Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt manifest.

 


05.11.2005: Den verdenskjente og kontroversielle politikeren og forfatteren Ayaan Hirsi Ali, som skrev manuset til filmen «Submission», og som nå lever under konstant politi-beskyttelse, har skrevet et brev til Theo van Gogh (oversatt til norsk). Se særlig de sitatene fra van Goghs drapsmann som hun gjengir.

Dagbladet, som altså publiserte Alis brev på norsk, valgte å markere en viss avstand fra henne i en lederartikkel der de bl.a. skriver: "Men det er ingen grunn til å lytte ukritisk til Ayaan Hirsi Ali. Hun har rett til å hevde at islam er uforenlig med viktige vestlige verdier, og hun har rett til å hevde at integrasjon er umulig på grunn av religionens innhold. Men hennes bilde av islam er ikke automatisk lik den religionen millioner av europeere bekjenner seg til. Det er få ubestridelige sannheter i denne debatten, men én ting er sikkert: Det var ikke islam som tok livet av Theo Van Gogh."

En av redaktørene av HonestThinking skrev på bakgrunn av dette et innlegg i Dagbladet der det konkluderes slik: "Dagbladets påstand om at det ikke var islam som tok livet av Theo Van Gogh fortoner seg som ganske innholdstom. Vi vet jo at Van Goghs morder representerer en liten men ikke ubetydelig, radikal og militant minoritetsstrømning innen islam. Og selv om dennes islam-tolkning nok er ekstrem, er den ikke rent vilkårlig. Dermed er det dette som er helt sikkert: Det var en radikal og militant måte å forstå og praktisere islam på som tok livet av Theo Van Gogh."

 


05.11.2005: Antirasistisk Senter (ARS) hadde, ifm vår beklagelse fra 1. november (se nedenfor), lagt ut på sin hjemmeside en kommentar der det bl.a. står: "Det er ikke ofte vi ser våre meningsmotstandere beklage angrep på oss, men nettstedet med det snodige navnen 'Honest Thinking' (sic) har faktisk gjort nettopp dette." Når man først har dummet seg ut, og må bite i det sure eplet og innrømme det, er det jo fint at den som har følt seg urimelig behandlet, i hvert fall anerkjenner at beklagelsen er mottatt, så det setter vi pris på.

Det som imidlertid ikke er greit, er at ARS fortsatte slik: "Bakgrunnen var at [HonestThinking] hang seg på den høyreekstreme svertekampanjen mot Antirasistisk Senters ungdomsaktiviteter. [...] der ungdom med minoritetsbakgrunn deltar i ulike friluftsaktiviteter, herunder å ta jegerprøven. Dette ble fantasifullt omtalt som at 'antirasister driver våpenopplæring for muslimer' med alle tenkelige koblinger til all verdens ondskap som skulle komme ut av dette." (vår uthevelse)

Dette er fullstendig feil. HonestThinking har aldri skrevet at "antirasister driver våpenopplæring for muslimer" (om andre har gjort det, kjenner vi ikke til). Vi påpekte at ungdommer med tilknytning til Agenda X har vært siktet for medvirkning til ekstrem vold. Dette er hentet fra hhv VG og Dagbladet, og så langt burde det hele være ukontroversielt. Det vi gjorde feil, og som vi fortsatt beklager på det sterkeste, var at vi koblet dette opp mot ovennevnte våpenopplæring ifm jegerprøven, men altså uten at muslimer (eller islam) ble nevnt med ett eneste ord. Vi har heller ikke koblet dette mot innvandrere. Vårt opprinnelige poeng (som vi altså innser var for dårlig underbygget) hadde med kombinasjonen av våpen, aggresjon og voldelig adferd å gjøre, uavhengig av religion eller etnisk bakgrunn.

ARS valgte 08.11.2005, etter diverse telefoner og eposter fra HonestThinking, å fjerne ovenstående feilaktige påstander om oss. Men å komme med en beklagelse, det vil de ikke. Tvert imot harselerer ARS videre mot HonestThinking. Leserne får trekke sine egne konklusjoner.

Vår beklagelse fra 01.11.2005: I perioden fra ca 23. oktober til 1. november hadde vi liggende på vår forside en sak om våpenopplæring (ifm jaktprøver) i regi av Agenda X, som er en del av Antirasistisk Senter. Vi mottok kritiske reaksjoner på dette, og valgte å trekke denne saken fra våre sider. Vi ser at dette ble et eksempel på at det gjøres mer ut av en sak enn hva det er grunnlag for - en fremgangsmåte som dessverre er altfor vanlig, men som vi altså selv har gjort oss skyldige i. Vi skal forsøke å skjerpe oss i fremtiden, og beklager det som har skjedd, overfor våre lesere generelt og Agenda X spesielt. Vi er forøvrig ikke i tvil om at Agenda X gjør mye bra for innvandrerungdom, og ønsker lykke til videre.

