Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


HonestThinking i Klassekampen

28.11.2006. Terje Skaufjord har 14/11 en to-siders artikkel i KK der hans sentrale poeng er at Frps negative holdning til innvandring har bidratt til å holde mange innvandrere utenfor arbeidslivet, ført til at de rammes av rasistiske holdninger i hverdagen, osv, hvilket har påført samfunnet store kostnader. Han tar derfor til orde for det han kaller et Frp-regnskap, der man tallfester hva Frps argumentasjon i media gjennom mange år har påført samfunnet av tap.

Dette er jo en interessant tanke, men vi mistenker ham likevel for å være nok en person i rekken av innvandringstilhengere som febrilsk forsøker å legge skylden på andre for det multihelvetet de begynner å skjønne at de har bidratt til å brolegge veien til.

 


28.11.2006. For en tid siden startet Walid al-Kubaisi en debatt i Klassekampen ved å hevde at Hitlers skygge hviler tungt over HonestThinking. En av dem som har engasjert seg i debatten, er Shoaib Sultan.

 


HonestThinking svarer i Ny Tid

28.11.2006. Thomas Hylland Eriksen (THE) har i en lengre artikkel i Agderposten, og i en kortere versjon i Ny Tid (3/11), rettet flengende kritikk mot Hege Storhaug, Hans Rustad og Ole Jørgen Anfindsen. Vårt svar sto på trykk i Ny Tid nr 45, 17 – 23 november.

 


27.11.2006. Et britisk regjeringsmedlem ble nylig møtt med følgende tilrop da han forsøkte å holde en tale på et offentlig møte: “How dare you come to a Muslim area?”. Mannen som kom med tilropet heter Abu Izzadeen.

Hvilken ekstrem innvandrergruppe Izzadeen tilhører? Tja, han er en brite som het Trevor Brooks før han konverterte til islam. Han mislikte at The Home Secretary tillot seg å komme til Leyton, som Izzadeen og andre nå betrakter som muslimsk territorium. En liten episode som jo kan være vel verdt å tenke litt på.

 


27.11.2006. I en tid da vi kunne trenge mindre bilisme og mer kollektivtrafikk, er det noen som sørger for å motarbeide en slik tendens. I Stockholm valgte de å bruke tåregass mot Tensta T-banestasjon for en ukes tid siden.

 


23.11.2006. – Som polis ser man konsekvenserna av de beslut som våra politiker fattar, på ett mycket konkret sätt. Den svenska invandringspolitiken är i grunden helt misslyckad. Dessutom kostar detta experiment oerhörda summor varje år. Politikerna försöker nu i efterhand att lappa och laga med olika idéer och åtgärder. Men det ju helt uppenbart för varje tänkande människa att det är på väg att gå åt helvete på ren svenska. Dette melder Folkets Nyheter.

HonestThinking kommenterer: Dette kommer svenske (og norske) politikere til å gjøre sitt beste for å ignorere. I den grad man diskuterer saken, kommer det til å handle om integrasjonspolitikk og hverdagsrasisme og diskriminering og bedre tiltak for å få innvandrere i arbeid og ...

Svenske politikere vil selvsagt ikke innrømme at det oppseilende helvetet bare kan forhindres om man går til roten av problemene, nemlig til masseinnvandringen som er kommet ut av kontroll, og som kommer mer og mer ut av kontroll ettersom tiden går.

 


21.11.2006. Professor Thomas Hylland Eriksen har sprengt alle grenser for anstendighet og faglig saklighet i debatten om innvandring. Hans påstander om at jeg og flere andre navngitte personer står for "etnisk rensing og tvangassimilasjon" er så grove at de beveger seg inn i en sone hvor det går på den personlige sikkerheten løs. Dette skriver Hege Storhaug i en kronikk i VG.

