipedia.

Merk at mine skriverier ikke baserer seg på de sidene ved Rushtons forskning det står mest strid om, f.eks. penisstørrelser og hodeskallestørrelser samt betydningen av r-strategi versus K-strategi for å kunne gi en evolusjonær forklaring på de observerte IQ-forskjellene mellom kontinentgruppene. Jeg kunne i og for seg ha klart meg ganske greit uten å referere til Rushton i det hele tatt, men har altså tatt med to av hans artikler i min litteraturoversikt. Det vil si, hans artikkel Thirty years of research on race differences in cognitive ability (med Arthur R. Jensen som hovedforfatter), er vanskelig å komme forbi dersom man ønsker en oversikt over den aktuelle forskningen de siste tiårne (se Medical Research News sitt resymé Race differences in average IQ are largely genetic for en rask oversikt).

La meg likevel allerede nå videreformidle til leserne noen synspunkter på Rushtons bok Race, Evolution, and Behavior som avviker en smule fra det bildet Skorgen tegner.

"I think Phil [Rushton] is an honest and capable researcher ... The basic reasoning by Rushton is solid evolutionary reasoning; that is it's logically sound. If he had seen some apparent geographic variation for a non-human species - a species of sparrow or sparrow hawk, for example - no one would have batted an eye."
--E.O. Wilson, A Mirror to Nature: Reflections on Science, Scientists, and Society; Rushton on Race

"(An) incendiary thesis....that separate races of human beings evolved different reproductive strategies to cope with different environments and that these strategies led to physical differences in brain size and hence in intelligence. Human beings who evolved in the warm but highly unpredictable environment of Africa adopted a strategy of high reproduction, while human beings who migrated to the hostile cold of Europe and northern Asia took to producing fewer children but nurturing them more carefully."
---Malcolm W. Browne, New York Times Book Review

"Rushton is a serious scholar who has assembled serious data. Consider just one example: brain size. The empirical reality, verified by numerous modern studies, including several based on magnetic resonance imaging, is that a significant and substantial relationship does exist between brain size and measured intelligence after body size is taken into account and that the races do have different distributions of brain size."
---Charles Murray, Afterword to The Bell Curve

"Describes hundreds of studies worldwide that show a consistent pattern of human racial differences in such characteristics as intelligence, brain size, genital size, strength of sex drive, reproductive potency, industriousness, sociability, and rule following. On each of these variables, the groups are aligned in the order: Orientals, Caucasians, Blacks."
---Mark Snyderman, National Review

"Rushton's Race, Evolution, and Behavior...is an attempt to understand [race] differences in terms of life-history evolution....Perhaps there ultimately will be some serious contribution from the traditional smoke-and-mirrors social science treatment of IQ, but for now Rushton's framework is essentially the only game in town."
---Henry Harpending, Evolutionary Anthropology

"This brilliant book is the most impressive theory-based study...of the psychological and behavioral differences between the major racial groups that I have encountered in the world literature on this subject."
---Arthur R. Jensen, University of California, Berkeley

"The only acceptable explanation of race differences in behavior allowed in public discourse is an entirely environmental one...Professor Rushton deserves our gratitude for having the courage to declare that this emperor has no clothes, and that a more satisfactory explanation must be sought."
---Thomas J. Bouchard, Jr., University of Minnesota

"The remarkable resistance to racial science in our times has led to comparisons with the inquisition of Rome, active during the Renaissance.... Astronomy and the physical sciences had their Copernicus, Kepler, and Galileo a few centuries ago; society and the welfare of humanity is the better for it today. In a directly analogous fashion, psychology and the social sciences today have their Darwin, Galton, and Rushton."
---Glayde Whitney, Contemporary Psychology

"The data are startling to the uninitiated....Race, Evolution, and Behavior confronts us as few books have with the dilemmas wrought in a democratic society by individual and group differences in key human traits."
---Linda Gottfredson, Politics and the Life Sciences

"Professor Rushton is widely known and respected for the unusual combination of rigour and originality in his work....Few concerned with understanding the problems associated with race can afford to disregard this storehouse of well-integrated information which gives rise to a remarkable synthesis."
---Hans J. Eysenck, University of London

"Should, if there is any justice, receive a Nobel Prize."
---Richard Lynn, Spectator

Med unntak av sitatet av E.O. Wilson, er ovenstående hentet fra Charles Darwin Research Institute, der Rushton selv har en finger med i spillet (dette er altså ikke en objektiv kilde når det gjelder hans bøker og forskning); disse sitatene er uansett interessante.

Ett av sitatene er fra Linda Gottfredson, Hun er spesielt relevant i denne sammenheng, siden hun forfattet den svært mye refererte artikkelen Racial Differences in Intelligence: What Mainstream Scientists Say, signert av ytterligere 51 fagfolk og opprinnelig publisert i The Wall Street Journal 13.12,1994 (se også omtale av denne artikkelen på Wikipedia).

Merk at jeg etter hvert kommer med mer stoff for å imøtegå Skorgen.

 


Den ene ambulansesjåføren tar bladet fra munnen

09.04.2008. ALI FARAH-SAKEN. "Jeg har aldri hatt rasistiske tanker eller holdninger", skriver den ene av ambulansesjåførene fra Sofienbergparken 6. august i fjor. Her forteller han for første gang sin versjon av historien offentlig, melder Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Dersom de opplysningene som nå legges frem er noenlunde korrekte, ser det ut til at vi står overfor et nytt tilfelle av at en sak er blitt hauset opp av folk som er interessert i å spille på rasisme for å oppnå visse mål.

