Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


HonestThinking i Klassekampen

29.03.2006. Tor Bach mener at ”anstendige mennesker kan ende som alibier for mørke krefter” dersom HonestThinking får republisere kritikk folk retter mot oss (se egen sak nedenfor).

Dette er religiøs språkbruk, og derfor ganske så avslørende. Bach er tydeligvis overbevist om at han selv representerer lyset, mens HonestThinking representerer ”mørke krefter”. For i hans forestillingsverden handler ikke innvandringspolitikk om etiske dilemmaer eller vanskelige avveininger mellom kryssende hensyn, men om det godes kamp mot det onde.

Vi mener det er på tide at venstresiden (og deler av høyresiden) går i seg selv. Er det ikke en selvfølge i et demokrati at man må kunne jobbe for en mer restriktig innvandringspolitikk uten å bli utsatt for personlig sjikane og æresskjelling, eller kvasi-religiøs fordømmelse med antydning om 'mørke krefter'? Folk må få lov å være både høyre- og venstreorienterte, både islamister og kristenfundamentalister, både ateister, agnostikere, humanetikere, pietister og mere til. Det har med toleranse og ytringsfrihet å gjøre. Men meningsterror og hersketeknikker som har til hensikt å gjøre det tungt og vanskelig å fremme visse typer synspunkter, hører ikke hjemme i et fritt og demokratisk samfunn. Les vårt svar på Bachs kritikk >>>

 


29.03.2006. Det er meget beklagelig at Otto Jespersen synes det er helt greit med bibelbrenning. Han setter et dårlig eksempel ved å skjende andres helligdommer for å markere sine meninger. IRN er bekymret over at religiøse følelser i så liten grad blir respektert i det offentlige rom, der det skal være plass for både religiøse og ikke-religiøse oppfatninger. Les mer på irn.no >>>

 


Debatt i Klassekampen

28.03.2006. Under denne overskriften har Barbro Svensson i dag et nytt innlegg i Klassekampen. Ett av hennes hovedpoeng er at den svenske statsråd Orback har sagt omtrent det han er sitert på, men at det er tatt ut av sin sammenheng. Svensson skriver bl.a. følgende:

Dock är citatet delvis riktigt, men lösrykt ut av kontext. Överfört citerade Orback «den gyllende regeln» ur NT. Konkret sa han att i Sverige har man policyn att föra minoritetspolitik på ett sådant sätt att också majoriteten skulle kunna leva i minoritetsposition. Av detta följde som svar på en konkret fråga att vi skall vara öppna och generösa mot Islam och muslimer för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss. En annorlunda vändning från ministern, spetsat, lite provokativ! Inte sagt att muslimer kommer i majoritetsposition, men principen står fast.

Kommentar overflødig.

 


Debatt i Klassekampen

27.03.2006. Det er mulig vi burde føle oss beæret, for Tor Bach maner, i et innlegg i Klassekampen 21. mars, venstresiden i Norge til kamp mot HonestThinking. Vi må nøye oss med å komme med et utdrag av innlegget, for Bach nekter ikke bare HonestThinking å republisere hans kritikk mot oss, han ønsker ikke, etter hva vi forstår, at hans innlegg skal være tilgjengelige på nettet i det hele tatt (hvorfor?):

Det blir etter hvert problematisk at folk tillater [HonestThinking] å presentere deres debattartikler på sin fremmedfiendtlige nettside. Anstendige mennesker kan ende som alibier for mørke krefter – mens voldelige og enda mer åpent ekstremistiske grupperinger jubler og linker ivrig til [denne] konspiranoide nettside.

Trollet sprekker når det kommer ut i lyset. Det er en gammel lærdom. Det er imidlertid forskjell på rampelys og søkelys. Noen troll trives utmerket i rampelyset, men sprekker i det øyeblikket de får satt et kritisk søkelys på seg. [HonestThinkings] påstått hemmeligholdte rapport er et godt eksempel på det siste.

La oss derfor gå sammen om å sette søkelyset på hva [HonestThinking] påstår, ikke godta at det [de] sier er sant før vi har sjekket det, og slutte å la [dem] publisere innlegg på det nettstedet som handler om alt annet enn ærlig tenkning.

Vårt svar vil snart komme på trykk i Klassekampen. I mellomtiden kan jo folk lese advokat Brynjar Østgårds ferske innlegg i Aftenposten om Meningsterror i 30 år.

Pål Hellesnes, nestleder i RV, har også skrevet et innlegg mot HonestThinking (Klassekampen 24. mars). Han har (foreløpig) ikke svart på vår henvendelse om å få gjengi hans innlegg, så vi nøyer oss også her med å gjengi noen utdrag:

[HonestThinking] har over lengre tid forsøkt å framstille seg selv som [en tankesmie] som ikke har en egen agenda, men bare stiller «ubehagelige spørsmål» om innvandringspolitikk. Bildet er i ferd med å slå sprekker, og en passus i [HonestThinkings] siste innlegg i Klassekampen (22/3) er spesielt avslørende. [Der står det]: «Enkelte grupper innvandrere er faktisk nokså konsekvent mindre kriminelle enn de opprinnelige innbyggerne i vertslandet. Burde ikke en slik oppførsel være en selvfølge også for de andre innvandrergruppene?» [HonestThinking] mener med andre ord at innvandrere er forpliktet til å være mindre kriminelle enn innfødte – et ganske drøyt standpunkt vil mange si.