 


21.11.2006: Sakset fra HRS: På et seminar om religionsfrihet og ytringsfrihet i København denne helgen, holdt den prominente forfatteren av bestselgeren While Europe Slept, Bruce Bawer, et innlegg som vakte dyp ettertanke. Bawer pekte på at islamister ikke er multikulturalister. De er heller ikke relativister. Tvert imot. De er sterke og målrettede og vet hva de tror og står for – hva de setter stor pris på og hva de avskyr – og de er fast bestemte på å ikke kompromisse. De har et mål og en visjon og en besluttsomhet som Europas elite i stor grad mangler, og deres forsøk å forvandle Europa har satt Europas besluttsomhet på prøve, hovedsakelig på ytringsfrihetens slagmark.

Bawer pekte også på dette paradokset: ”Mange som i årevis har rost 'dialog' med radikale imamer som avviser frihet og integrering, viser seg å være mindre enn begeistret over dialog med dem som kritiserer imamene og forsvarer friheten. Man blir fortalt at en slik debatt er farlig. 23. oktober påsto Reuters for eksempel at en ny, mer åpen drøfting av integrering ’risikerer å isolere disse minoritetene videre istedenfor å integrere dem’. Man skader altså muslimsk integrering når man åpent innrømmer at den integreringen har vært en fiasko.”

Bawer advarer også mot urettmessig kritikk og sensur knyttet til religion: ”Det er (altså) galt å skrive fornærmende sannheter om islam, men greit å skrive fornærmende om den som har skrevet de sannhetene om islam. Poenget er altså at hvis en sannhet muligens er krenkende så må den dumpes i hukommelseshullet. Når slik tenkning råder kan man knapt tviler på at ”krenkende” fakta i historiebøker før eller siden blir fjernet. Eller at europeiske skolebøker snart ligner på skolebøker i den islamske verden, som gjennomgripende fordreier kjensgjerningene.”

Bawer har gitt HRS tillatelse til å publisere innlegget i sin helhet.

HonestThinking kommenterer: Som vi har sagt flere ganger tidligere, kan man alltids diskutere om folk som Bruce Bawer, Mark Steyn, Daniel Pipes og andre har helt rett, eller om de kanskje bare har delvis rett. Det som er både skuffende og frustrerende, er at det store flertall av norske politikere år etter år demonstrerer at de knapt interesserer seg for problemstillingene.

Et av de mange paradoksene i denne situasjonen er følgende: Hva kommer det av at Høyre og KrF velger å stå skulder ved skulder sammen med SV i denne typen saker?

 


20.11.2006. Jeg er norskpakistaner av natur, men muslim av egen vilje. Da jeg valgte islam, valgte jeg ikke bort friheten. Jeg er frigjort. Norges minoriteter er med jevne mellomrom i medienes søkelys. Muslimer og norskpakistanere i særdeleshet. Medomkring 80 000 muslimer og 27 000 norskpakistanere her til lands, er det klart at litt oppmerksomhet må vies disse. Men fremstillingen er til tider ubalansert og unyansert. Dette skriver Mariam Javed, Lærerstudent og kontaktperson i Pakistansk Studentersamfunn, i en kronikk i Aftenposten.

 


20.11.2006. Vi har gjentatte ganger de siste ukene måttet stå til rette for at HonestThinking rapporterer om en rekke negative, faktiske forhold knyttet til innvandring. Dette ble drøftet i et innlegg i Klassekampen 4. november, der vi blant annet skrev følgende:

Som nevnt i Dagbladet 15/10 er det en spesiell grunn til at HonestThinking fokuserer ekstra mye på problemer knyttet til innvandringen, og det er at vi mener dagens innvandringspolitikk bygger på et paradigme (dvs intellektuelt rammeverk) som har spilt fallitt.

Skal man bedømme om et paradigme har livets rett eller ikke, nytter det ikke å komme trekkende med alle de fenomenene som det aktuelle paradigmet kan forklare eller gi rom for, man må derimot spørre om det eksisterer fenomener som går på tvers av, og derfor motsier, paradigmets grunnleggende antagelser. Slike fenomener kalles i vitenskapsteori for anomalier, og i håp om å bidra til at politikere, forskere og media snart skal innse at det rådende paradigmet er bankerott, trekker HonestThinking frem anomalier i form av alvorlige og negative konsekvenser som dette paradigmet i praksis gir opphav til. Ubalansert? Det spørs hvilket perspektiv man anlegger.