 


Pinker og Dawkins om politisk korrekthet

08.04.2008. Folk som mener at jeg bør holde meg unna farlige ideer, f.eks. om eksistensen av kontinentgrupper, anbefales å lese et engelsk HT-oppslag om Dangerous ideas.

Det er interessant å legge merke til at både Pinker og Dawkins lenge har posisjonert seg for det de begge to skjønner at snart kommer, nemlig ugjendrivelige bevis for at genetiske forskjeller mellom folkeslag er større enn tidligere antatt. Her er et lite utdrag fra Pinkers betraktninger (kursiv i original, fete typer tilføyd av meg):

"Sunlight is the best disinfectant," according to Justice Louis Brandeis's famous case for freedom of thought and expression. If an idea really is false, only by examining it openly can we determine that it is false. At that point we will be in a better position to convince others that it is false than if we had let it fester in private, since our very avoidance of the issue serves as a tacit acknowledgment that it may be true. And if an idea is true, we had better accommodate our moral sensibilities to it, since no good can come from sanctifying a delusion. This might even be easier than the ideaphobes fear. The moral order did not collapse when the earth was shown not to be at the center of the solar system, and so it will survive other revisions of our understanding of how the world works.

Men det er tilsynelatende her noe av uenigheten stikker. Mange ser ut til å være av den oppfatning at Pinker tar feil når han hevder at "no good can come from sanctifying a delusion". Formodentlig mener man, i fullt alvor, at det er mulig å lyve verden til det bedre. For et eksempel på minst én person som tenker slik, er det bare å bla litt nedover denne siden...

 


Shoaib Sultan kommenterer debatten med Marte Michelet

08.04.2008. Generalsekretær i Islamsk råd Norge, Shoaib Sultan, hadde for noen dager siden en artikkel i Dagbladet der han kommenterer debatten mellom Marte Michelet og meg (se her, her og her). Sultan skriver blant annet:

I en debatt med utgangspunkt i Marte Michelets skarpe kommentar om islamofobien som vår tids farligste ideologi har Ole Jørgen Anfindsen skrevet et debattinnlegg hvor han tar avstand fra stempelet som islamofob.

Ole Jørgen Anfindsen representerer uten tvil noe helt annet enn en del av de islamofobiske kreftene vi ser i samfunnsdebatten i dag. Disse kom mer fram i kommentarfeltet i etterkant av Michelets kommentarartikkel. Imidlertid kan, og bør, man vurdere hvorvidt Anfindsen underbygger disse med sin argumentasjon. Det var i så måte interessant å høre Anfindsen i debatt med Michelet i Dagsnytt Atten på P2 forrige onsdag, hvor han viser at han tar en slik bekymring alvorlig. Dette er bra, og viktig som et første steg.

Jeg tolker Anfindsen dit hen at han også anerkjenner en grumsete understrøm i samfunnsdebatten, og ikke på noen måte ønsker å være del av dette, til tross for sin skepsis til enkelte utviklingstrekk i det flerkulturelle Norge. Jeg aksepterer og respekterer dette, og tror på ham når han uttrykker at han ønsker en debatt fundert i respekt for «den andre», også når denne andre er muslim. Men det hindrer ikke det faktum at han fronter en del ideer og verdier som da kan bli et sivilisert og akademisk alibi for deler av denne grumsete understrømmen. Det betyr selvsagt ikke at Anfindsen er en del av dette, men at han like fullt kan være med på å gi næring til disse kreftene. [...]

Jeg synes det er positivt at Anfindsen tar det viktigste grepet i møte med det ukjente, nemlig å møte den andre som et menneske. Ved å delta i arrangementer hos muslimske menigheter får han forhåpentligvis nyansert bildet av muslimene, og gjennom personlige kjennskap kan man kjenne den andre som et enkeltindivid og ikke som en ansiktsløs representant for en gitt gruppe.

Hva så med den demografiske trussel? Jeg tror Anfindsen faktisk er inne på noe vesentlig. Det er to sammenfallende trekk i den demografiske utviklingen, som for øvrig ikke har noe med hverandre å gjøre. Det er også viktig å huske på at vi snakker om to ulike størrelser når vi snakker om religion og etnisitet eller folkeslag. Dette er for øvrig begreper som jeg mener er bedre dekkende enn det historisk belastede «raser». Biologisk sett forstår jeg det slik at fagfolk flest heller mot at forskjellene mellom de ulike folkeslagene ikke regnes som betydelige nok til å snakke om menneskeheten som noe annet enn én rase, menneskeheten.

Men når vi ser på den demografiske utviklingen i Europa i et etnisk /folkeslagsperspektiv, kommer vi til en dyster konklusjon om at mange europeiske land faktisk sliter med en aldrende befolkning med stadig færre barn. Dette er en utvikling som ikke fører til et bærekraftig samfunn. Samtidig ser vi en økende innvandring, også fra muslimske land. Betyr dette nødvendigvis at «det norske» eller «det europeiske» er truet på noe vis? Jeg mener at svaret er nei. Et slikt trusselbilde fordrer nemlig troen på at kultur er noe konstant og uforanderlig. [...]

Jeg mener for øvrig at Anfindsen er inne på noe med de tre kriteriene han setter for at man skal kunne benytte merkelappen rasisme. En overdreven bruk av begreper som rasisme og islamofobi er ikke formålstjenlig. Blant annet fordi det på sikt kan utvanne slike begreper, og også fordi man skal søke å være så presis som mulig. Dog må man av og til, for å bruke Michelets liknelse, «sette halen på grisen». For islamofobi utvikler seg med en fart og retning som gjør at ideen om at den er vår tids farligste ideologi, nok dessverre er sann.

