Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt manifest.

 


27.02.2006. I Midtøsten trues journalister og redaktører med lange straffer for publisering. - Folk spør meg hvorfor de liberale er tause. Hvordan kan vi skrive? Hvem skal beskytte meg? Hvem skal publisere for meg i utgangspunktet? Med islamiseringen av samfunnet, blir listen over tabuer lengre for hver dag. Du kan ikke skrive om religion. Du kan ikke skrive om politikk eller kvinner. Hva er da igjen? sier den egyptiske dommeren og forfatteren Said al-Ashmawy til New York Times. Se dagbladet.no >>>

HonestThinking kommenterer: De moderate kreftene ser ut til å tape terreng ikke bare i Vesten, men også i den muslimske verden om dagen. Likevel hører vi stadig fra "eksperter" som mener at islams innflytelse i Norge og andre vestlige land vil være moderat eller ubetydelig i overskuelig fremtid. Vi tror det passer islamistene alldeles utmerket å bli undervurdert på denne måten.

 


27.02.2006. Antisemittismen i den arabiske og muslimske verden er ikke lenger noe marginalt. Nå viser man den åpent med den største selvfølgelighet. Det tyder på en dyp krise at man tyr til holocaustfornektere og revisjonister som sannhetsvitner. Dette skriver Hans Rustad i en kronikk i Aftenposten 24. februar.

HonestThinking kommenterer: Vestlige politikere ser ikke ut til å bekymre seg over at antisemittisme får et stadig sterkere fotfeste også i Europa. Deres bekymringsløshet bekymrer oss.

 


27.02.2006. Unni Wikan er professor i sosialantropologi og ekspert på Arabia med feltarbeider i blant annet Egypt, Jemen og Oman. I Dagbladet sist lørdag gjør hun seg noen refleksjoner etter sin siste reise i Midtøsten:

En grunnleggende forskjell mellom arabiske samfunn og Vesten ligger i synet på autoritet. Arabiske samfunn er hierarkiske - ideologisk hierarkiske. Makt og myndighet tilskrives personer i ulike posisjoner i samfunnet. Kongen står over statsministeren står over klanlederen står over familiefaren osv. Eldre bror har autoritet over yngre. Muftien, den religiøse lederen og hans undersåtter (i Arabia kalt sheikh, ikke imam) har sitt hierarki, og det kan være konflikt mellom det verdslige og religiøse lederskap. (...) Jeg tror ikke det er mulig, for mennesker flest med arabisk bakgrunn, å forstå - eller akseptere - prinsippet om ytringsfrihet. Les hele innlegget i dagbladet.no >>>

HonestThinking kommenterer: Dersom Wikan har rett, betyr det at det er små sjangser for å lykkes med integrasjonen dersom innvandringen fra land med tildels inkompatible kulturer bare skal fortsette på ubestemt tid. Men fremdeles virker det som om mange politikere nekter å vurdere muligheten for at vi kan være på vei mot store problemer. Om vi har forstått enkelte riktig, er det faktisk kritikkverdig å bekymre seg!

 


26.02.2006. Aftenposten har intervjuet 'stjerneprofessor' Stephen Hawking: "Filosofene har ikke fulgt med på moderne utvikling innen fysikk og biologi. Resultatet er at diskusjonene deres virker stadig mer utdaterte og irrelevante. Det holder ikke å avskrive vitenskapen som bare tekniske detaljer. Darwin, molekylærbiologi og moderne kosmologi har resultert i en fundamental endring i vårt syn på oss selv, og vår plass i universet. Filosofien bør reflektere dette, ellers blir vitenskapen deres redusert til et trivielt ordspill."

HonestThinking er ikke enig med Hawking i alt, men anbefaler gjerne Aftenpostens intervju med ham >>>

 


25.02.2006. Mark Gabriels bok Islam og terrorisme er kontroversiell, og forstander i Det islamske forbundet, Basim Ghozlan, har levert en anmeldelse som må karakteriseres som en fullstendig slakt av denne boken. På bakgrunn av dette oppfordret Prokla-Media, forlaget bak den norske utgivelsen, Mark Gabriel til å imøtegå denne kritikken, og i en kronikk i Vårt Land svarer Gabriel på Ghozlans kritikk.

Nevnte innlegg fra Gabriel er imidlertid blitt skarpt kritisert av Oddbjørn Leirvik. For en oversikt over debattinnlegg tilknyttet denne kontroversen, se Leirviks Interreligiøse nyheiter.

 


22.02.2006. "I Klassekampen i går avviste også Hege Storhaug i Human Rights Service å føre dialog med dem hun omtaler som politiserte muslimer eller islamister, herunder norske muslimer som Trond Ali Linstad, talsmann Basim Ghozlan i Islamsk Råd og religionshistoriker Lena Larsen. Disse bør det føres uforsonlig kamp mot, mener Storhaug." Dette kunne vi lese i Klassekampen i dag. Bakgrunnen er artikkelen Krigen mot islam fra dagen i forveien. Reaksjonene lot ikke vente på seg: Patetisk av Storhaug, sa muslimske talsmenn til VG.

HonestThinking kommenterer: Vi ble også overrasket over utspillet fra Storhaug, og håper hun vil komme med noen presiseringer etter hvert. Vi er enige i at det er betenkelig at myndighetene skritt for skritt gir islamister stadig større innflytelse over samfunnslivet, men dette er likevel et spørsmål der vi ikke helt kan følge henne.

Konkret er det slik at HonestThinking siden i fjor sommer har hatt en meget interessant dialog med nettopp Basim Ghozlan, preget av saklig uenighet og gjensidig respekt. Det håper vi å fortsette med.

