Dette innlegget sto på trykk i Dagbladet 16.04.2008.

 

 

 

Inkompetanse, løgn og hykleri

 

 

Av dr. scient. Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Alle vet at gyldigheten av et argument ikke avhenger av hvem som fremmer det, men kun av dets sannhet, relevans og tilstrekkelighet. Den marxistiske tenkeren Herbert Marcuse har imidlertid argumentert for at de fleste prinsipper for intellektuell redelighet kan settes til side når det gjelder å stoppe munnen på folk som står for ”repressiv intoleranse”, det vil si enhver tanke som ikke er politisk korrekt.

 

Torgeir Skorgen (Dagbladet 9. april) ser ut til å være en av Norges fremste representanter for denne totalitære tenkemåten. Han nekter å forholde seg til de faktiske argumenter raseforskeren J. Philippe Rushton legger frem, og avviser alt han står for med henvisning til hans politiske syn. Og toppen av inkonsekvens og hykleri må det vel være når Skorgen påberoper seg vitenskapsfilosofen David N. Stamos til støtte for dette, når det faktisk er slik at Stamos ikke bare understreker ovennevnte poeng om at et arguments gyldighet er uavhengig av hvem som fremsetter det, men til alt overmål gjør det nettopp som en kritikk av dem som med falske motiver rakker ned på Rushtons forskning.

 

Og Skorgens inkompetanse viser seg ved at han ikke skjønner forskjellen på det å beskrive et fenomen og det å forsøke å forklare det samme fenomenet. Rushton har fremsatt dristige hypoteser om hva som kan være forklaringen på IQ-forskjellene mellom kontinentgruppene (som det altså er bred enighet om at faktisk eksisterer). Muligens er Rushton inne på noe her, eller kanskje tar han feil; hans øvrige betraktninger om relaterte spørsmål blir uansett ikke ugyldige av den grunn.

 

Skorgen viker forøvrig ikke unna bruk av løgn. For eksempel skriver han at jeg ”forsvarer raseteoriene” til Rushton. Ikke bare har jeg unnlatt å forsvare Rushtons raseteorier, jeg har hittil ikke engang drøftet dem i mine innlegg og artikler.

 

Den som ønsker en nærmere drøftelse av Skorgens argumentasjonsteknikk, samt dokumentasjon på hans inkompetanse, uærlighet og hykleri, vil finne dette i en separat artikkel på HonestThinking.

 

 

 

Tilbake til HonestThinking