Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ HJEM ]
 
 
Klipp fra norske og skandinaviske medier

 

HT har også en egen side med lenker til relevante nettsteder. I listen nedenfor er fokus på enkeltstående kronikker og artikler, ikke på nettstedene som sådan.

NB: artiklene nedenfor er sånn omtrent sortert på dato, men noen ganger tar det litt tid før jeg blir oppmerksom på ting som bør tas med.

 • Er virkelig en firer for mye forlangt?. Jeg forstår ikke hvorfor det skal være urimelig å stille krav om kunnskap til dem som skal formidle kunnskap. Henrik Asheim (H).
 • Du aksepterer at de er slaver under en mannssjåvinistisk kultur. Frankrike vil ikke tilbake til en æres- og skamkultur, skriver Mina Bai.
 • Clinton beskylder Trump for å spre rasisme: - Han gjør hatgrupper stuereine. Kobler republikaneren til gruppering fra ytre høyre.
 • Fransk politi tvang kvinne til å kle av seg på stranden. Politiet i den franske byen Nice konfronterte tirsdag en kvinne på stranden og tvang henne til å ta av seg deler av klærne sine.
 • Bevæpnet politi går bort til kvinnen og tvinger henne til å kle av seg burkinien. På stranda nedenfor Promenade des Anglais.
 • Tusen takk til dere som truet meg og kalte meg hore. En dag vil jeg reise meg enda sterkere enn det jeg var før, skriver Faten Mahdi Al-Hussaini.
 • Fugelli gir grobunn for økt frykt og avsky. I en nasjon er det ikke nok at borgerne forholder seg til formelle lover og regler. Mahmoud Fahramand.
 • Slik gikk det da jeg tok festvoldtektsamtalen med min sønn. I det avgjørende øyeblikket er det kanskje akkurat dine ord som stopper din tenåring fra å gjøre noe dumt. Anne Karin Nordskag.
 • Også vi beboere må innrømme hvor belastet Grønland er. Om det er grunn til å være utrygg på Grønland i Oslo er et umulig spørsmål. Heldigvis er vi mennesker forskjellige. Noen av oss liker å bo i hus på landet, andre i små leiligheter midt i byen. Noen foretrekker vestkantens rolige charme, andre liker asfaltjungelen og tempoet i indre øst. Jeg tilhører de siste. Derfor blir også jeg engasjert av NRKs nettdokumentarer «Gatekampen» og «Politi og røver», om politiets kamp mot det voldelige narkotikamiljøet på Grønland og Tøyen i Oslo. Den tegner et rimelig dystert bilde av mine nærområder. Jeg skjønner godt at mine naboer har reagert på det de mener er svartmaling, og forstår dem som har behov for å svare ved å fremstille Grønland som et multikulturelt Kardemomme-samfunn. Statskanalen burde være mer nyanserte, eller trekke frem andre, mer positive kvaliteter ved Tøyen og Grønland, tenker vi som beboere. Ikke bidra med stigmatisering av et område som fra før har dårlig rykte. Andreas Slettholm.
 • Medierevisjonen: Den triste sommeren. Debatten etter Hemsedal-saken er mest av alt en fortelling om et samtalerom som er i ferd med å bli kvelende. Anki Gerhardsen.
 • Seksuell danningsreise. I kommentaren «Det er på tide å gjenreise forskjellen på fyllerør og voldtekt» skriv Elin Ørjasæter om dei kjenslevare unge jentene som havnar i uønska seksuelle situasjonar, og etterpå får høyra at det dei har opplevd heiter «valdtekt» og at dei følgjeleg er traumatiserte. Ørjasæter ser ut til å etterlysa ein større tabbekvote for seksuelle opplevingar, der det meste av det som skjer i alkoholpåverka tilstand vert fyllerør, og at valdtekt hovudsakleg er overfallsvaldtekter. Ho skriv at valdtektsomgrepet vert tolka «svært vidt» av lovverket og av dei som deltek i valdtektsdebatten, og av dei unge kvinnene som fortel om negative seksuelle opplevingar og kva psykiske og fysiske reaksjonar dei har hatt etter desse opplevingane. Ørjasæter påstår at Høgsterett har ei tolking av §192 i den gamle straffelova som er vidare enn kva som vart rekna som valdtekt då ho var tenåring, men ho skriv  ikkje kvar ho har funne grunnlaget for denne påstanden. Av nyfikne sjekka eg kva som står i den gjeldande straffelova, og dei aktuelle paragrafane ser ikkje ut til å vera urimeleg vide. Anne Karen Guro Hadland.
 • Derfor bør religiøse støtte sekularisering. Sekularisering er et ofte misforstått begrep, men at det vil være en fordel for religiøse minoriteter med sekularisering, er det liten tvil om. Are Vogt Moum.
 • Nei til barnehijab og niqab - ja til obligatorisk svømmeundervisning. Debatten om niqab, barnehijab og felles svømmeundervisning i skolen går heftig for seg. Den fikk vind under vingene etter at et utvalg i Agenda i sitt integreringsforslag går inn for forbud mot niqab i det offentlige rom, felles svømmeundervisning og for nasjonale retningslinjer for arbeidet mot barnehijab i skolen. Alexander Mousavi.
 • - Føyer seg inn i rekka av hendelser som har ført til at mange oppfatter henne som ikke helt redelig. Forsker om avsløringen av 14 900 «nye» e-poster fra Clintons private server.
 • – Guttene ligger langt bak jentene i skolen. Mange gutter blir hengende etter allerede fra skolestart, og scorer langt dårligere enn jentene både faglig og sosialt, viser en stor kartlegging som Høgskolen i Hedmark har vært med på.
 • Ødeleggelsen av amerikanske universiteter. Politisk korrekthet har eskalert under Obama. Hans Rustad.
 • Sammensauset om fyllerør. En av påstandene til Ørjasæter er at «(…) det var sex mellom noenlunde jevnbyrdige personer der begge var overstadig beruset. Men like fullt voldtekt etter Høyesteretts tolkning av paragraf 192 i straffeloven.» Advokatene Fries og Myhre hevder noe lignende i Aftenposten for omlag et halvt år siden, og det gjorde også Dagbladets kommentator Inger Merete Hobbelstad i mars. Problemet er at ingen av disse har kommet med eksempler der dette har skjedd. På forespørsel ønsker Ørjasæter ikke å oppgi hvilken dom det er hun sikter til. Det burde forventes av en samfunnsdebattant med en posisjon slik Ørjasæter har at man kan vise til kilder på kategoriske utsagn om hvordan lovverket vårt fungerer. Etter temmelig grundige søk på Lovdata av både meg og andre finner vi ikke dommer der det er bevist at partene var noenlunde jevnbyrdig og overstadig beruset, og Høyesterett har idømt straff. Heller ikke i lagmanns- eller tingrettene finner jeg slike eksempler. Tarjei Ellingsen Røsvoll.
 • Har kvinner for stor makt i voldtekts-debatten?. Samfunnsdebattant Elin Ørjasæter fikk en del tyn da hun i forrige uke skrev innlegget «Det er på tide å gjenreise forskjellen på fyllerør og voldtekt» I første avsnitt skriver hun: «Jeg hadde faktisk glemt det, men jeg ble voldtatt noen ganger som tenåring. Voldtekt etter dagens juridiske forståelse. Det var ingen Hemsedal-opplevelse med tre menn mot en jente på overdose. Nei, det var sex mellom noenlunde jevnbyrdige personer der begge var overstadig beruset.» Hun snakker altså ikke om Hemsedal-saken, men alle sakene der kvinner hevder seg voldtatt, kanskje fordi store alkoholmengder har gjort gårsdagen litt uklar. Jeg leste innlegget og tenkte: Ørjasæter har noen gode poeng. Er det for lett å rope voldtekt? Siv Elisabeth Limkjær.
 • Voldtekt: Uheldig fyllerør eller grov kriminalitet?. Elin Ørjasæter har rett til å definere sine egne opplevelser slik hun gjør i Morgenbladet, men det må ikke generaliseres til å gjelde alle voldtektsutsatte. Det stemmer at ikke alle utsatte blir traumatisert, men det motsatte er dessverre veldig utbredt og alvorlig. Hanne Kristin Rohde
 • Det er på tide å gjenreise forskjellen på fyllerør og voldtekt. Jeg hadde faktisk glemt det, men jeg ble voldtatt noen ganger som tenåring. Voldtekt etter dagens juridiske forståelse. Det var ingen Hemsedal-opplevelse med tre menn mot en jente på overdose. Nei, det var sex mellom noenlunde jevnbyrdige personer der begge var overstadig beruset. Men like fullt voldtekt etter Høyesteretts tolkning av paragraf 192 i straffeloven. Det var en del av dannelsesreisen fra barn til voksen å feste hardt med eldre gutter. Men hendelser jeg opplevde som mislykket fyllerør, opplever noen av dagens jenter – slik hendelsene legges frem – som traumatiserende overgrep. Hemsedal-saken var spesiell: Den burde vært anket til Høyesterett, slik Hans Fredrik Marthinussen argumenterte for i Bergens Tidende 7. august. Men det bør ikke skygge for det store bildet, og det er at voldtektsbegrepet blir tolket svært vidt, dels i offentlig debatt, og dels i dagens lovverk. Elin Ørjasæter.
 • Ikke bland flyktningene inn i kriminal-statistikken. Utlendinger er overrepresentert i kriminalstatistikken. Men det er ingen holdepunkter for at det gjelder flyktninger og asylsøkere. Gunnar Stavrum.
 • Tiltalte i Oslo tingrett en tilfeldig uke: 35 tiltalte: 8 norske eller nordiske navn. Tilfeldig uke i Oslo tingrett: Av de 35 tiltalte har bare 8 personer norske eller nordiske navn.
 • Her er tallene på utlendinger og kriminalitet. Politiets strafferegister viser at 36 prosent av gjerningspersonene ikke er født i Norge.
 • En omkom da betongkloss rammet bil på dansk motorvei. En person mistet livet og en annen er alvorlig skadet etter at en bil med en familie om bord kjørte på en stein som skal ha blitt kastet ned fra en bro på en motorvei på Fyn i Danmark, skriver danske medier.
 • Barn døde etter eksplosjon i Göteborg. Eksplosjon i en boligblokk.
 • Løgnen om velferds­statens endelikt. Den norske velferdsstaten har ikke på noe tidspunkt vært truet av flyktninger. Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
 • «Hjemstaten» svikter Hillary Clinton: – Hun er rett og slett for sleip. USA er et mindre trygt land med Hillary Clinton (68) som president, tror Larry Vearrier (44). Han er blant mange velgere i Arkansas som vender henne ryggen.
 • Spår krise for norsk økonomi innen 2025. - Jeg tror ikke folk helt har forstått alvoret, sier LO-forbund.
 • Tyskland: De muslimske tolkes skræmmende magt. Alexander Stevens er advokat ved et advokatkontor i München med speciale i seksuelle lovovertrædelser. I sin seneste bog, Sex vor Gericht (Sex for retten), beskriver han nogle af sine mærkeligste og mest chokerende sager. En af disse sager rejser følgende spørgsmål: Hvad gør man, når tolke, der arbejder for politiet og retssystemet, lyver og manipulerer? Eftersom ingen holder øje med tolkene, er det sandsynligt, at tolkens uærlighed i mange tilfælde forbliver uopdaget — Stevens’ bog skildrer den ødelæggende virkning, som en uærlig tolk fik på en sag. Stefan Frank.
 • Den «utenkelige» presidenten. Jeg står ved min analyse av at Trump kan hale dette i land. Helge Lurås.
 • Havforskere skvatt da denne dukket opp foran kameraet. Forskere fant stirrende blekksprut som så ut som et leketøy eller en figur fra tegnefilmen «Nemo».
 • Hvor har du vært, Stanghelle?. Harald Stanghelle og store deler av media har feiget ut i kritiske situasjoner som karikaturstriden i 2006. Stig S. Frøland.
 • Hege Storhaug i seg selv er ingen fare. Det uhyggelige er at hennes gale sang får et kor. Det er vi, det kloke, men ofte tause flertall av vanlige, sindige folk, som har makten. Per Fugelli.
 • Når budbringeren blir viktigere enn innholdet. Lekkasjene fra Wikileaks påvirker den amerikanske presidentvalgkampen. Men kan vi la være å kritisere skittent spill hos Demokratene, bare fordi Trump kan dra fordel av det? Knut Jacobsen.
 • Professor: Noen hunderaser burde man la dø ut. Mange hunder sliter med å puste, gå og føde naturlig. Det meste er menneskets feil. Men er det for sent å snu utviklingen.
 • Politimannens kronikk om innvandring gikk viralt – vi sjekket faktaene. Pål Nordseth og Harald S. Klungtveit.
 • Jeg trivs minst i åpent landskap. Vis meg en mann med god helse, høy evne til konsentrasjon og lite adrenalin i urinen, så skal jeg fortelle deg årsaken: Han har eget kontor. Sven Egil Omdal.
 • Fem søppelbranner på én time: Veldig trist at noen har hjerte til å misbruke offentlige ressurser på denne måten. Brannvesenet ser rødt etter å ha rykket ut på fem branner i natt som trolig var påsatt.
 • Masseslagsmål sør i Oslo. To skadd.
 • Muslimer blir syke av islamfrykt. Forskere har gjennomført undersøkelser i Frankrike, Storbritannia og Tyskland.
 • DNA-analyser avslører nye detaljer om steinaldermannen Ötzi. Den 5300 år gamle steinaldermannen Ötzi, som ble funnet i en isbre i Alpene for 25 år siden, hadde klær og utstyr laget av skinn av brunbjørn og rådyr.
 • Religion er steining av fornuften. Førtidsmisjonering er en uting. Det bør være forbudt for foreldre å bedrive religiøs indoktrinering av barna sine. Zahid Ali.
 • Sagal (19) ble utsatt for rasistisk angrep av kvinne. Da de møttes igjen noen dager senere, ble kvinnen målløs. Kom med stikk til kvinnen.
 • Har spredt hat og inspirert terrorister. Nå må den britiske islamisten Anjem Choudary i fengsel. Hatpredikanten dømt for IS-støtte.
 • Nå skal 36 dømte IS-krigere henges. Fangene ble fortalt at de skulle kjøres hjem til familiene sine, men ble stilt opp på linje og skutt. Planlegger massehenging i Irak denne uka etter massakre av opp til 1700 menn i Tikrit.
 • Jeg er bibliotekar. Slik ser integreringen ut for meg. Det slår meg hvor mye ens verdensbilde preges av hva man jobber med. Marit Sandsleth.
 • Mener de kan ha funnet den «femte naturkraften». Da må alle lærebøkene skrives om. - Det vil endre vår forståelse av universet totalt.
 • Mina Adampour: – Politiinspektørens kronikk er ubalansert. – Kronikken om at folks fremmedfrykt er rasjonell og berettiget, tegner et skremselsbilde, sier lederen for Landsforeningen mot rasisme. Hun mener det er uheldig at politiinspektøren undertegnet med yrkestittelen sin.
 • Jinnahs uoppfylte visjon. I dag finner vi et islamisert Pakistan hvor alle minoriteter lever i konstant frykt for å bli offer for blasfemilovene. Mustafa Hussain og Assad Nasir, styremedlemmer i Norsk-pakistansk Nettverk.
 • Hvor mange terrorangrep tåles?. Sommeren 2016 har stått i terrorens tegn. Som vanlig har muslim-mot-muslim angrep i stater som Afghanistan, Irak og Syria dominert kvantitativt, men nådeløse islamist-atakker mot sivile mål har skjedd også i USA og europeiske kjerneland som Frankrike og Tyskland. Mange av oss regner med at mer av samme vil følge også i tiden fremover selv om denne uhyggens forventning slett ikke skal mistolkes til å bety at «terror er noe vi må venne oss til.» Uansett er det rimelig å spørre seg etter alt det som er skjedd, om hvor mye mer av slik aktivitet som vil bli tålt. For presisjonens skyld er det klokest å todele spørsmålet: Hvor mye vil makthaverne i Europa tåle og hvor mye vil folket finne seg i før noe brister? Mimisbrunnr.
 • Hyppig utløsning kan forebygge kreft. En studie fra Harvard School of Public Health slår fast at det er en statistisk sikker og svært tydelig sammenheng mellom prostatakreft og lav ejakuleringsfrekvens, altså at hyppig utløsning gjennom voksenlivet spiller en rolle i årsaken til prostatakreft. Faktisk viste studien, der 29.342 menn deltok, at de som hadde ejakulasjon mer enn 20 ganger i måneden, hadde hele 33 prosent lavere risiko for prostatakreft sammenlignet med de som hadde utløsning mellom fire og sju ganger. En annen, men mindre studie fra Australia viste 36 prosent redusert kreftrisiko for menn som ejuakulerte fra 4,7 til sju ganger i uka når de ble sammenlignet med menn med ejuakulasjon i gjennomsnitt 2,3 ganger i uka. Med andre ord gir dette gode indikasjoner på at jevnlig, og bortimot daglig utløsning, har positive helseeffekter for menn.
 • Har hentet ut 800 kilo knokler fra Svalbard. Paleontolog Jørn Hurum er svært fornøyd med årets øgle-utgraving på Svalbard.
 • - Jeg bryr meg ikke om det er asylsøkere eller nordmenn som begår voldtekt, det er like galt uansett. Politiinspektør er blitt kalt rasist etter innvandrerutspill. - Oppmerksomheten har ikke bare vært uproblematisk, sier Thomas Utne Pettersen til Nettavisen.
 • Apokalypsens ryttere. Vi lever i ei tid med voldsomme rystelser. Endringer i politikk, økonomi, religion og teknologi skaper nye og farlige konflikter, skriver John O. Egeland.
 • Alternativ kriminalitetsforebygging. I et leserinnlegg i Haugesunds avis undrer Thomas Utne Pettersen seg over hvorfor ansvarlige politikere og media ikke poengterer at dette vil være et av de viktigste enkelttiltak Norge kan gjøre for å bekjempe kriminalitet. [...] Det er en interessant observasjon. Han mener dette henger sammen med den dominerende (bort)forklaring som består i å vise til at overrepresentasjonen skyldes feil sammenlikningsgrunnlag. Jonas Haugsvold.
 • Unyansert og misvisende fra politiinspektøren. Politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Thomas Utne Pettersen, mottar i dag hyllester etter å ha skrevet et innlegg i Haugesunds avis, senere også gjengitt hos Nettavisen. Her oppsummerer han kriminalitetsbildet som at “Kvinner og barn ofres på asyl- og flyktninginstituttets alter.” La meg se litt nærmere på akkurat det. Gunnar Roland Tjomlid.
 • Politiinspektørens kronikk hylles i sosiale medier - refses av Ap-politiker. Arbeiderpartiets Stein-Erik Lauvås mener Thomas Utne Pettersens kronikk om «rasjonell fremmedfrykt» er useriøs.
 • Tilliten til politiet styrkes av uredde folk som tør å tale godhetstyrannene midt imot. Jeg har nettopp lest Thomas Utne Pettersens modige, usminkede beskrivelse av det Norge vi i løpet av få år har havnet i. Det er faktisk et Norge med altfor LITE fremmedfrykt og altfor stor tro på PR-kåte politikere som gladelig selger sitt fedreland og egne borgere for å oppnå en stjerne hos «Godhetsliten», det være seg nasjonalt og internasjonalt. Det Pettersen forteller fra sin politihverdag, og ellers oppsummerer fra statistikker på landsbasis, er skremmende om enn ikke overraskende lesing. For de av oss som over tid har lest og absorbert en del fakta om negative effekter av asyl/migrantbølgen, framstår det meste omtrent som vi hadde forestilt oss. Men fakta forsterkes når man får dem presentert på trykk, og når vi i tillegg vet at skribenten er en person med kunnskap og erfaring fra den verden han beskriver. Dessuten blir Politimannens artikkel ekstra skremmende fordi jeg, og mange med meg, faktisk TROR fullt og fast på Utne Pettersen! At politiet nærmest har fått munnkurv i disse sakene, er svært beklagelig for et demokrati der åpenhet og ytringsfrihet skal settes i høysetet. Politikerne og en selvutnevnt «elite» fra venstresida er de som skal kontrollere hva vanlige borgere kan tåle å høre og vite om «Rikets tilstand». Anne-Margrethe Rønning
 • Vormedal forsøker å kneble ytringsfriheten!. Skribenten Tor Inge Vormedal har i dag trykket et leserinnlegg i Hagesunds Avis hvor han stiller følgende spørsmål: "Kan eller bør en politiinspektør stå fram med slike meninger ?" (Noe han selv mener at han ikke kan.) Vormedal sikter til kronikken fra politiinspektør Thomas Utne Pettersen, som sto på trykk i avisa samme dag og, hvor han gir uttrykk for sine personlige erfaringer rundt økt mottak av flyktninger og økt kriminalitet. Selvfølgelig kan en politiinspektør stå frem med slike meninger, er mitt klare svar til Vormedal. Einar Endresen.
 • Politiinspektør: – Folks fremmedfrykt er rasjonell og berettiget. Kontroversielt leserinnlegg fra politiinspektør får støtte fra Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).
 • Mitt skrekkelige møte med rishta-systemet. «Vi har hørt at datteren din har et pent ansikt. Men er hun høy og tynn? Vi vil ha en høy og tynn jente til broren vår.» Afak Afgun.
 • Åpen debatt om norsk islam. Muslimer er en naturlig del av det norske samfunnet, og derfor er det viktig og riktig ikke å flytte dialogen til et lukket rom. Sofia Nesrine Srour, Usman Bashir, Arshad Ali, Linn Widad Firdaous Nikkerud, Waqas Sarwar, Arshad Ali, Pamir Ehsas, Habon Beegsi, Abdullah Alsabeehg, Amira Ibrahim, Afroz Shah, Ali Chishti, Umar Ashraf, Kamil Azhar, Ali Whatti, Linda Noor, Abdirahman Mohamed, Zeeshan Abdullah, Ali Riza, Kaban Mohammadi, Heena Yasmin, Kashif Jamil, Mehmoona Saleem, Thee Yezen Al-Obaide, Adeel Ahmad, Thomas Haile, Roa Mourad, Laial Janet Ayoub, Ali Zia Ullah, Saad Shafiq Sheikh, Mayada Magdi Mohamadani Sherif, Ismail Acar, Tariq Maqsood, Marwa Elfarri, Mohammed Ghous Afzal.
 • Det er på tide med en fredserklæring. Kjære Shoaib Sultan, Linda Noor og Ali Chishti, jeg erklærer ikke jihad mot dere, jeg inviterer til dialog og fred. Vil dere ta det imot? Fahad Qureshi.
 • Islam Nets jihad er et sunnhetstegn. Å erklære jihad mot trosfeller er en uvanlig debattform, for å si det forsiktig. Men det viser at også bokstavtro muslimer lar seg påvirke. Andreas Slettholm.
 • Hemsedal-saken: Et spørsmål om kvinnesyn. Jeg ble forsøkt dopet på nachspiel av to av de frikjente i Hemsedal-saken. Om ikke den voldtektssaken førte til dom, vil noen sak det? Mira Aasjord.
 • Ingen tror på Fugelli lenger. Per Fugellis unnvikende og blinde tro på kompromiss og forsakelse av prinsipper og verdier, er og blir feil medisin. Hege Storhaug.
 • Er Donald Trump fascist?. Flere har hevdet at Donald Trump representerer en slags fascisme. Er det hold i det? Det mest urovekkende er uansett Trumps autoritære personlighet – som på mange vis inngår i fascismens karakter. Bård Larsen.
 • Listhaug har en drømmerolle. Sylvi Listhaug får gjennomslag for Frp’s politikk ved å bruke flyktningkrisen, men tiltakene er langt fra langsiktige. Morten Thornquist.
 • Oro och rädsla efter våg av bilbränder. Bilbränderna fortsätter att rasa i Rosengård. Natten till måndagen brann ytterligare fem fordon på Hårds väg. Sydsvenskans team på plats möttes av rädsla och hot.
 • Mina Bai fremstår som en moderne, norsk-iransk Erasmus Montanus. Det er ganske typisk for nyateistiske tenkere at religion ikke skal tolereres, men bli bekjempet. Mohammad Usman Rana.
 • Her bliver Brians søn gennemtævet af 6-8 ældre drenge: Vi skal stå sammen og bekæmpe det her. Da Brian Ankers søn kom hjem og fortalte, at han var blevet banket af en gruppe ældre drenge, blev han vred. Han forlangte, at drengene gav hans 13-årige søn en undskyldning – og det gjorde de uden at tøve. Men så så Brian Anker videoen.
 • Brians søn banket i voldsom video: Nu har jeg fået nok!. 46-årige Brian Anker fik et chok, da han så videoen af sin søn, der fik bank af seks-otte andre drenge. Nu har han fået nok.
 • Kunsten å stigmatisere. Media har framstilt meg som en høyreekstrem som hater muslimer. Lena Andreassen.
 • Hege Storhaug om Fugelli-kritikken: - Hersketeknikken der han hele tida skal klistre meg opp til Breivik, er det eldste skitne trikset i boka. Fugelli er gårsdagens nytt, mener islamkritikeren Hege Storhaug.
 • Når folk flest er statsråd. I et intervju i Finansavisen forleden uttalte KrFs nye generalsekretær og tidligere­ statsråd, Hilde Frafjord Johnson, at hun har «betydelige problemer» med Sylvi Listhaugs «retorikk og politikk». Johnson er ikke alene. Det er veldig mange i den politiske og kulturelle eliten som har problemer med Listhaug. Og det gis ikke ved dørene. Utsagn hun kommer med, tolkes ofte i verste mening, og hun er et yndet hat­objekt for mange i de innvandringsliberale og intellektuelle klasser, både til venstre og høyre. Begeistret. Jeg var overrasket da Sylvi Listhaug ble landbruksminister. Etter hvert ble jeg ganske begeistret. Hun satte ting på dagsorden på en måte som fikk flere til å bry seg og forstå mer. Men jeg var skeptisk da hun ble innvandrings- og integrerings­minister. Fremskrittspartiet­ ­representerer tross alt et ­ytterpunkt blant partiene på dette feltet, og Listhaugs stil er ikke primært å virke samlende. Hun provoserer, som vi har sett, mange­ av dem som til daglig deltar i samfunnsdebatten, enten det er ­generalsekretæren i KrF, politikere i andre partier, interesseorganisasjoner eller journalister. Men provoserer hun folk flest? Eller representerer hun, i større grad enn mange liker å tro, folk flest? Forstår ikke folket. Jeg tror denne sommeren har gjort det klart for mange at vi både i ­Europa og USA har et problem i forholdet mellom folk og elite, og at det er en utbredt forestilling i mange land at eliten ikke forstår folket. Diskusjonen har gått høylytt i forbindelse med Brexit og Trump, men for dem som har hørt etter, er den ikke ny. Kristin Clemet.