Tydelighet på eget ståsted bør ikke hindre oss i å lytte til andre. Og dersom vestlige mennesker ikke kan innrømme at vår kultur og vår samfunnsform har både svake og sterke sider, på samme måte som også islam har sterke og svake sider, da kan vi heller ikke forvente at muslimene skal lytte til oss når vi har noe på hjertet.

 


22.02.2006. "Den kontroversielle britiske historikeren David [Irving] medga i Wien i går at han har benektet at Holocaust har funnet sted, men at han ikke lenger mener dette" (NTB, gjengitt i Klassekampen, 21.02.2006, side 9).

HonestThinking kommenterer: Det er alltid fint når folk kan innrømme sine feil. Slik sett er det mange som kunne lære av Irving her. Men det er en annen sak i den aktuelle NTB-meldingen som også får oss til å sperre opp øynene. Les nøye her:

Rettssaken mot Irving har stor symbolsk betydning i Østerrike, som ønsker å vise verden at landet er fundamentalt forandret siden naziperioden, sier professor i statsvitenskap Frtiz Plasser.

Irving er altså anklaget for holocaustbenektelse, noe som er straffbart i Østerrike. Javel. Men hvordan kan landet garantere for hans rettssikkerhet når man på forhånd annonserer at denne rettssaken handler om noe mye mer enn å finne ut om mannen er skyldig eller ikke?

 


21.02.2006 (oppdatert 22.02.2006). Professor Janne Haaland Matlary drøfter menneskerettighetene i sin Signert-spalte i gårsdagens Aftenposten. Artikkelen hennes er meget interessant, og avsluttes slik:

Nasjonalstaten er på vei ut som politisk verdigrunnlag. Menneskerettighetene er blitt den globale politiske plattform. Både norske journalister og Fr.p.-politikere må måle sine ytringer og politiske forslag mot denne standarden.

Det er, slik HonestThinking gjentatte ganger har påpekt, betenkelig at en eller annen selvoppnevnt elite har satt seg fore å avskaffe nasjonalstaten som grunnleggende politisk enhet uten at man tar dette opp til skikkelig, demokratisk debatt. Det at nasjonalstaten er på vei ut, er liksom bare en uunngåelig konsekvens av en rekke andre ting, så det har ingen hensikt å debattere saken likevel. Vi mener det grunn til å sette spørsmålstegn ved slike holdninger.

Forøvrig bør Matlary klargjøre hva hun mener med "menneskerettighetene" i bestemt form. Dette begrepet har minst tre ulike betydninger. For det første er det idéene om at alle mennesker har visse rettigheter, for det andre har man forsøkt å konkretisere disse i form av menneskerettighetserklæringer, og for det tredje har man implementasjonen av sistnevnte i form av lovgivning, rettspraksis og normer i ulike samfunn.

Vi mistenker Matlary for å sette likhetstegn mellom FNs menneskerettighetserklæring, og "menneskerettighetene". Hennes artikkel kan tyde på det. Det er i så fall farlig, for det fører til det vi tidligere har kalt menneskerettighetserklæringsfundamentalismen, eller kort og godt FN-fundamentalismen (se avsnittet om Menneskerettighetene i vårt bakgrunnsnotat om demografi). Men om det er noen norske intellektuelle som burde ha klart for seg at et dokument fra FN nødvendigvis er beheftet med menneskelige svakheter, og derfor alldeles ikke bør opphøyes til å få status som guddommelig åpenbaring, så er er Matlary en av dem.

Vi oppfordrer henne til å drøfte de ulike betydningene av begrepet "menneskerettighetene" i en fremtidig artikkel.

 


HonestThinking i Vårt Land

20.02.2006 (oppdatert 22.02). Domprost Olav Dag Hauge har vært i Qatar og i audiens hos Yussuf al-Qaradawi. I intervju med Aftenposten kom det imidlertid frem at Hauge knapt har aning om hvem det egentlig er han besøker. HonestThinking mener dette er graverende og stiller spørsmålstegn ved om Kirken håndterer sitt interreligiøse dialogarbeid på en kompetent måte. Les hele innlegget >>>

Vi gjør oppmerksom på at også Hege Storhaug fra Human Rights Service har en artikkel om Qaradawi på trykk i dag, Liberale Holdninger til kvinner?

Det er betimelig at det rettes kritisk søkelys på Per A. Christiansens dekning av dekning av midtøsten- og islamrelaterte saker. Dette er noe også vi i HonestThinking regner med å komme tilbake til.

Se også våre tidligere artikler om Qaradawi:

NB! Doble signaler om aksept av beklagelse: Domprost Olav Dag Hauge sier at Yusuf al-Qaradawi godtok unnskyldninger fra Magazinets redaktør Vebjørn Selbekk. Men millioner av muslimske TV-seere kunne fredag se og høre at imam al-Qaradawi avviste unnskyldningen fra Norge. Se også artikkelen Her er domprostens dialogpartner.

 


20.02.2006. Er det bare noen få ekstreme muslimer som ønsker islamsk lov innført i samfunnet? 40 prosent av britiske muslimer mener at sharialov bør gjelde i muslimdominerte områder i Storbritannia. Dette kommer frem i en undersøkelse som er publisert i The Sunday Telegraph og som refereres av Aftenposten i dag (Aftenposten Nyheter, s. 11).

 


19.02.2006. John Järvenpää tar i sin bok Politisk korrekthet - likriktning, åsiktsförtryck och dikotomisering et kraftig oppgjør med den ideologiske og intellektuelle ensretting som nå er i ferd med å ødelegge det svenske samfunnet, og som dessverre ikke er et ukjent fenomen i andre vestlige land heller.

