Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 

 


Antirasistisk vold i Lyngdal

31.08.2007. På sin første skoledebatt sa Magnus Møller (22) at han ville sende kriminelle innvandrere ut av landet. Da ble han slått rett i bakken. Det er Dagbladet som melder dette.

 


Innvandrerne avgjør valget

30.08.2007 (oppdatert 31.08.2007). Det er ofte greit når folk sier det som det er. Dagens utgave av Klassekampen er i så måte interessant lesning:

Men snart er det valg, og da er det vi med innvandrerbakgrunn som avgjør valget.

Det er Akhenaton Oddvar de Leon, leder av Omod og av Oslo kommunes innvandrerråd, som sier dette til Klassekampen (papirutgaven side 8). Dette kan jo være greit å ha i bakhodet neste gang en eller annen multikløne hevder at innvandrerne vil forbli en minoritet uten avgjørende politisk makt i overskuelig fremtid, eller noe i den dur. Slike utsagn har, som tidligere påpekt, lite med virkeligheten å gjøre. Og de som kommer med dem, vet det. OJA

 


29.08.2007. Jeg ser fram til et Norge der vi oftere klarer å se forbi folks hudfarge eller etniske bakgrunn, og snakke om dem som fotballspillere, rørleggere, naboer eller advokater. Men det er et stykke dit. Det er arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen som skriver dette i en kronikk i Dagbladet for to dager siden.

HonestThinking kommenterer: Hanssen har fått ros for denne kronikken, og det skjønner vi godt. Her viser han nok en gang at han kombinerer både politisk teft, menneskelighet og mere til på en god måte. Spesielt er det interessant at Hanssen håper vi oftere kan klare å se forbi hudfarge og etnisitet. Forhåpentlig betyr det at han har innsett at få om noen mennesker er i stand til alltid å se forbi hudfarge og etnisitet.

Det hadde sikkert vært fint om det var annerledes, men det er nå engang slik vi mennesker er fra naturens side, og det er ingen som vet hvordan vi skal endre det. Og det gjelder ikke bare hvite mennesker; det gjelder alle. Politikk som tar mål av seg til å være bærekraftig, må ta hensyn til dette. Det perspektivet savner vi hos Hanssen. Men han kan kanskje ikke si det rett ut? OJA

 


16.08.2007. Vi gjengir her en epost vi har mottatt fra Fjordman: Jeg følger med stadig stigende irritasjon den nye heksejakten på "rasister" som foregår i mediene. Jeg tviler sterkt på at det er tilfeldig at dette skjer like for valget nå i høst. For det første skal partiene, særlig de sosialistiske som normalt får minst 80% av stemmene til muslimene og et klart flertall av innvandrerstemmene generelt sett over hele Europa, fri til muslimske velgere, og for det andre skal både myndigheter og medier, godt anført av Diskrimineringsombudet som åpenlyst støtter politisk sensur, kvele hele innvandringsdebatten. En lignende, om enn noe mindre aggressiv taktikk ble fulgt før Stortingsvalget i 2005 da en lang rekke spørsmål særlig knyttet til innvandring og flerkultur ble systematisk lagt lokk på av mediene. Det er en dårlig vits å tro at vi får objektiv informasjon fra norske medier som Dagbladet, Dagsavisen og NRK. Når det gjelder multikulturalisme har de samme grad av troverdighet som Pravda i det gamle Sovjetunionen hadde om kommunisme.

Det er forøvrig ingen overdrivelse å si at dette dreier seg om en moderne versjon av middelalderens heksejakter. Å bli beskyldt for å være "rasist" i dag har omtrent samme effekt som å bli beskyldt for å være kjetter eller heks da. Man er i utgangspunktet skyldig inntil det motsatte er bevist og må bevise sin egen uskyld, akkurat som innfødte nordmenn må gjøre dersom de beskyldes for rasisme eller diskriminering i følge Diskrimineringsloven som ble vedtatt nesten uten offentlig debatt før valget i 2005. Denne demoniseringen av alle innvandringskritikere er ikke ufarlig. Pim Fortuyn i Nederland ble drept av en venstreekstremist som en direkte følge av massiv demonisering av medier og myndigheter tilsvarende det vi nå ser i Norge.

I Sverige har venstreekstreme grupper som AntiFascistisk Aktion gjentatte ganger over mange år gått til til dels meget grove fysiske angrep på personer som kritiserer svensk innvandringspolitikk. Hadde de vært en nynazistisk gruppe som angrep antirasister ville de vært stoppet for lengst. Det er kort og godt umulig at de kan ha sluppet unna med dette - de skryter åpenlyst og rutinemessig av nye angrep på sine nettsider - uten å ha støtte fra deler av maktapparatet. Mediene og den politiske eliten verbalt trakasserer alle kritikere som rasister, og ser en annen vei når venstreektremister og muslimer - de samarbeider påfallende ofte - fysisk angriper dem etterpå. Sverige er en totalitær bananrepublikk der enhver rasjonell diskusjon av innvandring er bannlyst. Skal man dømme etter siste ukes rasismehysteri i norske medier er det dit norske myndigheter gjerne vil ha oss, også.

 


14.08.2007. ”etniske nordmenn” – ja, det er et uttrykk jeg liker dårlig, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en artikkel i anledning feiringen av Pakistans 60. nasjonaldag i regi av Pakistansk Forening Norge, Oslo 12.08.2007.