Og dersom vi har rett i at de ideologene som har konstruert dagens paradigme, har vært uærlige og/eller udugelige, da burde Sultan og alle andre muslimer som ønsker et fredelig og stabilt Europa, støtte oss i vårt arbeid. For de som i det lange løp kommer til å tjene på dagens utopiske politikk, er kun ekstreme og totalitære krefter.

Javel, vi ser poenget, vil noen kanskje si, men kan det være nødvendig å holde på slik fremdeles? Alle har da skjønt at innvandringen har en del sterkt negative sider?

Nei, så enkelt er det nok ikke. En som tilsynelatende er svært lite villig til å se annet enn positive sider ved innvandringen, er Jonathon W. Moses, professor ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap, NTNU, som i dag har en kronikk i Dagbladet.

Maken til ensidig skjønnmaling skal man lete lenge etter. Har ikke Moses fått med seg at det er alvorlige og økende problemer knyttet til innvandrnigen i samtlige vest-Europeiske land? Dersom han mener at disse problemene kun er av forbigående karakter, bør han presentere indisier på dette, ikke bare snakke om fordelene ved innvandringen. Det er anomaliene som forteller oss om et paradigme har livets rett eller ikke (se ovenfor), ikke de tingene som fungerer bra.

PS: Vi er enige med Moses i at økonomiske overføringer til slekt og venner i fattige land er positivt, noe vi nevner i vårt tilsvar til Thomas Hylland Eriksen i siste utgave av Ny Tid (nr 45, 17. - 23. november, side 45) .

 


19.11.2006. Mark Steyns nye bok America Alone: The End of the World as We Know It, har vakt stor oppsikt i USA. En annen høyt profilert kommentator, Daniel Pipes, hadde en artikkel i New York Sun den 14. november med tittelen Europe is Finished, Predicts Mark Steyn.

Artikkelen i New York Sun gir en kjapp oppsummering av Steyns bok, og drøfter hans konklusjon om at Europa er fortapt. På dette siste punktet mener Pipes at Steyn er litt for pessimistisk. Pipes mener nemlig at det ennå er mulig å unngå en dramatisk og voldelig overgang til islamisme dersom man snart tar rev i seilene og legger om kursen.

HonestThinking kommenterer: Det er greit at verken Steyn eller Pipes har politiske oppfatninger som hører hjemme i sentrum av norsk politikk (sjekk wikipedia-referansene ovenfor), så slik sett kan man forstå at norske politikere ikke bruker dem som referanser.

Det som imidlertid er en smule urovekkende, er at vi ennå ikke har registrert noen som helst omtale av Steyns bestselger i norske medier (v.g. korriger oss om vi tar feil). Og mens høyt profilerte amerikanske analytikere og kommentatorer drøfter om det i det hele tatt er mulig å unngå at europiske land skal kollapse i sin nåværende form (ref hva som skjer i Nederland) i løpet av noen tiår, så er norske politikere tilsynelatende totalt uinteressert i problemstillingen.

En ting er å mene at Steyn og Pipes går for langt i sin beskrivelse av problemene. En annen ting er å mene at de knapt eksisterer, og derfor ikke er verdt å diskutere. Vi mistenker norske politikere for å være for feige til å se virkeligheten i øynene. Deres manglende interesse for Norges og Europa langsiktige skjebne er forstemmende.

 


19.11.2006. En liten og tilsynelatende uskyldig lederartikkel i Dagbladet i uken som gikk, kan være vel verd å stoppe opp ved et øyeblikk. Der vises det til en FN-rapport som tar for seg "årsaken til konflikter mellom muslimer og vesten".

Rapporten hevder, om vi forstår Dagbladet riktig, at dette ikke handler om "religiøse motsetninger", men "peker på politiske konflikter som det grunnleggende". Vel, det kan være mye sant i dette siste, men det ene utelukker jo ikke det andre.