Vi i HonestThinking skulle gjerne ha skrevet en skikkelig anmeldelse av denne boken, men tiden strekker bare ikke til for tiden. Vi nøyer oss med å si at dette, så langt vi kan bedømme, er en bok som holder høy akademisk standard, og som gir grundig dokumentasjon på hvilket intellektuelt hykleri man ender opp med når ærlig og redelig debatt, forskning og sannhetssøken byttes ut med politisk korrekte dogmer. Boken kan bestilles fra Reson Produktion, og er herved anbefalt.

 


19.02.2006. Jeg kom fra Balkan, «Europas urolige hjørne», med stadige kriger, der de «fornuftige tier, mens ekstremister og korrupte snakker». Jeg husker godt den redselen og likegyldigheten som grep om seg overalt i Serbia. De feige stoppet alle debatter om hvilke verdier som må forsvares, apatien overtok. Dette skriver Zorica Mitic i et innlegg i Dagbladet i dag.

 


19.02.2006. Samuel Huntingtons teorier om konflikt mellom sivilisasjoner har utvilsomt fått ny aktualitet. Og Huntington har dessverre fått mer rett enn mange av oss trodde og håpet. Dette skriver Geir Lundestad, direktør ved Nobelinstituttet, i en kort artikkel i Aftenposten nylig.

Lundestad får kraftig motbør i innlegget Fredsdirektøren og brannstifterne i Aftenposten søndag 19. februar, del 2, side 10.

 


18.02.2006. Danmarks Mister Islam, Abu Laban, forteller om sine drømmer: - Min visjon er en islamsk stat. Men ikke en lukket, fiendtlig versjon, men en stat med ytrings- og trosfrihet. Jeg er stolt av min religion. Men akkurat nå mangler vi eksperter på sharia-lovgivning, som uten å vike fra tekstene eller gå på kompromiss med religionen kan føre oss til en visjon for islam i det neste årtusenet. Les mer i Dagbladet >>>

 


HonestThinking i Aftenposten.

17.02.2006. Det muslimske brorskap legger ikke skjul på at det langsiktige målet er å etablere et verdensomspennende islamistisk styre. Organisasjonen har selvsagt tilgang til demografisk ekspertise, og den pågående utviklingen i Europa er et helt sentralt premiss for deres strategi de nærmeste tiårene.

Hva kan det komme av at Det muslimske brorskap, i likhet med f.eks. Al Qaida, er overbevist om at Europa vil bli muslimsk territorium lenge før 2050, mens våre ledende demografer anser en slik mulighet som helt usannsynlig? Her må det være lov å påpeke at SSB, og i særdeleshet Lars Østby, har undervurdert den demografiske utviklingen ved alle tidligere anledninger.
Les vårt innlegg i Aftenposten >>>

 


HonestThinking i Dagbladet

17.02.2006. Domprost Olav Dag Hauge kan ikke ha gjort hjemmeleksene før han reiste til Midtøsten. Før samtalen i Qatars hovedstad Doha, sa domprosten at han ikke kjenner til at Qaradawi støtter selvmordsbombing.

Men dermed har Hauge et troverdighetsproblem, for Mellomkirkelig råd har flere ganger fått tilsendt informasjon om Qaradawi fra oss. Les Dagbladets intervju med en av HonestThinkings redaktører >>>

 


16.02.2006 (oppdatert 17.02.2006). Det er på tide at både fagmiljøer og allmennheten begynner å ta Huntington alvorlig. Han er lenge blitt avvist med argumenter som ikke er holdbare.

Dersom vi ønsker å forstå samtidige overnasjonale konflikter som noe mer enn tilfeldig terrorisme utført av fanatiske ekstremister, er det nødvendig å ha et bedre begrepsapparat enn det vi har arvet fra den kalde krigens dager. Sivilisasjonsbegrepet er et slikt begrep, som for øvrig er blitt pusset og presisert i løpet av det siste tiåret.

HonestThinking anbefaler professor emeritus Sigurd Skirbekks innlegg i Aftenposten 15.02.2006.

HonestThinking anbefaler også "Sivilisasjonenes sammenstøt" av Aftenposten-journalist Halvor Tjønn.

 


15.02.2006 (oppdatert 16.02.2006). Når politiske kommentatorer kommer inn på problemene knyttet til det multikulturelle samfunn, så ligger det ofte snublende nær å snakke om at de ulike sivilisasjonene er i ferd med å kollidere. Men for å forsikre seg om at leserne ikke skal finne på å trekke slike konklusjoner, er det blitt ganske vanlig å ta med noen formaninger om ikke å falle i fristelse på det punktet.

Klassekampens spaltist Robert Fisk er ikke noe unntak, og 6. februar understreker han at det som nå skjer på bakgrunn av Muhammed-karikaturene, ikke må brukes til å ”fyre opp under det gamle søppelet fra Samuel Huntington om ’sivilisasjonenes sammenstøt’”. Ingen analyse. Ingen argumenter. Bare en påminnelse om den rette tro.

HonestThinking har skrevet en kort kommentar til Fisk >>>

Vi nevner også en av våre artikler fra 2004 som nå har fått ny aktualitet.


15.02.2006. HonestThinking har ikke kapasitet til å følge opp alle innleggene i den pågående kontroversen rundt Muhammed-karikaturene. For en svært omfattende oversikt over de norske utspillene i saken så langt, se Oddbjørn Leirviks Interreligiøse nyheiter.