HonestThinking kommenterer: I gode, gamle dager var 'nordmenn' betegnelse på et folk, en etnisk gruppe. Så satte Ap i gang det multikulturelle prosjektet, og etter hvert ble det nødvendig å være litt mer presis dersom man mente å omtale de opprinnelige nordmennene, og altså ikke de 'nye nordmennene'. Derfor ble det vanlig å snakke om 'etniske nordmenn'. Men nå er altså ikke det lov heller, og begrunnelsen er formodentlig like klar som den er uuttalt: man ønsker ikke at det skal finnes noen aksepterte uttrykk som betegner den etniske gruppen som har befolket Norge i mer enn 1000 år. Man ønsker å ta fra oss vår identitet, og derfor begynner man med å ta fra oss språket. Eller som Fjordman sier det:

Det har vært en selvfølge i hundrevis av år at en "nordmann" er hvit. Når det plutselig blir sett på som en sosial forbrytelse å bruke et ord på nøyaktig samme måte som det har vært brukt i århundrer, er noe grunnleggende galt. Språket brukes til å skjule og fordreie virkeligheten.

Et eksempel på at demokrati erstattes av glossokrati - ordstyre i stedet for folkestyre (se artikkelen The Rise of Glossocracy). OJA

 


HonestThinking i Klassekampen

14.08.2007. OJA har akkurat hatt innlegget Dramatisk demografi på trykk, med svar til Olav Randen sin kronikk 18. juli, som var viet kritikk av HT-red, Carl I. Hagen og Hallgrim Berg. Innlegget avsluttes slik:

Dramatiske omveltninger i Norge og andre europeiske land som en følge av den demografiske utviklingen er, stikk i strid med hva Randen ser ut til å mene, ikke bare en reell mulighet, men en overhengende fare. Randen hevder at ytterligere debatt er unødvendig, noe jeg finner oppsiktsvekkende. Fortsatt debatt om slike spørsmål kan bare hindres ved hjelp av sensur og/eller manipulering av media, hvilket nettopp er hva totalitære krefter foretrekker når virkeligheten ikke tåler dagens lys.

Som en av demografene i nettverket rundt HonestThinking nylig skrev til meg: ”Det er uetisk at venstresiden og mange intelektuelle ikke engang vil ha en offentlig debatt [om den demografiske utviklingen]. En har satt i gang et gigantisk samfunnseksperiment nesten uten historisk sidestykke, uten kritisk faktabasert konsekvensanalyse og nesten uten kritisk samfunnsdebatt. Et samfunnseksperiment som kan få dramatiske negative konsekvenser ikke først og fremst for de som satte i gang dette eksperimentet, men for deres barn og barnebarn.”

Dramatisk demografi.

 


14.08.2007. Vi gjengir her en epost vi har mottatt fra Fjordman: Jeg skriver nesten alltid på engelsk, men en sjelden gang publiserer jeg noe på norsk. Jeg publiserte en serie artikler, faktisk en liten bok, om islam og demokrati på Jihad Watch og Gates of Vienna tidligere i år. Nå har jeg omarbeidet denne og skrevet en kortere versjon på norsk der jeg har en litt annen vinkling. Jeg prøver å stille spørsmålet om demokratiet kan overleve i et multikulturelt Europa som domineres av EU og muslimsk innvandring. Svaret på det er et klart nei.

Seinest nå i helgen var det to gruppevoldtekter i Bergen. Fenomenet gruppevoldtekter var nærmest ukjent i skandinaviske land for en generasjon siden, nå skjer det med sjokkerende hyppighet. Dette skyldes innvandring, spesielt muslimsk innvandring. Den volden som sprer seg utover Vest-Europa truer hele vårt demokratiske system. Det er rimelig å betrakte dette som en form for krigføring mot hvite, kristne europeere, noe enkelte innvandrergrupper selv innrømmer. Det er dramatisk når en anerkjent skribent i en av landets største aviser åpent skriver at Storbritannias regjering har erklært krig mot sitt eget folk. Det som er enda mer alvorlig er at han sannsynligvis har rett. Det vi ser nå er en treveis krig mot Vest-Europas innfødte befolkning, både fra egne myndigheter, som gjennom EU og masseinnvandring prøver å bryte ned etablerte nasjonalstater, fra mediene som er tungt dominert av sosialister med et velkjent hat for vestlig sivilisasjon, og til sist fra muslimer.

I Storbritannia har man nå nådd et punkt der folket har gitt opp troen på egne myndigheter og tyr til vold på eget initiativ. Dette er ofte et avgjørende tegn på en gryende borgerkrig. Etter min mening vil - og bør - EU bryte sammen i løpet av den kommende generasjonen, og flere vesteuropeiske land risikerer å kollapse i full borgerkrig som det tidligere Jugoslavia som en direkte konsekvens av innvandringen. Land som Norge kan kanskje unngå dette dersom vi umiddelbart avblåser det multikulturelle eksperimentet og permanent stopper, helst reverserer, muslimsk innvandring. For et land som Storbritannia frykter jeg at dette allerede er for seint.

PS: Dersom HonestThinking linker til dette kan dere nevne at teksten fritt kan kopieres og republiseres av alle som ønsker det. Om nødvendig kan lesere også sende inn deler av det til aviser eller magasiner. De har min tillatelse på forhånd.

Kan demokratiet overleve i et multikulturelt Europa?

 


Kva skjer med ein professor som hevdar at kvinner er mindre intelligente enn menn? Særs mykje.

13.08.2007. Utdrag fra en artikkel av Jon Hustad i Dag og Tid: At forsking skulle vera heilt fri for politiske føringar, er det vel få som trur på, men om ein forskar no fyrst fekk det føre seg at han eller ho ville forska på noko politisk ukorrekt, kva vil vera mest kontroversielt? Føremonen med korporleg avstraffing av born? Ulempa med manglande dødsstraff? Samanhengen mellom fri abort og nedgang i kriminalitet?

At alt dette ville vera vågalt, kan vel dei fleste av oss vera samde om, men neppe så vågalt som å forska på samanhengen mellom kjønn og intelligens. Og likevel: Nett dette siste var det Danmarks leiande intelligensforskar, professor i utviklingspsykologi Helmuth Nyborg ved Aarhus Universitet, ville finna ut av. Det skulle han ikkje ha gjort. [...]

