Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller
 

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


31.03.2007. DE SEMENTERER KULTURER. Hverken nasjonalsjåvinistene og de verdikonservative eller tilhengerne av det multikulturelle prosjektet greier å se det store mangfoldet innenfor de enkelte kulturer. Dette skriver Sara Azmeh Rasmussen, fra LibLabs arbeidsgruppe for islam og det liberale samfunn, i dagens kronikk i Aftenposten.

 


31.03.2007. Rasisme er noe hvite mennesker utsetter fargede mennesker for, ikke sant? Og dersom bare hvite blir fratatt sine 'privilegier', også i sine egne samfunn, da vil verden snart ta hverandre i hendene og synge "we are the world", eller noe i den dur. Og etnisitet, etniske grupper og etniske skillelinjer er egentlig ikke noe annet enn 'sosiale konstruksjoner'.

De av våre lesere som er i behov av en aldri så liten realitetsorientering på dette området, anbefales å lese artikkelen Caucasophobia — the Accepted Racism, lenket opp og kommentert på vår engelske forside.

 


29.03.2007 (oppdatert 31.03.2007: noen små tilføyelser er gjort, men først og fremst er punktet om USA og UK endret på bakgrunn av kritikk om for unyansert språkbruk - en kritikk vi sier oss enig i). Klassekampens faste spaltist Arild Rønsen hadde 19. mars en kronikk i avisen der han hevdet at det ikke var så farlig om det norske språket gikk tapt, for språk tjente jo ikke til noe annet enn å kommunisere med. Siden vi kunne kommunisere like bra på engelsk, var det liten grunn til å beholde norsk, mente han. Dette lite gjennomtenkte utspillet har han allerede fått en god del velfortjent pepper for. Det er to momenter vi foreløpig ikke har registrert hos Rønsens kritikere:

  • Rønsen tar sannsynligvis feil dersom han tror det er engelsk som kommer til å erstatte norsk her i landet. Den pågående demografiske, religiøse og politiske utvikling i Europa tilsier at helt andre kandidater seiler opp som favoritter i løpet av de neste hundre årene (som var Rønsens tidsperspektiv). Ikke det, sier du? Om hundre år vil Storbritannia sannsynlighet ha blitt forandret til det ugjenkjennelige med mindre man der legger om kursen radikalt. USA vil neppe klare å beholde sin status som verdens ubestridte supermakt. Vi tror det er flere grunner til dette siste, blant annet det at landet formodentlig vil ha mer enn nok med å henge sammen som én nasjon, ikke minst med tanke på de stadig dystrere utsiktene med tanke på integrasjon av spansktalende og svarte - de ligger slik sett bare litt etter Europa når det gjelder oppløsningstendensene. Bildet i USA er likevel sammensatt, og her er et lite apropos om kriminalitet og etniske motsetninger i New York. Det engelske språket ligger uansett an til å tape innflytelse, slik vi vurderer den pågående utviklingen.
  • Hva vil skje med vår litteratur og kulturarv (i bred forstand av ordet), dersom norsk blir et dødt språk? Vi tror f.eks. det vil være en fordel om både skoleelever og forskere er i stand til å søke i databaser for å se hva som rørte seg i samfunnsdebatten tidlig i det 21. århundre.

Mandag denne uken fikk Rønsen ytterligere motbør. Denne gang fra småbruker, skribent og forlegger Olav Randen, som i sin kronikk Dei mange språka blant annet skriver følgende (våre uthevelser):

[...] Det er noko av det same med nasjonar og med språksamfunn. Nasjonalisme-forskaren Benedict Anderson kallar nasjonar imagined communities. Imaginære samfunn altså. Liksom stordelen av dei som ser Vålerengas kampar og held med laget, knapt nok kjenner ein einaste spelar, kjenner me som bur i dette landet og kallar oss nordkvinner og –menn ikkje dei fleste av landskvinnene våre. Me opplever det likevel slik at me er eit fellesskap.

Slike fellesskap er fornuftige og nødvendige. Kvar enkelt av klodens 6,5 milliardar menneske kan i liten grad sokne til eit globalt demokrati. Ei avstemming om me på kloden skal ha engelsk eller kinesisk som språk eller islam eller kristendom som religion blir berre kaos og tull. Den einaste kjende måten å få demokrati til å fungere på, er i mindre samfunn som tek standpunkt i dei sakene som gjeld lokalt, og som så samarbeider seg imellom att. Eit demokrati på mange nivå altså. [...]

Folk vil høyre til samfunn. [...] Folkegrupper vil finne eigen identitet.

Herved anbefalt!

 


31.03.2007. Vil han tilpasse islam til Europa, eller vil han demokratiet til livs? Møt euroislams egen profet, Tariq Ramadan. Troende muslim, akademiker og aktivist, sveitsisk statsborger, bosatt i Storbritannia og med verden som nedslagsfelt; det er ikke lett å sette Tariq Ramadan i bås. Noen kaller ham "sleip" og "farlig", "et janusansikt" - andre mener mannen er "briljant", "en brobygger", intet mindre enn en "muslimsk Martin Luther".

Slik innledes en meget interessant firesiders artikkel om Ramadan i dagens Klassekampen, papirutgaven side 10 - 13. Følgende to sitater er spesielt fremhevet:

I dag tror vi at Vesten og islam er uforenlige størrelser, men det stemmer ikke.

I islamsk tradisjon er kvinner først og fremst mødre, koner og døtre.

Det er en forkortet og oversatt versjon av en artikkel fra New York Times Magazine, skrevet av Ian Buruma.

 


31.03.2007. Nyvalgt sentralstyremedlem i SV og leder av SVs etniske likestillingsutvalg, den norsk-tyrkiske informatikeren Gülay Kutal (44), er portrettintervjuet av Klassekampen i dag (side 20). Hun siteres blant annet på følgende:

Og så er jeg redd for at Norge, Europa, verden, ikke klarer å lage et ... at vi ikke klarer å lage et samfunn, en orden, hvor mennesker som er forskjellige kan leve fredelig sammen. Det er jeg redd for, sier Kutal.

HonestThinking kommenterer: Ja, Kutal har god grunn til å være bekymret, og vi synes det er bra at hun setter ord på denne frykten. Utviklingen går i feil retning om dagen, og første skritt på veien til å "lage et samfunn, en orden, hvor mennesker som er forskjellige kan leve fredelig sammen", er å se problemene i øynene og få en realistisk forståelse av situasjonen. Først når det er på plass, kan vi begynne å snakke om mulige løsninger. Foreløpig synes vi ikke SV har utmerket seg spesielt positivt på dette området. Partiet vil gjerne ha en bedre verden, men man er ikke mye lydhør overfor dem som er bekymret for dagens utvikling.

Og Kutal og resten av SVs ledelse kan like gjerne innse det først som sist: Ett eller annet sted går det en grense for hvor forskjellige folk kan være dersom de skal leve fredelig sammen, altså innenfor samme stat/samfunn. SV er derfor nødt til å presentere en strategi for hvordan man skal hindre at ulikhetene blir for store i Norge og Europa. Hittil registrerer vi ikke så mye annet enn fromme ønsker på dette området. Det er for dårlig. At også andre partier har lite å skryte av på dette området, er en fattig trøst.

 


HonestThinking i Klassekampen

29.03.2007. Einar Rebni mener at mitt forrige innlegg ikke berører ”kjernen i hva som egentlig er alternativet til den flerkulturelle virkeligheten vi lever i”. Ja vel. Men jeg (OJA) snakker mer enn gjerne om akkurat det spørsmålet. La oss først se hvorfor spørsmålet er av den aller største interesse, illustrert med noen aktuelle referanser.

Professor Daniel Pipes var nylig i Danmark for å motta Trykkefrihedsselskabets frihetspris (stort sett forbigått av norske medier). I den forbindelse uttalte han at det europeiske kontinentet på nytt nærmer seg sin historiske normaltilstand; krig.

I et leserinnlegg i Klassekampen 20.02.2007 skrev Jan Hårstad at ”Den må være blind og døv som ikke ser at vi nå går inn i en epoke med kriger og revolusjoner”.

Les vårt innlegg i sin helhet.