 


05.11.2005: Etter at opptøyene har holdt på i en drøy uke, og dessuten spredt seg til en rekke nye steder, rapporteres det jevnt og trutt om dette i norske medier. Den som vil holde seg orientert, kan bare følge med på de store nettavisene. Her er noen ferske reportasjer:

Vi får håpe at opptøyene i løpet av noen dager eller uker ebber ut, men de bakenforliggende problemene blir selvsagt ikke borte av den grunn. Og vi kan sannsynligvis forvente en strøm av artikler, kronikker og innlegg i tiden fremover, der man snakker om årsakene til opptøyene. Vår lille spådom er at det store flertallet av kommentatorer ikke kommer til å gå dypt nok i de mange lag av årsakssammenhenger som her finnes. Her er en artikkel av Sandra Lillebø (Dagbladet).

 


Av journalist Didrik Søderlind: "Norske medier setter Holocaustbenektelse på dagsordenen. Kunnskapsminister Djupedal går deretter ut og lover 'kamp mot nazismen'. Hensikten er vel og bra, men Djupedal treffer feil. For Holocaustbenektelse er ikke bare et nynazistproblem. Antisemittismen har også gode levekår hos muslimske ekstremister. De internasjonale trendene er bekymringsfulle." Les mer i forskning.no >>>

 Islamistisk kristenforfølgelse i Indonesia tiltar kraftig. De siste månedene er over 40 kirker blitt tvunget til å stenge på Java. Det er den såkalte Islamske Forsvarsfronten (FPI) som antas å lede kampanjen mot de kristne på øya. Selv om den indonesiske grunnloven garanterer religionsfrihet, enten aksepterer eller bifaller de lokale politimyndighetene forsøket på religiøs utrenskning.

I mangel av kirkelokaler, holdt seks indonesiske kirker sist søndag utendørs økumenisk fellesgudstjeneste. Ca. 1000 radikale islamister samlet seg for å trakkasere og true den kristne forsamlingen. En leder for Den islamske forsvarsfronten truet forsamlingen med at de vil bli drept dersom de fortsetter å arrangere kristne samlinger. Kristenlederne, på sin side, sier de vil fortsette å arrangere utendørs samlinger så lenge de ikke har tilgang til sine kirkelokaler.

Saken bringes nå inn for FN, men vi har ikke registrert at norske medier hittil (per 03.11.2005) funnet det verdt å omtale saken.

Jevnfør med den nylig rapporterte episoden der tre indonesiske jenter ble halshugget på vei til en kristen skole lørdag 29.10.2005. Les nyhetsmeldingen fra Nettavisen (nevnt lenger ned på denne siden) eller les Dagbladets oppslag om saken >>>

 Kommentar fra HonestThinking (03.11.2005): Vi mener det er påfallende at NRK og TV2 (så langt vi har registrert) lot disse opptøyene pågå i ca en uke før de sendte noe om det på TV. Vi har også inntrykk av at kommentarer som har stått på trykk i norske aviser, i uforholdsmessig stor grad er opptatt av språkbruken til den franske innenriksministeren og/eller politiets fremgangsmåte. Disse forholdene er interessante, javisst, men er det noen som på ramme alvor mener at situasjonen i franske innvandrerforsteder hadde vært vesentlig bedre dersom man bare hadde gjort ting litt annerledes her og der?

Vår vurdering tilsier at det som skjedde i England for noen uker siden, og det som nå skjer i Frankrike, er symptomer på et problemer som stikker mye dypere enn at noen ungdommer er blitt provosert av en fransk politiker som er litt stor i kjeften eller at politiet kanskje ikke har opptrådt så klokt som de burde (uten av vi har grunnlag for å ta stilling til dette siste). Dette handler, slik vi ser det, om at det sannsynligvis er bortimot umulig å lykkes med integrering av innvandrere når den demografiske utviklinen er slik den har vært i Europa de siste 30 årene og vel så det. Les hele HonestThinking-kommentaren her >>>

 


I Indonesia ble tre jenter halshugget på vei til en kristen skole lørdag 29.10.2005. En fjerde jente ble alvorlig skadd. Les nyhetsmeldingen fra AP hos Nettavisen >>>.