Vi vil svare Hellesnes her på våre nettsider etter at vår svar til Bach har stått på trykk i Klassekampen. Men utgangspunktet for den kommentaren fra HonestThinking som Hellesnes siterer ovenfor, er altså de alarmerende høye kriminalitetstallene i Sverige. Vi minner derfor om den blodferske saken fra Dagens Nyheter om "krig mot svenskarna".

 


27.03.2006. Vi har i flere år gjentatte ganger hevdet at man i innvandringsdebatten står overfor etiske dilemmaer og vanskelige avveininger mellom kryssende hensyn, og at det derfor må bli slutt på polariseringen mellom de slemme innvandringsskeptikerne og de snille innvandringstilhengerne. Det er derfor oppmuntrende at flere røster nå gjør seg gjeldende med et lignende budskap.

For oss ser det ut til at både HELGE SVARE og JAN EGIL KIRKEBØ undervurderer utfordringene knyttet til innvandring og integrasjon. Og det virker også som om minst en av dem (som så mange andre i den offentlige debatten) misforstår hva det er SSB har "lovet" (og hva SSB i det hele tatt er i stand til å "love") om den demografiske utviklingen på lang sikt. Dette siste kommer vi nok tilbake til. Vi er likevel glade for alle tegn på at det blir mindre meningsterror og mer nyanser i innvandringsdebatten.

 


27.03.2006. Vågen av personrån som drabbat Malmö det senaste året är till en del "ett krig mot svenskarna". Det säger elva unga rånare med invandrarbakgrund som motiv till att de bara ger sig på svenska ungdomar. Les mer i Dagens Nyheter >>>

 


25.03.2006. Nok en gang opplever Frankrike at banlieu-ungdommer går amok. I tillegg til vanlig pøbel-opptreden, er det også utøvd vold mot uskyldige. Aftenposten melder at flere hundre franske ungdommer ble arrestert torsdag. Svært få av ungdommene var opprinnelig med i demonstrasjonen mot den nye, omstridte arbeidsloven.

 


25.03.2006. I høst la UDI-ledelsen en hemmelig plan om å vente med å avslå søknader fra irakiske kurdere - i håp om at regjeringsskiftet sist høst skulle føre til en mer liberal politikk overfor gruppen flyktninger. Les i VG, Dagbladet og Norge Idag.

 


25.03.2006. I kjølvannet av opptøyene i Frankrike og karikaturstriden rettes nå søkelyset mot en alarmerende utvikling i Europas storbyer: Fremveksten av parallelle samfunn og bydeler totalt preget av ikkevestlige innvandrere. Dette skriver TERJE SVABØ, daglig leder, tankesmien CIVITA, i en kronikk i Aftenposten 22. mars.

I en ellers meget god og interessant kronikk skriver Svabø også følgende: Det var ikke å forvente at våre fremste politikere for 30 år siden skulle kunne forutse hvilke utfordringer innvandringen fører med seg. Det var heller ikke grunn til å forlange at de skulle se konsekvensene av at skoler og bydeler etterhvert ville få et flertall av ikke-vestlige, og hvilke utfordringer det måtte føre til.

HonestThinking kommenterer: Dette er ikke spesielt overbevisende. Det manglet ikke på advarsler den gangen våre politikere åpnet for ikke-vestlig innvandring. Riktignok kom mange av advarslene fra folk som ikke akkurat fremsto som spesielt sympatiske, men det kan vel neppe sies å være en akseptabel grunn for at politikerne kunne tillate seg suverent å overse alle motforestillinger som ble lagt frem.

Og ikke minst kan man lure på om det den gangen i det hele tatt ble gjort noe seriøst forsøk på å analysere mulige fremtidsscenarier. I den grad det eventuelt skjedde, kan kvaliteten på arbeidet neppe ha vært spesielt god (siden så få politikere ser ut til å ha skjønt hvordan det måtte gå). I så fall betyr det at politikerne valgte å kaste seg ut i etterkrigstidens største sosiale eksperiment uten å ha hatt stort annet å bygge på enn mer eller mindre gode intensjoner.

Se ellers replikk i Aftenposten til Svabø fra advokat Brynjar Østgård under overskriften Meningsterror i 30 år.

 


25.03.2006. Under denne overskriften skrev professor Janne Haaland Matlary om innvandringspolitikk i Signert-spalten i Aftenposten 18. mars. Hennes hovedpoeng, slik vi oppfatter det, er at vi må komme bort fra dette skillet mellom "oss" og "dem".

HonestThinking kommenterer: Vi er overrasket over at en så kunnskapsrik og dyktig person som Matlary tyr til så billige argumenter. Man kan jo spørre seg om det er slik at dette skillet mellom oss og dem bare er kunstig, eller om det er et reelt skille som bunner i faktiske forskjeller (kulturelle, etniske, religiøse, språklige).

For det første mener vi at svaret på ovenstående er nokså opplagt; det finnes en rekke forskjeller som ikke lar seg bortforklare, og disse forskjellene er av en slik karakter at de i noen situasjoner skaper et "oss" og "dem".

