Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 30.06.2006. KrF-leder Dagfinn Høybråten utfordrer muslimske ledere i Norge til ta opp problemet med den omfattende forfølgelsen av kristne i muslimske land.

HonestThinking kommenterer: Dette står det respekt av!

 


30.06.2006. Mark Sedgwicks nye bok gjør rede for islams historie, teologiske viderverdigheter, praktiske anvendelse og konfliktområder på 252 luftige sider. Trenger du en kortfattet introduksjon til islam, kan Islam & Muslims varmt anbefales. Dette skriver Didrik Søderlind forskning.no, og hans artikkel er vel verd å lese.

 


29.06.2006. For to dager siden ble det offentliggjort en rapport fra ECON Analyse, på oppdrag fra Oslo kommune. Se omtale i Oslopuls eller hos Oslo Kommune, eller last ned selve rapporten (pdf-format, ca 100 sider). Rapporten drøfter en del mulige scenarier (altså scenarier som kan bli virkelighet, men som ikke nødvendigvis vil bli det). Poenget er å hjelpe Oslo (og Norge) til å forberede seg på hva vi kanskje har i vente.

Og selvfølgelig vil denne rapporten bli forsøkt bagatellisert av mange. Vi vil sannsynligvis få høre følgende type argumenter i tiden fremover:

 • De beskrevne scenariene er egentlig ikke så veldig sannsynlige.
 • De bakenforliggende premissene for scenariene (f.eks. den demografiske utviklingen) er egentlig ikke noe å bekymre seg for.
 • Det er andre forhold enn de ECON beskriver (f.eks. kjønnsproblematikk), som egentlig blir viktige i fremtiden.
 • Osv.

Førstemann ut (etter Erling Lae) i denne svært så forutsigbare øvelsen, ser ut til å være professor Nils Christie.

HonestThinking mener det er en helt spesiell grunn til at overbevisningskraften hos Christie & Co er liten i denne saken, og det er følgende: De ville ha fremmet denne typen argumenter uansett hva som sto i rapporten.

Hvordan kan vi være så sikre på det? Jo, dette er vi ganske sikre på fordi ingen av innvandringstilhengerne vil svare på vår gamle utfordring om å spesifisere hva det er som skal til for at de vil innrømme at de har tatt feil. Dette er et helt sentralt vitenskapsteoretisk poeng, og viser at man har blitt immune for motforestillinger.

Uansett hvor mange voldsepisoder, ran, voldtekter, gjengoppgjør og annen elendighet Oslo blir utsatt for fremover, og uansett hvor katastrofal utviklingen i Oslo-skolene måtte bli, og uansett hvor mye organisert kriminalitet og terror vi får her i landet, så vil slike som Nils Christie, Per Fugelli, Kjell Magne Bondevik og Erling Lae forbli nøyaktig like overbevist om at innvandringen først og fremst er en berikelse for Norge.

Hva om en selvsmordsbomber tar med seg noen titalls mennesker i døden i Oslo? Jo, da må vi selvsagt forsøke å forstå de bakenforliggende årsakene til hans frustrasjon. Og da vil man straks trekke inn fremmedgjøring, hverdagsrasisme og strukturell diskriminering.

Hva om noen kaprer et fly på Gardermoen og presser igjennom frigivelse av terrormistenkte fanger i Norge og andre nord-europeiske land? Alternativt at de dreper noen gisler og ødelegger livene til resten av dem når myndighetene forhåpentlig ikke gir etter for noe slikt? Jo, da vil selvsagt svaret være dialog og forsterket arbeid med integrasjon.

Svaret vil tilsynelatende aldri være at vi kanskje kan bli nødt til å se på det ubehagelig faktum at vi fører en innvandringspolitikk som ikke er bærekraftig, og som derfor før eller senere vil få dagens problemer og utfordringer til å fortone seg som gode, gamle dager.

Og uansett hva f.eks. ECON eller SSB eller Vienna Institute of Demography måtte fortelle oss om når Oslo, Norge, Østerrike og Europa blir en del av den muslimske verden, så vil nevnte personer være like urokkelige i sin overbevisning om at vi er på rett vei.

Slike folk lar seg ikke overbevise verken av fakta om dagens situasjon eller av høyst aktuelle fremtidsscenarier. Og nettopp derfor har deres argumenter så liten verdi.

 27.06.2006 Kristelig folkepartis landsstyre offentliggjorde igår en anonym artikkel der de tar til orde for å bevare og sågar styrke den kristne formålsparagrafen i skole og barnehage.

HonestThinking kommenterer: Det er så man formelig gnir seg i øynene når man leser hva KrFs Landsstyre her får seg til å si, og man fornemmer at Bondeviks skygge ikke lenger formørker hele partiorganisasjonen. Kristelig folkeparti sier faktisk rett ut at Norge har en spesifikt kristen og humanistisk kulturarv, og at det er nettopp denne som bør gis en særstilling i barnehage og skole. Du verden! Fortsetter partiet på denne måten, kan det faktisk tenkes at kristenfolket igjen vil begynne å stemme KrF. Legg merke til utsagn som:

Å forkaste sin egen arv i toleransens navn er misforstått toleranse [...] Derfor må vi ikke lettvint kaste vrak på den arven som har formet kultur og rettsoppfatning gjennom tusen år. Vi bør beholde og styrke en god formidling av den kristne kulturarven i oppdragelse og undervisning. [...] Det er ingen grunn til å skjemmes eller legge skjul på vår egen identitet og verdier i møtet med andre kulturer.

HonestThinking spør om dette virkelig kan være offisiell KrF-politikk, eller om artikkelen er kommet igjennom ved en glipp. For standpunktene den gir uttrykk for, er mildt sagt implikasjonsrike. Artikkelen gir uttrykk for at Norge er en nasjon med en viss kulturell identitet, og at vi ikke skal gi slipp på denne identiteten selv om vi også gir plass til mennesker fra andre kulturer og med andre livssyn. Dette er et standpunkt som i realiteten impliserer at "de", de fremmedkulturelle, gis plass hos "oss", nordmenn, men slik at norsk kultur og norsk kulturarv fortsatt skal inneha en privilegert stilling i samfunnet. Dette går radikalt på tvers av moderne teorier om multikulturalisme. Og det er dette som gjør utspillet så interessant. For hvis KrF gjennomfører en prinsipiell gjennomtenkning av dette standpunktet, vil de få en ideologisk knivsegg som radikalt skiller dem ut fra den "politiske røkla".

Men vi frykter at KrF her ikke fullt ut har innsett konsekvensene av hva de selv sier. For det sier seg selv at det er umulig å bevare Norge som en kulturnasjon dersom dagens flyktninge- og innvandringspolitikk videreføres. Og her støter KrF på et etisk dilemma som vi ikke har noen som helst tillit til at partiledelsen har gjennomtenkt på en prinsipiell måte.

For det lar seg ikke gjøre å både praktisere kristen barmhjertighetsetikk ved å bruke nasjonalstaten som et sosialkontor for verdens vanskeligstilte, og samtidig bevare Norge som en kristen-humanistisk kulturnasjon. Her må KrF velge. Dessverre tror vi partiledelsen fremdeles er langt unna å forstå at dersom raseringen av nasjonalstaten får fortsette, ja da vil Norges mulighet til å spille en konstruktiv og nødlindendrende rolle i verden bli forsvinnende liten. I realiteten må Norge velge mellom å prioritere nødlindring for noen få her og nå, eller langsiktige strategier for å gjøre verden til et bedre sted. Vi tviler på at KrF har innsett tyngden i dette dilemmaet.

 


Mer kriminalitet - større skiller

27.06.2006 (oppdatert 29.06.2006). Tøffere kriminalitet, skyhøye boligpriser, engelsk som førstespråk og vakthold i villastrøk. Slik ser forskerne for seg Oslo i 2025. De neste 20 årene vil de sosiale forskjellene i Oslo øke dramatisk. Andelen innvandrere vil utgjøre over halvparten av byens befolkning, og skillet mellom "rike" og "fattige" bydeler blir mye tydeligere enn i dag. Dette er noen av scenariene som drøftes i en helt fersk rapport, utarbeidet av ECON Analyse, på oppdrag fra Oslo kommune. Se omtale i Oslopuls.

Se også omtale hos Oslo Kommune, eller last ned hele ECON-rapporten (pdf).

HonestThinking kommenterer: Byrådsleder Erling Lae (H) er stadig like urokkelig i sin optimisme når det gjelder Oslos fremtid. At han er avhengig av en solid porsjon flaks for at dette skal gå bra, ser ikke ut til å bekymre ham. Vi mistenker ham for å være ideologisk immunisert.