Om du ser på gruppeskilnader mellom kjønn og rasar, så er du ikkje berre suspekt, du er amoralsk, seier Helmuth Nyborg.

HonestThinking kommenterer: Dette er, til tross for sin nøkterne stil, en rystende artikkel. Vi har hittil trodd at forholdene i Danmark var bedre enn i Sverige og Norge når det gjelder ytrings- og meningsfrihet. Men det gjelder muligens bare i spørsmål som har med islam å gjøre. Det som her dokumenteres, er en meget stygg skamplett på det danske universitetssystemet.

Generelt postulat: Vi mistenker at det finnes en interessant korrelasjon mellom politisk korrekte maktmenneskers meningsterror på den ene siden, og sannhetsgehalten i hypotesene til deres ofre på den andre siden. Og vi tror sammenhengen ganske enkelt er følgende: Jo større sannsynlighet det er for at en eller annen ubehagelig hypotese faktisk er sann, jo større er sannsynligheten for at totalitære metoder blir tatt i bruk for å ta livet av hypotesen og dessuten stoppe munnen på budbringeren. Hvorfor det? Jo, for dersom hypotesen var feil, hadde det vært mye bedre (og sannsynligvis også enklere) å motbevise den enn å henfalle til maktmisbruk.

Moral som alternativ til sannhet? Visse mennesker bør lese det klassiske essayet On Liberty av John Stuart Mill, og da særlig Chapter II - of the liberty of thought and discussion. Vi har ennå tilgode å høre ett eneste godt argument for hvorfor Mill tok feil da han argumenterte (meget grundig!) for at også upopulære synspunkter, til og med feilaktige synspunkter, bør fremmes og drøftes heller enn undertrykkes. Dette prinsippet er en bæreplanke i hele vår sivilisasjon, men blir stadig oftere skjøvet til side av politiske og moralske hensyn. Dette er en livsfarlig utvikling.

Sammenhold gjerne opplysningene Hustad legger frem med det den afro-amerikanske forfatteren Elizabeth Wright skriver i sin ferske artikkel Free Speech Struggles To Survive In U.S. and Europe. OJA

 


13.08.2007. En 'prøveversjon' av maskulinist.no er på lufta, og sier dette om seg selv: "Maskulinist.no er en arena for debatt og kunnskapsutvikling om kjønnsrelaterte spørsmål. Begge kjønn er velkommen til å delta, men vi mener det er spesielt behov for å få fram menns erfaringer og perspektiv. Vi etterlyser ny tenkning om menn og kjønn."

 


Hjärnforskare underkänner genusexperiment i svenska förskolor

12.08.2007. Att styra pojkar till flicklekar och tvärtom kan skada barnen, menar Annica Dahlström, hjärnforskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. – Skillnaden mellan pojkar och flickor, biologiskt och hjärnmässigt, är mycket större än vi någonsin har kunnat föreställa oss, säger hon. Dette melder Världen idag.

HonestThinking kommenterer: Det er neppe noen tilfeldighet at nettopp Sverige sannsynligvis topper følgende tre rankinglister:

  • Det vestlige landet med den mest fanatiske og virkelighetsfornektende feminismeideologien.
  • Det vestlige landet med den mest fanatiske og virkelighetsfornektende multikulti-ideologien.
  • Det vestlige landet med de sterkeste totalitære tendensene.

Vi anbefaler våre lesere å tenke litt over hvorfor graden av totalitære tendenser i et land nødvendigvis vil måtte tilta dersom man omfavner utopiske og virkelighetsfornektende ideologier.

Vi minner ellers om forskning.no-artiklene Lyssky kjønnsforskning?, Kjønn er viktig, og Naturvitenskap og kjønnsmodne forskere. OJA

 


11.08.2007. Fjordman har sendt oss følgende kommentar til en fersk sak fra Times Online (Grooming of white girls for sex is exposed as two Asian men jailed) (vår uthevelse):

Her er ett av mange, mange eksempler fra hele Vest-Europa, fra Norge via Sverige til Nederland og England, der hvite innfødte utsettes for grove, rasistisk motiverte overfall, voldtekter, seksuelt misbruk, ran og drap hver eneste dag. Det fulle omfanget av dette, som etterhvert minner sterkt om en form for krigføring mot innfødte europeere, skjules systematisk av både medier og myndigheter. Det aller meste av "rasismen" i Europa i dag retter seg mot hvite kristne, og utføres særlig av muslimske gjenger. Likevel skal vi tvangsfores med propaganda om islamofobi og utsettes for en moderne heksejakt av våre egne medier og ledere dersom vi motsetter oss fortsatt masseinnvandring av de folkegruppene som overfaller våre barn. Det er motbydelig og grotesk.

Det finnes ingen andre kontinenter der den innfødte befolkningen i dag utsettes for så systematiske overgrep og blir fratatt sine land med aktiv medvirking av sine egne ledere, men likevel demoniseres dersom de gjør motstand. Det er sterkt fristende å konkludere med at vi utsettes for en form for krigføring fordi vi er hvite.

 


10.08.2007. Dette er ikke rasisme. Dette kan skje hvem som helst, sier Øyvind Mørland, som mener ambulansepersonell og politi ikke utøvde tilstrekkelig hjelp da samboeren hans ble slått ned og påført alvorlige hodeskader i Arendal, melder VG Nett.

 


10.08.2007. Utdrag fra en artikkel fra Dagbladet Magasinets nettredaksjon (våre uthevelser): EN AV DE MEST KJENTE statsviterne i verden, harvardprofessor Robert D. Putnam, brukte over fem år på å kryssjekke og analysere dataene før han publiserte sitt siste forskningsfunn nå i sommer. Den politisk liberale forskeren opplevde nemlig resultatene som problematiske. Artikkelen til Putnam har tre hovedpoenger:

  • For det første at det etniske mangfoldet i alle verdens moderne land vil øke, og at immigrasjon både er uunngåelig og ønskelig.
  • For det andre fant Putnam som nevnt at immigrasjon og etnisk mangfold gjør solidariteten og den sosiale kapitalen i samfunn mindre på kort sikt.
  • I den tredje delen av artikkelen konkluderer han med at i vellykkede immigrantsamfunn som USA, skapes nye identiteter som fører til nye former for solidaritet og som demper de kortsiktig negative effektene av økt etnisk mangfold.