For det andre er det visse forutsetninger som må være oppfylt dersom det ikke skal være et skille mellom oss og dem. Og en av de viktigste forutsetningene er at begge parter må være enige om at det ikke er grunnlag for nevnte skille. Problemet for Matlary er at store grupper av innvandrere demonstrerer klart og tydelig at de selv oppfatter skillet som reelt, samt at de ønsker å opprettholde det.

Konsekvensen er at skillet mellom oss og dem vil bli opprettholdt på ubestemt tid. Ikke sant, Matlary?

 


25.03.2006. For et par dager siden var vi på halv-sju-debatt i Oslo. Det var også document.no, hvis kommentar treffer veldig godt på enkelte punkter. Se dessuten referat i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Vi synes innlegget til Bjørgulv Braanen (sjefredaktør i Klassekampen) var ekstra interessant. Han sa flere ting vi gjerne sier oss enige i, f.eks. da han kritiserte folk som, på bakgrunn av sinnelagsetikk, slår seg selvtilfredse på brystet fordi de har de riktige meningene, mens det vi trenger er mer konsekvensetikk for å navigere i dette vanskelige landskapet.

Men da Braanen hevdet at islam/islamisme ikke utgjør noen trussel mot Norge og Europa, fikk vi hakeslepp. Mens Paris på ny står i brann, mens problemene tårner seg opp i stadig flere europeiske storbyer, og mens fagfolk slår alarm, så hevder altså Braanen at alt er vel? Vi har problemer med å forstå hva han kan ha ment.

 


25.03.2006. Sjefredaktør Helge Simonnes hadde i går en interessant kommentar i Vårt Land med utgangspunkt i boken Gud bevare Danmark av den danske avisredaktør Erik Bjerager. Hans hovedpoeng er at Danmark må være seg bevisst det kristne verdigrunnlaget nasjonen har og ikke skusle det bort gjennom en misforstått tenkning om at alle religioner skal likebehandles.

 


HonestThinking i Klassekampen

23.03.2006. I et tidligere innlegg har vi sitert den svenske statsråd Jens Orback på følgende: "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.” Det har blitt reist tvil om ektheten av dette sitatet. Les om det foreløpige resultatet av våre undersøkelser her >>>

 


25.03.2006. Kjeilens kronikk får motbør også fra religionshistoriker ALEXA DØVING. Vi noterer med interesse at heller ikke Døving ser ut til å forstå hva SSB sier og hva de ikke sier om et fremtidig muslimsk flertall i Norge (se vår merknad nedenfor).

 

23.03.2006. Høyskolelektor METTE TOLLEFSRUD går i Aftenposten i dag sterkt i rette med Tore Kjeilens kronikk fra 18. mars. Hun skriver bl.a. følgende:

Randi Gressgård, minoritetsforsker ved Universitet ved Bergen mener å se noen mønstre i den pågående debatten som her i avisen er kalt "striden om islam". I en kronikk fra juli i fjor refererer hun til nettstedet "HonestThinking" og omtaler det som "en elitistisk folkelighet der et fellesnostalgisk, nasjonalistisk budskap formidles gjennom et akademisk språk og en polert "dot-com"-overflate". Hun hevder at til grunn for dette budskapet ligger et regnestykke om at Norge og verden vil bli overtatt av muslimene om få år. Jeg nevner dette, fordi tekstene og retorikken Gressgård viser til er forbausende lik den Tore Kjeilen bruker i sin kronikk når han avslutter med å si at muslimer om noen generasjoner kan "være i flertall i Norge".

HonestThinking kommenterer: Vurderer Tollefsrud i det hele tatt muligheten for at Kjeilen og vi andre har rett på dette punktet? Altså at en eller annen gang i inneværende eller neste århundre så vil faktisk flertallet av befolkningen her i dette landet ha sine røtter i muslimske land. SSB har selvsagt ikke lovet at dette ikke vil skje, de hevder bare at det ikke kan skje så fort som på 50 år.

 

Fra 20.03.2006. Tore Kjeilen hadde 18. mars en kronikk i Aftenposten med overskriften Jeg er bekymret for Norge. Der skriver han bl.a.:

Men i Europa har tradisjonalistiske grupper skapt en drømmesituasjon for islamistisk misjon, som kan rette seg mot de yngre generasjoner. Tradisjonalistiske foreldre klarer sjelden å bygge gode strukturer som tilfredsstiller unge menneskers behov, mens islamistene kan tilby klare svar og fellesskap.

HonestThinking kommenterer: Vi mener Kjeilens kronikk er viktig, ikke minst fordi den viser hvorfor det sannsynligvis vil være fåfengt å løse de raskt voksende problemene ene og alene ved hjelp av bedre integreringspolitikk. God integreringspolitikk er viktig, men det er ikke mye som tyder på at det i seg selv vil være nok.

 


HonestThinking i Magazinet

22.03.2006. Selv om det neppe overrasker noen at Mellomkirkelig råd ser seg selv som motpart til den politiske høyresiden, er det redelig av Olav Fykse Tveit å tilkjennegi dette åpent. Les mer i Magazinet >>>

 


20.03.2006. I en kronikk i Aftenposten (08.03) argumenterer Shoaib Sultan og Asghar Ali (S&A) for nødvendigheten av en mer presis begrepsbruk i den offentlige debatten om islam. Jeg kunne knapt være mer enig. S&A trekker frem tre islamske begreper om hvilke det hersker særlig forvirring, og om hvilke det er særlig viktig å være godt orientert, nemlig jihad, sharia og fatwa. Jeg ønsker å knytte en kort kommentar til S&As utlegning av jihad-begrepet >>>

 


15.03.2006 (oppdatert 17.03.2006). Det nye aktualitetsmagasinet Memo er lansert. På bladets forside kan vi, under overskriften "Frykter sosial bombe", lese at arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen omtaler innvandring som "vår tids største politiske utfordring". Han fortjener ros for klar tale i intervjuet på side 29 - 30.

