Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller
 

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


HonestThinking i Vårt Land

28.04.2007. Vårt Lands kulturredaktør, Olav Egil Aune, publiserte 10/4 en kommentar der han rettet kritikk mot en naiv form for religionsdialog. Ifølge Vebjørn Horsfjord var synspunktene i kommentaren ”ganske konvensjonelle”, om enn skjemmet av ”tåkete begrepsbruk”. Avisens lesere kan likevel konstatere at Aunes kommentar ikke var mindre kontroversiell enn at hele tre representanter for det interreligiøse dialog-etablissementet, Horsfjord inkludert, i etterkant så seg nødt til å rykke ut på brannslukningsøvelse. Les vårt innlegg i sin helhet.

 


28.04.2007. Vi har tidligere lagt ut en en kronikk om muslimsk babyboom av Olav Randen. Han har nylig fått svar i Klassekampen av Sigurd Skirbekk, som innleder slik:

Olav Randen har ein kronikk i KK den 20. april, som han har kalla ”Baby-bløffen”, og som blir presentert som ein artikkel for å ”roe dei uroa”. Ettersom eg er mellom dei uroa, finn han det for godt å skulda meg for ”langt på veg” å ha påstått at ”muslimske kvinner føder mange barn som ledd i ein kynisk strategi for å erobre nye land og kanskje verdsherredømme”.

Dette er for dumt. Det kan vel vera at sume muslimske leiarar ser at dei på sikt kan ha nytte av visse tradisjonar, og dei derfor ikkje vil endra dei. Men å hevda at vanlege muslimske kvinner føder born på ordre av Mullah Krekar eller Muammar Ghadaffi, eller som lekk i ein verdspolitisk strategi, det blir absurd. Grunnen til dei høge fødselsratene i visse muslimske land har heller samanheng med at kvinnene har hatt og har for liten fridom til sjølve å velja strategi for sin barneproduksjon. Det er først og fremst tradisjonar i mannsdominerte kulturkrinsar som fører til at dei føder fleire born enn både familien og landet deira gjev grunnlag for.

 


25.04.2007. Professor David Conway har nylig gitt ut en bok som viser at innvandringssituasjonen i UK er ute av kontroll. Dette har fått mye oppmerksomhet i de britiske kvalitetsavisene (men har visst liten interesse i Norge...), og det er ting som tyder på at det nå begynner å demre for britene hva Tony Blairs selvgode villmannskjøring på dette området har ført til. Selv immigrasjonsminister Liam Byrne innrømmer nå at man har problemer. Det antydes likevel at UK allerede har passert et "tipping point" der det ikke lenger kan regnes som en nasjon. Se diverse oppslag på vår engelske forside.

 


25.04.2007 (oppdatert 28.04.2007). For et par dager siden ble vi oppmerksom på et oppslag av den friske typen i dePesjer. Artikkelen er fra 14. mars, og er skrevet av Øyvind Strømmen (han har også skrevet om oss i TidensTegn.no - det tar, av diverse årsaker, litt tid før vårt svar på denne siste utfordringen fra ham, men det kommer). Strømmen skriver blant annet følgende i dePesjer (våre uthevelser):

Tiande mars kunne nettsida HonestThinking fortelja at franske myndigheiter «har måtta gje opp i alle fall delar av sin autoritet over ikkje mindre enn 750 urbane område». Ser ein nærare på denne påstanden, er det underleg at nokon som helst kan ta nettsida eller redaktør Ole Jørgen Anfindsen alvorleg i debatten om innvandring og integrering. [...]

Problemet hans er at det han fortel ikkje er ærleg tenking i det heile, men blank løgn. ZUS-sonene er byområde som har vorte definert som politiske satsingsområde, område ein ynskjer å fremma økonomisk utvikling i. [...]

Tre dagar seinare har brørne Anfindsen høyrd frå ein lesar som meiner dei har vorte villeia av kjelda. Ein merknad vert lagt til under overskrifta «Adieu, France»: «Vi undersøker nå saken, og vil komme tilbake til den i løpet av noen dager», står det. I merknaden kjem det nemleg også fram kven kjelda for påstanden er, nemleg den belgiske nettjournalen Brussels Journal, drifta av påstått konservative Paul Belien.

