Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt manifest.

 


30.01.2006. HonestThinking har i dag en kronikk i Aftenposten med analyse av SSBs nye tall om den demografiske utviklingen i Norge. I kronikken henvises det til disse referansene:

 • Venter sterk vekst i innvandrerbefolkningen. SSBs nye fremskriving av innvandrerbefolkningen, 2005-2060.
 • Timothy Savage skriver i Europe and Islam (The Washington Quarterly, Summer 2004): ”hvis trenden fortsetter, så vil det være flere muslimer enn ikke-muslimer i Frankrike og muligens hele Vest-Europa innen 2050.”
 • I artikkelen A Crescent Over Europe? (Air Force Magazine, July 2005) siteres professor Niall Ferguson fra New York University på følgende: “Hele Vest-Europa er nå på vei inn i en epoke med demografiske endringer som savner sidestykke i moderne historie.”
 • Den 4. januar i år publiserte Wall Street Journal, gjennom sitt bilag Opinion Journal, artikkelen It's the Demography, Stupid, om utviklingen i Vest-Europa. Denne tegner et enda mer dramatisk bilde enn ovennevnte kilder. Artikkelen er riktignok skrevet av den svært så konservative politiske kommentatoren Mark Steyn (hvilket bl.a. innebærer at han gir uttrykk for en del synspunkter på velferdssamfunnet som HonestThinking ikke deler), men er likevel verd å lese.

Følgende referanser er også relevante:

Generelle kommentarer: Vi ser ikke bort fra at det fremdeles finnes sterke krefter her i landet som ønsker å forhindre debatt om den demografiske utviklingen. I første omgang vil vi si følgende om dette:

 • Det er uakseptabelt at det, uten etter grundig vurdering og omfattende demokratiske prosesser, foretas politiske disposisjoner som har potensial til å endre Norges kulturelle, språklige, religiøse/livssynsmessige og etniske sammensetning så raskt at landets stabilitet og indre samhold trues.
 • Vi er kritiske til individer, organisasjoner eller andre samfunnsaktører som motarbeider fri og åpen debatt om problemstillingene, fordi vi mener disse mangler demokratisk legitimitet.
 • Norge og Europa står ved en skillevei: Skal vi bli en del av den muslimske verden, eller skal vi ikke? Det minste vi må kunne forlange, er at spørsmålet blir gjenstand for omfattende og grundige demokratiske prosesser. Det er en alvorlig forsømmelse hos politikere, intellektuelle og media at slike prosesser ennå ikke har kommet skikkelig i gang. Det bør skje nå.

Se forøvrig vår engelske forside, som inneholder henvisninger til en rekke andre aktuelle artikler.

 


29.01.2006. En kronikk av Trine Annfelt i Dagbladet tidligere denne uken hadde følgende ingress: "I en nasjon med økt innvandring og store porsjoner fremmedfrykt er det potensielt farlig å bidra til at kategorien «alminnelig norsk» blir et spørsmål om biologisk slektskap og «røtter»." Les hele kronikken i Dagbladet >>>

Kommentar fra HonestThinking: Annfelt retter her søkelyset på en vanskelig og interessant problemstilling. Vi vil likevel anbefale at folk stiller seg selv følgende spørsmål: Kan det tenkes at både biologisk slektskap og andre røtter skaper tilhørighet og andre mellommenneskelige relasjoner som stikker såpass dypt at de ikke uten videre kan fjernes?

 


28.01.2006. Utstyrt med kniv og skytevåpen tvang maskerte menn stjørdalingen til å åpne safen i natt. Etterpå slo de ned familiemannen. Ranerne skal ha truet med å skade barna. Saken er omtalt av bl.a. VG og Aftenposten.

Kommentar fra HonestThinking: Ifølge politiet snakket ranerne gebrokkent engelsk, men det utelukker selvsagt ikke at ranerne er etniske nordmenn som har øvd seg på akkurat dette. Det er uansett svært bekymringsfullt at omfanget av grov kriminalitet ser ut til å øke, og det er velkjent at innvandrere er overreprresentert på disse statistikkene. Det betyr at politiet har stadig større problemer med å demme opp for vold og lovløshet, og dette er i ferd med å ødelegge samfunnet vårt. Vi synes det er skremmende at så mange fortsatt forsøker å bagatellisere denne utviklingen.