På side 31 - 33 er flere personer intervjuet om disse problemstillingene, bl.a. HonestThinking-redaktør Ole Jørgen Anfindsen. Dessuten gjengir Memo vårt innvandringspolitiske manifest. Dessverre har den såkalte etterteksten falt ut fra gjengivelsen i Memo, men manifestet finnes i sin helhet her på HonestThinking.

Noen reaksjoner i pressen:

 • Fargerikt fiendskap?, spør kommentarredaktør Erling Rimehaug i Vårt Land 17.03.2006. Når Mulla Krekar sier at Vesten er i krig med islam og at muslimene i Europa formerer seg som mygg, så er det stadig flere som får en følelse av at han er inne på noe. [...Men] det [er] så fortvilet dumt [...] når oppmerksomheten rettes mot hvor mange muslimer det kommer til å være her i landet om 50 år – og enda verre når det skremmes med at de vil benytte sin tallmessige makt til å innføre sharia. Hva vet vi om hva som skjer med islam – og hvordan sharia vil bli fortolket - om 50 år?
 • HonestThinking kommenterer: For det første kan vi være ganske sikre på at samfunnet kommer til å bli totalt forandret dersom dagens utvikling skal få fortsette, uansett hva muslimer i Vesten måtte mene om sharia i 2050. For det andre: Erling Rimehaug er en av norsk presses mest erfarne kommentatorer, og han er spesielt kjent for sine analytiske evner. Vi utfordrer ham til å analysere hva som kommer til å skje når følgende ingredienser blandes:
  • Vesten presser på for at muslimer som har bosatt seg her, skal bli mer som oss.
  • Både moderate og ikke fullt så moderate muslimske ledere er bekymret for en sekularisering av muslimer i Vesten, og setter svært mye inn på å hindre en slik utvikling.
  • Den vestlige verden har faktisk (akkurat slik muslimske intellektuelle påpeker) visse ganske alvorlige problemer, f.eks. knyttet til relasjonene mellom menn og kvinner.
  • Befolkningsveksten i flere av de landene våre innvandrere kommer fra, er sterk, samtidig som vestlige kvinner føder for få barn.
  • Innvandrere blir, av en rekke ulike og tildels kompliserte årsaker, ofte tapere på arbeidsmarkedet i vestlige land, med alle de problemer det medfører.
  • Og litt til.
  • Så hva tror du, Rimehaug? Hvor stor er sannsynligheten for at vi lykkes med Scenario A i etterteksten til manifestet?
 • Norsk innvandrerforskning er feig (Dagbladet 16.03.2006): "Vi må diskutere det faktum at etniske nordmenn før eller seinere er en minoritet i dette landet, sier [professor Sigurd] Skirbekk til MEMO."
 • Politisk korreks (VG-bloggen 16.03.2006). Der skriver Anders Giæver bl.a. at "Memo bringer egentlig ikke så veldig mye nytt inn i debatten". Ikke det? Vi utfordrer ham og hans kollegaer i VGs politiske kommentaravdeling til å ta stilling til vårt innvandringspolitiske manifest.
 • Memo satser overraskende tradisjonelt, skriver redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen 16.03.2006 . Han føyer likevel til at leserne får møte HonestThinkings redaktører "i fri utfoldelse". Javel? Vi utfordrer ham til å sørge for at vårt innvandringspolitiske manifest blir kritisert og drøftet i Klassekampen. Få aviser i Norge har en åpnere og friere debatt, og her har vi da også blitt skjelt ut etter noter både av den ene og den andre. Greit - vi har ønsket debatt, og vi har fått det. Men nå har vi klargjort en viktig del av fundamentet for vår tenkning om innvandringspolitikken - kanskje våre kritikere kan gjøre det samme?

 


16.03.2006. Oppropet til Salman Rushdie og 11 andre intellektuelle ble gjengitt i Aftenposten tidligere denne måneden.

HonestThinking kommenterer: Den store svakheten ved dette manifestet, slik vi ser det, er at det ikke sier noe om den demografiske utviklingen eller innvandringspolitikken. Vi tror det er flere faktorer som i dagens situasjon samvirker til å gjøre det overveiende sannsynlig at islam faktisk vil seire over vesten, med mindre vi snart er villige til å foreta noen smertefulle kursjusteringer. Vi fører i dag en politikk som i det lange løp neppe lar seg forene med demokrati. Det betyr i så fall at vi er på vei mot en eller annen totalitær ideologi, og islamisme peker seg ut som den mest sannsynlige (kanskje etter et mellomspill med en totalitær variant av dagens multikulturalisme).