 


Channel 4 bruker fusk for å skape klimablest

29.03.2007. Dette skriver den verdenskjente, britiske journalisten Goerge Monbiot i en helsides artikkel i sin faste spalte i Klassekampen i dag, der han kommenterer dokumentarprogrammet The Great Global Warming Swindle. Vi undersøker nå muligheten for å få republisere den norske oversettelsen av Monbiots artikkel. Enn så lenge henviser vi leserne til vår engelske forside for kommentarer til denne artikkelen, samt lenke til originalversjonen (publisert i The Guardian).

 


29.03.2007. En mannsperson i 50-årene ble i formiddag ranet og skutt i Oslo. Personen ble skutt i et busskur i Slimveien på Bjørndal sørøst i Oslo. Han ble sendt til legevakta med lettere skader. Den antatte gjerningsmenn ble kort tid senere pågrepet etter vitneutsagn og etterretning. Den pågrepne gjerningsmannen er en mann i 20-årene og av utenlandsk opprinnelse. Dette melder Dagbladet.

 


29.03.2007. Russisk etterretning melder om en kraftig økning i amerikansk militær aktivitet og styrkeoppbygging langs grensen til Iran. Opplysningene stammer fra en ”høyerestående sikkerhetsoffiser” i den russiske hæren, ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. Les mer i Norge IDAG.

 29.03.2007. Den britiske journalisten George Monbiot går i en helsides artikkel i dagens Klassekampen hard ut mot Channel 4 og deres program The Great Global Warming Swindle.

Vi kommer tilbake til saken.

 


Når det gjelder jordens gjennomsnittstemperatur, skal det ikke store stigningen til for å gjøre en dramatisk forskjell

28.03.2007 (oppdatert samme kveld). Dette er overskrift og ingress på vitenskapssjournalist Bjørn Vassnes sin ukentlige, helsides artikkel i Klassekampen i dag. Han fortsetter slik:

At vi har et klimaproblem, og vi selv må gjøre noe med det, er endelig akseptert av de fleste.

Vassnes er en kar vi har stor respekt for, og vi går sjelden eller aldri glipp av KK-spalten hans. Som understreket tidligere, ser vi ingen grunn til å tvile på at vi nå for tiden faktisk opplever en global oppvarming, og vi er ikke ett sekund i tvil om at konsekvensene vil bli katastrofale dersom vi skulle få en stigning av snittemperaturen på ytterligere 2 - 6 grader, slik noen forskere mener vi ligger an til.

Men vi er likevel av den oppfatning at miljøsaken i det lange løp vil bli skadet dersom IPCC eller andre roper mer ulv enn hva det faktisk er grunnlag for, og ett av de store spørsmålene er altså hvor mye av den pågående oppvarmingen som skyldes CO2-utslipp fra menneskelige aktiviteter. Ett annet stort spørsmål er om IPCC og deres støttespillere har opptrådt med den objektivitet og nøkternhet man bør kunne forvente av forskere. Vi utfordrer herved Vassnes til å se på den kritikken mot IPCC som vi har referert nedenfor, og kommentere denne i en av sine kommende artikler.

 


Kritikk av HonestThinking i Klassekampen

28.03.2007. Sigurd Aarvig reagerer på at vi bruker betegnelsen "det multikulturelle prosjektet". I et innlegg i Klassekampen i dag spør han blant annet:

Hvem er prosjektlederen for dette multikulturelle prosjektet? Hvor er styringsgruppen? Hvem satte i gang dette? Og hva er eventuelt motstykket – det énkulturelle prosjekt?

 


28.03.2007. Ekteskap mellom kusine og fetter er en migrasjonsstrategi, og helsefarene ved slike ekteskap gir medisinske argumenter for å forby slike ekteskap, mener innvandringspolitisk talsmann i Ap, Arild Stokkan-Grande.

En innstramming i familielovgiviningen kan gjøre at søskenbarn ikke blir anerkjent som partnere. Slik hindrer man også tvangsekteskap mellom fetter og kusine, og minsker derav helseskadene ved slike ekteskap.

Dette sier Stokkan-Grande til Klassekampen, og legger til at han tror det er flertall for et slikt forbud blant Ap-representantene på Stortinget.

HonestThinking kommenterer: Dette er et meget interessant, innvandringspolitisk signal fra Arbeiderpartiet.

 


27.03.2007. Ifølge de seneste prognoser fra FN, vil de neste fire årtier medføre en global folkevandring uten sidestykke i menneskehetens historie. Flere titalls millioner mennesker forventes å ville forlate den tredje verden til fordel for Vest-Europa. Samtidig opererer Statistisk sentralbyrå med en befolkningsfremskrivning for innvandring til Norge som for høyalternativet (!) forutsetter at nettoinnvandringen i perioden 2010 til 2060 stabiliseres omtrent på dagens nivå. Les mer i Norge IDAG.

 


27.03.2007. Utviklingsminister Erik Solheim og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen regner med at Norge vil ha behov for å fylle minst 130.000 nye stillinger i helsesektoren de nærmeste tiårene. Rundt 100 000 av disse planlegger de å fylle ved arbeidskraftsimport fra fattige u-land. Både Sykepleierforbundet og Fremskrittspartiet har sterke motforestillinger. Les om saken hos Nrk.no og hos Frp.no.

HonestThinking kommenterer: Dette utspillet fra regjeringen åpner i realiteten for en helt ny type innvandringsdebatt. Det radikalt nye er at folket nå på forhånd informeres om hva som er under planlegning, noe som gir hittil helt ukjente muligheter for demokratisk debatt rundt og etterprøving av den aktuelle politikken. Hvis ovenfor refererte utspill er noe som helst mer enn en prøveballong fra regjeringens side, tipper vi at innvandringspolitikk kommer til å seile opp som et hovedtema for valgkampen i 2009. Det kan gi det norske folk en historisk sjangse til å foreta et informert valg med hensyn til hvorvidt det er ønskelig eller ikke å videreføre en norsk kulturnasjon.

 


27.03.2007. HonestThinking-redaktør Jens Tomas Anfindsen ble tidligere i vinter nektet medlemsskap i Stortingets presselosje som journalist for Norge IDAG. Avslaget ble opprinnelig begrunnet med at Anfindsen angivelig ville havne i en dobbeltrolle som redaktør av HonestThinking, på den ene side, og journalist for Norge IDAG, på den annen. Det såkalte Apellutvalget overprøvde imidlertid denne begrunnelsen, og etter en ny søknadsrunde er Jens Tomas Anfindsen nå innvilget medlemsskap. Avgjørelsen om medlemsopptak ble fattet av Stortingets presselosjes styre i går kveld.

 


Kritikk av HonestThinking

26.03.2007 (oppdatert 27.03.2007). Sosialantropolog Einar Rebni hadde kronikken Politisk fremmedfrykt på trykk i Klassekampen 12.03.2007. Her skriver Rebni blant annet:

Innvandringsmotstanden er mangslungen og spenner vidt. Det er et sammenfall mellom politiske krefter, organisasjoner, bloggere og debattanter i aviser og diverse diskusjonsforumer [sic] på internett. Tilhengere av det flerkulturelle prosjektet anklages ofte for å være virkelighetsfjerne naivister som idylliserer det kulturelle mangfold, mens innvandringsmotstanderne - i sin selvpresentasjon – ønsker å framstå som jordnære realister og talsmenn for hva ”folk flest” egentlig mener (men ”ikke tør si”).

På ulike nettsteder som for eksempel det sterkt islamkritiske Honest Thinking drevet av Ole Jørgen Anfindsen, er det fler- eller multikulturelle samfunn i seg selv det absolutt største ondet. Den samme Anfindsen har sågar brukt ”helvete” som en ”treffende metafor...når det gjelder det multikulturelle prosjektet” (”Veien til multihelvete” Klassekampen 11.desember 2006.). Uten sammenliking for øvrig er det verdt å merke seg at helvetesmetaforen også benyttes av høyreekstremister som den nazistiske Vigrid-leder Tore W. Tvedt og hans likesinnede i hat-propagandaen mot det kulturelle mangfold. Riktignok styrer nettsteder som Honest Thinking unna det åpenbart rasistiske, men har likefullt en passe porsjon av fremmedfrykt og relativt sterk og ensidig slagside rettet mot islam og innvandring fra muslimske samfunn.

Vi reagerte særlig på påstanden om at HonestThinking skulle ha fremstilt dagens multikulturelle samfunn som et helvete, når vi jo har nøyd oss med å hevde (med utgangspunkt i en klassisk metafor) at det er med på å brolegge veien til helvete. Vi skrev derfor et tilsvar der vi introduserte begrepet Multikynismen.