 


28.01.2006. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) vurderer nå kvotering for å få flere innvandrere i arbeid. - Innvandring er bra for Norge, sier Hanssen. Les mer i Dagbladet >>>

Kommentar fra HonestThinking: Selvsagt er innvandring bra for Norge. Men det er ikke bare bra. Innvandringen har både positive og negative sider. Det er dessverre mye som tyder på at de negative sidene vil bli mer dominerende i fremtiden, og vi synes det er uheldig at en fremstående politiker uttaler seg så unyansert (jfr vår oppramsing av bekymringsverdige forhold i Klassekampen 26. januar, stadig mer grov vold og kriminalitet, samt diverse saker om Sverige på våre sider).

"Noe av det jeg gruet meg for, var å få mailer fra dem som er kritiske til innvandring, men det er det blitt lite av" sier Hanssen til Dagbladet. Vi minner om at han har fått mail med et åpent brev fra HonestThinking. Vi venter fremdeles på svar ...

 


28.01.2006. Forskare varnar fyra år efter mordet på Fadime: Situationen är mycket allvarligare än många föreställt sig.
Det är inte bara kvinnan i en kärleksrelation som drar skam över sin familj. Spelreglerna i hedersmordens kyskhetskultur är att mannen är medskyldig och att båda ska dödas av kvinnans manliga familjemedlemmar. Den som är etnisk svensk man _ du själv, din son, din bror eller din bäste vän _ kan bli nästa hedersmordsoffer. Det skriver statsvetaren och sociologen Rasool Awla som ingår i en nordisk forskargrupp som studerar "våld och kön" i de fem nordiska länderna med koppling till hedersmorden. Les mer i Dagens Nyheter >>>


28.01.2006: Jeg har selvsagt ikke brukt ord som dust, og fucka i hodet, men Anfindsens kan likevel kople slike ord til mitt innlegg. Det er Anfindsens selv som introduserer ordet nyrasist, men det passer det dem ikke å nevne det i deres itroduksjon. Dette er grovt uærlig. Les Meisingsets tilsvar her >>>

26.01.2006: For en tid siden gikk det en kinoreklame der folk omtalte hverandre som dust, fucka i hue, og nyrasist (meget fritt gjengitt). Poenget var at dersom man tar høyere utdannelse, vil man kunne erstatte den slags med saklig argumentasjon. Hvis Meisingset har noe mer å fare med enn sjikanering av sine meningsmotstandere, så er han hjertelig velkommen til å publisere hos HonestThinking.

Vi noterer forøvrig med undring og interesse at superrasjonalisten og ateisten Meisingset mener seg å være i stand til å felle absolutte, moralske dommer over folk som har kommet frem til andre politiske standpunkter enn ham selv. Bare fundamentalister kan gjøre det. Men hvordan kommer det til å gå den dagen Meisingset skal forsøke å tilpasse muslimene til sitt verdensbilde og belære dem om at islam er overtro (samt overbevise dem om sekulærfundamentalismens fortreffelighet)? Ikke mange har lykkes med noe tilsvarende de siste 1370 årene. Les vårt innlegg her >>>

Kommentar: Vi har sjelden sett noen som så direkte rammes av den kritikken HonestThinking tidlig i 2005 rettet mot de generelle holdningene som ofte ligger bak den vestlige "toleransen" for islam. Se forøvrig oppsummering av den forutgående debatten mellom oss og Meisingset lenger ned på denne siden.

23.01.2006. Arve Meisingset har et nytt innlegg i den pågående debatten i Klassekampen. Her skriver han bl.a.: "Derfor er Anfindsens studier av islam irrelevante for innvandringsdebatten. Islam kan tilpasses, slik som kristendommen, og begge er overtro. Derfor skal de ikke respekteres."

 


26.01.2006. Det synes nå klart at HAMAS (en forkortelse for Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya) har vunnet et rent flertall i det palestinske parlamentsvalget. Hamas er en militant, islamistisk organisasjon, som på sine websider bl.a. sier følgende om seg selv:

HAMAS means zeal, and is an Arabic acronym for the Islamic Resistance Movement. HAMAS is a Palestinian Islamic organization established in 1987 during the first Intifada, and is an offshoot of the Muslim Brotherhood. Hamas was formed in 1987 with the objective of destroying the Zionist entity that occupies Palestine, and establishing Palestine from the sea to the river based on Islamic principles. The group operates mainly in the Gaza strip and the West Bank, and boasts tens of thousands of supporters throughout Palestine. The number of hardcore members remains unknown. World wide they enjoy millions of sympathizers for their admirable struggle against the barbaric Zionist occupation / crimes.

