Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller
 

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


15.03.2007. Hallgrim Bergs bok «Amerikabrevet: Europa i fare» har i det siste vært en mediebegivenhet. En av dem som har uttalt seg om boka er stortingspresident, Thorbjørn Jagland. Han sa i et intervju i NRK at forfatteren var kunnskapsløs, og at innholdet i boka var vulgært. En slik uttalelse slår unektelig tilbake på ham selv. [...]

Hans uttalelse i intervjuet er typisk for venstresidens holdning i denne kulturkonflikten. Den velger å se bort fra faresignalene som lenge har vært tydelige for mange. Hallgrim Berg har med boka si pekt på dette nye fenomenet: Alliansen mellom venstresiden og det ekstreme islam. «Den euroarabiske dialogen som nå blir ført, er et selvbedrag», skriver han. «Brubyggingstiltak har lite for seg hvis det er enveiskjøring på brua». Det har vært situasjonen altfor lenge.

Hallgrim Berg skriver at vi kan komme til å betale dyrt for unnfallenheten overfor islam, hvis venstresiden fortsatt får dominere i norsk innen- og utenrikspolitikk.

Ovenstående er utdrag fra et innlegg av Roald Øye i Dagsavisen.

 


14.03.2007 (oppdatert 15.03.2007). For eksempel kan både Hellas og Italia risikere å kollapse økonomisk innen femten år, fordi det fødes altfor få barn i disse landene. Liknende utvikling kommer vi til å se i Norge - men ikke så raskt. Muligens innen 2050, forteller [professor Arne] Sunde.

Han tror hele velferdssamfunnet vil få alvorlige problemer hvis trenden ikke snur.

Det vestlige samfunnet er ikke levedyktig i biologisk forstand slik som vi innretter oss nå. Vi kommer til å forsvinne, noe som er et ubehagelig faktum. Det fødes 1,8 barn per kvinne i Norge. Hvis tallet går ned til 1,5 dør vi ut. Det er ingen befolkningsgruppe som har klart å ta seg opp igjen etter et så lavt tall historisk sett, legger han til.

Ovenstående er hentet fra artikkelen Vi må lage flere barn!, Dagbladet 25.02.2007, side 15 - 17, der man har intervjuet professor Arne Sunde ved St. Olavs Hospital i Trondheim (uthevelsen er gjort av Dagbladet).

HonestThinking kommenterer: Dette er helt i tråd med hva vi selv har hevdet ved en rekke anledninger, og er en bekreftelse på at muslimer og andre som kritiserer Vesten for å være dekadent, har helt rett på dette punktet. En kultur som ikke er i stand til å reprodusere seg selv, kan ikke overleve, og fortjener heller ikke å overleve. Dagens feminisme er ikke bærekraftig, og har derfor fremtiden bak seg.

Det er ikke nok å påpeke at kvinnefrigjøring er en av det moderne samfunnets fremste og viktigste seire, slik vanligvis bunnsolide document.no nylig gjorde. Et samfunn som har drevet kvinne-"frigjøringen" til et slikt nivå at det ikke lenger er rom for barn, har dømt sine døtre til en fremtid der det eneste sikre er dramatiske forandringer.

Vi kan like det eller ikke, men det er en høy grad av korrelasjon mellom gener og memer. Det betyr at dersom vi ønsker å overføre til  andre deler av verden de memene vi setter aller mest pris på (demokrati, ytringsfrihet, kritisk tenkning, rettssikkerhet, kvinners rettigheter, menneskerettigheter, ...), da må vi også videreføre genene våre til kommende generasjoner, i hvert fall på et nivå som ikke er så alt for langt under 2,1 barnefødsler per kvinne. Alt annet er utopi.

Å oppheve livets lover er omtrent like vanskelig som å oppheve tyngdekraften. De fleste som prøver, mislykkes. Det er lite som tyder på at Vesten er i ferd med å bryte akkurat det mønsteret. Snarere tvert imot.

 


Merknad 13.03.2007. Dette oppslaget er baser på en artikkel i The Brussels Journal. Vi er imidlertid blitt kontaktet av en leser som mener vi er blitt villedet av BJ. Han hevder at det ikke er slik at myndighetene i Frankrike har måttet gi opp i hvert fall deler av sin autoritet over 750 urbane områder. Vi undersøker nå saken, og vil komme tilbake til den i løpet av noen dager. Vi ber lesere som har relevant informasjon, om å kontakte oss.

10.03.2007. Sitat fra Wikipedia: En stat er et sett institusjoner som innehar autoritet til å lage regler som styrer folket i ett eller flere samfunn og har indre og ytre suverenitet over et bestemt territorium. Ifølge Max Webers innflytelsesrike definisjon har en stat monopol på legitim bruk av fysiske tvangsmidler. Dette følger av at staten inkluderer institusjoner som væpnede styrker, statsadministrasjon eller statlig byråkrati, domstoler og politi.

HonestThinking kommenterer: I Frankrike har myndighetene måttet gi opp i hvert fall deler av sin autoritet over ikke mindre enn 750 urbane områder. Strengt tatt er Frankrike derfor ikke lenger én stat. På litt lengre sikt vil Frankrike enten blir delt i flere stater, eller det må dramatiske endringer til for å gjenopprette statens autoritet. Flere av dem som mener Hallgrim Berg tegner et for negativt bilde av utviklingen i Europa, kunne ha godt av å filosofere litt over situasjonen i Frankrike (samt England og Sverige, m.fl.).

 


13.03.2007. AMERIKABREVET: Lars Gule driv reklame både i Klassekampen og Dagbladet for mi bok «Amerikabrevet»: Europa i fare. Debatten har ført til uvanleg godt sal; ho vert trykt i tredje opplaget alt neste veke.

Målet med boka mi er å medvirke til den meiningsbrytinga som demokratiet lever av. Etter reaksjonane frå Gule og andre innvigde har forlag og forfattar lykkast: Dei som er interesserte i å forsterke dagens utvikling med islamisering i Europa, er til dels rasande på oss. Dei som blæs av kristendomen, likeeins. Dei som sit fast i kulturrelativismens hengemyr, er i fistel. Dei som meiner at dei hatar Amerika og kapitalismen, vil finne ei mengd opplysningar i boka som går i motsett lei. Dei som vil ha Israel på sjøen, blir skuffa. Dei som har trudd at FN er eit «nøytralt» og effektivt organ, vil måtte tenkje om att. Dei som trur at terrorisme er noko som går over ved «dialog» og «forhandlingar», vil sjå at dei lever på illusjonar. Dette skriver Hallgrim Berg i Dagbladet i dag.

