Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller
 

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


HonestThinking i Klassekampen

15.04.2007. Einar Rebni er ikke lett å bli klok på. I sitt forrige innlegg utfordret han meg til å gå nærmere inn på hva som ”egentlig er alternativet til den flerkulturelle virkeligheten vi lever i”. Det forsøkte jeg å gjøre 29.03.2007, dels ved å begrunne hvorfor jeg mener dagens samfunn er ustabilt og vil bli byttet ut med noe annet, uansett hva vi gjør eller ikke gjør; dels ved å antyde hva jeg tror kan være det beste alternativet.

Jeg hadde ikke forventet at Rebni skulle være enig med meg på alle punkter, mens hans siste tilsvar (04.04.2007 - ikke tilgjengelig på nett) unnlater å drøfte de momentene jeg la frem, og konsentrerer seg i stedet om det han mener er min moralske tilkortkommenhet. Jeg beveger meg i ”en gråsone hvor seriøsiteten er sterkt avtagende og hvor den vulgære populismen raskt tar overhånd for til slutt å ende opp med ytringer om de kulturelle andres onde natur”, hevder han. Les KK-innlegget i sin helhet.

 


Mer bråk i Malmö

15.04.2007. Reportasjen i Sydsvenskan innledes slik: Polis och brandkår utsattes för sten- och äggkastning på Ramels väg på lördagskvällen. Situationen förvärrades blev så allvarlig att brandkåren vägrade köra in i området utan poliseskort. Klockan 23 stoppades trafiken på Ramels väg.

Ett större barn- och ungdomsgäng gav sig på poliser som tog upp anmälan om ett olaga hot på Ramels väg vid 19.30-tiden. Poliserna hade kört till området tidigare då det kom larm om att en man jagade barn med svärd. Man hittade ingen svärdman men fick en anmälan om olaga hot. Medan patrullen tog upp anmälan började stenkastningen och efter en stund kom yttre befäl till platsen. Man försökte backa undan för att lugna stämningen men det hjälpte inte.

HonestThinking kommenterer: Det ser ut til at svenske myndigheter sakte men sikkert mister grepet i de innvandrertette forstedene i de store byene, helt analogt med situasjonen i Frankrike. Dette burde interessere norske medier, intellektuelle og politikere. I stedet blir det stort sett møtt med talende taushet. Ynkelig!

 


15.04.2007. Stadig flere frykter at statsminister Tayyip Erdogan vil skape grobunn for muslimsk fundamentalisme om han blir valgt til landets neste president senere i vår. Lørdag deltok minst 300.000 mennesker i en demonstrasjon mot at Erdogan skal bli valgt til president neste måned. Deltakerne i demonstrasjonen frykter at [skillet mellom stat og religion] nå kan komme under press, siden Erdogan har røtter i en islamistisk bevegelse. Dette melder Magazinet.

 


14.04.2007. KrFs innvandringspolitiske talskvinne Bjørg Tørresdal, FrPs innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen, og en av HonestThinking-redaktørene er intervjuet av Magazinet i forbindelse med overfallet på Kadra.

 


14.04.2007. Det er forståelig at Kadra fikk bank. Det sier deler av det norsk-somaliske miljøet i Oslo, som mener Kadra ødelegger for somalisk kultur. Dette ifølge NRK Østlandssendingen, som også har radiopptak med reaksjoner fra det somaliske miljøet i Oslo.

 


14.04.2007. SØSKENBARNEKTESKAP: Å sammenlikne forbud mot tvangs- ekteskap med «rasehygiene» sprenger alle grenser for anstendighet. Dette skriver Hege Storhaug, Informasjonseder, Human Rights Service, i et innlegg i Dagbladet.

 


14.04.2007. STATSKIRKE: Det er heldigvis sjeldent å lese så inkonsekvente, ulogiske og uredelige påstander som det Shoaib Sultan fremsetter i Dagbladet 9. mars. Den tidligere talsmannen for Islamsk Råd drøfter statskirken og minoritetsreligioner, med et særlig fokus på rettferd. Dette skriver Rita Karlsen, Daglig leder, Human Rights Service, i et innlegg i Dagbladet.

 


13.04.2007. Jespersen og Pittelkows verdensbilde er falskt. Uansett hvordan Statistisk sentralbyrå regner, vil ikke andelen muslimer overstige 12 prosent av den norske befolkningen i et femtiårsperspektiv. Dette skriver ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen i dagens lederartikkel i Klassekampen.

HonestThinking kommenterer: Braanen burde vite bedre enn dette. Han burde, etter alt som har vært sagt og skrevet om disse spørsmålene de siste par årene, vite at SSBs såkalte høyalternativ, som Braanen indirekte henviser til, forutsetter at gjennomsnittlig nettoinnvandring i perioden 2010 - 2060 ikke skal overstige 24.000 per år.