[...] DELER AV DE konservative politiske miljøene i USA har på sin side kritisert professoren fra et annet utgangspunkt. De har tildels hyllet hans konklusjoner om de negative konsekvensene av økt immigrasjon, og mener det støtter de som ønsker en restriktiv innvandringspolitikk. Men flere mener forskeren går for langt i å være normativ, det vil si beskrive hvordan man kan motvirke de negative konsekvensene av økt etnisk mangfold og sørge for velfungerende multietniske samfunn.

- Større mangfold gir større elendighet. Respekterer Putnam de eldgamle fredelige preferansene til folk? Nei. Isteden, med all den «sympatien» en sosial planlegger kan oppdrive, glorifiserer han tvungen integrasjon, skriver Ilana Mercer. [...]

- Utfordringen er å minimalisere de negative konsekvensene. Problemet er at kostnadene ved slike endringer kommer tidlig, de positive konsekvensene kommer senere.

HonestThinking kommenterer: Mina Hauge Nærland viser igjen at hun har evnen til å få frem interessante artikler med mange gode referanser. Spesielt gjør hun en god jobb med å gi en balansert fremstilling (så langt vi kan bedømme) av den mottagelse Putnams funn har fått. Herved anbefalt.

Vi synes ellers at Ilana Mercer treffer optil flere spikere på hodet i sin artikkel The misery of diversity, som innledes slik (vår uthevelse):

When an academic discovers what ordinary mortals have known for eons, it’s called science. Harvard political scientist Robert Putnam has found that diversity is not a strength, but a weakness; the greater the diversity in a community, the greater the distrust.

Dette er forøvrig helt i tråd med drøftelsen i artikkelen The deep crisis of the West (finnes også i en kortere utgave på norsk), der det blant annet heter:

One possible objection to the above line of reasoning is that diversity is a strength, not a liability. Such an objection misses a crucial point, however. Granted, too little diversity can certainly be problem, but so can too much. There are virtually infinite numbers of real life phenomena that have this kind of property; you need a certain amount of the stuff in question, but hardly ever is it simply a matter of having as much as possible.

Diversity within human societies is no exception to this rule. As soon as such diversity grows above the limit of that which is useful and healthy, one is going to see symptoms such as the development of parallel societies within the larger society, lack of communication and mutual understanding due to different languages, incompatible worldviews, conflicting values, and so on and so forth.

A few steps further down the line the proper functioning of democracy will be hindered by citizens voting for candidates who represent their particular religion, ethnic group, or language, rather than voting for candidates with the better political program. If diversity continues to grow without bounds, sooner or later the society in question will become dysfunctional. [...]

Islamists are very much aware of this. They understand perfectly well that our diversity is their strength. Even so, many conservatives still see Islamism as our only enemy, failing to see the even larger threat coming from within.

Det er på tide at våre politikere begynner å ta disse tingene på alvor, og det er på tide at både forskere, mediefolk og politikere slutter å late som om dagens utvikling er uunngåelig. Det er den selvsagt ikke. Derimot er den uunngåelig dersom vi skal fortsette med dagens innvandringspolitiske regime, som fratar oss reell styring med faktorer som har avgjørende betydning for samfunnets fremtidige helse, og i stedet overlater utviklingen til de demografiske markedskreftene.

Med andre ord: Den pågående utviklingen er uunngåelig bare dersom vi nekter å gjøre de nødvendige kursendringer. Argumentet for dette er gjerne at de kursendringer som må til, er for smertefulle, eller i strid med visse prinsipper. Javel, men det argumentet har bare gyldighet dersom det kan godtgjøres at konsekvensene ved å fastholde dagens prinsipper (som minner stadig mer om hellige kuer) i hvert fall ikke blir noe særlig verre enn om vi legger om kursen. Hittil har vi sett fint lite vilje til en slik evaluering av alternativene, og vi mistenker at det kommer av at man nødig vil vite sannheten om hva dagens politikk sannsynligvis vil føre til på litt sikt.

Men da er det jo greit at vi har Putnam og andre som, med litt ulike ord, kan fortelle oss at "det går seg til". Det vi opplever nå er bare midlertidige problemer, må vite. Et meget sterkt indisium på at disse tar feil, er at de begrunner sin optimisme med å vise til at ulikhet (diversity) kan gi visse fordeler i enkelte spesielle situasjoner (f.eks. der man setter sammen et internasjonalt forskerteam) eller i spesielle områder preget av kreativitet og økonomisk vekst (f.eks. Silicon Valley).

Vi har tilsammen mange års erfaring med å delta i internasjonale forsker- eller utviklerteam, og en av oss har bodd ett år i Silicon Valley, så vi er vel kjent med de effektene det siktes til; det er både fordeler og ulemper, men kan være bra på mange måter. Problemet med disse eksemplene er imidlertid at de handler om situasjoner og miljøer som på en rekke områder er enormt langt unna de miljøene der folk flest lever sine vanlige liv og former sine nærmiljøer og etablerer sine mellommenneskelige relasjoner. Likevel ser det ut til at denne typen ønsketenkning slukes rått ikke minst av noen av de folkene som, inntil det intellektuelle hykleriet ble for åpenbart, yndet å belære andre om at "vi må ikke generalisere". Herlig! Godt underbygde generaliseringer avvises med kvasi-intellektuell svada, mens fullstendig ville ekstrapoleringer fra Silicon Valley til Groruddalen, eller fra forskningsinstitutter og eliteuniversiteter til innvandrerskoler, slukes som om det fjerner enhver tvil om at alt snart vil ordne seg. Det er på tide med en realitetsorientering: Det er meget gode grunner (både empiriske og analytiske) til å tro at disse problemene ikke kommer til å bli løst uten videre.