Det som er vel så interessant, er at Dagbladet skriver følgende:

Naive er heller ikke rapportens advarsler mot en antimuslimsk tone i vestlige medier, «som har blitt tydeligere i nyheter og kommentarer».

HonestThinking kommenterer: Dette betyr i klartekst at FN-rapporten mener det må bli slutt på den islam-debatten som så smått har kommet i gang i Vesten de siste fem årene. Det betyr at alle redaksjoner som har følt seg forpliktet til å slippe til synspunkter som glatt ble sensurert før september 2001, nå har fått ryggdekning for å gjeninnføre det, gode gamle regimet.

Vi fornemmer mellom linjene at det i Dagbladet jubles over dette. Vi håper at man i andre redaksjoner har ryggrad nok til å si at disse spørsmålene er for viktige til å bli tiet ihjel.

HonestThinking utfordrer: Vi mener uansett at disse spørsmålene er av så stor prinsipiell betydning, at norske aviser og mediehus bør si i fra om hvor de står denne saken.

 


19.11.2006. Selv etter 35 år i Norge er flere tusen innvandrere fra India, Pakistan og Sri Lanka hengt opp i kastesystemene fra sine hjemland. De vil ikke la ungene sine gifte seg på tvers av kastene, melder Oslopuls.

HonestThinking kommenterer: Dette bør være et interessant apropos for Walid al-Kubaisi og andre som mener HonestThinking tar feil (alternativt at vi leker med ilden e.l.) når vi hevder at etnisitet er viktig. Utfordringene knyttet til etnisitet blir neppe borte om vi nekter å snakke om dem.

 


18.11.2006. Det foregår for tiden en ganske kraftig mobilisering for å hindre at Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag om å innføre en aldersgrense for familiegjenforening gjennom ekteskap, kombinert med et tilknytningskrav, skal bli vedtatt. Forslaget er sendt ut på høring med frist innen 23.november.

Det foregår i det hele tatt en bred og sterk mobilisering for å hindre at den økende skepsisen i befolkningen til fortsatt masseinnvandring fra ikke-vestlige land skal gi seg utslag i større restriksjoner på dette området. Den innbitte motstanden mot aldersgrense for familiegjenforening gjennom ekteskap, og det tilhørende tilknytningskravet, må sees i sammenheng med dette.

HonestThinking mener det er minst tre områder der Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag kan være et skritt i riktig retning:

  • Dagens praksis rammer svært mange unge kvinner, og også en god del unge menn, som i praksis blir brukt som levende visum for innreise til Vesten.
  • Dagens praksis hindrer vellykket integrering fordi vi hele tiden får nye innvandrere som setter integreringen tilbake.
  • Vi har et prekært behov for å begrense innvandringen om vi skal unngå at samfunnet vårt destabiliseres (slik vi nå ser de første tegnene til i Nederland). Innvandringstilhengerne har helt rett i at dette også er et moment, og dette er noe tilhengerne av forslaget bør vedstå seg.

Human Rights Service har startet en underskriftskampanje til støtte for Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag. Vi anbefaler våre lesere å slutte opp om denne.

  

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.


 

 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Moderne vestligsinnede er de mest trangsynte, sjølgode og døvblinde vesener som har betrådt jordskorpen. [...] Dette gjelder venstresiden og feministene i samme grad som andre. Vi må virkelig forandre holdning, ikke bare kle oss om. For nå er spørsmålet om denne sivilisasjonen skal transformeres eller falle. Om vi skal gå i ydmyk dialog med resten av verden - eller få den trynet med hjertelig takk for sist. For bestå i sin nåværende form - det verken bør eller kan Vesten."

Forfatter Elin Brodin
Vestlige verdier er verst
Kronikk, Klassekampen, 06.11.2006
(vår uthevelse)

 

"Muslimer er en likeverdig del av Norge, og har full rett til å fremme synspunkter om sitt eget samfunn, [...] "

Legestudent Mohammad Usman Rana
Aftenposten 15.11.2006
(vår uthevelse)

 

"Danmark og Holland var inntil nylig kjent som de mest progressive og liberale landene i Europa. Karnevalet er definitivt over begge steder."