Det er selvsagt fullt mulig at gjennomsnittlig nettoinnvandring i perioden 2010 - 2060 blir lavere enn 24.000. Men spørsmålet Braanen og andre må stille seg selv er følgende: Kan det tenkes at tallet vil bli høyere? Og svaret er helt klart Ja; det kan godt tenkes at tallet vil bli høyere, og det er meget dristig å forutsette at dette ikke vil skje. Polske snekkere og andre grupper kommer og går, så nettoinnvandringen går selvsagt litt opp og ned fra år til år. Men stort sett har nettoinnvandringen vist en stigende tendens de siste 30 årene, og det er slett ikke utenkelig at den vil fortsette å stige i mange år ennå. Ref f.eks. FNs prognoser om folkvandringer til Europa fra Asia og Afrika som vil overgå alt som tidligere har skjedd.

Og hvor stor var så nettoinnvandringen til Norge i 2006? Den var på noe over 23.000. Vi har altså nesten nådd SSBs "øvre snitt-grense" allerede nå. Likevel velger noen å henvise til SSBs fremskrivninger som om det skulle være nærmest utenkelig at vi kan få høyere tall enn hva disse viser. Braanen er regnet som en av Norges ledende intellektuelle. Så dum er han bare ikke, at han virkelig tror fullt og fast på SSBs korthus av et regnestykke.

Vårt stalltips er følgende: Hos SSB er man for lengst i gang med å forberede hvordan det hele skal vinkles den dagen man må bite i det sure eplet og innrømme at også fremskrivningene fra 2005 (i likhet med de som kom i 1991) var for lave. Og Braanen og andre som påberoper seg disse fremskrivningene, vil få et troverdighetsproblem, siden de helt konsekvent velger å se bort fra den nøkterne og saklige kritikk som er blitt rettet mot SSB.

 


13.04.2007. Norsk-somaliske Kadra Noor (26) ble natt til i går overfalt, mishandlet, og slått og sparket til bevisstløshet i Oslo sentrum. Hendelsen inntraff som følge av at Kadra tidligere denne uken tok til orde for en nyfortolkning av koranens syn på kvinner. Les mer i Norge IDAG.

 


13.04.2007. Kommentarartikkel i Norge IDAG:

Den arabiske liga har talt. Med samlet stemme forsøker arabiske toppledere nå å puste liv i et såkalt fredsinitiativ fra 2002: Israel skal få fred i bytte mot full aksept av alle arabiske krav. I relanseringen av dette fredsinitiativet er imidlertid tonen skjerpet noen hakk: Israel kan velge mellom fred i bytte mot full aksept av alle arabiske krav eller konfrontasjon med ”krigens herrer”.

Den arabiske liga hadde nylig toppmøte i Suadi-Arabias hovedstad Ryiadh. Her la arabiske ledere frem en plan som tar mål av seg til å kunne løse hele palestinakonflikten. Allerede på konferansens første dag, onsdag 28. mars, stilte hele Den arabiske liga seg samstemmig bak en plan som i realiteten er en relansering av ligaens såkalte fredsinitiativ av 2002, og som tar til orde for arabisk ”normalisering” av forholdet til Israel i bytte mot at Israel (a) trekker seg tilbake til 1967-grensene, (b) aksepterer en palestinsk stat med hovedstad i Jerusalem og (c) gir rett til retur for palestina-arabiske flyktninger og deres etterkommere.

Les hele artikkelen.

 


11.04.2007. Terrornettverket al-Qaida har tatt på seg ansvaret for bombene som drepte 30 personer i Algeries hovedstad i dag. Bombene skulle ramme regjeringen og var rettet mot en regjeringsbygning hvor statsministeren og innenriksministeren hadde sine kontorer. Dette melder Dagbladet

HonestThinking kommenterer: Det er bare noen timer siden en av oss skrev på document.no om at media ofte har en terapeutisk tilnærming til sin formidling av det som skjer, i stedet for ganske enkelt å formidle fakta på en objektiv måte, selv om sannheten kan være ubehagelig.

Det ser ut til at vi muligens har et eksempel på det nå i kveld, for på aftenposten.no har vi i perioden mellom ca kl 2115 og 2130 vært ute av stand til å finne noe som helst om denne saken. Aftenpostens nettredaksjon mener formodentlig at en terroraksjon rettet mot Algeries regjering, og som koster 30 menneskeliv, ikke er viktig nok til å ligge på forsiden. Eller kan det være andre vurderinger som ligger bak?