HonestThinking kommenterer: Sultan kommer i sin artikkel også med noen kritiske spørsmål til meg, og jeg kommer tilbake til disse litt senere. Ellers oppfordrer jeg leserne til spesielt å sammenholde hans artikkel med de forholdene som ble drøftet i HT-kommentaren Løgn og bedrag for en drøy uke siden.

 


Det destruktive partiet

08.04.2008. Mange har prøvd å sette navn på hva som er galt med norsk skole. Etter min mening kan hele nedturen kalles for "SV-skolen". Som på alle andre områder der SV har hatt stor innflytelse, vil det bestående og fungerende gå tapt. Dette skriver Ole Kulterstad i et innlegg i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Man kan jammen lure på om ikke Kulterstad er inne på noe her. Hovedregelen ser ut til å være at dersom noe fungerer, da vil SV forsøke å få det ødelagt. Et par områder der SV har troverdighet, er kollektivtrafikk og praktisk miljøpolitikk. Noen som kommer på noe annet?

 


Kronikkbombe i Dagens Nyheter

08.04.2008. Krav på genomlysning av svensk invandringspolitik: Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande. Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna. Men detta förtigs av såväl politiker som massmedier. Inte minst journalisterna har svikit sitt ansvar. I stället har vi fått en nationell mörkläggning av ideologiska skäl i allt som rör invandrar-, asyl- och flyktingfrågor. Nu borde regeringen genast utreda hur mycket de människor som kommit hit kostar i offentliga utgifter och tillför i skatteintäkter. Att ett samhälle faller sönder på grund av en alltför stor invandring gagnar ingen. Det skriver Gunnar Sandelin, journalist, socionom och tidigare pressombudsman på Bris.

Takk til document.no for tips. Se også utfyllende kommentarer hos HRS.

 


Debatt mellom Berit Thorbjørnsrud og HRS

07.04.2008. Berit Thorbjørnsrud og HRS er skjønt enige om at metodisk kulturrelativisme, forstått som et forsøk på størst mulig grad av objektivitet i beskrivelsen av kulturer, er et trivielt og godt vitenskapsideal. Derimot er vi, tilsynelatende i alle fall, uenige om hvilken innvirkning kulturrelativismen har hatt på minoritetsforskeres rolle som premissleverandører i samfunnsdebatten. HRS hevder at det norske minoritetsforskningsmiljøet har tjent som fanebærer for en normativ kulturrelativisme – en relativisme som har utvist blind forståelse og toleranse for andre kulturer. Les vårt siste innlegg i kulturrelativisme-debatten i Klassekampen. Slik lyder ingressen til HRS sitt tilsvar til Thorbjørnsrud.

 


Rolf Lindgren kommenterer rasedebatten

07.04.2008. Er det et demokratisk problem at avisene velger å trykke bidrag heller fra den temperaturen de skaper enn fra den kunnskapen de kan formidle? Det gjør at de som får satt preg på debatten ikke er de som kan noe, men de som behersker den publikumsvennlige utskjelling. Dette skriver psykolog Rolf Lindgren i et innlegg i Ukeavisen ledelse, der han tar for seg rasedebatten generelt, inkludert mitt bidrag til denne:

Jeg kommer i tanker rundt dette i forbindelse med den pågående diskusjonen som Ole Jørgen Anfindsen, redaktør for honestthinking.org, har hatt med resten av det intellektuelle Norge. Det er to sider i debatten: Anfindsen synes at det finnes menneskeraser og at noen raser er dummere enn andre, resten av det intellektuelle Norge synes ikke det. Ingen av sidene baserer argumentene sine i nevneverdig grad på forståelse og korrekt formidling av relevant forskning, og Anfindsen skriver i Aftenposten 3. mars i år at han aldri er møtt med vitenskapelig fundert argumentasjon mot sitt syn. Det stemmer ikke. Jeg har sendt inn kritiske kommentarer på relevant faglig grunnlag til diverse aviser, og det har sikkert andre også. Det kommer ikke på trykk.

HonestThinking kommenterer: Jeg er enig med Lindgrens innledende poeng om at det, i hvert fall noen ganger, kan se ut til at nøktern formidling av fakta, selv svært relevante fakta, ikke prioriteres høyt nok i avisene. Jeg synes imidlertid ikke noe spesielt om denne formuleringen:

Anfindsen synes at det finnes menneskeraser og at noen raser er dummere enn andre, resten av det intellektuelle Norge synes ikke det.

I et innlegg der det etterlyses større saklighet og etterrettelighet i norsk debatt, er dette ikke en spesielt velvalgt formulering. Den er tvert imot ganske så tendensiøs. At det finnes menneskeraser (som vi evt kan bruke andre betegnelser på, f.eks. kontinentgrupper), er ikke noe jeg synes, men derimot en konsekvens av at menneskelige populasjoner i hovedsak har vært reproduktivt adskilt gjennom titusener av år. Lindgren skriver også:

Anfindsen skriver i Aftenposten 3. mars i år at han aldri er møtt med vitenskapelig fundert argumentasjon mot sitt syn. Det stemmer ikke.

Nei, men så stemmer det da heller ikke at jeg har sagt eller skrevet akkurat det Lindgren her tillegger meg. Det jeg skrev var følgende:

Ingen av mine meningsmotstandere har hittil vært i stand til å argumentere mot meg på vitenskapelig grunnlag. Det eneste jeg ser er moralske betenkeligheter (hvilket selvsagt må tas alvorlig) og faglige vrangforestillinger.