 • Donald Trump – gode og dårlige sider. Donald Trump utfordrer status quo på minst syv viktige områder. Olav Drange Moen.
 • En ekstremist i aksjon. Det bør ikke lenger være den minste tvil om hva slags ideologi Fahad Qureshi forfekter. Shoaib Sultan og Alexander Mousavi.
 • Hemsedalsaken: Flere meddommere ønsker å trekke seg. Domstoladministrasjonen håper alle blir. - De er nødvendige for å opprettholde et velfungerende rettssystem.
 • La meddommerne i fred!. I et demokrati anser vi det som viktig å ha et rettssystem der folket har avgjørende innflytelse før statens maktapparat påfører noen straff.
 • Politiet rykket ut til falsk alarm. Ti minutter senere fikk de melding om brann. «Mennesker som har som oppdrag å hjelpe oss møtes av dette. Hva gjør regjeringen?».
 • Politiet: Mann kidnappet av innbruddstyver i Moss. En mann ble tatt med fra hjemmet sitt i Moss sentrum av innbruddstyver mandag morgen, ifølge politiet.
 • Gretne, gamle gubber i alle aldre. Mosegrodde, misfornøyde menn har innvendinger mot det meste, og media stiller velvillig opp i rollen som deres personlige dagbøker. Maren Fuchsia Celius-Blix.
 • Politibil i full fyr i Malmö. Ukjent årsak.
 • Landet har gått tom for kondomer og p-piller. Nå busses kvinner til sykehus for å sterilisere seg. Den økonomiske og politiske situasjonen i Venezuela er ille.
 • Oppklaring av konflikten mellom Islam Net og de progressive Shoaib Sultan, Ali Chishti og Linda Noor. Fahad Qureshi (video).
 • IS tar på seg ansvaret for macheteangrepet i Belgia. IS tar på seg ansvaret for lørdagens macheteangrep i den belgiske byen Charleroi, ifølge ekstremistgruppens talerør Amaq på Twitter.
 • De lave forventningers sexisme. Frifinnelsen av de voldtektstiltalte fra Hemsedal strider mot alminnelig moral, mot alminnelig rettsoppfatning og mot alminnelig fornuft, skriver Kjetil Rolness.
 • Espen Søbyes eskapisme. Søbye tillegger meg meninger som er stikk motsatte av det jeg har beskrevet og det jeg faktisk står for. Sylo Taraku.
 • – Kvinne ble forsøkt voldtatt i natt. To handlekraftige brødre ble trolig redningen for en kvinne (24) som skal ha blitt forsøkt overfalt og voldtatt i Bergen sentrum av en 25 år gammel mann av afrikansk opprinnelse. Politiet vil begjære ham varetektsfengslet.
 • Ingen moral uten religion?. Nyateister lover oss en bedre fremtid uten religion. Men moralen har vanskeligere kår i sekulære samfunn. Jonas Heen Haeg.
 • Molotov-cocktails mot buss i Paris. Det er mange som tror at hvis det ikke skrives noe i norske aviser, så har det ikke skjedd noe. Men slik er det jo ikke. I Paris døde en mørkhudet mann, Adama Traore, i politiets varetekt i forrige uke. Av en hjertefeil, ifølge politiet. Men politiet ble ikke trodd og dette førte straks til opprør. [...] En maskert gjeng kastet Molotov-cocktails mot buss 170 i Saint-Denis i Paris. De knuste rutene. Heldigvis greide de 15 uskyldige passasjerene å komme seg unna før hele bussen tok fyr. Dette er den “gode” volden – venstrevolden som har et høyere mål. Om det går utover uskyldige mennesker er ikke så nøye – anarkistene kjemper jo for “saka”. Å sette folks liv i fare er deres svar på “politirasismen”. [...] Disse ødeleggelsene har pågått i flere dager, melder fransk politi.
 • Kvinne knivstukket på Bekkestua i Bærum. Stor politiaksjon for å finne gjerningsmannen.
 • Refser terrordekning. Medieprofessor Jostein Gripsrud mener norske medier bør gjøre som Danmarks Radio og begrense livedekningen av terroraksjoner. Det kan bli for mye tomsnakk, mener Gripsrud.
 • 2015: 10 anmeldte overgrep. 2016: 111 anmeldte overgrep. Svensk politi har mottatt 111 anmeldelser av seksuelle overgrep i løpet av festivalsommeren. Det er en økning på over 1000 prosent fra året før.
 • Snillhet er feil medisin, Fugelli. Snillhet er ikke en evig og forutsigbar verdi. Den er avhengig av gode institusjoner. Aksel Braanen Sterri.
 • Den svenske håndgranatbølgen. Sydsvenskan skriver om håndgranatbølgen som herjer Sveriges sydligste len, Skåne. Det er tydelig at håndgranater er et relativt vanlig våpen i svenske kriminelle miljøer. Malmø er den byen som er hardest rammet av eksploderende håndgranater. Hittil i år har totalt fem stykker eksplodert i Skåne. Det fortelles også om udetonerte håndgranater som folk finner i rundkjøringer og søppeldunker. En oversikt forteller at bomber og granater har vært en del av hverdagen i flere år. Hva gjør det med nærmiljøet og livskvaliteten? Når man hører hva som utspinner seg i Sydsverige tenker man “krigssone”. Siden begynnelsen av 2014 har det detonert 26 håndgranater. I tillegg har det vært 45 andre eksplosjoner som vanligvis omtales som bomber i pressen.
 • Shoaib Sultan, er det ikke på tide å endre innpakningen?. Kjære Shoaib Sultan og Alexander Mousavi, så koselig at dere likte bildet vårt så mye at dere tok det i bruk selv og poengterte det i starten av deres unnskyldning til meg og Islam Net. Jeg føler dog den unnskyldningen ikke var så helhjertet, men jeg aksepterer den. Dere er liksom tilgitt. Fahad Qureshi.
 • Vi ber IslamNet og Fahad Qureshi om unnskyldning. Kjære Fahad Qureshi, la oss begynne med å si at bildet med sølt kaffe var både morsomt og kreativt. Vi lo godt av det. Det var imidlertid ikke det eneste som var kreativt. Hele svaret ditt, og dine fremstillinger av en virkelighet som ikke stemmer, kan også sies å være kreativ og fantasifull. Vi ber om unnskyldning for ikke å ha vært enda tydeligere på hva vi mente om din kronikk i VG, selv om vi ennå ikke vet hvordan vi skal bli så mye klarere. For tross alt, ord er begrenset. Alexander Mousavi & Shoaib Sultan.
 • L`Express: Planene om kirketerror i Frankrike ble delt på nettforum før angrepet. På et forum på nettet delte terroristen bak kirkeangrepet i Normandie sine planer med andre radikaliserte.
 • 900 syrere arrestert i løpet av ETT år. Storbritannia har ikke tatt imot på langt nær så mange flyktninger og migranter fra Syria som resten av Europa. Allikevel viser sjokkerende tall at politiet har arrestert 900 syrere for kriminalitet som inkluderer voldtekt og barnemishandling i løpet av bare ett år. Det er ikke engang snakk om hele Storbritannia, kun England og Wales! Storbritannia har sitt eget prosjekt, Syrian Vulnerable Person Resettlement, hvor målet er å ta imot 20.000 syriske flyktninger totalt frem til 2020. Disse hentes direkte fra flyktningleirene i Midtøsten. Kritikere sier at de er bekymret for at mange av disse får komme til landet usjekket. Among those arrested are four Syrian immigrants have been charged after two 14-year-old girls were allegedly sexually assaulted – just yards from Newcastle United’s stadium. Hanne Tolg.
 • Jente (17) overfalt og voldtatt i Bergen. Politiet jakter på en mann som snakker gebrokkent norsk og har en skjev fortann.
 • Kjære Sylvi Listhaug. Du er kjempestolt over at vi har den strengeste innvandringspolitikken noensinne. Jeg er 16 år og ufattelig lei. Kaja Elise Meløy Yngsdal Hilleren.
 • Vanlige folks eliteopprør. EU-avstemningen kan føre til en styrking av britisk demokrati. Nå ser ekskluderte at politikk nytter. Bernt Hagtvet.
 • Nå må vi gjøre ALT. Kjøttfri mandag holder ikke. EUs krav om 40 prosent utslippskutt gjør at Norge må gjennomføre alle tiltakene på statens liste. Det kommer til å merkes. Frederic Hauge, Bellona.
 • To menn skutt på åpen gate i København. To menn ble truffet da to maskerte personer avfyrte minst seks skudd mot en kaffebar i København sentrum søndag kveld.
 • Politijakt etter skyteepisode i Stockholm. Svensk politi søker etter mistenkte gjerningsmenn etter at en mann ble skutt i Husby vest i Stockholm.
 • Norske tunnelplanar får utlandet til å måpa. Planane om bruk av røyrbruer til å kryssa fjordane i Noreg får internasjonal merksemd. – Som tatt ut av ein science fiction-film, skriv nettstad.
 • Ti usunne matvarer du bør bytte ut. - Dropp sukker, pasta og moderne hvetemel, mener norsk lege.
 • Flerkultur kan gjøre oss mer dynamiske. Nina Hjerpset-Østlie er redaktør for en av Norges mest omstridte nettsider: Rights.no. Til tross for at nettsiden for en stor del rommer innvandrings- og islamkritikk, mener hun at flerkultur kan gjøre samfunnet mer dynamisk. Menn bør derimot helst være hårete og med «neandertaleregenskaper».
 • Unyansert, men betydningsfull islamkritikk. Hege Storhaugs bok, «Islam – 11. landeplage», har gitt viktige bidrag til den norske samfunnsdebatten, men unøyaktigheter og generaliseringer trekker ned inntrykket. Line Andrea Holsten Nordblom og Aushna Fazal.
 • Frykten for å kritisere islam. Selv om offentligheten er full av islamkritikk hevdes det stadig vekk at mange er redde for å kritisere islam. Stemmer det? Og skyldes det i så fall muslimene selv, islamfrykt på høyresiden, eller en form for islamkritikkfrykt på den politiske venstresiden? Aksel M. Bjerke.
 • Islam Nets syn på homofili, steining og dødsstraff. Ofte påstås det at jeg, eller Islam Net, tar til orde for dødsstraff for homofile og steining for utroskap, enten i Norge, eller i en islamsk stat. La meg fortelle hva vi egentlig står for. Fahad Qureshi.
 • Mennene vi frykter. Masseovergrepene under tyske og svenske folkefester det siste året vekker forståelig nok engstelse i befolkningen. Hva slags fenomen er dette? Heidi Helene Sveen.
 • Derfor blev fransk terrorist bag kirkeangreb løsladt i marts. Den ene gerningsmand bag tirsdagens angreb var terrorsigtet, men han blev løsladt i marts efter flere måneders varetægtsfængsling. Her kan du læse hvorfor.
 • Arbeiderpartiets dobbeltmoral. Ap kritiserer Monica Mælands habilitet. De har åpenbart glemt sin egen nære historie. Frank J. Jenssen (H).
 • Politiet holder pressekonferanse om drapet i Tromsø: - Siktede oppgir å være fra Kongo. En kvinne er drept av det som skal være ekskjæresten.
 • Tyske høyreekstremister arrangerer barneleir i Sør-Sverige. Barn helt ned i 6-årsalderen deltar.
 • Ungdomspartiet i Burundi beskyldes for å gjengvoldta familiemedlemmer av sine politiske motstandere. Voldtektsepidemi brer seg i det afrikanske landet.
 • Tullen måste släppa in vapen och narkotika. Vapen och narkotika smugglas över Öresundsbron – och tullen hade kunnat gripa många fler. Tullens regler låter dem inte stoppa bilar som innehåller fler personer än det finns tullare på plats, avslöjar Lokaltidningen i dag. – Naturligtvis har de kriminella lärt sig detta. De sätter sig fem stora stöddiga män i en Mercedes eller BMW och blåser rakt igenom tullen. Några minuter senare har vi ytterligare illegala vapen i Malmö, säger före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem till Lokaltidningen.
 • Anklager Islamsk Råds generalsekretær for å være en bølle. Yousef Assidiq, som arbeider med å forebygge radikalisering og ekstremisme blant unge muslimer, tar et sterkt oppgjør med Mehtab Afsar, generalsekretæren i Islamsk Råd.
 • Hvordan ser fremtiden ut?. Mohamed Omar er en tidligere islamist og antisemitt, som ikke unnså seg for å ha omgang med nasjonalsosialister. Nå har han konvertert til demokratiet, og man må tro han vet hva han snakker om når han advarer om fremtiden: Terroren vil eskalere. Hans Rustad.
 • Konservative muslimer, kom dere ut av forsvarsposisjon!. Den økte avstanden mellom enkelte konservative muslimer og etniske nordmenn, er urovekkende. En av de viktigste årsakene til radikalisering av unge mennesker i vårt samfunn er manglende integrering. Konservative muslimer har vært lite åpne for å se eget ansvar for manglende integrering og deltagelse i samfunnet. Shahram Shaygani.
 • Konspirasjoner til frokost. Takket være den nye politiske korrektheten, har konspirasjoner om venstresida, ukontrollert innvandring og sivilisatorisk kollaps fått blomstre. Cathrine Sandnes.
 • Å kalle en spade for en spade. De siste par månedene har vi opplevd en kraftig opptrapping av terrorhandlinger og grusomheter som Daesh, deres tilhengere og generelt terrororganisasjoner har stått for. Terroren har ikke lenger en grense, om den noensinne hadde det. Mens vi ser i Midtøsten at terror tar livet av store folkemengder i en kamp om makt, opplever vi den samme opptrappingen av terrorhandlinger på vestlig jord for å skape frykt og seperasjon mellom ulike grupper i samfunnet. Alex & Shoaib.
 • Trolig fjerde angrep på en uke. Én drept og flere skadd etter eksplosjon ved festival i Tyskland: - Eksplosjonen skyldes et sprenglegeme. Gjerningsmannen skal ha sprengt seg selv i lufta. Minst 12 skadd - flere av dem alvorlig..
 • Kvinne drept etter at syrisk asylsøker gikk til angrep med machete. Omtales som en kjenning av politiet.
 • Politiet: - Massemorderen i München planla angrepet i ett år. Drapsvåpenet kjøpte han ulovlig på internett.
 • Essay: Vi er alle israelere. Enten vi liker det eller ikke, vil den islamske terrorismen skape en slags forbrødring mellom Israel og Europa. Klaus Wivel.
 • Hvorfor er badegjestene på Tjøme så pene?. Svaret ligger i hvordan skjønnhet og evolusjon henger sammen. Erik Tunstad. Innlegget ble først publisert på forskning.no.
 • Mindre sorg, mer sinne. Fem år etter 22. juli har enkelte av Breiviks narrativer styrket sin posisjon i norsk offentlighet. Rune Berglund Steen.
 • Vi har felles ansvar for å motarbeide ondskapen. Det gjøres ikke ved å tie det ihjel. Mahmoud Farahmand svarer på kritikken fra Tony Burner.
 • Sekulære fanatikere eller bekymrede islamkritikere?. Det er benektelsen hos de reaksjonære som splitter samfunnet. Shahram Shaygani.
 • Læren af Nice. Politikernes må standse deres kurs henimod borgerkrigen.
 • Forskere har laget detaljert kart over hjernen. Hjerneforskere har kartlagt det som inntil nå har vært en irriterende gråsone av menneskekroppen. Håpet er at det fører til hjernekirurgi med et presisjonsnivå verden ikke tidligere har sett.
 • - Det verste med å komme som barneflyktning? Det verste er at du er helt alene. Faiza var bare et barn da hun gikk til fots gjennom Sahara og krysset Middelhavet i gummibåt. Nå gir hun råd til barna som flykter fra krigen i Syria.
 • I verdens «drapshovedstad» har over 3000 mennesker blitt drept så langt i år. En dag kan kreve 40 liv. Fra januar til juni ble 3058 mennesker drept i El Salvador - det mellom-amerikanske landet med seks mill. innbyggere.
 • Svein Holden: Breivik burde ha blitt dømt til psykiatrisk behandling. Norgeshistoriens største rettssak nærmet seg slutten. I nær tolv uker hadde statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden stått ansikt til ansikt med mannen som på brutalt vis hadde planlagt og gjennomført et terrorangrep mot Oslo og Utøya. 77 mennesker mistet livet.
 • Allah er ikke problemet. Vi trodde islam var en fæl religion som bare var terror. Det var det vi så på TV. Janne Hansen, mor til Yousef Bartho Assidiq.
 • Noen har pusta sammen. Å respirere er å puste mens å inspirere — i ordets direkte betydning og med medisinske briller på — er å puste inn. Innen samme tankesett skulle konspirere bli å puste sammen, hvilket mer enn antyder nærhet mellom hviskende hoder holdt så tett at de trekker samme luft mens de pønsker ut en felles forklaring eller plan som så kan gjøres gjeldende overfor de mange utenfor den indre sirkel. Tittelformuleringen er dessuten ment å etterlate en verbal eim av Youngstorget i form av assosiasjon til det som i alle fall tidligere var “standard operating procedure” innen Arbeiderpartiets ledelse; noen få maktfulle kadre “snakka sammen” og ble enige om hva som siden skulle selges til folket som partiets omforente og demokratisk fattede beslutninger. Det er altså holdningen til konspirasjoner, ganske særlig politiske sådanne, jeg vil si noe om. Finnes slike? Hvis ja, hvor aktivt skal vi se etter dem? Ikke minst viktig: Spiller det en rolle for oss vanlige mennesker om noe er konspiratorisk motivert og fremlagt eller ikke? Mimisbrunnr.
 • Kraftig økning i dødelige politiskytinger i Sverige. Antall tilfeller der svensk politi skyter og dreper noen har økt kraftig de siste årene.
 • Økseterrorist (17) sverger troskap til IS i ny video. Ekstremistgruppa IS har sluppet en video hvor den antatte gjerningsmannen tilstår økseangrepet på et tog i Tyskland mandag.
 • Malmø er blevet et multikulturelt mareridt – nu flygter folk i et omfang, man aldrig før har oplevet. Malmø er blevet et multikulturelt mareridt. Mange områder fungerer meget dårligt eller slet ikke. Nu vil folk væk. “Hvid flugt” er et begreb man bruger, når europæere flytter fra en by, hvor andelen af indvandrere vokser. I Malmø viser det sig, at der også er en anden form for “flugt”. Der er en massiv flugt af offentlig ansatte, som arbejder, hvor der er mange med indvandrerbaggrund. Det er især skolelærere og socialarbejdere, som siger op. Men også pædagoger, hjemmehjælpere og andre faggrupper flygter fra deres job. Flere end 2000 sagde op forrige år. Det er 11 procent eller hver niende, som har sagt op. Det højeste antal nogen sinde. Det skriver sydsvenskan.se, 28.3. Karen Jespersen.
 • - Frankrike på randen av borgerkrig. - Vær på vakt, det kan spre seg som en skogbrann, sier lederen av Frankrikes mest populære parti.
 • Er lynradikalisering terrorismens nye ansikt?. Lastebilangrepet i Nice reiser spørsmålet om vi kan stå foran enda en ny form for terrorisme i Europa.
 • – Piratangrepa har nærast forsvunne. I årevis har handelsflåten kjempa mot piratangrep i Adenbukta utanfor Somalia. Men no føler Bergens-rederiet Odfjell at deira tilsette er tryggare enn på mange år.
 • Første tegn på Nice-angrepet kom for åtte måneder siden. Plutselig begynte den alkoholdrikkende og svinespisende tunisieren å fatte interesse for IS-videoer og religiøse vers.
 • Senterpartiet leker med skummel retorikk. Senterpartiet leker med skummel populistisk retorikk, når kunnskap nærmest avfeies som noe uønsket i det offentlige ordskiftet. Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre.
 • Det må finnes en tredje vei. Saudi-Arabia - med wahabismen - skaper, underbygger og fremmer den ideologisk betingete terrorismen. Trond Ali Linstad.
 • «Jeg vil heller at du skal drepe meg, enn at en mann som mishandler meg skal kontrollere livet mitt.». Human Rights Watch med ny videokampanje for å avskaffe vergesystemet i Saudi Arabia.
 • Flere alvorlig skadet etter økseangrep på tog i Tyskland. En 17 år gammel gutt gikk mandag kveld til angrep med øks og kniv på et tog i Tyskland. Det har blitt funnet et IS-flagg som var tegnet for hånd på rommet til den 17 år gamle gutten, ifølge innenriksministeren, melder SkyNews.
 • Flere alvorlig skadd etter økseangrep på tysk tog. Gjerningsmannen er skutt, bekrefter tysk politi.
 • Nice — vi trenger ikke flere selvfølgeligheter nå. Vi er alle rystet. Men ikke alle er overrasket. Jeg har små barn, og orker ikke tenke på hvordan det ville vært å være i Nice. Dette angrepet var overlagt og planlagt som de fleste, og var såpass «effektivt» at det sikkert vil danne presedens for sympatisører. De lærer fort disse voldsmennene midt iblant oss. Men i tillegg til smerte, er jeg også sjokkert over mangelen på sikkerhetstenking og forsiktighet i europeisk politikk. Å feire «normal» nasjonaldag under unntakstilstand og direkte terrortrusler et totalt skjødesløst. Det viser at europeiske ledere fortsatt er i «late-som» modus. De risikerer andres liv ved å håpe det går bra, og de tror problemet forsvinner av seg selv. Fortsatt. Og jeg føler kvalme og sorg over at ledende krefter i samfunnet har nektet å høre på kloke mennesker som har advart i tiår etter tiår, og har kalt fornuftig, normal sikkerhetstenking og føre-var politikk for «rasisme». De nekter også å innrømme at de tok feil, og fortsetter å vende seg mot sitt eget ekkokammer av feilinformasjon og naivitet. Det vil koste enda flere liv. Helt til de blir byttet ut med bedre ledere. Vi trenger ikke flere selvfølgeligheter og repetisjoner nå. Kent Andersen
 • - Vi er i krig, sier redaktøren av Le Figaro. Det er et stemningsskifte i franske aviser. Redaktøren i Le Figaro, Alexis Brézet, har skrevet en leder som setter inntrykk. Merah, Charlie, le Bataclan, Magnanville og nå Nice. Hvor mange ganger før vi åpner øynene? Hvor mange bestialske attentat og massakrer før våre ledere vil innrømme at fanatiske islamister har innledet en kamp til døden mot vårt land og vår sivilisasjon? Hanne Tolg.
 • Vi må slutte å være naive i møtet med islamistisk terror. Politiet må få de virkemidlene de trenger, og samfunnet må mobilisere sterkere i kampen mot reaksjonær islam. Mahmoud Farahmand.
 • Terror-ofrene ble torturert på det grusomste. Tidligere denne uken ble en rapport fra terrorangrepet i Bataclan i Paris 13. november ifjor fremlagt. Det har kommet frem at de grusomme detaljene fra Bataclan ble holdt tilbake fra pressen. Likene av ofrene var en så forferdelig forfatning at de ikke kunne fremvises til familiene. Flere av ofrene fra 3. etasje i teateret hadde fått hodene kappet av. Andre hadde fått øynene stukket ut og andre igjen var blitt kastrerte. Hanne Tolg.
 • Helbredende nytenkning. Stimulert av Snåsamannen og «helbredende krefter» advarer helsepersonell og forskere mot skadelig overtro. Men slik blir vi ikke klokere. Linn Getz er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og bedriftslege ved Landspitali Universitetssykehus, Reykjavík. Tor-Johan Ekeland er professor i sosialpsykologi, Høgskulen i Volda. Anna Luise Kirkengen er professor i allmennmedisin, Universitetssykehuset Akershus, NTNU og Universitet i Tromsø. Elling Ulvestad er avdelingsoverlege, Haukeland universitetssykehus og professor i immunologi ved Gades Institutt, Universitetet i Bergen. Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi, Universitetet i Oslo. Edvin Schei er fastlege og professor i allmennmedisin Universitet i Bergen og Universitet i Tromsø, Irene Hetlevik er fastlege og professor i allmennmedisin ved NTNU og leder av Allmennmedisinsk forskningsenhet i Trondheim.
 • Kjetil Rolness: – Facebook har vært viktig når det gjelder å gjøre den jobben som norske medier ikke har gjort. «Facebook-topplisten» har fått tusenvis av nye følgere den siste uken.
 • Når norske kvinner kjøper sex. Nå i sommer setter norske og andre vestlige kvinner seg på charterfly til Afrika, Karibia og Asia for å kjøpe seksuell omsorg fra unge gutter og menn i tredje verden. Så hvorfor kaller vi dem ikke horekunder? Forfatter, journalist og blogger Lene Wikander.
 • Hitler er her igjen. Vi ser ikke at fremmedfrykten er i Norge er en blåkopi av Hitlers holdninger. Tøger Fimreite.
 • Indianergener funnet på Island. Kan ha kommet fra Amerika med Leiv Eriksson.
 • Humanistisk tro ved veis ende. I et innlegg i Minerva spør teolog og seniorrådgiver for Bispemøtet, Åste Dokka, hva vi egentlig skal med kristendom. Dokka anser seg for å tilhøre den “kritiske og progressive delen av Den norske kirke”. Jonas Haugsvold.
 • Nordmann etterlyst internasjonalt som IS-medlem. En norsk 26-åring som er siktet for å ha vervet seg til ekstremistgruppen IS er etterlyst over hele verden gjennom Interpol.
 • Sverigedemokraterna desinfiseres. På gli. De er langt fra stuerene, men Sverigedemokraterna får langsomt nærme seg borgerlige partiers kjøkkeninngang. Odd Inge Skjævesland.