 


11.04.2007. Kulturredaktør i Vårt Land, Olav Egil Aune, leverte i går en kritisk kommentar til den interreligiøse dialogfilosofien i Norge (s. 2 i papirutgaven). Han skriver blant annet:

Jeg kjenner mange som er trette av debatten. Men den er svært, svært viktig, så lenge det er dialog det er snakk om og ikke en middelaldersk kamp, hvor man slår hverandre i hodet med fortreffeligheter. Det er for eksempel en stor og viktig teologisk oppgave å klarlegge forskjellene mellom islam og kristendom. Vi ser jo at både forskere og prester unnskylder islam, tar det ikke alvorlig at det for eksempel i Koranen står at kristne og jøder skal betale underkastelsesskatt i et islamsk samfunn. Og at kvinnene har halvt vitneutsagn og halv arverett. Og underlig er det at de som stiller spørsmål ved dette og gjør offentlig rede for det, blir stemplet som mørkemenn. Tvert imot, det er disse som bedriver dialog, reell dialog i demokratiets og nestekjærlighetens navn.

HonestThinking kommenterer: Olav Egil Aunes kommentar representerer et interesant signal fra Vårt Lands redaksjon. Dessuten tror vi den representerer et aldri så lite vårtegn om at vi etterhvert nå skrider inn i en epoke med mindre naivisme og bedre realitetsorientering, hva angår forholdet til islam, i den norske kristenhet og den norske offentlighet generelt.

 


11.04.2007. Prinsipielt er det ikke noe skille mellom forbud mot søskenbarnekteskap og forrige århundrets rasehygiene, skriver Randi Gressgård, minoritetsforsker ved Universitetet i Stavanger, i et debattinnlegg i dagens Dagbladet.

 


11.04.2007. To franske ungdommer står nå tiltalt for å ha steinet en fransk-tunisisk kvinne til døde i Marseille i oktober 2004, melder Expatica.

 


10.04.2007. "Det er blitt hevdet at debatt om innvandring til Norge plutselig er blitt stueren. Det spørs om ikke den tidligere taushet heller skyldes intellektuell feighet. Mange har vært uvillige til å engasjere seg i debatt om innvandring av frykt for å bli satt på bås med nasjonalister med trang horisont og begrensede intellektuelle evner. Det er på tide å la slik prippenhet fare.

Det er ikke likegyldig hva slags innvandrere som kommer til Norge og hvor de kommer i fra. De siste årenes begivenheter i Nederland, Frankrike og Storbritannia har med all tydelighet vist at den muslimske innvandring til Europa er en tikkende, tidsinnstilt bombe. Det er ingen grunn til å tro at det skulle være annerledes i Norge."

Dette skriver Rögnvaldur Hannesson, Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, i en kommentar på E24 Næringsliv i dag. Les hele artikkelen.

 


Dersom man ser objektivt på det, er det sjelden at organiserte grupper av hvite europeere overfaller, voldtar eller dreper ikke-hvite innvandrere. Det motsatte skjer derimot nesten rutinemessig i de fleste større byer i Vest-Europa, men omtales likevel sjelden som rasisme. Hvorfor ikke?

10.04.2007. Leserinnlegg fra bloggeren Fjordman:

Jeg ser at HonestThinking linker til min artikkel om ikke-hvit og anti-hvit rasisme. Det er hyggelig. Jeg nevnte så vidt temaet også på min gamle blogg, og utdypet det videre i artikkelen om voldtekt og konspirasjonsteorier. Som jeg skrev da, dreier dette seg ikke bare om voldtekter, og heller ikke bare om Norge. Det dreier seg om svært mange andre typer vold og trakassering, fra ran til drap. Dersom man ser objektivt på det, er det sjelden at organiserte grupper av hvite europeere overfaller, voldtar eller dreper ikke-hvite innvandrere. Det motsatte skjer derimot nesten rutinemessig i de fleste større byer i Vest-Europa, men omtales likevel sjelden som rasisme. Hvorfor ikke?

Innvandrere i den stadig mer muslimskdominerte byen Malmø skryter helt åpenlyst av at når de overfaller hvite, kristne svensker "driver de krigføring" mot svensker, ett av de sjeldne tilfellene der dette faktisk ble omtalt i svensk presse. Likevel ble slik åpenlys rasisme mot den innfødte befolkningen i et EU-land ikke nevnt i EUs offisielle rasismerapport i desember 2006, som i stedet advarte mot "islamofobi." Skal hvite europeere være fritt vilt i sine egne land? Er vi født onde fordi vi er hvite og kristne? Hvorfor bryr våre myndigheter seg om å bevare de innfødtes kultur i Bolivia og Brasil mens de gradvis utsletter den innfødte kulturen i sine egne land under paroler om et flerkulturelt samfunn? Hvis slike rasistiske angrep på hvite europeere allerede er så hyppige når vi fremdeles utgjør et stort flertall av befolkningen, er det noe som skulle tyde på at problemet vil bli mindre etterhvert som vi ubønnhørlig blir i mindretall i våre egne land som følge av innvandringen?