Jeg har altså nøyd meg med å konstatere at jeg hittil i denne debatten ikke har møtt noen som er i stand til å argumentere mot meg på faglig grunnlag. Dersom Lindgren eller andre mener de er i stand til å gjøre det, er spaltene her i HonestThinking åpne. Eventuelle innlegg folk måtte ha skrevet mot meg, men ikke har lykkes i få på trykk i avisene, kan bli publisert her så sant de holder den nødvendige faglige og intellektuelle standard.

Og mens mine meningsmotstandere for en stor del ser ut til å ønske å fortie det bevismaterialet som går i mot deres eget syn, kan jeg forsikre Lindgren at min holdning er den stikk motsatte. Jeg garanterer at ethvert forskningsresultat jeg får kjennskap til, som er relevant i forhold til denne diskusjonen, vil bli slått opp her på HT, uansett om det peker i den ene eller andre retningen.

 


Anders Heger kommenterer rasedebatten

06.04.2008 (oppdatert 07.04.2008). Forlegger og kommentator Anders Heger skrev den 30.03.2008 blant annet følgende i en artikkel i Dagsavsien:

Derfor var det verdt mer enn et løftet øyebryn første gang jeg så det i en signert avisartikkel, framsatt med lett nedlatende overbærenhet, innpakket i noe som lignet vitenskapelig argumentasjon, og med den evinnelige dette-er-nok-ubehagelig-og-politisk-ukorrekt-men-såpass-må-vi-tåle-tonen.

Det er folk der ute nå, vanlige samfunnsdebattanter, som i fullt alvor vil ha tilbake betegnelsen menneskerase, som om det var noe vi trengte, som om det var et ord og et fenomen som var nødvendig i samfunnsdebattens begrepsarsenal, for å forklare hvordan verden ser ut.

Tanken om rasene har vi, med en kollektiv kraftanstrengelse, jaget og fordrevet fra anstendighetens vokabular, vi har sparket den dit den hører hjemme. Ikke til historiens søppeldynge, men til dens skrekk-kabinett, der den står utstilt ved siden av tesen om den evige jøde, heksesabbatene og de underjordiskes plasseringer av «byttinger» blant menneskespedbarn.

Jeg har sett, i en artikkel signert av en av landets få vitenskapsjournalister, at dette er en unnvikende holdning, en feig fornekting og manglende vilje til å ta inn over seg naturvitenskapelige fakta. Enhver treåring kan nemlig se at det er synlige forskjeller på oss. Så hvorfor skulle det ikke også finnes usynlige? Det er godt sagt. Under forutsetning av at vi stanser på treårsstadiet. Enhver femtenåring har tenkt en tanke til. Nemlig: OK – la oss for diskusjonens skyld forutsette at det faktisk er forskjeller. La oss tenke oss at det skaffes forskningsmessig belegg for at kinesere er mer intelligente, jøder er mer økonomiske og hvite mer voldelige enn andre. Si én konsekvens en slik innsikt skulle gi? En konsekvens som ikke gir oss gåsehud? Raseforskning er dr. Mengeles gebet, og det bringer like nyttige resultater som hans.

Rasismen som fenomen, tanken om at visse hudfarger og fysiske kjennetegn er koblet til legning, sinnelag, intelligens eller egenskaper, kan brukes til én og bare én ting: Å berede grunnen for systematisk undertrykkelse. Når forskere og samfunnsdebattanter nå tar skritt i retning av å se «fordomsfritt» på begrepet, er det først og fremst en demonstrasjon av historisk kunnskapsløshet.

Ali ble rammet av fordommer som finnes – rasisme – mot fenomener som ikke finnes, nemlig raser. Verre er det ikke.

HonestThinking kommenterer: Her har vi altså nok et eksempel på en kjent rikssynser som uten fnugg av bevis, uten en eneste kildehenvisning, og formodentlig uten kompetanse innen biologi eller vitenskapsfilosofi, alldeles ikke nøyer seg med eventuelt å ymte frempå om at vi kanskje burde bruke andre ord og uttrykk enn rase når vi snakker om menneskelig variasjon, men som slår bombastisk fast at raser ikke finnes. Hvor tar de det fra?

Ellers legger jeg spesielt merke til følgende avsnitt:

Jeg har sett, i en artikkel signert av en av landets få vitenskapsjournalister, at dette er en unnvikende holdning, en feig fornekting og manglende vilje til å ta inn over seg naturvitenskapelige fakta. Enhver treåring kan nemlig se at det er synlige forskjeller på oss. Så hvorfor skulle det ikke også finnes usynlige? Det er godt sagt. Under forutsetning av at vi stanser på treårsstadiet. Enhver femtenåring har tenkt en tanke til. Nemlig: OK – la oss for diskusjonens skyld forutsette at det faktisk er forskjeller. La oss tenke oss at det skaffes forskningsmessig belegg for at kinesere er mer intelligente, jøder er mer økonomiske og hvite mer voldelige enn andre. Si én konsekvens en slik innsikt skulle gi? En konsekvens som ikke gir oss gåsehud?

En mann som ikke er i stand til å komme på en eneste naturlig konsekvens av at også mennesket er underlagt biologiens lover, og som på ramme alvor ser ut til å mene at "tanken om at visse hudfarger og fysiske kjennetegn er koblet til legning, sinnelag, intelligens eller egenskaper, kan brukes til én og bare én ting", burde være forsiktig med å antyde at andre mennesker mentalt sett befinner seg på treårsstadiet.

PS: Heger skriver også:

Jeg har sett, i en artikkel signert av en av landets få vitenskapsjournalister, at dette er en unnvikende holdning, en feig fornekting og manglende vilje til å ta inn over seg naturvitenskapelige fakta

Noen som kan hjelpe meg med en referanse til den aktuelle artikkelen?