 


15.03.2006 (oppdatert 16.03.2006). Ghozlan åpner i sin kronikk knallhardt med henvisning til høye standarder for rasjonalitet og debattmoral, men det argumentative innholdet i artikkelen hans lever ikke opp til disse samme normene. Vi ønsker kun å påpeke det vi anser som ett meget sentralt forhold. Les vår kommentar her >>>

Se også:

Fra 12.03.2006: En god debatt krever høy moral når det
gjelder henvisninger og referanser, og en kritisk sans overfor
både eget og andres ståsted. Men alt dette blir det første offeret når antireligiøse krefter bastant kjører sitt korstog mot islam
og muslimer. Av forstander BASIM GHOZLAN, Det Islamske Forbundet. Les hans kronikk på aftenposten.no >>>

 


15.03.2006. Det pågår for tiden tydeligvis en slags kampanje mot Hege Storhaug og Human Rights Service (HRS), se f.eks. Klassekampens debattside i dag, med innlegg fra Bergen Arbeiderparti. Det er neppe tilfeldig at kampenjen mot HRS kommer akkurat nå, for våre politikere skal i disse dager ta stilling til nye bevilgninger til bl.a. HRS.

Hvor smålig er det mulig å bli? Så lenge man bevilger det mangedobbelte beløp til organisasjoner som støtter den rådende ideologien, burde det være et absolutt minimum at man i hvert fall opprettholder de allerede knøttsmå bevilgningene til organisasjoner som kommer med motforestillinger.

 


15.03.2006 (oppdatert 16.03.2006). Vårt innlegg om Svenskesviket har fått tilsvar fra henholdsvis Shoaib Sultan og Barbro Svensson. Begge har velvilligst gitt oss tillatelse til å gjengi innleggene deres.

 


13.03.2006. Fire av ti muslimer i Storbritannia vil innføre sharialovgivning i deler av landet. Det viser en meningsmåling som ble gjennomført på oppdrag fra avisen Sunday Telegraph. Les mer i Magazinet >>>

 


13.03.2006. Det blir ingen varig fred mellom Vesten og islam før et islamsk kalifat er gjenreist. Det sier Mulla Krekar. I dette intervjuet gir han et innblikk i de radikale islamistenes tanker i kjølvannet av karikatur-striden. Les i Dagbladet >>>

HonestThinking kommenterer: Mulla Krekar er neppe representativ for flertallet av muslimer som bor i Vesten, kanskje ikke engang for flertallet av verdens muslimer. Men de sakene han er opptatt av, avgjøres ikke ved flertallsavstemninger, men av demografiske, kulturelle og religiøse prosesser.

 


11.03.2006. I vår egen anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og jødene, skrev vi:

Islam og jødene er altfor overbevisende og altfor utfordrende til å bli tiet i hjel eller ignorert. Det får ikke hjelpe at Gabriel er en glødende nykristen eller at boken hans tegner et forskrekkelig bilde av islams primærkilder. Bokens påstandsinnhold er saklig og ligger åpent for saklig dementi. Undertegnedes vurdering tilsier at eventuelle kritikere har en vanskelig oppgave foran seg.

Dette ser imidlertid ut til å ha vært en feilvurdering, i alle fall delvis, for islamforskeren Oddbjørn Leirvik har levert det som må betegnes som tungtveiende kritikk av visse påstander i denne boken. Konkret dreier det seg om Gabriels påstander om at over fire millioner egyptere ble drept under den islamske invasjonen av egypt, og at mer enn to millioner egyptiske kristne i de første to århundrene med islamsk herredømme fikk tungene skåret ut fordi de nektet å snakke språket til de arabiske, muslimske erobrere. Disse tallene, hevder Leirvik, er grovt overdrevne.

Vi har ingen innvendinger mot Leirviks kritikk, og ser oss nødt til å innrømme at det later til at Gabriel her har presentert grove faktafeil. Det er ingen tvil om at dette svekker Gabriels troverdighet som fagperson. Dessverre. For det at Gabriel opererer med overdrevne tall i de ovenstående eksempler, har liten eller ingen innvirkning på det vi betrakter som det viktigste bidraget fra Gabriels bøker, nemlig den faglige utlegning av det normative, teologiske grunnlaget for væpnet jihad og jødeforfølgelse innen islam. Vi har fortsatt inntrykk av at Gabriel besitter store kunnskaper på dette feltet, noe også Gabriels svarBasim Ghozlans kritikk synes å understøtte. Vi kan bare beklage at Gabriels bidrag på dette feltet er bragt i vanry.

 


HonestThinking i Vårt Land

08.03.2006. Mellomkirkelig råd (MKR) ved Vebjørn Horsfjord protesterer (22.02) mot min kritikk av domprost Olav Dag Hauges foretrede hos Yussuf al-Qaradawi. En svakhet ved Horsfjords argumentasjon er imidlertid at han gjennomgående tillegger meg synspunkter jeg aldri har fremmet og ikke har. Horsfjord tillegger meg den mening at MKR ”ikke har kompetanse til å holde kontakt med Islamsk råd Norge” (IRN) og at ”Anfindsen mener at al-Qaradawis synspunkter er grunn god nok til å ikke møte ham for å frembringe et budskap om fred”. Alt dette er feil. Det jeg har sagt og det jeg mener, er bare at det er graverende at Hauge møter Qaradawi uten å ha noen særlig aning om hvem det er han treffer. Les hele innlegget >>>

Andre innlegg i denne debatten, i omvendt kronologisk rekkefølge:

 


I følge en artikkel i Morgenbladet 14.02.2014 ble denne kvinnen ikke voldtatt, det var det visstnok hennes venninne som ble; selv ble hun bare mishandlet.