Skrell vekk Putnams moralisering og ønsketenkning, og du sitter igjen med en del harde fakta som bekrefter det enhver med litt sunt bondevett har visst hele tiden, og som vi i HonestThinking har gjentatt til det kjedsommelige, nemlig at språk, kultur, religion og etnisitet er blant de faktorer som har størst potensial til å gjøre et samfunn dysfunksjonelt. Politkernes ansvar er å sørge for at de essensielle forskjellene langs nevnte akser ikke får vokse seg for store. Det ser imidlertid ikke ut til at de tar dette ansvaret alvorlig. I så fall svikter de folket sitt, og de gjør ikke jobben sin. OJA

 


10.08.2007. Mer en 1.300 personer vil bli utsatt for vold i Oslo fra nå og ut året. Oslo politidistrikts ferske voldsanalyse viser at antallet voldsanmeldelser i fjor økte med fire prosent sammenlignet med året før. Storbyene er blitt mer utrygge. Volden øker og er blitt råere i både Oslo, Bergen og Trondheim. – Så lenge vi har laget voldsanalysene har ikke antallet anmeldelser for vold vært så høyt som nå, sier seniorrådgiver Pål Meland i Oslo politidistrikt, som har utarbeidet rapporten. Les mer på Altermedia.

 


10.08.2007. De unga somaliska gaturånarna riskerar nu massutvisning till sitt forna hemland. Utlänningsverket har beslutat utvisa ytterligare sju och tretton väntar på besked, melder Hufvudstadsbladet (som til tross for sin svenske språkdrakt selvsagt ikke hører hjemme i Sverige - der en slik nyhet nok ville ha vært temmelig utenkelig - men i Finland).

 


10.08.2007. AMBULANSESAKEN. Hendelsene i Sofienbergparken i Oslo denne augustmandagen er så mye større enn seg selv. [...] At to slitne ambulansefolk i en presset og oppildnet situasjon blotter sine holdninger, er én sak, og ille nok. Det er derimot ubegripelig at høyt posisjonerte mennesker, etter to døgns refleksjon og forberedelse, fortsatt er ute av stand til å innse alvoret i det som har hendt. Dette skriver forfatteren Anne Holt i en kronikk i Aftenosten.

HonestThinking kommenterer: Anne Holts kronikk bekrefter til fulle det vi med stigende uro har registrert de siste dagene, og som var noe av bakgrunnen for vår kommentar om neger-tull i TV2 i går kveld (se nedenfor). Dette er en drømme-sak for multikulturalistene, som nå kan få fokus vekk fra det faktum at deres mislykkede prosjekt er i ferd med å ødelegge landet vårt, og i stedet rette oppmerksomheten mot alle de slemme rasistene (som man er febrilsk opptatt av å fremstille som den egentlige årsaken til at vi er på vei mot en multikultikatastrofe). Som Holt sier det, denne saken er "så mye større enn seg selv".

Det som har skjedd er, som vi skrev i går, både uheldig og kritikkverdig. Ikke bare det, formodentlig er ambulansepersonalets oppførsel direkte i strid med Helsepersonellovens §7, og i så fall straffbar. Men når folk har gjort noe ulovlig, dumt eller galt, og må stå til rette for det, vil enhver med rettferdighetssans alltid stille følgende spørsmål: Finnes det formildende omstendigheter? Anne Holt skal ha honnør for at hun (som en av få?) i hvert fall antyder noe slikt (se ovenfor), men vi synes det er påfallende hvor lite media har vært opptatt av dette. Medias oppførsel de siste dagene er ulveflokkmentalitet av verste skuffe, og det hele foregår med dårlig skjult skadefryd.

Inntil vi får reportasjer som på en grundig måte også belyser hva det vil si å være ambulansepersonale i en multikultiby, og hvordan realitetene 'ute i feltet' i praksis tvinger helsepersonale til å bli kyniske (hvilket nødvendigvis medfører at ting går fullstendig galt av og til), har disse folkene liten troverdighet. OJA

PS: Se også de to gode doc.no-artiklene (med interessante kommentarer fra leserne) På fisketur i rørt vann av Nina H. Østlie og Bristende logikk av Hans Rustad.

 


09.08.2007. Er det inkompetente ferievikarer som styrer nyhetsavdelingen i TV2 om dagen, eller har kanalen fått et anfall av politisk korrekthet? Leserne bes merke seg følgende sitat fra Wikipedia før vi går videre:

Det ble i 2006 også debattert at politiet bruker ordet neger som etnisk betegnelse i sitt registreringssystem. Politiet uttalte at «begrepet neger er således gangbart i politiets registreringssystem. Det er et nøytralt begrep i politiet», og fikk støtte fra språkdirektør Sylfest Lomheim, som viste til norske ordbøker og Språkrådets egen uttalelse om ordet og hevdet at «politiet står på trygg grunn når de bruker ordet».

På TV2-nyhetene kl 1830 i kveld ble det imidlertid gjort et stort nummer ut av at (i hvert fall noen i) politiet fortsatt bruker ordet neger som en del av et signalement på ettersøkte personer som passer til denne betegnelsen. Men et vitne til den mye omtalte voldsepisoden i Oslo, der en somalier ikke fikk adekvat hjelp etter brutalt å ha blitt slått eller sparket ned, reagerer voldsomt på at politiet bruker 'neger' som en del av signalementet på voldsmannen.