 


Torsdag 27.10.2005 ble det klart at dansk politi har arrestert fire menn i alderen 16 til 20 år mistenkt for å ha planlagt terrorisme. De fire skal være fra Midtøsten, men har alle vokst opp i Danmark. Terroraksjonen skulle utføres et sted i Europa i løpet av kort tid, [...] Dagen etterpå ble det klart at også en svenske settes i forbindelse med den danske aksjonen. En 18-åring fra Kungälv nord for Göteborg ble i forrige uke pågrepet av bosnisk politi, og sitter nå fengslet i Sarajevo. Mannen ønsket å bli selvmordsbomber, og sto trolig i forbindelse med de fire som ble arrestert i Danmark. Les mer i vg.no >>>

Les også i VG: 30 kilo sprengstoff funnet hos terrormistenkte.

Saken er omtalt også i andre aviser, f.eks. Jyllands-Posten og Dagens Nyheter.

 


Den danske Fremskridtsparti-politikeren Annelise Jøng Pedersen ble 17.10.2005 overfalt av to innvandrergutter. Angriperne knuste brillene hennes, slo ut to tenner og ga henne en dyp flenge i pannen. Hun måtte innlegges på sykehus. De to guttene forklarte ugjerningen med at Fremskridtspartiet er et rasistparti. Les mer i dagbladet.no >>>

 


Nye tall viser at nesten 60 prosent av norsk-pakistanerne som gifter seg i Pakistan gjør det med en slektning. Bare 3 prosent oppgir at de giftet seg av kjærlighet. Les mer i dagbladet.no >>>

Bakgrunn: Artikkelen i Dagbladet bygger bl.a. på en ny rapport fra Human Rights Service:  "Flere har hevdet at integreringen vil gå seg til med tiden. Det statistiske materialet over den gruppen nye borgere som har lengst botid i Norge og som også er den største, den pakistanske, indikerer at dette ikke stemmer. Materialet er tvert om foruroligende, og levner lite håp om at dagens virkemidler, som i hovedsak er dialog, informasjon og hjelpetiltak ved ufrivillige ekteskap, ikke fungerer etter intensjonen. [...] Dette er det et problem som er i ferd med å forsvinne, sier Yusuf Gilani (Ap) til Dagbladet.no. Videre hevder han: 'Vi trenger ikke hjelp. Miljøet har tatt tak i dette, gjennom moskeer, foreldregrupper, you name it.' Vel, dette lyder nøyaktig som i alle tidligere debatter de siste årene. Faktiske forhold benektes, statistisk material avfeies, og holdningen er 'vi skal rydde opp'. Interessant nok er begrepet 'vi' ikke stigmatiserende i denne sammenhengen."

Saken sett med norsk-pakistanske øyne: Sajid Mukhtar (28) er født og oppvokst i Norge. Men for å finne kvinnen han ville gifte seg med, reiste han til hjemlandet Pakistan. [...] Nå når jeg er gift med Rizwana har jeg sterkere bånd til hjemlandet mitt i og med at hun er født og oppvokst der. Hadde jeg giftet meg med en kvinne som bare har bodd i Norge, ville båndene mine til Pakistan blitt enda mer svekket, sier han. Les mer i Drammens Tidende >>>

 


PRESS FRA USA drev frem grunnloven i Irak. Den inneholder dype
indre motsigelser, med kimen til nye konflikter og borgerkrig, og den vil utgjøre en ny tragedie i vår bedrøvelige historie, mener Walid al-Kubaisi, som er iraker av fødsel. [...] Forfatningsutkastet ligner på et museum av motstridende forestillinger og maktformer. Alt i begynnelsen av forfatningsutkastet står det at ingen lov blir utstedt hvis den strider mot islams lære og leveregler. Dette setter bom for demokratiet. [...] Den islamistiske bølgen vil ikke fortsette så sterkt i evighet. Den er knyttet til vår tids omstendigheter. Men å sementere islamismen i grunnloven vil få landet til å stivne i religiøse perspektiver og premisser. Forfatningsutkastet opphøyer presteskapets autoritet til en grunnfestet posisjon i landets liv, på samme måte som i Iran. Les hele kronikken i aftenposten.no >>>

 


Her forleden hadde jeg den blandede fornøyelsen å høre et foredrag av den sveitsisk-egyptiske professoren, forfatteren og ideologen Tariq Ramadan i Det Islamske Forbund i Oslo. Møteleder var Lena Larsen, som uttrykte sin begeistring over endelig å ha fått Ramadan til Norge. Advokaten og TV-kjendisen Abid Raja, samt flere forelesere og studenter fra Universitetet i Oslo var også til stede. Av Anne-Liv Gamlem. Les mer i Norge Idag >>>

For alternative synspunker på Ramadans foredrag i Oslo, se egen sak lenger ned på denne siden.