Tidligere Prio-forsker, nå førsteamanuensis i historie, Hilde Henriksen Waage, har bl.a. følgende kommentar til Dagbladet på valgdagen: "Hvis Vesten nå tar til fornuft, så fortsetter de å gi økonomisk støtte til de palestinske selvstyreområdene og de forholder seg til Hamas som en ansvarlig aktør i Israel/Palestina-konflikten."

 


26.01.2006. Noen svenske foreldre i Malmö er nå så fortvilet over at samfunnet ikke er i stand til å beskytte barna deres mot overgrep fra innvandrergjenger, at de ønsker å danne borgervern. Det er et alvorlig tegn på at samfunnet bryter sammen når tilliten til offisielle institusjoner ikke lenger er tilstede, og folk begynner å ta loven i egne hender. Og dersom disse folkene gjør alvor av sine trusler og banker opp kriminelle innvandrere, da er vårt stalltips at Malmö kommer til å gå fra asken til ilden.

HonestThinking spør for n'te gang: Hvorfor er det ingen norske politikere som slår alarm? Svenske politikere har i mange år motarbeidet ytringsfriheten, så når de nå trenger den mer enn noensinne, så ser det ut til å være for sent. Men det svenske samfunnets sammenbrudd berører også Norge. Hører du, Stoltenberg?

Jfr hva Karen Jespersen skrev i en kronikk i Berlingske Tidende 21. januar 2006: "Det svenske samfunn har sterke autoritære tradisjoner. Det har vært med på å holde den svenske befolkningens kritikk av innvandringen nede. Men i takt med at problemene vokser, er det blitt vanskeligere å fornekte at de er der." Les hele kronikken (på norsk) hos HRS >>>

 


25.01.2006. Det er ikke asylsøkere, men andre- og tredjegenerasjons innvandrere, som utgjør størst terrorfare, sier PST-sjef Jørn Holme. Les mer i Dagbladet >>>

 


22.01.2006. En internasjonal sammenslutning av muslimske lærde truer med å oppfordre den muslimske verden til å boikotte varer fra Danmark og Norge. Gruppen ledes av den egyptiskfødte imamen Yosuf al-Qardawi. Les om saken i Dagbladet og Magazinet.

Kommentar fra HonestThinking: Noe av det interessante i saken er at Yusuf al-Qaradawi er en sentral aktør, hvilket betyr at dette kan vise noe om hvor mektige de muslimske rettslærde egentlig er. Vi henviser i denne sammenheng til vår side med bakgrunnsinformasjon om Qaradawi.


21.01.2006. For en snau uke siden (se nedenfor) stilte vi spørsmål om hvor langt utviklingen må gå før vestlige land ikke lenger vil være i stand til å motstå presset fra ekstreme jihadister som ønsker å ødelgegge vår sivilisasjon.

Et nytt symptom på at Frankrike synger på siste verset kom mandag denne uken da fransk politi arresterte ca 20 personer som er mistenkt for å ha tilknytning til et terrornettverk. En slik aksjon er nemlig alldeles ikke noe tegn på at mydighetene har kontroll over situasjonen. For det første blir ikke alle potensielle terrorister tatt, for det andre står nye klare til å erstatte dem som settes i fengsel, og for det tredje blir rekrutteringsgrunnlaget for terrorister i Frankrike stadig større (både relativt og absolutt).

Dette betyr at Frankrike sakte men sikkert går sin undergang i møte. Det er mulig at landet kan reddes, men vi tviler. Utviklingen i Frankrike er sannsynligvis kommet for langt. Nå gjelder det at resten av Europa tar lærdom av den franske tragedien. Nederland, England og Sverige følger hakk i hæl.

 

Presseklipp 15.01.2006: For et par dager siden offentliggjorde Jyllands-Posten et brev skrevet av Hisham Elbatal fra Egypt. Brevet er skrevet i en tone som er både hånlig og truende, og inneholder blant annet følgende formaning:

Vi muslimer vil ikke lade jer hedninge ødelægge vor civilisation. Vi vil aldrig lade jer besejre os med jeres trivielle værdier. Og husk på, at vort rige fra begyndelsen var bestemt til at herske og til at civilisere og oplyse primitive stammer og folkefærd som jer.