En aldri så liten digresjon før vi fortsetter med det vi egentlig har på hjertet. En sak har alltid mer enn én side, men selv om vi alle kan være enige i at det som har skjedd er både uheldig og kritikkverdig, så synes vi nå at denne saken begynner å gå for vidt. Det er formodentlig uhyre krevende og vanskelig å være ambulansepersonell i Oslo, som i det fleste andre multikultibyer av en viss størrelse, og det er sannsynligvis bare et tidspørsmål før vi får det samme problemet her som i Malmö og andre store byer i Europa, nemlig at ambulanser og andre utrykningskjøretøyer bare kan operere i visse deler av byen under politibeskyttelse (jfr denne ferske nyheten fra Sverige: Gang attacks ambulance in Sundsvall). Når media nå gosser seg rått og uhemmet over det som har skjedd, bør man være klar over at dette bidrar til å fremskynde en tilsvarende utvikling i Oslo. Vi venter i spenning på hva de journalistene som nå fråtser i Ali-saken, kommer til å si eller skrive den dagen det første, alvorlige angrepet mot en ambulanse i Oslo er et faktum. Slutt på digresjon.

I følge TV2 tyder altså vitneobservasjoner på at den voldsmannen som fremdeles går løs etter å ha sparket eller slått Ali, selv var afrikaner eller muligens fra Karibien. Men når politiet, formodentlig for å forsikre seg om at de har et best mulig signalement på denne potensielt farlige mannen, spør vitnet om noe slikt som "så det var altså en neger?", da er det grunn til å lage ballade. Men dette er jo helt fantastisk, for nå har vi tydeligvis kommet i den situasjon at vi ikke har ett eneste ord i det norske språk som er å anse som en akseptabel betegnelse på en voldsutøver som samfunnet trenger beskyttelse mot, og som politiet derfor bør ha et best mulig signalement på (poenget er ikke at dette vil hindre politiet i å finne mannen, det vil det nok ikke, poenget er man er nødt til å gå rundt grøten med omskrivninger og dill-dall i stedet for å bruke presise ord eller begreper). Dersom 'neger', som tidligere var en nøytral betegnelse på folk av afrikansk opphav, ikke lenger kan brukes, burde vi ikke da få et annet ord i stedet?

Vi tar med et utdrag av vår egen kommentar Negeren og nordmannen fra 12.11.2006:

Vi har blandede følelser i forhold til denne typen debatter. På den ene siden skjønner vi godt at ord er viktige, at det betyr mye for dem det gjelder hva slags betegnelser som brukes om dem, og vi er enige med Lomheim i at vanlig folkeskikk tilsier at man unngår ord og uttrykk som er sårende eller på andre måter oppfattes som negative av dem som omtales.

På den annen side blir vi sittende igjen med en følelse av at vi nå nok en gang skal oppleve at deler språket blir tatt fra oss, ved at ord og uttrykk som tidligere var helt ok, nå plutselig blir ubrukelige.

For en stund siden var det ordet neger det gjaldt. I motsetning til ordet nigger, som blir brukt for å såre, krenke og stigmatisere afro-amerikanere, er neger i utgangspunktet et nøytralt ord som betyr svart. Men, av grunner vi bare delvis forstår, ble det plutselig til at dette skulle være et negativt ladet ord.

Det er bare å se til USA, så forstår man hvorfor dette ikke bare er enkelt. NIgger har altså alltid vært et skjellsord, men negro var tidligere ok. Så ble ble det også galt, og man har i tur og orden brukt ord som afro-american/african-american, blacks, people of color, americans of african descent, osv. Det ser ut til at alle nye ord og uttrykk som blir tatt i bruk for å erstatte de som er blitt stemplet som uakseptable (politisk ukorrekte), selv blir uakseptable etter en tid, så da må man finne på noe nytt. Og slik fortsetter det. Er dette virkelig ønskelig?

I Storbritannia ser man noe lignende. Før var asian et greit ord for folk fra (visse deler av) Asia. Slik er det visst ikke lenger. Man blir sittende igjen med en følelse av at det er noe som ikke stemmer.

Her hjemme i Norge har vi i løpet av de siste tiårene opplevd at ordene kvinnfolk, homo og homse er blitt "tatt tilbake" av dem det gjelder. Alle ordene hadde i sin tid en viss odiøs klang, men henholdsvis kvinnebevegelsen (i generell forstand) og de homofiles organisasjoner valgte en strategi som gikk ut på å gjøre disse ordene gangbare, derfor gikk man inn for å bruke disse ordene om seg selv, og da selvsagt med et positivt fortegn. Det tok, så vidt vi kan huske, ikke lang tid før den kampen var vunnet.

Så da kan man jo lure: Hvorfor er det ingen mennesker bosatt i Norge, men som i historisk tid utvandret fra Afrika, som står frem i media og sier noe slikt som "jeg er neger og stolt av det"? Muligens er det gode grunner til man ikke valgte en slik strategi, vi vet ikke, og det er uansett ikke vår oppgave å fortelle de menneskene det gjelder hvordan saken skal håndteres. Men vi lurer altså på hvor denne runddansen skal ende.

Neger var ok for noen år siden. Svart var en gei betegnelse i går, er det fortsatt ok i dag? Hvor lenge vil det vare? Hva blir det neste ordet? Og når det neste ordet også er brukt opp, hva skal vi da finne på?

Etter vår mening burde noen for lengst ha stått frem og sagt noe a la følgende:

Cut the crap! Vi trenger presise ord og uttrykk som beskriver den virkeligheten vi alle lever i. Neger har hittil vært en nøytral betegnelse på en person med negroide trekk, og nordmann har hittil vært en kurant betegnelse på en etnisk norsk person. Det vil være en fordel om det kan fortsette å være slik, og derfor bør alle som har et ansvar for å påvirke hvordan språket forvaltes og brukes i det daglige (hvilket jo i det lange løp avgjør ordenes valør og betydning), ikke minst media, bruke ordene på denne måten.