 


HonestThinking i Aftenposten

12.03.2007 (oppdatert 13.03.2007). Europa står i fare for å bli revet i stykker langs etnisk-religiøse skillelinjer om vi fortsetter som nå. Det vil nok koste mange tusen menneskeliv, kanskje millioner. Noen multikulturalister mener tilsynelatende det er en akseptabel pris å betale for å oppnå visse mål. Les vårt innlegg i Aftenposten.

Innlegget er en replikk til Håvard Simensen, som tydeligvis har problemer med å skjønne forskjellen mellom det å gå inn for at et land skal ha "ensartet etnisitet", og det å forhindre at landet får så stor etnisk variasjon at det rakner.

NB: Om noen leser på en av kommentarene på document.no i dag, og det skulle bringe tankene til HonestThinking, så merk ordet "kan" i overskriften vår og uttrykket "står i fare for" i teksten.

 


12.03.2007. Venstrefløyen er i dyp krise. Det vitner den stadige bruken av vulgær-retorikk om. Ord som før hadde en kraft, blir tomme, platte. Ord man suger på, som en sutteklut. Men det duger ikke, som danskene sier.

Man anklager andre for demonisering, men kommer selv stadig med referanser til brune tendenser. Rasler med nazisme- og fascisme-kjettingene. Man tar de mest potente utrykk fra politikkens rustkammer og bruker dem til å score billige poenger. Det går noen ganger, men så faller det pladask til jorden og blir til padder i munnen på dem som slipper dem ut. Dette skriver Hans Rustad i en kommentarartikkel på document.no i dag.

 


12.03.2007. Lars Gule er tydeligvis svært opprørt over Hallgrim Bergs bok, og har gått hardt ut mot både den og forfatteren. I Dagbladet har Gule hatt innleggene Blottet for kunnskap 27. februar ("Hallgrim Bergs pamflett er kunnskapsløs og fordomsfull") og En advarsel 11. mars ("Sentrale elementer i Hallgrim Bergs tenkning utgjør paralleller til den antisemittiske tenkemåten").

Se også innlegget Intellektuelle i Oslo 1, 2 og 3 (10. mars) av Hallgrim Berg.

HonestThinking kommenterer: Selvsagt er Gule i sin fulle rett til å kritisere Berg med fynd og klem, og selvsagt må Berg regne med tøff debatt etter å ha skrevet en såpass provoserende bok. Og når boken viser seg å inneholde slurv eller unøyaktigheter, så er det vel ikke annet å vente enn at ens meningsmotstandere utnytter det for alt hva det er verdt. So far so good!

Men det er, så langt vi kan bedømme, noe mer ved Gules kritikk enn bare det at det kan være greit med litt tøff retorikk av og til. Gule ser ikke ut til å anerkjenne at Berg i det hele tatt har et viktig anliggende når han påpeker at Europa er i ferd med å gjennomgå svært dramatiske forandringer. Forandringer som kan komme til å få katastrofale konsekvenser.

Ved å være nærmest ute av stand til å se saken fra Bergs perspektiv, og ved å gå så langt som han gjør i retning av å anklage Berg for å legge grunnlaget for et nytt holocaust, får Gules innlegg et nokså sterkt preg av hersketeknikk. Det er trist, for han er en kunnskapsrik mann som kunne ha bidratt til at vi fikk en levende og spenstig debatt om innvandring og integrasjon, om islam og Vesten. I stedet virker det som om han ganske enkelt ønsker å stoppe munnen på Berg. Kan en mann med Gules posisjon og bakgrunn være bekjent av noe slikt?

 


11.03.2007. «Siden Redaksjon 1 satte Hallgrim Bergs bok i fokus i forrige uke har både Holmgang og Tabloid fulgt opp med debatter om samme tema. Det er ikke nødvendig å si mer. Det sier alt.» Dette er overskrift og ingress på en kronikk i Dagsavisen av stortingspresident Thorbjørn Jagland.

HonestThinking kommenterer: Mye kunne ha vært sagt om denne kronikken, og vi håper Hallgrim Berg tar seg bryet med å svare. Vi nøyer oss med å kommentere noen prinisippielle forhold som vi synes er betenkelige.

For det første. Det er mulig vi ikke følger godt nok med, men vi sitter igjen med et inntrykk av at Jagland sjelden eller aldri er villig til å samtale eller diskutere med folk i samfunnsdebatten; det virker som om han nøyer seg med å snakke til dem. Og når han snakker til folk, virker han til tider svært arrogant, nedlatende og belærende, uten samtidig ha tilstrekkelig tyngde eller substans i det han sier. For eksempel:

Jeg har lest Bergs bok. Han har fått med seg at det er noe som heter sunnimuslimer. De er den store faren etter hans oppfatning. USA må redde oss fra dem. Vet han ikke at Pakistan er sunnimuslimsk og at Pakistan er USA viktigste allierte mot Al-Qaida? Det går rett og slett i surr for Berg fordi han ikke har satt seg inn i stoffet.

Joda, det kan nok virke som om Bergs bok er skrevet under litt vel stort tidspress, og vi ser at han minst ett sted går i surr med "eg" og "jeg", samt at han visstnok har begått en slurvefeil hva anngår sunnier vs shiaer ett sted i boken. Men tror virkelig Jagland at Berg er så kunnskapsløs som han vil ha det til i ovenstående avsnitt? Nei, det tror Jagland neppe.

Dette er nok heller en form for skolegårdsargumentasjon. En teknikk man gjerne tyr til når man selv mangler gode argumenter, når man ikke er interessert i dialog, og når man kun ønsker å svekke eller sverte sin meningsmotstander. Jagland har flere ganger de siste årene vært svært opptatt av hva som sømmer seg og ikke for medlemmer av stortingets presidentskap. Vi foreslår at han ser seg selv i speilet.