 


15.02.2006. Den franske filosofen André Glucksmann har gitt et interessant intervju til den danske Weekendavisen der han forklarer sin posisjon i den pågående debatten om Muhammed-karikaturene.

 


15.02.2006. For et par dager siden kunne VG fortelle at unnskyldningen fra Vebjørn Selbekk er ikke nok for en av Midtøstens mektigste religiøse ledere. Yusuf al Qaradawi krever at Stoltenberg også må beklage Muhammed-karikaturene.

Dagen etter kunne vi lese i Aftenposten at delegasjonen fra Islamsk råd og Mellomkirkelig råd i Norge møter i dag Yusuf al-Qaradawi, en islamsk teolog kjent for sitt forsvar for selvmordsbombere.

Og sent i går kveld meldte Aftenposten at domprost Olav Dag Hauge er svært fornøyd etter møtet med den islamske teologen Yusuf al-Qaradawi i Qatar. Norges unnskyldning er godtatt.

HonestThinking kommenterer: For det første er det interessant å merke seg at Yusuf al-Qaradawi, som i utgangspunktet er en av verdens mektigste islamister, nå har skaffet seg direkte inflytelse over visse sider av norsk politikk.

For det andre forundrer Olav Dag Hauges svar på følgende spørsmål oss:

- Men Yusuf al-Qaradawi er først og fremst kjent for sitt forsvar for selvmordsbombere og forsvar for å utøve terror mot jødiske kvinner og barn. Gjør ikke det deg betenkt?

- Det er de muslimske lederne for vår delegasjon som har pekt ut dem vi skal møte. Jeg kjenner ikke personlig til noe av det du her kommer med.

Dette burde være vel kjent i Mellomkirkelig råd, noe vi kommer tilbake til. Leserne henvises til vår side med bakgrunnsinformasjon om Qaradawi.

 


14.02.2006. Helge Brunborg og Lars Østby, seniorforskere i Statistisk sentralbyrå (SSB), har i dag et innlegg på trykk i Aftenposten der de kritiserer vår kronikk om den fremtidige befolkningen i Norge. SSB-forskerne hevder at vi har tatt for hardt i når vi har analysert deres tall.

 


14.02.2006 (oppdatert 17.02.2006). Aftenpostens journalist Halvor Tjønn publiserte 10. februar en god og tankevekkende artikkel om profeten Muhammed.

HonestThinking kommenterer: Tjønns artikkel presenterer historiske fakta om Muhammed og er i sitt rent informative innhold ukontroversiell. Likefullt synes vi det er verdt å merke seg at Aftenposten, som vanligvis har en ganske forsiktig, redaksjonell profil, har satt en slik artikkel på trykk.

HonestThinking har tidligere kritisert norske islamforskere for å presentere et forskjønnet bilde av islam og for å underrapportere visse av religionens mer problematiske sider hva angår politisk fascisme, og legitimering av krig, vold og kvinneundertrykkelse. I denne sammenheng står betydningen av Muhammeds forbillede helt sentralt. Det vi savner fra våre islamforskere, er en mer inngående drøftelse av de nåtidige virkninger som Muhammeds forbillede, islams hellige tekster og islams teologiske tradisjon har. Det er lite troverdig, slik ikke minst Kari Vogt gir inntrykk av, at det bare er politiske hendelser i Afghanistan, Palestina, Irak og andre steder som gir opphav til Jihad-ideologi og islamisme. Det er av stor offentlig interesse at våre islamforskere nå også begynner å opplyse offentligheten om det normative teologiske grunnlaget for islamismens ulike avskygninger.

Se ellers Tjønns store artikkel om Sivilisasjonenenes sammenstøt i Aftenposten mandag 13. februar, del 1, side 18 - 19. Der siteres Thomas Hylland Eriksen på at "Huntingtons teorier ble mottatt med lite begeistring av mange intellektuelle. Men han har fått rett i mye."

Se dessuten Ekstremister er på fremmarsj: I Vesten blir oppstyret omkring Muhammed-tegningene oppfattet som en strid mellom kristen og muslimsk kultur. I Midtøsten er ikke bildet fullt så enkelt. Av Aftenpostens korrespondent PER A. CHRISTIANSEN, Beirut.

En som er fullstendig uenig i dette med sammenstøt mellom sivilisasjoner, er Robert Fisk: som nylig skrev følgende i Klassekampen: "Og dette er ikke det beste tidspunktet for å fyre opp under det gamle søppelet fra Samuel Huntington om «sivilisasjonenes sammenstøt»." HonestThinking har skrevet en kommentar til Fisk.

 


11.02.2006. Vi registrerer med glede at Magazinets redaktør Vebjørn Selbekk og representanter for Islamsk Råd Norge er blitt forsonet med hverandre. Selbekk har beklaget trykkingen av Muhammed-karikaturene, og norske imamer har sagt seg fornøyd med unnskyldningen. HonestThinking mener dette vitner om storsinn, ydmykhet og personlig integritet hos de involverte, i særdeleshet Selbekk og lederen i Islamsk Råd i Norge, Mohammed Hamdan. Disse to, og alle andre som har bidratt til man nå etter hvert kan legge striden bak seg, fortjener honnør.

Samtidig sitter man igjen med en rekke tankekors etter det hele. Hanssen og andre kan si hva de vil, det er vanskelig å komme bort fra at ytringsfriheten nå har fått et skudd for baugen. HonestThinking mener at karikaturtegningene ikke burde ha vært publisert, men vel så klart er det at en del muslimer har tatt i bruk fullstendig uakseptable virkemidler for å tvinge Jyllands-Posten/Danmark og Magazinet/Norge i kne. For å unngå at dette blir første skritt på veien mot nye innskrenkninger i ytringsfriheten, tror vi det er nødvendig at man nå blir enige om en del kjøreregler fremover.