08.03.2006 (oppdatert 18.02.2014). I forbindelse med kvinnedagen gjør vi våre norske og skandinaviske lesere spesielt oppmerksom på en artikkel fra FronPage Magazine der det hevdes at "A Muslim rape epidemic is sweeping over Europe". Artikkelen er lenket opp og presentert på vår engelske forside.

Dette er forøvrig et grelt eksempel på at svenske kvinner betaler en skyhøy pris for den feilslåtte innvandringspolitikken i Sverige, jfr den pågående debatten i Klassekampen.

 


HonestThinking i Klassekampen

07.03.2006. Mitt innlegg 23. februar om innvandring og kriminalitet, samt om det politiske klimaet i Sverige, har avstedkommet tildels sterke reaksjoner (KK 2. og 3. mars). Jeg nevnte der at det ikke lyktes meg å finne rapporten jeg hadde sett omtalt som ”Brott bland svenskar och invandrare”. Nå viser det seg at rapporten egentlig heter ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet”, og dette er nok en viktig årsak til at jeg ikke fant den. Men jeg innrømmer at jeg likevel burde ha funnet den, og jeg legger meg flat for kritikken på det punktet.

Innlegget drøfter forøvrig problemene med den svenske innvandringspolitikken og hvordan den er et svik ikke bare mot det svenske folket, men mot hele Norden. Les innlegget her >>>

 


Debatt i Vårt Land

07.03.2006. Domprost Olav Dag Hauge svarer på kritikk vi har rettet mot ham på bakgrunn av hans uttalelser om Yusuf al-Qaradawi. Vårt Land, 7. mars, side 25.

 


Debatt i Klassekampen

06.03.2006 (oppdatert 07.03.2006). Shoaib Sultan svarer i dag i Klassekampen på vårt tidligere innlegg om 'Ali Kriminell'. Han skriver bl.a.:

Anfindsen påpeker det problematiske ved å sammenligne æresdrap og familietragedier. Her har Anfindsen absolutt et poeng, men jeg tror han også misforstår. Jeg anerkjenner det særegne ved æresdrap, men spørsmålet er hvorfor de strenge kravene man stiller når noen vil kalle en familietragedie for et æresdrap ikke brukes når drapsmannen er brun i huden. Det, Anfindsen, er dilemmaet. Det er imidlertid når han skal påpeke den neste svakheten at dr. scient Anfindsen beveger seg ut på meget tynn is. Les Sultans innlegg i sin helhet >>>

 

Merknad fra HonestThinking: Noen av Sultans innvendinger blir besvart i et innlegg i Klassekampen 7. mars. Dette gjelder særlig påstanden om at jeg har oversett betydningen av sosioøkonomiske faktorer. NB: Mitt innlegg ble skrevet før jeg kjente til Sultans innlegg.

 


 

Debatt i Klassekampen

06.03.2006. Anne Sofie Roald svarer i dag i Klassekampen på vårt tidligere innlegg om islamske rettslærdes syn på et å slå sin kone. Les hennes innlegg her >>>

02.03.2006. “Jeg har aldri sett eller hørt noe sted i moderate islamistiske miljøer som Det muslimske brorskap at man kan slå kvinner”, sier Anne Sofie Roald til Klassekampen (24.02).

Undertegnede har derimot flere ganger lest at representanter for Det muslimske brorskapet forklarer og forsvarer mannens rett til, under bestemte betingelser, å slå sin hustru. De aktuelle utlegningene har vært konsistente og nærmest ordrett identiske. Les mer >>>

 


05.03.2006. Hva har størst påvirkning på Norge: Yusuf al-Qaradawis islamisering eller Osama bin Ladens bomber? Hvem er farligst: Terroristen bin Laden eller den "moderate" al-Qaradawi? I denne analysen av al-Qaradawis liv og lære kritiserer Walid al-Kubaisi to norske religiøse lederes omtale av ham. Fra kronikken:

Gjenopprettelse av det islamske kalifatet har likeledes en fascistisk inspirasjon: "Slik Mussolini har rett til å gjenopprette det romerske imperiet, har muslimene samme rett." Og han forklarer det islamistiske imperiets område slik: "Andalucia, Sicilia, Balkan, Sør-Italia og øyene i Middelhavet er islamske kolonier som igjen må annekteres til islams favn". [...] Men ambisjonene stopper ikke der: "Etter dette må vi forkynne islam inntil det blir bare én religion i verden". Slik talte al-Banna da han skrev om sin misjon til ungdommen.

Og denne drømmen har ikke forsvunnet. Tvert imot fikk den nytt drivstoff i Europa da muslimske innvandrere begynte å utgjøre minoriteter, og etter at al-Qaradawi med en teologisk begrunnelse klarte å utvide drømmen til å omfatte hele Europa.

Les al-Kubaisis Aftenposten-kronikk om islamisme >>>

 


04.03.2006. I sin faste spalte denne lørdagen har Håkon Harket noen meget interessante betraktninger om ytringsfrihet, dialog og gjensidig respekt. Vårt Land side 26 (tips oss dersom denne artikkelen er tilgjengelig elektronisk). Herved anbefalt.