 


I et forsøg på at være åbne, bliver danskerne samtidige ukritiske over for den muslimske religion. Professor i islamiske studier, Mehdi Mozaffari, observerer denne tendens med en frygt for, hvad det vil ende med. Les mer i Jyllands-Posten >>>

 


Ytterligere en mann ble 24.10.2005 skutt og drept idet sammenstøtene mellom ulike etniske grupper i Birmingham fortsetter, melder Bergens Tidende.

Bakgrunn: En 14 år gammel jente skal 18.10.2005 ha blitt angrepet av en gruppe menn og utsatt for seksuelle overgrep. Opptøyene startet fire dager senere da en gruppe på om lag hundre ungdommer bevæpnet med balltrær støtte sammen med politiet. En mann ble drept. Saken er kort omtalt av f.eks. Dagbladet, Aftenposten og VG, mens Klassekampen har skrevet mer utførlig om opptøyene.

Se egen sak lenger ned på siden om den demografiske utviklingen i Storbritannia.

 


Vi er etterhvert blitt ganske vant med at radikale islamister retter drapstrusler mot europeiske politikere, kunstnere, forfattere, skribenter, kollektivreisende, predikanter og filmskapere, for å nevne noen. Nå mistenkes det at en ”bønn” på et islamsk nettsted inneholder en skjult oppfordring til drap av den tyske islamkjenneren og orientalisten Dr. Hans-Peter Raddatz. Les mer her >>>

 


Befolkningen i Storbritannia har de siste tiårene vokst raskere enn noen offisielle prognoser forutsa, hvilket for en stor del skyldes innvandring og innvandrernes fødselstall. Nå blir britene presentert for befolkningsfremskrivninger fra Office for National Statistics (tilsvarende SSB i Norge) som overgår tidligere tall fra den uavhengige tenketanken Migrationwatch UK. Tallene fra Migrationwatch har før blitt avfeid som altfor høye, men selv disse har altså vist seg å være for lave. Innvandringen til Storbritannia blir av enkelte fagfolk nå betegnet som "ute av kontroll".

Styreformann i Migrationwatch, Sir Andrew Green, kommenterer saken slik: "Det enorme immigrasjonsnivået er direkte i strid med ønskene til et storet flertall av befolkningen, og har fått lov å utvikle seg uten en reell diskusjon om de langsiktige konsekvensene når det gjelder samhold, fellesskap, livskvalitet og praktiske spørsmål slik som for eksempel det å skaffe boliger, der vi allerede har store problemer." Les mer i The Telegraph >>>

Kommentar fra HonestThinking: Office for National Statistics har altså nå måttet innrømme at de har undervurdert konsekvensene av innvandringen. Det er bare et tidsspørsmål før SSB her hjemme i Norge (og tilsvarende institusjoner i andre europeiske land) vil måtte gjøre det samme.

 


Tidsskriftene Foreign Policy og Prospect har i samarbeid med leserne kåret det de mener er de 100 viktigste intellektuelle. Dagbladet.no omtaler de ti første på listen.

 


Ap ga det norske folk muligheten til å studere. Når folket utdannet seg, belønner Ap dem ved å kalle dem vestkantdirektører og blåruss, og sier at de er uegnet til å styre landet. Erling Fossen kaller dette 'kunnskapsrasisme' i et innlegg i Dagbladet

 


 

Her i Norge har vi flere politisk partier som ikke er representert på Stortinget. Noen av disse partiene gir jevnlig uttrykk for synspunkter som de fleste nordmenn er uenige i. Det er derfor de ikke er på Stortinget. Men det ville likevel ha vært et tap for demokratiet dersom ingen slike partier eksisterte (i det minste et signal om at noe var galt). Og de fleste av oss synes da også det er helt greit at representanter for slike randpartier (på alle kanter) skal få anledning til å ytre seg i media og dessuten delta aktivt i yrkeslivet, både i privat og offentlig sektor.

Dette er jo innlysende, ikke sant? Ekte tilhengere av demokrati kjennetegnes bl.a. ved at de behandler sine meningsmotstandere på en skikkelig måte. Nettopp derfor er historien om den svenske lektoren Richard Jomshof så illevarslende. "Han var skolans bäste lärare, tyckte eleverna. Lyhörd, skicklig, närvarande. Så fick han sparken. Orsaken: Richard Jomshof är Sverigedemokrat."