 27.06.2006. Lena Larsen skrev nylig en meget tankevekkende kronikk om prinsippene for hvordan islamsk lov, sharia, skal appliseres i Norge. Vi synes det er flott at Larsen argumenterer mot ukritisk bruk av niqab (ansiktsslør) i Norge, men hennes kronikk gir likevel sterke signaler om islams rakst økende innflytelse her i landet. Vi kommer tilbake til denne saken senere, men vil inntil videre anbefale Document.no sin kommentar.

 


26.06.2006 (oppdatert 27.06.2006). OPROVOCERAT VÅLD. Thomas Svenssons son, som just gått ut nian, blev nyligen ett av offren för det oprovocerade ungdomsvåldet i Malmö. ”Vi hoppas att såret i hans öra ska läka, men hur blir det med sår i själen? Förnedringen och rädslan? Ska han våga gå ut? Och vågar vi släppa ut honom? Hur blir hans och hans kamraters människosyn?” Les farens betraktninger i Aftonbladet.

HonestThinking kommenterer: Det fortvilte spørsmålet i ingressen er: Ska ungdomsvåldet få segra på Malmös gator? Og svaret er dessverre at Ja, det skal det. Kanskje kan denne artikkelen føre til litt debatt, kanskje til økte bevilgninger til politi eller forebyggende tiltak eller noe annet som kan skrape litt i overflaten av problemstillingen. Men svenske politikere kommer foreløpig ikke til å gjøre det som må til for å få bukt med problemene.

For statsminister Göran Persson, statsråd Jens Orback og de andre toppolitikerne i Sverige ser på denne typen vold som noe vi dessverre må akseptere på veien mot det multikulturelle paradis. Nøyaktig slik for eksempel Kjell Magne Bondevik og Erling Lae gjør her hjemme i Norge. Disse politikerne er selvsagt motstandere av vold, men de synes tydeligvis at andre ting er viktigere enn at nordmenn og svensker skal kunne være trygge i sine egne byer. Derfor kommer blind vold, knivstikking, skyting, ran og voldtekter til å bli mer og mer utbredt i årene fremover, og stadig flere foreldre vil oppleve at barna deres blir trakassert og banket opp. Og derfor kommer nordmenn og svensker til å bli skviset ut av stadig flere bydeler i Oslo, Malmö, Göteborg, Stockholm og andre steder.

Er vi urimelige mot politikerne når vi skriver slikt? Vi synes ikke det. Disse problemene har økt jevnt og trutt i mange år, og det blir bare verre og verre. Politikerne kommer stadig med nye forslag til hva som bør gjøres, men alle vet at det ikke hjelper. Politikerne tror ikke på sine egne forslag de heller. Altså er det andre ting som er viktigere for dem. Slik er verden. Man kan ikke få både i pose og sekk. Politikk handler om å prioritere, og våre politikere har i flere tiår konsekvent demonstrert at trygghet mot vold prioriteres lavere enn visse andre ting.

 26.06.2006. I en ny serie med tittelen Terrorsporene fra Norden vil Morten Øverbye, journalist i Dagbladets nettredaksjon, belyse spor som indikerer ulike former for nordisk medvirkning til terrorvirksomhet. Første del i serien heter De hjernevasket min sønn og handler om hvordan en svensk-bosnisk muslim fra en sekulær familie ble radikalisert gjennom undervisningen i en sunnimuslimsk moské utenfor Göteborg. Anbefales!

 24.06.2006. The European Council For Fatwa and Research, en organisasjon nært tilknyttet Det Muslimske brorskap og ledet av Yusuf al-Qaradawi, planlegger en egen type forfatning for Europas muslimer. Eksperter er bekymret for utviklingen og frykter at dette vil lede muslimer inn i juridiske konflikter med Europas ulike nasjonalstatlige lover. Den danske statsviteren Tina Magaard (Ph.D.) frykter, i verste fall, fremtidig væpnet konflikt. Les og hør mer på Danmarks radio P1.

 


24.06.2006. I det første intervjuet mulla Krekar har gitt etter striden om Muhammed-karikaturene slår han fast at det pågår en krig mellom Vesten og islam, og at Osama bin Laden er et godt menneske. Dette melder Aftenposten, som blant annet har med følgende sitat:

Det er vi som kommer til å endre dere. Se på utviklingen i befolkningen i Europa der antallet muslimer øker som mygg. Hver vestlige kvinne i EU produserer i gjennomsnitt 1,4 barn. Hver muslimske kvinne i de samme landene produserer 3,5 barn. I 2050 vil 30 prosent av befolkningen i Europa være muslimer, sier Krekar til Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Mulla Krekar representerer bare seg selv, ble det ved en tidligere anledning påpekt både av Basim Ghozlan, Muhammed Hamdan og andre. Mulig det. Spørsmålet er imidlertid ikke om han representerer noen andre enn seg selv, men om han er representativ. Og det ser altså ut til at mulla Krekar nyter stor respekt blant muslimer i Oslo. Det viser i hvert fall en rundspørring Magazinet har gjort blant muslimer på Grønland.

Se forøvrig Mark Steyns artikkel i The Telegraph (fra november 2005): Bicultural Europe is doomed. Ikke minst er det vel verdt å lese hans harselas med dem som påpeker betydningen av etnisk-religiøse skillelinjer i f.eks. Irak eller Afganistan, men som samtidig er overbevist om at de samme skillelinjene er uten betydning i våre vestlige samfunn.

Det er som HonestThinking har påpekt ved en rekke tidligere anledninger: Det finnes en masse "intellektuelle" i vesten som bruker all sin energi og kreativitet på å tåkelegge og bortforklare virkeligheten, i stedet for å forsøke å forstå den. Dette er ikke noe annet enn idioti satt i stystem, og vi vil alle sammen betale en skyhøy pris for dette forsøket på å unngå å måtte forholde seg til den virkelige verden.

 21.06.2006. Redaktør i Magazinet, Vebjørn Selbekk, har skrevet en lederartikkel der han setter spørsmålstegn ved lederen for Islamsk råd Norge, Muhammed Hamdans forhold til terrororganisasjonen Hamas: Hamdan og Hamas. Bakgrunnen for artikkelen er at Hamdan opptrådte i rollen som tolk da en Hamas-delegasjon møtte representanter for Stortingets utenrikskomité i forrige uke.

HonestThinking kommenterer: Selbekks artikkel er dempet og diplomatisk, og han tar vel neppe for hardt i når han skriver at "Skal man ha en rolle som megler og brobygger i det norske samfunn, er koblinger til terrororganisasjoner noe som man helst bør unngå". Selvfølgelig gjør Selbekk rett i å påpeke at dette er bekymringsverdig. Men Selbekks artikkel er egentlig altfor forsiktig. Selbekk skriver som om vi ikke allerede vet at Hamdan støtter Hamas, og legger velvillig til at "Vi er urolig for at Hamdans rolleblanding kan skape et feilaktig inntrykk av at norske muslimer støtter terrororganisasjonen som har Israels utslettelse som uttalt mål."

For det første så er det en kjennsgjerning at mange norske muslimer støtter terrororganisasjoner som har Israels utslettelse som uttalt mål. For det andre så vet vi jo fra før av at ledelsen i Islamsk råd Norge, Muhammed Hamdan inkludert, står i nært ledtog med Det muslimske brorskap, Hamas' moderbevegelse. Dette viser seg på en rekke måter. Det har bl.a. å gjøre med bindinger til organisasjonen The European Council for Fatwa and Research, det har å gjøre med at rådet tidligere har nektet å ta avstand fra Basim Ghozlans uttalte støtte til Hamas og palestinske selvmordsbombere, og, ikke minst, forbindelsen til Det muslimske brorskap kom jo tydelig til utrykk under karikaturkrisen i vinter, da Islamsk råd Norge, med Hamdan i spissen, valgte å sende Kirkens forsoningsdelegasjon (med Olav Dag Hauge i spissen) i audiens til Yusuf al-Qaradawi; en sentral lederskikkelse i Det muslimske brorskap, beryktet nettopp som terrorteologiens gudfar, og en mann som har utstedt en rekke fatwaer som legetimerer Hamas' terroraksjoner mot israelske sivile.

Denne saken reaktualiserer noe som ser ut til å være et mer eller mindre permanent problem med Islamsk råd Norge: Rådet kan ikke på den ene siden heise flagg som en islamistisk organisasjon med tilknytning til Det muslimske brorskap, og på den annen side forvente å bli tatt alvorlig når de hevder at "vold i Guds navn er et opprør mot Gud og et svik mot hans skapning" eller later som om de ikke (på lang sikt) ønsker innføring av sharialovgivning i samfunnet. Det hele er en utkrystallisering av den håpløse dobbeltkommunikasjonen som preger det norske islamistiske miljøet, og det utrolige er at norske journalister stort sett aldri retter kritisk søkelys mot bløffingen. Vebjørn Selbekk er et hederlig unntak i så måte!