Anklagen om å være en multikyniker har Rebni tydeligvis tatt med godt humør, for hans tilsvar innledes slik:

I innlegget ”Den nye kynismen” (Klassekampen 21.03.2007) som svar på min kronikk ”Politisk fremmedfrykt” (Klassekampen 12.03.2007), har jeg – av alle ting - fått den glede å bli kalt ”multikyniker”. Her må jeg bare berømme Ole Jørgen Anfindsen for hans utvilsomt innovative begrepsbruk. Når det kommer fra Anfindsen og hans like kan man ikke føle seg annet enn beæret over en slik betegnelse.

Hos Anfindsen blir fremmedfrykt og fiendtlighet etter beste evne forsøkt intellektualisert. Hans svar på min kronikk berører imidlertid ikke kjernen om hva som egentlig er alternativet til den flerkulturelle virkeligheten vi lever i. Anfindsens avledningsmanøver er å anklage meg for sitatfusk fordi han mener jeg feilaktig hevder at han bruker helvete som metafor for det fler- eller multikulturelle samfunnet. Jeg synes i så måte å merke en aldri så liten desperasjon i Anfindsens uttrykksform, kanskje fordi jeg traff spikeren midt i planeten?

HonestThinking kommenterer: Rebni er åpenbart ikke fremmed for litt kreativ metaforbruk, han heller. Vi kan ikke erindre å ha hørt noen snakke om å treffe spikeren midt i planeten før. Men våre lesere kan ta det helt med ro, vi er ikke spesielt desperate, og planeten lider ikke av global oppvarming (*) eller andre uønskede bivirkninger av harde trefninger med Rebni og hans like.

Vi har det i det hele tatt som greven i egget, og går bare og gleder oss til Rebni & Co etterhvert må krype i det sure eplet og innrømme at dette plagsomme nettstedet har formidlet mer sannhet enn hva ti multikynikere er i stand til å holde i hånden mens hummer og kanari suser på taket. Akkurat den erkjennelsen vil neppe bre seg som varmt hvetebrød i tørt gress sånn helt med det første, men vi lever i det minste i håpet om at visdommens sol en vakker dag igjen skal gjeste vårt formørkede og hardt prøvede land. Og bedre for sent enn aldri, for da kommer i hvert fall multikynismen til å falle i dårlig fisk.

Vi takker Rebni for å ha introdusert litt humor midt i alt alvoret, og dessuten for tillatelse til å republisere de to aktuelle epistlene. Klassekampens fungerende debattredaktør lider i skrivende stund valgets kvaler når det gjelder hva hun skal gjøre med vårt svar tilbake til Rebni. Følg med!

(*) Planeten jorden lider nok av global oppvarming (noe som kanskje i betydelig grad skyldes CO2, kanskje i liten eller ingen grad), men altså ikke den planeten Rebni omtaler ovenfor.

 


26.03.2007. Solens aktiviteter kan spille en mye større rolle enn man hittil har tatt hensyn til, i forklaringen på hva som forårsaker den globale oppvarmingen. Et mindretall av forskere utfordrer den gjeldende oppfatningen om at klimaendringene først og fremst er menneskeskapt. [...]

Lawrence Solomon, avdelingsleder ved Energy Probe Research Foundation, skriver blant annet om professor i meteorologi ved Massachusetts Institute of Technology, Richard Lindzen. Han har vært med på å utvikle klimarapporter for FNs klimapanel IPCC – Intergovernmental Panel of Climate Change, og hevder å ha opplevd sjokkerende behandling. – Underveis i forskningsarbeidet fant vi en rekke problemer med de antatte klimamodellene, blant annet i forbindelse med skyer og vanndamp, sier Lindzen til National Post.

Til sin overraskelse opplevde han etterpå at dette ble hoppet over i sluttrapporten, som slår fast at klimamodellen med drivhuseffekt enda en gang har vist seg å være riktig. Han forteller videre om arbeidet i IPCC. IPCC-ledere insisterte på at kritikk mot klimamodellene skulle nedtones, og at våre offisielle standpunkter skulle fastholdes til tross for påviste feil, hevder Lindzen. [...]

- Etter min mening er det en stor skam at klimavitenskapen ikke har fått lov til å utvikle seg på normal måte. Det politiske miljøet satte seg på den før den var ordentlig utviklet, så det har blitt en fryktelig blanding av politikk og vitenskap, hevder forsker Jasper Kirkby. Ovenstående er sakset fra en lengre artikkel i Norge IDAG. Herved anbefalt.

HonestThinking kommenterer: Vi har fått diverse tips det siste døgnet, og tar gjerne i mot flere. Det kommer etterhvert mer stoff på HT om klimaforskning og IPCC.

 


25.03.2007 (oppdatert samme dag). Vi har nettopp lagt ut en sak om det kontroversielle dokumentarprogrammet The Great Global Warming Swindle fra Channel 4 (UK) på vår engelske forside. Merk at det er mulig å se filmen på Google (varighet 1 time 14 min).

Vi har tidligere kritisert Frp for at de ikke tar trusselen fra global oppvarming tilstrekkelig alvorlig. Vi innrømmer at vi nå ser oss nødt til å justere våre synspunkter noe, og beklager overfor Frp at vi har vært for raske med vår kritikk. Det er likevel gode grunner til å være forsiktig med å påføre miljøet endringer vi ikke kjenner de langsiktige konsekvensene av, og vi håper det stemmer (slik vi har fått inntrykk av) at en større bevissthet om dette er i ferd med å spre seg i Frp.

Selvfølgelig er det ikke slik at The Great Global Warming Swindle dokumenterer at konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er uten betydning for den globale temperaturøkningen vi vitterlig har kunnet observere siden ca 1970; å hevde noe slik vil være å gå for langt i motsatt retning. Derimot dokumenterer dette programmet fra Channel 4 at det er større faglig uenighet i spørsmålet enn hva man tidligere har kunnet få inntrykk av (vi minner nok en gang om et par aktuelle artikler i hhvs Dagbladet og Aftenposten).

Ellers deltok en av oss nylig på et møte i regi av Foreningen for ytringsfrihet. Foredragsholder var Steinar Lem fra Framtiden i våre hender. Foredraget var interessant, men vi reagerer på at Lem hevder at så å si alle ledende fagfolk er enige om at CO2-utslipp fra menneskelige aktiviteter er en vesentlig årsak til den globale oppvarmingen. Dette stemmer ganske enkelt ikke. Det er bare å se på den listen av fagfolk som vi har ført opp på vår engelske forside (se saken omThe Great Global Warming Swindle), så ser man at det i det minste er en sannhet med store modifikasjoner.

Lem svarte på direkte spørsmål fra oss at han ikke kjente til den aktuelle dokumentarfilmen. Det overrasker oss, og han bør snarest ta seg tid til å se den. Man kan ikke mene noe offentlig om sammenhengen mellom global oppvarming og CO2 (hallo, biskoper?), langt mindre holde foredrag om emnet, uten å kjenne de alvorlige motforestillingene som nå fremkommer mot konklusjonene fra IPCC. Lems spontane reaksjon i samtalen etter møtet var forøvrig å antyde at de aktuelle forskerne sikkert var sponset av oljeindustrien. Det gjelder i hvert fall ikke alle, og spørsmålet kommenteres i programmet.

Konklusjon: Det er rett og slett ikke grunnlag for å være skråsikker om disse tingene. Vi har her fått nok en demonstrasjon på hvor utrolig dumt og kortsiktig det er når man benytter trusler og hersketeknikker for å stoppe munnen på forskere som hevder synspunkter som ikke er politisk korrekte. Ærlighet varer lengst, og ethvert forsøk på å være "smart", vil før eller senere bli innhentet av virkeligheten. Dersom det faktisk skulle være slik at CO2-innholdet i atmosfæren har vesentlig betydning for den globale temperaturen (og ikke omvendt, slik dokumentaren hevder), ja da har IPCC og den globale oppvarmings-industrien gjort sin egen sak en bjørnetjeneste ved å undertrykke kritiske røster. Hvorfor det? Fordi man derved har skadet sin egen troverdighet.

PS: HonestThinking er interessert i å komme i kontakt med folk som har spisskompetanse på dette området.