Kommentar fra HonestThinking 15.01.2006: Dette føyer seg pent inn i rekken av signaler som er kommet de siste årene om at mange muslimer ønsker å tilintetgjøre den vestlige sivilisasjon. Det er godt mulig at Elbatal og hans likesinnede ikke har så stor oppslutning blant muslimer flest som det de selv tror eller hevder, men vi foreslår likevel at politikere, intellektuelle og mediefolk begynner å fundere på følgende spørsmål: Hvor stor andel av et lands befolkning må ha sympati for denne typen tanker før det blir umulig å hindre at Elbatals planer settes ut i livet?

 


20.01.2006. Alt Osama bin Laden har gjort de fire siste årene peker mot et nytt katastrofalt angrep mot USA der tusener, kanskje titusener kan dø. Det sier den tidligere CIA-sjefen Michael Scheuer. Han frykter at bin Laden er i besittelse av kjernefysiske våpen. Les intervjuet med Scheuer i VG >>>

 


18.01.2006. HonestThinking har i lengre tid hatt tilgjengelig Jan Rantruds anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og Terrorisme. Mandag 16. januar hadde Basim Ghozlan, redaktør for islam.no, en kronikk i Vårt Land med en adskillig mer kritisk omtale av denne boken. Ghozlans anmeldelse finnes i full lengde som en artikkel på islam.no >>>

Vi minner forøvrig om vår egen anmeldelse av en annen av Mark Gabriels bøker, Islam og jødene.

 


19.01.2006: Foreldre som ønsker at deres barn skal gå på skoler der i hvert fall et klart flertall av barna har norsk som morsmål, får stadig større problemer i Oslo. Dagsavisen melder at minoritet er blitt majoritet ved 32 osloskoler. På fire år er antallet skoler der minoritetsspråklige elever er i flertall, doblet.

Svært få foreldre er så dumme at de tror det er likegyldig hva slags demografisk sammensetning elevmassen på en skole har. Det at læringsmiljøet for tusenvis av Oslo-barn ødelegges på denne måten (gjennom en ulykksalig kombinasjon av naiv innvandringspolitikk og markedsliberalistenes frie skolevalg), er selvsagt uhyre alvorlig både for hovedstaden og landet.

Da er det fint at vi har forskere som kan hjelpe oss med å bagatellisere det hele: "Først hvis etniske nordmenn ser på slike skoler med skrekk, blir høy minoritetsandel et problem, mener NOVA-forsker Seeberg. – Ellers er det opp til skolen selv hva en høy andel fremmedspråklige elever betyr." Dette gir assosiasjoner til den gamle kontaktannonsefloskelen om at "alder bestemmer du selv". Les reportasjen i Dagsavisen >>>

 

Jfr hva vi skrev 29.12.2005: Skal man gjøre fremmedspråklige barn til skoletapere ved å tvinge dem til å lære norsk når de begynner på skolen, eller skal man gi dem undervisning på morsmålet og dermed frata dem muligheten til å lære skikkelig norsk? Dette problemet er belyst i en artikkel i Morgenbladet 23. desember. Her møter vi rektorene fra de innvandrerdominerte skolene Tøyen og Gamlebyen, som har valgt å prioritere helt ulikt i dette spørsmålet. Tonen mellom rektorene er likevel god, og de to har "tatt hverandre i hånden på at det er flere veier som fører frem".

HonestThinking tror begge tar feil; altså at det ikke er noen veier som fører frem her, i hvert fall ikke med dagens innvandrings- og integreringspolitikk. Dette vil enn så lenge være et uløselig dilemma, og skolene er henvist til å velge mellom pest og kolera. Tusenvis av fremmedspråklige barn vil måtte vokse opp med det ene eller det andre problemet, og prisen for samfunnet vil på sikt bli enorm. Som vi tidligere har påpekt; nynorskfolket kommer etter hvert til å oppdage at det er helt andre språk enn bokmål (eller engelsk) som truer vår kulturarv. Er det virkelig noen intellektuelle som egentlig er i tvil om hva som på litt sikt kommer til å skje med det norske språkets stilling her i landet?