HonestThinking vil i første omgang komme med følgende innspill:

 • Det store flertall av norske muslimer har oppført seg forbilledlig i denne saken, men det finnes unntak. Gårsdagens forsoning er gledelig, men den er presset frem blant annet ved hjelp av dødstrusler mot og trakassering av Selbekks kone og barn. Dette er terrormetoder, og derfor totalt uakseptabelt. De menneskene som er skyldige i dette, har ingen ting i et demokrati å gjøre.
 • På samme måte som opinionen i Norge, kombinert med press fra muslimene, har fått Selbekk til å krype til korset, bør det muslimske miljøet her i landet nå vise handlekraft innad. Det beste ville være om de som har fremsatt dødstrusler eller lignende, står frem og beklager sine overgrep. Alternativt kan de henvende seg til en imam eller annen person med sjelesørgerisk taushetsplikt, og så kan vedkommende henvende seg til offentligheten med en beklagelse på vegne av forbryteren.
 • Dersom det skulle vise seg at Islamsk Råd Norge i løpet av noen uker ikke kan formidle unnskyldninger fra de aktuelle forbryterne, da har vi et alvorlig problem. Da er det grunn til å stille spørsmål ved om den forsoningen som har funnet sted, virkelig er reell. Det muslimske miljøet i Norge har vist evne og vilje til å legge enormt press både på institusjoner og enkeltpersoner, og samme type press må nå legges på de muslimene som nekter å forholde seg til demokratiets spilleregler.
 • Dessuten bør Islamsk Råd Norge i løpet av kort tid utarbeide forslag til retningslinjer for hvilke typer ytringer man kan godta, og hvilke man mener er uakseptable. Så får vi ta en demokratisk debatt om disse. Noen vil sikkert steile over en slik tanke, men vi tror alternativet er verre. Det er nå skapt en situasjon der mange, av frykt for represalier, ikke tør å si sin mening. Det er uholdbart. Vi trenger garantier for at dersom debatten om islam, samt innvandring og integrering, unngår visse typer overtramt som f.eks. de aktuelle karikaturtegningene, da vil man ikke bli utsatt for trusler, trakasering eller terror. Uten slike garantier frykter vi at det bare er et tidsspørsmål før en ny skive skjæres av salamien.

Intellektuelle, media og politikere må følge opp disse tingene. Dersom saken skal avsluttes slik den står nå, da har de totalitære kreftene fått en gavepakke .

 


08.02.2006. Historiker Lars Borgersrud hadde mandag 6. februar et innlegg i Aftenposten der han kritiserer vår kronikk om den demografiske utviklingen. Borgersurd skriver bl.a.: "Hvis vi overfører dette til USA, ville det vært svært få 'amerikanere' der i 1900. Nettopp USA motbeviser at utviklingen 'savner sidestykke i moderne historie'."

 


08.02.2006. Torbjørn Jagland har fått det for seg at israelerne vil kunne oppnå fred med palestinerne ved å trekke seg tilbake til de såkalte 67-grensene.

HonestThinking kommenterer: Hvorfor er Torbjørn Jagland, Kåre Willoch, Hilde Henriksen Waage og en rekke andre kommentatorer så lite lydhøre i forhold til hva palestinernes nye regjering samt islamister verden over forsikrer oss om? Hvorfor forstetter "eksperter" å påstå at 67-grensene er spesielt avgjørende i sammenhengen, når det islamske verdenssamfunnet gjør sitt beste for å forklare oss noe annet? Viser det ikke dypest sett en manglende respekt overfor muslimer, når man ikke tar deres religiøse krav og begrunnelser på alvor?

Her er en liten reklamevideo fra Hamas som forteller litt om gruppens fremtidige planer for det aktuelle landområdet. Vi foreslår at våre politikere og politiske kommentatorer legger fra seg "ovenifra og nedad-holdningen", og at man blir mer lydhør for hva islamistene faktisk sier .

 


08.02.2006. Prost og miljøvernminister Helen Bjørnøy tror ikke at konflikten om Muhammed-karikaturene har noe med islam å gjøre. I en kommentar til Dagsavisen (07.02) sier hun at "konflikten ikke handler om religion, men om fattigdom og urettferdighet."

HonestThinking kommenterer: Dette er en veldig vanlig tolkning av hele vår tids sivilisasjonskonflikt med den islamske verden. Analysen som underligger dette synet er kjent og forståelig og bunner i et marxistisk-materialistisk syn på samfunnet og samfunnets drivkrefter. Det er et axiom i marxistisk samfunnsanalyse (materialistisk dialektikk) at all ideologibygging, deriblant religion, egentlig bare utrykker instrumentelle strategier for å erverve eller bevare materielle interesser. Mange politiske kommentatorer anvender bevisst eller ubevisst et marxistisk analyseparadigme, og utelukker derfor prinsipielt at det overhode kan oppstå konflikter som har religion eller ideologi som sin egentlige, dypeste årsak.

Det som gjør Helen Bjørnøys utspill spesielt interessant er at hun er prest; altså en som presumptivt skal forkynne evangeliet. For hvis man anvender den marxistiske samfunnsanalysen konsekvent, da blir også kristen forkynnelse redusert til en strategi for å erverve eller bevare materielle interesser.