 


21.06.2006. Vi anbefaler artikkelen Hvordan deale med virkeligheten? Her er noen smakebiter:

Et stykke politisk korrekthet fra både Lae og Aftenposten. Begge er sjokkert over tallene, men prøver å pynte på dem så godt de kan. Begge nekter å tenke videre, i forlengelsen av disse tallene. Hvordan ser det ut om nye ti år? Da vil byen begynne å bli ugjenkjennelig hvis samme tempo fortsetter, og det vil det.

Like feige er Statistisk sentralbyrås statistikere, som nekter å fremskrive veksten. De tør ikke. De som snakket om at Norge vil ha en stor andel nye landsmenn om 20-30 år ble ledd ut. Inntil tallene kom på bordet: 1,8 millioner i 2050. Det folk gjerne vil vite er: Hva slags Norge blir dette? Det er det ingen som tør si.

 21.06.2006. Astrid Meland, journalist i Dagbladets nettredaksjon, har skrevet en artikkel der ulike sider ved sharia drøftes. Anbefales!

 


20.06.2006. Vi registrerer med stigende uro at det ser ut til å være slik at man faktisk kan sultestreike seg til opphold her i landet. Godt hjulpet av politikere og pressgrupper som stort sett alltid mener at alle bør få bli her dersom de på en eller annen måte har lykkes i å ta seg hit. Forstemmende! Vi anbefaler kommentaren på document.no.

 


20.06.2006 (oppdatert 21.06.2006). Under denne overskriften kan vi lese, på Dagbladet.no, at diskusjonen fortsetter om debattkulturen på nettet.

HonestThinking kommenterer: Her er tendenser til åpen selvransakelse på et område der norsk presse bare så vidt har begynt opprydningen. Uten å ta stilling til de konkrete spørsmålene som drøftes, synes vi redaksjonssjefen i Dagbladet.no, Helge Øgrim, fortjener anerkjennelse og honnør for det vi oppfatter som ærlig og ordentlig kommunikasjon med leserne om de etiske dilemmaene innvandring og integrasjon stiller oss overfor. Se likevel kommentar på document.no.

 


19.06.2006. En av Storbritanias mest erfarne militærstrateger har nylig advart om at den vestlige sivilisasjon står overfor en trussel som kan sammenlignes med invasjonen av gotere, vandaler og barbarer som i sin tid bidro til Romerrikets fall.

Den som hevder dette, er Rear Admiral Chris Parry, som leder en avdeling med ansvar for development, concepts and doctrine i det britiske forsvarsdepartementet. Lord Boyce, tidligere leder for the defence staff er glad for Parrys analyse, men bekymrer seg for at den ikke vil bli tatt alvorlig på høyeste nivå i regjeringen. Se artikkel i Times Online for detaljer.

HonestThinking kommenterer: Dette er helt i tråd med hva vi flere ganger har hevdet i foredrag og i ulike møter, og som vi dessuten har antydet i diverse artikler og innlegg. Men vi frykter at norske toppolitikere er akkurat som sine britiske kollegaer; Svært lite villige til å ta situasjonens alvor inn over seg.

Men det at innvandringen går raskere enn integrasjonen, er mildt sagt farlig, og vil på sikt nødvendigvis få dramatiske konsekvenser. Spørsmålet er bare når. Men før eller senere vil samfunnet destabiliseres dersom dagens utvikling fortsetter, og da kan konsekvensene bli både enorme og fatale.

Det er blant annet derfor vi mener det er moralsk forkastelig når for eksempel Erling Lae (se nedenfor) og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (som har ansvaret for det frislippet som fant sted i hans regjeringstid) stadig fremhever de positive sidene ved innvandring, men bevisst fortier eller bagatelliserer de negative sidene. Enhver politiker, forsker, journalist og intellektuell som har ivret for innvandring, men kombinert sitt engasjement med uærlig kommunikasjon, har egentlig begått et svik mot sin arbeidsgiver og sitt publikum, ja mot hele det norske folk.

Men store deler av norsk presse er fremdeles handlingslammet i denne typen spørsmål. De har nemlig ikke gjort jobben sin som vaktbikkjer som hele tiden har stilt kritiske spørsmål til politikernes luftslott og deres lett gjennomskuelige bruk av kvasivitenskapelig svada til støtte for sine standpunkter. I stedet har de løp som visergutter for makthaverne.

Det har lenge vært klart at en hvilken som helst journalist med litt guts kunne ha skapt seg et navn (men kanskje ikke en lysende karriere?) ved å gå litt grundig igjennom en del offentlige arkiver som finnes, der politikere og byåkrater kommer med den ene begrunnelsen mer tåpelig og livsfjern enn den andre for hvor fantastisk uproblematisk det er med innvandring.

Men foreløpig er det ingen journalist som har grepet denne fantastiske muligheten. Hvorfor ikke? Vel, den mest nærliggende antagelsen er vel at de selv, eller deres arbeidsgivere, har like mange svin på skogen som politikerne, samt at sannhet ikke fremmer karrieren i mediehus som er mer opptatt av hva som er politisk korrekt. Slik har norske medier systematisk undergravd sin egen selvstendighet og autoritet i mer enn 30 år, og det kommer til å ta tid å få rettet opp skadene. Dette er et stjerneeksempel på hvordan ting ikke bør fungere i et demokrati.

 


18.06.2006. Ni av ti nye oslofolk er innvandrere: Oslo vokser som aldri før. Men av veksten på drøyt 50.000 personer de siste 10 årene, er færre enn 4000 etniske nordmenn. - Uten innvandrerne hadde Oslo stagnert, fastslår byrådsleder Erling Lae (H).

Men i Oslopuls kan vi også lese at annenhver sosialklient har ikke-vestlig bakgrunn: Over halvparten av sosialhjelpen i Oslo går til innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Få tamiler og pakistanere trenger hjelp, mens hver femte afghaner og somalier får penger til livsopphold.

Og når Lae blir konfrontert med dette siste, samt at mange lesere reagerer negativt på den generelle utviklingen med stadig flere ikke-vestlige innvandrere i Oslo, svarer han blant annet følgende: Slutt å generalisere! Uten innvandrere - det komplette kaos. Han avfeier leserkritikken som fordommer.

HonestThinking kommenterer: Vi synes dette er alvorlig. La oss først gjenta et poeng vi har brukt i tilsvarende sammenhenger tidligere, nemlig at det er patetisk hvordan politikere som tidligere aktivt har fornektet at de demografiske konsekvensene av innvandringen ville bli enorme, forsøker å bagatellisere og skjønnmale det hele når det faktisk viser seg at de befolkningsmessige endringene blir nettopp enorme. Hvor aktiv Lae har vært på dette punktet, vet vi ikke, men han representerer et parti som har mye å svare for.

Ellers må man jo spørre seg hva i all verden Lae tror dette vil gjøre med Oslo de nærmeste tiårene. En sak har som oftest minst to sider, og dette med innvandring er ikke noe unntak. Selvsagt finnes det tusenvis av hyggelige, flinke og arbeidssomme innvandrere, og selvsagt gir de viktige bidrag til samfunnet vårt. Dessuten er det utvilsomt mye vi kan lære av dem på flere områder. Men det er altså også en kjennsgjerning at det finnes en rekke negative konsekvener av innvandring, og Oslo kommer garantert til å få dette i bøtter og spann fremover. La oss nevne en av de mer "uskyldige".

Etter hvert vil en del bydeler bli fullstendig dominert av ikke-vestlige innvandrere, og de eneste nordmennene som velger å bli boende der, er stort sett folk som er for ressurssvake til å finne seg noe annet sted å bo, eller folk som er så sterkt knyttet til bydelen sin at de velger å bli boende, tross alt. På lengre sikt vil det meste av Oslo bli innvandrernes territorium. Og så videre.

For innvandrerne viser i praksis at de helst vil bo sammen med sine egne. Betyr dette at de er rasister? Nei, de fleste innvandrere er helt alminnelige mennesker som ikke nødvendigvis føler noe hat mot nordmenn. Men de følger altså likevel en tilbøyelighet som ligger i oss alle sammen, nemlig at vi føler oss nærmere knyttet til noen mennesker enn til andre.

Og det er på dette siste punktet Erling Lae nekter å se sannheten i øynene. I stedet sier han: "Slutt med å være så forferdelig opptatt av hvor folk kommer fra."