For det andre er det interessant at Jagland vil ha mer vitenskapelig ekspertise inn i debatten:

Et minimum måtte være å invitere en av de ekspertene på demografi som har tilbakevist påstandene som Hallgrim Berg framfører.

Her er vi helt på linje med Jagland. La oss få fakta på bordet. La oss se hvilke beregninger som motiser Berg, og hvilke som støtter ham. La oss se grundig på forutsetningene som de ulike beregningene hviler på. Og la oss så gjøre oss opp en mening om sannsynligheten for de ulike scenariene. Men dersom Jagland tror at det er så enkelt som at Bergs påstander er tilbakevist, da viser det bare at han mangler elementær kunnskap innen realfag og/eller vitenskapsteori.

For det tredje merker vi oss med stor interesse at Jagland skriver følgende:

Det skal ingenting til for at fjernsynsredaksjonene finner et påskudd for å bruke sendingene sine til dette. [...] Men når fordommer og kunnskapsløshet sauses sammen som i Hallgrim Bergs bok, gjøres studioene klare.

Mange av oss har lenge hevdet at Norge (i likhet med de fleste andre vestlige land) fremdeles i for stor grad er preget av en konsensuskultur, der det er vanskelig å slippe til i samfunnsdebatten med problemstillinger som oppfattes som ubehagelige eller ukorrekte. Da er det jo greit at vi har stortingspresident Thorbjørn Jagland, som sier rett ut at han mener bøker av Bergs støpning bør forties, samt at han ønsker seg tilbake til gode, gamle dager da meningstvangen var sterkere.

PS: Vi anbefaler Jagland å se det DR-intervjuet med professor Daniel Pipes som vi henviser til nedenfor, samt at han tenker litt over dette at Frankrike strengt tatt ikke lenger er én stat (se Adieu, France, 10.03.2007 nedenfor).

 


11.03.2007. Den internasjonalt anerkjente kommentator og analytiker Daniel Pipes er påfallende lite brukt av norske medier. Vi noterer imidlertid med interesse at han nylig besøkte Danmark, og at han i den forbindelse ble intervjuet av Dansk fjernsyn. Merk at man ikke trenger å se hele DR-programmet for å få med seg de 8 - 9 minuttene der Pipes er med; man kan bla direkte til de ulike innslagene i listen til høyre for TV-bildet.

HonestThinking kommenterer: Dette intervjuet bør sees av alle som mener islamisme kun er et perifert fenomen som ikke utgjør noen reell trussel mot noen europeiske land.

 


09.03.2007. Er det rart afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen? Les hva Hanne Nabintu Herland har å si om saken i et debattinnlegg i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Denne artikkelen kan gjøres til gjenstand for drøftning ut ifra veldig mange ulike perspektiver. Omtrent det eneste vi føler oss skråsikre på i denne sammenheng er følgende: Dette er en meget interessant artikkel!

 


09.03.2007. Omfattende etterforskning rundt aktivitetene til en av Midtøstens største banker, Arab Bank, viser hvorledes banken har bistått ved overføring av titalls millioner av dollar fra styrtrike saudi-arabere til palestinske terrorgrupper. Arab Bank nekter for anklagene. Les mer i Norge IDAG.

 


09.03.2007. Bloggeren Fjordman ønsket å kommentere vår HRS-artikkel om den nye voldtektsepidemien og har sendt oss en artikkel i sakens anledning:

HonestThinking publiserte nylig en artikkel hos Human Rights Service kalt Den nye voldtektsepidemien, der de siterte noen av mine poster, men også kritiserte enkelte av mine konklusjoner for å være i overkant konspiratoriske. Jeg er meget glad for at HonestThinking nå har tatt opp dette viktige temaet, men vil gjerne svare på noen av de spørsmålsstillingene som ble reist i artikkelen.

Les hele Fjordmans artikkel

HonestThinking kommenterer: Vi takker Fjordman for en interessant artikkel. HonestThinking er enig i at den unisone fortielse av Politiets voldtektsrapport fra 2004 gjenspeiler en slags konspirasjon, i alle fall et grovt ansvarssvik, fra presse og politikere sin side. Det vi kritiserte av konspirasjonsteorier i ovennevnte artikkel, var kun rettet mot en spesifikk påstand om at myndighetene bevisst skjuler eller tilbakeholder voldteksstatistikk for å beskytte etniske minoriteter eller for å demme opp for rasisme. En slik påstand kan vi ikke gå god for all den tid Politiets voldtektsrapport er offentlig tilgjengelig. I lys av Fjordmans nye artikkel, ser vi imidlertid at det ikke er noen uenighet mellom oss på dette punktet.

 


Voldtekt i Norge:

08.03.2007 (oppdatert 11.03.2007). Voldtekt er en av de groveste og mest nedverdigende krenkelser et menneske kan utsettes for. Likevel finnes det ingen sikre tall på hvor mange som årlig blir utsatt for voldtekt. Derfor krever Amnesty International Norge at likestillingsminister Karita Bekkemellem gjennomfører en kartlegging av voldtekt i Norge nå.

For å støtte Amnestys opprop, send sms APELL <ditt navn> til 1960 eller signer oppropet fra Amnestys nettside.

HonestThinking kommenterer: Vi synes dette er et positivt tiltak og støtter derfor underskriftskampanjen. Alt som kan bidra til å få fakta på bordet når det gjelder kartlegging av Den nye voldtektsepidemien, er av det gode. Vi skulle imidlertid ha ønsket at Amnesty var enda tydeligere hva angår å få en bedre kartlegging av grunnene for den ekstreme overrepresentasjon av innvandrere, særlig ikke-vestlige innvandrere, blant gjerningsmennene.

Det er ikke bare interessant å finne ut hvor mange som faktisk blir voldtatt hvert år. Det er også interessant å finne ut hvem det er som voldtar; i betydningen, hvilke sosio-kulturelle grupper som voldtar mest, under hvilke omstendigheter de gjør det, med hvilke  motiv, o.s.v.. Alder, inntekt, utdannelse, etnisk bakgrunn, religion, rusproblematikk m.m.; alt dette er relevant informasjon for analyse av kriminalitetsbildet knyttet til seksuell vold. Og all informasjon som er relevant, den bør vi kjenne, og den bør vi drøfte. Bare slik kan vi optimalt effektivt iverksette forebyggende og beskyttende tiltak. Derfor bør vi få alle fakta på bordet, Bekkemellem!