Dette styrker mistanken noen av oss gradvis har fått om at den flerkulturelle ideologien, multikulturalismen, egentlig er en anti-hvit, anti-kristen og anti-vestlig hatideologi. Den er bevisst konstruert for å bryte ned den tradisjonelle kulturen og nasjonalstatene i Vesten, og promoteres i Europa av den anti-vestlige venstresiden, som ønsker å knekke vestlig sivilisasjon for å bane vei for et sosialistisk samfunn, og EU-føderalister, to grupper med ulike, men i dette tilfellet overlappende prosjekter. Enkelte, som Dagbladet, støtter begge. Etter at absolutt alle argumentene til fordel for det flerkulturelle samfunnet har vist seg å være rein, skjær løgn, og mens det sosiale giganteksperimentet likevel fortsetter med full styrke, kan man vanskelig konkludere med noe annet enn at de egentlige grunnene for dette er svært annerledes enn de vikarierende motivene som siteres offentlig.

Det som provoserer aller mest er å observere hvordan myndigheter og medier ikke bare dysser ned rasistiske angrep på hvite, men aktivt knebler og hetser de nordmennene og europeerne som motsetter seg denne politikken. Dette ville vært sett på som en forbrytelse alle andre steder, bortsett fra der de innfødte tilfeldigvis er hvite. Sett i ettertid er det tydelig at absolutt ingen av de argumentene som opprinnelig ble oppgitt for å legitimere masseinnvandringen er korrekte. Den er ikke lønnsom, den koster svimlende summer, og har ført til et dramatisk mer utrygt kontinent i løpet av sjokkerende kort tid. Det er nesten ufattelig at det er under en generasjon siden Den kalde krigen endte, og alle snakket om at nå ville vi få en ny tid av fred og stabilitet i Europa. Noen få år seinere lever europeere i frykt for islamsk terror mens en bølge av voldskriminalitet skyller over kontinentet. Mennesker som tidligere har bodd i kommunistiske diktaturer sier at de kjenner igjen et gufs av det totalitære systemet i var lammende politiske korrekthet, og heltemodige dissidenter fra det gamle Sovjetunionen sammenligner EU med det sovjetiske systemet.

En FN-rapport forutsa nylig den største folkevandringen i menneskehetens historie i løpet av de neste tiårene til Europa, som allerede trues av raskt økende etniske og religiøse spenninger. Det er tilnærmet utenkelig at vårt demokratiske samfunnssystem kan overleve påkjenningene denne innvandringen vil føre til. Det er fristende å spekulere i om enkelte av de som likevel støtter den, for eksempel venstreekstreme grupper som for få år siden ventet forgjeves på væpnet revolusjon, støtter denne utviklingen bevisst for å destabilisere samfunnet og skape en revolusjonær situasjon.
 
Seinest i dag leste jeg at Dagbladets Marie Simonsen sa rett ut at fri migrasjon bør være en universell menneskerett. Ettersom planetens befolkning er anslått å øke med over to milliarder mennesker i nær framtid, og ettersom ett enkelt muslimsk land som Pakistan har en befolkningsvekst i løpet av et par år som tilsvarer hele Norges befolkning, betyr dette kort og godt at Marie Simonsen og Dagbladet aktivt støtter nordmenns utslettelse som folk. I alle andre sammenhenger ville dette vært sett på som en form for regelrett ondskap. Likevel gjør disse multikulturalistene krav på å være godhetens budbringere mens de støtter et helt kontinents langsomme kulturelle utslettelse. Er det fordi hvite mennesker er så onde at det vil være en fordel for planeten dersom man blir kvitt oss? Vi skaper jo angivelig bare rasisme og global oppvarming, likevel.

Det kan forutsies med matematisk sikkerhet at innfødte nordmenn vil være en minoritet i sitt eget land i løpet av kort tid dersom den nåværende politikken videreføres. I de fleste land der en befolkning er blitt omgjort til en minoritet er de blitt utsatt for til dels stygge forfølgelser av de nyinnflyttede. Det finnes ingen logisk grunn til å anta at dette mønsteret vil være annerledes bare fordi de innfødte tilfeldigvis er lyse i huda, snarere tvert om. De erfaringene vi har hittil er ikke betryggende. Når vi også tar i betraktning at mange av de nyankomne er muslimer, som ligger i krig med sine naboer over hele verden, blir det meget sannsynlig at deler av Europa vil være herjet av krig om få år, og at våre etterkommere vil leve en tilværelse som mer eller mindre forfulgte i det som en gang var deres land. Slik er det allerede i deler av Europas storbyer.