Nei, det er Lae som må slutte å være så naïv at vi lurer på om han tror på det han selv sier. Det enkle faktum vi alle må forholde oss til, er at det faktisk betyr veldig mye hvor man kommer fra. Det har våre innvandrere demonstrert i praksis hvert eneste år de siste 35 årene, og det kommer de til å fortsette med de neste 35, om vi lar dem. De eneste som ikke skjønner denne åpenbare og innlysende siden ved menneskenaturen, er politikere som nekter å se i øynene at situasjonen er i ferd med å bli prekær.

Men det er vel kanskje nettopp i erkjennelsen av hvilken vei det bærer, at Morgenbladet nå er begynt å argumentere for at islamisme ikke er så verst likevel.

 


HonestThinking i Klassekampen

15.06.2006. Bjørgulv Braanen skriver 13. juni i Klassekampen om ”de mange aktørene på nettet som bruker natt og dag på å avsløre hvordan islam truer med å undergrave våre samfunn.” Hovedpoenget i den aktuelle kommentarartikkelen oppsummeres i følgende spørsmål: ”Er anti-islam den gamle antisemittismen i nye klær?” Vårt tilsvar sto på trykk i Klassekampen i dag.

 


Det er ikke bare vond vilje når noen blir skeptiske til innvandrere som leietakere

Walid al-Kubaisi


15.06.2006. Det er en tradisjon i Irak for huskjøpere at de spør om naboene før de ser huset som er til salgs. For man kan ha et fint hus, men oppleve et daglig helvete på grunn av en dårlig nabo. I Norge fins regler og lover og folkeskikk som styrer forholdet til naboene. Når naboen fester sent om natten, kan Abu Hassan ringe til politiet og klage over husbråk.


Innvandrere som ikke er integrert nok, kan ha problemer med å holde seg til slike regler. Dette kan skape enorme problemer både for nordmenn og innvandrere og gi utrivelige opplevelser. La meg gi tre eksempler. Les Walid al-Kubaisis artikkel fra forrige helgs Signert-spalte i Klassekampen.

 


15.06.2006. Presset mot nasjonale symboler er stort fra mange kanter. I Sverige er det, etter hva vi blir fortalt, gått så langt at skoleelever som har svensk flagg på ryggsekken, blir bedt om å fjerne det av hensyn til innvandrerne. Slike nasjonale symboler kan virke støtende, må vite.

Og i Norge dilter vi etter. For hver ny 17.-mai kommer det stadig sterkere signaler om at vi må være forsiktige med hvordan vi markerer vår kjærlighet til fedrelandet, ja selv ordet "fedrelandet" er i ferd med å bli suspekt, og det samme gjelder bunader og Ja, vi elsker. Og så videre.

Vi synes derfor det er skikkelig trist at avisen Vårt Land nå gir etter for de kosmopolitiske, multikulturelle og anti-nasjonale kreftene, og går til det skritt å fjerne vikingskipet med det norske flagget fra sin logo. Vi synes begrunnelsen er forholdsvis tynn, og kan ikke skjønne at det skulle være nødvendig å skamme seg over Norge, norsk kulturarv, våre røtter og vår historie; kort sagt det "nasjonale" som Vårt Land nå skriver i anførselstegn.

Det neste blir vel at avisen endrer navn. Å hevde at landet er vårt er jo en uhørt frekkhet som kan skape et kunstig skille, som det så politisk korrekt heter, mellom nordmenn og alle andre.

 


13.06.2006. Siste nummer av Horisont, næringspolitisk tidsskrift fra NHO, er et temanummer om innvandring. Her finnes en hel serie med artikler som drøfter problemer og utfordringer knyttet til dagens innvandringspolitikk. Fra en artikkel i Aftenposten:

[Professor Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo] sier at sannsynligheten for at en innvandrer kommer i arbeid og blir der, avhenger av opprinnelseslandet. Innvandringen til Norge de siste år har vært sterkest nettopp fra de land der innvandrerne har de svakeste kvalifikasjoner.

- Å ta inn innvandrere med lav utdannelse, fører ingen steds hen. Vi kan ikke fortsette den innvandringspolitikken vi har ført, sier Storesletten.

Aftenpostens artikkel drøfter noen av de økonomiske problemene innvandringen etterhvert vil medføre.

HonestThinking spør: Dersom Norge med sine oljemilliarder har grunn til å bekymre seg over utviklingen, og muligheten for å bruke opp hele oljefondet, hva da med Sverige, som ikke har oljeinntektene, men desto mer innvandringskåte politikere? Og hva blir konsekvensene for Norge den dagen det svenske velferdssystemet kollapser?

 


13.06.2006. Vi forsøker ikke engang å rapportere om all knivstikkingen som foregår, vi bare registrerer med sorg at landet vårt er i ferd med å bli ødelagt. Ikke siden "hine hårde dage med øldrikk og svir" har det vært slike tilstander i Norge, så langt vi kan forstå.

Fredag ble to barn knivstukket i skolegården til Haugeåsen skole i Fredrikstad. Rektor mener likevel at Haugeåsen er en trygg skole, i hvert fall for de elevene som ikke er direkte involvert i konflikten mellom de etnisk norske og de av utenlandsk opprinnelse, ifølge VG.

Lørdag ble en mann knivstukket på åpen gate i Oslo, midt på Karl Johan.

HonestThinking kommenterer: Hvor lenge må disse tragediene ramme både nordmenn og innvandrere før noen på kommentar- eller lederplass i våre viktigste aviser slår fast at nå er det nok?

Innerst inne vet vi alle sammen hvorfor samfunnet vårt har havnet i denne destruktive voldsspiralen, og innerst inne vet vi alle sammen hva som må til om vi skal ha noe som helst håp om å få bukt med problemet. Men våre ledende politikere og mediefolk bøyer hodene i feig og stille skam, vel vitende om at de selv er medskyldige i å bringe denne ulykken over landet vårt. Er det ikke snart på tide med et oppgjør med denne unnfallenheten? Vi spør for n'te gang: Hvor ille må det bli før man er villig til å innrømme at det pågående eksperimentet har slått feil, og at man ikke har hatt peiling på hva det er man har satt igang?

 


11.06.2006. Det pågår akkurat nå en debatt i Norge om hvorvidt det er rasistisk å mene at innvandrere kan komme i lojalitetskonflikter dersom de blir tilsatt i viktige stillinger i det offentlige. Tilsvarende problemstillinger for politiet i England har nettopp blitt belyst gjennom en rapport utarbeidet for the Directorate of Professional Standards.

Hovedkonklusjonen er at asiatiske politifolk er under større press fra sine familier og storfamilier enn hva deres hvite kollegaer er, noe som kan føre til forsømmelser eller kriminelle handlinger. Dette har ført til at anklager om rasisme er blitt rettet mot dem som står bak rapporten. Dette i følge the Guardian.

HonestThinking kommenterer: Inntrykket man sitter igjen med etter å ha lest artikkelen i the Guardian (som blir regnet for å være en av landets kvalitetsaviser), er at rapportens konklusjoner er uakseptable fordi de er egnet til å stigmatisere en minoritetsgruppe. Og om ikke avisen selv går fullt så langt, så fremkommer det tydelig at det er andre som gjør det.

Vi mener dette er betenkelig. Dersom fremmede kulturerer prioriterer kryssende hensyn annerledes enn hva den engelske kulturen gjør, så er det klart at dette nødvendigvis vil måtte føre politifolk fra de aktuelle minoritetsgruppene inn i lojalitetskonflikter. I så fall trenger man selvsagt å se sannheten i øynene, ikke feie problemene under teppet og late som om disse verdi- og lojalitetskonfliktene ikke eksisterer.

 


10.06.2006. Vi har tidligere ment at utenriksminister Jonas Gahr Støre skjøt over mål i sin kritikk av Carl I. Hagen. I Dagbladet i dag forklarer han hva han mente og ikke mente. Også avisen svarer Hagen på lederplass.

 


10.06.2006. Dagbladet og journalist Mina Hauge Nærland fortjener honnør for å ha startet en ny artikkelserie der det rettes søkelys på en del vanskelige problemstillinger, ikke minst denne:

Det finnes bare to homogene land i verden. Er alle andre dømt til krig mellom etniske grupper?

Foreløpig er to artikler publisert: Den utålelige andre og Den nye fienden.

HonestThinking kommenterer: Vi synes kanskje vi aner mellom linjene en holdning som nekter å tro at etniske konflikter kan komme til å slå ut i full blomst også i fredelige, trygge og tolerante Europa, der vi er "ferdige med å krige mot hverandre", som Bjørn Eidsvåg så klarsynt sa det på TV for en tid siden (sitert etter hukommelsen).

Vel, vi tror dessverre ikke det er så veldig lenge (maks 20 år - kanskje mye mindre) før vi vil få de første eksemplene på etnisk-religiøse konflikter i Europa siden Jugoslavia gikk ad undas, og Dagbladets artikkelserie er, til tross for at den er såpass forsiktig, et skritt i riktig retning når det gjelder å få folk til å forstå at den som tar demokrati og frihet for gitt, fort kan våkne til en skikkelig blåmandag.