 


08.03.2007. Det er noe som heter å få så hatten passer. Abid Q. Raja lærer noe viktig om hva dette uttrykket betyr i et debattinnlegg i dagens Dagbladet av Maria Ekornes Myhre, redaksjonssjef i Holmgang.

HonestThinking kommenterer: I argumentasjonsteori er det også noe som gjerne kalles et "knock down-argument". Ekornes Myhre har levert et sånt til Raja. Ikke det at vi forventer at dette kommer til å gjøre særlig inntrykk på verken Raja eller heiagjengen hans i Dagbladet og Aftenposten. Raja har også tidligere blitt knepet i intellektuell uredelighet, uten at dette ser ut til å ha gjort verken ham eller heiegjengen hans plagsomt flaue. Human Rights Service anfører en del eksempler på tvilsom intellektuell etikk fra Rajas side i deres Raja-samleside. Utover dette har vi i HonestThinking særlig merket oss Rajas opptreden i forbindelse med debatten om søskenbarnekteskap.

Våren 2005 hevdet Raja at søskenbarnekteskap skulle være på vei ut blant andregenerasjonspakistanere. I debatt med Karita Bekkemellem Orheim på TV2's Tabloid, 25. mai samme år, hevdet sågar Raja at Bekkemellem Orheims påstand om at 50% av alle norsk-pakistanere giftet seg med sine søskenbarn, var falsk. Ja, det rene tøv. Dagbladet rapporterer fra debatten:

"Så mye som 50 prosent? Det vil jeg gjerne se dokumentert", sa Raja, før han straks var sikker på at tallet ikke var riktig. "Det er tøv", fortsatte han, og fastslo: "For å si det helt klart så er ikke dette riktig".

Nå viste det seg imidlertid at Camilla Stoltenberg, forsker ved Statens Institutt for Folkehelse, satt på tallmateriale fra en studie av 1997 som viste at over halvparten av 7500 pakistanske barn født i Norge i perioden 1967 til 1993 faktisk hadde foreldre som var fetter og kusine. Men Raja ville likevel ikke gi seg:

Jeg mener fremdeles jeg har rett. Denne statistikken viser hvordan våre foreldre giftet seg. Det stemmer at det er slik i Pakistan, og førstegenerasjon i Norge fulgte dette giftemønsteret. Men for meg og norskpakistanere som er født i Norge gjelder ikke denne statistikken, ungdommen velger en egen vei nå, og idealet er å finne en ektefelle selv i Norge,

sa han til Dagbladet.no. Dette til tross for at det allerede den gang fantes materiale som tydet på at antallet søskenbarnekteskap var høyere for andregenerasjons norsk-pakistanere enn for førstegenerasjonen. Vel et halvår senere gav Human Rights Service ut en rapport som viste at nesten 60% av alle norsk-pakistanere som gifter seg i  utlandet gifter seg med en slektning, og at 75% av alle norsk-pakistanere henter ektefelle i Pakistan. (Kun 3% av disse oppgav å gifte seg av kjærlighet). Men så vidt oss bekjent har ikke Raja gått ut offentlig og revidert sine standpunkter og beklaget sine tidligere beskyldninger om "tøv".

Det finnes en grense for når en person har misbrukt tillit så lenge og så konsistent at vedkommende ikke lenger fortjener å bli tatt seriøst. Abid Q. Raja er over den grensen.

Og hva kommer det av at tilsynelatende moderate og humanistisk innstilte muslimer som Abid Q. Raja og Shoaib Sultan lar seg provosere av spørsmålet om hvorvidt radikale islamister utgjør en trussel mot Vesten? Er vi ikke alle enige om at islamisme utgjør en trussel mot både Vesten og menneskeheten forøvrig?

Tenk om vi snart kunne få se også norske, ikke-islamistiske muslimer stille seg skulder til skulder med medmennesker, dissidenter, opposisjonelle, undertrykte og forfulgte verden over, i et interreligiøst og interkulturelt fellesskap av menneskeverdsaktende personer som høyt, klart og tydelig sier: Nei til et samfunn basert på islamsk lov!

 


06.03.2007 (oppdatert 07.03.2007). Dette oppslaget er blitt sterkt modifisert.

Vi rettet i dette oppslaget kritikk mot måten Abid Q. Raja har gått frem for å få programposten Holmgang, der Oddvar Stenstrøm er programleder, vekk fra TV2s sendeflate. Vi står ved kritikken, men har ved nærmere ettertanke revidert formen på den.

Vi anbefaler ellers hva HRS og document.no (doc1, doc2, doc3, doc4) har skrevet om saken.

 


06.03.2007. Redaktør i Magazinet, Vebjørn Selbekk, drøfter i en lederartikkel den siste tidens kontrovers rundt Jens Tomas Anfindsens eventuelle opptak i Stortingets presselosje.

HonestThinking kommenterer: Vi setter stor pris på denne lederartikkelen!

 


HonestThinking om Hallgrim Bergs bok i Vårt Land

05.03.2007. Kristenfolket ser ut til å være lammet av en blanding av snillisme, feighet og kunnskapsløshet når det gjelder den demografiske utviklingen. Det er betydelig fare for at Europa kan komme til å oppleve en balkaniseringsprosess som vil få oppløsningen av Jugoslavia til å blekne. Alternativt kan hele kontinentet bli innlemmet i Eurabia, slik meget sterke krefter jobber målbevisst for.

Vi er allerede nå i en situasjon der taushet og unnfallenhet er ukristelig. Sinnelagsetikk kommer til kort her; vi må også trekke inn konsekvensetikk. Og konsekvensene av det multikulturelle selvbedraget vil sannsynligvis bli enorme. Det er slett ikke utenkelig at Europa er på vei mot et nytt blodbad, og selvrettferdige, arrogante og bedrevitende kristne har en betydelig del av ansvaret. Saltet har mistet sin kraft for lengst, ser det ut til.