 


Om stempling av meningsmotstandere som strategi når man går tom for saklige argumenter

04.04.2008. Dagens signert artikkel i Aftenposten tar for seg den stempling og vinkling som islamkritikk og dets utøvere har i dagens Norge. Dog, det heter vel ikke islamkritikk – det heter islamofobi uttrykt av rasister, sier skribent Sara Azmeh Rasmussen. Der er HRS som melder dette.

 


Mediefolk høster det de har sådd

04.04.2008. Sverige 2008: journalister blir truet, mishandlet, ranet og trakassert. Om det skjedde i Kina, Burma, Egypt eller Russland ville ingen løftet et øyebryn, men i påskehelgen skjedde det i Bergsjön. I Göteborg, Sverige. Det skriver politisk redaktør Jimmy Fredriksson i GT Expressen.

Fredag ble en fotograf som kom til Komettorget for å ta bilder i forbindelse med at en ung mann var skutt ned og drept, slått ned og sparket. Søndag fikk en fotograf og en reporter fra Sveriges Television kameraet nedsparket og filmmaterialet ødelagt av noen unge menn. Mandag ble en fotograf fra TV4 Göteborg omringet av cirka 15 menn i 20 års alderen på samme sted. Fotografen ble truet på livet og tvunget til å gi fra seg bildematerialet.

Det er document.no som melder dette.

 


Oslo har problemer - Lillestrøm ødelegges

03.04.2008. Media melder at i Oslo trues det med hakekors og hets på hjemmets vegger, i Lillestrøm slås folk vilkårlig ned. Justisministeren bør definitivt også besøke Lillestrøm. Les mer hos HRS.

HonestThinking kommenterer: Det er mye som tyder på at innvandrergjenger bevisst går inn for å overta Lillestrøm. Og jammen ser det ut til at vi får den samme utviklingen her i Norge som i USA og mange andre steder i verden: rasisme, trusler og vold fra hvite tas alvorlig, mens rasisme, trusler og vold fra ikke-hvite tas svært mye mindre alvorlig. Det gjelder å ha solidaritet med minoriteter og 'undertrykte', må vite. Blant annet på denne måten viser multihykleriet seg i praksis.

 


Labour avvikler UK med vilje

02.04.2008. Innvandringsdebatten i Storbritannia har tatt en ny vending etter at en fersk rapport fra Overhuset avkler regjeringens innvandringsretorikk som tom propaganda. Labour-regjeringen har argumentert for at innvandringen er både lønnsom og nødvendig, men rapporten viser at den i realiteten ikke er noen av delene. Til gjengjeld produserer den massive sosiale problemer. Nå hardner tonen i debatten: Labour-regjeringens innvandringsregime kan ikke unnskyldes med inkompetanse, men har vært drevet frem av en ideologi om nasjonens dekonstruksjon og fremme av multikulturalisme – uansett konsekvenser. Dette hevder sentralt plasserte kommentatorer og analytikere i Storbritannia, og de sparer ikke på kruttet. Les mer hos HRS.

 


Enkelte klassekjempere savner gode, gamle dager

02.04.2008. Skribent Linn Stalsberg viet sin kommentarartikkel i Klassekampen 31.03.2008 (side 2) i all hovedsak til å beklage eksistensen av HRS, doc.no og HT (min uthevelse):

Slike stemmer selger aviser. Fordommer og fremmedfrykt er big business og salgsvare. Når Human Rights Service, og nettsteder som document.no og honestthinking.org får leve i fred og menneskene bak dem hyppig deltar i debatter, er stemmene langt på vei akseptert. Det kan se frekt og friskt ut i Aftenposten eller Klassekampen. Men sjekk nettstedene og føl kvalmen som alltid kommer med overdoser.

HonestThinking kommenterer: Får leve i fred? Hva er det hun snakker om? Er det noe jeg ikke får, så er det å leve i fred. Og som vi alle bør vite; fred er ei det beste, men at man noget vil. Men hva mener egentlig Stalsberg at alternativet til å la oss være "i fred" skulle være???

Jeg tror ellers det er forholdsvis enkle grunner til at disse tre nettstedene ikke uten videre blir borte; vi er vanskelige å tie ihjel, og dessuten vanskelige å få has på ved hjelp av saklige argumenter (eller usaklige hersketeknikker). Hvorfor? Fordi vi retter søkelyset på problemstillinger som folk skjønner at forsømmes av media forøvrig, og fordi vi alle sammen anstrenger oss for å få frem saklig og korrekt informasjon. Sannhet står seg faktisk ganske godt, særlig dersom man passer på å innrømme det de gangene man tar feil.

Jeg anbefaler kommentarartikkelen om saken hos document.no.

 


HonestThinking svarer Marte Michelet i Dagbladet

02.04.2008. Mitt tilsvar i Dagbladet innledes slik:

Problemet med Dagbladet om dagen er ikke at man forfekter uvanlige synspunkter eller fotfølger uregjerlige samfunnsdebattanter. Problemet er at avisen holder seg med en kommentator som ikke aksepterer vanlige regler for offentlig diskurs.

Marte Michelets oppførsel den siste tiden er en salig blanding av hersketeknikker og hykleri, manglende intellektuell redelighet og null respekt for meningsmotstandere. Og ikke minst uttaler hun seg med fynd og klem om ting hun tydeligvis ikke har satt seg inn i, nemlig demografi, biologi og vitenskapsfilosofi.

Følgende lille perle gir en antydning om nivået på Michelets realfaglige kompetanse (uttalt i debatt mot meg i Nrk P2 Dagsnytt Atten 27.03.2008):

[SSB avviser Anfindsens] hobbymatte og utregninger som helt illusoriske, og sier at hvis det skal være flertall muslimer i Norge i det tidsperspektivet han setter opp, så må altså alle verdens muslimer flytte til Norge før 2050.