Denne utviklingen støtter medier som Dagbladet. Ikke bare støtter de den, de har i flere tiår drevet en moderne heksejakt på alle som har våget å si noe annet. Fra 1980-tallet og gjennom hele 1990-tallet brølte de opp om rasisme, fremmedfrykt og grumsete holdninger hver gang Carl I. Hagen eller noen fra Fremskrittspartiet sa noe kritisk om innvandring. Jeg husker meget godt hvordan Øystein Hedstrøm ble hengt ut som nesten-nazist under perioden da Fremskrittspartiet ønsket å få et innvandrerregnskap. Nå viser det seg at innvandringen, direkte og indirekte, koster enorme beløp i Norge og andre europeiske land hvert år, kanskje så mye at det kan spise opp mye av oljefondet. Herr Hedstrøm hadde altså rett, Dagbladet tok feil. Likevel har ikke Dagbladet gjort det minste tegn til å be om unnskyldning for den urettmessige hetsen de har latt hagle over innvandringskritikere gjennom mange år. Det er ikke akseptabelt. Dagbladet bør rett og slett presses kontinuerlig inntil de ber offentlig om unnskyldning til innvandringskritikere generelt og personer i Fremskrittspartiet som Carl I. Hagen spesielt. Det spiller ingen rolle hvor lang tid dette tar, Dagbladet som institusjon skal gjøre dette, og også ta avstand fra det flerkulturelle eksperimentet som nå er i ferd med å ødelegge Europa. De har sluppet unna lenge nok.

Fjordman 31.03.2007

 


09.04.2007. STAT OG KIRKE: Et fullstendig skille mellom stat og kirke er ikke til det beste for minoritetsreligionene. Dette skriver Shoaib Sultan, tidligere talsmann for Islamsk Råd, Informasjonsleder i det europeiske rådet for religiøse ledere, i en kronikk i Dagbladet i dag. Han avslutter slik:

Slike hendelser [f.eks. lovforslag som blir vedtatt uten tilstrekkelig grundig behandling, vår anm.] skaper bare flere misforståelser, og det gir næring nettopp til ekstremistene. Om vi lukker vårt offentlige rom for religiøse uttrykk og for å framsette oppfatninger som er forankret i religion eller livssyn, da vil vårt samfunn være mer utsatt for tilsvarende hendelser.

Muslimer bør ikke søke særbehandling av muslimer. De skal søke rettferdighet, likhet og rimelighet - for alle. Hvis vårt offentlige rom holdes åpent for oppfatninger forankret i religion og livssyn, øker dette sjansene for at muslimer og andre i Norge kan leve fordragelig sammen i gjensidig respekt og forståelse - på tvers av eksisterende tros- og livssynsforskjeller.

 


09.04.2007 (oppdatert samme dag). Den samlingen av idéer og holdninger som, nokså misvisende, vil noen si, ofte omtales som Liberalism på engelsk (se kritikk på Gates of Vienna), har allerede rukket å gjøre stor skade i alle vestlige samfunn, og vil sannsynligvis føre til enorme menneskelige, kulturelle, vitenskapelige og materielle tap i løpet av inneværende århundre.

Men som en del politikere ynder å påpeke (f.eks. Inga Marie Thorkildsen (SV) på Redaksjon-1 ifm lanseringen av Hallgrim Bergs bok), så er det kun noen få prosent av Europas befolkning som er muslimer per i dag. Underforstått: Det er ingen grunn til å forvente konflikter mellom europeere og muslimske innvandrere i overskuelig fremtid. Men når folk argumenterer slik, viser det bare at de enten ikke har tenkt gjennom problemstillingen, eller at de er uærlige.

Vi anbefaler den britiske forfatteren Paul Weston sin artikkel Is European Civil War Inevitable by 2025?. Der viser han hvordan den pågående demografiske utviklingen kan forskyve balansen i den europeiske befolkningen såpass kraftig allerede innen 2025 at de medfølgende spenningene kan bli vanskelige eller umulige å håndtere. Viktige faktorer inkluderer det faktum at europeere i stadig større grad velger å flykte fra det multikulturelle konkursboet, samt at det finnes ekstremister på begge sider som har alt annet enn fredelige hensikter.