Selvsagt skal vi ha dialog både med muslimer og andre. Men man kan ikke forvente at ens dialogpartner skal vise respekt for en motpart som ikke engang har selvrespekt. Bergs bok er ikke perfekt, men den er viktig. Han har valgt en provoserende og konfronterende stil, men det er ingen unnskyldning for at ikke enhver kristen leder og politiker bør føle seg forpliktet til å lese den. Grundig. Les innlegget i sin helhet.

 


05.03.2007 (oppdatert samme dag): Norge IDAG kommenterer Appellutvalgets avgjørelse: "Norge IDAG forholder seg til dette avslaget på en konstruktiv måte, og vil nå iverksette tiltak som imøtekommer Apellutvalgets krav til dokumentasjon på vårt behov for å få satt Jens Tomas Anfindsen som politisk journalist på Stortingets pressebenk."

.................

05.03.2007. Styret i Stortingets presselosje har avslått en søknad fra Norge IDAG om medlemskap for Jens Tomas Anfindsen (se flere oppslag nedenfor, f.o.m. 27.02). Norge IDAG anket imidlertid saken inn for Presselosjens appellutvalg, og fredag i forrige uke falt Appellutvalgets avgjørelse. Appellutvalget opprettholder avslaget fra Presselosjen, men bruker en helt annen begrunnelse:

 

Klage fra Norge IDAG  på avslag om medlemskap.

Appellutvalget i Stortingets Presselosje har behandlet klage fra Norge IDAG på det avslag som styret i Stortingets Presselosje har gitt på søknad om medlemskap for Jens Tomas Anfindsen. Anfindsen er engasjert av avisen i 70 prosent stilling fram til 1. oktober 2007, som ifølge avisen trolig vil forlenges. Redaksjonen har for tiden tre medlemmer i presselosjen, hvorav en er i permisjon.

 

Styret i presselosjen har anført betenkeligheter knyttet til Anfindsens dobbeltrolle i forhold til at han også er redaktør for nettstedet HonestThinking og derigjennom har markert seg som en aktiv deltaker blant annet i den innvandringspolitiske debatten.

 

Apellutvalget kan ikke være enig med styret i at deltakelse i debatt skal være grunnlag for å avvise søknad om medlemskap i presselosjen. Appellutvalget legger imidlertid avgjørende vekt på det forhold at søknaden dreier seg om et tidsbegrenset deltidsengasjement og at Norge IDAG ikke har levert avgjørende dokumentasjon for en ny medarbeiders behov for løpende kontakt med Stortinget, og som ikke kan dekkes gjennom den adgang alle journalister har ved oppdrag i Stortinget.

 

Klagen er derfor ikke tatt til følge.

 

Oslo 2007-03-02

 

Geir Helljesen – Per Edgar Kokkvold – Nils E. Øy

 

HonestThinking kommenterer: Avslaget fra Stortingets presselosje var basert på to grunner. (a) Primært, at Anfindsens journalistiske integritet angivelig ville kompromittteres ved at Anfindsen kom til å havne i en uheldig dobbeltrolle som redaktør av HonestThinking, på den ene side, og politisk journalist for Norge IDAG, på den annen. (b) Sekundært, at Anfindsens ansettelsesforhold i Norge IDAG ikke skulle være helt klart. Appellutvalget anerkjenner ikke noen av disse grunnene for å nekte Anfindsen medlemsskap i presselosjen. Derimot innfører Appellutvalget to nye grunner for tilbakeholdelse av medlemsskap, nemlig (a) at Anfindsen har et tidsbegrenset deltidsengasjement og (b) at redaksjonen i Norge IDAG ikke har levert tilstrekkelig dokumentasjon for behovet for å få et nytt medlem inn i losjen.

Appellutvalgets avgjørelse forflytter tyngdepunktet i saken fra å være noe som har med Jens Tomas Anfindsen og HonestThinking å gjøre, til noe som har med redaksjonen i Norge IDAG og deres behov for å få enda et medlem inn i Presselosjen å gjøre.

Denne saken vil få en videre utvikling. Vi kommer til å følge saken tett og vi kommer til å fortelle dere hva som skjer.

 


04.03.2007. Politiet stempler en stor gruppe mennesker i Norge, mener leder i Norsk Innvandrerforum. Politiet i Oslo jakter i dag på «en mørk mann i 20-årene med afrikansk utseende» etter 14 overfall mot kvinner i Oslo de siste to månedene. De tror flere av overfallene kan være gjort av en innvandrer. Nå advarer flere om det de mener er stempling av etniske grupper. Les mer i Nettavisen.

 


04.03.2007 (oppdatert samme dag). Klassekampen for lørdag 24. februar lever ikke helt opp til hva vi forventer av en av norges beste aviser. Det begynner med Braanens lederartikkel som påpeker at høyresiden er misfornøyd fordi den behersker alle områder som har betydning for samfunnet, unntatt mediene. Et fornøyelig poeng!

Men det forhindrer ikke at følgende spørsmål fortsatt er relevant: Finnes det viktige strømninger i samfunnet som mangler talspersoner innen media? Svaret er ja, og det er et demokratisk problem. Dersom dette kun skyldtes at alle høyreorienterte blir blåruss og bruker sine talenter på å tjene penger, mens venstreorienterte er idealistiske og vil forandre samfunnet, så var det fint lite å klage over. Men så enkelt er det selvsagt ikke, og det vet Braanen.

Det fortsetter med Audun Lysbakken fra SV som hevder at ”Hallgrim Berg er et stormvarsel”, og at ”høyresidens flukt fra det liberale åpner døren for en mer autoritær samfunnsutvikling”. Les det innlegget vi sendte Klassekampen i sakens anledning.

Se også artikkel av Steinar R. PaulsenKommentar.no.

 


04.03.2007 (oppdatert samme dag). Aftenpostens spaltist Jahn Otto Johansen kom for en måneds tid siden med utsagn om at antallet muslimer i Europa er så lavt at de aldri vil kunne bli en dominerende gruppe. Dette er en tvilsom påstand (jfr f.eks. den ferske artikkelen Europe's Stark Options fra tidsskriftet National Interest), og vi har utfordret Johansen til å fortelle hva slags forskning eller empiri han eventuelt baserer seg på. Han har imidlertid valgt å unnlate å svare på dette, men følger indirekte opp med en ny kommentarartikkel i Aftenposten 25. februar der han hevder at det er populismen som truer demokratiet. Han skriver blant annet:

REAKSJON FRA HØYRE. Den største trussel mot Europas demokratier er hverken terrorisme eller islamisering, den gammeldagse kommunisme eller uniformert nazisme. Det er høyrepopulismen.