 • Grensekontrollen må bli bedre. EUs legitimitet hviler mest på resultatene av politikken - ikke på de institusjonelle løsningene. Etter Brexit er det avgjørende at EU får orden på migrasjonspolitikken. Dette er et politikkområde der vi trenger fellesløsninger og et sterkt EU. Sylo Taraku.
 • - Flere tusen tyrkiske voldtektsmenn slipper fengsel ved å gifte seg med ofrene. Jenter helt ned i femårsalderen skal ha blitt tvunget inn i ekteskap med menn som har forgrepet seg på dem.
 • Klanen framfor alt. Politikere og andre samfunnsaktører vet altfor lite om klaner. Jan Erik Smilden.
 • Merkel: Flyktningstrømmen ble brukt for å smugle inn terrorister i Tyskland. Den tyske rikskansleren forteller at flere militante grupper har smuglet medlemmer inn i Tyskland.
 • Europeerne krøller seg innover i det nasjonale. Å få verden tettere på kan være både løfterikt og nifst. Særlig hvis det ikke virker som om noen holder hardt nok i rattet. Inger Merete Hobbelstad.
 • Dags för ett slut på godhetshyckleriet. Än saknas förslag på långsiktiga lösningar som gör upp med den hycklande och dysfunktionella asylpolitiken, skriver Sara Skyttedal (KDU).
 • Nei, det er ikke bedre å være kvinne i samfunn med kjønnsapartheid. Mer kjønnsdeling er ikke løsningen på problemet, men selve problemet. Andreas Christiansen Halse.
 • Hillary og Bill forgifter sine omgivelser. Når en av New York Times’ fremste kommentatorer leverer et angrep på Hillary og Bill Clinton som er så giftig at man knapt har sett maken, forstår man at noe er galt. FBI-direktør James Comey konkluderte i uken som gikk med at han ikke ville dømme Hillary juridisk, men han gjorde det politisk. Han sa hun hadde opptrådt “ekstremt skjødesløst”. Hillary Clinton would face ‘severe discipline’ if she was FBI employee, director tells Congress. Amerikanske velgere er tilskuere til at en tidligere utenriksminister som har forbrutt seg mot statens sikkerhet, skal bli forfremmet til landets høyeste embete! Det rimer ikke. Noe er galt. Hillary innrømmer ingenting. Hun sa det ikke var noen topphemmelige papirer i hennes epostserver. Det viser at det var 110 topphemmelige dokumenter. Hillary har løyet for nasjonen i 16 måneder. Dette er typisk Clinton, skriver Dowd. Det er slik de er. De lar andre rundt seg gå til bunns, selv flyter de ovenpå alt. Hans Rustad.
 • Kongsberg: - Voldtektssaken setter sinnene i kok. - Det var dette vi advarte mot.
 • Liberal teologi – hva nå?. Troen starter et sted der argumentene kommer til kort og noe annet begynner, skriver Åste Dokka.
 • Hatet mellom politiet og den svarte befolkningen: - Må til slavetida for å finne svaret. USA-ekspertene er enige.
 • Politiet frykter gjengkrig etter skyting på Lørenskog. Bare flaks gjorde at ingen ble drept da to gjenger barket sammen torsdag kveld. Nå jobbes det i kulissene for å hindre åpen gjengkrig i Oslo.
 • Ordfører feiret eid med omstridt muslimsk organisasjon. Skedsmo-ordfører refses for deltakelse med omstridt muslimsk organisasjon: Kan legitimere deres islamtolkninger.
 • – Den nye masse-fattigdommen er grunn til EUs krise. – Europeerne har mistet tilliten til EUs institusjoner, sier mannen som ga EU Fredsprisen - Thorbjørn Jagland.
 • Mann beskutt på T-banen i Stockholm. Episoden etterforskes som drapsforsøk.
 • Den liberale fortelling døde i Dallas. Hans Rustad.
 • Savner søken etter sannhet. Sokneprest Gregers Lundh opplever seg ensom som forsvarer av en tradisjonell ekteskapsforståelse i Hamar bispedømme. Han strever med om han kan fortsette som prest.
 • Tyske jenter trakasseres seksuelt på skoleveien. Når det nye Europa tar form under menneskestrømmen, skjer det for det meste i taushet — og ikke alltid på en hyggelig måte. Av og til brytes tausheten, og alt annet enn rosenrøde sider ved forvandlingen av samfunnet kommer for en dag. Jenter i Kassel (200.000 innb.) i den tyske delstaten Hessen har en tid blitt utsatt for seksuelle overgrep på trikk og buss på vei til skolen, skriver Hessische Niedersächsische Allgemeine. Jentene, som er elever ved Herder-gymnaset i byen, har ikke villet snakke noe særlig om det. Christian Skaug
 • Alexandra (17) ble antastet på festival: - Han stakk to fingre opp mellom beina mine. Alexandra var blant 35 jenter som meldte om seksuelle overgrep i løpet av Sverige-festivalen.
 • «Når noen kaller seg selv åndelig leder, bør man bør ta noen steg tilbake og stille spørsmål». Den svenske kristenlederen og forfatteren Peter Halldorf har møtt mange av pinsekarismatikkens brente barn. Han mener dette er en problematikk som har fulgt vekkelsesbevegelser i alle tider
 • Løy om overgripernes etnisitet. En ung tysk venstreekstremist har innrømmet at hun løy til politiet om den etniske bakgrunnen til tre menn som forgrep seg mot henne. Hun var redd for at det kunne gi grobunn til hevnaksjoner mot asylsøkere, så hun fortalte politiet at gjerningsmennene snakket tysk. Hanne Tolg.
 • En farlig og illiberal vei. Hvor annerledes skal det være lov å tro og tenke før politikere griper inn? Knut Arild Hareide, partileder i KrF
 • Et element av forræderi. Alle som beskjeftiger seg med “innvandringsdebatten” vet at mange er så opprørt over det som skjer at de mener politikerne må være forrædere eller svikere. De som er så direkte i sin form risikerer å havne i kategorien hatespeech og det kan i våre dager bety at man settes til observasjon. Hans Rustad.
 • Kan redusere tiden mellom Kristiansand og Oslo med 1 time. Reisetiden mellom Oslo-Kristiansand kan bli redusert til tre timer og 23 minutter. Det kommer frem av Jernbaneverkets anbefaling som ble lagt frem i dag.
 • Den interne konflikten i islam. Som ung muslim liker jeg å dele tankene mine. Om hvordan jeg ser verden og hvordan verden ser meg. På veien opplever jeg mange utfordringer. Noen er vanskelige å snakke om, andre er enkle. Det såreste å diskutere er hvordan jeg skulle ønske verden rundt meg så på meg. En ganske så menneskelig følelse dette, men det er ikke til å stikke under en stol at jeg som muslim møter mye fremmedfrykt og hat. Mange er fordomsfulle. Mange møter meg med lite forståelse. Fatema Al-Musawi.
 • Unge stemte mot Brexit fordi de er naive, uerfarne og «indoktrinerte». Illusjonene avtar etter hvert som man blir eldre, Helge Lurås.
 • Fire døde hjertepasienter etter smitte med resistente bakterier. Svensk sykehus rapporterer om 52 smittede.
 • «Make Britain white again». Da den blide, polske servitrisen kom til bordet på restauranten sa det britiske paret: «Hva smiler du sånn for? Du skal jo hjem.» Marte Gerhardsen.
 • Folkeavstemninger er farlige verktøy. Det er ikke så enkelt som at det britiske folket har talt. Aksel Braanen Sterri.
 • Vårt Europa. Klassekampen mener nasjonalstatene er en viktig ramme om demokratiet. Et samarbeid mellom likestilte nasjoner i Europa er å foretrekke framfor den overnasjonale modellen EU har valgt. Vår visjon er et Europa som samarbeider om det som er viktig og livsavgjørende, men der det meste for øvrig overlates til demokratiet i hvert land. Handelen bør foregå fritt over grensene, men overnasjonal makt som regulerer hvordan hvert enkelt land skal organisere sitt produksjonsliv og sosiale liv, er verken ønskelig eller fornuftig. Bjørgulv Braanen, lederartikkel.
 • Det er ikke bare én hijab: 8 typer hodeplagg med 6 funksjoner. Walid al-Kubaisi.
 • Historien vil gi oss rett. De som stemte for brexit var ikke hovedsakelig drevet av innvandringsfrykt, skriver Boris Johnson.
 • Brexit er ikke rasistenes seier. Jeg blir kvalm av å se ytterliggående krefter skitne til kampen som egentlig handler om selvstendighet, frihet og en nasjons rett til suverenitet. Aisha Naz Bhatti.
 • Raseriet mot demokratiet og frykten for folket. Det språklige fyrverkeriet Brendan O`Neill leverer en bredside mot EU-tilhengernes frådende raseri over Brexit-avstemningen.
 • Brexit skyldes mislykket høyrepolitikk. Britenes farvel til EU er uttrykk for en politisk tillitskrise med dype økonomiske og sosiale røtter. Jonas Gahr Støre.
 • Integrering og Islam. Hører noen nordmenn sier at i fremtiden skal alt bli bedre i Europa, på grunn av immigrasjonen og flyktningestrømmen. Da lurer jeg på hva som skal bli bra, i forhold til hva? Alt skal bli bra samtidig som vi prøver å kneble ytringsfriheten og kritikken mot islam, som de fleste migranter og flyktninger tilhører? Samtidig flykter de fleste fra muslimske og religiøse ledere i sitt land, men vil beholde den bagasjen de har med seg uansett om de har rømt fra den i forhold til islam. [...] Jeg ønsker at alle som kommer hit, uansett hva man kommer fra, skal være villige til å integrere seg, leve etter norske lover - siden man er kommet hit for å få leve et bedre liv. Så lenge de tar med seg sin ukultur og forlanger å få praktisere den her, risikerer vi at deres ukultur gjør Norge til det landet de forlot. Cemal Knudsen Yucel, leder av Ex-Muslims of Norway.
 • Så blev Malmö en av Sveriges fattigaste städer. Malmö har på fyrtio år gått från välmående arbetarstad till en av landets fattigaste kommuner. Skyhög arbetslöshet. Stor invandring. Växande klyftor. Social oro. ”Staden är en tryckkokare”, säger professor Tapio Salonen. På många sätt är Malmös kris hela Sveriges – fast värre.
 • Aarebrot trekker linjene til nazi-tiden i mellomkrigsårene. Professor Frank Aarebrot sier Europa går inn i en fase som i mellomkrigstiden, hvor nasjonalistiske krefter vinner frem.
 • Det blir ingen Brexit. I stedet blir det kaos og massiv politikerforakt. Den flaueste eksersisen i britisk politisk historie vil føre til hoderulling. Mariette Chr. Bøe.
 • Demokratisk omstart. Brexit. Den britiske folkeavstemningen viser at borgere må ta mer ansvar for politikken. Frank Rossavik.
 • Grafene som viser fordelingen av britenes Brexit-stemmer. Hvem er velgerne som stemte for og imot Brexit? Her er tallene som gir et dypere innblikk i en av de mest dramatiske beslutningene i Storbritannias moderne historie.
 • Sverige er Nordens Hellas. Asylpolitikken vil føre til økonomisk ruin for Sverige. Det er bare å se på tallene. Da Norge mottok enslige mindreårige var antallet fra Afghanistan så høyt at Espen Barth Eide, den gang forsvarsminister, sa at kostnadene per år tilsvarte Norges støtte til Afghanistan, ca 700 millioner i året. Et svimlende tall for noen hundre ungdommer. Men Sverige mottar like mange i måneden: 1.157 bare i mai måned, skriver Per Gudmundsson i Svenska Dagbladet. Omkostning? Staten må ut med 4,7 milliarder kroner i året til kommunene. Beløpet er ventet å stige til 10 milliarder kroner i 2018. Ikke noe land har råd til en slik spiral. Det tallene beskriver er et land som har mistet kontrollen, men later som alt er normalt. Hans Rustad.
 • En god invandringspolitik. Antalet så kallade ensamkommande flyktingbarn ökar kraftigt i Sverige. Bara i maj månad ansökte 1 157 stycken om asyl, vilket motsvarar mer än var femte asylsökande. Det kommer fler på en månad än det kom på ett helt år för ett decennium sedan. Kostnaderna stiger lika brant. Enligt Migrationsverkets senaste prognos, från april, kommer ersättningarna till kommunerna för mottagandet av ensamkommande i år uppgå till 4,7 miljarder kronor. Per Gudmundson.
 • Brexit: Et veiskille for Europa. Europas ledere må ta innover seg den uroen og mangelen på tillit mange velgere føler, skriver statsministeren i denne kronikken. Erna Solberg, statsminister.
 • Brexit skyldes at EU har feila. Jeg merker meg at analytikere ikke forteller den egentlige grunnen til Brexit. De skylder på alle andre enn EU og EU-politikere, så så la meg kaste litt lys over saken med en folkelig brannfakkel: (Skrevet på bredt arbeiderspråk fra levra, i solidaritet med alle som føler seg svikta og lurt. Og det er mange.) Grunnen til Brexit, er at EU-lederne har “FØKKA” til sitt eget politiske prosjekt gjennom spektakulær udugelighet, og gjort EU til et pillråttent prosjekt som skaper endeløse problemer for alle rundt seg — unntatt eliten som sitter trygt i vestkanthjemmene sine og spiser kake. EU-lederne med Merkel i spissen, fremstår etter 2015 som virkelighetsfjerne amatører: Handlingslammet, bakpå, konstant overrasket, viljeløst vimrene og uten evne til å lede så mye som en barnehage. De har ingen svar, ingen politikk, ingen styring, ingen mål, ingen suksesser, intet realitetsbegrep. DERFOR skjedde Brexit. Det er et mistillitsvotum. Folk har fått nok av galskapen.Kent Andersen.
 • Prosjektet som ikke kunne beskyttes av Project Fear. Journalister klarer ikke skjule sin skuffelse over at det ble Leave. Det er ikke rart når de ikke er i stand til å forklare hvorfor. Derfor kunne de heller ikke forutse at det ville bli Leave. De har mistet touch’en, fordi de ikke lenger forstår hva som er folks interesser, deres håp og forventninger. Mediene har andre interesser. De er forkynnere av the Project, som er omdannelsen av nasjonalstatene til multietniske, multitolerante samfunn. Fordi den opprinnelige befolkningen ikke er like begeistret over å bli fortrengt har de påtatt seg oppdragerrollen. EU har de siste årene beveget seg i autoritær retning, slik myndighetene lokalt også har det. Den opprinnelige befolkningen er en konstant trussel mot dette Project’et. Folkeavstemninger er derfor en risiko. Men vet aldri, for å bruke Thorbjørn Jaglands ord, hva folk kan finne på. Hans Rustad.
 • Vi bytter ut befolkningen i raskt tempo. SSB har publisert sin nye befolkningsframskriving fram til 2100. Etter at SSB har oppjustert tallene de siste årene forteller den at vi vil være 8 599 000 personer i Norge i 2100. I 2008 laget HRS sin egen befolkningsframskriving fordi vi mente at SSB var altfor urealistisk i sine prognoser. Vi kom da til at vi vil være 8 422 000 personer i 2100. Så ingen tvil om hvem som hadde rett – til tross for at SSB da kritiserte oss kraftig. Men mer alvorlig er det at Norge i raskt tempo bytter ut befolkningen, da først og fremst med ikke-vestlige innvandrere. Rita Karlsen.
 • Flerkultur: et politisk prosjekt. I debatter om flerkultur hører man stadig påstanden «å hevde at flerkultur er et politisk prosjekt, er konspirasjonstøv med på lik linje med myten om Eurabaia.». Men er det det?, spør Kent Andersen.
 • Det umulige har skjedd –folket har gjenfunnet seg selv. Det umulige skjedde. Til tross for et massivt press viser prognosene at britene har stemt for å forlate EU. Det er historisk. Betydningen lar seg nesten ikke overdrive. Ved hver eneste korsvei har folk fått høre at det finnes bare ett show i byen: globaliseringen, internasjonalisering, overnasjonalisering, som innebærer en utvanning og i siste ende oppløsning av nasjonalstaten. Britene stemte med hjertet. Når det kommer til stykket er menneskene seg selv nærmest. De har hele tiden fått høre at det skal de ikke være. De skal være for de andre. I lengden kan intet demokrati fungere på den måten. Hans Rustad.
 • Christian Paaske om Sahfanas bunad: Usedvanlig dårlig dømmekraft. Ap-politiker Sahfana M. Ali vekker reaksjoner med sin variant av norsk folkedrakt i muslimsk utgave. Mange blir provosert, og med god grunn.
 • Brexit: En seier for frykten og motet. Mye negativt vil bli sagt om britenes Brexit-beslutning, men de er tøffe også. Frank Rossavik.
 • Ensom i undringen. Noe av det mest rystende med å gi fra seg en tro, er å innse at det ikke finnes svar på livets store spørsmål, synes Susanna Wallumrød.
 • Blir ikke omtalt som «kristne terrorister». Lord's Resistance Army i Uganda dreper og voldtar for å innføre de ti bud, men blir ikke kalt «kristne terrorister». – Muslimer blir derimot skåret over en kam, mener skribent.
 • Dette var islamsk terror. Den siste uka stadfester inntrykket av en offentlighet som ønsker å fortie holdningsproblemer i islam. Anlov Mathiesen.
 • Dødelig homohat. I kommentarfeltet hos Al Jazeera på Facebook var det personer som feiret tragedien i Orlando. Linda Noor.
 • Hijbab-bunad, et feilgrep. Bunaden til Ap-politiker Sahfana M. Ali (37) fra Stavanger var en hyggelig bryllupspresang fra mannen Ingve. Men etter at hun la ut et bilde av den på Facebook, iført hijab, har det haglet med hatmeldinger og rasisme. Det er uakseptabelt med hets og rasistisk trakassering. Noe jeg også reagerer på. Men man må også slutte å være naiv, og tenke på hijab som kun et tøystykke. Hijab er mye mer enn det og kan absolutt ikke sammenlignes med et skaut. Mina Bai.
 • Derfor jobber jeg for at Storbritannia skal forlate EU. Britenes viktigste valg på mange tiår. Norske Eline Storeide jobber for Vote Leave.
 • Kritiserer «ekstremister» blant norske homofile og sier ingen bør flagge legningen sin. Intervju med Basim Ghozlan.
 • Vägra Skämmas. Är det bara astrologer, oraklet i Delfi och dysterkvistar med en tvivelaktig politisk agenda som försöker förutsäga vad som kommer att hända i framtiden? Så låter det ofta i det offentliga samtalet, där seriösa prognoser och beräkningar buntas ihop med vetenskapsfientliga foliehattar och avfärdas. Om vi bara vill tillräckligt mycket, öppnar våra hjärtan och sjunger ”We shall overcome” så kommer allt att ordna sig, och den som varnar för negativa konsekvenser är en mörkerman som behöver värdegrundsdrillning för att inte kasta oss tillbaka till 30-talet. Marika Formgren.
 • Norges vei mot den tredje verden. Statistisk sentralbyrå (SSB) la i dag frem sin siste prognose over befolkningsutviklingen i Norge utover i århundret. I SSBs egen presentasjon av tallene er innfallsvinkelen at landets befolkning vil øke fra fem til seks millioner mennesker i rekordfart — fra 2012 til 2030, altså på under 20 år.
 • Ny rapport: Mangelfull utdanning av innvandrerbarn vil koste samfunnet dyrt. 2,6 millioner kroner per barn.
 • Hijab til besvær. Etter at Ap-politiker Sahfana M. Ali i Stavanger viste frem sin nye Frafjord-bunad på Facebook iført hijab med bunadsmønster, haglet det med rasistiske meldinger. Både Ali og butikken Embla bunader har anmeldt sjikanen til politiet, skriver Stavanger Aftenblad 20. juni. Kjell Skartveit
 • Bunadseksperter påpeker: Urnorsk med skaut på bunaden. - Vi oppfordrer folk til å bruke det tilbehøret som var vanlig i gamle dager.
 • Sahfana (37) fikk sydd bunad med hijab. Har utløst et skred av hatmeldinger og rasisme. Har anmeldt kjent islam-motstander.
 • Nå kommer det femte våpenet mot kreft til Norge. Fra før har vi kirurgi, cellegift, stråling og immunterapi til å bekjempe kreft. Nå kommer nok en våpengren til arsenalet; kognitiv databehandling.
 • Unnskyld, mitt barn. For at jeg tilhører generasjonen som solgte landet dine besteforeldre bygget opp etter fattigdom og krig. Wenche Wangsmo.
 • Kvinner som knuser kvinner. Det er mødrene, søstrene, tantene, kusinene og andre kvinner i miljøet som utgjør selve hjertet i æreskulturen. De overvåker. De truer. De slår. Og iblant dreper de. Isra Zariat.
 • Frp-Aina: Jeg er fly forbanna. Frp-leder i Oslo, Aina Stenersen, anmeldte en netthetser til politiet for drapstrulser. Politiet har ikke kapasitet til å etterforske det, og henlegger anmeldelsen.
 • Strup støtten til Islamsk Råd. Nå ser det ikke lenger ut til at rådet er representativt for muslimske trossamfunn i Norge. Lars Akerhaug.
 • Den voldelige islamismen. For jihadister er vold og terror et virkemiddel for å nå målet om et shariastyrt samfunn. Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik. Brandal, redaktører av boka «Islamisme: Ideologi og trussel»
 • Unødvendig kritikk av Islamsk Råd Norge. Islamsk Råd Norge har gjort mer for å forebygge radikalisering enn mange av deres kritikere. Fahad Qureshi.
 • 18 seksere etter fire år i Norge. Etter bare fire år i Norge går Nahom Kidane Yemane ut av videregående med utrolige 18 seksere på karakterkortet.
 • Brexit eller ikke Brexit: Ulykken er allerede sket. Stiger briterne af toget, kører det af sporet. Bliver de, kører det af sporet. Vi må begynde helt forfra. Mikael Jalving.
 • Sverige koker etter voldtekt av 13-åring: Gjerningsmannen unngikk fengsel. Mannen, opprinnelig fra Jemen, ble reddet av forfalsket pass.
 • - Norge har ingen erfaring med integrering. - Jeg frykter framtiden. Nordmenn har begynt å oppleve en angst når de ser muslimer på gata, sier Walid al-Kubaisi (58). Møt ham i Det store intervjuet.
 • For første gang på 1229 år skulle de møtes. Det gikk ikke helt som planlagt. I 55 år har lederne for de ortodokse kirkene planlagtet felles internasjonalt møte på den greske øya Kreta. Det skulle bli en historisk samling.
 • – Kvasi-akademisk ordgjørme. Litteraturkritikeren Cathrine Krøger slakter første-års pensum på sykepleierstudiet.
 • Nye overraskelser fra «verdens eldste datamaskin». Røntgenundersøkelser av Antikythera-mekanismen viser at den eldgamle innretningen blant annet kunne forutse fargen på en solformørkelse.
 • Den homofile terroristen. Orlando-terroristen var en ikke-religiøs homofil, hvordan kan da det å fordømme «islamistisk terror» og lage ring rundt de homofile være riktig måte å vise solidaritet? Fahad Qureshi.
 • Jeg er skeiv og muslim. Masseskytingen i Orlando hadde alt med islam å gjøre. Si ;D-innlegg: Episoden i Orlando er forferdelig vond, men også noe vi muslimer må lære av. Omar Akhtar (18).
 • Åtte mindreårige gutter dømt for ran og grov vold. Åtte gutter, som i dag er 16 og 17 år gamle, er dømt i Oslo tingrett for flere tilfeller av grov vold. Et av ofrene fikk ansiktet knust av en murstein.
 • Kokkvold: Mediene gjorde ikke jobben sin av frykt for rasisme. Kringkastingsrådet vurderte Brennpunkt-dokumentar om asylmottak og endte med å diskutere subjektiv journalistikk og rekruttering av høyreorienterte NRK-medarbeidere.
 • Islam Nets uvitenskapelige propaganda. På Dagsnytt 18 reklamerte Fahad Qureshi for siden finnislam.no. Der kan vi blant annet lese et angrep på evolusjonsteorien. Mennesket har ikke utviklet seg fra aper eller primater, hevdes det.
 • Opprør og motkultur. Helt siden før bondesønnen Hans Nielsen Hauge gjorde opprør mot kirkelig overmakt og geistlig selvhøytidelighet tidlig på 1800-tallet, har kirken hatt motkrefter som kommer nedenfra, fra folkedypet. Hanne Nabintu Herland.
 • Japan har fått sitt eget grunnstoff. For første gang har et asiatisk land fått et eget grunnstoff. Det heter Nihonium og er ikke noe du ønsker å få i deg.
 • Hemmelig liste avslørt: Disse bilene ruster mest og minst. En undersøkelse av rust på biler er avslørt i Nordens største bilforbrukerblad, Vi Bilägare
 • Nå er Stortinget enig: Slik vil de trekke støtten til flere religiøse samfunn. - Det er ingen grunn til at vi skal subsidiere intoleranse, sier SV-leder Audun Lysbakken.
 • På tide å innrømme at vi tok feil. Fremskrittspartiet hadde rett. De fleste andre tok feil. Nå bør vi komme i gang med det partiet foreslo. Astrid Meland.
 • Tjuetalls personer kastet store steiner mot svensk politi. - Da vi kom ble vi møtt med steinkasting.
 • Våg det tyske — frie borgere, ikke undersåtter!. Programutkast, AfD.
 • Men da blir det jo ingen krig!. Det er vanskelig å få de ulike sidene i Den store nordiske innvandringsdebatten til å forstå hverandre når deres selvbilde er avhengig av at de ikke forstår. Nils August Andresen.
 • Professor: Rekordmange innvandrere truer ikke velferdsstaten. Sverige kan ta imot dobbelt så mange innvandrere som Norge uten at det truer velferdsstaten, mener svensk ekspert.
 • Det forjettede kontinent. Dagens migrasjonsstrømmer er ikke et blaff, det er en ny politisk virkelighet. Det må vi forholde oss til. Sylvi Listhaug.