Har vi forstått Bjørnøy rett hvis det er slik at det som står skrevet i henholdsvis islams og kristendommens hellige tekster, at det eksempel og det forbillede som henholdsvis Muhammed og Jesus har etterlatt verden, at disse tingene ikke har hatt og ikke har noen avgjørende normativ betydning for ideologibygging og atferd i henholdsvis den islamske og den kristne sivilisasjonskrets?

Vi inviterer med dette Helen Bjørnøy til vennskapelig drøftning av dette spørsmålet her på HonestThinking!

 


08.02.2006. I forbindelse med at den toneangivende israelske avisen, Jerualem Post, valgte å offentliggjøre de etter hvert så beryktede Muhammed-karikaturene, ble Kari Vogt intervjuet av VG. Ifølge VG fremla Vogt følgende analyse av situasjonen: "Det virker som om Israel her har funnet en ny måte å angripe den muslimske verden på" (VG 06.02).

HonestThinking syntes denne påstanden var usedvanlig grov. For det første tillegger påstanden en hel nasjon ansvaret for hva en avis i landet foretar seg. For det andre impliserer påstanden at Israel befinner seg i konflikt, ikke bare med palestinerne, men med hele den muslimske verden, og at israelere generelt (nærmest i pur skadefryd) er på utkikk etter nye måter å angripe muslimer på. Sett mot bakgrunn av det ekstreme jødehatet som florerer i muslimske miljøer, syntes vi det var viktig å imøtegå denne kommentaren. Vi sendte derfor et krasst brev til Kari Vogt, og oversendte også Dagbladet et leserbrev om saken.

Imidlertid, overfor HonestThinking meddeler Kari Vogt at hun ikke står inne for påstanden og at hun mener seg feilsitert: "Formuleringen er misvisende. Jeg kjenner den ikke igjen, og den har neppe falt slik. Jeg pleier å være så nøye jeg kan med sitatsjekk, men her har det sviktet!", skriver Vogt i en e-post til oss. På bakgrunn av dette har vi trukket tilbake vårt leserbrev. Nå er vi spente på å se om Vogt synes det aktuelle feilsitatet er misvisende nok til at hun vil avkreve VG en beriktigelse.

 


 

Ekstreme islamister demonstrerer i London 3. februar.

05.02.2006 (oppdatert 06 og 07.02.2006). Jyllands-Posten og Magazinet har ønsket å rette søkelyset på det faktum at islams stadig økende innflytelse i Europa er i ferd med å sette ytringsfriheten under press. Det hele har skjedd på en uheldig måte, og redaktørene i begge aviser angrer. Fasit så langt er som følger:

 • Symbolhandling nr 1: Karikaturtegninger.
 • Symbolhandling nr 2 : Trusler om terror, drap og vold. Opptøyer, hærverk, plyndring og brannstiftelse for å understreke at man mener alvor. Og vi har mer i vente, skal vi tro jihadistene.

For det første bør det være åpenbart for alle at reaksjonen fra islamistene ikke står i noe rimelig forhold til den krenkelse og provokasjon de fleste nå innrømmer at de er blitt utsatt for. For det andre bør vi ha klart for oss at mektige krefter trekker i trådene for å gjøre maksimalt ut av denne situasjonen.

Det som imidlertid er spesielt skuffende i denne situasjonen, er å se hvordan noen av de toppolitikere som har hovedansvaret for at vi nå er på vei inn i en dyp krise, velger å skyve redaktør Vebjørn Selbekk foran seg som en syndebukk. Særlig Kjell Magne Bondevik og Jens Stoltenberg burde gå i seg selv (andre ikke nevnt, men heller ikke glemt). De to har hatt enorm innflytelse over norsk politikk i mange år, de har fått utallige signaler om at de var med på å legge grunnlaget for en katastrofe. Men de har valgt å neglisjere alle slike advarsler, og i stedet forsøkt å dysse ned ubehagelig informasjon.

Også BBC har fokusert på ekstreme islamisters oppfordring til terror og folkemord i London 3. februar.

Men når situasjonen er slik at en feilvurdering fra en redaktør kan utløse brannstiftelse, voldsutøvelse og det som verre er, da sier det seg selv at situasjonen i utgangspunktet er labil. Og det er dette siste som er den sentrale observasjonen. Våre politikere har i flere tiår trumfet igjennom et av verdenshistoriens største sosiale eksperimenter, på tross av stadig sterke signaler om at prosjektet har små sjangser til å kunne lykkes.

Jfr de mange truende og hatefulle slagord som ble brukt under en av de siste dagers demonstrasjoner i London. Flere bilder fra demonstrasjonen finnes på The Alternative Voice.

Vi trenger ikke mer bortforklaringer og svada; vi trenger politikere som har ryggrad nok til å ta ansvar for elendigheten de har stelt i stand, og som er villig til å sette seg ned å se om det fremdeles er mulig å finne en vei ut av uføret. Dagens politikk spiller ballen rett over til ekstremister av alle slag, og Bondevik, Stoltenberg og andre ansvarlige vil dermed snart risikere å få blod på hendene.