Les mitt innlegg i sin helhet for å få ytterligere et par eksempler på det faglige nivået på en av Dagbladets mest profilerte medarbeidere, som etter min mening demonstrerer intellektuell klarhet og filosofisk dybde omtrent som i en sølepytt.

Det er ellers hyggelig å kunne registrere at jeg ikke er den eneste som er opptatt av dette hykleriet som handler om at man er 'solidarisk' med alle folkeslag, bare de ikke er hvite eller vestlige. Jeg er akkurat blitt oppmerksom på at Kevin MacDonald, Professor of Psychology at California State University-Long Beach, den 27.03.2008 publiserte en artikkel med den megetsigende tittelen The Utter Normality Of Ethnonationalism—Except For Whites, der han særlig bygger på professor Jerry Z. Mullers artikkel i siste nummer av Foreign Affairs; Us and Them: The Enduring Power of Ethnic Nationalism (March/April, 2008).

Nå kan man kanskje ikke forvente at Dagbladets kommentatorer leser VDARE, der MacDonalds artikkel ble publisert. Men hva med Foreign Affairs? Som fritidsblogger rekker jeg selvsagt ikke å lese alt som kommer i de viktige tidsskriftene, heller ikke Foreign Affairs, men vi burde vel kunne forvente at man f.eks. i både Dagbladet og Aftenposten hadde folk for hvem dette var en selvfølge, samt at viktige artikler ble omtalt og drøftet i de samme avisene? Inntrykket er imidlertid at man kun griper fatt i artikler fra f.eks. Foreign Affairs som passer inn i ens egen ideologi (hallo, Per A. Christiansen), mens alt annet blir forbigått i stillhet.

Jeg noterer forøvrig med interesse at Klassekampens skribent Dagfinn Norbø, i sin faste (og ofte festlige) onsdagsspalte Frispark, i dag har islamofobi og en ikke nærmere identifisert debattredaktørs virksomhet som hovedtema:

Og i Norge har vi fått en ny sykdom. Den er visstnok vanlig i Europa og har fått navnet islamofobi. En fobi er som kjent en psykiatrisk diagnose, en sykelig redsel, for eksempel for edderkopper, slanger eller fundamentalistiske imamer. Det er flott at ansatte i liberale ukebladaviser nå endelig har fått psykiatrisk kompetanse. Det trengs jo tydeligvis. I tillegg til at halve Norge nå har fått tildelt diagnosen islamofobi, har den nyslåtte debattredaktør skvettet tonnevis med brunmaling over store deler av offentligheten. Vi er ikke bare syke, vi heier på Quisling også. Det rykker i høyrearmen, visstnok. [...]

Nå gjelder det å komme med diagnosen så fort som råd, frøken. Ta på deg hvitfrakken, selv om alle vet at du også da har avansert et godt stykke over ditt inkompetansenivå.

 

 


Hard kritikk mot HonestThinking i Klassekampen

01.04.2008 (oppdatert 02.04.2008). Torgeir Skorgen har i dag et innlegg på trykk i Klassekampen (side 15) der han går meget skarpt i rette med det jeg i forrige uke skrev i hhv Klassekampen og Dagbladet. Skorgen beskylder meg for å seile i brunt farvann.

Også Jørn Hokland, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU, har et innlegg i samme avis (side 14). Han sier seg enig med meg i at "hos en bredspektret art som Homo sapiens har evolusjonen neppe utstyrt alle raser med samme variasjon i evner og anlegg." Hans hovedpoeng er imidlertid at det ikke er noen vits i å fokusere på disse forskjellene, og han avslutter med følgende lille anekdote:

Kort tid etter at The Bell Curve kom ut, fikk NTNU besøk av en anerkjent, amerikansk psykologiprofessor. Jeg spurte om funnene i boken kunne stemme. Hun så hardt på meg og sa: "Maybe - but why do you ask? Why do you want to know?"

Skorgen og Hokland vil selvsagt få anledning til å republisere sin kritikk av meg her på HonestThinking, dersom de ønsker det.

 


Kritiske merknader fra Teologisk fakultet

01.04.2008. Osamah Rajpoot, Student ved Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo, hadde i forrige uke et innlegg i Klassekampen med kritiske merknader til et tidligere innlegg av meg. Rajpoots innlegg republiseres på HT med hans tillatelse.

 

  

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 
 Søk i HonestThinking

 

 Some material has been made available in English.

 


 

"Aftenposten bringer overskriften Romkvinner på gaten. Dette handler ikke om invasjon av små, grønne kvinner, men om prostitusjonsmiljøet i Oslo. Også det overkorrekte skiftet fra sigøyner til rom har sine sider."

Klassekampen ("På teppet"), 24.04.2008

 

"Jeg vil påstå at kulturrelativisme er en forutsetning for demokratiet, og en forutsetning for å kunne leve sammen på tross av forskjeller i samfunnsstruktur, kultur og individuelle personlighetstrekk. Mitt verdisyn er basert på kulturrelativisme som en grunnleggende premiss."

Ada Engebrigtsen, sosialantropolog og forsker ved NOVA, innlegg i Klassekampen 15.04.2008

 

"[SSB avviser Anfindsens] hobbymatte og utregninger som helt illusoriske, og sier at hvis det skal være flertall muslimer i Norge i det tidsperspektivet han setter opp, så må altså alle verdens muslimer flytte til Norge før 2050."

Marte Michelet i Nrk P2 Dagsnytt Atten, 27.03.2008

 

"Jeg derimot, bukker og neier ingen [sic] for de rettighetene jeg har som norskmuslim."