 • Mens aktivister kommer for å lære datasikkerhet, vil Norge gi politiet lov til å totalovervåke deg. Politiet bør jobbe for å beskytte dataene og privatlivet vårt. Bjørn Stærk.
 • En komikers levebrød. Jeg har også vært inne på Torolf Nordbøs Facebook-side. Uten å bli mørkredd. Vebjørn Selbekk.
 • Takk, Sylvi. Jeg er neppe den eneste som lyver når folk spør hva jeg mener om Sylvi Listhaug. Harald Eia.
 • Snorre Valens blindsone. SV-politiker Snorre Valen krever at alle som forsvarer Thomas Knarviks karikatur av den svenske parlamentarikeren Ali Esbati skal be Esbati om unnskyldning. Men Valens logikk er sviktende. Hans-Petter Halvorsen.
 • Flytter fra Norge hvis nikab blir ulovlig. De reiser fra Norge eller overlater alle uteærend til mannen hvis det blir forbudt å bruke heldekkende hodeplagg. Nå tar de et oppgjør med politikerne og sender brev til Stortinget.
 • Kronikk: Medisinsk stråling er ikke farlig likevel. Vårt kanskje største helseproblem i dag er at vi lider av konstant underbestråling. Tor Ole Kjellevand.
 • 23 av Muhammad Alis beste sitater. Bokselegenden er kjent for sine visdomsord. Her er et knippe av dem.
 • Fra resignasjon til raseri. VG har publisert i alle fall ti kronikker i Knarvik-debatten. Ingen av dem er skrevet av en person med minoritetsbakgrunn. Rune Berglund Steen, ARS.
 • Frp slår alarm om innvandrer-Oslo. Frp slår alarm om en stadig mer segregert hovedstad. I Oslo er det fire drabantbyer der innvandrere – hovedsaklig fra Afrika og Asia – utgjør mer enn 60 prosent av befolkningen.
 • Hvor er toget mitt?. Ny karttjeneste viser bevegelsene til alle tog i hele Norge.
 • Den humoristiske rasismen. Rasisme er holdninger og handlinger. Holdninger som styrer hvem vi har tillit til og hvem vi viser mistillit.
 • Ledigheten øker mest for dem over 60 år. Arbeidsledigheten blant personer over 60 år har økt med nesten 30 prosent siden 2014, viser nye tall.
 • Nye masseovergrep i Tyskland. 26 kvinner hevder å ha blitt befølt under en festival.
 • Apetegning blues. Grenser. En av de positive sidene ved ytringsfriheten er at den leveres med fare for selvskudd. Frank Rossavik.
 • Overmennesker. Ordet har en utrivelig klang, forbundet som det er med nazitidens forbrytelser. Tysklands nasjonale sosialister bemektiget seg begrepet og fikk det til å bli enstydende med germansk, også kalt arisk, overhøyhet. Arierne var angivelig genetisk overlegne alle andre menneskegrupper eller –raser, et forhold som innen samme tankesett tillot dem — ja, nærmest påbød dem — å undertrykke, til og med drepe, de påstått mindreverdige. Med slik historisk ballast er det ikke rart at «overmennesker» har en fryktens og avskyens nimbus rundt seg..
 • Å forstå på nytt. Læremester sto mot læregutt da NLA Høgskolen trommet sammen til fagdag om tro og vitenskap. Er det rom for Gud i evolusjonsbiologien?
 • Folket har talt: Solid støtte til Sylvi Listhaug. Statsråden sier hun får blomster og støttende brev nesten hver dag. En fersk måling fra Ipsos viser solid folkelig støtte til innvandringspolitikken Sylvi Listhaug (Frp) fører. Støtten er på tvers av partilinjene, og er størst i Frp og Høyre, men også betydelig i Arbeiderpartiet og Venstre. Tallene, som er hentet inn på oppdrag fra Dagbladet, viser at 55 prosent av Norges befolkning mener den kontroversielle statsråden gjør en god jobb.
 • Rolness' taktikk er å latterliggjøre motdebattanter. Jeg ser av svaret fra Kjetil Rolness at det ikke hjelper å påpeke at hans debattstil bidrar til andres fravær. Christopher Bratt.
 • - For den politiske eliten er opposisjon et problem. Et underliggende budskap i den uavlatelige propagandaen fra globalismens politikere, journalister, akademikere, finansfolk samt internasjonale selskaper og organisasjoner av alle slag, er at suksessen til f.eks. Donald Trump eller Alternative für Deutschland (AfD) er noen farlige greier som det er en moralsk plikt å bekjempe — om nødvendig med nokså harde midler. Enigheten i denne beskyttede kasten er så massiv at den ikke evner å dra kjensel på de fremvoksende politiske bevegelsene som normal og legitim politisk opposisjon, som om den var et aristokrati med krav på makten. Christian Skaug.
 • Nei, somaliere er ikke mye bedre integrert i USA enn i Norge. I USA blir somaliere omtalt som arbeidsomme - i Norge som trygdemottakere. Er det virkelig så enkelt?
 • Syriske Daham Al Hasam vil samle sine 20 barn i Danmark - men vil ikke at de skal gifte seg med ikke-muslimer. Den syriske flyktningen Daham Al Hasan (47) har blitt et nasjonalt samtaletema i Danmark.
 • Loveleen Rihel Brenna. «Gud forby integrering». Loveleen Rihel Brenna har ikke følt seg som en innvandrer på 20 år. Nå gjør hun det.
 • Holder seg borte fra media med god grunn. Det er lett å miste lysten til å delta i debatten når kunnskapen vulgariseres og forvrenges til bombastiske one-linere. Og når den selektivt brukes som politisk slegge, skriver professor Trond Amundsen i denne kronikken.
 • Dette bør du vite om søvn. Alle vet at søvn er viktig, men færre vet hvor viktig søvn er for helse og velvære, og at det er mulig å hjelpe andre til å sove mer og bedre, skriver Ane Wilhelmsen-Langeland.
 • Kommunereformen er en oppvisning i luremus-demokrati, skriver Elin Ørjasæter.
 • En stor, matematisk bragd. Om Andrew Wiles' bevis for Fermats Siste Teorem. Nils A. Baas, professor ved Institutt for Matematiske Fag, NTNU.
 • Hvem blir den neste i gapestokken?. Budskapet til Kjetil Rolness og andre av Thomas Knarviks støttespillere er at Ali Esbati er en politiker og debattant vi heretter bare bør se bort fra. Magnus E. Marsdal, Manifest Tankesmie.
 • Satire og injurier. Snorre Valen kaster stein i glasshus når han kritiserer kunstneren Thomas Knarvik og ber om en mer anstendig samfunnsdebatt. Peder Jensen.
 • Forskerne tar i bruk ny teknologi og redefinerer sekundet: - En milepæl. Samme siden 1967.
 • Advarer om at jorden kan bli ti grader varmere. Forskere advarer om dramatiske temperaturstigninger om man bruker opp alle de kjente olje-, gass- og kullreservene.
 • Khans symbolske betydning. London har fått en muslim som ordfører. Det har stor symbolkraft, selv om Khan må tåle at hans islamistiske forbindelser trekkes frem, sier den tidligere islamisten Maajid Nawaz til Minerva. Jan Arild Snoen.
 • Imam på skjult kamera: - Muslimer er i ferd med å «erobre» Europa. Uten å vite at han blir filmet sier imamen at muslimer ikke skal «smelte» inn i samfunnet.
 • Amnesty anklager Norge for menneskerettsbrudd mot sexarbeidere. Bruker «den nordiske modellen» som skrekkeksempel.
 • Lærere fortviler over årets norskeksamen: Provoserte og sinte på elevenes vegne. Årets norskeksamen på 10. trinn får gjennomgå blant en rekke lærere. – Dersom vi ser at oppgavene har vært i overkant krevende, vil vi ta hensyn til dette i sensuren, svarer Utdanningsdirektoratet.
 • Kan jeg stjele din rasistiske byrde?. Jeg innleder dette med følgende erklæring: Jeg, George Gooding, of sound body and mind, erkjenner at det finnes rasisme her i verden, at muslimske innvandrere til Norden utsettes for rasisme, og at det er viktig å motarbeide slike rasistiske holdninger. Jeg erkjenner at Ali Esbati har hatt en tøff fortid, at han utsettes for rasistisk sjikane og at han i likhet med Hadia Tajik ikke bør oppleve dette. Jeg erkjenner at man må være varsom med omtalen av etniske minoriteter, og at ytringsfriheten bør ta hensyn til historiske fenomen knyttet til rasistiske fremstillinger av disse. En ny rasismedebatt har blusset opp etter den relativt ukjente satiretegneren Thomas Knarvik tegnet den profilerte svensk-iranske politikeren og samfunnsdebattanten Ali Esbati som en ape.
 • Europas maktelite angripes fra alle kanter. Nye protestpartier fosser frem i Europa. Ved valg og på meningsmålinger går velgerne både til høyre og til venstre.
 • Esbatis hersketeknikk. Mina Bai.
 • Kastade sten mot butikspersonal. En Hemköpsbutik i Borlänge fick stänga tidigare på lördagskvällen eftersom ungdomar kastade sten. Polisen berättar för Dalarnas-Tidningar om stenkastning och skadegörelse mot bilar. När personalen skulle laga bilarna fick även de sten kastad mot sig.
 • Noen ferske eksempler på svenske problemer med datasikkerhet og telekommunikasjon.
 • Si unnskyld til Esbati!. Terskelen for rasistisk trakassering er ikke noe du gradbøyer ut i fra hvor enig du er med den som utsettes for rasismen. Snorre Valen, stortingsrepresentant (SV).
 • «Norsk» kreftforskning kan gi håp for flere. En ny immunterapimetode kan gjøre langt flere kreftsyke friske, ifølge ny studie.
 • – Jeg omfavnet Hitlers tanker. Esa Henrik Holappa var grunnleggeren av den finske avdelingen av Den Nordiske Motstandsbevegelsen. En gruppe som sikkerhetsmyndighetene i Norden mener er den farligste høyreekstreme grupperingen i Norden i dag. NRK har møtt Esa Henrik Holappa, den tidligere grunnleggeren av Den Nordiske Motstandsbevegelsen i Finland, som i 2014 kuttet alle bånd til organisasjonen.
 • 10 kjekke YouTube-triks.
 • Når livskraften svikter. Ny behandling kan hindre en genetisk arvelig sykdom som påfører barn smerte, lidelse og tidlig død. Men metoden er forbudt i Norge. Leder i Mitokondrieforenigen, Anne Hansen.
 • Æreskulturen brer om seg i Sverige. En ny undersøkelse dokumenterer utbredt æreskultur i Stockholms forsteder. Særlig jentene får sin frihet begrenset. Svenske myndigheter anslår at over 100 000 undertrykkes. Hvordan er situasjonen i Norge? Nils Inge Graven, jurist og samfunnsdebattant.
 • Afghanistan-krigen ga Roya friheten. Krigen i Afghanistan førte mye godt med seg. Unge kvinner fikk muligheter de ellers aldri ville fått. En av dem er Roya Mahboob. Hanne Skartveit.
 • Publiserte sensitiv informasjon om 70.000 nettdatere uten tillatelse. Alt fra seksuelle preferanser til narkotikabruk er offentliggjort uten samtykke i en fersk forskningsrapport om nettdating. 70.000 brukere av OkCupid er rammet.
 • Kan islam reformeres?. Dette viktige spørsmålet ble debatterte 19. mai på litteraturhuset. Det var Secular forum som arrangerte debatten og hadde invitert fem debattanter. Det var god spredning i religiøst ståsted hos debattantene. Panelet besto av erfarne samfunnsdebattanter som Shakeel Rahman, Bushra Ishaq, Linda Noor, Basim Ghozlan og mindre erfarne debattanter som undertegnede. Mahmoud Farahmand.
 • Svenske tilstander?. Etter NRK-reportasjen fra bydelene Husby og Rinkeby i Sverige der reporterne ble truet bort fra bydelene, er det betimelig å spørre seg om slike utenforskapsområder kan bli en realitet også i Norge. Mahmoud Farahmand.
 • Satire versus mobbing. Det er en meget stor forskjell på en enkelt satiretegning i et trykket medium og Facebook og kommentarfelt, som gir mulighet til å skape kampanjer, en massiv respons og forsterkende klakørvirksomhet. Lars Gule.
 • Frykter at det føres hybridkrig mot Sverige. Det begynte med at den 332 meter høye Häglaredsmasten kollapset søndag. Det siste døgnet har Sverige opplevd radarhavari og sammenbrudd hos nødetatene og jernbanen.
 • Venstresida hyllet «den bolivarske revolusjonen» - nå vakler Venezuela. Krisa i det søramerikanske landet blir stadig dypere.
 • Boko Haram-bortført jente funnet etter to år. En 19 år gammel skoleelev fra Chibok i Nigeria er blitt funnet i live, to år etter at hun sammen med 275 andre skolejenter ble bortført av Boko Haram-islamister, opplyser onkelen hennes. Seks andre skal være funnet døde.
 • Tro, håp og skylapper. Det går bratt nedoverbakke med Venezuela om dagen. Det er nesten flaut å si at det er forutsigbart, fordi det kan fremstå som skadefryd. Bård Larsen.
 • Vi ere en nasjon vi med!. Alt for lenge har jeg, som mange andre, sittet stille. Assad Siddique.
 • Nord-Afrika og Midtøsten kan bli ubeboelig. Forskere venter masseutvandring.
  Kan bli uutholdelig varmt på grunn av klimaforandringer.
 • Nasjonen må bygges på et verdifellesskap. 1814-mennene nektet å inkludere jødene, vil 2016-nasjonen klare å inkludere muslimene? Nordmenn bekjempet nazismen, vil vi som en flerkulturell nasjon klare å slå tilbake islamismen? Abid Q. Raja.
 • Mistanke om eksplosiver ved [en annen] svensk radiomast. Andre mulige mastsabotasje på få dager.
 • I alt ti biler har blitt påtent i den svenske byen. Nå peker politiet på narko-bander. Syv bilbranner natt til mandag. Tre i natt.
 • Sabotasje var årsaken til at mast falt ned. Søndag kveld braste en 332 meter høy mast ned i skogen øst for Borås i Sverige. Ingen ble skadd i hendelsen. Nå slår politiet fast at sabotasje er årsaken.
 • Norge bedre enn Sverige på integrering. Norge har lykkes langt bedre enn Sverige på integrering, hevder forsker. Han peker på økonomi, bedre bosettingspolitikk og færre flyktninger som hovedårsakene.
 • Kastet stein mot politi og brannmannskaper. Sju biler ble stukket i brann og steiner haglet mot politiet og brannmannskaper i Norrköping i Sverige i natt.
 • Syv biler påtent i svensk by: Politiet føler seg hjelpeløse. Svensk by preges av gjentatte episoder av bilbranner og steinkasting mot politiet. Natt til mandag ble syv biler påtent.
 • Afrikas kraftige vekst har bremset helt opp. Etter flere år med en økonomisk vekst godt over verdensgjennomsnittet, er den årlige veksten i Afrika blitt halvert.
 • UDI-sjefen vil oppheve dagens asylrett. Vil ha nytt system.
 • Forsker advarer mot tidlig barnehagestart. For tidlig start i barnehagen kan skade evnen til å håndtere følelser, sier forsker Trine Klette. Hun ber foreldre tenke seg om før de sender barn på ett år eller yngre i barnehagen.
 • - Jeg er for ytringsfrihet. Ingen skal beskylde NRK-reporter Anders Magnus for å sky offentligheten. Denne uka havnet han på topp i Dagsrevyen og i de fleste norske medier for å ha blitt steinet i Sverige.
 • SFO-ansatt siktet for overgrep mot 54 unge jenter. Lot som han var russ og fikk jentene til å kle av seg mot å få være med på russebussen.
 • Fra Rio til Rinkeby. «No go»-soner, som de vi hører om fra Sverige, finnes over hele verden. Men situasjonen forverres ytterligere i møte med islamsk ekstremisme. Styreformann i stiftelsen Golden Colombia, Øystein Schjetne.
 • Eugenikk og politikk. Andreas H. Hvidsten.
 • Å forstå sammenhengen. Det å være en tradisjonell muslim gjør meg ikke umyndig. Mohammad Usman Rana.
 • NASA med historisk kunngjøring. Har funnet 1284 nye planeter. Ni kan være beboelige.
 • Religion går over av seg selv. Ikke snakk stygt om religion, særlig ikke islam – da tar det lenger tid før religionen går over. Harald Eia.
 • Når politikken abdiserer. Den siste tiden har ulike partier vært på konstant jakt etter «brede forlik». Christian Tybring-Gjedde.
 • Politiske realiteter betyr mer enn retorikk. Marte Gerhardsen slår inn åpne dører når hun i et debattinnlegg i Aftenposten 26. april påpeker at «økende ulikhet, vedvarende høy arbeidsledighet og utenforskap» kan føre til økt oppslutning om høyrepopulistiske partier». Det er klart det kan, akkurat som det kan føre til økt oppslutning om venstrepopulistiske partier. Ulserød og Fasting, Civita.
 • Chefer krænker kritikere i den offentlige sektor. Sygeplejersker, pædagoger, lærere og politibetjente føler med god grund, at det er blevet umuligt at udtrykke sig kritisk over for forholdene på deres arbejdsplads.
 • – Sidestiller islamkritikk med muslimhat. I NRK leker man rasist, i stedet for å lage journalistikk om islam og innvandring. Sosiolog Kjetil Rolness ut mot NRK.
 • Ny verden. Burde vi gi kvinner moderate incentiver til å få barn med høyere IQ? Det diskuterer jeg i en den korte fagartikkelen «Bright New World» i Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. Jeg konkluderer med at vi kanskje bør det, gitt at IQ i sum er et gode, og at det er arvelig. I Morgenbladet synes min «kanskje» å ha blitt forvandlet til helhjertet støtte. «Vil avle frem høy IQ» står det på forsiden. Siden har kritikken haglet. Ole Martin Moen.
 • Karl-Olov Arnstberg: ”I den svenska demokraturen”. Professor Karl-Olov Arnstberg skriver exklusivt för Nya Tider om åsiktskorridoren i Sverige. I dag får vissa frågor inte diskuteras offentligt, kritiska tankar får inte yppas. Den som inte håller sig till mallen tystas ned, något som Arnstberg själv fått erfara.
 • Annelie förlorade jobbet efter att ha kritiserat regeringen. Annelie Sjöberg, centerpartist från Söderköping, var en av talarna på Folkets demonstration som hölls på Norrmalmstorg i Stockholm den 30 januari i år, där man kritiserade Decemberöverenskommelsen och krävde riktig demokrati. När hon efteråt kom tillbaka till sitt jobb som lärare på Nyströmska gymnasiet i Söderköping kände hon att något var på gång. Mycket riktigt, veckan därpå blev hon kallad till möte med skolans rektorer och en fackombudsman. Hon fick veta att hon var arbetsbefriad tills vidare. Några dagar senare övertalades hon att säga upp sig ”frivilligt”.
 • Skrekktakling i 5.-divisjon sjokkerer. En brutal takling i kampen mellom Akershus-klubbene Aurskog-Høland FK 2 Aurskog/Finstadbru (AFSK) sjokkerer.
 • Lar de minste seg påvirke av hvem giveren er når det var snakk om å få klistremerker og kjeks?. Forskere ville undersøke barns etikk og moral i ulike situasjoner. Ana Swanson, The Washington Post.
 • En konservativ, religiøs allianse mellom paven og patriarken. Dårlig nytt for liberale, homofile og abortforkjempere. Vebjørn Horsfjord.
 • Det skulle være umulig, nå er Trump kandidat. Først håpet «alle» at han ikke vant. Nå håper de at han forandrer seg til det ugjenkjennelige. Frank Rossavik.
 • – Sønnen vår ble skremt av islam-undervisning. Da Lill-Christine Onstads 12 år gamle sønn fortalte hva han hadde lært om islam på skolen, fikk hun bakoversveis. – Han ble skremt og reagerte på at en religion kunne være så ond, sier moren. Skolen beklager.
 • Kronikk: Ranas nedslående spørsmål. Hvorfor stilles det spørsmål om mulighetene for en norsk islam når den allerede finnes? Bushra Ishak.
 • Dystert budskap fra patriarken: - Verden går rett til helvete. Patriark Kirill gir 150 millioner russiskortodokse troende en dyster start på historisk påskefeiring. [...] Er sikker på at Vesten rakner først.
 • Europas mareritt kommer ovenfra. FRIPENN: Den amerikanske drømmen er død. Så langt ser det ut til å være bred enighet. Men skal vi ikke erkjenne at også den europeiske drømmen er livstruende skadet. Sven Egil Omdal.
 • Nordmenn støtter Frp's store innflytelse på regjeringens asylpolitikk. Over halvparten av de spurte mener Frp har passe eller for lite innflytelse på regjeringens asyl- og flyktningpolitikk.
 • Den mistenkte mannen. Det er en fare for at seksuelle overgrep i barnehager bidrar til en generell mistenksomhet rettet mot mannlige ansatte og mot mannen som omsorgsperson. Seniorrådgiver, Reform-ressursenter for menn, Ole B. Nordfjell, Daglig leder, Tinkern Kanvas-barnehage, Pia Friis.
 • Barn trenger menn (blant annet). Det største problemet barnehagene har med mannlige ansatte, er ikke deres skitne, primitive seksualitet, men at det er for få av dem. Joacim Lund.
 • Radikalisering er ikke bare muslimenes skyld. Den nye generasjonen muslimer ble også oppdratt av nordmenn: På skolen, via innvandringspolitikken, via medienes debatt. Walid al-Kubaisi.
 • Farlig begjær. Søt musikk, gjensidig kåtskap eller brutal voldtekt? Vi vet ikke hvordan, men vi vet at våre forfedre hadde sex med neandertalerne. Resultatet kan ha ført til at du og jeg har økt risiko for en rekke sykdommer.
 • Trusler renner inn til barnehageleder: – En sier jeg bør bli voldtatt. Sterke reaksjoner herjer på nett etter saken om Osanstua barnehage, hvor menn ikke får skifte bleier. – Det mest sørgelige er at dette har blitt en sak om diskriminering av menn, og ikke overgrep av barn, sier barnehageleder.
 • «Interessant» 11. september-dokument funnet i Saudi-Arabias ambassade. Et flysertifikat lå gravd ned inne på ambassaden.
 • Svenskene klarer ikke å skille mellom legitim debatt om innvandring og rasistiske ytringer. Vi har behov for å snakke med hverandre istendfor om hverandre. Tiden roper på en skandinavisk offentlighet. Flemming Rose.
 • 24 uoppklarte drap knyttes til Göteborgs bandekrig. Byen er på størrelse med Oslo - og har hatt 250 skyteepisoder siden 2013. Kriminelle gjenger står bak mange av dem.
 • Sannheter om flerkultur siger motstrebende inn i Norges største avis. Aftenpostens nye stjernekommentator Frank Rossavik skrev forleden en kronikk som er bemerkelsesverdig fordi den setter fingeren på ubehagelige realiteter som det helst ikke snakkes om, men likevel klamrer seg fast til en ønsketenkning av det ideologiske slaget. Temaet er blant de aller viktigste i den flerkulturelle virkeligheten: De færreste gifter seg på tvers av etniske, kulturelle eller religiøse skillelinjer. Det er i særdeleshet få muslimer som gifter seg med ikke-muslimer. Rossavik observerer at det kun er 2,5 % av de pakistanske kvinnene i Norge som har inngått ekteskap med en uten innvandrerbakgrunn, og at de tilsvarende andelene også er under 10 % for tyrkere og marokkanere. Dette er altså status for de tre muslimske gruppene med lengst historie i vårt land. Artikkelforfatteren konstaterer også prisverdig at en virkelig integrering forutsetter at tverrkulturelle ekteskap finner sted i større grad enn i dag. Han sukrer riktignok pillen, slik de fleste andre offentlige personer gjør, ved å fremheve at «mye går bra», men har likevel fått med seg noe svært viktig: Det finnes ingen integrering mellom grupper av mennesker dersom det ikke i nevneverdig grad forekommer kjærlighetsforhold mellom dem. Så langt alt vel. Rossavik tar imidlertid et steg fra det beskrivende og analyserende over i det normative, ja nesten moralske – et steg som ledsages av personlige betraktninger og en nærmest trassig optimisme på vegne av en annen virkelighet enn den foreliggende.
 • Intervju med Basim Ghozlan. ”Alle” kjenner Basim, forstanderen i Rabita, Det islamske forbundet. Han stiller alltid opp for aviser, radio og tv hver gang media ønsker et svar på noe muslimer har gjort eller mener. Han får en stor mengde henvendelser hver dag, og innrømmer at han må prioritere. På dagtid har han en full jobb innen IT, mens han på fritiden jobber frivillig både i moskéen og for Islamsk råd Norge (IRN). Her fungerer han nå som nestleder.
 • Lever ikke opp til egne frihetsidealer. En sentral frihetsverdi er den absolutte toleranse og respekt for menneskers rett til sine livssyn. Geir LIppestad, Byråd for næring og eierskap (Ap).
 • Barnehageansatt siktet for voldtekt. Den barnehageansatte mannen i 30-årene ble siktet for voldtekt etter at gutten (4) betrodde seg til foreldrene.
 • Har religion negative konsekvenser for samfunnet? Dette sier forskningen. Religion er en parasitt, skrev Aksel Braanen Sterri. Her får han svar. Olav Elgvin.
 • Presten som må protestere. Fader Christoforos Schuff klarer ikke å la være å protestere mot urettferdighet. Sist søndag endte protesten i fengsel.
 • Hemmelig politirapport: Her er Sveriges farligste nabolag. Multikriminelle herjer fritt, barn bærer våpen, narkotika selges åpenlyst og maskerte grupper steiner politibiler. Slik beskriver svensk politi hverdagen i noen av Sveriges mest lovløse områder, ifølge en politirapport den svenske avisen Aftonbladet har fått tilgang til.
 • Den store feite forskningsskandalen. Kampen mot fettet. Hvordan ta feil i femti år, og enda ikke gi seg. Kjetil Rolness.
 • Svenska "Sara": Vi bara skär av dem huvudet. Hon har varit gift med en IS-ledare, suttit i fängelse i Syrien och bevittnat hur unga flickor säljs som sexslavar. Nu berättar svenska Sara unik information om livet i en av världens värsta terrorgrupper. – Vi bara skär av dem huvudet för att de inte ska känna. Det ska gå fort och det ska vara smidigt och de ska dö direkt, säger Sara i P1-dokumentären.