 


05.04.2007. TV2 har i kveld vist et portrettintervju med Ayaan Hirsi Ali. Den som gikk glipp av programmet, bør forsøke å få med seg en eventuell reprise. På slutten av programmet kom hun med en uttalelse om hvor unik den vestlige verden er, med sine tradisjoner, sine prinsipper og sine institusjoner. Og hun kom med en sterk apell om at dette er noe vi må kjempe for å bevare. Hun har helt rett, slik vi ser det. Multikynikerne ønsker å rive det hele ned, og islamistene betrakter dem som nyttige idioter. De kommer til å lykkes om ikke flere mennesker snart våkner og innser hva som er i ferd med å skje, og hva som står på spill.

 


04.04.2007. Sakset fra dagens Aftenposten: Mellom 400 millioner og 1,7 milliarder mennesker vil få store problemer med vannforsyning om bare ett eller to tiår, mener FNs klimapanel. I løpet av torsdag legges siste hånd på andre delrapport fra klimapanelet, som nå sitter sammen med myndighetsrepresentanter fra ca.130 land i Brussel. Fredag legges konklusjonene frem.

Som Aftenposten skrev da vi offentliggjorde det siste rapportutkastet 11. mars, er panelet nå sikrere i sine dystre spådommer enn noensinne. I februar konkluderte panelet med at det nå er mer enn 90 prosents sannsynlighet for at de observerte klimaendringene er menneskeskapte, altså at de skyldes våre utslipp av klimagasser.

HonestThinking kommenterer: Ja, enten klimaendringene er menneskeskapte eller ikke, kommer konsekvensene til å bli ufattelige dersom gjennomsnittstemperaturen skulle øke med flere grader. Det vil stille oss overfor etiske dilemmaer som vil få alt annet til å blekne. Vi bør begynne å tenke nå.

 


04.04.2007. I Aftenposten i dag svarer Agnete G. Haaland sine kritikere gjennom innlegget Kirken må vise vei!. Der skriver hun blant annet (våre uthevelser):

De voldsomme reaksjonene etter mitt innlegg om Oslo-biskop Ole Christian Kvarme viser at debatten om kirkens valg er altfor viktig til å overlates til presteskapet. [...]

Tre biskoper, en katolsk og to protestantiske, anfører i sine innlegg i Aftenposten at biskop Kvarme bare gjør som Kirkemøtet fra 1997 har vedtatt. Det er jeg selvfølgelig klar over. Uten at det forandrer saken. Kirken har tatt feil før. [...]

Mitt hovedpoeng var og er at prester kan velge. Både Gunnar Stålsett og Rosemarie Köhn har ordinert og godkjent ansettelser av homofile prester i parforhold i strid med Kirkemøtets vedtak. Det kunne også Kvarme ha gjort.

HonestThinking kommenterer: Vi ønsker fortsatt ikke å blande oss direkte inn i denne debatten, men refererer den her på våre nettsider fordi den illustrerer et bemerkelsesverdig fenomen hva angår meningsdannelse i dagens norske samfunn (se våre opprinnelige kommentarer nedenfor).

En av de mest interessante observasjonene hva angår Haalands siste innlegg, er at hun hevder følgende:

  • Håndteringen av slike saker kan ikke overlates til presteskapet.
  • Men håndteringen av slike saker kan heller ikke overlates til kirkemøtet; Haaland mener jo tydeligvis at Kvarme, i likhet med Stålsett og Köhn, burde ha handlet i strid med kirkemøtet.

Så hva mener egentlig Haaland? Når en sak som denne er "altfor viktig til å overlates til presteskapet", og tydeligvis også altfor viktig til å overlates til kirkemøtet, hvem kan den da overlates til? Vår foreløpig hypotese er at Haaland mener denne typen saker er så viktige at de bare kan overlates til det politisk korrekte presteskapet.

Med andre ord: Haaland ser ut til å mene at de medlemmer av presteskapet som har de politisk korrekte meningene, bør føle seg berettiget (evt forpliktet) til å følge sin overbevisning uansett hva kirkemøtet eller andre måtte mene, mens de medlemmer av presteskapet som ikke har politisk korrekte meninger, bør gjøre som de får beskjed om gjennom media.

Vi føler oss ikke overbevist om at Haaland har tenkt gjennom denne siden av saken. Uansett hva man måtte mene om homofilispørsmålet, kan det være grunn til å spørre hvilken fremtid et trossamfunn vil ha, om det skal styres etter slike prinsipper.

 

Vårt opprinnelige oppslag om denne saken: 31.03.2007 (oppdatert 02.04.2007). Her er noen utdrag fra innlegget Trekk deg, Kvarme! av Agnete G. Haaland i Aftenposten 28. mars (våre uthevelser).