 


18.01.2006: HonestThinking har gjentatte ganger påpekt at utviklingen i Sverige er urovekkende. Gitt at et sammenbrudd av den svenske velferdsstaten vil kunne få enorme konsekvenser også for Norge, synes vi det er påfallende at dette ikke er mer fremme i den politiske debatten. Og hva kommer det av at NRK og TV2 ennå ikke har gitt en skikkelig dekning av de mer eller mindre lovløse tilstander som de siste årene har utviklet seg i Malmö? Denne 2-minutters videoen fra det amerikanske TV-selskapet CBS gir et godt eksempel på hva TV2 og NRK som et minimum burde ha vist (tips: dersom du får problemer; kopiér videofilen til din egen maskin før du kjører den).

 


18.01.2006. HonestThinking svarer i Klassekampen: Den offentlige diskurs om disse tingene har i mange tilfeller degenerert til en parodi på intellektuell virksomhet. Jfr artikkelen Dumhetens apostler i den norske utgave av Le Monde Diplomatique i august 2005 om forfatteren og journalisten Karl Kraus (1874 - 1936) som kjempet mot ”den elegante og distingverte dumhet”. Han mente at offentlig diskurs kan bli et virkemiddel for å skjule tankens tomhet: ”For mange mennesker er ikke lenger tale- og skriveevnen midler for å søke sannhet og rettferdighet, men for å forføre og lyve, både for seg selv og andre. Språket er blitt et domineringsinstrument blant mange.”

Vi diskuterer mer enn gjerne både med Meisingset og andre, for vi har tro på verdien av åpen og ærlig debatt. Og vi oppmuntrer gjerne til kritisk etterprøving av alle de argumenter vi gjør bruk av. Vi lover å lytte. Men vi har veldig liten sans for en diskusjonsteknikk som i bunn og grunn handler om å stemple vår posisjon som ugyldig allerede i utgangspunktet. Det er nettopp systematisk bruk av slike hersketeknikker som nå er i ferd med å koste hele den vestlige verden meget, meget dyrt. Les hele innlegget her >>>

 

17.01.2006: Meisingset skriver bl.a. følgende: Hensikten med referansene i mitt forrige innlegg var å vise at vi er alle innvandrere eller etterkommere av innvandrere. Det er forbløffende hvor lite konflikt disses ulike kulturelle bakgrunn har skapt. Det kan selvsagt oppstå konflikter langs slike skillelinjer, som langs andre skillelinjer. Men det er rasistisk å bruke slike skillelinjer i innvandringspolitikken. Mitt budskap er følgende: Muslimer skal ønskes velkomne til Norge slik som alle andre. Men muslimer er overtroiske slik som kristne, og derfor skal de tape alle debatter basert på overtroa. Les hele hans innlegg her >>>

12.01.2006. HonestThinking svarer i Klassekampen: Forskeren Arve Meisingset henviser til forfatterne Stian Bromark, Dag Herbjørnsrud og professor Knut Kjeldstadli som autoriteter når det gjelder innvandring og integrasjon (se nedenfor). Vi har en utfordring til ham:

Ta initiativ til at både disse og vi redegjør for minst følgende to vitenskapsteoretiske forhold:

 • Hva skal til for at man innrømmer at man har tatt feil når det gjelder innvandringspolitikk?
 • Hvilke forutsigelser er man villig til å komme med når det gjelder innvandringens konsekvenser for det norske samfunn sett i et tidsperspektiv på 5, 10 og 20 år fra nå?

Og la oss presisere hva som er poenget med denne utfordringen: Jo mindre spesifikke Bromark, Herbjørnsrud og Kjeldstadli er villige til å være i sine svar på ovenstående to spørsmål, jo mindre troverdighet har de. Dette er ikke bare en kjekk påstand fra vår side; det har med elementær vitenskapsteori å gjøre.

Dersom Meisingset også har andre kriterier han ønsker å bruke for å finne ut hvem av oss som er villige til å anvende vitenskapelig rasjonalitet på dette saksområdet, så hilser vi det varmt velkommen. Vi ser frem til en etterprøving av disse tingene. Les vårt tilsvar i Klassekampen her >>>