PS: Til de som fortsatt tviler på at ordet neger tidligere var en nøytral betegnelse på folk fra visse etniske grupper, kan vi nevne som et apropos at en av sangene som i sin tid (rundt 1973, vil vi tro) ble sunget i et kor dirigert av Ivar Skippervold (av noen omtalt som kirkemusikkens Torbjørn Egner), hadde følgende innledningsstofe: "Lille negerdukke - sover i sin seng". Kanskje ikke helt patent etter dagens standard, men veldig godt ment. Mye kan sikkert sies om gode, gamle Skipper, men vi har uhyre vanskelig for å tenke oss at denne langhårede Jesus-hippien huset rasistiske tendenser tidlig på 1970-tallet (og neppe nå heller). OJA

 


08.08.2007. De svenske sosialdemokratenes leder Mona Sahlin slår tilbake mot folk som mobber henne og sender elektroniske hatbrev. I et radioprogram i helgen navnga hun folk som står bak slik e-postmobbing og hamrer løs på henne med grove, ofte sexistiske, skjellsord. Dette skrev Aftenposten på lederplass i går, og tok samtidig avstand fra mobbernes virkemidler.

HonestThinking kommenterer: Vi er enige med Aftenposten; slik oppførsel er uakseptabel. Men lederskribenten 'glemmer' en aldri så liten detalj: Mona Sahlin er en ledende politiker i et av de minst demokratiske landene i den vestlige verden. Helt spesielt er hun medansvarlig for at svenskene knapt har mulilgheter til å la sin røst bli hørt i offentlig debatt når det gjelder de revolusjonerende, demografiske endringene som finner sted i stadig høyere tempo i landet deres. I denne prosessen ser det ut til at det svenske folkets identitet skal utslettes og deres motstandskraft knuses. Og mens dette pågår skal det svenske folket tie stille. Dette er mildt sagt urimelig, og det burde ikke forundre noen at det kan koke over for en og annen svenske som ser at landet raseres av politikere som Sahlin. Aftenpostens leder hadde hatt større tyngde om den også inneholdt en anbefaling om å gjeninnføre ekte demokrati i Sverige.

Kontrollspørsmål: Har Mona Sahlin (eller Aftenposten eller noen av de ledende svenske avisene for den del) noen gang tatt initiativ til å få en seriøs debatt omkring boken Exit Folkhemssverige - En samhällsmodells sönderfall, skrevet av fagfolkene Ingrid Björkman, Jan Elfverson, Jonathan Friedman og Åke Wedin? OJA

PS: Etter at vi skrev ovenstående, kom vi over denne ferske nyheten fra Sverige: Gang attacks ambulance in Sundsvall.

 


08.08.2007 (tilføyelse gjort 10.08.2007). KRITIKKEN AV USA. Tro meg, hvis brutale og totalitære grupper klarer å drive USA ut av Irak med halen mellom bena og vinne i Afghanistan, vil vi alle begynne å lengte etter Amerika igjen. Det er Thorbjørn Jagland, Stortingspresident (Ap), som skriver dette i en kommentarartikkel i Aftenposten.

Jagland har fått et krasst svar fra Øyvind Berg.

HonestThinking kommenterer: Her er det mye vi er enige i. Men det er et svakt punkt i Jaglands analyse, slik vi ser det, at han ikke kommer med noe realistisk alternativ til det å "dele verden opp" på grunnlag av religion, nasjonalitet eller noe annet. Ulike folk vil ha ulike identiteter, samme hva politikerne mener om saken. Det å tenke seg at folk skal slutte å føle sterkere tilhørighet til noen grupper enn til andre, er utopi. Vi trenger politikere som skjønner dette, og som tar konsekvensen av det. OJA

 


01.08.2007. En gjeng med barn ned i tiårsalderen, steinet pensjonisten til han døde. Den grufulle hendelsen fant sted da Ernest Norton (67) spilte cricket sammen med sin 17 år gamle sønn James i den engelske byen Kent. Dette melder TV2 Nettavisen.

HonestThinking kommenterer: Uansett hvem som har gjort det, frykter vi at dette er nok et tegn på at UK er i ferd med å gå av skaftet. OJA

 


01.08.2007. Den danske filosofen og forfatteren Kai Sørlander skriver om fordommene hos dem som har gjort fordomsfrihet til eget image. Artikkelen ble orginalt publisert i nettavisen 180 grader.dk, og er gjengitt i sin helhet på document.no med forfatterens tillatelse. Han konkluderer slik (våre uthevelser):

Så langt er svigtet intellektuelt. Men det er også moralsk. For samtidig med at den pågældende elite var intellektuelt overfladisk, opfattede den sig selv som moralsk bedre. Man havde et bedre menneskesyn. I stedet for at diskutere med sine intellektuelle modstandere på et ligeværdigt grundlag, så man ned på dem og mente, at de skulle opdrages til ens egen naive fordomsfrihed.

HonestThinking kommenterer: Med forbehold om at vi fortsatt synes det er problematiske sider knyttet til saken om Muhammed-karikaturene, mener vi denne artikkelen er nok en fulltreffer fra Sørlander. Herved anbefalt på det varmeste. OJA

  

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 
 Søk i HonestThinking

 Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Hva ville Europa vært uten islamsk kultur? Ingenting."

Henning Mankell til Dagbladet, 30.08.2007

 

"Politikk endrer seg gjerne i pendelsvinger. I dette tilfellet har vi etter mitt syn bedrevet en ekstrem [innvandrings]politikk over flere år uten at den har vært gjenstand for en reell debatt. Potensialet for en drabelig pendelsving er stort og skremmende. Jeg ønsker ikke å være en del av en slik pendelsving. Jeg ønsker meg en åpen og reell diskusjon som kan bringe oss tilbake til en moderat politikk for innvandring og integrering."