 


03.02.2006 (oppdatert 06 og 07.02.2006). Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen kom nylig med et utspill om tiltak mot tvangsekteskap (HRS gir en grei oversikt over pro et contra for de foreslåtte tiltakene). En av dem som har gått hardest ut mot Hanssen, er Sp-politikeren Magnhild Meltveit Kleppa. Hun uttaler bl.a. følgende til VG: "En slik regel er et tiltak mot innvandring, og det er en helt annen debatt. Jeg ser per dato ingen argumenter som taler for det"

Kommentar fra HonestThinking: Bjarne Håkon Hanssen fortjener honnør for å være en forgangsmann blant toppolitikere når det gjelder å sette dette viktige spørsmålet på dagsorden. Hans opptreden i Tabloid tidligere denne uken var forøvrig forbilledlig. Selvsagt bør det bli debatt av et slikt utspill, og Kleppa og andre som er uenige med Hanssen, må markere hvor de står. Men dersom Kleppa faktisk mente det hun sa, nemlig at det ikke finnes noen argumenter som taler for å stramme inn innvandringspolitikken (samtidig som man i hvert fall delvis får løst et alvorlig menneskerettighetesproblem), da synes vi dette er oppsiktsvekkende.

Det er nå overveldende godt dokumentert at vi står foran svært dramatiske, demografiske endringer; flere europeiske stater knaker allerede i sammføyningene, og vi har bare så vidt sett begynnelsen på det hele. Myndighetene er mange steder stadig mer maktesløse overfor organisert kriminalitet og andre former for lovløshet, samtidig som store deler av den muslimske verden demonstrerer klart og tydelig at det er svært langt igjen før man er villig til å akseptere vestlige normer for ytringsfrihet og demokratisk debatt (*). I en slik situasjon presterer altså Kleppa å si at det er ingen grunn til bekymring (for dersom det er grunn til bekymring, da er det selvfølgelig også grunn til å revurdere innvandringspolitikken).

Situasjonen i Europa er nå mer alvorlig enn noen gang siden andre verdenskrig, og politikere som er medskyldige i tingenes begredelige tilstand, bør være de siste til å bagatellisere det hele. Kleppa har vært med å legge grunnlaget for det som kan bli en katastrofe, og hun bør begynne å tenke litt grundigere over hva slags skjebne som nå venter oss alle.

Fra en demonstrasjon i London 3. februar. Flere bilder på The Alternative Voice

(*) HonestThinking har markert uenighet med Jyllands-Posten (og dermed også Magazinet, da de litt senere kom på banen) på grunn av den mangel på respekt vi mener ligger bak de etterhvert så beryktede Muhammed-karikaturene. Det står vi ved. Samtidig er det de siste dagene blitt svært tydelig at reaksjonene fra ekstreme islamister ikke på noen måte står i forhold til den provokasjonen de er blitt utsatt for. Deres trusler om terror, mord og vold som svar på karikaturtegningene, viser med all ønskelig tydelighet at disse menneskene lever i en helt annen verden enn oss. Mange islamister ser faktisk ut til å ha ventet på en passende anledning til å skape en tilspisset situasjon. Selv om vi skulle ønske at det hele hadde skjedd på en annen måte, så innrømmer vi at disse tegningene har bidratt til å rive ned noen av de utopiske forestillingene mange i Vesten fortsatt er blendet av.

 


03.02.2006. Da HonestThinking i kronikker i VG og Klassekampen på forsommeren 2005 rettet søkelyset på den dramatiske, demografiske utviklingen som foregår i Europa for tiden, ble det nærmest ramaskrik. Vi ble møtt med reaksjoner som spente fra 'bare tull' via 'feberfantasier' og 'rasistiske generaliseringer' til 'høyreekstrem propaganda'. Et drøyt halvår senere har SSB for Norges vedkommende bekreftet det ikke bare vi, men f.eks. også professor Niall Ferguson fra New York University, påpekte i fjor sommer, nemlig at “Hele Vest-Europa er nå på vei inn i en epoke med demografiske endringer som savner sidestykke i moderne historie.” (prof Ferguson sitert i Air Force Magazine, July 2005)

Dels er det påfallende at alle de som hylte opp i fjor, har vært stille etter at SSB-rapporten, samt vår analyse av den i Aftenposten, ble lagt frem. Vi oppfordrer våre leser til å tenke litt grundig over akkurat dette.

Dels siver det etter hvert ut informasjon som viser at det, i hvert fall for noen politikeres vedkommende, ikke er noen ubehagelig overraskelse at innvandringspolitikken etter hvert vil gjøre Europa til muslimsk territorium. Dette er en villet utvikling, man har bare ikke informert skikkelig om saken. Jfr følgende:

Statsrådet Jens Orbacks uttalande i en radiointervju i P1 den 9 november 2004 i samband med ett integrationsministermöte i Holland. - Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.
Från insändarsidan i Världen i Dag 27.01.2006

Orback er altså et eksempel på en politiker som ønsker å bidra til en dramatisk forandring av samfunnet, uten at det informeres ærlig og redelig om dette, og uten at det gis anledning til fri debatt (i Sverige har man som kjent ikke reell ytringsfrihet). HonestThinking mener slike politikere mangler demokratisk legitimitet.

Forøvrig tror vi Orback tar grundig feil om han innbiller seg at dagens europeiske politikk kommer til å gjøre muslimene spesielt positivt innstilt til europeere dersom de etterhvert overtar makten her. Vi tror svært mange muslimer ser med forakt og vantro på hvordan Europa er i ferd med begå selvmord. Logikken synes å være: folk som ikke engang har respekt for seg selv og sine egne, fortjener heller ikke respekt fra andre.