 • Pojke hotades till livet när han sålde majblommor. En 12-årig pojke stod och sålde majblommor utanför en butik i Gävle. Då kom en man och hotade den unge försäljaren till livet.
 • Tjønn inntar offerrollen. Jeg har aldri forsøkt å frata Halvor Tjønn noen rett til å uttale seg i islam-debatten. Men det er vanskelig å forholde seg til hans platte utsagn, skriver Mohammad Usman Rana.
 • Religionens rolle i selvmordsangrep. Like viktig som religion er totalitære ideologier, som for eksempel ultranasjonalisme. Iselin Frydenlund.
 • Langlesing: La oss erkjenne at vi er i krig. Vi bør velge ut innvandrere med tanke på hvem som virker mest tilbøyelig til å tilpasse seg. Ayaan Hirsi Ali.
 • Jeg er ikke myndig. Jeg er muslim. Det er underteksten i Usman Ranas bok, skriver Kjetil Rolness.
 • Vågar vi tala om vad som verkligen hände i Köln?. En tydligt reglerad migration, med strikta regler om avvisning och uppsikt över vilka som befinner sig inom landets gränser, kan vara en brottspreventiv åtgärd. Det är en slutsats man kan dra av slutrapporten av nyårsnattens händelser i Köln. Paulina Neuding.
 • Debatt: Den politiska fegheten hotar Sveriges framtid. I dag, onsdag, lägger regeringen tillsammans med Vänsterpartiet fram vårbudgeten. Etablerade krafter, och de partiknutna ideologerna, ägnar sig åt verklighetsflykt, skriver DN:s före detta chefredaktör Hans Bergström.
 • ”Visst handlar kvinnosyn om olika kulturer”. Debatten i Sverige får mig att häpna, skriver turkiska forskaren Özge Öner. Hon skriver att vi måste erkänna och förstå att olika kulturer och samhällssystem har olika syn på kvinnors rättigheter; att förneka detta är inte bara okunnigt utan även förolämpande mot miljoner kvinnors kamp för likvärdighet. Özge Öner, ekon dr, Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
 • Svensk skole i fritt fall.
 • Snever debatt om hjemmeavlet islamisme. I Norge og resten av Europa er det fremdeles et tegn på intellektuell dannelse å omtale radikalisering som et integreringsproblem. Det må vi bare gi oss med. Truls Jæger-Synnevaag.
 • Fra ukontroversiell til omstridt. Helge Lurås har gått fra å være en journalister ringte for å kommentere alt mellom himmel og jord, til en kontroversiell islam- og innvandringskritiker. Lars Akerhaug.
 • Rana i dogmatikkens hengemyr. Kan islam forenes med moderne norsk tankegang uten å underkastes en gjennomgripende reformasjon? Forfatteren Mohammad Usman Rana hevder det er fullt mulig. Men Rana stiller seg utenfor både norsk og vestlig moderne tenkemåte. Halvor Tjønn.
 • En paralyserende redsel for sannheten. Noen ganger er vi nødt til å stoppe opp og poengtere hvor dypt Norge er sunket. Dette er ikke noe man nødvendigvis kan lese rett ut av en av de mange enkeltsakene som avløser hverandre gjennom dagenes løp. Man må se sammenhenger mellom sakene. Av og til fornemmer folk at noe ikke er helt som det skal være, men de får liten hjelp til å identifisere motsigelsene. Aftenposten produserte her forleden er respektabelt stykke journalistikk om fremvoksende parallellsamfunn. De tar oss med til Molenbeek, forteller om Islam Net og andre urovekkende muslimske elementer i Norge, og innhenter mer eller mindre innsiktsfulle analyser med varierende grad av beroligende virkning. Men den kanskje viktigste kilden i artikkelen er en rådgiver ved en videregående skole i Oslo. Hans Rustad.
 • Terje Tvedt hjelper oss å forstå oss selv, men aller mest seg selv. Boka «Norske tenkemåter» kaster kritisk og avslørende blikk på godhetens makt i norsk samfunnsliv, men handler dessverre mest om forfatterens tenkemåte. (bokanmeldelse)
 • Frygt Danmarks fremtid. Venstreorienterede adfærdsforskere og skiftende regeringer har længe promoveret idéen om det samfundsskabte menneske. Den associerede indvandrerpolitik giver os nu valget mellem underkastelse, ærefuld repatriering eller borgerkrig. Helmuth Nyborg , prof. emer. dr. phil.
 • Politiet åpnet ild mot fluktbil etter eksplosjon på arabisk friskole i Sverige. Politimann ble nesten påkjørt.
 • Ytterliggående tro på barns bekostning. Anders Torps beretning om ødelagt barndom og ungdomstid i en karismatisk menighet vil forhåpentligvis skjerpe årvåkenheten for barns lidelse. Kari Halstensen.
 • Balkankonflikten framstilles som et forsvar mot jihad. De samme argumentene som ble brukt mot muslimer i Bosnia brukes nå i Europa. John Færseth.
 • Slår tilbake mot Hagen: - Stolt av at Oslo er blitt en flerkulturell by. Byråd Geir Lippestad (Ap) ser ingen grunn til å slå alarm om parallellsamfunn i Oslo - ennå.
 • 12-åring voldtatt og beleiret. Vold og overgrep får bre seg i Sverige på en måte som minner om en lav-intensiv krig mot enkeltmennesker og sivilsamfunnet. Myndighetene har lite eller ingenting å stille opp. Avisene omtaler groteske hendelser, men har ingen oppfølgingsspørsmål: Hva slags samfunn er det som tillater slike forhold? Som at en 12-åring voldtas, gjerningsmannen får samfunnsstraff, og hans slektninger fortsetter å trakasserer offeret. Hans Rustad.
 • Kvinner brutalt angrepet i Stockholm. På førstesiden i Aftonbladet var det to hovedsaker: Først en kvinne som ble knivstukket i maven av en ukjent mann da hun gikk tur med hunden sin. Neste sak var en høygravid kvinne som ble angrepet med tåregass og sparket av en gjeng med hettekledde «ungdommer».
 • IS må imøtegås på islamsk grunnlag. Å erkjenne Gud ligger ikke hos IS - som Koranen sier - i gode handlinger, barmhjertighet og det vakre, men i bokstavtro og rigide regler. Trond Ali Linstad.
 • Jeg vil være norsk, Dagbladet. Dersom mediene kaller Ali en innvandrer, vil Ali se på seg selv om det. Mina Adampour.
 • Gravid kvinna rånad av fem unga pojkar. En gravid kvinna utsattes för ett rånförsök av fem unga pojkar i nordvästra Stockholm. Pojkarna var mellan 13 och 14 år gamla, rapporterar polisen. Pojkarna ska ha sparkat på kvinnan så att hon föll till marken. – Kvinnan ska först ha sprejats med tårgas i ögonen, säger polisens presstalesperson, Albin Näverberg.
 • Kjære Hege Storhaug, er jeg bare en «dum» vesteuropeer?. Det som er så fryktelig trist, er at retorikken og fiendebildet Storhaug og hennes meningsfeller skaper dessverre bidrar til ytterligere ekstremisme og mer terror. Jens Dahle-Granli.
 • - Det ropes for lett opp om rasisme i Norge. Mahmoud Farahmand (36) hadde alle eiendelene i en sort søppelsekk den første tiden i Norge. Møt samfunnsdebattanten i Det store intervjuet.
 • I disse terrortider må vi strebe etter forsoning, respekt og verdighet. I den vanskelige tiden vi nå er inne i er det helt nødvendig å bygge bro mellom religioner. Afshan Rafiq (H), Aamir J. Sheikh (H), leder, Stiftelsen dialog for fred.
 • Er dette løsningen på alle våre energiproblemer?. Kan to karer på et lite kontor i Røyken sitte på løsningen på klimakrisen? Fusjon av ultratett hydrogen vil kunne gi oss biler og droner med ubegrenset rekkevidde. Hus kan kobles fra strømnettet. Eller er det bare ønsketenking?
 • Zaha Hadid (1950-2016). I forrige måned ble hun tildelt Kongens gullmedalje i England. Denne uken døde verdenskjente arkitekten Zaha Hadid brått. Se noen av praktverkene hun har gitt verden.
 • Advarer mot stat i staten. Mazyar Keshvari mener det har vokst fram parallellsamfunn for innvandrere flere steder i Norge. Han frykter en utvikling som i Molenbeek i Brussel, der flere unge har blitt radikalisert.
 • I disse tre bydelene er innvandrere nå i flertall. Carl I. Hagen (Frp) frykter geografiske «parallellsamfunn» i hovedstaden.
 • Liv Tørres gir et skoleeksempel på bortforklaring og unnvikelse fra fakta. Selvbedraget må opphøre. Det finnes grovt to typer innvandringsentusiaster blant etniske nordmenn. Den ene stiller seg genuint uforstående til at innvandring fra dypt fremmede kulturer skulle være en utfordring eller et problem. Vi er alle mennesker, først og fremst, like innad, men bare litt forskjellige utenpå, i hudfarge og slikt. På tross av alle de historiske og mer nylige eksempler på vold og konflikt mellom menneskegrupper med ulik identitet, kultur og religion, har skoleverket i Norge lykkes i å knytte slike fenomener til «ondskap» og isolere det til nazistenes forsøk på å utrydde jødene. «Fremmedfrykten» blir dermed europeernes tendens, og selvpiskingen for at vi diskriminerer og er fæle med innvandrerne kan starte. Liv Tørres representerer den andre typen innvandringspromotør, slik hun svarer på min kronikk fra påsken under tittelen «Dommedagsprofeti om innvandring». Enhver påpekning av den åpenbare sammenhengen mellom innvandring og problemer, ikke minst terrorisme, møtes med at svaret er «bedre integrering». Men det er blitt påstått i mange tiår, og de effektive løsningene er fortsatt ikke funnet. Mitt hovedpoeng var at folk i Norge er i ferd med å bli forløst fra den ideologiske påvirking de har vært utsatt for i skoleverket, og senere i offentligheten fra personer som Tørres. Blant mange som ferdes i de øvre sjikt av samfunnsstrukturen, hvor man går fra den ene toppjobben til den andre i offentlig finansierte roller, ser man det som sitt ansvar å tone ned og bagatellisere problemer knyttet til flerkulturelle samfunn og innvandring. De mener at sannheten kan være «farlig». Helge Lurås.
 • Jeg skjønner ikke det strategiske i Helge Lurås' analyse. På hvilken måte kan asylinstituttet, opprettet etter 2. verdenskrig, sies å henge sammen med moderne terrorisme?. Geir Flikke.
 • Vil bremse innvandringen: – Terrortrusselen kan kobles til innvandring fra muslimske land. Helge Lurås mener nivået på terrortrusselen er en konsekvens av innvandring fra muslimske land. – Det er ikke muslimenes skyld, mener Liv Tørres.
 • Politiet: – Jenter i Oppland trakasseres av utlendinger. Politiet i Oppland har fått rapporter om et titall tilfeller av seksuell trakassering av unge jenter i Vestoppland, bare i år.
 • Det er ikke statens oppgave å finansiere ekstreme holdninger. Imamer som villeder. Moskeene må rydde opp – nok er nok. Mahmoud Farahmand.
 • Å påberope seg gud, gir bare mer blod på hendene. Islamismen er en totalitær politisk bevegelse på linje med nazismen og kommunismen. At den påberoper seg gud gjør saken bare verre. John Olav Egeland.
 • Han skulle tas av nynazister. Hovedmannen bak attentatplanen ble en av Tore Bjørgos beste venner. I 30 år har han vasset i ekstremisme. Men Tore Bjørgo er ikke lenger redd.
 • Feilaktig om kristen fundamentalisme. Jeg har aldri hørt om konservative kristne som går fysisk til angrep på lærere fordi de avviser evolusjonslæren eller nekter å dusje etter gymtimen. Espen Ottosen, teolog og filosof.
 • Pokker ta Lurås!. På onsdag våkner jeg opp til en spalte i Klassekampen som simpelthen bare bærer navnet mitt, «Lurås». Avisens egen journalist, Jens Kihl, levner meg liten ære og enda mindre troverdighet. I Kihls verden er jeg mest kjent for å ha lagt skylden for 22. juli terrorismen «på muslimane». Helge Lurås, leder, Senter for internasjonal og strategisk analyse (Sisa).
 • Sto Gud bak Utøya?. I denne artikkelen, basert på et foredrag i regi av Human-Etisk Forbund, ser Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk på ekstremisme i kristne miljøer.
 • Integrering i blinde. Det er paradoksalt at en hel generasjon somaliere følte seg mer mektige under et diktatur i Øst-Afrika, på 70-og 80-tallet, enn de føler seg i Vest-Europa, skriver Warsan Ismail.
 • Tidligere spionsjef: Vi kan ikke bekjempe terror. I ti år var Ola Kaldager var sjef for den hemmelige norske etterretningsgruppa E14. I sitt første TV-intervju advarer han vestlige styresmakter mot å tro at krigen mot terror kan vinnes med våpen.
 • Det kristne muslimhatet. Det finnes en understrøm av kristent muslimhat som sjelden kommer til uttrykk i den kristne dagspressen. Lars Akerhaug.
 • Pakistan har erklært storkrig mot terroristene. Men vinner de?. Det er laber motstand mot ekstremistiske bevegelser i Pakistan. Ni prosent har en positiv holdning til terroristorganisasjonen Den islamske staten (IS).
 • Offerhandlingen til en blodtørstig gud. Terror og selv-offerets politiske psykologi. Bernt Hagtvet, professor.
 • Progressive ateistar forfektar eit rasjonelt konstruert draumesamfunn. Stereotype haldningar finst hjå alle. Også hjå Aksel Braanen Sterri. Knut Aastad Bråten, redaktør i Syn og Segn.
 • Jesus var en cool kis, han. Ikke sant Allah?. Historien viser at alle guder er gode og alle religiøse mennesker i hele verden er gode. Neste! Tom Stalsberg.
 • Er jeg ukristelig og usolidarisk når jeg støtter regjeringens innstrammingstiltak?. Hvem er kirka - og på vegne av hvem uttaler Sturla Stålsett seg. Einar Gelius, sogneprest og forfatter.
 • Pakistan er en farlig tragedie. Myndighetene har lagt til rette for terroren, mange borgere sympatiserer med den. Frank Rossavik.
 • En krigshandling. Det har vært nedslående å lese de villedende bortforklaringene vi har fått servert i forskjellige medier etter terrorangrepet i Brussel. Mahmoud Farahmand.
 • Hatet. Jag är rasande över svenska politiker, såväl till höger som till vänster. De är samma förnuftsbefriade sektmedlemmar hela bunten. Ingenting kan de om invandring, ingenting om etnicitet, ingenting om kulturkrockar och segregationsprocesser, ingenting om hur de behåller medborgarnas förtroende, ingenting om hur man styr eller ens vidmakthåller ett bra samhälle. De tar råd från rena bedragare och dilettanter som Henrik Arnstad och Philipp Legrain, för att bara nämna ett par medlemmar av det pseudointellektuella hovpatrask som alltid är berett att klia makthavarna på ryggen. De är totalt odugliga! Värre än så: samhällsfarliga. Vilka, politikerna eller rådgivarna? Hela bunten! Makthavare kunde frågat mig, som forskat och skrivit om invandring, svenskhet, romer, etniska minoriteter och samhällsplanering sedan 1970-talet. Inte nog med det, jag har också försett mig med hela den akademiska grannlåten: fil. kand, doktor, docent, professor. Men inte en endaste gång har jag blivit tillfrågad. Tvärtom, trots att jag tydligt markerat att jag inte sysslar med ideologi annat än möjligen som forskningsobjekt, så är jag rasiststämplad och totalförbjuden att beträda den offentliga scenen, annat än för att skändas. Karl-Olov Arnstberg.
 • Fra supersoldat til menneske. Jeg mistet meg selv i Jesus Revolution Army. Jeg trodde det var den eneste riktige måten å tjene og leve for Gud på. Fanatismens fiende er det menneskelige. Rut Helen Gjævert.
 • Flyktningenes Gud. Regjeringen liker ikke å bli motsagt i asylpolitikken. Kan den komme til å svare kirken ved å kutte i budsjettene? Skarp uenighetmellom politisk makt og religiøse verdier har igjen kommet tydelig til uttrykk. Den norske kirke har kommet på kant med regjeringen i flyktning- og asylpolitikken. Også de tradisjonelt konservative misjonsmiljøene har blankt avvist regjeringens innstrammingslinje. Sturla J. Stålsett.
 • Derfor er Belgia et senter for høyreekstrem islam. Terrorangrepene i Paris pekte mot Belgia allerede november i fjor. Sint-Jans-Molenbeek, en kommune i Brussel ble utpekt som sentrum for salafismen. Majoran Vivekananthan.
 • Hærsjefen: Vi må være beredt til å kjempe. Uroen har rykket nærmere, fastslår Norges nye hærsjef Odin Johannessen. Han mener landene i Europa ikke lenger kan regne med å leve i fred og trygghet – uten å forsvare seg selv.
 • «De som elsker døden har gått til angrep på dem som elsker livet». Terror rammer ikke lenger blindt. Den rammer målrettet. Det er livsgleden som er under angrep. I Irak, Pakistan, Brussel, Ankara, Paris og Beirut. Shazia Sarwar.
 • Det er lett for mange muslimer å spille offerrollen etter terror. Nå er jeg lei. De fleste har skjønt at «ikke alle muslimer er terrorister», selv om vi får det slengt etter oss. Men hvor er handlingskraften vår? Sofia Nesrine Srour.
 • Islam trenger ikke en reformasjon, men en radikal opplysning. Rana og andre moderate og konservative muslimer, som kritiserer reformasjon av Islam, mangler fremtidsvisjoner. Shahram Shaygani.
 • Vakt på belgisk atomkraftverk drept og adgangskort stjålet. Den ene dramatiske nyheten følger den andre fra Belgia. Francois Hollande sier de holder på å utslette nettverket, men ting tyder på at det fortsatt er aktivt. Det mest illevarslende er planene om å angripe et atomkraftverk. To dager etter tirsdagens angrep i Brussel ble en vakt på et atomkraftverk drept. Hans adgangskort ble stjålet. Hans Rustad.
 • Det som er trendy nå: Å si at medfølelse er moralisme og maktmisbruk. Å lukke øynene for den nye høyreekstremismen. Når politikken fryser. John Olav Egeland.
 • Europa må følge i USAs fotspor før det er for sent. Europa står ved et veiskille slik USA gjorde 11. september 2001, mener en av Washington Posts ledende etterretningsjournalister, Greg Miller.
 • Det finnes ingen «rett» til ikke å bli såret eller krenket. Det bekymrer meg at ledende politikere mener det. Knut Olav Åmås.
 • Påskeuken som forandret historien. Hva skjedde egentlig med Jesus i Jerusalem i år 33? En folkehelt red i triumf inn i et politisk og religiøst vepsebol. Etter fire dager ble han dødsdømt og henrettet. To dager senere forsvant liket fra graven. Hva vet vi - og hva tror vi - skjedde med Jesus i Jerusalem rundt år 33?
 • Den ateistiske mulla. - Det er ikke vanskelig å heie på ytringsfrihet og trosfrihet for dem som tror og tenker som deg selv. Testen er om du klarer å tolerer dem som ikke gjør det. Ingebjørg Berg Holm.
 • Foreslår nye tiltak: Slik vil Nav få flere i arbeid. Ledige må flytte på seg, stønaden til unge kuttes og strengere CV-krav er blant innholdet når Nav legger frem forslag for å motvirke arbeidsledigheten.
 • Tekna: – Nav er ikke rigget for høyt utdannede mennesker. Tekna-president Lise Randeberg ber arbeidsministeren skrote Nav-forskriften om at man ikke kan ta studiepoeng og samtidig motta dagpenger.
 • Visjonen om et demokratisk land. Hvordan kan et land (Pakistan) som har mange grunnleggere med minoritetsbakgrunn, og som ble grunnlagt for å beskytte minoriteter, ende opp med å undertrykke og kue disse? Diverse (norsk-pakistanske) forfattere.
 • Stockholm – rives ut av bilene på rødt lys. En mann ble lørdag revet ut av bilen mens han ventet på rødt lys i det sentrale Stockholm. To menn tok bilen, midt på høylys dag. Det skal ikke være første gangen det skjer. Politiet ber folk om å låse bilene når de kjører. Hans Rustad.
 • Jo mer vi snakker om dem og oss, jo mer vi ønsker å vinne over dem, jo flere blir rekruttert. På tide å finne ut for å forstå. Thorbjørn Jagland, Generalsekretær i Europarådet.
 • Pytt, det var bare en bombe. En del av løsningen kan være ikke å la seg stresse så mye av terrorisme. Frank Rossavik.
 • Terroren kommer fra et sted og det er ikke fra arbeiderklassen. Den ekstreme islamismen som i dag plager Europa og verden, kommer ovenfra og er skreddersydd for å legitimere diktatoriske styresett. Andreas C. Halse.
 • Fra «Je suis Charlie» til «Je suis sick of this shit». Reaksjonene etter angrepene i Brussel viser hvor fort terror ble politikk. Helene Skjeggestad.
 • Be for Brussel. Be for Paris. Be for Boston. Nei, ikkje be! Gjer noko!. Det er lettare å stå opp mot religion enn nokon gong før. Og det er noko du kan gjere. No. Her. Kjetil Aarseth.
 • Disse terroristene er ikke «de andre», og de kommer ikke «utenfra». Vi må spørre oss hvorfor så mange europeiske muslimer føler at de ikke er europeiske. Iyad El-Baghdadi.
 • Terror er helt forkastelig, men ikke noe å være redd for. Hvis angsten ikke tøyles kan det få svært uheldige konsekvenser. Når jeg skal berolige mine barn og enkelte kolleger tyr jeg til statistikk og historie. Arnstein Mykletun.
 • - Derfor gikk det fryktelig galt i Belgia. Organiseringa av belgisk politi og etterretning får hard medfart dagen etter bombene smalt i Brussel.
 • Truga med pistol og øks i Porsgrunn. Ein person er skada etter at menn truga seg inn i eit hus i Porsgrunn onsdag morgon.
 • – Lei meg for belastningen. Det er trist å tenke på at noen hadde en dårlig opplevelse da jeg ledet arbeidet i Jesus Revolution, men jeg vil sitere en misjonspioner som en gang utbrøt: «På min gravstein skal det stå: Jeg forsøkte i hvert fall!», skriver grunnleggeren av den hardt kritiserte organisasjonen. Stephan Christensen, grunnlegger og tidligere leder av Jesus Revolution.
 • Mohammad Ranas fornorsking av islam er verdikonservativ. Leseverdig, men konservativt blikk på islam. Øyvind Strømmen.
 • Mange frykter at islam endrer Norge. Det er mange som frykter at islam skal endre Norge. Spørsmålet er heller hvordan Norge kan endre islam. Hanne Skartveit.
 • En halvnorsk islam. Usman Rana stiller vesentlige spørsmål, men kommer bare halvveis i mål med å formulere svar. Kamil Azhar.
 • Fortsatt skummelt fra Skartveit. Jeg er stort sett enig med Kjell Skartveit i hans teologiske vurdering av islam. Derimot synes jeg det er skummelt at han vil stanse islam med udemokratiske og totalitære virkemidler. Kristne bør være opptatt av å møte muslimer med nestekjærlighet – ikke med fiendtlighet. Espen Ottosen.
 • Når Ottosen får plassere blinken. Vi kan ikke beskytte islam og demokratiet på en og samme tid. Espen Ottosen reagerer i Dagen 25. februar på at jeg mener at islam er en barbarisk religion som bør reguleres. Mitt utgangspunkt for debatten er hvordan staten skal forholde seg til religioner, eller ideologier, som vi vet medfører overgrep mot statens innbyggere. Kjell Skartveit.
 • Skartveits skumle skivebom. Jeg vil bekjempe islam ved hjelp av åndelige midler. Kjell Skartveit mener islam er en barbarisk religion og mener derfor at vi bør innskrenke religionsfriheten for muslimer (Dagen 16/2). Dessverre er logikken han fremfører både skremmende og usammenhengende. Kristne bør stå i fremste rekke i forsvaret for religionsfriheten. Espen Ottosen.
 • Ukristelig islam-motstand?. Fortsetter vi den veien vi har begynt på nå, vil det være for sent å si at Kristus er en annen enn Muhammed, vår egen løgn vil ha ødelagt alle muligheter til å formidle sannheten, og demokratiet vil gå under. Kjell Skartveit.
 • Danske hjemmepleiere må ha politieskorte. To ansatte ved hjemmehjelpspleien i Slagelse kommune ble angrepet av en gruppe «unge» mandag kveld. Overfallet skjedde i det belastede Motalavej-kvarteret. Hva som er belastende ved området, opplyser ikke Berlingske Tidende, men skriver at det er på regjeringens ghetto-liste. Heller ikke er det klart hva slags «unge» det er snakk om. Men vi skjønner det. Alle skjønner det. De varme hendene som skulle redde våre eldre og hjemmepleien har vist seg å være kalde og harde. I stedet for å hjelpe og pleie, slår de. Hanne Tolg.
 • Stockholms råskap. Natt til fredag ble en ung mann funnet skutt i hodet. Politiet undersøker om han først er skutt og etterpå dumpet utendørs. Personen var i live, men hardt skadet da han ble funnet. I går ettermiddag ble en mann skutt med automatvåpen ved en lekeplass i Stockholm. Han døde senere av skadene. Politiet er ikke fremmede for tanken at de to hendelsene kan ha noe med hverandre å gjøre.
 • Dennis gikk rundt på jordet med metalldetektor. Det han fant kan endre Danmarks historie. Funnet med metalldetektor.
 • Mann (23) skutt foran barn som lekte i Stockholm. Mannen døde. — Mine barn er traumatisert.
 • Nytt norsk kreft-funn: Har funnet et protein som sprer kreft. Forskere i Bergen har gjort et viktig funn i kreftforskningen ved å identifisere et protein som gjør at kreftceller sprer seg i kroppen.