HonestThinking kommenterer: For det første synes vi det er noe ynkelig over en garvet journalist, redaktør og kommentator som går ut med en sterk, konkret og etterprøvbar påstand, men som nekter å begrunne denne nærmere når han blir utfordret. Men dette føyer seg pent inn i et visst mønster, nemlig at folk som tilhører eliten ikke føler seg forpliktet til å stå til regnskap for sine offentlige påstander, med mindre de eventuelt skulle bli utfordret fra andre medlemmer av eliten. Dette er selvsagt et standpunkt som til en viss grad kan forsvares, for dersom man er statsminister, eller TV-kjendis eller på andre måter tilhører elitedivisjonen av synsere, ja da er det rett og slett umulig å svare på alt som blir sagt og skrevet om en selv i mediene. Greit nok. Men når saklig kritikk kan ties ihjel hver gang det passer seg slik, da har vi faktisk et demokratisk problem. Den arrogante ovenfra-og-nedad-holdningen Jahn Otto Johansen eksemplifiserer, utgjør etter vår vurdering en vel så stor trussel mot mot demokratiet som (høyre)populismen.

For det andre aner det oss at vi her står overfor nok et eksempel på at en av dem som har vært en aktiv pådriver for det multikulturelle prosjektet, nå er i full gang med å legge skylden på andre for de helt naturlige og uunngåelige reaksjonene som kommer over hele Europa når prosjektet viser seg å feile på det ene området etter det andre, og det blir stadig tydeligere at det har potensial til å kunne bli en fullblods katastrofe.

Det multikulturelle prosjektet har allerede forårsaket svært mye ulykker og tragedier, og det kommer dessverre til å bli mer i årene som kommer. Mye mer. Prosjektets tilhengere bør ta ansvar for det de har stelt i stand, ikke skylde på andre. Tanken om at prosjektet vil komme på rett kjøl om nå bare "populister" og andre plagsomme kritikere kan se til å holde munn, er fullstendig utopisk. Det multikulturelle prosjektet hviler på falske forutsetninger, og kommer sannsynligvis til å havarere uansett hva vi gjør. Spørsmålet er om vi skal kjøre løpet fullt ut, eller om vi skal forsøke å redde stumpene av våre vestlige samfunn.

 


04.03.2007. Oppgjøret med en forfeilet multikulturalisme må ikke resulterer i omfavnelsen av en ny, norsk nasjonalisme, skriver Håvard Simensen i en kronikk i Bergens Tidende 18.02.2007. Kronikken inneholder også følgende avsnitt (vår uthevelse):

SAMTIDIG SOM BYRÅKRATER og politikere omfavner symbolpolitikk, gråter høyrepopulistene av fortvilelse. De motsetter seg selvsagt at den rotnorske identitetspakken skal utvannes. Noen av bloggerne i miljøet rundt HonestThinking.org og Document.no hevder at ensartet etnisitet er avgjørende for en vellykket samfunnsutvikling. Mangfold betyr «multihelvete» mener redaktøren av HonestThinking. Men på deler av venstresiden tviholder man også på nasjonsbegrepet. Venstreradikalere i Klassekampen og SV påstår at nasjonalfølelsen er en nødvendig forutsetning for oppslutningen om utjevningspolitikk. Derfor – mener de – må man holde fast i nasjonalismen, slik at ikke høyrepopulistene skal komme og stjele dens positive innhold. Høyre- og venstrepopulistene konkurrerer om hvem som er flinkest til å vifte med det norske flagget.

Simensens påstand om HonestThinking og etnisitet er kommentert nedenfor. Se forøvrig en generell kommentar til Simensens kronikk på document.no.

 


04.03.2007. KULTURKONFLIKT. Den mektige TV-kanalen Al-Jazeera har fått voldsom oppmerksomhet i Vesten. Men Al-Jazeera konstruerer et verdensbilde der det raser en uforsonlig kamp mellom en ondsinnet vestlig undertrykker og dens hjelpeløse, rettskafne arabiske ofre. I slutten av 2001- tre måneder før han ble kidnappet - intervjuet min sønn, Wall Street Journal-journalisten Daniel Pearl, den innflytelsesrike teologen sjeik Yusuf al-Qaradawi fra Qatar om selvmordsbombing av sivile israelere. Sjeiken svarte da med en ny logisk vri: "Det israelske samfunn i alminnelighet er bevæpnet", underforstått at sivile israelere - kvinner, barn, leger og journalister - var legitime mål. Dette skriver Judea Pearl, Professor ved University of California, Los Angeles, i en kronikk i Aftenposten.

 


04.03.2007. Aftenpostens papirutgave kunne 25. februar melde at Frp godtar Kyoto-avtalen. Dagen etter meldte avisen at partiets landsstyre ga sin tilslutning til de fleste av de klimavedtak Siv Jensen og klimapolitisk talsmann Kjetil Solvik-Olsen hadde forberedt, men at forslaget om å akseptere Kyoto-protokollen ble nedstemt.

HonestThinking kommenterer: Vi har ikke satt oss godt nok inn i Kyoto-avtalen til å kunne ha sterke meninger om hvor velegnet den er til å få kontroll over utviklingen, men har tidligere gitt klart uttrykk for at Frp må tenke nytt i klimapolitikken. Vi har i etterkant fått tilbakemeldinger som forteller oss at det er folk i Frp som er fortvilet over at partiet deres tilsynelatende ikke tar klimautfordringene på alvor. Vi applauderer initiativet fra Jensen og Solvik-Olsen, og håper nye holdninger er i ferd med å bre seg i Frp på dette området.

 


04.03.2007 (oppdatert samme dag). Taxijukset blant norskpakistanere har provosert regissøren av filmen "Izzat". - Mange mangler respekt for norske verdier. Ikke tilfeldig, mener Ulrik Imtiaz Rolfsen (34). [...]