Kanskje det til og med kan begynne å demre for en og annen ærlig multikulturalist at menneskerettighetene, slik den politisk korrekte forståelse av disse arter seg i praksis, nå faktisk er i ferd med å bli sin egen største motstander. Det beste kan nemlig bli det godes fiende...

Den som i frykt for etniske konflikter forsøker å innbille folk at etnisitet er uten betydning i opplyste, frigjorte og tolerante samfunn, vil tidsnok få merke at nettopp en slik virkelighetsfornektelse vil skape usedvanlig god grobunn for rasisme. Og "intellektuelle" som har fått det for seg at rasisme kun er noe hvite mennesker utsetter andre folkegrupper for, kommer snart til å få se i praksis hvilken idiotisk villfarelse akkurat dette er.

Jo lenger vi viderefører dagens strutsepolitikk, jo vanskeligere vil det bli å rette opp konsekvensene av det som har potensial til å kunne bli et av verdenshistoriens største feilgrep.

 


10.06.2006. Den 2. mai meldte Aftenposten følgende:

69% av tenåringene som ble anmeldt for ran i Oslo i fjor har ikke-norsk etnisk opprinnelse. Pakistanere og somaliere dominerer. [...] Norsk-pakistansk ungdom utgjør nesten 20% av de anmeldte, til tross for at norsk-pakistanere kun utgjør rundt 3,5% av befolkningen. Tenåringer av somalisk opprinnelse utgjør 15% av de anmeldte. Somaliere utgjør til sammenligning mindre enn én prosent av byens befolkning. [...]

Statsadvokat Erik Førde ved Oslo statsadvokatembeter mener det er logisk at minoritetene kommer høyt opp på enkelte kriminalstatistikker. -Ut fra hva vi vet om kriminologisk teori, så skal denne gruppen være overrepresentert. Jeg vil faktisk reise spørsmålet om de ikke er mindre overrepresentert enn man kunne forvente ut fra situasjonen, sier Førde, som har lang erfaring som aktor i blant annet svært mange gjengrelaterte saker.

HonestThinking kommenterer: Den 14. april hadde vi et oppslag om en sak fra Oslopuls om at kriminell ungdom er i ferd med å ødelegge oppvekstmiljøet i Oslo, i følge Oslo tingrett. Småjenter blir voldtatt og ranet. Skoleelever blir truet på livet, ranet og banket opp. Nå ruller Stovner-politiet opp enda en voldsgjeng i Groruddalen. Fire gutter ble ranet natt til søndag 5. februar. Åtte gutter, fra 15 til 18 år, ble pågrepet og er nå siktet for ranene. Alle de siktede er av utenlandsk opprinnelse.

Vi hadde blant annet følgende kommentar til dette:

Denne utviklingene er ekstremt farlig, og må stoppes. Det finnes, så langt vi kan bedømme, bare én måte å gjøre det på, og det er ved en radikal omlegging av innvandringspolitikken. Dagens innvandringspolitikk bygger på en forståelse av både samfunn og mennesker som er grunnleggende falsk, noe som viser seg stadig tydeligere for hvert år som går (jfr krigen mellom innvandrerungdom og svensker). Valget de nærmeste tiårne står mellom pest, kolera og hestekur.

Human Rights Service (HRS) lagde også et oppslag om denne saken, og Antirasistisk Senter (ARS) gikk i den forbindelse hardt ut både mot HRS og HonestThinking under den megetsigende overskriften Rasistiske? Å nei, ikke oss! (ligger fortsatt på ARS' hjemmeside)

I de ukene som er gått siden statsadvokat Erik Førde kom med sin uttalelse har vi imidlertid ikke registrert at ARS har skrevet noen kommentar mot ham eller Aftenposten for å spre rasistiske fordomer mot innvandrere. Men Førde sier, så vidt vi forstår, nøyaktig det samme som oss, nemlig at det, på grunn av en rekke forhold det er vanskelig å endre over natten, må forventes at innvandrerungdom vil fortsette å være overrepresentert når det gjelder grove forbrytelser.

Kommentar 1: Dette betyr at vi må regne med at denne typen problemer vil bli mer og mer alvorlige dersom dagens innvandringspolitikk videreføres. Er det virkelig akseptabelt?

Kommentar 2: Hva kommer det av at det i noen sammenhenger er greit å påpeke at innvandrerungdom er overrepresentert på kriminalstatisikken, mens det i andre sammenhenger ikke er greit?

Apropos: I Frankrike er muslimer så til de grader overrepresentert i landets fengsler (de utgjør anslagsvis 50 - 70% av landets drøyt 60 000 fanger) at muslimene selv synes det er pinlig: “It really harms the image of Islam and Muslims in France that prisons are teeming with Muslims,” sier Mamdo Sango, en muslimsk forstander, til IslamOnline.net. Problemet ble nylig omtalt i den tyrkiske nettavisen Zaman.

 


10.06.2006. 17 menn står tiltalt i Canada for planer om å sprenge parlamentet, kidnappe ministere og halshogge statsministeren. Arrestasjonene har skapt stor uro i landet. Ifølge politiet er de arresterte alle canadiske muslimer, og mange av dem skal ha blitt radikalisert i Canada i løpet av kort tid. Dette melder Dagsavisen. Saken er også omtalt i Aftenposten.

 

Fra en demonstrasjon i London, februar 2006.

HonestThinking kommenterer: Radikaliseringen av muslimer både i Vesten og i muslimske land foregår med stor fart. De ekstreme kreftene er riktignok i mindretall, men de utgjør et økende problem både for moderate muslimer og for vestlige samfunn. Onsdag 21. september 2005 holdt Tariq Ramadan foredrag i Det islamske forbundet. Han fikk i den forbindelse spørsmål fra HonestThinking om disse forholdene, og han innrømmet da ærlig og greit at dette er et problem som vi alle må ta på alvor.

Desto mer forstemmende at så mange vestlige intellektuelle fortsatt er ivrig opptatt med å benekte at disse gruppene utgjør noen reell trussel mot våre demokratier og vår frihet. Vi tror dessverre bare det er et tidsspørsmål før ekstremistene vil vinne nye seire i sin kamp mot ytringsfriheten. Den dagen de, direkte eller indirekte, lykkes i å bringe kritiske røster til taushet, da er det ikke lett å se hva som eventuelt skal hindre dem i å nå sine langsiktige mål.

Enten tar vi et smertefullt oppgjør med den ideologien som har lagt grunnlaget for den ekstreme islamismens fremmars i Vesten, samt med den tilhørende politikken, eller så kommer vi etter all sannsynlighet til å betale en ufattelig mye høyere pris om noen år.

 


09.06.2006. De tre pågrepne svenskene, hvorav minst to kommer fra Malmö, sitter nå i politiets varetekt i Sverige, ifølge avisen Sydsvenskan. De skal være mistenkt for forbrytelser knyttet til terror. Hvilke forbrytelser det er snakk om er hemmeligstemplet, fordi arrestasjonene var på oppdrag fra et annet land. Dette melder Dagbladet.

 


08.06.2006. Det er alltid interessant (tildels også morsomt) å lese professor Janne Haaland Matlarys skriverier i media. Hun kombinerer store kunnskaper med tøff retorikk på en måte vi absolutt har sansen for. Hennes epistel i dagens Aftenposten er intet unntak, der hun dundrer løs på Carl I. Hagen fordi han har stilt spørsmål ved om ikke UDI bør styres av en med norsk statsborgerskap. Matlary skriver blant annet følgende:

Men en som tror at etnisitet er kriteriet på nasjonal tilhørighet, er på livsfarlige veier. Tyskerne trodde det i sin tid. Og Europas verste kriger kom i stand fordi folk ble innbilt at de tilhørte såkalte "nasjoner" basert på etnisitet og historie.

HonestThinking kommenterer: Fullt så enkelt er det selvfølgelig ikke. Dette handler ikke om at det er farlig å tro at etnisitet kan ha betydning, og at det å late som at det ikke har noen betydning i det hele tatt, er veien til et fredelig og godt samfunn. Her handler det om å balansere kryssende hensyn.

Vi vet alle hvor galt det gikk da Hitler & Co fikk innbilt tyskerne både det ene og det andre. Men hvordan tror Matlary det kommer til å gå med et Europa som siden 1945 har vært ivrig opptatt med å komme seg over i motsatt grøft, og med å innbille folk at religion, kultur, språk og etnisitet er uten betydning?