 • Klar til å ta med seg Assads soldater i døden. Sittende på fire tonn med sprengstoff gir en sangglad og smilende 32 år gammel småbarnsfar fra Saudi-Arabia ett unikt innblikk i hvordan han vil ta med seg Bashar al-Assads soldater i døden.

 • Religion er blitt mer synlig, men ikke nødvendigvis mer akseptert. Tåler vi et livssynsåpent samfunn? Pål Ketil Botvar.

 • Sexarbeider skriver: Sexkjøpsloven beskytter hverken meg eller kollegene mine. Jaquesson ber Venstre-jentene prøve å suge ti på én dag. Min rekord er elleve, likevel er jeg uenig i at sexkjøpsloven beskytter meg.

 • Robert Mood og ytringsfriheten. Det pågår en debatt om arbeidstakere opplever at deres ytringsfrihet er svekket. Det er en viktig debatt - men jeg syns den har svært lite med Robert Mood å gjøre, skriver Kristin Clemet.

 • Tenkeren. Pastor og pinsetalsmann Andreas Hegertun (37) klarer ikke å lukke øynene og late som.

 • Det er ikke rasisme å frykte innvandring!. Briter har en «genuin og rettmessig» rett til å frykte masse immigrasjonen uttalte erkebiskopen av Canterbury under gårsdagens messe.
 • Sophie, 16, om den grova misshandeln. Sophie, 16, misshandlades grovt i Kungsbacka i måndags kväll. Nu berättar hon för GP om överfallet.

 • Primitive på nett. Hva har Sylvi Listhaug og Lan Ngyen Berg til felles? De hetses på sosiale medier av folk som burde vite bedre.

 • Kjærkommen debatt om norsk islam. Den pågående flyktningstrømmen til Europa har igjen aktualisert debatten om islam i møte med Vesten. Vi står overfor ytterpunkter med sterkt avvikende synspunkter på hvilke endringer vi står overfor. Derfor er det grunn til å etterlyse edruelig og faktabasert debatt. Lederartikkel, Dagen.

 • Fyrer opp til debatt om norsk islam. Muslimer bør kunne være mot homofil praksis og samtidig støtte en stat som tillater homoekteskap, mener forfatter Usman Rana.

 • - Hvis homoseksuelle handlinger skulle tillates... Da utvanner vi islam. Da mister islam troverdighet. Usman Rana (30) vil fornorske islam. Men homoseksuell praksis vil han ikke tillate.

 • Drømmer om islam i norsk drakt. Muslimer som mener at målet er en islamsk stat, har forlatt åndeligheten og politisert troen, mener Mohammad Usman Rana. Han synes det haster å utvikle en islamforståelse tilpasset norsk virkelighet. Så han dro til USA.

 • Usman Rana: – «Norsk islam» er en motgift mot radikalisering. «Norsk islam» er den fremste motgift mot radikalisering av muslimske ungdommer, mener forfatter Usman Rana.

 • Norske feministers største svik. Feminismen er død fordi du er redd for å virke rasistisk. Isra Zariat.

 • Han hadde tilgang på IS' innerste hemmeligheter. Nå avslører han dem. Skal ha gitt Sky News 22 000 navn fra 51 land.

 • 700.000 innvandrere i Norge. Ved årsskiftet var det nesten 700.000 innvandrere og 150.000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Det tilsvarer 16,3 prosent av befolkningen. I Oslo er andelen 33 prosent.

 • EU kapitulerer overfor tyrkisk utpressing. EU-lederne skal ha gått med på alle tyrkiske krav, hvilket må leses som det største politiske nederlaget i EUs historie. En union på 500 millioner mennesker lar seg diktere av en stadig mer islamistisk og tyrannisk leder for et ustabilt regime på 75 millioner. Hvis Daily Telegraphs informasjon stemmer, har EU-lederne sagt ja til at alle migranter kan returneres, men for hver som sendes tilbake skal det flyes en migrant fra leire i Tyrkia til Europa. Hvis EU-lederne tror dette vil avskrekke sjøtrafikken tar de feil. Tyrkia har samtidig fått gjennomslag for at tyrkere skal få visum-frihet til EU, og det skal skje så tidlig som i juni, ikke i slutten av året, slik det opprinnelig var meningen. Tyrkia sjokkbehandler EU. Medlemskapsforhandlingene skal åpne fem nye såkalte kapitler, for å få fortgang i prosessen om tyrkisk medlemskap i EU. Det økonomiske bidraget skal fordobles fra 3 milliarder euro til seks, og enda snakkes det om at EU skal betale for all infrastruktur for migrantene i Tyrkia. Tyrkia har fått i pose og sekk. Ved å legge seg flate har EU trolig bare skjerpet Erdogans appetitt. Han ser at det betaler seg å spille strongman. Hans Rustad.

 • Åpner kirkedørene for flyktninger. Siden november har Kristiansand Vineyard invitert flyktninger til gudstjeneste, og de kommer villig. Pastor Tove Sannes beskriver det som «et hellig kaos».

 • Anstrøk av en sannhetskommisjon. Øystein Steiro Sr. har en uhyre interessant bemerkning til det lekkede UD-notatet om konsekvensene av migrasjonsbølgen, og fraværet av mental beredskap mot denne, hos Alternativt Forum. Christian Skaug.

 • Toje, Tooji og trommer i kirken. I Morgenbladet 26. februar skriver Asle Toje i sin uklare kommentar om statens og kirkens skilsmisse blant annet følgende «Jeg vet ikke hva som besatte prosten til å spille bongotromme da gutten min skulle døpes.» Til å være en som går «trolig oftere i kirken» enn meg, synes jeg det er merkelig at han reagerer på trommespill i Guds hus. I Salmenes Bok, kapittel 150 står det klart og tydelig at Herren skal loves med trommer, rungende symbaler, harpe, lyre, strengespill, dans og gjallende horn. Det prosten gjorde, var altså helt i tråd med Bibelen. Tore Jamne, trommeslager.

 • Snubler inn i poenget. Tojes kommentar i Morgenbladet 26. februar 2016 sporer av fra start. Han henviser til det politiske forliket om skillet mellom stat og kirke i Stortinget i 2012, og skriver så: «Etter skilsmissen med staten har kirken søkt å finne seg selv. Prosessen har […] bragt politisk engasjement til Den norske kirke.» Det er feil, og feilen er lett å påvise. I 2012 hadde instanser i Den norske kirke i uttalt seg politisk og sosialetisk rundt en hel drøss temaer i en mannsalder – minst. Om han vil, finner Toje et helt sosial-etisk kompendium på kirken.no og i de kirkelige arkiver. For eksempel i protokollene fra Mellomkirkelig råd, Bispemøte og Kirkemøte. Asle Finnseth, redaktør i det tverrkirkelige reportasje- og fordypningmagasinet Strek.

 • Korsfestet mellom to røvere. Asle Toje deltar i Morgenbladet 26. februar i vår nye folkeidrett: patosdrevet kritikk av Den norske kirke generelt, og biskopene spesielt. Enten det er venstresiden som omtaler kirkens folk som konservative, livsfjerne mørkemenn, eller høyresiden som raljerer mot det dumsnille, sosialistiske, gudløse kirkefolket. Men det er kanskje der kirken hører hjemme? Korsfestet mellom to røvere. Helge Nylenna, prest.

 • Drømmelærer på billigsalg. Torbjørn Røe Isaksen stod for denne ukas politiske retrett. Audun Lysbakken, leder i SV.

 • Vi trenger ikke store rovdyr. Norsk natur klarer seg utmerket godt uten store rovdyr. Ulv, bjørn, gaupe og jerv i sitt naturlig element er vakkert. Hele vår naturlige fauna av planteetere, store og små rovdyr, og åtseletere i fri utfoldelse er vakkert og fascinerende. Men et beitelandskap er også vakkert. Produksjon av norsk lam fra utmarksbeiter i skogen, på fjellet og i fjæra er vakkert. Å jakte storvilt og småvilt med hund er vakkert. Å høste smakfullt og sunt viltkjøtt fra våre hjorteviltstammer er vakkert. Men alt dette går dessverre ikke sammen – alle steder. Poenget er at vi må velge – og at det nettopp er et valg. Dette er det viktig at folk flest forstår, og det er viktig at det ikke tilsløres av biologene. Biolog Mats Finne.

 • Mette F. erklærer »frihedskamp« for de unge muslimer. Vi er forbi det punkt, hvor vi kan isolere problemet med ekstrem islamisme til snævre personkredse. Problemet er "langt større og dybere", mener S-formand og tidl. justitsminister Mette Frederiksen. Hun vil give unge muslimer, der er fanget i religiøse miljøer, mulighed for at bryde ud med en ny identitet, ligesom hun vil afvise radikale imamer ved grænsen og om muligt lukke Grimhøj-moskéen.

 • Danske imamer forsvarer stening. I et opsigtsvækkende indlæg i Kristeligt Dagblads religionsdebat forsvarer imam Abdul Wahid Pedersen stening som straf. Stening til døde er forfærdeligt, men da strafformen er givet af Gud selv, er det ikke op til mennesker at ændre den. Holdningen bliver udtrykt af den danske imam Abdul Wahid Pedersen på Kristeligt Dagblads religionsdebat på internettet på adressen www.religion.dk. Indlægget er gengivet i dagens avis.

 • Stening står ikke til diskussion. Vi kan hurtigt blive enige om, at stening til døde er en meget grusom form for afstraffelse, men det ændrer ikke på, at den set i et islamisk lys, er blevet forordnet af Skaberen selv. Vi er derfor umiddelbart ikke bemyndigede til at ændre på samme. De ting, som er givet i Koranen eller af Profeten Muhammad i en utvetydig form, står for så vidt ikke til diskussion blandt muslimer. I samme øjeblik vi ville sætte disse ting til diskussion, ville vi jo i bund og grund have erklæret os som ikke troende på Allah og Hans budbringer og ville dermed have stillet os selv uden for Islam. Det får du naturligvis ikke nogen muslim til at gøre. Abdul Wahid Pedersen.

 • NATO-topp: – IS sprer seg som kreft blant flyktninger. IS' utbredelse sprer seg som kreft blant flyktninger, noe som truer Europa, mener NATOs øverstkommanderende i Europa, den amerikanske generalen Philip Breedlove.

 • Føleriet på Facebook kontra reelle framtidstruslar. Per Steinar Runde.

 • Krav om sensur av islam-kritikk. Fagbladet Journalisten.no publiserer en kronikk av et knippe kjente og mindre kjente navn som forlanger at norske redaktører slutter å omtale folk som islam-kritikere når de i virkeligheten befinner seg utenfor anstendighetens grenser. Hans Rustad.

 • Dragsuget øker i styrke. Den europeiske migrasjonskrisen er ikke over. Den sprer seg. Asle Toje.

 • Systemet som kollapset. Noen hevder Sverige aldri blir det samme etter bølgen med asylsøkere som kom i fjor. Nå frykter politiet i nabolandet vårt en ny systemkollaps.

 • Da asylkrisa kom til Ulstein. Da to mindreårige enslige asylsøkere ble anmeldt for overgrep, ble alle 26 tatt ut av skolen.

 • Mediene må skille mellom islamkritikk og muslimhat. Å kalle en hel folkegruppe for en forurensning er ikke islamkritikk. (Undertegnet av ca 20 samfunnsdebattanter.)

 • De beskyttede og de ubeskyttede. Hva er egentlig den viktigste konfliktlinjen i Europa og USA i disse tider? Donald Trumps fremgang har forvirret den politiske klassen, observerer Peggy Noonan i Wall Street Journal. Den har gått gjennom stadier som er typiske for alvorlig syke, fra det å nekte å se sannheten i øynene via sinne og depresjon til det slå seg til ro med tingenes tilstand. For dem som ikke tilhører den politiske klassen, skriver Noonan, er det derimot ikke noe forvirrende med det hele. Dette er ikke flatterende for dem som skulle ha vært de best informerte personene med de største analytiske evnene. Christian Skaug.

 • Født sånn, blitt sånn, eller redigert sånn?. Den nye genredigeringsteknologien CRISPR kan kurere sykdom og brukes som våpen. Vi står foran en genterapirevolusjon, og trikset vi bruker har vi lært fra bakterier.

 • Grimhøjmoské: Bland jer ikke i vores religionsfrihed. Formanden for Grimhøjmoskéen afviser, at det er problematisk at undervise i piskeslag og stening.

 • Ulveflokkene tar over det urbane rommet. Tre tenåringsjenter ble torsdag ettermiddag forfulgt og trakassert i to timer av opptil 30 menn, alle med innvandringsbakgrunn, ved kjøpesenteret Sophienhof i Kiel, skriver Focus. Christian Skaug.

 • Ville forandre Storbritannia for bestandig. Tom Bowers bok Broken Vows etterlater ikke Tony Blair mye ære. Det er riktignok allerede velkjent og godt dokumentert at Labour jobbet aktivt for å få inn så mange immigranter til Storbritannia som mulig. De greide å få inn over 2 millioner. Tidligere Labour-rådgiver Andrew Neather sa at det var en politisk målsetting å gjøre Storbritannia til et multikulturelt samfunn. Innvandrere betydde, ikke minst, nye velgere for Labour. Hanne Tolg.

 • Dette er dei farlegaste byane i Europa. Det internasjonale konsulentselskapet Mercer har kåra dei 17 farlegaste byane i Europa å bu i. Personleg tryggleik er hovudfokus for kåringa.

 • I 2012 skilte stat og kirke lag. Det gikk greit, for staten, skriver Asle Toje.

 • Skjult kamera viser imam undervise om steining og pisking. Dansk TV2 har ved hjelp av skjult kamera dokumentert hvordan en kjent imam i Århus forteller kvinner og barn at utroskap skal straffes med døden.

 • Domsoversikt fra Oslo 2015 bekrefter politirapport fra 2011 – men det forteller visst ikke stort…. TV2 har gjort en formidabel gravejobb og gjennomgått samtlige voldtektsdommer i Norge i 2015. Gjennomgangen av dommene fra Oslo Tingrett er i denne forbindelse særdeles interessant ettersom tallene gjenspeiler mønsteret som er påvist i Oslopolitiets rapporter «Voldtekt i den globale byen». Nina Hjerpset-Østlie.

 • 399 dømt i 2015 – se hvem de er. TV 2 har kartlagt alle dømte seksualforbryterne i 2015.

 • Tajik fraskriver den skoleflinke jenta eller den hardtarbeidende kvinnen selvstending handlingskraft. Da jeg valgte å ta i bruk hijab på fotballbanen, fryktet jeg reaksjoner i den duren Hadia Tajik nevner: «Er hun undertrykket - eller velger hun det selv?». Laila Makboul, stipendiat, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO.

 • Skartveits skumle skivebom. Jeg vil bekjempe islam ved hjelp av åndelige midler. Kjell Skartveit mener islam er en barbarisk religion og mener derfor at vi bør innskrenke religionsfriheten for muslimer (Dagen 16/2). Dessverre er logikken han fremfører både skremmende og usammenhengende. Kristne bør stå i fremste rekke i forsvaret for religionsfriheten.

 • Hvem tåkelegger, Rolness?. Påstanden om at Oslo politidistrikt tåkelegger fakta om utenlandske voldtektsmenn, har fra starten virket urimelig. Marianne Sætre,
  seniorrådgiver, Oslo Politidistrikt, Strategisk stab.

 • Walid al-Kubaisi: - Hege Storhaug er et ekte barn av Bjørnson og Wergeland. Forfatteren Walid al-Kubaisi, en av Hege Storhaugs forbilder, støtter flere av hennes forslag mot ekstrem islam. Han mener at myndighetene bør kontrollere forkynnelsen i moskeer.

 • Tenk om Norges raskest voksende religion.... ... Hadde hatt et verdisyn som tok avstand fra flere av de frihetsverdier vårt samfunn er bygget på - og det politiske flertallet var positive. Christian Tybring-Gjedde.