Alle politikerne er på en måte gissel for situasjonen. Kulturkollisjoner rettferdiggjøres og forklares ved å peke på minoritetsrettigheter. Vi må forstå at verdiene fra den pakistanske landsbygda ikke er forenlig med våre. Det er som å plassere folk fra 250 år tilbake i tid inn i dagens Norge. Det holder ikke å bare lære dem norsk. Vi må bruke energi på å lære dem verdien av våre verdier også, slik som menneskerettigheter, sier han, og understreker:

- Dette er ikke rasisme. Vi må kunne kalle en spade for en spade. Grunnen til at jeg sier dette, er at det norske samfunnet har verdier som må beskyttes. Les mer i Aftenposten.

Rolfsen har fått svar fra Mohammad Usman Rana, leder i Muslimsk Studentsamfunn og legestudent ved Universitetet i Oslo.

 


02.03.2007. "Høyresiden er på full fart fremover. I alle retninger. [ ... ] «Det nye høyre» representerer først og fremst et opprør, en utfordring til alle vedtatte og offisielle normer og konvensjoner; et speilbilde av den motkulturen 68-erne skapte i sin tid. En regnbueallianse, med alle nyanser av blått." Det er Anders Giæver som, på kommentarplass i VG, skriver dette om den nye politiske vekkelsen som hjemsøker vårt land.

HonestThinking kommenterer: Rent bortsett fra at vi tror Giæver forregner seg når det gjelder farge og høyre/venstre-retning på denne nye bevegelsen -- Giæver orienterer seg etter et politisk kart som ikke lenger stemmer med terrenget -- tror vi at han er inne på noe viktig. Det er noe på gang!

 


01.03.2007. I et debattinnlegg i Aftenposten 27/02 skriver Håvard Simensen blant annet dette: "[HonestThinking-redaktør Ole Jørgen] Anfindsen har gjentatte ganger skrevet at ensartet etnisitet er et avgjørende vilkår for et harmonisk samfunn, ..."

HonestThinking kommenterer: Denne påstanden er mer enn tendenisøs, den er direkte falsk. Ole Jørgen Anfindsen har aldri skrevet noe slikt. Påstanden representerer dessuten en grov og alvorlig forfalskning av hva HonestThinking står for. HonestThinking har hevdet at det finnes en grense for hvor mye heterogenitet et samfunn kan håndtere og samtidig bevare sin stabilitet, ja. Men dette er altså en ganske annen påstand enn den Simensen serverer. Enda mer spesifikt, i vårt innvandringspolitiske manifest § 7 skriver vi:

Det er uakseptabelt at det, uten etter grundig vurdering og omfattende demokratiske prosesser, foretas politiske disposisjoner som har potensial til å endre en stats demografiske sammensetning så raskt at dens stabilitet og indre samhold trues.

Dette betyr at vi mener demografiske endringer bør underlegges demokratisk kontroll (slik det også i betydelig utstrekning allerede gjøres), og det på en slik måte at man sikrer at ikke de demografiske endringene går fortere enn integrasjonen. Vi er positive til en så stor grad av kulturelt mangfold som det som er forenelig med bibehold av indre stabilitet i nasjonen, men heller ikke mer. Dette er i prinsippet nokså likt det Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen skrev i en lederartikkel av 02.09.2006: "Får vi ikke til en vellykket integrering, faller det politiske grunnlaget for en raus asylpolitikk bort."

Det er uforståelig hvordan Simensen kan ha kommet frem til sin feilaktige påstand, sitert ovenfor, dersom han i det hele tatt har forsøkt å sette seg inn i hva HonestThinking står for. HonestThinking har jo en rekke ganger sagt at vi ønsker at Norge skal være et godt land å bo i både for minoritets- og majoritetsbefolkning, og vi har også understreket at det finnes gode grunner for hvorfor Norge bør ha både vestlig og ikke-vestlig innvandring til landet.

Så var det dette med etterettelighet, da. Har du tenkt å trekke tilbake din feilaktige påstand, Simensen, eller er du fornøyd med å ha greid å sverte en meningsmotstander ved bruk av løgn? Vi tilbyr herved å publisere ditt svar på dette spørsmålet.

 


01.03.2007. Mot bakgrunn av Kristin Clemets varskurop om Ideologisk enfold i norske media, kåserer Lars Halvor Magerøy, journalist i Vårt Lands samfunnsavdeling, over ytringsfrihetens vilkår i norsk presse.  Er det sant at høyresiden er undertrykt, eller er den bare iferd med å bli like sutrete som venstresiden? Som eksempel på noe som kanskje er -- eller kanskje ikke er -- undertrykkelse av høyresiden, anfører Magerøy HonestThinking-redaktør Jens Tomas Anfindsen som "får stortingsdøren lukket rett i ansiktet". Les hele artikkelen.

HonestThinking kommenterer: Magerøy har skrevet en fyndig artikkel. Hva angår dette med at HonestThinking angivelig bedriver "mørkeblå blogging", ønsker vi imidlertid å anføre en liten betenkning. Det var Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen som, så vidt vi vet, først innførte begerepet "blåblogger" og plasserte HonestThinking i denne kategorien; utvilsomt fordi vi har argumentert for en restriktiv innvandringspolitikk. Vi har imidlertid alltid vegret oss mot denne klassifiseringen. For det første fordi vi er partipolitisk uavhengige. For det andre fordi vi tror det bare er et tidsspørsmål før dette med det politiske høyre og venstre blir et helt irrelevant skille hva angår måten å resonnere omkring migrasjon, menneskerettigheter og innvandringspolitikk på.

 


01.03.2007. Per Aage Pleym Christensen, redaktør i Liberaleren, kommenterer presselosjens avslag på Norge IDAGs søknad om medlemsopptak for Jens Tomas Anfindsen (for bakgrunn om denne saken, se oppslaget "Nektes medlemsskap i Presselosjen", nedenfor). "Liberaleren kan ikke forstå annet enn at å skille mellom politiske journalister og aktører må bli en vanskelig grenseoppgang". Les hele artikkelen.