HonestThinking kommenterer: Når man flesker til med slike påstander, bør man også være forberedt på å svare for seg når nye momenter dukker opp. Så vidt vi kjenner til, har Strømmen ikke gjort det. Vi vil anføre følgende:

 • Vår erfaring tilsier at Brussels Journal vanligvis er til å stole på (selv om vi ikke alltid er enige med dem). Vi har hørt om disse berømmelige ZUS'ene i Frankrike flere ganger tidligere, vi lagde altså et oppslag om saken 10. mars, basert på et tilsvarende oppslag på BJ.
 • Vi fikk så en henvendelse fra en leser som mente at vi hadde tatt munnen for full. Vi valgte derfor, som Strømmen referer til, å legge ut en merknad om dette og skrev dessuten at "Vi undersøker nå saken, og vil komme tilbake til den i løpet av noen dager".
 • Vi noterer med undring og vantro at Strømmen mener dette er kritikkverdig. Vi ser det annerledes, og mener dette er en redelig fremgangsmåte:
  • Først lager vi et oppslag basert på det vi har grunn til å tro er en pålitelig kilde.
  • Når dette trekkes i tvil gjør vi våre lesere oppmerksomme på det hele, og setter igang med grundigere undersøkelser.
  • Når undersøkelsene er fullført, forteller vi våre lesere hva vi er kommet frem til, uansett om konklusjonen går den ene eller den andre veien.
  • Men vi kom altså til den motsatte konklusjon, nemlig at det var dekning for våre opprinnelige påstander (uten at vi skal hevde at dette gjelder fullt ut for samtlige 750 ZUS'er).
  • Den 19. mars la vi ut en oppdatert versjon av Adieu France-artikkelen, med en god del nytt stoff, og ikke mindre enn 14 nye referanser, som underbygger påstanden om at franske myndigheter ikke lenger har den nødvendige kontroll.

 

Spørsmål til Øyvind Strømmen: Har du skrevet noe mer om denne saken på dePesjer eller andre steder etter at du ble oppmerksom på den oppdaterte versjonen av artikkelen vår? Hvis ikke; hvorfor ikke? Mener du fortsatt at vår måte å håndtere denne saken på er uforenlig med ærlig tenkning? Mener du fortsatt at vi har servert blank løgn?

 


25.04.2007. Småbruker, forlegger og skribent Olav Randen hadde for noen dager siden en kronikk om muslimsk babyboom på trykk i Klassekampen. Der retter han sterk kritikk mot Hallgrim Berg, Sigurd Skirbekk og andre som mener at befolkningsveksten i muslimske land er spesielt høy. Kronikken innledes slik:

Me har møtt det frå Frp, langt på veg frå sosiologen Sigurd Skirbekk og tydelegast frå tidlegare stortingsrepresentant Hallgrim Berg i boka Amerikabrevet, påstanden om at muslimske kvinner føder mange barn som ledd i ein kynisk strategi for å erobre nye land og kanskje verdsherredømme. Berg skriv at målet til muslimske leiarar er å omdanne Europa til eit Eurabia, og metoden er ”ein kombinasjon av olje, emigrasjon, fødselstal, .... grenselaus terrorisme og tusenårig tolmod.” Han bruker uttrykket muslimsk babyboom, fortel at ”elitane i desse landa let folketalet vekse uhemma” og mykje meir av same slaget.

 


25.04.2007. Politikeren, historikeren og forfatteren Hallgrim Berg kom nylig ut med boken «Amerika-brevet: Europa i fare». Boken har skapt heftig debatt. Berg hevder at Vesten står under et voldsomt kulturelt press fra den islamske verden, og at Europa og Norge er inne i en utvikling som muligens vil føre til en kolonisering og islamisering av deres samfunn. Norge IDAG snakket med sosiologiprofessor Sigurd Skirbekk ved Universitetet i Oslo om hvilke tanker han gjør seg.