Er det ikke snart på tide å forsøke å finne en vei mellom disse ytterpunktene, der man tar hensyn til alles menneskeverd, men altså uten å havne i utopiske systemer som til syvende og sist er nødt til å føre til totalitarisme eller det som verre er?

 


08.06.2006. Den 31. mai hadde Nina Witoszek en kronikk i Aftenposten om Europas hat mot seg selv. Hun fikk 3. juni svar fra Runar Døving, som i innlegget Hat som sinnelag (merk tittelen) blant annet skriver:

Å ta hensyn til minoriteter har ingen sammenheng med selvødeleggelse av det åpne samfunn. Å tegne nidbilder av jøder og muslimer er misbruk av ytringsfriheten. For min del er det uaktuelt å kaste meg på mobben til Witoszek. Jeg vil fortsette å ta de svakestes parti, ikke kaste meg på en opportun og selvrettferdig marsj av hat.

HonestThinking kommenterer: Vi er enige med Døving i at nidbilder må unngås. Vi må alle bestrebe oss på å snakke sant, og være åpne for korrigering når vi har tatt feil. Men dette med å ta de "svakestes parti" er en tvetydig greie. Norge har drøye fire millioner innbyggere, men en stor andel av våre innvandrere kommer fra land med flere hundre millioner mennesker. Nordmenns andel av befolkningen her i landet synker, innvandrernes andel vokser stadig raskere. Hvem har egentlig overtaket her, Døving?

Vel, svaret kommer selvsagt an på hvilket perspektiv man velger. Altså blir neste spørsmål, hvilket perspektiv er det moralsk høyverdige, hvilket perspektiv er det som akkurat nå gir de riktige meningene? Vil Døvings svar på disse spørsmålene være de samme når han etterhvert vil bli tvunget til å innrømme at Europas åpne samfunn faktisk er i ferd med å bli ødelagt? Man skal aldri si aldri, for en del venstreintellektuelles evne til å tviholde på et verdensbilde som daglig blir maltraktert, slutter aldri å forbause oss. Døvings innlegg er ellers en glimrende illustrasjon på at folk som kun holder seg til sinnelagsetikk får problemer med å orientere seg i tilværelsen.

Døving fikk svar 7. juni fra Sara Azmeh Rasmussen (sekulær muslim) i innlegget Forvent like mye av oss, der hun blant annet skriver:

Innlegget "Hat som sinnelag" av Runar Døving er en god demonstrasjon på utbredte holdninger blant dagens intellektuelle i forhold til problemstillinger knyttet til islam og den muslimske minoriteten.

[...]

Døving skriver: "Jeg vil fortsette å ta de svakestes parti, ikke kaste meg på en opportun og selvrettferdig marsj av hat". Der Nina Witoszek og hennes likesinnede ser rasjonelle individer med evne til forandring og fornyelse, ser Døving og kulturrelativistene kollektiver av svake og hjelpeløse vesener.

Personlig foretrekker jeg Witoszeks "hat" fremfor Døvings kjærlighet.

Herved anbefalt.

 


08.06.2006. UDI-SAKEN: I Dagbladets leder lørdag 3. juni med tittel «Hagens metode» bedriver avisen en favorittøvelse, nemlig å pådytte meg meninger, holdninger og synspunkter som jeg aldri har hatt eller stått for, for så å bruke sin egen falske fremstilling til å kalle meg rasist. Det er forbausende at Dagbladet aldri lærer. Folk flest er ikke så tjukke i huet som lederskribenten tror, skriver Carl I. Hagen i et innlegg i Dagbladet.

 08.06.2006. INTEGRERINGSDEBATTEN. I kjølvannet av opptøyene rundt Muhammed-karikaturene har kløften mellom majoritetssamfunn og innvandrermiljø økt. Muslimer selv har også skyld i at frykten for islam er bekreftet som legitim, og ikke lenger er en illusorisk islamofobi. Dette skriver Walid al-Kubaisi i en kronikk i Aftenposten.

 


08.06.2006. Global jihad. Libyas leder Moammar Gadhafi er fornøyd med utviklingen om dagen, og regner med at seieren er så godt som sikret. Han holdt for noen uker siden en tale på den Arabiske satelittkanalen Al Jazeera der han ga uttrykk for at "Islam vil overta Europa uten voldelig makt i løpet av noen få tiår". Dette melder WorldNetDaily.

 


07.06.2006 (oppdatert senere samme dag). Professor i sosialmedisin Per Fugelli hadde 3. juni et innlegg kalt Det paranoide prosjekt på trykk i Dagbladet (ledsaget av en tegning der Fugelli flyr gjennom luften). Innlegget inneholder kanskje mye god retorikk, men representerer til tider et lavmål hva angår saklig argumentasjon.

Om islamistenes ønske om verdensherredømme, eller i det minste kontroll over Vesten, skriver Fugelli: "Jeg tror ikke på det, for jeg har hørt det før. Fra propagandaminister Joseph Goebbels da han bit for bit bygget fiendebildet av jødene. Sionistene hadde en hemmelig plan om å overta Tyskland, ja på sikt verden."

Det er altså tidligere blitt hevdet at noen få millioner jøder ønsket verdensherredømme. Dermed kan vi i dagens situasjon, i følge Fugelli, konkludere at det vi ikke trenger å ta det alvorlig når representanter for viktige strømninger innen det milliardsterke islam selv hevder at de ønsker verdensherredømme, eller gir uttrykk for at islam vil seire over Vesten. En ting er at dette er et stjerneeksempel på mor-nille-logikk, en annen ting er at det er respektløst ikke å ta folk på alvor. Når islamister gjennom flere tiår, via bøker artikler og taler, samt ikke minst i konkret handling de siste årene, gang på gang forsikrer oss om at de ønsker å føre jihad mot Vesten, da burde vi kanskje lytte til dem?

Videre skriver Fugelli: "I talen til FrPs landstyre i november 2005 truer Carl I. Hagen med at Norge vil få muslimsk flertall om 50 år. Statistisk Sentralbyrå har beregnet at mennesker med muslimsk tro vil utgjøre mellom 8-12% av befolkningen i 2060."

Ærlig talt! Har Fugelli ennå ikke fått med seg at SSBs fremskrivninger bygger på den helt bestemte forutsetning at nettoinnvandringen etter 2010 vil stabiliseres på et konstant nivå, nemlig maks 24 000 per år (på samme måte som SSB i sin forrige fremskrivning forutatte at nettoinnvandringen fra 1990-tallet og hele veien frem til 2050 ville stabiliseres på maksimalt 12 000 per år...)? Men det betyr jo at det er viktige deler av utfallsrommet SSB har unnlatt å drøfte.

Dersom nettoinnvandringen heller ikke denne gangen stabiliserer seg slik SSB gambler på, da vil selvsagt den fremskrivningen Fugelli henviser til, bli verdiløs. At en professor i sosialmedisin ikke skjønner (eller ikke vil skjønne) dette, er skandaløst.

Her er litt anbefalt lesning for Fugelli :

 • "[Siden 1968] har jeg aldri opplevd at krisa [i Europa] har vært så dyp som i dag. Jeg har heller ikke opplevd hvordan skikkelige politikere og deres trofaste tjenere i massemediene skjuler virkeligheten." Henning Mankell, Klassekampen 08.04.2006.
 • If Muslim population growth continues at it’s expected pace, the Europe of today will become the Eurabia of tomorrow. Article at jfednepa.org.
 • ... Muslim majority to Western Europe. Demographers say that shift could happen as early as 2050. It might take longer. But unless something really frightening happens, it appears inevitable. The U.S. population is also changing due to Hispanic and other immigrants. But where America's evolution is interesting, Europe's is alarming. Article in The News & Observer.
 • Much of what we loosely call the Western world will not survive this century, and much of it will effectively disappear within our lifetimes, including many if not most Western European countries. Article in OpinionJournal (from the Wall Street Journal Editorial Page).
 • Looking further ahead, conservative projections estimate that, compared to today’s 5 percent, Muslims will comprise at least 20 percent of Europe’s population by 2050. Some even predict that one-fourth of France’s population could be Muslim by 2025 and that, if trends continue, Muslims could outnumber non-Muslims in France and perhaps in all of western Europe by mid-century. Although these projections seem incredible at first glance, they may not be far off the mark. Article in The Washington Quarterly, The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology.
 • Incredible as it might seem, some experts predict that Europe will have an Islamic majority sometime well before the end of this century. [...] Historian Niall Ferguson of New York University notes, 'The whole of Western Europe is entering a new era of demographic transformation without parallel in modern times.' Article in Air Force Magazine.
 • This uneasiness was stoked further last summer by Bernard Lewis of Princeton University, the eminent scholar of Islamic and Middle Eastern studies. In an interview with Germany’s Die Welt, Lewis predicted, 'Europe will be part of the Arabic west, of the Maghreb,' and added that Europe would be Islamic by the end of this century 'at the very latest.' [...] What is important, say analysts, is not so much the raw population totals but rather the demographic trends. Article in Air Force Magazine.
 • What makes The Project so different from the standard “Death of America! Death to Israel!” and “Establish the global caliphate!” Islamist rhetoric is that it represents a flexible, multi-phased, long-term approach to the “cultural invasion” of the West. Calling for the utilization of various tactics, ranging from immigration, infiltration, surveillance, propaganda, protest, deception, political legitimacy and terrorism, The Project has served for more than two decades as the Muslim Brotherhood “master plan”. As can be seen in a number of examples throughout Europe [...] the plan outlined in The Project has been overwhelmingly successful. Article in FrontPageMagazine.
 • One day, millions of men will leave the Southern Hemisphere to go to the Northern Hemisphere. And they will not go there as friends. Because they will go there to conquer it. And they will conquer it with their sons. The wombs of our women will give us victory. Former Algerian President Houari Boumedienne, Warning Europe in a speech at the U.N. General Assembly, 1974.
 • Og så videre; det er bare å søke på nettet, så finner man enda mer.