 


Rødt partis store ambisjoner oppfylles kun av velgerne når deres frykt for islam tas på alvor!

25.03.2007. «Én hånd kan ikke klappe, to hender kan», sier vi i vår kultur. RV er én hånd. AKP er den andre. Partiet Rødt kan klappe nå. Spørsmålet er: hva kommer Rødt til å klappe for? For samme landeplage om islam og rasisme? Eller en ny forståelse av komplekset: Rasisme versus islam?

Dette er en viktig sak som Rødt parti må ta stilling til hvis det vil sprenge sine grenser og vinne stemmer fra folk. Dette sier jeg fra hjertet. Og jeg har lang erfaring med den venstreradikale holdningen.  Les artikkel av Walid al-Kubaisi (tidligere publisert i Klassekampen).

 


Leserinnlegg til HonestThinking

25.03.2007. Like etter 1. verdenskrig utkom Oswald Spenglers historiefilosofiske verk "Der Untergang des Abendlandes" (The Decline of the West,1926) som var et viktig bidrag til sosialteori. (Se også En sammenfatning av Vestens undergang, red mrk).

Der Untergang var et forsøk på å forklare oppgang og undergang av sivilisasjoner. Hans syn på vestens sivilisasjon var pessimistisk, fordi vesten allerede hadde passert høydepunktet i kulturell utvikling og henfallen til materiell komfort og fremtiden kunne bare væretilbakegang. Les innlegg av dr.techn. Jan Stageboe.

 


Leserinnlegg til HonestThinking

25.03.2007. "Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet." 1.amanuensis i religionshistorie ved UiO, Torkel Brekke, til Universitas (sitert i Klassekampen 10.03.2007).

Jeg viser til dette sitatet, for i essens er dette det eneste den såkalte norske venstresiden kan bidra med i "debatten," mot dem som er kritisk til sider av islam. I en hver tenkelig debatt brukes dette billige trikset, og jeg går helt tilbake til 60 tallet. Hvis du var tilhenger av privat næringsliv, den private eiendomsretten, for lavere skatter og mot NRK/ Telemonopol etc., så representerte du et gufs fra fortiden, og skjorten din måtte være brun. Les innlegg av Helge Sundar.

 


24.03.2007. Sara Azmeh Rasmussen (34) er masterstudent i midtøstenstudier og koordinator for arbeisgruppen for islam og liberale verdier i tenketanken LibLab. Hun er inititativtager til  et nettervek for sekulære muslimer og aktiv i samfunnsdebatten. Hun er portrettintervjuet av Klassekampen i dag (papiravisen, side 28 - 29). Anbefales!

 


24.03.2007. To menn er bragt til Ullevål universitetssykehus med skader etter et skytedrama på Furuset i Oslo like før klokken 19 i går kveld. I alt skal fire personer være innblandet i skytedramaet, melder Dagbladet.

 


23.03.2007. Lørdag 17. mars offentliggjorde Norge, som det første vestlige land i verden, at det ville normalisere forholdet til og oppheve begrensningene på politisk og økonomisk kontakt med palestinernes nye samlingsregjering. Som kjent er også terrororganisasjonen Hamas representert i denne regjeringen. Onsdag 21. mars, fire dager senere, sender Hamas en propagandavideo på organisasjonenes egen TV-kanal, Al Aqsa TV, som vil få det til å grøsse nedover ryggen på de aller fleste.

Videoen viser en dramatisering som skal forestille den fire år gamle datteren til den kvinnelige selvmordsbomberen Rem Riyashi, som drepte fire israelere og såret syv i et terrorangrep i 2004. Scenen forestiller mamma Riyashi som gjemmer eksplosivene under klærne sine mens datteren spør: "Mamma, hva bærer du på istedet for meg? En leke eller en presang til meg?" Senere i videoen får datteren se en nyhetssending som, i retrospekt, får henne til å forstå at moren hadde ofret sitt liv i en "martyraksjon", og at det hun dengang hadde gjemt under klærne var en bombe. Da går lyset opp for datteren som synger: "Å, nå forstår jeg hva som var mer verdifult enn oss", mens et bilde av den forgylte kuppelen på Al Aqsa moskeen glir forbi i billedbakgrunnen. Videoen avslutter med at datteren synger 3 x stevet "Å mamma, jeg skal følge i dine fotspor", mens hun trekker dynamitt-ladninger ut av morens nattbordsskuff.

Se hele videoen hos Palestinian Media Watch.

 


23.03.2007. Tragedien skjedde på en videregående skole i byen Gandu i delstaten Gombe, nord i Nigeria. En lærer ville hindre juks på en eksamensprøve og fjernet derfor bøkene til en elev. Hun slang dem ut på gangen. Uten å være klar over det, lå det også et eksemplar av Koranen blant bøkene. Noen av elevene ble provosert, de begynte å rope ”Allahu Akbar” (Allah er stor), de ble voldelige, og angrep og drepte læreren. Også skolens rektor ble hardt skadet, den drepte lærerens bil ble påtent, og bygninger på skoleområdet brant ned til grunnen. Dette melder Vårt Land og Åpne Dører.

I den nordlige delen av Nigeria har 12 delstater de siste årene innført sharia-lover. Dette har økt spenningsnivået i delstatene og gjort livet svært vanskelig for de kristne. De siste månedene har den islamske forfølgelse og trakassering av landets kristne befolkning tiltatt kraftig. Men allerede i 2004 ble 1500 kristne massakrert og 173 kirker ødelagt i angrep fra fundamentalistiske, muslimske militsgrupper; og på høsten 2006 ble 14 kirker brent og 2000 kristne drevet på flukt, for å nevne noen av de groveste episodene.

Som et apropos: De fleste husker vel fremdeles oppstyret rundt den nigerianske missekonkuransen av 2002. I en samtidig avisartikkel skrev den nigerianske journalisten Isioma Daniel, på spøk, at profeten Muhammed nok ikke ville hatt noe imot missekonkurransen, og at han kanskje til og med ville tatt en av deltakerne i ekte. Denne kommentaren utløste blodige opptøyer der mer enn 200 mennesker mistet livet. En fatwa som avkrevde dødsdom over Daniel ble utstedt av Nigerias religiøse lederskap, hvorpå Daniel måtte rømme landet. Idag er Isioma Daniel journalist i Stavanger Aftenblad!

 


22.03.2007 (oppdatert samme dag). En tysk domstol så ikke konebanking og drapstrusler som gyldig grunn for umiddelbar skilsmisse. Begrunnelse: Ekteparet hadde marokkansk kulturbakgrunn, og islam tillater ”konetukt”.

Tyskland er i harnisk over at en lokal domstol i Frankfurt begrunnet en rettslig kjennelse i en skilsmissesak med henvisning til en sure i Koranen. Dommen kan tolkes slik at loven er mindre streng overfor hustruvold utøvet av muslimske enn ikke-muslimske menn ettersom Koranen hjemler ”konetukt”.

Dommen referer helt konkret til sure 4:34 i Koranen som tradisjonelt tas til inntekt for at menn faktisk har rett til å tukte sine hustruer. Dommeren tar videre høyde for at mannens ære er knyttet til konens lydighet og kyskhet, nettopp av den grunn at islam holder mannen ansvarlig for disse dydene i sin kone.

Mannens ære, enkelt uttrykt, er bundet til hustruens kyskhet. Dette betyr i bunn og grunn, for en islamsk oppdratt mann, at en vestlig livsstil hos en hustru i seg selv utgjør en ærekrenkelse.

Dette skriver dommeren i sin rettskjennelse. Saken vekker voldsom kontrovers og er "topphistorie" i tyske medier. I går ble den aktuelle dommeren erklært uskikket til å videreføre saken. Les mer i Norge IDAG.

Oppdatering: Den kvinnelige dommeren som forrettet i den aktuelle saken, beklaget i dag uttalelsene i domskjennelsen og hevder hun angrer sin feilvurdering. Angivelig skal hun ikke ha forstått rekkevidden og sprengkraften i hennes egen domskjennelse. Dette melder bl.a. Der Spiegel og Web.de.

 


22.03.2007. I Hannover er det tyskerne som må tilpasse seg innvandrernes kultur, ikke omvendt. Hver onsdag etter klokken 16:30 blir den offentlige svømmehallen stengt for gutter og menn, slik at muslimske kvinner skal kunne bade ute av sikt for mannlige blikk. Den tyske lokalbefolkningen reagerer med vantro og frustrasjon. Se film fra Der Spiegel (tysk).