 


25.04.2007. Vi gratulerer Hege, og tar med følgende som er sakset fra HRS: I går kveld ble det kjent at informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug, vant Sørlandets litteraturpris med sin debattbok "Men størst av alt er friheten". Storhaug vant i sterk konkurranse med de øvrige nominerte som var Line Baugstø for romanen "Fire dager, åtte netter", Bjarte Breiteig for novellesamlingen "Folk har begynt å banke på", Øystein Lønn for romanen "Plutselig landligge" og Lene Wikander for romanen "Salt". Det er en jury som har nominert de fem bøkene, men det er publikum som har avgjort hvilken bok som skulle få prisen. Til avisen Norge IDAG sier Storhaug at hun tolker pristildelingen som et tegn i tiden. "Det var jo en folkejury som stemte meg inn, og dette forteller noe om at opinionen er i bevegelse. Det er en folkelig oppvåkning på gang. Vanlige menneskers hverdagserfaringer stemmer simpelthen ikke overens med det politisk-korrekte meningsuniverset. Folk forstår at integreringen ikke fungerer og at den multikulturelle ideologien ikke holder vann. Dette merker jeg ikke minst gjennom min foredragsvirksomhet land og strand rundt, i min kontakt med lokallag fra alle politiske partier: Folk skjønner at noe ikke stemmer, og at hva de er blitt fortalt om innvandringens berikelser ikke er sant."

Boken er en hyllest til demokratiet, og steg for steg dokumenterer Storhaug problemer som ligger skjult i samfunnet og hvordan disse kan løses med gode tiltak. Med boka kastet Storhaug en brannfakkel inn i den norske samfunnsdebatten. Og ifølge juryen viser det at boka som medium fortsatt har en urokkelig polemisk kraft. Prisen på 20 000 kroner ble delt ut på Verdens Bokdag i går på Kristiansand folkebibliotek. Her kan du lese Hege Storhaugs takketale. Les også "Vant over meningspolitiet" i Fædrelandsvennen.no

 


21.04.2007 (oppdatert 22.04.2007). I går kveld sendte TV2 den etterhvert svært så kjente og omdiskuterte filmen An inconvenient truth av Al Gore. Vi i HonestThinking vil ikke avvise at de pågående klimaendringene kan være menneskeskapte. Vi vil heller ikke avvise at CO2 kan være en viktig faktor i den sammenhengen. Men vi er ennå ikke overbevist om at det faktisk forholder seg slik, og det bekymrer oss at vitenskap og politikk tilsynelatende blir blandet sammen på en uheldig måte i denne debatten. Jfr våre tidligere oppslag om The Great Global Warming Swindle (denne filmen er interessant selv om George Monbiot og andre har dokumentert at den har alvorlige svakheter).

Vi anbefaler uansett våre lesere å få med seg Al Gores film, men vil dessuten anbefale at man ruster seg med en solid porsjon sunn skepsis. Her er noen artikler som kan hjelpe til med dette siste.

Kristin Straumsheim Grønli har skrevet en lettlest og god kommentarartikkel En sannhet med modifikasjoner på forskning.no. Ingressen lyder slik:

Al Gore vil fortelle sannheten om jordens klima. Siden dette oppdraget er så viktig, gjør det visst ikke noe om han overdriver litt.

Iain Murray innleder sin artikkel Gorey Truths: 25 Inconvenient Truths for Al Gore i National Review Online som følger (vår uthevelse):

With An Inconvenient Truth, the companion book to former Vice President Al Gore’s global-warming movie, currently number nine in Amazon sales rank, this is a good time to point out that the book, which is a largely pictorial representation of the movie’s graphical presentation, exaggerates the evidence surrounding global warming. Ironically, the former Vice President leaves out many truths that are inconvenient for his argument. Here are just 25 of them.

Se også Some Convenient Distortions (pdf) - A Brief Guide to Distortions, Misleading Statements, Exaggerations, and Errors in Al Gore’s An Inconvenient Truth fra Competitive Enterprise Institute. Her er noen utdrag (våre uthevelser):

Former Vice President Al Gore’s Oscar-winning film, An Inconvenient Truth (AIT) and its companion book purport to be a non-partisan, non-ideological exposition of climate science. In reality, the film is a computer-enhanced lawyer’s brief for global warming alarmism and energy rationing. The only facts and studies Gore considers are those convenient to his scare-them-green agenda. And in numerous instances, he distorts the evidence he cites.