 


01.03.2007. Hva er poenget for EU med å donere bistandspenger til de palestinske selvstyremyndighetene (PA) for oppbyggelse av det palestinske sivilsamfunnet og for fremme av en fredelig tostatsløsning i Palestina, når PA, på sin side, bruker de samme pengene til indoktrinering av selvmordsbombere og til utbredelse av en ideologi som prinsipielt utelukker fred med noen jødisk stat i området?

En rapport fra Palestinian Media Watch, basert på gjennomgang av samtlige skolebøker for det palestinske skolesystems tolvteklasse, avslører særdeles grov, religiøs indoktrinering av hat og fiendskap mot Israel og israelere. Bøkene benekter gjennomgående Israels rett til å eksistere, fremstiller palestinernes kamp mot Israel som en religiøs kamp for islam, lærer at Israels opprettelse var imperialistisk, kolonialistisk og rasistisk, og fremmer en anskuelse av Midtøsten, både verbalt og i form av kartbilder, der Israel ikke finnes. Kampen mot Israel varer frem til dommedag, heter det, da Allah skal knuse jødene og gi muslimene seier. En av HonestThinking sine redaktører har skrevet en artikkel for Norge IDAG basert på den aktuelle rappporten. Les hele artikkelen.

  

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 
 Søk i HonestThinking

 Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"[...] ingenting vekker slikt raseri som sanninga"

Jon Langdal i omtale av Pierre Bourdieu sin bok Viten om viten og refleksivitet, Klassekampen 03.03.2007

 

"Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet."

1.amanuensis i religionshistorie ved UiO, Torkel Brekke, til Universitas (sitert i Klassekampen 10.03.2007)

 

"Den må være blind og døv som ikke ser at vi nå går inn i en epoke med kriger og revolusjoner"

Jan Hårstad
leserinnlegg i Klassekampen 20.02.2007

 

"Brobygging har lite for seg hvis det er enveiskjøring på broen."

Hallgrim Berg

intervjuet av Morgenbladet om islamiseringen av Europa

 

"Vi vil heller si at Norge regjeres av en kompakt majoritet som er velmenende, idealistisk, men i bunn og grunn ønsker å stenge virkeligeheten ute, og gi seg sine drømmer i vold. Ikke forstyrr oss! I gamle dager fortjente dette betegnelsen reaksjonær."

Redaktør Hans Rustad
Hva er borgerlige mennesker? document.no

 

"Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. En hver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det."

Professor Fredrik Barth
intervjuet av Forskerforum

 

"Det er behov for å enes om en slags kjøreregler [...] [som sikrer] at alle skal ha rett til å hevde meninger ute å bli trakassert."

Professor Knut Kjeldstadli
i artikkelen En tredje nasjon?
Klassekampen 19.12.2006

 

"For min del tykkjer eg det har vore altfor lite kulturrelativisme i den norske debatten og politikken."

Minoritetsforsker Randi Gressgård

Forskning.no, 31.12.2006

 

"Om noen ba meg bygge en barriere for å holde forskere borte fra et fag, ville jeg ikke forby forskning, det øker bare appetitten. I stedet ville jeg omringe fenomenet med en del annenrangs forskning og besette feltet med folk som ikke vil spille innenfor forskningens regler. Jeg ville også oppmuntre til en politisk korrekthet som overbeviser folk om at de ikke bør stille spørsmålene man egentlig ønsker svar på."

Filosof Daniel C. Dennett
i tilknytning til intervju med Klassekampen, 21.12.2006
(ovenstående kun i papirutgaven)

 

"Spørsmålet ditt er galt. Ein kan ikkje spørja om kva ein legitimerer gjennom å seia noko. Spørsmålet er om det eg seier er rett eller ikkje. Moglege skadeverknader har ingen relevans for haldbarheita i utsegna."

Professor Jon Elster
til Morgenbladet, 15.12.2006

 

"Moderne vestligsinnede er de mest trangsynte, sjølgode og døvblinde vesener som har betrådt jordskorpen. [...] Dette gjelder venstresiden og feministene i samme grad som andre. Vi må virkelig forandre holdning, ikke bare kle oss om. For nå er spørsmålet om denne sivilisasjonen skal transformeres eller falle. Om vi skal gå i ydmyk dialog med resten av verden - eller få den trynet med hjertelig takk for sist. For bestå i sin nåværende form - det verken bør eller kan Vesten."

Forfatter Elin Brodin
Vestlige verdier er verst
Kronikk, Klassekampen, 06.11.2006
(vår uthevelse)

 

"Muslimer er en likeverdig del av Norge, og har full rett til å fremme synspunkter om sitt eget samfunn, [...] "

Legestudent Mohammad Usman Rana
Aftenposten 15.11.2006
(vår uthevelse)

 

"Danmark og Holland var inntil nylig kjent som de mest progressive og liberale landene i Europa. Karnevalet er definitivt over begge steder."

Kommentator Morten A. Strøksnes i Stavanger Aftenblad 14.10.2006 i anmeldelsen av Hege Storhaugs bok Men størst av alt er friheten

 

"Jeg husker fremdeles at det som drev meg til å fortsette å kritisere islam, er et mareritt om Norges framtid som jeg så i horisonten. Dette så jeg etter å ha lest den internasjonale islamistiske bevegelsens planer om framtiden: Jeg leste deres litteratur og fikk innsikt i deres planer og ideologier. Jeg følte at den islamistiske bevegelsen likner på en hær av zombier som marsjerer fra middelalderen, i rad og rekke, sakte, men sikkert, og målet er å overta makten i verden, og i Europa."

Walid al-Kubaisi
Agderposten 05.10.2006

 

"Det ubehagelige, men ubestridelige faktum, er at Europas islamisering er i ferd med å gjøre kontinentets storbyer mye farligere for homofile – punktum."

Bruce Bawer
HRS-artikkel om Homovold 25.09.2006

 

"Før eller senere vil høyresida innse at 'innvandrerspørsmålet' ikke kan løses på annet vis enn gjennom inklusjon"

Bendik Wold, kommentarartikkel i
Klassekampen, 07.10.2006

 

"Det er j... viktig å tilføre politikk litt konsekvensetikk"

KK-redaktør Bjørgulv Braanen
intervjuet i Minerva Nr 03 2006

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.