Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 07.04.2008, og republiseres av HonestThinking etter avtale med forfatteren. Synspunktene som fremmes står for forfatterens egen regning. Hyperlenke tilføyd av HonestThinking.

 

 

 

Et risikabelt eksperiment 

 

 

 

Av Ståle Solberg, Fylkespolitiker for Krf i Østfold

 

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt vil gjennomføre et risikabelt eksperiment.

 

Frankrike sa nei til kjønnsnøytral ekteskapslov fordi en bør handle ut i fra et føre var prinsipp i et dyptgripende spørsmål av denne art; det er uansvarlig å innføre irreversible lovendringer basert på så lite sikker kunnskap.

 

Her hjemme er fremstillingen at det handler om å si nei til diskriminering, retten til adopsjon og kunstig befruktning.  Enda et skritt bort fra en forgangen konservativ middelaldersk kristendom.  Men hvorfor sa Frankrike nei? 

 

Den nye loven vil i praksis være en skole- og samfunnsreform. Det handler ikke om retten til adopsjon eller kunstig befruktning fordi det angår forsvinnende få.  Den store samfunnsmessige endringen er at lærebøker i alle fag må endres i tråd med den nye loven.  Barnehagene må bestrebe seg på ikke å diskriminere de nye ekteskapsformene. Trikkefører Syvertsen og politimester Bastian skal gifte seg!  Det er helt greit at tante Sofie ikke vil komme på festen, bare hun tar til fornuft og kommer likevel. 

                                

Norske lærere vil bli potensielle lovbrytere.  De kan synes det er greit at de homofile får leve sine liv som de vil i lovregulerte forhold, men nå skal de lære barn at ”mor og medmor” er et minst like godt alternativ som mor og far.  

 

Friskolene som ikke endrer sin undervisning i tråd med regjeringens nye lære, vil få økt søkningen, men vil det følge økonomi med skolebarna når undervisningen er ”diskriminerende” og i strid med landets lover?  Menigheter/organisasjoner som arbeider inn mot familier og ektepar vil miste statstøtte dersom deres holdninger er i tråd med de franske vurderingene. I toleransens navn blir deres standpunkt ikke tolerert. 

 

Unisexbevegelsen gikk som en farsott over den vestlige verden på 70- og 80- tallet: Kjønnene er identiske bortsett fra forplantningsapparatet. Enhver ulikhet i kjønnenes atferd er et resultat av patriarkalske og kulturelle fordommer.  I Amerika var det i 20 år i praksis forbudt å sette opp skilt med ”leker for gutter” og ”leker for jenter”,inntil Toys ”R” Us brøt  forbudet og satte opp skilt med ”Gutters verden” og ”Jenters verden”.  De hadde i forkant gjennomført en undersøkelse som viste at jenter og gutters interesser er forskjellige i forhold til leker.  (James Dobson: ”Forstå Gutter”)

 

Unisexbevegelsen måtte gi tapt for ny medisinsk viten.  Menn og kvinner er forskjellige. Ulik konstruksjon av hjernen og hormonelle faktorer gir grunnlag for ulike væremåter og holdninger.

 

Ettervirkningene av ideene preger nå vår kultur. I TV- reklamene dukker det stadig opp usympatiske heterofile menn som gjør en dårlig figur i møte med vakre intelligente kvinner.  Harselering med mannen er et fenomen i vestlig TV-reklame. 

 

Det er også relevant å spørre hvordan disse ideene har påvirket skolen?  Har skolen blitt en konstruksjon som passer for jenters måter å være på og lære på?  Er dette en av forklaringene på at en stor andel av skoleguttene i den vestlige verden er i krise?

 

Idéen om at det ikke er forskjell på gutter og jenter er nå vår kultur.  Huitfeldt og regjeringen vil flette inn en ny læresetning: Et barn har det like godt med to mødre eller to fedre, som med mor og far.  Denne gangen er det ikke bare en idé, men en lovendring, som kaster vrak på en tverrkulturell og mange tusenårig tradisjon.

 

Selv om Anniken Huitfeldt ikke er enig i disse vurderingene bør hun kunne svare på følgende relevante spørsmål: Hvilke farer er det Frankrike ser? Hvorfor mener regjeringen at det haster for Norge å gå inn på et eksperiment, som ikke engang er varslet før siste valg, når Frankrike ikke våger?

 

 

 

Tilbake til HonestThinking