Kommentator Morten A. Strøksnes i Stavanger Aftenblad 14.10.2006 i anmeldelsen av Hege Storhaugs bok Men størst av alt er friheten

 

"Jeg husker fremdeles at det som drev meg til å fortsette å kritisere islam, er et mareritt om Norges framtid som jeg så i horisonten. Dette så jeg etter å ha lest den internasjonale islamistiske bevegelsens planer om framtiden: Jeg leste deres litteratur og fikk innsikt i deres planer og ideologier. Jeg følte at den islamistiske bevegelsen likner på en hær av zombier som marsjerer fra middelalderen, i rad og rekke, sakte, men sikkert, og målet er å overta makten i verden, og i Europa."

Walid al-Kubaisi
Agderposten 05.10.2006

 

"Det ubehagelige, men ubestridelige faktum, er at Europas islamisering er i ferd med å gjøre kontinentets storbyer mye farligere for homofile – punktum."

Bruce Bawer
HRS-artikkel om Homovold 25.09.2006

 

"Før eller senere vil høyresida innse at 'innvandrerspørsmålet' ikke kan løses på annet vis enn gjennom inklusjon"

Bendik Wold, kommentarartikkel i
Klassekampen, 07.10.2006

 

"Det er j... viktig å tilføre politikk litt konsekvensetikk"

KK-redaktør Bjørgulv Braanen
intervjuet i Minerva Nr 03 2006

 

"Tidas mest overvurderte problem er (nesten) kommet til Norge. [...] Og hysteriet vil øke ytterligere. [...] Og hva er årsaken til maset? En håndfull terrorangrep de siste åra. De er forferdelige og dramatiske, men sannsynligvis et av vår tids mer ubetydelige problemer. [...] De som ser at dette egentlig er en boble, finner det stort sett greiest å holde kjeft."

Stipendiat og forsker Paul Bjerke
under overskriften 'Terror' i Klassekampen 28.09.2006

 

"Iran er et stabilt land med like rasjonelle ledere som i de fleste andre land."

Bjørgulv Braanen på lederplass i Klassekampen 16.09.2006.

 

"De siste tjue årene er sannsynligvis de mest framgangsrike i menneskehetens historie. For verden går framover, og framtidspessimistene tar feil"

Statsminister Jens Stoltenberg
i artikkelen 'Tro på framtiden'
i tidsskriftet Samtiden
sitert i Aftenposten 07.09.2006

 

"Hizbollah [...] kan [kanskje mer] sammenlignes med den amerikanske civil rights bevegelsen på 60-tallet, enn med Taliban."

Einar Kringlen, professor i psykiatri

leserinnlegg i Dagsavisen 20.08.2006

 

"[M]an [kan ikke] si at det ligger religiøse og kulturelle trekk til grunn for konfliktene staten Israel har med sine naboland".

Kari Vogt, religionshistoriker, intervjuet av Klassekampen 11.08.2006.

 

"Det er vi som kommer til å endre dere."

Mulla Krekar, intervjuet av Aftenposten 22.06.2006.

 

"Jeg er ikke bekymret for at [muslimene] skal bli majoritet i løpet av 50 år, for folk tilpasser seg storsamfunnet."

Lars Gule, forsker
Klassekampen, 27.05.2006

 

"Den tredje kategorien [jihad] er å anstrenge for at [sic] den islamske staten blir opprettet og islam får en dominerende posisjon. Hvordan denne jihad skal utføres er mer komplisert og det er denne delen av jihad som skaper debatt i dag, fordi en slik jihad kan ende opp i konfrontasjon og krig. I den siste tiden har det vært diskusjoner om hvilke metoder man kan bruke for å opprette det rettferdige samfunnet."

Saleem R. Ahmed
cand. scient. i informatikk
Jihad - et misforstått begrep
Salam, nr 3, 2005

 

"Hamas er det nærmeste man kommer KrF og norsk lekmannsbevegelse."