Det var først da biskop Gunnar Stålsett ble biskop [sic] i Oslo at jeg ble virkelig stolt over å tilhøre statskirken. Biskop Stålsett reiste kirken opp til å bli en samfunnsfaktor. Han gjorde klare valg. Han tok parti for de undertrykte og mot undertrykkerne. Han engasjerte seg dypt i menneskeverdsspørsmål. Han gjorde den norske statskirken internasjonal ved å engasjere seg i globale spørsmål, ikke minst gjennom arbeidet for å skape en religiøs dialog.

Borte var det snevre. Det trangsynte. Det fordømmende. Det nasjonale og navlebeskuende. Inn kom det visjonære og internasjonale fokuset. Inn kom kristendommens kjærlighetsbudskap og et brennende ønske om å skape en bedre verden med respekt for menneskeverdet.

HonestThinking kommenterer: Vi slutter oss den kritikken som er reist fra  biskop i den katolske kirke, Oslo, Bernt I. Eidsvig og  førsteamanuensis Oddbjørn Evenshaug: Haalands innlegg er foruroligende og det representerer et lavmål hva angår saklig debatt. Det er først og fremst et personangrep på biskop Kvarme, og dessuten et eksempel på en hysterisk politisk korrekthet som går over i det komiske. Formuleringen "biskop Gunnar Stålsett ble biskop", gir en forøvrig viss antydning om at balansen mellom engasjement og ettertanke neppe var helt optimal da Haalands hellige harme traff tastaturet.

Uansett hva man måtte mene om homofili og/eller samvittighetsfrihet innen trossamfunn (vi imøteser Haalands belæring av muslimer hva angår lesbiske og homofile imamer i Oslos moskéer), så burde det gå an å bli enige om at det ikke er slik debatten skal føres.

 


03.04.2007. De etniske spenningene mellom Hispanics and blacks gir seg nå så alvorlige utslag i LA at The Observer mener det er fare for etnisk rensing der rivaliserende gjenger kjemper om kontroll over territorier.

 


02.04.2007. Som Dagbladet og VG tidligere har meldt, har det vært nye opptøyer i Paris den siste tiden. Vi synes det er påfallende at denne viktige saken ikke har fått bredere dekning i norske medier. Mer om opptøyene på vår engelske forside.

 


02.04.2007. Mye tyder på at britenes fangenskap i Irak kommer til å bli en langvarig affære. Ekstreme krefter vil bruke krisen for alt den er verdt, for å trosse verdenssamfunnet og mot interne rivaler. EUs lunkne respons er et dårlig varsel for britene. Dette skriver document.no.

 


02.04.2007. I en kronikk i VG i går drøfter tre forskere (se navn og tilknytning nedenfor) den nye rapporten Inngifte i Norge. Omfang og medisinske konsekvenser (pdf) fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. De skriver blant annet:

For tiden pågår det et forskningsprosjekt om akkurat dette: Hvordan informasjon om genetiske tilstander hos norsk-pakistanske barn gis til både gravide og ikke-gravide, de utfordringene helsepersonell og familiene står overfor og hvordan familier og de pakistanske miljøene håndterer kunnskap om arvelige tilstander (www.nakmi.no) (Sørheim).

Det virker mot sin hensikt når regjeringen, Frp og de andre politiske partiene likevel diskuterer om de vil forby søskenbarnekteskap i forbindelse med arbeidet med den nye utlendingsloven. De imøtekommer ikke råd fra toneangivende fagmiljøer og det er heller ingen undersøkelser/rapporter som viser at et forbud vil redusere tvangsekteskap eller ha stor betydning for folkehelsen. Dessuten er ikke erfaringene fra forskningsprosjektet om genetisk veiledning sammenfattet, ei heller informasjonskampanjer blitt utprøvd. [...]

Å forby søskenbarnekteskap vil innebære en stigmatisering og kriminalisering av alle de som allerede er slikt gift. Samtidig vil et forbud definitivt oppfordre til at slektsrelasjonen holdes skjult og at par gifter seg utenlands. Sørheims erfaringer fra Pakistan viser at det å endre fødselsattester er en grei sak når to vitner medbringes. [...]

Vi underkjenner imidlertid ikke de medisinske ulempene ved nære slektskapsbaserte ekteskap, men ønsker også mer forskning om andre mulige årsaker til medfødte tilstander og veiledningsstrategier. Forskning viser for eksempel at frekvensen av misdannelser avtar med økning av mors utdanningsnivå og dermed økende sosioøkonomisk status. Vi tror på opplysning – ikke forbud.


Kronikken er skrevet av Torunn Arntsen Sørheim, forsker/antropolog, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse; Farrukh A. Chaudhry, professor dr. med. Universitetet i Oslo; Arvid Heiberg, overlege, professor dr. med. avdeling for medisinsk genetikk, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

HonestThinking kommenterer: Vi tar ikke stilling til kronikkens innhold, men viser til den som et interessant innspill i et viktig spørsmål.