 


HonestThinking i Magazinet

03.03.2006. Lørdag 18. februar kunne vi lese i Magazinet om KrF-leder Dagfinn Høybråten som dagen før ”fyrte løs” mot Frp, og dermed også mot alle oss andre som mener at den pågående demografiske utvikling etterhvert vil gjøre Norge til et muslimsk land. I sin iver etter å ta et oppgjør dem som nå skaper uro og "skremmer" folk med skumle prognoser om hva fremtiden vil bringe, var ikke Høybråten snauere enn at han brukte fleip og klare forsøk på å bagatellisere det som skjer. Dette fikk en av oss til å skrive en kronikk i Magazinet >>

 


03.03.2006. Tor Bach retter i Klassekampen i dag hard kritikk mot vårt tidligere innlegg om Ali Kriminell. Vi har bedt ham om tillatelse til å gjengi innlegget hans, men han har, i svært så klare ordelag, avslått dette. Her er et sitat fra avslutningen:

Denne rapporten har blitt gjenstand for offentlig debatt, både i aviser og på TV og den er gjort offentlig tilgjengelig etter alle kunstens regler, i tråd med de strenge offentlighetsprinsippene som råder i det landet Anfindsen omtaler som ”et av Europas mest ynkelige og patetiske samfunn”. Kanskje mer ynkelige og patetiske er Ole Jørgen Anfindsens forsøk på å beskrive en virkelighet som ikke finnes. På godt norsk kalles det, med mindre man ikke er ved sine fulle fem, å lyve.

Jeg innrømmer i mitt innlegg i Klassekampen 7. mars at jeg burde ha funnet den aktuelle rapporten fra Brå, og skriver derfor at jeg legger meg flat for kritikken på dette punktet.

 


HonestThinking får kritikk i Klassekampen

02.03.2006 (oppdatert 03.03.2006). Under overskriften "Polemiska lögner" går Barbro Svensson i dag sterkt i rett med det vi skrev om Sverige i vårt innlegg om Ali Kriminell 23. februar. Hun skriver bl.a.:

Anfindsen kallar rapporten ”en sjokkrapport”. Det uttalandet visar hur ignorant Anfindsen är om svensk verklighet. I Sverige är innehållet i rapporten varken nytt eller shockerande i den mening Anfindsen vill insinuera. För det första är rapporten en fortsättning av en tidigare rapport om brottsfrekvenser och natioanlitetsbakgrund (1996:2). För det andra har man i Sverige slått fast att stora delar av samhällsutvecklingen under och efter 1990-talets kris gick i helt fel riktning. Denna krisen ledde till dramatiskt ökad arbetslöshet, minskad politisk styrning, nedrustning av offentligt stöd till alla behövande parallellt med en ökning av flyktingar från krigshärjade land. När det gäller framför allt nya invandrare innebar det en kaotisk och misslyckad integreringspolitik. Les hele innlegget >>>

HonestThinking vil svare i Klassekampen. Nedenfor følger det som tidligere har stått om saken.

01.03.2006. Den 23. februar hadde en av oss et innlegg på trykk i Klassekampen, med noen replikker til Shoaib Sultans firesiders artikkel to dager tidligere. Merk forøvrig at uttrykket "Ali Kriminell" er hentet fra nevnte artikkel av Sultan.

I vårt innlegg drøfter vi bl.a. den forholdsvis ferske rapporten om innvandreres overrepresentasjon på kriminalstatistikken i Sverige, samt den meget påfallende observasjon at denne rapporten er vanskelig å få tak i på nettet:

"Den mest nærliggende konklusjonen er at konsekvensene av den svenske innvandringspolitikken ikke tåler dagens lys, samt at svenske medier ikke har den intellektuelle og moralske integritet som trengs for å ta et oppgjør med hykleriet som rir det svenske samfunnet som en mare." Les vårt innlegg her >>>

Etter at vi skrev ovenstående, er vi blitt tipset om at rapporten faktisk er tilgjengelig på nettet.

 


02.03.2006. Vår tidligere forskerkollega Arve Meisingset er bestyrtet over innholdet på HonestThinking, og anklager oss for rasisme. Vi opplever dette som en urimelig anklage, og har forsøkt å få ham til å definere presist hva han faktisk mener med hhv "rase" og "rasisme".

I en epost av 09.02.2006 skrev han følgende til oss: "Fordi jeg bruker ordet i betydninga KULTURELL rase og ikke kun GENETISK rase. Ordet rase brukes i en utvidet betydning i forhold til den opprinnelige, mens den opprinnelige betydninga er nærmest utgått på dato, og er lite relevant i dag. Det er kulturell rasisme som er hovedtemaet i dag, og den er ikke finere enn genetisk rasisme! Derfor er det en avsporing av debatten å påpeke at man ikke er rasist i den ekstensjonelle betydninga mhp gener."

Vi publiserer i dag ytterligere tre innlegg av Meisingset: Et tredje og siste innlegg i hans oppgjør med oss i etterkant av debatten i Klassekampen i januar, et innlegg om demografi samt et nytt innlegg han hadde på trykk i Klassekampen i dag. I omvendt kronologisk rekkefølge:

 


02.03.2006. Etter førstesideoppslag om, og intervju med, Hege Storhaug fra Human Rights Service (HRS) i Klassekampen 21. februar har det vært den rene hetskampanjen mot henne. Dette er, etter vår vurdering, ganske så avslørende. Storhaugs dyktighet er en enorm frustrasjon for mange, både norske antirasister og en del innvandrere, og hennes synspunkt om at myndighetene ikke bør gå i dialog med islamister, blir nå brukt til å stemple henne og/eller HRS som ekstremistisk.