05.01.2006: Den erfarne forskeren og debattanten Arve Meisingset gikk i Klassekampen hardt ut mot oss under overskriften Un-honest [sic] Thinking. Han hevder bl.a. at vi "fører en kampanje mot islam og islamsk innvandring i media, og de har laget ei web-side, honestThinking.org om ekstrem og ikke-representativ praktisering av islam. Deres skrifter er typisk for moderne rasisme basert på religiøse og kulturelle skillelinjer. Med selektiv bruk av informasjon fører de sin kampanje, og de analyserer ikke kategorier, årsaker og konsekvenser av konflikter." Meisingset hevder også at vi "fortsetter å skrive ut fra [vår] uvitenhet." Les hans innlegg her >>>

 


14.01.2006: Vi registrerer at Antirasistisk Senter (ARS) tidligere denne uken valgte å gå til anmeldelse av Forum mot Islamisering (FOMI). ARS skriver: "Antirasistisk Senter har i dag anmeldt en artikkel for brudd på straffelovens §135a – den såkalte rasisme-paragrafen. Artikkelen 'Vestlige muslimers rasistiske voldtektsfest' er publisert på nettsidene til FOMI – Forum mot islamisering, og inneholder uvanlig grove og krenkende påstander om muslimer i Norge."

Forholdet mellom HonestThinking og ARS har dessverre vært en smule anstrengt i perioder, men her nøler vi ikke med å markere støtte til organisasjonen. Enten denne saken hører hjemme i rettsvesenet eller ikke, og enten FOMI skulle bli dømt eller ikke, så tar vi sterk avstand fra den type formuleringer som FOMI har gjort bruk av. Vi er enige med ARS i at dette er uakseptabel språkbruk. Les vår kommentar til saken her >>>

 


14.01.2006: Kort tid før Magazinet valgte å trykke karikaturtegninger av Muhammed, skrev vi et åpent brev til Jyllands-Posten der vi markerte vår uenighet i at man behandler muslimer på denne måten. Vi kjente ikke til Magazinets planer da vi skrev vår kommentar 8. januar, men mener at også Magazinet burde ha avstått fra en slik bevisst provokasjon.

Vi innser imidlertid at man her står overfor vanskelige avveininger av kryssende hensyn, og vi respekterer at mange kommer til en annen konklusjon enn oss. Og når det nå viser seg at Magazinets redaktør har mottatt dødstrusler, så er det selvsagt svært alvorlig. Hvordan kan politikere og andre tro at vi er inne i en bærekraftig utvikling når vårt demokrati og vår generelle trygghet trues på denne måten?

Forøvrig registrerer vi med interesse at redaktør Bjørgulv Braanen 11. januar skriver bl.a. følgende i en lederartikkel i Klassekampen: "Vi mener danske og norske karikaturtegnere er i sin fulle rett til å karikere Muhammed, og vi vil forsvare både Jyllands-Posten og Magazinet mot eventuell rettsforfølgelse. Likevel har vi svært liten sans for disse forsøkene på heve temperaturen i religions- og kulturdebatten."

 


12.01.2006: Kronikk av Hege Storhaug (HRS). De politiske signalene er krystallklare gjennom opprettelsen av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kursen til integreringsskuta, som har fått stempelet "fiasko" både i Norge og andre europeiske land, skal legges om. Arbeid og integrering knyttes tettere sammen enn noen gang. Les hele kronikken i Aftenposten >>>

Aftenposten følger 13. januar opp på lederplass: I svært mange folkegrupper som har funnet seg et nytt land, er det sterke krefter som egentlig ikke ønsker integrasjon, de vil ikke "skikk følge eller land fly" som det heter i ordtaket. Henteekteskap er et eksempel på dette. Det kan føre til at demokratiske idealer som aktivt borgerskap, nasjonal enhet og ikke minst like rettigheter blir utsatt for kraftige påkjenninger. Dette er utfordringer som må tas på alvor og ikke skyves under et politisk tåketeppe. Les hele lederartikkelen i Aftenposten >>>

 


Hvorfor er der forvirring om racismebegrebet?

Af Ole Hasselbalch, professor, jur.dr., Humlebæk

11.01.2006: Over for bestræbelsen på at ændre ordet "racisme"s betydning har de europæiske ledere og pressen snorksovet i timen. I stedet for at holde fast i begrebets rette indhold har politikere og journalister, der burde vide bedre, i hobetal fremhævet sig selv ved at eftersnakke vrøvlet, skriver kronikøren. Les kronikken i Jyllands-Posten >>>

 


08.01.2006: Dersom vi skal ha håp om å snu den negative trenden med stadig sterkere motsetninger mellom muslimske innvandrere og den opprinnelige befolkningen i ulike europeiske land, er det flere forutsetninger som må oppfylles. En av dem er at man behandler hverandre med respekt. Vi må være tydelige, snakke sant selv når det er ubehagelig, kritisere der det er påkrevd, osv. Javisst, alt dette og mere til må vi gjøre. Men ingen av disse tingene er til hinder for at vi behandler våre medmennesker med respekt.