Utviklingen i Sverige er nå tydeligvis kommet så langt at interessegrupper med mer eller mindre totalitære agendaer (kamuflert som 'toleranse'), godt hjulpet av media, kan presse arbeidsgivere til å sparke personer som har de gale synspunktene. Sverigedemokratene har sikkert både sagt og gjort mye dumt, men det er snakk om et lovlig, politisk parti, og vi kan ikke skjønne annet enn at det er meget farlig for det svenske demokratiets fremtid dersom det som har skjedd med Richard Jomshof skal få danne presedens. Les mer i Sydsvenskan.se >>>

Det hadde vært en stor fordel om Norske intellektuelle, og da særlig de som som kjemper for en liberal innvandringspolitikk (og som derfor er uenige med Sverigedemokratene), ga klart uttrykk for at denne totalitære utviklingen er uønsket ikke bare i vårt naboland, men også i Norge og alle andre land. Redaktører, journalister og andre som har enkel tilgang til media, bør føle seg spesielt kallet. Vi vil konkret utfordre Dag Herbjørnsrud til å sørge for at Ny Tid belyser de prinsippielle sidene av denne saken. Ingen andre nevnt, ingen andre glemt.

 


Jens Tomas Anfindsen fortsetter dialogen med Basim Ghozlan med artikkelen Dialog og konfrontasjon.

Bakgrunn: Vi har i sommer vært i dialog med Ghozlan, som er forstander i Det islamske forbundet. Begge redaktørene i HonestThinking har hatt flere timer lange møter med Ghozlan. Møtene har foregått i en meget god tone, og vi er enige om å fortsette dialogen. Her er Ghozlans svar på den kritikken vi har rettet mot ham. Den kritikken Ghozlan svarer på, samt annen bakgrunnsinformasjon, finnes her >>>

Forøvrig minner vi om HonestThinking sin ”ærlighetsgaranti”: Har vi sagt noe som ikke stemmer, skal det offentlig dementeres!Den gang da pave Benedikt den XVI bare var kardinal Joseph Ratzinger, i 1996, gav han en lengre intervju med en journalisten Peter Seewald. En bearbeidet utskrift av samtalen resulterte i boken Jordens salt. Denne boken gir oss et gløtt inn til mennesket og tenkeren bak "Panserkardinalen". Les HonestThinking sin anmeldelse >>>

 


Tankevekkende artikkel fra Walid al-Kubaisi om Norge og 'det andre'.

 


To nye innlegg i debatten:

Bakgrunn: Siden begynnelsen av juni har en av redaktørene i HonestThinking vært utsatt for en usedvanlig kraftig svertekampje fra Henrik Lunde, informasjonsleder i Antirasistisk Senter (ARS). Dette har hatt form av to innlegg i Klassekampen, samt skriverier på ARS sin hjemmeside (se også ARS sitt arkiv). Ord som 'vrøvl', 'høyreekstrem innvandrerfiendtlig propaganda' og 'rasistiske generaliseringer' har vært brukt gjentatte ganger.

Dette er noe av bakgrunnen for at Walid al-Kubaisi i en helsides artikkel i Klassekampen 3. september kritiserte den antirasistiske bevegelsen for å ha et anstrengt forhold til ytringsfriheten og for å ta i bruk ufine metoder for å stoppe munnen på meningsmotstandere.

Dette fikk Henrik Lunde til å reagere meget skarpt i et tilsvar 15. september, der han gir uttrykk for at han føler seg urimelig behandlet av al-Kubaisi. Han skriver bl.a.: "[...] Men innlegget er et så skittent og feigt angrep på de mange tusener som engasjerer seg mot rasisme i Norge at det ikke kan stå ubesvart. Kubaisi skyter vilt om seg, men det er ingen substans i det han skriver." (se svar fra al-Kubaisi).

Vi syntes Lundes påstand om at det ikke skulle være noen substans i al-Kubaisis kritikk, var i overkant frimodig, så vi skrev et innlegg til Klassekampen. Spesielt lurer vi nå på hvordan vi skal formulere vår bekymring over utviklingen i Norge og våre naboland (se egen sak om Sverige) på en slik måte at vi kan omfattes av Lundes forsikringer om at han slett ikke er ute etter å hindre fri debatt om vanskelige spørsmål. Les innlegget her >>>

Ragnar Næss hadde i sakens anledning et innlegg på trykk i Klassekampen 27.09.2005.