Vi er ikke overbevist om at det er fornuftig at myndighetene skal nekte å gå i dialog med folk som kan karakteriseres som islamister, men dette er likevel et helt legitimt standpunkt å innta. Storhaug bekrefter forøvrig i samtale med oss at hun ikke har problemer med at HonestThinking er i dialog med f.eks. Basim Ghozlan.

Man kan nesten få inntrykk av at noen har som mål å få slutt på at det offentlige bevilger midler til HRS. Hvor smålig går det an å bli? Det offentlige bevilger, så vidt vi kan forstå, det mangedobbelte beløp til alle mulige antirasistiske formål, mens man altså bare bevilger svært så beskjedne beløp til å støtte dem som forsøker å komme med motforestillinger til den rådende ideologien/politikken. Her er det altså store skjevheter allerede i utgangspunktet, og det vil være en skam dersom denne hetskampanjen lykkes.

 


Debatt i Studentersamfunnet

01.03.2006. Tid: Onsdag 1. mars kl 1900, Sted: Betong (kjelleren i Chateau Neuf). Et par år etter Sovjetunionens fall kom Samuel P. Huntington med en tese om at verdens konflikter, og det som kan være kimen til nye globale kriger, vil dreie seg om kultur framfor økonomi og ideologi. Dette var utgangspunktet for onsdagsdebatten denne kvelden. I panelet satt følgende:

 • Halvard Leira, Dr.gradsstipendiat NUPI
 • Unni Wikan, professor i sosialantropologi
 • Jan Arild Snoen, frittstående skribent og liberaler
 • Ole Jørgen Anfindsen, redaktør HonestThinking

Arrangør var Studentersamfunnet.

 

 


Arkiv fra vår norske forside i februar 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i januar 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i desember 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i november 2005, finnes her >>>

 

Arkiv fra vår norske forside i perioden ultimo september - primo november 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside tredje kvartal 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside første halvår 2005, finnes her >>>


 

 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

Bildet: En ekstrem islamist kommenterer europeisk innvandringspolitikk ("dere gravde deres (egen) grav - ligg i den"). Jfr hva Statsråd Jens Orback sa til svensk P1 09.11.2004 ifm et integrasjonsministermøte i Holland: "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.”

Sitat hentet fra leserbrev i Världen i Dag 27.01.2006

 

"Democracy go to hell "

"Freedom go to hell "

Tekster på plakater i et islamistisk demonstrasjonstog i London nylig.
Avbildet i for eksempel
Time Magazine, 20.02.2006, s 22.
Die Zeit, 16.02.2006, s 47.

BBC, 05.02.2006.

 

"Islam vil komme tilbake til Europa som seierherre"
Imam Yusuf al-Qaradawi
Sitert av MEMRI

 

"De mest ambisiøse beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge om 50 år kan ha en muslimsk minoritet på under 20 prosent. Muslimene vil altså forbli en minoritet uten avgjørende politisk makt i overskuelig framtid. Men enkelte ønsker å framstille utviklingen annerledes og fremmer absurde framtidsscenarier som skremmer."

Islam-ekspert Kari Vogt, intervjuet av
Klassekampen 25.02.2006

 

"Snarere finnes det øyeblikk i historien da konfrontasjon er en nødvendig forutsetning for en ærlig dialog."

Harald Stanghelle

Aftenposten, 14.02.2006

 

"Som alle samfunn på randen av sammenbrudd, er det fokus på dekadanse og homofili. Det siste har jeg ikke noe problem med, men det første har jeg ganske mye imot."

Kristopher Schau
Dagbladet, 02.02.2006.

 

"Hvis religiøse grupper bedømmer hverandre etter en slik mistenkeliggjøring har vi bare en ting å vente, krig."
Basim Ghozlan
Anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og terrorisme

 

"Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, de dør på grunn av selvmord"

Arnold J. Toynbee

Britisk historiker (1889 - 1975)

 

"Dagens islamistiske fundamentalisme og den arabiske baathismen er arter av den samme totalitarismen som ødela Europa i det 20. århundre."

Kjersti M. Høgestøl og Martin E. Sandbu (Liberalt Laboratorium)

Aftenposten, 28.12.2005

 

"Ideen om Norge må dekonstrueres."
Halvor Finess Tretvoll, Samtiden 3/2005.

 

"Kritikk, diskusjon og dissens er det som kan gjøre et samfunn bedre. Skarp debatt gjør at vi kan bryte med konformitet og selvsensur, som det er så mye av i det norske samfunnet"
Knut Olav Åmås, uttalelse til MSE noe før han ble debattredaktør i Aftenposten 01.01.2006.

 

"Tenkende mennesker spør hvilke faktorer det er som hjelper til med å skape totalitære bevegelser. En av disse faktorene er de intellektuelles forræderi"
Paul Berman, Klassekampen 16.11.2005
(artikkelen er oversatt fra engelsk, og sto opprinnelig i Samtiden 4/2005)

 

"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

 

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

 

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

 

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

 

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

 

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]"
Anja Bredal, samfunnsforsker, til Klassekampen, 23.07.2005.

 

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige."
Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

 

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.