 • Vi bør ikke følge Hege Storhaug på vei mot det totalitære samfunn. Forslagene hennes minner om inkvisasjonens Spania og kravene i Anders Behring Breiviks Manifest. Halvor Moxnes.

 • Attentatet på Hege Storhaug. Hege Storhaug er ikke et problem. Hun er en som forsøker å delta i debatten. For dét blir hun spiddet av den snakkende klassen. Hans Rustad.

 • Hijabforbud på barneskolen. I dag ble jeg tipset om en sak om at Høyre i Telemark vil vurdere hijabforbud i barneskolen. Jeg forteller enda en gang om meg selv og om min historie, også litt om hvorfor jeg er i mot et hijabforbud. Jeg er oppvokst med en mor som har fra dag 1 vært åpen for at jeg skal lære om alle religioner og om alt i livet på lik linje som jeg lærte om islam. Som barn snakket hun aldri om hijab foran meg, men jeg så at hun ba og fastet og hun lærte meg noen vers fra Kuranen. Da jeg begynte å ha mer om religioner på skolen, ble jeg mer og mer interessert i å lære om islam. Da jeg var 11 år gammel begynte jeg å bruke hijab og dette har jeg brukt helt siden den gang. Layal Ayoub.

 • Taliban fra innsiden. For drøyt ett år siden avsluttet NATO sin militære ISAF-operasjon i Afghanistan. Nå er Taliban på full fremmarsj og har full kontroll i store områder. I unike møter med NRK forteller opprørerne om hvordan de igjen vil etablere et strengt fundamentalistisk styre.

 • La oss se på medienes behandling av Sylvi Listhaug, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

 • Fire grunner til at det fødes færre barn i Norge. Forskere antyder at forhold i samfunnet bidrar til at nordmenn «holder igjen» det å få barn.

 • Bygger Europas største vindparker i Trøndelag. Statkraft, Trønderenergi og Nordic wind power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord.

 • Op mod 5.000 jihadister er i Europa: 'IS planlægger at dræbe så mange civile som muligt'. Endnu et terrorangreb på europæisk jord kan meget vel blive en uhyggelig realitet, advarer Europols britiske chef Rob Wainright, der fortæller, at terrortruslen mod Europa i øjeblikket befinder sig på det højeste niveau i mere end et årti.

 • Kronikk: «Sitt stille, gjør jobben din og hold munn!». Det brukes sjokkerende metoder for å få ansatte på norske arbeidsplasser til å tie stille. Maria Amelie, Dag Yngve Dahle.

 • Dette er Hege Storhaugs forbilder. Her er de Hege Storhaug selv trekker frem som sine ideologiske forbilder.

 • Ba 19 land om å definere den «perfekte» mannekroppen - her er resultatet. Setter fokus på skjønnhetspress blant menn.

 • «Hvis det hadde vært opp til henne, hadde det kanskje ikke vært noen muslimer i Norge». Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge sier at han ikke kan ta Hege Storhaugs seriøst, men tar likevel til motmæle mot hennes islam-utspill.

 • Hege Storhaug maner til kamp mot friheten. Ikke ta imot invitasjonen!. Forslagene i kampen mot islamisme er en trussel mot frihet og menneskerettigheter. Hun er farlig nær en totalitær ideologi. Trond Bakkevig og Ingvill Thorson Plesner.

 • Asyl og innvandring: La oss se på fakta. Norge er et av landene i verden som får flest asylsøkere. Magnus Blaker.

 • Loven mot forstyrrelse av den offentlige kosen. Kjetil Rolness har brutt den multikulturelle ideologiens første bud: Aldri, aldri, aldri å lufte tanken om at en kultur utmerker seg negativt på noen måte – med mindre, selvsagt, det er vår egen. Grunnlaget for en siktelse etter tankeforbrytelsesparagrafen er av det alvorligste slaget: Rolness har antydet at overrepresentasjonen av menn fra det utvidede Midtøsten i voldtektssaker kan ha noe å gjøre med et tilbakestående kvinnesyn i den delen av verden. Rolness har også brutt det offentlige hykleriets første bud: Aldri, aldri, aldri å antyde at noen tildekker pinlige omstendigheter, for slik å ødelegge den sosiale hyggen. Grunnlaget for siktelse etter Loven mot forstyrrelse av den offentlige kosen er av samme alvorlighetsgrad: Den kriminologiske forskningen tåkelegger det alle informerte personer vet, sier Rolness. Christian Skaug.

 • - Storhaug-forslagene er en oppskrift på polarisering, ekstremisme og kaos. - Det står en del ganske skremmende ting i Det gamle testamente også, sier biskop Halvor Nordhaug, som mener Hege Storhaugs islamtiltak bryter med religionsfriheten og norsk lov. - Hårreisende og fascistiske forslag, mener Basim Ghozlan i Det Islamske Forbundet.

 • Hege Storhaug mener ekstrem islam truer Norge. Her er hennes forslag for å stoppe det. Islamkritikeren mener det norske demokratiet vil gå til grunne uten drastiske tiltak nå. Hun vil redigere Koranen. Stenge enkelte moskeer. Og vokte grensene med gjerder og soldater.

 • Kart og kompass for politiets voldtektstall. Oslo politidistrikt ser positivt på at våre rapporter diskuteres,men vi avviser anklagen fra skribent Kjetil Rolness (Dagbladet 30.1.16) om at politidistriktet er påvirket av ideologi og politikk. Påstanden om at vi tåkelegger data om landbakgrunn/statsborgerskap for mistenkte/siktede i anmeldte voldtekter, er feil. Rolness forveksler hva som er faglig korrekt med politisk korrekthet, fordi han selv misforstår hva slags type datamateriale anmeldelser utgjør. Seniorrådgiver Marianne Sætre, Strategisk stab, Oslo politidistrikt.

 • Hejdå Sverige!. Till er som har följt mig under min korta tid på Twitter. Ni har varit min mentala räddning under min sista tid i Sverige. Twitter blev min ventil och mitt bevis på att jag inte är ensam om min oro. Här är mitt ”final rant”, min förklaring och mitt avsked till Sverige. Darko Crncevic.

 • Etterlysning: Mer ydmyke biskoper. I stedet for å ensidig angripe Sylvi Listhaug burde biskopene vise en større ydmykhet overfor de store og komplekse utfordringene som de ansvarlige politikerne står overfor i møte med den nye misgrasjonsbølgen mot Europa. Vebjørn Selbekk.

 • Hvordan løse polarisering i samfunnet. I Norge er frontene ganske steile mellom de som vil stoppe migrant-strømmen til Norge, og de som vil åpne andres lommebøker for dem. Per Fugelli har fått det for seg at denne polariseringen skyldes at Frp pisker opp fremmedfrykt. Merkelig nok klager ikke Per Fugelli på miljøbevegelsen som “pisker opp frykt” for global oppvarming. Ja, for dét er jo et ekte problem, som det er God Grunn™ til å være bekymret for. I motsetning til migrasjonskrisen og den demografiske vinteren. For det er jo bare tøv. For Per Fugelli er jo så kunnskapsrik og så smart og så mye bedre enn absolutt alle andre at han kan si med sikkerhet hva som er grunnløse bekymringer og hva som virkelig er et stort problem. Frp er et problem. Fallende fødselsrater og innvandring fra barbariske kulturer som hater Vesten er ikke et problem. Merkelig nok finner vi samme polarisering over hele Vesten. Kanskje dette også skyldes at noen “pisker opp fremmedfrykt”? Eller kan det tenkes at det ikke trengs noen pisking i det hele tatt, og at folk klarer fint å tenke og bli bekymret helt på egenhånd? Kan det tenkes at det faktisk finnes en grunn til bekymring? Onar Åm.

 • Leder av kurdisk parti i Sverige skutt under demo. Motsetningene i Midtøsten utspiller seg også i Sverige. En kurdisk leder ble lørdag alvorlig såret under en demonstrasjon i Fittja utenfor Stockholm. Kurderne er ikke i tvil om at motivet var politisk. Hans Rustad.

 • En ny epoke. Har vi menneskene forandra Jorda så mye at vi har gått inn i en ny geologisk epoke? Om noen måneder kan vi få svar.

 • Til deg som undrer og ikke har alle svar. Vi må kreve plass i innvandringsdebatten. Det har skjedd noe med det offentlige ordskiftet i Norge det siste halve året. Er undringens tid forbi? Helene Skjeggestad.

 • Sverige i botten av våldtäktsstatistik. Sverige har näst flest våldtäkter i hela världen.

 • ”Hur ska vi få mat om vi inte stjäl?”. Ett 40-tal marockanska pojkar lever ett liv präglat av hemlöshet droger och kriminalitet. Det visar en ny kartläggning från Social resursförvaltning i Göteborg.

 • Migrationsverket: Aldrig stött på en liknande grupp barn. Svenska myndigheter står handfallna kring gruppen av ensamkommande flyktingbarn från Marocko. Alla barnen tar inte emot den hjälp som erbjuds under asylprocessen. Istället rymmer många från de hem man placerats i och försörjer sig på brottslighet.

 • Nyanlända elever kan få förtur. För att minska segregationen ska nyanlända kunna gå före i kön till grundskolan. Elever som blir utan plats får välja en skola längre bort. Det föreslår en statlig utredare.

 • – Mennesket har ikke utviklet seg fra aper. Utrop har intervjuet imamer og ledere i Minhaj Norge som mener Koranen og evolusjonsteorien ikke lar seg forene på viktige punkter. Are Vogt Moum.

 • Listhaug har rett. Samme hvor mye kirken blånekter: Den er gjennomsyret av sosialisme. Alf Gjøsund.

 • Janne Josefsson i storbråk med SVT. ”Uppdrag gransknings” programledare Janne Josefsson och flera andra medarbetare riktar stark kritik mot ledningen på SVT i Göteborg.

 • Advarer mot vold fra høyreekstreme. I skyggen av flyktningkrisen sprer voldsretorikken seg i høyreekstreme miljøer. Lars Akerhaug.

 • Lars Gule, Storhaug og islams krise. Då eg las kritikken Lars Gule skreiv om Hege Storhaugs bok Islam. Den 11. landeplage i førre utgåve av Dag og Tid, kjendest det som om mannen hadde lese boka på same måte som ein les menyen på ein restaurant, for å velje den «retten» han likar. Han saknar ei akademisk, seriøs og metodisk tilnærming til stoffet, og han stolar absolutt på den akademiske metodiske tilnærminga. Men vi har erfart at akademikarar òg kan bomme. Walid al-Kubaisi.

 • Asylkrise og realiteter. I stedet for anklager, bør debatten om asyl- og innvandringspolitikken handle om fakta. Innvandrings- og integreringsminister (FrP), Sylvi Listhaug.

 • Følte seg som en byrde for det norske samfunnet. Det tok lang tid før Choas Ahmod og Charlotte Husomanovic innså at deres bakgrunn kunne være en ressurs, og ikke en begrensning.

 • Statsminister Løkke: Dårlig integration kan knække vores sammenhængskraft. Hvis ikke integrationen bliver bedre, kan det rive Danmark fra hinanden, advarer statsministeren i Berlingske.

 • Statsminister Lars Løkke Rasmussen: Fejlslagen integration vil splitte Danmark. Sammenhængskraften i Danmark vil »knække på alle dimensioner«, hvis ikke integrationen bliver bedre end hidtil, lyder meldingen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen. Under trepartsforhandlingerne vil han nedbryde bureaukrati, der i dag gør det svært for mindre virksomheder at ansætte flygtninge. Lykkes det at lande en trepartsaftale, venter der arbejdsmarkedets parter forhandlinger om alt fra praktikpladser til bedre forhold på arbejdsmarkedet. Lykkes det ikke, stopper det her.

 • – «It takes two to tango». Om grooming-sakene i UK. Hanne Tolg.

 • - Du blir aldri norsk!. Jeg ble tvangsgiftet som barn. Selv om jeg klarte å flykte fra ekteskapet, var tvangskulturen enda vanskeligere å unnslippe. Jeanette, tidligere barnebrud.

 • Listhaug ber egne tilhengere om god tone i innvandringsdebatten. Innvandrings- og integreringsministeren la ut en personlig video på Facebook mandag.

 • Politiet: - Jenter befølt under vann i Pirbadet i Trondheim. Politiet etterforsker hendelsen som en guttegjeng skal ha stått bak.

 • Kvinne (21) overfalt og rana. Ei 21 år gamal kvinne, som var ute å jogga på Hommersåk, blei måndag kveld slått ned og rana av to menn. – Dei var om lag 180 centimeter høge, kledde i mørkt og dei snakka utanlandsk.

 • – Profetens Ummah ligger nærmest med brukket rygg. Islamistgruppen Profetens Ummah fremstår mindre slagkraftig enn for få år siden, hevder eksperter. Selv sier ummaen at de står sterkere enn noen gang, og at de søker martyrdøden.

 • Dagen-redaktør støtter Listhaug: Kirken går altfor langt. Redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen mener kirken ikke har kompetanse til å uttale seg så detaljert som de gjør i innvandringsdebatten.

 • Ambulans ryckte ut – blev sönderslagen. Ambulansen kallades ut till en akut sjuk patient – men när vårdpersonalen kom tillbaka var ambulansen fullständigt sönderslagen. Händelsen inträffade i Stockholm i natt och bekräftas av polisen. – Det är fruktansvärt. Det är väldigt oroväckande att vi blir utsatta, säger ambulanssjukvårdaren Pär Johansson som uppmärksammat händelsen.

 • Syndens swimmingpøl. Eriksdalsbadet er det største badet i sentrum av Stockholm og er Sveriges nasjonalanlegg for svømming. Der det før var tilstrekkelig at badevakter passet på at folk ikke druknet og ellers hygget seg i fri utfoldelse har politiet nå begynt å patruljere. Bakgrunnen er at badet er i ferd med å bli overtatt av EMA-gjenger, altså gjenger med enslige mindreårige asylsøkere. De aller svakeste, de som sitter nederst ved bordet, for å sitere byråd Geir Lippestad i Oslo.

 • Gapet mellom eliten og folket vokser. Nå fosser radikale stemmer frem overalt. Politikere som går i strupen på den etablerte eliten, opplever stor fremgang i mange land. - De økonomiske taperne gjør opprør mot eliten, mener økonomen Martin Wolf.

 • Østerriksk politi var tause: Flyktning (20) voldtok ti år gammel gutt i svømmehall. Fortsatte å bade etter overgrepet. Pågrepet på stedet.

 • Ett år i Oslo tingrett: Voldtekt i Det nye Norge. Christian Skaug og Hanne Tolg.

 • 22 nye tilfeller av seksuelle overgrep på Köln-karneval. Overgrepene fortsetter tross massivt politioppbud.

 • Gi imamene en gulrot!. Vi trenger å gi imamene incentiver for å tilegne seg en formell teologisk utdannelse, slik at de kan forkynne den islam som majoriteten omfavner - fredselselskende og toleranseorientert. Umar Ashraf, samfunnsdebattant.

 • Kaller du meg rasist?. Jeg ønsker trygghet i min egen by, i mitt eget land. Ingrid Selnes Arholm.

 • Sjefsbiskop slår tilbake mot Listhaug. Nå har kirkeledelsen invitert seg selv til et toppmøte med Erna Solberg.

 • Niinistö: Vi klarar inte folkvandringen. – Europa klarar inte av den okontrollerade folkvandringen länge till. Finlands president Sauli Niinistö överraskade många med sitt tal vid riksdagens öppnande på onsdagen genom att säga att många av dem som kommer till Europa inte har omedelbart skyddsbehov.

 • Dagens Listhaug-hets. Sylvi Listhaug er virkelig blitt et hatobjekt for mediene. De har bestemt seg for å ta henne. Personlig. Det går ikke en dag uten at mediene har et negativt oppslag om henne, og det går på henne som person. At hun er en dårlig person, et dårlig menneske. Hvor er regjeringssjefen og hennes parti? Hvorfor er de tause om det som er en systematisk mobbing av en kollega på en utsatt post? Hans Rustad.

 • Hvordan drive religionskritikk?. Er det mulig å drive en debatt om religion uten å krenke og polarisere? Vi utforsker emnet med noen av dem som deltar i debatten.

 • Muslimer versus kristne. Omtale av Fundamentalistiske favntak av signaturen Pluto på Spikers Corner.

 • Heller ikke PST gjør «grundig» arbeid?. I dag får Basim Ghozlan i Rabitamoskeen harselere med meg i Vårt Land. Mitt arbeid er ikke «ekte og solid», det er «fjernt fra virkeligheten». Det er ikke «grundig». Vårt Land tror kanskje dette stemmer? Rabitamoskeens historikk er et innblikk. Hege Storhaug.

 • Attackerade Ylva, 63 – nu är de fast. Rånarna identifierade tack vare tipsen från Brottscentralens tittare. På tisdagkvällen visade Brottscentralen en övervakningsfilm från tunnelbanan i Stockholm. Filmen visar hur Ylva, 63 springer efter två killar som rånat henne – och hur de går till motattack. Inte ens ett dygn senare är nu gärningsmännen identifierade.

 • Støtter Fugelli om barneekteskap: - Man må forstå. - Det å forstå et fenomen, er ikke det samme som å støtte det, sier professor Thomas Hylland Eriksen.

 • Toleransen er blitt en munnkurv i asyldebatten. Si ;D-innlegg: De jublet da jeg kritiserte norske menns trakassering, men jeg blir lynsjet når jeg kritiserer ikke-norske menn som trakasserer. Kristin Nesse Thue (20).
 • "Vi måste se sanningen". Magnus Norell, terrorexpert och doktor i statsvetenskap är aktuell med faktaboken Kalifatets återkomst – orsaker och konsekvenser som handlar om IS. Syftet med boken? – Jag har två huvudsyften. Dels att beskriva den uppenbara kopplingen som finns mellan terrororganisationen IS och islam. IS gör ingenting som inte har täckning i islams gamla traditioner och urkunder. Dels vill jag ge de IS-kritiska muslimerna som finns runt om i världen en röst. De är mina hjältar. I Sverige har vi till exempel den liberala muslimen och feministen Hanna Gadban. Kontroversiellt ämne? – Ja uppenbarligen. Det finns en ovilja att diskutera vad som faktiskt står i muslimska skrifter, att otrogna ska halshuggas till exempel. Men allt handlar om vilket förhållningssätt man har till skrifterna, om man tolkar dem bokstavligt eller inte. Det finns också regler i Koranen om hur man ska uppföra sig och vara en god människa. Men inget förlag ville ge ut din bok? – Ja det fanns inte på min karta att det skulle bli så. Jag är ju etablerad forskare och har fått ut fem böcker tidigare. Men nu sa tolv förlag nej. Trots att de tyckte att det var ett bra manus och ett aktuellt ämne. Du tolkar det som rädsla? – Ja. I hela västvärlden finns en rädsla att diskutera IS och dess koppling till islam. Tydligen finns rädslan också bland svenska förläggare. Jag tycker vi måste vara ärliga och se sanningen. Det borde inte vara så svårt. Annars vet vi ju inte var problemet ligger.

 • Svarer Akerhaug: Ensidig kritikk av asyljournalistikken. Kanskje er det flest kritiske stemmer fordi disse stemmene har mest å komme med? Rune Berglund Steen.

 • Ingen takk, men farvel til Ryanair. Nå er det plutselig blitt om å gjøre å beholde Ryanair i Norge for enhver pris. Trine Skei Grande, leder i Venstre og stortingsrepresentant.

 • Kvinner mot terror. SKIEN (NRK): Før diskuterte de mat, barn og moter. Nå snakker de mest om IS, radikalisering og terror. – Det er viktig at foreldrene følger med på barnas hverdag fordi radikalisering skjer gradvis. Derfor er det nødvendig at særlig mødrene, som har mest kontakt med sine sønner og døtre, følger med slik at barna ikke går over en grense som ender med voldstanker og ytterliggående meninger, sier hun.

 • 7 ting kvinner er bedre på enn menn.

 • Mindreårige asylsøkjarar – ankerbarn, inntektskjelde, pengesluk og offer. Per Steinar Runde.

 • Väktare i Eskilstuna misshandlad av maskerade ungdomar. Under tisdagskvällen blev en väktare angripen av ett tiotal ungdomar på torget i Fröslunda i Eskilstuna. Väktarens uppdrag var enligt polisen att skapa trygghet i området.

 • Faten trenger vår støtte. Jeanette har vært på kveldsmesse i Nidarosdomen i Trondheim der Faten Mahdi Al-Hussein var i samtale med sogneprest Carl-Ove Fæster. Jeanette ble overrasket over Fatens budskap og sier at hun fortjener ros og støtte i sitt arbeid. Hvis Jeanette har oppfattet Fatens budskap riktig, gir det oss en velkommen anledning til å gi henne vår fulle støtte. Jeanette.

 • Storhaug er ein ukritisk kritikar. Mangelen på ei seriøs metodisk tilnærming til stoffet, fråværet av kjeldekritikk og dei urimelege og alarmistiske tolkingane til Hege Storhaug syner at boka hennar ikkje kan takast seriøst. Lars Gule.

 • Brøt seg inn bevæpnet med machete og øks. To maskerte menn, bevæpnet med machete og øks, brøt seg inni en bolig i Røyken sent tirsdag kveld. En person er fraktet til sykehus med kutt- og stikkskader.

 • Ytringsrommet skrumper og friheten svinner. Manglende evne og vilje til å skille mellom ord og handlinger bør gjøre oss urolige. Knut Olav Åmås svarer Anine Kierulf og Jonas Gahr Støre.

 • – Med falsk hensynsfullhet oppnådde vi det motsatte av det vi ønsket. Ble Köln en kjempeskandale bare fordi overgrepene skjedde i fornemme urbane omgivelser, og der gikk utover forholdsvis ressurssterke kvinner som var resolutte nok til å anmelde det inntrufne? Det som skjedde i Köln på nyttårsaften, skjer innimellom hver dag i Berlin-Kreuzberg, men ingen har snakket om det, sier den tyrkisk-tyske sosialarbeideren Ercan Yasaroglu. Christian Skaug.

 • Kaos på flyktingboende - personal låste in sig. Under natten mot måndagen inträffade ett bråk på en flyktingförläggning i Ellös. På morgonen har polisen varit på plats för att reda ut händelsen. – Det har varit bråk hela natten, säger Stefan Gustafsson, polisens presstalesman i Region Väst.

 • Problemskole i Stockholm legges ned. Når problemene blir for store ved skolene legges de ned. Det er situasjonen i Sverige. Ved Ross Tensta gymnasium i Stockholm har det vært bråk, krenkelser og kaos. Nå legges skolen ned.

 • – Atmosfæren av løgner er tettere enn noen gang siden den kalde krigen. Hvor trøstesløs offentligheten enn er i Tyskland, finnes det alltid noen i denne folkerike staten som taler fornuftig og prøver å se de lange linjene – selv i akademia. Professor Peter Sloterdijk (f. 1947) er en av Tysklands mest kjente filosofer. I et intervju med det liberal-konservative tyske månedsmagasinet Cicero, retter han skarp kritikk blant annet mot statsminister Angela Merkels asylpolitikk. Christian Skaug.

 • Problem med religionskränkningar på skola - flicka fick skorna nerspolade i toan för att hon inte bar sjal. En flicka fick skorna nerspolade för att hon inte bar sjal, det spottas på vuxna och elever gör äcklade miner åt dem som äter griskött. En ny typ av religionskränkningar har upptäckts på en Borlängeskola. Skolan har tagit upp händelserna på ett föräldramöte.

 • Integrationskrisen kräver snabba svar. Strunta i S-krisen. Den verkliga kris som Stefan Löfven måste ta tag i handlar om de akuta integrationsproblemen. Anna Dahlberg.

 • Talltriksing om flyktninger og andre migranter. Nesten 60 prosent av innvandrerne i Norge er fra andre europeiske land. Og det er europeere som har «oppdaget verden», drept urbefolkninger og overtatt andres land. Kirsten Øvregaard.

 • Her er én av ti unge muslimer enige med IS. Over én av ti unge muslimer i Saudi-Arabia er enige med IS og al-Qaida, ifølge en ny undersøkelse. Samtidig svarer flertallet at IS er en pervers versjon av islam.

 • Britiske forskere skal endre gener i befruktede egg. Motstanderne mener dette er første skritt på veien mot å lage genmodifiserte mennesker, men de britiske forskerne jubler. Først skal de forsøke å finne ut hvorfor så mange spontanaborterer.