 


Nettstedet The 2nd Draft påstår at vestlige medier videreformidler 'nyheter' om kamphandlinger mellom israelere og palestinere som i virkeligheten er fabrikerte (dvs falske). Påstandene om juks belegges med en 18-minutters video som angivelig viser palestinere som bl.a. later som om de blir skutt og såret. Vi har i den forbindelse noen spørsmål til våre lesere:

  • Har NRK eller TV2 brukt noen av de scenene som vises i ovennevnte video?
  • Har påstandene fra The 2nd Draft blitt tilbakevist?

Vennligst send informasjon til postmaster (at) honestThinking.org


Kristenfolket har tent på å bli pressa til refleksjon over eigen tradisjon. Då står det verre til med kulturradikalarane, meiner filosofiprofessor Gunnar Skirbekk.

"Tendensen går frå kulturradikalismen via AKP(m-l) til dei nye media – det å ikkje problematisere sin eigen ståstad. Ein brukar i staden all energien på å overtale den andre, på å nedkjempe motparten. Det har ein viss grad av anti-intellektualisme over seg, der ein gjerne reagerer med moralsk hysteri når ein vert pressa, seier Skirbekk". Les mer i Vårt Land >>>

 


"I Rotterdam strekker minaretene seg mot himmelen. En minoritet er i ferd med å bli en majoritet. [...] alle [venter] på det neste angrepet. Å vandre på gatene i Rotterdam er som en fremtidsreise i Europa. Det er flere innvandrere å se enn hvite. [...] [Og] under den multikulturelle, smilende overflaten har noe raknet. [...] dag for dag brytes limet mellom menneskene ned. [...] Så mye stupiditet. Som om noen minareter skulle være Europas være eller ikke være. En triumfalistisk arkitektur. Eller simpelthen et kjærtegn mot Gud. Flirtende og sensuell. Den vestlige verdens største moské. Vi står og ser på den. Tenker at dette er Europa. Også." Ny Tid har levert en høyst tvetydig reportasje fra det multikulturelle Nederland >>>

 


Redaktør av Ung Muslim, Athar Akram, har utarbeidet en analyse av rapporten Innvandring gjennom ekteskap fra Human Rights Service (HRS), der han hevder at HRS har begått "faktuelle og metodiske feil". Akrams analyse har blitt omtalt og referert av mange (se hans egen oversikt).

HonestThinking har lest Akrams analyse, og det er nok ingen tvil om at at HRS har gjort en og annen feil. Men vi mener at det særlig er to forhold som bør understrekes i den sammenheng:

  • De feilene Akram påviser, har liten eller ingen betydning for hovedkonklusjonen i rapporten fra HRS. Faktisk er det jo slik at Akrams analyse indirekte bekrefter at HRS sin rapport i det store og hele tegner et korrekt bilde av hva som foregår.
  • Noen av reaksjonene som er kommet på Akrams analyse, er så ukritisk omfavnende at det er grunn til å sette spørsmålstegn ved grundigheten til dem det gjelder. Har de virkelig studert Akrams analyse, eller er det bare slik at man jubler over at noen retter kritikk mot en plagsom aktør i innvandringsdebatten? Dersom noen skulle mene at de nå endelig har en god grunn til å utestenge den "ekstreme" organisasjonen HRS fra samfunnsdebatten, så sier det mer om maktvilje enn om saklighet og kompetanse.

HonestThinking anbefaler magister Øystein Loges omtale av saken i Morgenbladet >>>

 


Siste septembernummeret av det franske ukemagasinet Le Point bærer overskriften "Jésus-Mahomet, Le grand affrontement", Jesus - Muhammed, Den store strid. Magasinet presenterer her over 15 sider med religionshistoriske artikler om islam, kristendommen og forholdet mellom dem, samt også intervjuer med navn som René Girard, Gilles Képel, Mahmud Hussein, Gaza Vermes, Fauzi Skali og Malek Chebel.

Her er noen høydepunkter:

1) "Fremtiden tilhører islam", det sier den fransk-algeriske forfatteren Malek Chebel, som hevder dette skyldes at islam besitter en særegen virilitet som kristendommen mangler. "Mellom 2020 og 2050 vil islam, rent faktisk på grunn av dets demografiske styrke, være den fremste monoteistiske religion [i verden]" forklarer Chebel.