Some distortion is inevitable in any popular presentation of technical scientific and economic issues. But in AIT we find example after example—and all serve to promote alarm and regulatory activism. AIT is not a balanced assessment of the issues. Following is a partial list of AIT’s many distortions grouped by category. [...]

An Inconvenient Truth purports to be a non-ideological exposition of climate science and common sense morality. As this On Point shows, AIT uses science selectively and often dubiously to advance a political agenda of alarm and energy rationing. [...]

Nearly every significant statement that Vice President Gore makes regarding climate science and climate policy is either one-sided, misleading, exaggerated, speculative, or wrong.

Det finnes mye annet materiale tilgjengelig på nettet, med pro et contra for begge sider i debatten.

 


19.04.2007. EUs justisministere er blitt enige om å kriminalisere rasisme og fremmedhat, ifølge EU-diplomater.[...] Kampen mot rasisme og fremmedfrykt må være en grunnpilar i det europeiske demokratiet, fremholdt [EUs justiskommissær Franco] Frattini. Dette melder Dagsavisen.

HonestThinking kommenterer: Hetsing, oppfordring til hat og lignede, er vel forbudt de fleste steder i Europa, så det er ikke uten videre innlysende at vi trenger flere regler på dette området. Vi frykter at dette bare er nok et tegn på at EU er i fred med å utvikle seg til et totalitært system, slik ethvert regime nødvendigvis vil måtte gjøre når det bygger på virkelighetsfornektelse, og er uvillig til å se sannheten i øynene. Når kart og terreng ikke lenger stemmer overens, har man valget mellom å undertrykke sine kritikere, eller innrømme nederlaget. EU ser, i likhet med Sverige, ut til å velge det første. Det samme vil norske myndigheter blir tvunget til om man ikke snart tar til vettet.

 


19.04.2007. Ideen om frihet i den vestlige betydning av ordet er på vei fremad. Den finner mer og mer forståelse blant muslimer og blir stadig høyere verdsatt. I fanatiske muslimers øyne innebærer dette at krigen mot kristendom og Europa nå trer inn i en ny fase der det avgjørende spørsmål lyder: Vil Islam erobre verden, eller vil friheten til syvende og sist være det mest forlokkende?

Dette skriver den profilerte historikeren Bernard Lewis (Princeton University) i et essay i dagens Information.dk.

Artikkelen inneholder også en nyttig, historisk oversikt over de ulike fasene av islamsk ekspansjonisme på det europeiske kontinentet.

 


19.04.2007. Fjordman er ute med et nytt, meget tankevekkende essay der han, med utgangspunkt i helgens innvandreropptøyer i Malmö, drøfter sammenbrudddet av den svenske samfunnsmodellen. Følg lenke fra vår engelske forside.

 


19.04.2007. En av verdens ledende, ex-muslimske opposisjonelle, Wafa Sultan, har klare meninger om dagens konflikt mellom Vesten og den islamske verden. Se filmklipp fra Al-Jazeera hos MEMRI.

 


19.04.2007. Tre mennesker fikk halsen skåret over på et bibeltrykkeri i Tyrkia i går, melder NRK.no.

 


18.04.2007 (oppdatert 19.04.2007). Islam og islamisme er i ferd med å oppta mer og mer plass i den offentlige debatten. [...] I Norge hevder aktører som Ole Jørgen Anfindsen på nettstedet HonestThinking at engasjementet er begrunnet med den økte muslimske innvandringen til Norge. Det er det ingen grunn til å tvile på, men det internasjonale anti-islamske korstoget, som det norske henter næring fra, utvikler seg fullstendig uavhengig av hvor mange muslimer det måtte være i hvert enkelt land. Dette skriver redaktør Bjørgulv Braanen i dagens lederartikkel i Klassekampen.

Vi tar sikte på å svare i Klassekampen.

Se ellers Ante Bergans document.no-artikkel Braanens Boneless Wonder, med diverse interessante kommentarer fra lesere.

