Denne artikkelen inneholder et åpent brev til Anniken Huitfeldt og Jens Stoltenberg, og publiseres av HonestThinking etter avtale med forfatteren. Synspunktene som fremmes står for forfatterens egen regning.

 

 

 

Hva er homofili? - Et spørsmål til Anniken Huitfeldt og Jens Stoltenberg

 

 

 

 

Av Ståle Solberg, Fylkespolitiker for Krf i Østfold

 

 

Homofile kan bli provosert av at spørsmålet stilles. Dette er deres identitet. Mange foreteller om en lang indre kamp før de har stått frem, og ønsker mest av alt å bli forstått og respektert med sin legning.

 

Vi har en partnerskapslov som gir en juridisk ramme rundt homofile parforhold. Dette kan være positivt for barn fra tidligere forhold som lever hos foreldre av samme kjønn. Anniken Huitfeldt ønsker nå aktivt å overlate ansvaret for andres barn til homofile par.  Lesbiske skal få benytte seg av kunstig befruktning. Den største samfunnsmessige endringen er at alle skolebarn skal lære at to mødre eller to fedre er akkurat like positivt og bra som mor og far. 

 

Den riktige definisjonen av hva homofili er kan være summen av hva flertallet i en befolkning mener. Et annet alternativ er å spørre de homofile selv, gitt at de uavhengig av hverandre gir den samme definisjon. Et tredje alternativ er å gå til forskere/fagmiljøer og be om en begrunnet og dokumentert definisjon. Det jeg vil vite er Anniken Huitfeldts og Jens Stoltenbergs definisjon.   

 

Er homofili helt, eller i vesentlig grad, et resultat av arv/gener, altså noe man er født til? Dersom ministrene svarer ja, bes det om dokumentasjon. Den amerikanske organisasjonen American Psychological Association (APA) skriver følgende i en brosjyre som nettopp har kommet ut: 

 

”Det er ingen konsensus blant forskere om den eksakte årsak til at et individ utvikler hetero-, homo-, lesbisk eller bifil orientering.  Selv om det er gjort mange studier for å finne mulige genetiske, hormonelle, utviklingsmessige, sosiale eller kulturelle påvirkingsfaktorer, er det ikke gjort noen funn som gir forskerne anledning til å konkludere med at årsaken ligger i en bestemt faktor/faktorer.” (APA’s hjemmeside).

Brosjyren er preget av at representanter for de homofiles organisasjoner har fått være med i redigeringen (Committee on Lesbian, Gay and Bisexual Concerns"). Det interessante er at de har gått bort fra det de mente for ti år siden, i en tilsvarende brosjyre: ”Tunge/vesentlige nye funn tilsier/antyder at biologiske, inkludert genetiske eller medfødte hormonelle faktorer, spiller en signifikant rolle i en persons seksualitet.” Dette mener de ikke lenger.

Dersom Huitfeldt og Stoltenberg holder fast på at svaret ligger i genene må det være relevant å be om en kommentar til disse uttalelsene fra APA. Har regjeringen gjort noen vurdering av konsekvensene av aktivt å bidra til å videreføre disse genene ved kunstige inngrep, gitt at seksuell legning er arvelig?

Dersom ministrene svarer: Vi vet ikke (som APA), vil jeg peke på følgende: Med regjeringens lovforslag bryter Norge det eneste kriteriet for ekteskap som har vært felles for alle kulturer til alle tider. Ekteskap inngås av to med ulikt kjønn. Kriteriene som varierer er minstealder, antallet (koner), og hvor nært slektskap som aksepteres. Er det forsvarlig å gå inn på et eksperiment med en hel nasjon uten engang å kunne gi et svar på hva homofili er?

 

Dersom ministeren åpner for at årsaken til en homofil orientering kan ligge i erfaringer, miljø og kulturell påvirkning er mitt spørsmål følgende. Kan ministrene med 100 % sikkerhet garantere at barn som adopteres bort til homofile eller lesbiske par ikke har større mulighet til å ende med en tilsvarende orientering selv, eller utvikler seg annerledes enn andre barn på viktige områder?

 

Dersom fenomenet homofili kan være betinget av miljø og kulturelle signaler i skole, vil ikke lovforslaget i praksis være et eksperiment som involverer hele neste generasjon barn? Kan den nye loven over litt tid føre til at det blir langt flere homofile enn det er i dag? Er det i tilfelle en ønsket og villet politikk fra Statsministerens side?

 

Har ministrene noen refleksjon rundt hvorfor den franske kommisjon som på oppdrag fra regjeringen arbeidet med tilsvarende spørsmål, starter sin argumentasjon og begrunnelse for hvorfor Frankrike skulle si nei, med følgende grunnleggende verdi: Barn er ikke en rettighet! (Parliamentary Report on the Family and the Rights of Children)

 

Stoltenberg og Huitfeldt er fri til å mene at spørsmålene er galt stilt, og derfor ikke kan besvares. I tilfelle ber jeg om en begrunnet forklaring på hvor jeg gjør logiske brister og hvorfor spørsmålene er galt stilt.

 

 

 

 

Tilbake til HonestThinking