Farooq Ansari, i Aftenposten, 13.03.2008

 

"Søk sannheten, uansett hvor den måtte føre."

Ibn Warraq, ved mottakelsen av Trykkefrihedsselskapets ærespris 09.03.2008, gjengitt av document.no

 

"Nei, EUs fire friheter skal ikke gradvis utvides til omfatte EMP-området [EMP = Euro-Mediterranean Partnership, red], og ja, dette er definitivt noe brødrene Anfindsen og Fjordman har kommet fram til å et fullstendig feilaktig grunnlag."

Lars Gule, innlegg på document.no, 05.03.2008

 

"This initiative offers the EU's neighbouring partners, in exchange for tangible political and economic reforms, gradual integration into the expanded European internal market and the possibility of ultimately reaching the EU's four fundamental freedoms: free movement of goods, services, capital and people."

Sixth Euro-Med Ministerial Conference, Brussels, 28.11.2003

 

"[...] trenden er at kvinner skal vente med å føde til de nærmer seg overgangsalderen og må ha legehjelp for å produsere sitt eneste barn. Vi er dømt til å tape et slikt korstog mot naturen."

Elin Brodin, i sin artikkel Tabu, Klassekampen, 27.02.2008

 

"Og det er ingen grunn til å være mer redd for muslimer enn kristne"

Sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, Jørn Holme, til Ukeavisen ledelse, 20.02.2008

 

"Jeg tror mennesket er grunnleggende godt ..."

Svein Ringstad, innlegg i Aftenposten, 13.02.2008

 

"Forsøk på å realisere utopier fører enten til diktatur eller til store tap av realverdier"

Professor Ottar Brox, i artikkelen Politisk overmot, Klassekampen 29.01.2008

 

"Ekte mannfolk voldtar ikke"

VG på lederplass, 25.01.2008

 

"I samfunn der mannens egentro svekkes, kommer et allment kulturelt forfall til syne."

Erling Dokk Holm, Gutter i kjole, Dagbladet Magasinet, desember 2007

 

"Et sunt samfunn bør ha en relativt høy andel skilsmisser, men når den er på 50%, viser det at mange har store vanskeligheter med å organisere familien på en måte som er tilfredsstillende for begge parter."

Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen til Klassekampen 01.12.2007

 

"Dette handler rett og slett om å forstå hva som skjer i hodet. Hva kan biologien si om menneskets tenkning og atferd? Det har vært veldig mye debatt om dette. Etter hvert som jeg har lest, har jeg kommet til at biologiske faktorer ikke kan avvises med ideologiske eller politiske argumenter, heller ikke når det gjelder hjernen. Det ville være merkelig om Darwins evolusjonsteori skulle stoppe ved halsen, eller om biologiske faktorer skulle være relevant for alt unntatt forskjeller mellom kjønnene"

Vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes, portrettintervjuet av Alf Skjeset i Klassekampen, 03.11.2007

 

"Derfor er det et paradoks at vi, det sekulære demokratiet Norge, bruker skattebetalernes penger over vårt statsbudsjett til å finansiere en dogmatisk, fanatisk organisasjon som øver sterkt press mot frihetsverdiene våre - en organisasjon hvis frontfigur søker maksimal stigmatisering av annerledes tenkende [...]"

Magnus E. Marsdal, i kronikk i Klassekampen, 13.10.2007

 

"En kompleks sosial organisasjon uten en mytisk visjon er dømt til å mislykkes."

Loyal Rue, intervjuet i Marg nr 1, 2007 (side 43)

 

"Det er helt avgjørende at Hege Storhaugs kampanje for å undergrave den religiøse minoriteten muslimenes rettigheter i Norge blir stansa. Det er det største demokratiske problemet vi har nå."

Uttalelse fra Marte Michelet, Debattredaktør i Dagbladet, på NRK Dagsnytt 18, 08.10.2007

 

"Først vi traff hverandre [...] så vi giftet hverandre"

Sjarmerende gullkorn fra en norsk-iraner i samtale med HT-redaktøren 23.09.2007

 

"Men hvor do kommer fra? Do snakker så bra norsk!"

Replikk fra en norsk-iraner (med lett karikert aksent) til HT-redaktøren, 23.09.2007

 

"Men vi journalister skal ikke ta politiske hensyn, vi skal ikke bry oss om de politiske resultatene av det vi gjør"

Marie Simonsen til Klassekampen, 08.09.2007

 

"Jeg blir inspirert av alle dyktige leger, særlig tøffe kirurger - uavhengig av etnisitet. Men det er klart vi trenger inspirasjonskilder med vår egen etniske bakgrunn."

Usman Rana til Tidsskrift for Den norske lægeforening, 2007; 127: 2280-1.

 

"Hva ville Europa vært uten islamsk kultur? Ingenting."

Henning Mankell til Dagbladet, 30.08.2007

 

"Politikk endrer seg gjerne i pendelsvinger. I dette tilfellet har vi etter mitt syn bedrevet en ekstrem [innvandrings]politikk over flere år uten at den har vært gjenstand for en reell debatt. Potensialet for en drabelig pendelsving er stort og skremmende. Jeg ønsker ikke å være en del av en slik pendelsving. Jeg ønsker meg en åpen og reell diskusjon som kan bringe oss tilbake til en moderat politikk for innvandring og integrering."

Anton Barth, document.no, 16.07.2007

 

"Her synes jeg det er på sin plass å minne om at de aller fleste leger er lovlydige borgere som aldri har hatt noen befatning med terrorisme, og at vi ikke må skjære alle leger over én kam. Kanskje vi aller helst bør unngå å nevne at de er leger for ikke å stille den medisinske profesjon i dårlig lys."