2) Historisk-kritisk kildekritikk: Oxford-professor og kirkehistoriker, Gaza Vermes, mener det er fint lite vi kan vite om "den historiske Jesus". Som representant for historievitenskapen arbeider han utifra en såkalt "metodisk naturalisme", en vitenskapsteoretisk antagelse som ekskluderer overnaturlige hendelser fra å være gjenstand for vitenskapelig erkjennelse. Følgelig omtaler Vermes evangelienes underberetninger som "anekdoter" som historievitenskapen ikke er kvalifisert til å vurdere. De islamske historikerne Adel Riffat og Bahgat Elnadi, på den annen side, nøler ikke med å slå fast at "engelen Gabriel gav Muhammed beskjed om at Gud hadde utvalgt ham til å være Hans sendebud", og at "Koranen består av åpenbaringer som ble overlevert Muhammed av engelen [Gabriel]".

HonestThinking rapporterer fra siste septembernummeret av Le Point. Les mer her >>>

 


Her legger vi fortløpende ut nye saker om Sverige.

Enklaven utmanar Nationalstaten. Trots allt tal om pluralism verkar den svenska politiska eliten tro att invandrare förr eller senare kommer att integreras med majoritetsbefolkningen. Om de inte gör det beror det på att hinder ställs upp. Men det finns också en aktiv vilja bland en del invandrare att inte integreras och i stället upprätta enklaver. Islamisterna är det tydligaste exemplet. Av Aje Carlbom, Socialantropolog vid Lunds Universitet. Les mer her >>>

"Personligen tror jag att vi redan gått över stupet. Sverige är kört (givetvis allsinte bara beroende på invandringen)" (Ulf Nilson i Sundsvalls Tidning). Flertallet av svenske politikere er imidlertid overbevist om at utviklingen er positiv, og har derfor ingen planer om å endre innvandringspolitikken. Her hjemme presser sterke krefter på for at Norge skal følge i svenskenes fotspor.

Fersk bokutgivelse: Jonathan Friedman, Ingrid Björkman, Jan Elfverson, Åke Wedin: Exit folhemssverige – en samhällsmodells sönderfall. "Mellan 1990 och 1999 sjönk sysselsättningen från 83 procent till 72 procent i åldrarna mellan 16 och 64 år, en nettonedgång med 420. 000 arbetstillfällen. Under samma tidsperiod kom 350.000 invandrare i samma åldrar till Sverige. Denna storskalliga immigration inte bara tilläts utan tom uppmuntrades under samma tid som oerhört många arbetstillfällen gick förlorade, vilket med nödvändighet skapade stora problem i landet. [...] Islamiska organisationer, baserade i Sverige, uppmanar till missionerande och varnar – uttryckligen – unga muslimer för att låta sig assimileras eller integreras i Sverige. [...] 2056 kommer de etniska svenskarna, enligt författarna, inte längre att vara i majoritet i Sverige."

Hvorfor Sverige mangler intellektuelle kultur. Af Stefan Torssell, Forfatter og kandidat i filosofi. Ingmar Bergman og Lars Norén er undtagelserne. Svenske intellektuelle findes stort set ikke. Det er resultatet af årtiers statsliggørelse af ethvert tilløb til fri meningsudveksling. Hvor andre lande har en debat mellem selvstændige intellektuelle, er Sveriges åndsliv erstattet med ombudsmænd og myndigheder, hvis opgave det er at stå for den offentlige dialog.

Dødstrusler mot Runar Sögaard. Les mer i vg.no >>>

27. september kunne Sydsvenskan offentliggjøre nok en beretning som understreker at situasjonen i Rosengård (beryktede forsted til Malmö som de aller fleste svensker (over 90%) har valgt å flytte vekk fra) virkelig gir grunn til bekymring. "Det värsta jag varit med om under mina 18 år i yrket, säger brandmannen Ulf Wahlström." Les mer i sydsvenskan.se >>>

Natt til søndag 18. september ble en moske i nærheten av Malmö påtent. HonestThinking ønsker å uttrykke medfølelse med alle dem som rammes av denne terrorhandlingen, og vi håper vi aldri får svenske tilstander her i landet. Svensk politikk de siste tiårene ser ut til å være et skrekkeksempel på hvordan det ikke bør gjøres. Les mer om hendelsen i Sydsvenskan.se >>>

Søndag 11. september var det voldelige opptøyer i Södertälje, melder f.eks. Aftonbladet og Expressen. Samme dag ble en mann ble tatt med sprengstoff på vei til en ferje.