 


06.06.2006. Med sin kronikktittel "Stopp kvoteringen av høyreintellektuelle!" bekrefter Even A. Øvald en sentral fordom i dagens debatt om samfunnskritikerens rolle. For er det virkelig slik at kritikere av "venstresidens" agendaer er "høyreintellektuelle"? Denne misforståelsen stammer fra at det å være kritisk, å advare mot maktovergrep eller å ville fremskrittet, faktisk er identisk med venstresiden som en normativ størrelse. Ja, helt siden den franske revolusjonen har begrepet om den intellektuelle vært forbundet med den som sitter til venstre og protesterer mot kongemakten. Innlegg i Morgenbladet av Helge Iberg >>>

Se også Sannheten om høyresiden av Even Øvald. De andre innleggene i denne debatten kan finnes via Morgenbladets søkefunksjon.

 


05.06.2005. Siste nummer av Die Zeit bringer et helsides intervju med den renommerte dikteren, forfatteren og filosofen Hans Magnus Enzensberger (del I, s. 8, 01.06.'06). Enzensberger er aktuell med en ny bok, essayet Schreckens Männer ("Skrekkens menn"). Den offentlige respons på Skrekkens menn har vært ganske betydelig og kan kanskje best betegnes som "respektfull neserynking". Respektfull fordi Enzensberger er an av Tysklands førende, nålevende kulturpersonligheter; neserynkende fordi essayets tese provoserer den rådende intellektuelle ortodoksi.

Islamistisk terror, hevder Enzensberger, er frembragt av den radikale tapers psykologi. Den globale islamismen er et psykologisk problem som er blitt til verdenspolitikk. I en dødelig dialektikk mellom avmakts- og allmaktsfølelser, oppstår en psykologisk taper-profil; en profil som på den ene siden lever med bevisstheten av å ha tilhørt en sivilisasjon som en gang var verdens fremste, både kulturelt og realpolitisk, og som dessuten har en religiøs overbevisning om å tilhøre "herrefolket", men som på den annen side lever med det forsmedeligste av nederlag, nemlig den islamske sivilisasjons relative mislykkethet, målt opp mot Vesten. Det psykologiske svaret på denne spenningsfylte motsetning er projeksjon: "Dette er ikke vår skyld, men mongolenes, tyrkernes, kolonialmaktenes, jødenes, amerikanernes ... hvemsomhelst sin skyld, bare ikke vår." Koblingen mellom denne taper-psykologien og skyld-projeksjonen gir opphav til en psykopatisk dødskult, den radikale islamismen.

HonestThinking kommenterer: Man skal selvsagt ikke feste overdreven lit til at én forklaringsmodell kan angi alle årsakene som bygger opp til et så komplekst fenomen som vår tids islamistiske renessanse, og Enzensberger er selv nøye med å understreke at han bare presenterer et utkast, et perspektiv på saken, ikke en endegyldig teori. Vi er likefullt overbevist om at Enzensberger er inne på et viktig spor, og anbefaler å supplere ovenfor utlagte tese med den danske filosofen Kai Sørlanders essay Islams politiske tragedie.

Nesten vel så interessant som Enzensbergers positive forklaringsforslag, er hans kritikk av venstresidens møte med islamismen. Enzensberger er selv kjent som venstreintellektuell, men har i de senere år med stadig stigende styrke refset venstresiden for sekterisk og impotent politisk tenkning. HonestThinking bringer her noen utvalgte smakebiter fra Die Zeit-intervjuet (spørsmålene er parafrasert, svarene sitert):

Die Zeit: De blir kritisert for å ikke ta hensyn til de ytre årsaker, Herr Enzensberger: Vold, okkupasjon, Bush og Berlusconi.
Enzensberger: "Det der har lite med meg å gjøre, og mer med en slags kroppslig refleks som vi lett kjenner igjen. For noen år siden var Bush inkarnasjonen av ondskap, ikke Saddam Hussein, som man jo måtte ha forståelse for. Jeg innbiller meg ikke at jeg kan omvelte denslags med argumenter."

Die Zeit: Men er det ikke nettopp globaliseringens radikale vinnere som er skyld i islamistisk terrorisme: Bush, Amerika, Berlusconi, børsmarkedet og den globale kapitalismen?
Enzensberger: "Denne kritikken har noe stumpsinnig over seg -- sedimentert slagg fra kapitalismekritikken, som jo haddde noe for seg for det 19. århundrets arbeiderbevegelse -- men idag er dette mer som religiøse tekster å regne. Synd, egentlig, at venstresiden ikke har hatt noen idéproduksjon siden den gang, og spørsmålet idag er: Hvor er den sterkeste virkelighetsfornekstelsen å spore -- til høyre eller venstre?"

 


02.06.2006. Både Aftenpostens lederskribent og utenriksminister Jonas Gahr Støre har hisset seg voldsomt opp over Carl I. Hagens utspill om det å ha en UDI-direktør som ikke er norsk statsborger: "Hagen gir uttrykk for et menneskesyn som grenser til rasisme, mener Støre, som er opprørt over at Stortingets visepresident sår tvil om utlendinger er lojale og til å stole på."

HonestThinking kommenterer: Det var nok adskillig flere enn oss som reagerte med overraskelse da det kom frem at en som ikke er norsk statsborger, har vært toppsjef i UDI. Uten å mene noe som helst om kvalifikasjonene eller lojaliteten til Manuela Ramin-Osmundsen, så kan vi ikke forstå annet enn at det er helt på sin plass at Hagen tar opp et slikt spørsmål på generelt grunnlag.

For det første ligger det en bestemt forutsetning til grunn for Støres kraftsalve, og den kan parafraseres omtrent som følger: Enhver som er kvalifisert for en slik stilling, kan bli tilsatt - vedkommendes kulturelle, etniske og religiøse tilhørighet er uten betydning for lojal og god utøvelse av jobben. Problemet med en slik antagelse, er at den ikke holder vann. Denne antagelsen motsies av enorme mengder empiri, og er i ferd med å bli innhentet av virkeligheten over store deler av Europa. Vi er alle sammen preget av nevnte faktorer, og noen til, enten vi vil eller ikke.

For det andre kan man jo spørre omtrent som følger: Dersom det ikke kreves norsk statsborgerskap av UDI-direktøren, kunne vi da se for oss at denne stillingen ble besatt av en godt kvalifisert person fra for eksempel Irak, Iran eller Somalia? Vi stiller vanligvis store krav til at folk i maktposisjoner skal være uhildede, så det fortoner seg som ganske problematisk om en person fra noen av disse landene skulle sitte og forvalte norsk innvandringspolitikk.

Men det Støre og Aftenpostens lederskribent mener, er kanskje at velkvalifiserte personer med Europeisk statsborgerskap skal kunne bekle slike stillinger? Det er de i så fall neppe villige til å innrømme offentlig. Og hva skjer den dagen vi får flyktninger eller asylsøker nettopp fra andre Europeiske land?

Eller mener man virkelig at spørsmålet om statsborgerskap er fullstendig uten betydning for bedømmelsen av en persons egnethet i en slik stilling? Vi tviler på om Støre og hans meningsfeller er villige til å ta konsekvensen av et slikt syn.

 


02.06.2006. Filosofiprofessor Gunnar Skirbekk har tatt til orde for en prinsipiell debatt om det politiske islam. Hvor er de intellektuelle?, spør han. Ifølge Skirbekk har islamdebatten i for stor grad hatt utspring i "kulturstudier som mangler filosofisk fundament". Kulturstudier er vel og bra, med vektlegging av både sosiale, politiske og klassespørsmål, men hvorfor skal islamsk teologi være undratt debatten? "At religion skal være fristilt fra filosofisk debatt, er historisk sett spesielt. Det er revirdanning, og det er feil faktisk og intellektuelt", sier Skirbekk.