 


En ny form for kynisme viser seg stadig tydeligere: multikynismen

21.03.2007. Det multikulturelle prosjektet er i ferd med å bli innhentet av virkeligheten. Utviklingen i Europa er ikke slik man forestilte seg at den skulle bli, og det ser ut til at reaksjonene fra prosjektets tilhengere faller i to hovedkategorier.

Noen blir usikre, og spør hvordan den nye situasjonen bør gripes an. Andre er mest opptatt av å hindre at det stilles kritiske spørsmål. Den siste gruppen består av det jeg kaller multikynikerne. Deres primære anliggende er å sikre at det multikulturelle prosjektet videreføres, koste hva det koste vil.

Et godt eksempel på en multikyniker, er sosialantropolog Einar Rebni, som i Klassekampen 12.03.2007 i kronikken Politisk fremmedfrykt langer ut mot ”kulturelle heimfødinger” og andre som forsøker å få snudd utviklingen. Han harselerer med at ”Det advares også mot at Norge vil få muslimsk flertall om hundre år. Den ikke-vestlige innvandringen presenteres som en permanent trussel, som om norsk kultur skulle bestå av svært så skjøre gjenstander som ikke tåler den minste berøring.”

Rebni unnser seg heller ikke for å bruke sitatfusk i sitt angrep på HonestThinking. Les vårt innlegg i Klassekampen om dette.

 


21.03.2007. For en drøy uke siden brøt det ut opptøyer i den nederlandske byen Utrecht. Denne gangen er det ikke innvandrere, men nederlendere, som brenner biler og kaster steiner. De protesterer mot at myndighetene ikke beskytter dem mot innvandrergjenger som terroriserer nabolagene deres, mens de skjøt ned og drepte en nederlender som forsøkte å beskytte en gravid kvinne som ble trakassert av noen ungdommer fra en slik gjeng.

Noen, f.eks. Expatica, hevder imidlertid at mannen som ble drept, 54 år gamle Rinie Mulder, hadde truet politiet med kniv da han ble skutt i brystet på 5 meters hold. Mulder døde momentant. Andre hevder at han hadde lykkes i å fravriste en av innvandrerungdommene kniven og forsøkte å tilkalle politiets oppmerksomhet og få hjelp fra dem da han ble skutt. Vi vet ikke hva som er sant, men dette er nok en illustrasjon på hvilken dødsspiral nederlandske politikere har sendt landet sitt ut i.

Her er noen oppslag om saken, som har fått mistenkelig lite oppmerksomhet fra MSM:

 


21.03.2007. I Storbritannia har de lenge hatt det samme problemet som i Norge (og andre land), nemlig at myndighetene har forsøkt å kamuflere hvor dramatisk den demografiske utviklingen faktisk er. Dette er noe av bakgrunnen for at en av de ledende demografene i landet, professor David Coleman, var med å starte tenketanken MigrationWatch i 2001.

Office for National Statistics, det britiske motstykket til SSB, har ved minst én anledning blitt tvunget til å innrømme at de selv har undervurdert utviklingen, og at MigrationWatch har hatt rett. Så hva gjør man med en plagsom professor som tålmodig, år etter år, forklarer hva som er i ferd med å skje? Jo, man forsøker å få ham fjernet fra sin stilling ved Oxford University. Det er nemlig slik totalitære folk reagerer når de blir innhentet av virkeligheten; de går etter dem som forteller sannheten. Les om saken i The Telegraph.

Nå vil man neppe lykkes med å fjerne Coleman, i hvert fall ikke i første omgang. Men at et slikt krav i det hele tatt kan fremmes, er skremmende. Akademisk frihet og ytringsfrihet kommer til å få trange kår i Europa etterhvert som multikulturalistene blir mer og mer desperate, mer og mer kyniske, og mer og mer villige til å bruke hersketeknikker og totalitære metoder for å stoppe munnen på sine kritikere.

 


20.03.2007. AMERIKABREVET: Lars Gule har heilt rett: Eg ser demokratiet, menneskerettane og den vestlege kulturen som uendeleg verdfulle storleikar. Om eg meiner Vestens kultur er overlegen? Ja, på mange vis! Når det gjeld kva som er oppnådd i levekår, velstand, fridom, geografisk og sosial mobilitet, menneskelege rettar, humanisme, likestilling og likeverd, kulturell variasjon, kunstnarleg opplevingsnivå, rettspraksis, respekt for minoritetar, etc. etc., har verda snautt sett eit betre system for folk flest enn det som er utvikla i dei sosialkapitalistiske demokratia i Europa og Nord-Amerika dei siste par-tre mannsaldrane. Eg meiner alle desse nemnde verdiane er viktige, og at dei er verdt å kjempe for. Les Hallgrim Bergs innlegg i Dagbladet.

 


20.03.2007 (sakset fra HRS): SV profilerer seg som de sårbares forkjemper. Kjernen i SVs image er menneskerettigheter, kvinnekamp og velferd – det mest ”humane” partiet i klassen. Men SVs "humanitet" i innvandringspolitikken er et svik mot demokrati og menneskerettigheter, særlig muslimske barn og kvinners rettigheter. SVs politikk vil føre til en rasering av velferdsstaten, skriver Hege Storhaug i Klassekampen i dag (ikke tilgjengelig på nettet). Storhaug tar et ramsalt oppgjør med SV som gjør hva partiet kan for å torpedere Ap og Bjarne Håkon Hanssens ønske om å legge om kursen til innvandringsskuta. Hvor er SVs lojalitet, spør Storhaug? Hvorfor står partiet skulder til skulder med ekstrempatriarkalske krefter? Hvorfor nekter partiet å diskutere faktiske forhold?

Storhaug mener SV er blindet av den feilslåtte multikulturelle ideologien: "Hvilken ideologi ligger bak dagens åpne ekteskapsdør-politikk som SV forsvarer? Det er den naive og inhumane multikulturelle ideologien, basert på blant annet høy og nærmest ukontrollert innvandring. At kulturer verdimessig er likeverdige og skal blomstre side ved side. En ideologi som plasserer SV skulder til skulder med de reaksjonære kreftene i patriarkalske miljø. En ideologi som fører til overgrep mot særlig barn og kvinner, og som splitter opp samfunnet og skaper mistillit mellom grupper. Ideologien er en regelrett verdimessig rasering og en økonomisk fallitt. Derfor dømmes den nord og ned av ledende politikere i Europa. Men SV bryr seg ikke. Halvorsen står standhaftig ved imamens side, også iført slør når det passer ønsket image for dagen, som under stemmesanking i Pakistan. Man er da human?" skriver Storhaug, og fortsetter slik: "Det er skremmende å vitne SVs hykleriske moral og nærmest foraktfulle likegyldighet for det fantastiske samfunnet som er skapt her." Storhaug konkluderer slik om SVs menneskesyn: "La det være klart: 'Gode' SV har ikke et bedre menneskesyn enn kollegene i regjeringen. SV har bare et snevrere syn." Les Storhaugs artikkel i sin helhet på rights.no.

HonestThinking kommenterer: På flere forskjellige områder ser vi nå stadig tydeligere at den multikulturelle ideologien blir mer og mer totalitær, og at den tilhengere legger for dagen en utrolig kynisme. Dette siste gir seg mange utslag, noe vi snart vil komme tilbake til.

 


To britiske forskere langer ut mot kolleger

20.03.2007. Paul Hardaker og Chris Collier er begge forskere ved britiske Royal Meteorological Society. De to professorene ga nylig, på en konferanse, uttrykk for at enkelte klimaforskere smører tykt på. Hardaker og Collier er ikke i tvil om at oppvarmingen er delvis menneskeskapt, men kritiserer sine kolleger for å overdrive konsekvensene av drivhuseffekten. Dette melder Aftenposten (vår uthevelse).