 


"Det liberale dilemma er at eit heilt «tomt» og verdifritt liberalt standpunkt faktisk ikkje er mogeleg, og at når ein agerer som om det var det, så blir ein autoritær. [...] Det liberale dilemma viser seg her som ei særleg freisting for tilhengaren av liberale verdiar og rettar. Når ein oppdagar standpunkt hos den andre som kan oppfattast som anti-liberale, kan ein, i staden for å gå inn i reell debatt om desse verdiane, og samanlikna med sine eigne standpunkt, visa bort den andre som intolerant. Dermed unngår ein samstundes ein konfrontasjon med eigne standpunkt, som utan å bli diskutert, får heidersstemplet 'liberale verdiar'. Dette trur eg er akutt i innvandringspolitikken, [...]". Professor Jan Inge Sørbø i Morgenbladet >>>

 


De som er bekymret for at Norge i det lange løp ikke kan overleve som nasjonalstat med dagens innvandringspolitikk, blir gjerne forsøkt latterliggjort. Påstander om at etniske normenn etter hvert vil bli en minoritet i sitt eget land blir fremstilt som 'høyreekestrem propaganda', 'feberfantasier', 'dommedagsprofetier', eller, som FAFO-forskerne Anne Britt Djuve og Christian Ruge skriver i Le Monde diplomatique, juli 2005: "Man skal være ganske paranoid for å tenke seg at en nasjons egenart trues av grupper som utgjør mindre enn en prosent av landets befolkning." (Hvor naive kan FAFO-forskere tillate seg å være? - det avgjørende er selvsagt ikke den aktuelle gruppens andel av Norges befolkning i øyeblikket, men forhold som f.eks. gruppens vekstrate og dens globale størrelse.)

Men de samme menneskene som har kommet med nevnte karakteristikker, er etter hvert blitt påfallende ivrige til å forklare folk at dette med nasjoner nå er blitt avlegs. Les hele HonestThinking-kommentaren her >>>

 


 


Europeiske sosialdemokrater er preget av angst for å ta debatten om de uheldige sidene ved innvandring og integrering, hevder nederlandsk forfatter i fersk bok. Les mer i Aftenposten.no >>>

 


Document.no har for tiden gående en sak om pressens dekning av tilfellet Mohammed al-Durra (bildet). Det viser seg at det er reist berettiget tvil om vestlige medier har gitt en sannferdig fremstilling av saken.

Spesielt interessant i norsk sammenheng er at Aftenpostens kommentator Per A. Christiansen sier til document.no at at kritikken er ”gamle rykter på internett” og at han derfor ikke ønsker å delta i en bloggdebatt om dette, samtidig som han skriver om dette i Aftenposten 28.09.2005 uten å nevne med ett ord de momentene som tilsier at saken kanskje ikke er helt opplagt likevel.

Her ser det kun ut til å finnes to muligheter: (1) Enten har Christiansen solid dokumentasjon for at argumentene fra document.no ikke er noe annet enn gamle rykter, eller (2) så synes han ikke det er så nøye om Aftenpostens lesere får objektiv informasjon om saken eller ikke. Fra document.no:


Onsdag 14. september var det innvandringsdebatt i regi av Studentersamfunnet. I panelet satt:

  • Mehtab Afsar, student ved HiO
  • Ole Jørgen Anfindsen, redaktør Honestthinking.org
  • Basim Ghozlan, Islamsk Råd Norge

En journalist fra NRK var tilstede i salen den kvelden, og det ble sendt et innslag om denne debatten i P2 lørdag 1. oktober kl 1603.

 


"«DREP MEG HERRE KONGE, men ikkje med graut.» Ordtaket kunne være en god tittel på kapitlet om bistand i et fremtidig historieverk: Norsk bistandspolitikk er en beretning om gode intensjoner, dårlige resultater - og en masse penger. [...] FEIL MAN IKKE vedkjenner seg er man dømt til å gjenta. Bistandspolitikken er basert på økonomisk tankegang som beviselig ikke fungerer. Jeg foreslår derfor at vi retter fokus tilbake på nødhjelp og lar bistandsbransjen drømme opp nye verdensordner for noen andres regning." Av Atle Kvalvik, Sammfunnsviter. Les mer i dagbladet.no >>>

Se også Svein Stovelands Aftenposten-kronikk 29.09.2005: I utviklingshjelpens minefelt.

 


Danmark har ikke så store problemer som Sverige ennå, men de er på god vei, de også. Sist fredag ble en ung kvinne henrettet på åpen gate i Slagelse. Ektemannen ble også skutt (se bildet), men overlevde. Det er mistanke om æresdrap. Saken er omtalt i dagbladet.no. Les mer i ekstrabladet.dk >>>

 

 


De fleste saker som lå på vår norske forside tredje kvartal 2005, finner du her >>>

De fleste saker som lå på vår norske forside første halvår 2005, finner du her >>>


 

 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]" Samfunnsforsker Anja Bredal, til Klassekampen, 23.07.2005.

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige." Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking.org påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.