Vi har med stigende uro betraktet kontroversen omkring Muhammed-tegningene i Jyllands-Posten, og vi har kommet til at vi her må markere vår uenighet med en rekke mennesker og organisasjoner vi ofte ellers støtter: HonestThinking kan ikke se at det på noen som helst måte er påkrevd eller nødvendig å provosere muslimer ved å publisere slike tegninger. Vi kan ikke forstå at det er kommet noe godt ut av dette, tvert imot så frykter vi at man har gjort betydelig skade for lang tid fremover.

Vi har i dag sendt våre kommentarer til Jyllands-Posten, med anmodning om at de publiseres som et leserinnlegg i avisen. Les vårt åpne brev her >>>

For en god oversikt over den norske delen av debatten, se Oddbjørn Leirviks Interreligiøse nyheiter, under overskriften "KARIKATURAR AV PROFETEN MUHAMMAD".

 


HonestThinking i Klassekampen

07.01.2006: Den 3. januar skrev Klassekampens medarbeider Anders Horn en lederartikkel i avisen der han ga uttrykk for at media hadde "en jobb å gjøre" dersom man skulle få snudd nordmenns økende skepsis til innvandring. Stort klarere kan man ikke gi uttrykk for at det finnes politisk korrekte meninger som media ser som sin oppgave å fremme, samt at det finnes politisk ukorrekte meninger som bør forties, undertrykkes og stigmatiseres.

Men Kk-avisen er ikke som (enkelte) andre aviser, og i dag trykker de HonestThinkings kritikk av nevnte lederartikkel, der vi bl.a. skriver følgende: "Det vi trenger fra media, er ikke mer propaganda for 'de rett holdningene' til innvandring. Det vi trenger er journalister og redaktører som rapporterer på en sannferdig måte om både positive og negative sider ved innvandringen, samt legger til rette for respektfull og ordentlig debatt om ett av vår tids største problemer. Og ikke minst trenger vi mediefolk som har integritet nok til å ta et oppgjør med en intellektuell ukultur som er i ferd med å underminere både vårt demokrati og vår ytringsfrihet." Les vårt innlegg her >>>

 


06.01.2006: Med utgangspunkt i Mark Steyns artikkel It's the Demography, Stupid, skriver signaturen Hans om Europa og den vestlige verdens skjebne på document.no: "Over norsk offentlighet hviler en Omerta, en selvpålagt taushet, med sosiale og karrieremessige sanksjoner for den som bryter den. Derfor vil en artikkel som Mark Steyns It's the Demography, Stupid bli tiet ihjel. Til tross for at den formulerer de mest grunnleggende problemer i vår tid. Hva er det vi overlater våre barn? Hvilken fremtid får de, hva slags samfunn?" Les hele artikkelen på document.no >>>

 


02.01.2006: Etter at vi skrev om æresdrap i forrige måned (se nedenfor) har vi blitt kontaktet av en norsk kvinne som lever i frykt for at hennes barn skal bli kidnappet, og som dessuten har mottatt drapstrusler fra barnefaren. Hennes betraktninger om æresdrap publiseres her på HonestThinking >>>

21.12.2005: Kommentar fra HonestThinking: Det har den siste tiden blusset opp en debatt om æresdrap. Vi stiller oss noe undrende til deler av denne debatten, fordi vi mener følgende burde være forholdsvis klart:

 • Vi mennesker er utstyrt med en rekke instinkter og tilbøyeligheter som kan gi seg uønskede utslag i mange sammenhenger.
 • En slik tilbøyelighet er evnen til å føle seg krenket og/eller sjalu, samt å handle basert på tilhørende impulser. Dette er felles for alle mennesker, men gir seg, av åpenbare årsaker, verre utslag hos menn enn hos kvinner.
 • Noen kulturer har sterke mekanismer for å hindre at folk handler på denne typen impulser. Andre kulturer har sterke mekansimer for oppmuntre folk til å handle på slike impulser i visse situasjoner.
 • Den som vil argumentere for at de såkalte familietragediene ikke er vesensforskjellige fra æresdrap, kan ikke nøye seg med å påpeke likheter mellom de to fenomenene. Man må også etablere fravær av fundamentale forskjeller. Det blir ikke lett.