Merk også hva Olav Kjeldseth-Moe, professor, ITA/UiO, skrev i Dagbladet i forrige uke (våre uthevelser): At menneskeskapt virksomhet bidrar til global oppvarming er sannsynlig, men omfanget er usikkert. Oppvarming og avkjøling de siste 1000 år og mer, viser derimot at naturlige og sterke, ja trolig sterkere årsaker til klimaendring, også eksisterer. Påvisningen av dette og forskning i mulige årsaker til naturlige klimaendringer er en viktig virksomhet som bør oppmuntres ved finansiering. Det er Dagbladet og Simonsen som tror at jorda er flat når de benekter dette og håner klimaskeptikere. God forskning aksepterer ikke så lett et resultat som en udiskutabel sannhet, men ønsker å være åpen for andre etterprøvbare alternativer. Klimaforskning er komplisert og selv om mye god forskning er gjort, er det ennå all grunn til å se på resultatene som forløpige hypoteser. Dette blir også sagt av klimapanelet i den vitenskapelige delen av deres rapport, så vidt meg bekjent.

HonestThinking kommenterer: Vi gir, på generelt grunnlag, vår tilslutning til den generelle holdning Kjeldseth-Moe tilkjennegir ovenfor. Vi mener det blir helt feil når noen hevder at det er hevet over enhver tvil at de klimaendringene vi faktisk observerer, helt og fullt, eller i det alt vesentlige, skyldes menneskelig aktivitet. Derimot mener vi altså at vi må ta høyde for at det kan forholde seg slik, og at vi derfor, ut fra føre-var-prinsippet, bør ta visse forholdsregler allerede nå. Om vi venter til vi er 100% sikre, kan det, her som i enkelte andre spørsmål, bli for sent.

 


20.03.2007. Vil Europa slå ring om sine frihetstradisjoner? For tyve år siden eksisterte ikke problemstillingen. Professor Daniel Pipes mener at det europeiske kontinentet nærmer seg sin historiske normaltilstand; krig.

Pipes har nylig vært i Danmark for å motta det danske Trykkefrihedsselskabets frihetspris og ble i den anledning intervjuet av Jyllandsposten. Slik innleder document.no en kommentarartikkel vi ønsker å anbefale våre lesere.

HonestThinking spør : Har noen norske riksdekkende medier omtalt tildelingen av denne prisen til Pipes, eller er dette blitt forbigått i stillhet er i landet? Tips mottas med takk.

 


20.03.2007. Nytt tenåringsdrap 17. mars. Seks drept de siste månedene. Les om saken i Dagbladet.

 


Ny oppdatering 19.03.2007 (noen mindre justeringer 20.03.2007). Vi er altså blitt utfordret på om det virkelig kan være så ille som vårt opprinnelige oppslag 13. mars tilsa (se nedenfor). Vi begynner med et utdrag fra professor Daniel Pipes sin artikkel The 751 No-Go Zones of France (14.11.2006):

They go by the euphemistic term Zones Urbaines Sensibles, or Sensitive Urban Zones, with the even more antiseptic acronym ZUS, and there are 751 of them as of last count. They are convienently listed on one long webpage, complete with street demarcations and map delineations.

What are they? Those places in France that the French state does not control. They range from two zones in the medieval town of Carcassone to twelve in the heavily Muslim town of Marseilles, with hardly a town in France lacking in its ZUS. The ZUS came into existence in late 1996 and according to a 2004 estimate, nearly 5 million people live in them.

Vi minner om den fire dager gamle Dagblad-artikkelen Rasende demonstranter angrep Thommessen. Angrepet mot Venstre-nestlederen var forøvrig førstesideoppslag i VG. (Vi noterer ellers i vantro at noen ser ut til å tro at om bare franskmennene hadde unnlatt å bygge alle disse heslige høyblokkene i drabantbyene sine, da ville alt ha vært så mye bedre...)

Vi fortsetter, uten ytterligere kommentarer, med en opplisting av noen relevante artikler:

Vi tror vi har våre ord i behold; situasjonen i et stort antall områder i Frankrike er mildt sagt problematisk. Politiet blir ikke respektert, ambulanser og brannbiler må ha eskorte for å kunne kjøre visse steder (akkurat som i en del svenske forsteder), vold og lovløshet preger gatebildet, osv. Begrepet "sensible urbane soner" ser primært ut til å være en eufemisme for områder der den franske staten ikke lenger har full kontroll. Slik var det mange steder før opptøyene i 2005, og det har neppe blitt bedre etter den tid. Som Aftenposten sier det ovenfor, alt tyder på at myndighetene har mistet grepet. Dermed står det ved lag at Frankrike strengt tatt ikke lenger er en stat (se begrunnelse nedenfor).

Takk til de av våre lesere som har engasjert seg i denne saken!

Merknad 13.03.2007. Dette oppslaget er baser på en artikkel i The Brussels Journal. Vi er imidlertid blitt kontaktet av en leser som mener vi er blitt villedet av BJ. Han hevder at det ikke er slik at myndighetene i Frankrike har måttet gi opp i hvert fall deler av sin autoritet over 750 urbane områder. Vi undersøker nå saken, og vil komme tilbake til den i løpet av noen dager. Vi ber lesere som har relevant informasjon, om å kontakte oss.

Opprinnelig oppslag 10.03.2007. Sitat fra Wikipedia: En stat er et sett institusjoner som innehar autoritet til å lage regler som styrer folket i ett eller flere samfunn og har indre og ytre suverenitet over et bestemt territorium. Ifølge Max Webers innflytelsesrike definisjon har en stat monopol på legitim bruk av fysiske tvangsmidler. Dette følger av at staten inkluderer institusjoner som væpnede styrker, statsadministrasjon eller statlig byråkrati, domstoler og politi.

HonestThinking kommenterer: I Frankrike har myndighetene måttet gi opp i hvert fall deler av sin autoritet over ikke mindre enn 750 urbane områder. Strengt tatt er Frankrike derfor ikke lenger en stat. På litt lengre sikt vil Frankrike enten blir delt i flere stater, eller det må dramatiske endringer til for å gjenopprette statens autoritet. Flere av dem som mener Hallgrim Berg tegner et for negativt bilde av utviklingen i Europa, kunne ha godt av å filosofere litt over situasjonen i Frankrike (samt England og Sverige, m.fl.).


19.03.2007. Påstanden om at politisk islam (også kalt islamisme, vår mrk) utgjør en samlet og enhetlig trussel mot Vesten, står ikke for en nærmere prøve. Ikke på noen måte. Enhver som har tatt seg bryet med å granske saken, vil ha oppdaget at det finnes store variasjoner blant tilhengerne av islamisme. Dette skriver Aftenpostens korrespondent i Midtøsten, Per A. Christiansen i dagens avis (papirutgaven, del 1, side 12). Han bygger særlig på artikkelen The Moderate Muslim Brotherhood (pdf) av Robert S. Leiken og Steven Brooke "i siste nummer av det prestisjetunge utenrikspolitiske tidsskriftet Foreign Affairs".

HonestThinking kommenterer: Vi er helt enige med Christiansen; det er viktig at alle sider av en sak blir belyst. Når mange i Vesten er opptatt av at islamister stadig styrker sin stilling i vår del av verden, er det klart at det hører med til bildet at en del av dem faktisk legger stor vekt på demokrati. Målet må alltid være en så sannferdig beskrivelse av virkeligheten som mulig. Vi anbefaler derfor de som har tilgang på papirutgaven av Aftenposten, og lese Christiansens artikkel. Den inneholder interessante opplysninger. Det gjør helt sikkert også den ferske Foreign Affairs-artikkelen av Leiken og Brooke, men den kan vi ikke kommentere for vi har ikke rukket å lese den ennå.

Det er imidlertid en anne side av denne saken vi ønsker å nevne. Christiansen er altså begeistret for "det prestisjetunge utenrikspolitiske tidsskriftet Foreign Affairs", og den aktuelle artikkelen av Leiken og Brooke.  Men har Christiansen, eller noen av hans kollegaer i Aftenposten, noen gang tatt for seg artikkelen Europe's Angry Muslims, publisert nettopp i Foreign Affairs, og skrevet nettopp av Robert S. Leiken? Tilsynelatende ikke, for vi har søkt på aftenposten.no uten å få noen treff, og når vi søker via google finner vi bare document.no, rights.no, bki.no og HonestThinking.org som har referert denne artikkelen. Hvorfor det?