Anton Barth, document.no, 16.07.2007

 

"Her synes jeg det er på sin plass å minne om at de aller fleste leger er lovlydige borgere som aldri har hatt noen befatning med terrorisme, og at vi ikke må skjære alle leger over én kam. Kanskje vi aller helst bør unngå å nevne at de er leger for ikke å stille den medisinske profesjon i dårlig lys."

Christian Skaug, document.no, 04.07.2007

"Selv om det skulle være slik at vi er biologisk predisponert til mer skepsis overfor andre grupper enn den man selv tilhører, er ikke vi mennesker bare slaver av våre predisposisjoner. Vi kan programmere oss til anstendighet, sivilisasjon og kultur, også i de tilfelle hvor vi møter store utfordinger. Det flerkulturelle samfunn er tydeligvis en utfordring for en del. Desto viktigere blir det å opptre sivilisert og ikke som barbarer."

Lars Gule, document.no, 01.07.2007.

 

”Her på Tøyen møtes dei to verdsreligionane kristendom og islam i sams kamp mot den vestlege dekadansen. Men det er ein stor og avgjerande skilnad: der bymisjonen hjelper og trøyster dei forvilla og utstøyte ein for ein, mobiliserar muslimane dei unge og frustrerte inn i eit kjempande kollektiv. Kristendommen arbeider med enden på historia, det radikaliserte islam med ei mogeleg byrjing. Det openberrar seg i eit mektig historisk vasskil her i det gamle austkantkvartalet.”

Nils Rune Langeland, ”Ved enden og byrjinga”, Dag og Tid  29.6 – 5.7. 2007


"Hamas har kontroll over Gaza! Hvilket er utmerket. Det har gitt striden en ny dimensjon. Og vil oppmuntre og inspirere folk, også i omliggende land, til kanskje å følge deres eksempel."

Trond Ali Linstad i Klassekampen 20.06.2007


"Et andet problem, som mange tosprogede studerende har, er, at de er uvant med prøveformer, som er rodfæstet i reflekterende, kritisk og analytisk tankegang."

Ali Nuur, byrådsmedlem (V), Århus, i Jyllandsposten.

 

"Det tjueførste hundreåret er inne i stilla før stormen. Og stormen vil koma, politiske stormar, orkanar og flaumar. Jorda vil få fleire flyktningar og fleire fattige, men også fleire som vil yte og ofre noko, fleire som vil satse for å vinne."

Edvard Hoem i Klassekampen 18.04.2007

 

"Det er i dag lett å se at de vest-europeiske landene lenge hadde en altfor optimistisk holdning til integrasjon av muslimske innvandrere."

Per Kristian Haugen, i sin anmeldelse av boken Islamister og naivister, Aftenposten 13.04.2007

 

"[D]et er riktig at deler av venstresida har hatt et distansert og vestkantaktig forhold til de reelle utfordringene innvandring skaper."

Redaktør Bjørgulv Braanen, lederartikkel i Klassekampen 13.04.2007

 

"Det er utvilsomt riktig at medier og andre toneangivende kretser har vært altfor godtroende i forhold til sider ved islam"

Lederartikkel i Vårt Land 12.04.2007

 

"Men de som i dag tar med seg middelalderen, stammesamfunnet og æresdrapene beriker ikke det norske samfunn."

Rögnvaldur Hannesson, Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, i en kommentar på E24 Næringsliv.

 

"Men vi har et eget land, vi har et skriftspråk, tradisjoner, flere helt egne språk, mange hundre år gammel kultur. Vår unike identitet. Skulle det virkelig bli alvor, kan vi kanskje flytte menneskene til et annet land, men alt dette som er Maldivene vil forsvinne."

Visemiljøminister Abdullhai Majeed uttaler seg til A-magasinet (23.03.2007) om klimatrusselen

 

"I dag tror vi at Vesten og islam er uforenlige størrelser, men det stemmer ikke."

Tariq Ramadan, sitert i artikkelen Islams moderate ansikt, Klassekampen 31.03.2007

 

"For brorparten av den opplyste middelklassen handler dannelse om å tilpasse seg en rådende samstemmighet i tiden, altså tidsånden, samt å signalisere til omverdenen at de er i stand til å reprodusere noe av denne samstemmigheten."

Komponist Helge Iberg

kronikk i Aftenposten

 

"Er det rart afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?"

 Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, i et debattinnlegg i Aftenposten

 

"[...] ingenting vekker slikt raseri som sanninga"

Jon Langdal i omtale av Pierre Bourdieu sin bok Viten om viten og refleksivitet, Klassekampen 03.03.2007

 

"Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet."

1.amanuensis i religionshistorie ved UiO, Torkel Brekke, til Universitas (sitert i Klassekampen 10.03.2007)

 

"Den må være blind og døv som ikke ser at vi nå går inn i en epoke med kriger og revolusjoner"

Jan Hårstad
leserinnlegg i Klassekampen 20.02.2007

 

"Brobygging har lite for seg hvis det er enveiskjøring på broen."

Hallgrim Berg

intervjuet av Morgenbladet om islamiseringen av Europa

 

"Vi vil heller si at Norge regjeres av en kompakt majoritet som er velmenende, idealistisk, men i bunn og grunn ønsker å stenge virkeligeheten ute, og gi seg sine drømmer i vold. Ikke forstyrr oss! I gamle dager fortjente dette betegnelsen reaksjonær."

Redaktør Hans Rustad
Hva er borgerlige mennesker? document.no

 

"Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. En hver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det."

Professor Fredrik Barth
intervjuet av Forskerforum

 

"Det er behov for å enes om en slags kjøreregler [...] [som sikrer] at alle skal ha rett til å hevde meninger ute å bli trakassert."

Professor Knut Kjeldstadli
i artikkelen En tredje nasjon?
Klassekampen 19.12.2006

 

"For min del tykkjer eg det har vore altfor lite kulturrelativisme i den norske debatten og politikken."

Minoritetsforsker Randi Gressgård

Forskning.no, 31.12.2006

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.