Her er en oppsummering av debatten:

20.12.2005: Språk-og medieforsker Berit von der Lippe har et innlegg i Dagbladet: Ja, det fins forskjeller. Det er neppe nytt. Og jeg spør: Hvorfor opplever vi - igjen og igjen - at man utelukkende vektlegger forskjellene mellom disse «to typene» (?) drap og unnlater å problematisere nettopp det problematiske ved bruken av de akk så norske og ganske hyppig forekommende familietragediene?

19.12.2005: Også etnisk norske menn dreper for å gjenopprette æren sin, sier professor i psykiatri ved Universitetet i Bergen Gustav Wik. Han mener menn som utfører slike drap opplever et eierforhold til familien sin, og forholder seg til utdaterte kjønnsroller. Les mer i Klassekampen >>>

17.12.2005: I VG har Shahzad Rana en meget interessant kronikk (side 47) om æresdrap. Han understreker der den fundamentale forskjellen det er mellom det som skjer når en enkeltperson går amok, og det at noen i fellesskap blir enige om å gjenopprette familiens ære. Hans kronikk har en overskrift med følgende elegante ordspill: Å ære eller ikke være.

16.12.2005: Tilsvarende synspunkter ble fremmet av Lars Gule, Tidl. gen. sekræter i Humatetisk forbund, i et innlegg i Dagbladet: Æresdrap på norsk?

 


 

Arkiv fra vår norske forside i desember 2005, finner du her >>>

Arkiv fra vår norske forside i november 2005, finner du her >>>

Arkiv fra vår norske forside i perioden ultimo september - primo november 2005, finner du her >>>

Arkiv fra vår norske forside tredje kvartal 2005, finner du her >>>

Arkiv fra vår norske forside første halvår 2005, finner du her >>>


 

 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Islam will Return to Europe as a Conqueror"

Yusuf al-Qaradawi
Sitert av MEMRI

 

"Snarere finnes det øyeblikk i historien da konfrontasjon er en nødvendig forutsetning for en ærlig dialog."

Harald Stanghelle

Aftenposten, 14.02.2006

 

"Som alle samfunn på randen av sammenbrudd, er det fokus på dekadanse og homofili. Det siste har jeg ikke noe problem med, men det første har jeg ganske mye imot."

Kristopher Schau
Dagbladet, 02.02.2006.

 

"Statsrådet Jens Orbacks uttalande i en radiointervju i P1 den 9 november
2004 i samband med ett integrationsministermöte i Holland.
- Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.”

Från insändarsidan i Världen i Dag 27.01.2006

 

"Hvis religiøse grupper bedømmer hverandre etter en slik mistenkeliggjøring har vi bare en ting å vente, krig."
Basim Ghozlan
Anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og terrorisme

 

"Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, de dør på grunn av selvmord"

Arnold J. Toynbee

Britisk historiker (1889 - 1975)

 

"Dagens islamistiske fundamentalisme og den arabiske baathismen er arter av den samme totalitarismen som ødela Europa i det 20. århundre."

Kjersti M. Høgestøl og Martin E. Sandbu (Liberalt Laboratorium)

Aftenposten, 28.12.2005

 

"Ideen om Norge må dekonstrueres."
Halvor Finess Tretvoll, Samtiden 3/2005.

 

"Kritikk, diskusjon og dissens er det som kan gjøre et samfunn bedre. Skarp debatt gjør at vi kan bryte med konformitet og selvsensur, som det er så mye av i det norske samfunnet"
Knut Olav Åmås, uttalelse til MSE noe før han ble debattredaktør i Aftenposten 01.01.2006.

 

"Tenkende mennesker spør hvilke faktorer det er som hjelper til med å skape totalitære bevegelser. En av disse faktorene er de intellektuelles forræderi"
Paul Berman, Klassekampen 16.11.2005
(artikkelen er oversatt fra engelsk, og sto opprinnelig i Samtiden 4/2005)

 

"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

 

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

 

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

 

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

 

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

 

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]"
Anja Bredal, samfunnsforsker, til Klassekampen, 23.07.2005.

 

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige."
Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

 

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.