Hilde Henriksen Waage,
Førsteamanuensis, UiO.
Til Søndagsavisa 07.05.2006, i samtale med Erna Solberg og Ågot Valle

 

Bildet: En ekstrem islamist kommenterer europeisk innvandringspolitikk ("dere gravde deres (egen) grav - ligg i den"). Jfr hva Statsråd Jens Orback sa til svensk P1 09.11.2004 ifm et integrasjonsministermøte i Holland: "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.”

Sitat hentet fra leserbrev i Världen i Dag 27.01.2006

 

"Et av de mer seriøse nettstedene i denne sammenhengen er «HonestThinking.org» [...] Det mest profesjonelle islamkritiske nettstedet er «Document.no»."

Sjefredaktør Bjørgulv Braanen

Islamfrykt på nett
Klassekampen 04.04.2006.

 

"De intellektuelles svik er en konsekvens av den akademiske sykdommen 'poststrukturalisme', der all referanse til virkeligheten har forsvunnet til fordel for en tro på at alt handler om å dekonstruere logosentrismen og om signifikantenes frie flyt. Venstresida, som man skulle tro ville være den fremste motstander av undertrykkende obskurantisme, lider av en kronisk frykt for å bli oppfattet som rasistisk hvis de[n] kritiserer islam."

Yngve Nordgård
Klassekampen, 05.05.2006

 

"Democracy go to hell "

"Freedom go to hell "

Tekster på plakater i et islamistisk demonstrasjonstog i London i februar.
Avbildet i for eksempel
Time Magazine, 20.02.2006, s 22.
Die Zeit, 16.02.2006, s 47.

BBC, 05.02.2006.

 

"Islam vil komme tilbake til Europa som seierherre"

Imam Yusuf al-Qaradawi
Sitert av MEMRI

 

"De mest ambisiøse beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge om 50 år kan ha en muslimsk minoritet på under 20 prosent. Muslimene vil altså forbli en minoritet uten avgjørende politisk makt i overskuelig framtid. Men enkelte ønsker å framstille utviklingen annerledes og fremmer absurde framtidsscenarier som skremmer."

Islam-ekspert Kari Vogt, intervjuet av
Klassekampen 25.02.2006

 

"Snarere finnes det øyeblikk i historien da konfrontasjon er en nødvendig forutsetning for en ærlig dialog."

Harald Stanghelle

Aftenposten, 14.02.2006

 

"Som alle samfunn på randen av sammenbrudd, er det fokus på dekadanse og homofili. Det siste har jeg ikke noe problem med, men det første har jeg ganske mye imot."

Kristopher Schau
Dagbladet, 02.02.2006.

 

"Hvis religiøse grupper bedømmer hverandre etter en slik mistenkeliggjøring har vi bare en ting å vente, krig."
Basim Ghozlan
Anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og terrorisme

 

"Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, de dør på grunn av selvmord"

Arnold J. Toynbee

Britisk historiker (1889 - 1975)

 

"Dagens islamistiske fundamentalisme og den arabiske baathismen er arter av den samme totalitarismen som ødela Europa i det 20. århundre."

Kjersti M. Høgestøl og Martin E. Sandbu (Liberalt Laboratorium)

Aftenposten, 28.12.2005

 

"Ideen om Norge må dekonstrueres."
Halvor Finess Tretvoll, Samtiden 3/2005.

 

"Kritikk, diskusjon og dissens er det som kan gjøre et samfunn bedre. Skarp debatt gjør at vi kan bryte med konformitet og selvsensur, som det er så mye av i det norske samfunnet"
Knut Olav Åmås, uttalelse til MSE noe før han ble debattredaktør i Aftenposten 01.01.2006.

 

"Tenkende mennesker spør hvilke faktorer det er som hjelper til med å skape totalitære bevegelser. En av disse faktorene er de intellektuelles forræderi"
Paul Berman, Klassekampen 16.11.2005
(artikkelen er oversatt fra engelsk, og sto opprinnelig i Samtiden 4/2005)

 

"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

 

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

 

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

 

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

 

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

 

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]"
Anja Bredal, samfunnsforsker, til Klassekampen, 23.07.2005.

 

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige."
Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

 

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.