 


01.04.2007. Moderate islamister kan løse konflikten mellom Vesten og muslimske land, mener forskere. Dette drøftes i en lengre artikkel i Dagbladets Magasinet.

HonestThinking kommenterer: Det er interessant at Magasinets nettredaksjon innrømmer, uten forbehold, så vidt vi kan se, at vi er på vei mot problemer som er så store at det gir mening å snakke om hva som kan være redningen. Og at nettopp islamistene i Det muslimske brorskap kan vise seg å være den etterlengtede redningen, er ikke ment som noen aprilspøk, for artikkelen ble publisert på dagbladet.no 31. mars.

  

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 
 Søk i HonestThinking

 Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Det tjueførste hundreåret er inne i stilla før stormen. Og stormen vil koma, politiske stormar, orkanar og flaumar. Jorda vil få fleire flyktningar og fleire fattige, men også fleire som vil yte og ofre noko, fleire som vil satse for å vinne."

Edvard Hoem i Klassekampen 18.04.2007

 

"Det er i dag lett å se at de vest-europeiske landene lenge hadde en altfor optimistisk holdning til integrasjon av muslimske innvandrere."

Per Kristian Haugen, i sin anmeldelse av boken Islamister og naivister, Aftenposten 13.04.2007

 

"[D]et er riktig at deler av venstresida har hatt et distansert og vestkantaktig forhold til de reelle utfordringene innvandring skaper."

Redaktør Bjørgulv Braanen, lederartikkel i Klassekampen 13.04.2007

 

"Det er utvilsomt riktig at medier og andre toneangivende kretser har vært altfor godtroende i forhold til sider ved islam"

Lederartikkel i Vårt Land 12.04.2007

 

"Men de som i dag tar med seg middelalderen, stammesamfunnet og æresdrapene beriker ikke det norske samfunn."

Rögnvaldur Hannesson, Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, i en kommentar på E24 Næringsliv.

 

"Men vi har et eget land, vi har et skriftspråk, tradisjoner, flere helt egne språk, mange hundre år gammel kultur. Vår unike identitet. Skulle det virkelig bli alvor, kan vi kanskje flytte menneskene til et annet land, men alt dette som er Maldivene vil forsvinne."

Visemiljøminister Abdullhai Majeed uttaler seg til A-magasinet (23.03.2007) om klimatrusselen

 

"I dag tror vi at Vesten og islam er uforenlige størrelser, men det stemmer ikke."

Tariq Ramadan, sitert i artikkelen Islams moderate ansikt, Klassekampen 31.03.2007

 

"For brorparten av den opplyste middelklassen handler dannelse om å tilpasse seg en rådende samstemmighet i tiden, altså tidsånden, samt å signalisere til omverdenen at de er i stand til å reprodusere noe av denne samstemmigheten."

Komponist Helge Iberg

kronikk i Aftenposten

 

"Er det rart afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?"

 Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, i et debattinnlegg i Aftenposten

 

"[...] ingenting vekker slikt raseri som sanninga"

Jon Langdal i omtale av Pierre Bourdieu sin bok Viten om viten og refleksivitet, Klassekampen 03.03.2007

 

"Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet."

1.amanuensis i religionshistorie ved UiO, Torkel Brekke, til Universitas (sitert i Klassekampen 10.03.2007)

 

"Den må være blind og døv som ikke ser at vi nå går inn i en epoke med kriger og revolusjoner"

Jan Hårstad
leserinnlegg i Klassekampen 20.02.2007

 

"Brobygging har lite for seg hvis det er enveiskjøring på broen."

Hallgrim Berg

intervjuet av Morgenbladet om islamiseringen av Europa

 

"Vi vil heller si at Norge regjeres av en kompakt majoritet som er velmenende, idealistisk, men i bunn og grunn ønsker å stenge virkeligeheten ute, og gi seg sine drømmer i vold. Ikke forstyrr oss! I gamle dager fortjente dette betegnelsen reaksjonær."

Redaktør Hans Rustad
Hva er borgerlige mennesker? document.no

 

"Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. En hver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det."

Professor Fredrik Barth
intervjuet av Forskerforum

 

"Det er behov for å enes om en slags kjøreregler [...] [som sikrer] at alle skal ha rett til å hevde meninger ute å bli trakassert."

Professor Knut Kjeldstadli
i artikkelen En tredje nasjon?
Klassekampen 19.12.2006

 

"For min del tykkjer eg det har vore altfor lite kulturrelativisme i den norske debatten og politikken."

Minoritetsforsker Randi Gressgård

Forskning.no, 31.12.2006

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.