PS: Christiansen er opptatt av at "politisk islam [ikke] utgjør en samlet og enhetlig trussel mot Vesten". Greit. Men politisk islam er en trussel mot Vesten selv om den ikke er helt samlet og enhetlig. Det betyr bare at drømmen om det ene, store, verdensomspennende kalifatet kanskje går i vasken (med mindre islamistene blir flinkere til å samle seg); folk i Europa vil uansett få valget mellom (a) å konvertere til den ene eller andre retningen innenfor islam, (b) bli dhimmier, eller (c) emigrere. Dersom altså multikulturalistene klarer å trumfe igjennom prosjektet sitt.

 


19.03.2007. I Europa lever vi i en ny verden de siste årene. Det er en verden av stigende frykt og selvsensur. Trusselen er på bordet. Snakker eller skriver man for åpent og ærlig om de negative sidene av islam og islamisme, ber man om trøbbel.

De verste truslene kommer jo fra islamistene. Men det finnes andre trusler fra andre kanter. Mens jihadister dreper og skader og begår hærverk mot ambassader, er det også ikke-muslimer som på sin egen måte forsøker å bringe kritikere av islam til taushet. Dette skriver Bruce Bawer, ukas skribent hos HRS.

HonestThinking kommenterer: Bawer er innom noen av de samme problemstillingene vi har vært opptatt av i det siste. Vi ser stadig klarere tegn på at multikulturalistene beveger seg i totalitær retning (de har ikke noe annet valg, siden kartet ikke lenger stemmer med terrenget), og de bruker stadig tøffere metoder for å stoppe munnen på sine kritikere.

 


http://www.telegraph.co.uk/news/graphics/2007/03/15/wimm15big.gif

Flere titalls millioner mennesker vil immigrere til Vest-Europa i perioden frem mot 2050, ifølge FNs beregninger. Øst-Europa vil derimot oppleve en dramatisk befolkningsnedgang. (illustrasjon: The Telegraph). 

16.03.2007 (oppdatert 18.03.2007). Ifølge de seneste prognoser fra FN, vil de neste fire årtier medføre en global folkevandring uten sidestykke i menneskehetens historie. Dette melder Telegraph.co.uk. Se også pressemelding m.m. fra FN.

Minst 2,2 millioner immigranter vil ankomme den rike verden hvert år frem mot 2050. Befolkningen vil øke med flere milliarden i Afrika, Asia og Midtøsten. Av disse vil flere titalls millioner emmigrere til Europa og Amerika, mens den opprinnelige befolkningen i disse landene vil stagnere eller synke i antall.

HonestThinking kommenterer: Kan vi nå håpe på litt selvransakelse rundt omkring? La oss kort nevne noen av dem som bør føle seg forpliktet til å kommentere de nye prognosene fra FN:

  • SSB. SSB har laget fremskrivninger for Norge der høyalternativet bygger på at nettoinnvandringen i hele perioden fra 2010 til 2060 i gjennomsnitt ikke må overstige 24.000 per år. Men allerede i 2006 hadde Norge en nettoinnvandring på mer enn 23.000. Selv etter fremleggelsen av de nye tallene fra FN kan det riktignok tenkes at SSBs fremskrivninger slår til, det er ikke der problemet ligger. Problemet er at SSB har unnlatt å beskrive hva som kommer til å skje dersom nettoinnvandringen i løpet av de neste 50 årene skulle finne på å bli høyere enn det nivået vi allerede nå har kommet opp på. Dette er en alvorlig sak for byrået, og det er alvorlig for de politikere og byråkrater som har myndighet over SSB, men som ikke foretar seg noe i sakens anledning. I første omgang bør SSB føle seg forpliktet til å kommentere sine egne fremskrivninger i lys av de nye tallene fra FN.
  • Stortingspresident Thorbjørn Jagland. Det er bare litt over to uker siden han skrev følgende i en kronikk i Dagsavisen: "Et minimum måtte være å invitere en av de ekspertene på demografi som har tilbakevist påstandene som Hallgrim Berg framfører." (vår uhevelse) Hva sier du nå, Jagland? Har du tenkt å forbigå de ubehagelige FN-tallene i stillhet, eller kan vi forvente at du modifiserer eller trekker tilbake din kritikk av Berg?
  • Professor Per Fugelli. I et stort Dagblad-innlegg kalt Det paranoide prosjekt skrev han følgende: "I talen til FrPs landstyre i november 2005 truer Carl I. Hagen med at Norge vil få muslimsk flertall om 50 år. Statistisk Sentralbyrå har beregnet at mennesker med muslimsk tro vil utgjøre mellom 8-12% av befolkningen i 2060." Du er professor i sosialmedisin, Fugelli, hvilket betyr at du har alle de nødvendige forutsetninger for å forstå hvorfor det er god grunn til å sette spørsmålstegn ved SSBs fremskrivninger. Er du en forsker som ønsker å tilføre samfunnsdebatten noe i kraft av din faglige tyngde, eller er det noe annet du holder på med?
  • KrF-formann Dagfinn Høybråten. 18.02.2006 kunne vi i Magazinet lese om Høybråten som dagen før ”fyrte løs” mot Frp, og dermed også mot alle oss andre som mener at den pågående demografiske utvikling etterhvert vil gjøre Norge til et muslimsk land. Du er forpliktet på Bibelens ord om å elske sannheten og å tale sant. Hva sier du nå, Høybråten? Er det sant at Norge og Europa står overfor dramatiske demografiske prosesser, eller er dette bare skremselspropaganda fra Frp og enkelte andre?

 


18.03.2007. Håvard Simensen innrømmer i Aftenposten 14. mars at jeg (dvs OJA) aldri har gått inn for ”ensartet etnisitet” i Norge, men at dette kun var hans ”lesning” av noen av mine skriverier. Innleggene hans føyer seg likevel pent inn i et mønster som bør få alarmklokkene til å kime hos enhver sann demokrat.

En av dem som er opptatt av de aktuelle problemstillingene, er filosofen Roger Scruton. Han påpeker at den europeiske eliten fornekter konsekvensene av innvandringspolitikken, og har som en av sine hovedstrategier å møte kritikere med anklager om rasisme og fremmedfrykt, i stedet for å drøfte de faktiske forhold.

Jeg har to spørsmål til Simensen og andre som slår om seg med drøye anklager mot innvandringsskeptikere om dagen. Er det mulig å benekte at Scruton er inne på noe vesentlig? Er det enhver borgers rett å uttrykke bekymring også i følsomme og vanskelige spørsmål når utviklingen bærer preg av ikke å være bærekraftig, eller mener dere virkelig at ytringsfriheten ikke bør omfatte den typen virksomhet som for eksempel HonestThinking bedriver?

Ovenstående er en gjengivelse av vår korte replikk Fornekter følgene av innvandring, Aftenposten 17. mars.

HonestThinking kommenterer: På Håvard Simensens blogg finner vi, under overskriften Hva mener HonestThinking?, følgende:

Lurer du på hva nettstedet HonestThinking mener om hva slags etnisk sammensetning Norge helst burde ha? Les en samling sitater fra HonestThinking.

Simensen har altså samlet en del sitater fra oss, og lagt disse ut på bloggen sin. Vi tolker dette slik at han er opptatt av sannhet, og han mener tydeligvis at han har en god sak, så han har ikke tenkt å gi seg uten sverdslag. Fine greier! Vi skulle ønske det var flere meningsmotstandere som ham, som ikke er fornøyd med bare å slenge ut litt retorikk her og der, men som vil gå i dybden på ting. At vi (i dette tilfellet OJA) blir konfrontert med hva vi selv har skrevet, er selvsagt bare rett og rimelig. Og dersom Simensen kan vise at vi har skrevet ting som ikke holder mål, eller at vi tidligere har skrevet noe som motsier det vi hevder nå, ja så skal vi selvsagt stå til regnskap for det.

Men hva er det egentlig denne sitatsamlingen viser? Simensen ser ut til å mene at den dokumenterer at vi er tilhengere av et etnisk rent Norge, hvilket ganske enkelt ikke stemmer. Han har samlet sammen alt det "bevismateriale" han kunne finne, men hvem som helst kan klikke på ovenstående lenke for å se hva han har funnet, og vil kunne konstatere at vi ikke har de synspunktene Simensen forsøker å klistre på oss. Han har derfor indirekte bidratt til å dokumentere at våre synspunkter nettopp ikke er hva han forsøker å få dem til å se ut som (for dersom saken hadde vært den at vi faktisk har skrevet om behovet for et etnisk rent Norge, ja da hadde Simensen selvsagt tatt med de sistatene som beviste det, og ikke de andre sitatene som han nå må nøye seg med).