Christian Skaug, document.no, 04.07.2007

 

"Selv om det skulle være slik at vi er biologisk predisponert til mer skepsis overfor andre grupper enn den man selv tilhører, er ikke vi mennesker bare slaver av våre predisposisjoner. Vi kan programmere oss til anstendighet, sivilisasjon og kultur, også i de tilfelle hvor vi møter store utfordinger. Det flerkulturelle samfunn er tydeligvis en utfordring for en del. Desto viktigere blir det å opptre sivilisert og ikke som barbarer."

Lars Gule, document.no, 01.07.2007.

 

”Her på Tøyen møtes dei to verdsreligionane kristendom og islam i sams kamp mot den vestlege dekadansen. Men det er ein stor og avgjerande skilnad: der bymisjonen hjelper og trøyster dei forvilla og utstøyte ein for ein, mobiliserar muslimane dei unge og frustrerte inn i eit kjempande kollektiv. Kristendommen arbeider med enden på historia, det radikaliserte islam med ei mogeleg byrjing. Det openberrar seg i eit mektig historisk vasskil her i det gamle austkantkvartalet.”

Nils Rune Langeland, ”Ved enden og byrjinga”, Dag og Tid  29.6 – 5.7. 2007


"Hamas har kontroll over Gaza! Hvilket er utmerket. Det har gitt striden en ny dimensjon. Og vil oppmuntre og inspirere folk, også i omliggende land, til kanskje å følge deres eksempel."

Trond Ali Linstad i Klassekampen 20.06.2007


"Et andet problem, som mange tosprogede studerende har, er, at de er uvant med prøveformer, som er rodfæstet i reflekterende, kritisk og analytisk tankegang."

Ali Nuur, byrådsmedlem (V), Århus, i Jyllandsposten.

 

"Det tjueførste hundreåret er inne i stilla før stormen. Og stormen vil koma, politiske stormar, orkanar og flaumar. Jorda vil få fleire flyktningar og fleire fattige, men også fleire som vil yte og ofre noko, fleire som vil satse for å vinne."

Edvard Hoem i Klassekampen 18.04.2007

 

"Det er i dag lett å se at de vest-europeiske landene lenge hadde en altfor optimistisk holdning til integrasjon av muslimske innvandrere."

Per Kristian Haugen, i sin anmeldelse av boken Islamister og naivister, Aftenposten 13.04.2007

 

"[D]et er riktig at deler av venstresida har hatt et distansert og vestkantaktig forhold til de reelle utfordringene innvandring skaper."

Redaktør Bjørgulv Braanen, lederartikkel i Klassekampen 13.04.2007

 

"Det er utvilsomt riktig at medier og andre toneangivende kretser har vært altfor godtroende i forhold til sider ved islam"

Lederartikkel i Vårt Land 12.04.2007

 

"Men de som i dag tar med seg middelalderen, stammesamfunnet og æresdrapene beriker ikke det norske samfunn."

Rögnvaldur Hannesson, Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, i en kommentar på E24 Næringsliv.

 

"Men vi har et eget land, vi har et skriftspråk, tradisjoner, flere helt egne språk, mange hundre år gammel kultur. Vår unike identitet. Skulle det virkelig bli alvor, kan vi kanskje flytte menneskene til et annet land, men alt dette som er Maldivene vil forsvinne."

Visemiljøminister Abdullhai Majeed uttaler seg til A-magasinet (23.03.2007) om klimatrusselen

 

"I dag tror vi at Vesten og islam er uforenlige størrelser, men det stemmer ikke."

Tariq Ramadan, sitert i artikkelen Islams moderate ansikt, Klassekampen 31.03.2007

 

"For brorparten av den opplyste middelklassen handler dannelse om å tilpasse seg en rådende samstemmighet i tiden, altså tidsånden, samt å signalisere til omverdenen at de er i stand til å reprodusere noe av denne samstemmigheten."

Komponist Helge Iberg

kronikk i Aftenposten

 

"Er det rart afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?"

 Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, i et debattinnlegg i Aftenposten

 

"[...] ingenting vekker slikt raseri som sanninga"

Jon Langdal i omtale av Pierre Bourdieu sin bok Viten om viten og refleksivitet, Klassekampen 03.03.2007

 

"Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet."

1.amanuensis i religionshistorie ved UiO, Torkel Brekke, til Universitas (sitert i Klassekampen 10.03.2007)

 

"Den må være blind og døv som ikke ser at vi nå går inn i en epoke med kriger og revolusjoner"

Jan Hårstad
leserinnlegg i Klassekampen 20.02.2007

 

"Brobygging har lite for seg hvis det er enveiskjøring på broen."

Hallgrim Berg

intervjuet av Morgenbladet om islamiseringen av Europa

 

"Vi vil heller si at Norge regjeres av en kompakt majoritet som er velmenende, idealistisk, men i bunn og grunn ønsker å stenge virkeligeheten ute, og gi seg sine drømmer i vold. Ikke forstyrr oss! I gamle dager fortjente dette betegnelsen reaksjonær."

Redaktør Hans Rustad
Hva er borgerlige mennesker? document.no

 

"Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. En hver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det."

Professor Fredrik Barth
intervjuet av Forskerforum

 

"Det er behov for å enes om en slags kjøreregler [...] [som sikrer] at alle skal ha rett til å hevde meninger ute å bli trakassert."

Professor Knut Kjeldstadli
i artikkelen En tredje nasjon?
Klassekampen 19.12.2006

 

"For min del tykkjer eg det har vore altfor lite kulturrelativisme i den norske debatten og politikken."

Minoritetsforsker Randi Gressgård

Forskning.no, 31.12.2006

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.