 


30.01.2006. HonestThinking har i dag en kronikk i Aftenposten med analyse av SSBs nye tall om den demografiske utviklingen i Norge. I kronikken henvises det til disse referansene:

 • Venter sterk vekst i innvandrerbefolkningen. SSBs nye fremskriving av innvandrerbefolkningen, 2005-2060.
 • Timothy Savage skriver i Europe and Islam (The Washington Quarterly, Summer 2004): ”hvis trenden fortsetter, så vil det være flere muslimer enn ikke-muslimer i Frankrike og muligens hele Vest-Europa innen 2050.”
 • I artikkelen A Crescent Over Europe? (Air Force Magazine, July 2005) siteres professor Niall Ferguson fra New York University på følgende: “Hele Vest-Europa er nå på vei inn i en epoke med demografiske endringer som savner sidestykke i moderne historie.”
 • Den 4. januar i år publiserte Wall Street Journal, gjennom sitt bilag Opinion Journal, artikkelen It's the Demography, Stupid, om utviklingen i Vest-Europa. Denne tegner et enda mer dramatisk bilde enn ovennevnte kilder. Artikkelen er riktignok skrevet av den svært så konservative politiske kommentatoren Mark Steyn (hvilket bl.a. innebærer at han gir uttrykk for en del synspunkter på velferdssamfunnet som HonestThinking ikke deler), men er likevel verd å lese.

Følgende referanser er også relevante:

Generelle kommentarer: Vi ser ikke bort fra at det fremdeles finnes sterke krefter her i landet som ønsker å forhindre debatt om den demografiske utviklingen. I første omgang vil vi si følgende om dette:

 • Det er uakseptabelt at det, uten etter grundig vurdering og omfattende demokratiske prosesser, foretas politiske disposisjoner som har potensial til å endre Norges kulturelle, språklige, religiøse/livssynsmessige og etniske sammensetning så raskt at landets stabilitet og indre samhold trues.
 • Vi er kritiske til individer, organisasjoner eller andre samfunnsaktører som motarbeider fri og åpen debatt om problemstillingene, fordi vi mener disse mangler demokratisk legitimitet.
 • Norge og Europa står ved en skillevei: Skal vi bli en del av den muslimske verden, eller skal vi ikke? Det minste vi må kunne forlange, er at spørsmålet blir gjenstand for omfattende og grundige demokratiske prosesser. Det er en alvorlig forsømmelse hos politikere, intellektuelle og media at slike prosesser ennå ikke har kommet skikkelig i gang. Det bør skje nå.

Se forøvrig vår engelske forside, som inneholder henvisninger til en rekke andre aktuelle artikler.

 


Arkiv fra vår norske forside i januar 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i desember 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i november 2005, finnes her >>>

 

Arkiv fra vår norske forside i perioden ultimo september - primo november 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside tredje kvartal 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside første halvår 2005, finnes her >>>


 

 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

Bildet: En ekstrem islamist kommenterer europeisk innvandringspolitikk ("dere gravde deres (egen) grav - ligg i den"). Jfr hva Statsråd Jens Orback sa til svensk P1 09.11.2004 ifm et integrasjonsministermøte i Holland: "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.”

Sitat hentet fra leserbrev i Världen i Dag 27.01.2006

 

"Democracy go to hell "

"Freedom go to hell "

Tekster på plakater i et islamistisk demonstrasjonstog i London nylig.
Avbildet i for eksempel
Time, 20.02.2006, s 22.
Die Zeit, 16.02.2006, s 47.

BBC, 05.02.2006.

 

"Islam vil komme tilbake til Europa som seierherre"
Imam Yusuf al-Qaradawi
Sitert av MEMRI

 

"De mest ambisiøse beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge om 50 år kan ha en muslimsk minoritet på under 20 prosent. Muslimene vil altså forbli en minoritet uten avgjørende politisk makt i overskuelig framtid. Men enkelte ønsker å framstille utviklingen annerledes og fremmer absurde framtidsscenarier som skremmer."

Islam-ekspert Kari Vogt, intervjuet av
Klassekampen 25.02.2006

 

"Snarere finnes det øyeblikk i historien da konfrontasjon er en nødvendig forutsetning for en ærlig dialog."

Harald Stanghelle

Aftenposten, 14.02.2006

 

"Som alle samfunn på randen av sammenbrudd, er det fokus på dekadanse og homofili. Det siste har jeg ikke noe problem med, men det første har jeg ganske mye imot."

Kristopher Schau
Dagbladet, 02.02.2006.

 

"Hvis religiøse grupper bedømmer hverandre etter en slik mistenkeliggjøring har vi bare en ting å vente, krig."
Basim Ghozlan
Anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og terrorisme

 

"Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, de dør på grunn av selvmord"

Arnold J. Toynbee

Britisk historiker (1889 - 1975)

 

"Dagens islamistiske fundamentalisme og den arabiske baathismen er arter av den samme totalitarismen som ødela Europa i det 20. århundre."

Kjersti M. Høgestøl og Martin E. Sandbu (Liberalt Laboratorium)

Aftenposten, 28.12.2005

 

"Ideen om Norge må dekonstrueres."
Halvor Finess Tretvoll, Samtiden 3/2005.

 

"Kritikk, diskusjon og dissens er det som kan gjøre et samfunn bedre. Skarp debatt gjør at vi kan bryte med konformitet og selvsensur, som det er så mye av i det norske samfunnet"
Knut Olav Åmås, uttalelse til MSE noe før han ble debattredaktør i Aftenposten 01.01.2006.

 

"Tenkende mennesker spør hvilke faktorer det er som hjelper til med å skape totalitære bevegelser. En av disse faktorene er de intellektuelles forræderi"
Paul Berman, Klassekampen 16.11.2005
(artikkelen er oversatt fra engelsk, og sto opprinnelig i Samtiden 4/2005)

 

"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

 

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

 

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

 

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

 

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

 

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]"
Anja Bredal, samfunnsforsker, til Klassekampen, 23.07.2005.

 

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige."
Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

 

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.