Men for all del: Det er helt korrekt at vi gang på gang har advart om at dagens innvandringspolitikk legger grunnlaget for fremtidige etniske motsetninger. Dette er et stort og vanskelig emne, og vi synes det er like problematisk og fortvilet som alle andre tilhengere av demokrati, menneskerettigheter og humanisme. Vi kan godt utdype alt dette senere, men nøyer oss her og nå med å komme med noen komprimerte utsagn som vi ber både venner og uvenner merke seg nøye:

  • Vi skal gjerne slutte å snakke om etnisitet dersom noen kan overbevise oss om at vi har tatt feil på dette området. Enn så lenge er vi imidlertid av den oppfatning at det finnes en rekke grunner til å tro at menneskets natur er slik at etnisitet (les: eksistensen av etniske grupper - som selvsagt er noe mer enn bare 'sosiale konstruksjoner'), enten vi liker det eller ikke, er en viktig faktor for å forstå hvordan samfunn fungerer. Det finnes mye faglitteratur på området, og disse spørsmålene kan bare avgjøres ved forskning. Synsing basert på sinnelagsetikk er ikke godt nok. Dette burde alle ærlige mennesker kunne bli enige om (eller hva sier du, Simensen?). Våre meningsmotstandere må altså påvise at vi tar feil når vi hevder at etniske skillelinjer vil bli et problem i fremtidens Europa, ikke bare kritisere oss for at vi i det hele tatt tar opp temaet.
  • Vår holdning kan oppsummeres slik: HonestThinking er positiv til så stor etnisk variasjon som mulig, men ikke større enn det (inspirert av et berømt sitat av Albert Einstein).

Kan vi håpe på en litt mer rasjonell debatt i fortsettelsen, basert på objektivitet, vitenskapelighet og rasjonalitet, i stedet for politisk korrekhet?

 


Dårlig integrerte muslimer vil ha frihet men ikke for alle

18.03.2007. Jeg har spurt mange muslimer om de elsker samfunnets friheter. De svarte
umiddelbart: «Selvfølgelig. Ingen velger slaveri framfor frihet.» Men da jeg gikk i dybden, oppdaget jeg at miljøet i praksis betrakter disse friheter som kjernen til krisen de opplever i norsk hverdag. Slik innleder Walid al-Kubaisi sin artikkel Mørkets fabrikk i Klassekampen 10. mars.

HonestThinking kommenterer: Det er en spesiell glede for oss igjen å kunne presentere en artikkel av al-Kubaisi. Nok en gang kommer han med tankevekkende observasjoner fra et unikt perspektiv. Herved anbefalt!

 


18.03.2007. Kjønnsdelte gymtimar og fritak frå drama- og musikktimane. Det muslimske rådet i Storbritannia vil at skulen skal ta meir omsyn til at dei muslimske elevane skal få praktisera trua si.

I eit dokument på 72 sider, offentleggjort 21. februar, bed Det muslimske rådet i Storbritannia om at dei muslimske elevane i den britiske skulen skal få betre høve til å praktisera den religiøse trua si. Rådet er misnøgt med at somme skular ikkje har vore «opne for dei legitime og fornuftige krava frå muslimske foreldre og born som er opptekne av å innfri påboda som trua deira krev». Dette skriver Svein Gjerdåker i en artikkel i Dag og Tid.

 


17.03.2007. Leeds University beskyldes for å ofre den akademiske frihet av frykt for islamsk trakassering. Universitetet hadde annonsert et foredrag av den tyske forfatteren og politologen Mathias Küntzel, som er en spesialist på islamisme, og som skulle omhandle islamsk antisemittisme i Midtøsten. Foredraget var en integrert del av en to-dagers workshop om Hitler-nazismens virkningshistorie.

Onsdag 14. mars annonserte Leeds-universitet at de avlyste foredraget med Küntzel, grunnet sikkerhetshensyn. Universitetet hadde da mottatt e-poster fra muslimer som protesterte mot foredraget, og som hevdet at bare å antyde en forbindelse mellom nazisme og islam utgjorde en fornærmelse. Les mer i Norge IDAG.

 

Berlin 1942: Amin al-Husseini, stormufti av Jerusalem, tar en prat med Adolf Hitler.

 

Amin Al HusseiniAmin Al Husseini

Amin al-Husseini på Nazimøte i Berlin.

Amin Al Husseini

Muslimske nazi-soldater i tradisjonell islamsk bønn.

For informasjon om forbindelsen mellom nazismen og den islamske jødeforfølgelse i moderne tid, se samleside hos Tellthechildrenthetruth.com.

 

 


HonestThinking deltar på SKUP

16.03.2007. Kan vi etter 11.september-angrepene i 2001 snakke om en ny verdensorden mellom "oss" i vest og "de" i øst? På  SKUP-konferansen settes det fokus på utviklingen av islamsk ekstremisme og mediedekningen av den. Hvordan bør mediene forholde seg til islamsk ekstremisme? Skal pressen kun rapportere eller har den en større rolle å spille?

Innledere: Den britisk/arabiske journalisten og kommentatoren Adel Darwish og journalisten Isioma Daniel (Stavanger Aftenblad) som måtte flykte fra ekstremistene i Nigeria. I panelet sitter Ole Berthelsen (Nettavisen), Jens Tomas Anfindsen (HonestThinking) og Dag Herbjørnsrud (Ny Tid).

Hele programmet for SKUP-konferansen.

  

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 
 Søk i HonestThinking

 Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Men de som i dag tar med seg middelalderen, stammesamfunnet og æresdrapene beriker ikke det norske samfunn."

Rögnvaldur Hanesson, Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, i en kommentar på E24 Næringsliv.

 

"Men vi har et eget land, vi har et skriftspråk, tradisjoner, flere helt egne språk, mange hundre år gammel kultur. Vår unike identitet. Skulle det virkelig bli alvor, kan vi kanskje flytte menneskene til et annet land, men alt dette som er Maldivene vil forsvinne."

Visemiljøminister Abdullhai Majeed uttaler seg til A-magasinet (23.03.2007) om klimatrusselen

 

"I dag tror vi at Vesten og islam er uforenlige størrelser, men det stemmer ikke."

Tariq Ramadan, sitert i artikkelen Islams moderate ansikt, Klassekampen 31.03.2007

 

"For brorparten av den opplyste middelklassen handler dannelse om å tilpasse seg en rådende samstemmighet i tiden, altså tidsånden, samt å signalisere til omverdenen at de er i stand til å reprodusere noe av denne samstemmigheten."

Komponist Helge Iberg

kronikk i Aftenposten

 

"Er det rart afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?"

 Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, i et debattinnlegg i Aftenposten

 

"[...] ingenting vekker slikt raseri som sanninga"

Jon Langdal i omtale av Pierre Bourdieu sin bok Viten om viten og refleksivitet, Klassekampen 03.03.2007

 

"Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet."

1.amanuensis i religionshistorie ved UiO, Torkel Brekke, til Universitas (sitert i Klassekampen 10.03.2007)

 

"Den må være blind og døv som ikke ser at vi nå går inn i en epoke med kriger og revolusjoner"

Jan Hårstad
leserinnlegg i Klassekampen 20.02.2007

 

"Brobygging har lite for seg hvis det er enveiskjøring på broen."

Hallgrim Berg

intervjuet av Morgenbladet om islamiseringen av Europa

 

"Vi vil heller si at Norge regjeres av en kompakt majoritet som er velmenende, idealistisk, men i bunn og grunn ønsker å stenge virkeligeheten ute, og gi seg sine drømmer i vold. Ikke forstyrr oss! I gamle dager fortjente dette betegnelsen reaksjonær."

Redaktør Hans Rustad
Hva er borgerlige mennesker? document.no

 

"Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. En hver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det."

Professor Fredrik Barth
intervjuet av Forskerforum

 

"Det er behov for å enes om en slags kjøreregler [...] [som sikrer] at alle skal ha rett til å hevde meninger ute å bli trakassert."

Professor Knut Kjeldstadli
i artikkelen En tredje nasjon?
Klassekampen 19.12.2006

 

"For min del tykkjer eg det har vore altfor lite kulturrelativisme i den norske debatten og politikken."

Minoritetsforsker Randi Gressgård

Forskning.no, 31.12.2006

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.