 


18.04.2007. Han var pakistansk og i byrjinga av trettiåra. Ho norsk og over tjue år eldre. Dei gifte seg i Pakistan tre dagar etter at dei møtte kvarandre for fyrste gong. Les artikkel av Jon Hustad i Dag og Tid.

 


16.04.2007. Sverige går ubønnhørlig videre mot stupet. Helgens opptøyer og uroligheter toppet seg i går kveld da en 17-åring ble livstruende skadd etter å ha blitt banket opp av seks personer i Rosengård i Malmö. Dette i følge VG Nett.

HonestThinking kommenterer: Det er bra at VG, i motsetning til visse andre nettaviser, ikke forsøker å fortie denne tragedien, men det er kanskje litt vel formalistisk av avisen å snakke om "svenske ungdommer" når det knapt finnes annet enn innvandrere i Rosengård, og disse stadig tydeligere markerer at de ikke aksepterer det svenske samfunnet og dets institusjoner.

Se også artikkelen Hvordan skal det gå med Sverige? på document.no.

 


16.04.2007. Sakset fra HRS: Boken "Exit Folkhemssverige" tar et oppgjør med naivismen i den svenske innvandringspolitikken og tåkeleggingen og fortielsen av de omfattende økonomiske og sosiale problemene Sverige står overfor. Ikke overraskende er boken forsøkt tidd i hjel av både media, politikere og intellektuelle, til tross for at bokens avsendere har faglig tyngde, som eksempelvis professor Jonathan Friedman. Forfatterne går nå til det skrittet å legge ut boken på Internett, kapittel for kapittel.

Innledningen av Jonathan Friedman kan leses på exitsverige.blogspot.com.

HonestThinking kommenterer: Vi har ikke fått lest Friedmans artikkel ordentlig ennå, men tar med et avsnitt som etter vår mening er spesielt viktig (våre uthevelser):

Franska intellektuella är oeniga i den här frågan och en livlig debatt har pågått i ett antal år. I Sverige däremot har den politiska klassen, som den numera kallas, gått betydligt längre och lämnat både jämlikhet och nation långt bakom sig. Den dominerande ideologin i Sverige, som gjorts allenarådande med hjälp av kraftigt verkande nedtystnings- och förtryckarmekanismer, är en totalitär ideologi, där eliterna tagit avstånd från det nationella i nationalstaten. Det som återstår är en politisk elit som, tillsammans med en kulturell elit, härskar över en etnisk mångfald, som ständigt ökas på med nya invandrare. Problemet är att den etniska grupp som betecknas som svenskar underförstått anses vara nationalister och, som en slutsats därav, blivit betraktade som rasister. Ingen öppen och saklig debatt har tillåtits i Sverige och föga överblick har skapats över de problem, som denna förvandling av relationerna mellan väljare och valda har medfört. Störst energi har tvärtom ägnats åt att peka ut statens fiender, vilket per definition är de som inte delar den statligt proklamerade, mångkulturella ideologin.

 


16.04.2007. Vi støttet for en tid siden et initiativ fra Amnesty International Norge ved å sende en sms til 1960. Etter dette har vi flere ganger mottatt meldinger fra Amnesty med oppfordring om å støtte det ene og det andre og det tredje. Senest nå i dag. Dette er skuffende. Hvorfor kan man ikke be dem som ønsker slike henvendelser, om å sende inn en spesiell type melding, og så la alle andre i fred? Hvem har lyst å støtte noe som helst, når man sitter i klisteret straks man har deltatt på en eller annen måte?

PS: Ved å lete litt rundt på amnesty.no fant vi ut at det gikk an å få slutt på dette ved å sende "stopp amnesty" til 1960, men terskelen for å komme ut av systemet er for høy når man selv må bruke tid på slikt (og default burde altså være motsatt av i dag, nemlig at bare de som ber om det, får stadig nye henvendelser).

 


16.04.2007. Nettstaden Honest Thinking har vorte populær blant enkelte norske innvandringsmotstandarar, og er utvilsamt både meir intellektuell og tilsynelatende meir reflektert enn mange tilsvarande nettsider. Eit av hovudpoenga til nettstaden er at etnisitet spelar ei rolle. Slik innleder Øyvind Strømmen sin kronikk om HonestThinking på TidensTegn.no.