HonestThinking kommenterer: Gunnar Skirbekks utspill er helt i tråd med argumenter vi gjentatte ganger har fremført. Hvorfor er det greit at universitetets islamkjennere ensidig vektlegger et religionssosiologisk perspektiv på islam, til fortrenging av normativ teologi? Hvorfor skal ikke begge disse dimensjonene belyses? Er det fordi en rent teologisk tilnærming til islam vil kunne stille religionen i et dårlig lys? Er det noe her man er redd for at skal komme opp til overflaten og frem i lyset? Ta islamisme (=politiske islam): Hvis man følger Kari Vogt og Oddbjørn Leirvik, skulle man tro at islamismen bare var et produkt av nyere politiske prosesser, slik som krigen i Afganistan og Irak, palestinakonflikten, samt kanskje også diskriminernig på arbeidsmarkedet. Men hvorfor har vi aldri hørt et ord ett ord om forbindelsen mellom islamismen, på den ene side, og det som står i Koranen og hadithene, og Muhammeds eget eksempel, på den annen? Mener virkelig Vogt og Leirvik at selve det normative læregrunnlaget for islam ikke spiller noen rolle for hva islamisme er og hvordan islamsk politisk tenkning arter seg? Vi overlater til leseren selv å bedømme hvor troverdig dette i så fall er.

I forlengelsen av Skirbekks utspill, var det nesten rørende å lese sjefsredaktør i Klassekampen, Bjørgulf Braanens forsøk på brannslukning: Braanen responderte ved å ramse opp en lang liste av intellektuelle som faktisk deltar i debatten. Nå er problemet bare det, at så og si alle dem som Braanen setter sitt håp til her, arbeider innenfor nettopp dette innskrenkende, religionssosiologiske paradigmet som både Skirbekk og vi i HonestThinking retter kritikk mot. Det hjelper ikke debatten i Norge om vi har hundre intellektuelle kloner av Vogt og Leirvik; dette bringer oss ikke ett eneste skritt nærmere en forståelse av forbindelsen mellom islams normative læregrunnlag og islamismen. For det er klart, hvis man allerede på prinsipielt grunnlag utelukker at det kan finnes noe som kan betgnes som "islamsk ideologi" og som kan fungere som motiverende kraft for ideologiens tilhengere, ja da blir selvfølgelig det normative teologiske perspektivet på saken uinteressant. Da vil man nærmest være tvunget til å betrakte rent sosiale og politiske faktorer som de dypeste, "egentlige" årsakene til radikalismen. Den som er sterk i troen kan jo håpe at Vogt og Leirvik har rett, men vår vurdering tilsier at dette paradigmet ikke har særlig lang levetid igjen. Vårt stalltips: Innen tre år er problemene med islamisme i Europa blitt så store og så åpenbare at en relativiserende tilnærming til islamistisk ideologi ikke lenger vil kunne øve noen avgjørende innflytelse på offentligheten.

NB! Knut-Olav Åmås har i Aftenposten i dag  en interessant og tankevekkende kommentar til denne debatten: Tenkerne som tier.

 


 

Arkiv fra vår norske forside i andre del av mai 2006, finnes her

Arkiv fra vår norske forside i første del av mai 2006, finnes her

Arkiv fra vår norske forside i april 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i mars 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i februar 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i januar 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i desember 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i november 2005, finnes her >>>

 

Arkiv fra vår norske forside i perioden ultimo september - primo november 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside tredje kvartal 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside første halvår 2005, finnes her >>>


 

 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Jeg er ikke bekymret for at [muslimene] skal bli majoritet i løpet av 50 år, for folk tilpasser seg storsamfunnet."

Lars Gule, forsker
Klassekampen, 27.05.2006

 

"Den tredje kategorien [jihad] er å anstrenge for at [sic] den islamske staten blir opprettet og islam får en dominerende posisjon. Hvordan denne jihad skal utføres er mer komplisert og det er denne delen av jihad som skaper debatt i dag, fordi en slik jihad kan ende opp i konfrontasjon og krig. I den siste tiden har det vært diskusjoner om hvilke metoder man kan bruke for å opprette det rettferdige samfunnet."

Saleem R. Ahmed
cand. scient. i informatikk
Jihad - et misforstått begrep
Salam, nr 3, 2005

 

"Hamas er det nærmeste man kommer KrF og norsk lekmannsbevegelse."

Hilde Henriksen Waage,
Førsteamanuensis, UiO.
Til Søndagsavisa 07.05.2006, i samtale med Erna Solberg og Ågot Valle

 

Bildet: En ekstrem islamist kommenterer europeisk innvandringspolitikk ("dere gravde deres (egen) grav - ligg i den"). Jfr hva Statsråd Jens Orback sa til svensk P1 09.11.2004 ifm et integrasjonsministermøte i Holland: "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.”

Sitat hentet fra leserbrev i Världen i Dag 27.01.2006

 

"Et av de mer seriøse nettstedene i denne sammenhengen er «HonestThinking.org» [...] Det mest profesjonelle islamkritiske nettstedet er «Document.no»."

Sjefredaktør Bjørgulv Braanen

Islamfrykt på nett
Klassekampen 04.04.2006.

 

"De intellektuelles svik er en konsekvens av den akademiske sykdommen 'poststrukturalisme', der all referanse til virkeligheten har forsvunnet til fordel for en tro på at alt handler om å dekonstruere logosentrismen og om signifikantenes frie flyt. Venstresida, som man skulle tro ville være den fremste motstander av undertrykkende obskurantisme, lider av en kronisk frykt for å bli oppfattet som rasistisk hvis de[n] kritiserer islam."

Yngve Nordgård
Klassekampen, 05.05.2006

 

"Democracy go to hell "

"Freedom go to hell "

Tekster på plakater i et islamistisk demonstrasjonstog i London i februar.
Avbildet i for eksempel
Time Magazine, 20.02.2006, s 22.
Die Zeit, 16.02.2006, s 47.

BBC, 05.02.2006.

 

"Islam vil komme tilbake til Europa som seierherre"
Imam Yusuf al-Qaradawi
Sitert av MEMRI

 

"De mest ambisiøse beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge om 50 år kan ha en muslimsk minoritet på under 20 prosent. Muslimene vil altså forbli en minoritet uten avgjørende politisk makt i overskuelig framtid. Men enkelte ønsker å framstille utviklingen annerledes og fremmer absurde framtidsscenarier som skremmer."

Islam-ekspert Kari Vogt, intervjuet av
Klassekampen 25.02.2006

 

"Snarere finnes det øyeblikk i historien da konfrontasjon er en nødvendig forutsetning for en ærlig dialog."

Harald Stanghelle

Aftenposten, 14.02.2006

 

"Som alle samfunn på randen av sammenbrudd, er det fokus på dekadanse og homofili. Det siste har jeg ikke noe problem med, men det første har jeg ganske mye imot."

Kristopher Schau
Dagbladet, 02.02.2006.

 

"Hvis religiøse grupper bedømmer hverandre etter en slik mistenkeliggjøring har vi bare en ting å vente, krig."
Basim Ghozlan
Anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og terrorisme

 

"Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, de dør på grunn av selvmord"

Arnold J. Toynbee

Britisk historiker (1889 - 1975)

 

"Dagens islamistiske fundamentalisme og den arabiske baathismen er arter av den samme totalitarismen som ødela Europa i det 20. århundre."

Kjersti M. Høgestøl og Martin E. Sandbu (Liberalt Laboratorium)

Aftenposten, 28.12.2005

 

"Ideen om Norge må dekonstrueres."
Halvor Finess Tretvoll, Samtiden 3/2005.

 

"Kritikk, diskusjon og dissens er det som kan gjøre et samfunn bedre. Skarp debatt gjør at vi kan bryte med konformitet og selvsensur, som det er så mye av i det norske samfunnet"
Knut Olav Åmås, uttalelse til MSE noe før han ble debattredaktør i Aftenposten 01.01.2006.

 

"Tenkende mennesker spør hvilke faktorer det er som hjelper til med å skape totalitære bevegelser. En av disse faktorene er de intellektuelles forræderi"
Paul Berman, Klassekampen 16.11.2005
(artikkelen er oversatt fra engelsk, og sto opprinnelig i Samtiden 4/2005)

 

"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

 

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

 

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

 

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

 

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

 

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]"
Anja Bredal, samfunnsforsker, til Klassekampen, 23.07.2005.

 

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige."
Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

 

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.