Vi kommer tilbake til saken.

 


16.04.2007. Abid Q. Raja går til angrep på de som ikke vil tilpasse deg det norske samfunnet. Nå drømmer han om stortingsplass, melder Dagbladet.

  

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 
 Søk i HonestThinking

 Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Det tjueførste hundreåret er inne i stilla før stormen. Og stormen vil koma, politiske stormar, orkanar og flaumar. Jorda vil få fleire flyktningar og fleire fattige, men også fleire som vil yte og ofre noko, fleire som vil satse for å vinne."

Edvard Hoem i Klassekampen 18.04.2007

 

"Det er i dag lett å se at de vest-europeiske landene lenge hadde en altfor optimistisk holdning til integrasjon av muslimske innvandrere."

Per Kristian Haugen, i sin anmeldelse av boken Islamister og naivister, Aftenposten 13.04.2007

 

"[D]et er riktig at deler av venstresida har hatt et distansert og vestkantaktig forhold til de reelle utfordringene innvandring skaper."

Redaktør Bjørgulv Braanen, lederartikkel i Klassekampen 13.04.2007

 

"Det er utvilsomt riktig at medier og andre toneangivende kretser har vært altfor godtroende i forhold til sider ved islam"

Lederartikkel i Vårt Land 12.04.2007

 

"Men de som i dag tar med seg middelalderen, stammesamfunnet og æresdrapene beriker ikke det norske samfunn."

Rögnvaldur Hannesson, Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, i en kommentar på E24 Næringsliv.

 

"Men vi har et eget land, vi har et skriftspråk, tradisjoner, flere helt egne språk, mange hundre år gammel kultur. Vår unike identitet. Skulle det virkelig bli alvor, kan vi kanskje flytte menneskene til et annet land, men alt dette som er Maldivene vil forsvinne."

Visemiljøminister Abdullhai Majeed uttaler seg til A-magasinet (23.03.2007) om klimatrusselen

 

"I dag tror vi at Vesten og islam er uforenlige størrelser, men det stemmer ikke."

Tariq Ramadan, sitert i artikkelen Islams moderate ansikt, Klassekampen 31.03.2007

 

"For brorparten av den opplyste middelklassen handler dannelse om å tilpasse seg en rådende samstemmighet i tiden, altså tidsånden, samt å signalisere til omverdenen at de er i stand til å reprodusere noe av denne samstemmigheten."

Komponist Helge Iberg

kronikk i Aftenposten

 

"Er det rart afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?"

 Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, i et debattinnlegg i Aftenposten

 

"[...] ingenting vekker slikt raseri som sanninga"

Jon Langdal i omtale av Pierre Bourdieu sin bok Viten om viten og refleksivitet, Klassekampen 03.03.2007

 

"Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet."

1.amanuensis i religionshistorie ved UiO, Torkel Brekke, til Universitas (sitert i Klassekampen 10.03.2007)

 

"Den må være blind og døv som ikke ser at vi nå går inn i en epoke med kriger og revolusjoner"

Jan Hårstad
leserinnlegg i Klassekampen 20.02.2007

 

"Brobygging har lite for seg hvis det er enveiskjøring på broen."

Hallgrim Berg

intervjuet av Morgenbladet om islamiseringen av Europa

 

"Vi vil heller si at Norge regjeres av en kompakt majoritet som er velmenende, idealistisk, men i bunn og grunn ønsker å stenge virkeligeheten ute, og gi seg sine drømmer i vold. Ikke forstyrr oss! I gamle dager fortjente dette betegnelsen reaksjonær."

Redaktør Hans Rustad
Hva er borgerlige mennesker? document.no

 

"Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. En hver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det."

Professor Fredrik Barth
intervjuet av Forskerforum

 

"Det er behov for å enes om en slags kjøreregler [...] [som sikrer] at alle skal ha rett til å hevde meninger ute å bli trakassert."

Professor Knut Kjeldstadli
i artikkelen En tredje nasjon?
Klassekampen 19.12.2006

 

"For min del tykkjer eg det har vore altfor lite kulturrelativisme i den norske debatten og politikken."

Minoritetsforsker Randi Gressgård

Forskning.no, 31.12.2006

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.