 • Norge for hvite nordmenn. Da jeg var barn opplevde jeg aldri rasisme. Min seks år gamle datter har allerede fått en flaske kastet i hodet og blitt kalt terrorist. Laial Ayoub.

 • Etter K-rådet: NRKs farlige asylbrann-fiksjon. Kommentar: Når fakta forsvinner i bakgrunnen, blir NRK som i romkvinnesaken, skriver Elin Ørjasæter.

 • Utenlandske medier bruker Sverige som skrekkeksempel på flyktninghåndtering. Melder at landet er i ferd med å havarere etter knivdrapet på Alexandra (22).

 • 11 drept da tenåringsbursdag ble åsted for en massakre. I Mexico.

 • Tusentals incidenter i polisens särskilda "flyktingkod". SVD AVSLÖJAR: Sedan oktober 2015 för polisen ett register över insatser vid bland annat flyktingboenden. Händelserna har rapporterats i en särskild kod, R291, som inte offentliggjorts. SvD kan nu avslöja att den innehåller tusentals incidenter – allt från misshandel och bråk till självmordsförsök, psykisk sjukdom och bombhot.

 • Svensk politi har skjult flere tusen hendelser på asylmottak. Det inkluderer vold, bombetrusler og voldtekter som er klassifisert under koden 291.

 • Voldsomme angrep i Stockholm. En stor gruppe svartkledde og maskerte personer angrep mennesker som så ut til å ha utenlandsk opphav i Stockholm fredag kveld, ifølge Aftonbladet.

 • Delte ut rasistiske flygeblader før angrep mot mindreårige flyktninger i Stockholm: «Det er nog nu». Antirastisk Senter redd for økt aggresjon mot innvandrere også i Norge.

 • Fjordmans ideologiske univers. Jensen går langt i å frikjenne seg selv med utgangspunkt i at Breivik opprinnelig fikk en diagnose som sinnsyk. Dermed unngår han en diskusjon om hvorvidt det eksisterer et ideologiske fellestrekk mellom ham og terroristen. Lars Akerhaug.

 • Jakten på Fjordman. Ingen har fått mer langvarig og negativ presseomtale, uten å noensinne bli siktet eller dømt for en kriminell handling, hevder Peder «Fjordman» Jensen. Har han rett? Lars Akerhaug.

 • Kronikk: Dialog er forenlig med konfrontasjoner, strid og kritikk. Vi må også kunne si og mene noe om andres ord. Det er å ta ytringsfriheten på alvor. Jonas Gahr Støre svarer Knut Olav Åmås.

 • Her bryter hun sammen i studio. IS behandlet henne grusomt i tre måneder før hun klarte å flykte. Den siste tiden har Nadia Murad (22) reist til mange land for å fortelle sin historie. Under innspillingen av kveldens Urix-program ble det for tungt.

 • – Et fantastisk eksempel på artsdannelse. Verdens sjeldneste fisk står i fare for å bli utrydda, men om den dør ut vil evolusjonen raskt lage en arvtager.

 • Dobbeltstandarden vi alle lever med. I et innlegg på Facebook gav Miljøpartiet De Grønnes fylkestingsrepresentant i Finnmark Arne Liaklev nylig uttrykk for sin frustrasjon med innvandringsminister Sylvi Listhaugs håndtering av asylsituasjonen lengst nord i landet. [...] Arne Liaklev er en heldig mann. For han befinner seg på den siden av politikken hvor verbale overtramp blir tilgitt og glemt. Den som befinner seg på den andre siden, nyter ikke nødvendigvis en slik luksus. Christian Skaug.

 • Nordafrikansk eksport av kriminelle til Tyskland. Christian Skaug.

 • Derfor sa SSB nei til Frp om å lage statistikk på kriminelle innvandrere. Det handler ikke om motforestillinger. Adm dir SSB, Christine Meyer.

 • Kronikk: Alle flyktninger har ikke rett til å bli værende. En flyktning har krav på asyl som nødhjelp, men kan ikke kreve permanent bosetting i et nytt land. Hanne Sophie Greve.

 • Tøv fra Fugelli. Det er en feig posisjon som Fugelli og andre inntar. Morten Mitsem.

 • Autoritær liberalisme. I et mangfoldig samfunn trenger vi mer av Per Fugellis raushet. Aksel Braanen Sterri.

 • Raushetens ofre. Per Fugelli har blitt et nasjonalt symbol på raushet og toleranse. Men rausheten kommer med en pris og det er andre som betaler. Andreas C. Halse

 • «Verdisjekk» av muslimer?. Jeg får en truende følelse av klaustrofobi i det norske demokratiet. Per Fugelli.

 • Seksuell vold som kultur. Voldtektskulturen er så vanlig at vi ikke registrerer den som noe skadelig, men heller glorifiserer den. Farid Shariati, kommunestyrepresentant i Vadsø (Miljøpartiet De Grønne).

 • 17-åring ble sexkrenket på åpen gate – nå risikerer hun å få bot. Tenåringsjente kan bli bøtelagt etter at hun angrep mannen som forsøkte å dra av henne buksa.

 • Zikaviruset: – Vi er langt mer utsatt for risiko. RIO/OSLO (NRK): Zikaviruset, som kan føre til alvorlige hjerneskader hos nyfødte, sprer seg raskt i Latin-Amerika. Nå advarer Folkehelseinstituttet mot de nedprioriterte sykdommene.

 • Benektelsenes tid i islamdebatten er over. Det er nå det begynner! 2016 ligger an til å bli året da paradigmeskiftet i islamdebatten slår inn for fullt, skriver Hege Storhaug.

 • Kronikk: Fra Auschwitz til Holmlia og Salangen. Sjøvegan har fått Benjaminprisen for å være en sann flerkulturell skole og bør være et forbilde for andre skoler i Norge. Guri Hjeltnes.

 • Innsetter kommunale «asyl-vakter» ved Bærum-skole. - Det har vært en del utrygghet.

 • Jeg beundrer Hege Storhaugs utholdenhet. Misunner hennes ensidighet. Og frykter hennes blindsone. Dette er en invitasjon til et oppgjør. Harald Stanghelle.

 • Min frykt har blitt hans fengsel. Ikke kall min sønn neger. Ord er ikke bare løse ytringer i tomme lufta. Ord er handlinger som fanger og rammer. Mimesis Heidi Dahlsveen.

 • Eksplosjon i Stockholm. Skjedde ved kjøpesenter i Stockholm sentrum.

 • Det er forskjell på ord og handlinger. Ord er ikke det samme som handlinger. Å viske ut skillet skaper et mer autoritært Norge. Knut Olav Åmås.

 • Polisen hemlighåller fakta om sitt flyktingarbete. Polisen vägrar berätta hur stora resurser som går åt till att hantera flyktingvågen och den alltmer spända situationen på många asylboenden. Utredningar om våld, hot och andra brott kodas med siffran ”291” och hemlighålls för massmedia. ”Ingenting ska ut”, står det i ett internt direktiv som DN läst.

 • Slog småbarnsmamma: "Minns inget". Mannen som attackerade en småbarnsmamma framför hennes barn greps på Migrationsverkets förvar. [...] Enligt en utredning som Migrationsverket gjort är den misstänkte algerier, uppger Ekrem Güngör. Mannen har sökt asyl i Sverige, men fått avslag och ska nu utvisas till Danmark.

 • – Jeg holder ikke ut lenger. Dryppene av nyhetsmeldinger fra asylmottak i Nord-Europa tegner under ett ikke noe flatterende portrett av “flyktningene” som oppholder seg der. Gir dette et skjevt inntrykk, eller gjenspeiler det virkeligheten? Å dømme etter erfaringene fra et asylmottak i Hamburg som en kvinnelig sosialarbeider forteller om til N24, en tysk TV-kanal som samarbeider med avisen Die Welt, er realitetene på bakken enda verre enn nyhetene som siver ut kan tyde på. Vitnesbyrd fra innsiden av asylmottak er sjelden kost. I dette tilfellet er det også uhyre sterk kost. “Protokoll over en desillusjonering” kaller de det hos N24. Christian Skaug.

 • Den unorske voldtekten. Etter avsløringene av de organiserte overgrepene mot kvinner i blant annet Köln og svenske byer, har norske menn på alvor blitt opptatt av overgrepsproblematikken. Det er ganske typisk.

 • Pixla inte i onödan, SVT. Det finns exempel på när man inte bör anonymisera misstänkta. Det här är ett sådant exempel. På filmen ser man mycket tydligt hur en man försöker stjäla ur en äldre kvinnas handväska och sedan misshandlar en tvåbarnsmamma framför ögonen på hennes två barn. Ett slag med öppen hand, sedan en spark i magen och ett knytnävsslag i ansiktet. Varför? Jo, tvåbarnsmamman försökte försvara den äldre kvinnan och hindra rånet. Mannen avslutar misshandeln med en spottloska i ansiktet. Allt framför ögonen på kvinnans två skräckslagna barn som hon försöker skydda med sin kropp. SVT gör alltså bedömningen att man ska pixla ansiktet på den misstänkte. Men varför då? Polisen letar efter gärningsmannen, meddelar de, och hade säkerligen kunnat få hjälp av allmänheten. Det är ett glasklart fall där människor skulle kunna höra av sig med tips. SVT:s beslut att anonymisera mannen försvårar möjligheterna att lösa detta vidriga brott. Hur tänker man egentligen? Det är givetvis en annan sak att pixla brottsoffer, som bör skyddas i så stor mån som möjligt. Ivar Arpi (lederartikkel, SvD).

 • Mamman avbryter stöldförsöket – attackeras. Polisen: Bland det värsta jag sett. Här avbryter småbarnsmamman mannen när han försöker stjäla från en äldre kvinna. Då går han till attack mot mamman med sparkar och slag. Nu behöver polisen hjälp att identifiera gärningsmannen (skriver Aftonbladet, samtidig som man (i likhet med SVT) skjuler forbryterens ansikt).

 • Småbarnsmor slått da hun hindret tyveri. Hanne Tolg.

 • Videoen som ryster Sverige: Mann angriper småbarnsmor. SLÅR, SPARKER OG SPYTTER: Mannen forsøker først å rane en eldre kvinne før han går til angrep på en småbarnsmor. Videoen har rystet mange i Sverige etter at den ble frigitt av politiet. Video: Politiet i Stockholm.

 • Misbruker overgrepsdebatten. Det er urovekkende at menn som ikke har snakket om seksuelle overgrep mot kvinner før, gjør det nå. I innvandringskritikkens tjeneste.

 • Ungdommens prektighet bærer bud om et nytt klassesamfunn. Det er en utbredt oppfatning at hver generasjon vil være mer liberal enn den foregående. Ikke rart at krigsgenerasjonen så på sine skjeggete, slengbukseinfiserte barn og undret seg om oldebarna i det hele tatt ville mestre talespråk. De hadde ikke trengt å bekymre seg, ungdommen er prektig. Dagens unge minner faktisk mye om sine pietistiske forfedre. De er de nye haugianerne. Asle Toje.

 • Dette er Europas skrekkscenario. DAVOS (Aftenposten): Nye grensegjerder, høyreradikale ved makten og Storbritannia ut av EU. Mye kan gå galt de neste årene.

 • Dette er restene etter «verdens første massakre». Over 10 000 år gamle rester av brutalt massedrap i Kenya. [...] - Jeg er ikke i tvil om at det ligger i vår biologi å være aggressive. Dette er like naturlig for oss som det å vise kjærlighet, sier Professor Robert Foley, ifølge Telegraph, som forsker på menneskelig evolusjon ved universitetet i Oxford.

 • Journalister angrepet med kniv i flyktningleir: - Har aldri opplevd dette før. Beskriver «The Jungle» som et skittent og fattig anarki.

 • Mand ville beskytte sin hund: Blev gennembanket af fire mænd. Fire udenlandske mænd truede med at sparke en 28-årige århusiansk mands hund. Han forsøgte at beskytte den og fik så adskillige slag og spark i ansigtet.

 • På vej mod kaos. Vi lever i tider, der hvert øjeblik truer med nedsmeltning. Morten Uhrskov Jensen.

 • Den nye folkevandringstiden. Det er totalt urealistisk å løse sosiale problemer gjennom migrasjon av milliarder av mennesker. De aller fleste sosiale problemene til landene i sør må løses lokalt. Peder Jensen, alias Fjordman.

 • Kvinner på flukt trakasseres i Europa. Kvinnelige flyktninger fra Syria og Irak opplever å bli mishandlet og tvunget til å ha sex på vei gjennom Europa, viser en ny undersøkelse fra Amnesty International.

 • Frihet til venstre. Høyre- og venstresidens frihetsbegrep er en av de viktigste praktiske forskjellene mellom de politiske partiene. Hadia Tajik.

 • "Å gå i svære gjenger og stikke fingrene nedi buksa på menn er rett og slett ikke noe damer flest liker å gjøre på fritiden". At de som forgrep seg på hundrevis av kvinner i Köln nyttårsaften er menn, er en viktigere forklaring enn hvilken kultur de kommer fra, mener Harald Eia.

 • Menns mørke drifter. La oss se sannheten i øynene: Menn trakasserer kvinner. Fordi de har lyst. Harald Eia.

 • Nordafrikanske gutter ville stene to transseksuelle. Tre nordafrikanske gutter ville kjøpe seksuelle tjenester av det de trodde var jenter. Men da de oppdaget at de var transseksuelle gikk interessen over i aggresjon og hat: De forsøkte å stene transene. Dette var ikke Mogadishu, men Dortmund og tysk politi var på pletten. Hans Rustad.

 • En bønn verdt å be. Kristen realisme versus Social Gospel. Ante Bergan.

 • - «Fjordman» er så ute på vidda at det er vanskelig å ta ham på alvor. Flere norske kommentatorer mener bokaktuelle Peder Nøstvold Jensen bør få delta i debatter om innvandring, men tviler på at han vil bli tatt på alvor.

 • Offensiv integrering for arbeid. Integreringen lykkes ikke hvis vi ser på flyktningene som passive mottagere av hjelp. Mathilde Fasting og Haakon Riekeles.

 • En rapport fra innvandringsdebatten. Debattklimaet er en skjør plante vi må vanne og gjødsle, hver eneste dag. Og det er akkurat det vi nordmenn gjør. Elin Ørjasæte

 • Advarer mot enkle svar om arabiske menn. I Köln har 600 kvinner anmeldt ett tusen menn for å ha antastet dem nyttårsaften. Noe liknende har skjedd i Sverige. Den italienske journalisten Francesca Borri advarer mot de enkle svar.

 • Indonesia – ikke immun likevel. Kommentatorer gjentar og gjentar at verdens største muslimske land har en liberal utgave av religionen som gir immunitet mot IS-type islam. Wall Street Journal beklager å måtte si at det er en rosenrød versjon. Virkeligheten er dystrere, hvilket angrepet torsdag er et bevis på. IS’ appell strekker seg helt til Indonesia. Abu Bakr Bashir, den åndelige lederen for Jemaah Islamiyah, erklærte sin lojalitet til IS i 2014. Hans Rustad.

 • Seksuelle overgrep under fest for flyktninger dysset ned. All oppmerksomheten om det som skjedde i Köln på nyttårsaften, har åpenbart senket terskelen både for å snakke om og anmelde lignende overgrep. I Tyskland er det i kjølvannet av en anmeldelse på nyåret blitt offentlig kjent at flere mannlige asylsøkere for mer enn to måneder siden begikk seksuelle overgrep under en fest som organisasjonen Refugees Welcome i Bonn arrangerte ombord i en båt på Rhinen. Christian Skaug.

 • Bygg ut tog og T-baner, skrinlegg veiutbygging og fortett Oslo vest. Det vil være viktige tiltak for en god regionutvikling i Oslo og Akershus. | Petter Næss og Inger-Lise Saglie.

 • Den norske ytringsfrihetsdebatten er allerede en karikatur, skriver Lena Lindgren.

 • Asylsøkere bannlyst fra svømmebasseng i tysk by. Menn fra nærliggende mottak skal ha antastet kvinnelige badegjester.

 • Stemningsskiftet. Vi er vitne til et stemningsskifte i Norge. Best illustrert ved at Norges stolte humanitære tradisjon blir kalt «godhetstyranni» fra regjeringshold. Elin Ørjasæter har funnet ut at Hege Storhaug har hatt rett hele tiden når det gjelder islam og terrorisme «Skillet går nå mellom politikere som forstår utfordringen og de som laller videre om en religion som ikke har noe med terror å gjøre», skriver Ørjasæter. En del av bildet er også angrepene på de internasjonale konvensjonene. De som forsvarer dem er blitt gammeldagse, de forstår ikke den nye virkeligheten. UDI-direktøren blir presentert som modig fordi han våger å si at vi bør sette strek over Genèvekonvensjonen om flyktningers rettigheter. Den bør erstattes av en ny fordi det er et stort gap mellom den gamles prinsipper og det landene er villige til å ta på seg. Thorbjørn Jagland.

 • SMS:et avslöjar: Så ljuger Dagens Nyheter om mörkläggningen av sexövergreppen. Nyheter Idag kan nu visa att Dagens Nyheter inte bara kände till de massiva sexövergreppen i centrala Stockholm redan i augusti utan att tidningens redaktionschef Caspar Opitz dessutom ljuger om den egna mörkläggningen. Ett SMS som skickades från DN-journalisten Hanne Kjöller till en polisinspektör på Stockholmspolisen visar att tidningen hade kontakt med polismannen, men trots det inte skrev om övergreppen. – Hej då, jag ber att få hänvisa till Caspar Opitz, hej! säger Kjöller och lägger på luren när Nyheter Idag vill be henne bemöta uppgifterna.

 • Okänd poliskälla lämnade ut interna dokument om sexövergreppen till DN. Dagens Nyheter har kommit över interna handlingar om sexövergreppen under “We are Sthlm” i somras av en källa inom polismyndigheten utan att behöva gå via myndighetens jurister. Uppgifterna om poliskällan är betungande för DN eftersom de tyder på att tidningen, tvärtemot vad de påstår, haft möjlighet att bekräfta de nyhetstips de fick in om övergreppen.

 • Protest til høyre for Merkel. Gjennom hele etterkrigstiden har ytre høyre forsøkt å få fotfeste i tysk politikk. Det har alltid slått feil. Men så lanserte Angela Merkel sin ultraliberale flyktningpolitikk. Per Kristian Haugen.

 • En historisk oppriktig fremstilling av Profeten Muhammad er mangelvare. Religionsviter svarer på Hege Storhaugs debattinnlegg «Ja, vi står midt i en sivilisasjonskamp» som ble publisert i går. Osamah Rajpoot.

 • Svenske kommuner knelte på grunn av flyktningkrisen. Regjeringen tok det ikke på alvor. Svenske hjelpeorganisasjoner, kommuner og offentlige ansatte slo alarm fordi mottaksapparatet for asylsøkere var fullstendig sprengt, men regjeringen holdt likevel fast på åpne grenser.

 • Mennesket har ingen egenverdi i islam. To grupper av norske muslimer trenger hjelp, og den hjelpen gir vi ved å ta oppgjøret med politisk islam. Kolbein Brede.

 • Begynnelsen på slutten på den flerkulturelle epoken. Det vi er vitne til i Nord-Europa om dagen, er et voldsomt tilbakeslag for den flerkulturelle ideologien som har hatt en dominerende plass i våre samfunn i flere tiår. En mental Berlinmur har begynt å slå sprekker. Christian Skaug.

 • Billedet af Europas to duksedrenge krakelerer. Tavsheden og forræderiet mod demokratiet har sin egen tyske og svenske historie.

 • Sverige og sex-trakasseringen – peker mot noe dypere. Fagbladet Journalisten.no har gått grundig inn i sextrakasseringen på festivalen We are Sthlm. Det som kommer frem handler om langt mer enn grove hendelser på en enkeltstående festival. Mørkleggingen av sexovergrepene sier noe om en ideologi som overkjører alminnelige menneskelige hensyn, i dette tilfelle unge jenters integritet helt ned i 12-13 år. Det offisielle Sverige er blitt moralsk korrupt. Hans Rustad.

 • Overgrep mot unge jenter - halvt års taushet i svenske medier. Journalisten.no har snakket med de anonyme kildene som varslet Dagens Nyheter.

 • – Hårreisende lite opptatt av fakta og kildekritikk. Journalister kan ikke, tør ikke og vil ikke gjøre kritisk journalistikk på innvandringsfeltet, mener Kjetil Rolness.

 • Norska branschtidningen Journalisten granskar Dagens Nyheters mörkläggning. Norska journalistförbundets tidning Journalisten har i en granskande artikel uppmärksammat Dagens Nyheters mörkläggning av sexbrott i Kungsträdgården i Stockholm under festivalen “We are Sthlm”. Svenska journalistförbundets motsvarighet har istället tagit DN i försvar och vill inte uttala sig om den norska artikeln. – Jag har tyvärr inte tid att prata med dig, säger tidningens chefredaktör Helena Giertta till Nyheter Idag.

 • Opitz: ”Behövs mer öppenhet om våra arbetssätt”. Journalisten.se.

 • Ørjasæter: - Sverige bør skamme seg. Samfunnsdebattant tror flere fortielser vil bli avdekket.

 • - 40 prosent begår kriminalitet innen ett år. Nesten halvparten av algerierne, marokkanerne og tunisierne som ankom Köln i Tyskland i fjor, begikk en form for kriminalitet.

 • Jeg var der, jeg så - og politiet tar feil. Det stemmer ikke at bare flyktningbarn stod bak de seksuelle overgrepene i Stockholm. Martin Eidensten.

 • Hvem skal forsvare Europas kvinner?. De omfattende overgrepene mot kvinner flere steder i Europa nyttårsaften er et tegn på at Europa gjennomgår større kulturelle endringer enn mange av oss liker å tenke på. Når europeiske kvinner ikke lenger kan bevege seg trygt ute i det offentlige rom, og heller ikke får den nødvendige beskyttelsen fra sine egne, er det grunn til å spørre hva som har gått galt, hvorfor sikkerheten er blitt borte. Kjell Skartveit.

 • Hege Storhaug tolker islam som en ekstremist. Det er noe fanatisk over Storhaugs bok når selv det positive i muslimenes historie påstås å ha skjedd «på tross av islam». Mohammad Usman Rana.

 • Imam: - Muslimske barn bør ikke gå i bursdagsselskap. Imam Abdikadir Mahamed Yussuf i Kristiansand mener muslimer ikke bør gratulere noen med dagen, gå i bursdagsselskap, eller si «god jul».

 • Köln-rapport går i detaljer om masseovergrep. En rapport fra innenriksministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen går i detalj om det myndighetene så langt vet om overgrepene i Köln på nyttårsaften og natt til 1. nyttårsdag, skriver danske Ekstrabladet. [...] Det bildet som politiet så langt har dannet seg, er at gruppen av urostiftere ved 21-tiden utgjorde rundt 500 menn og at denne gruppen hadde økt til rundt 1000 personer i løpet av et par timer. Det var disse som ifølge delstatens innenriksminister Ralf Jäger dannet bakteppet for volden. Fra denne gruppen brøt det ut personer som sirklet ut sine kvinnelige ofre og begikk overgrep og angrep.

 • Syriske flyktninger tar avstand fra masseovergrepene: – Utvis gjerningsmennene!. Syriske flyktninger avviser at masseovergrep er et utbredt fenomen i hjemlandet, og oppfordrer tyske myndigheter til å utvise kriminelle asylsøkere.

 • Den som tier. Det offentlige rom skal være et trygt sted også for kvinner. Myndighetene må sette ord på brutale fakta uten å være redd for politiske konsekvenser. Foredragsholder, forfatter og tidligere leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde.

 • Politiet meiner etnistet ikkje er viktig. Kva land dei som utfører overgrep og trakasserer kvinner kjem frå, er heilt irrelevant å fortelje folk. Det meiner politiet i Stockholm.

 • Det begynner på barneskolen. Vår datter er blitt utsatt for systematisk trakassering og beføling av to muslimske gutter i samme klasse. Våre forsøk på å få assistanse fra skolen og de offentlige etatene ga oss et lite glimt av den frustrasjonen vi tror moren til jenta på 13 som døde i disse dager opplevde i sin søken på hjelp. Pseudonymous.

 • Verdi-varsko om integrering. KrFs Hans Olav Syversen siterte Grunnlovens ord om kristenarv og SVs Karin Andersen advarte mot å tåle trakassering av jenter.

 • Svensk sjokk. Berøringsangst. Galt kan det bli uansett, men antagelig minst galt med åpenhet. I går kom det frem at svenske kvinner i flere år har opplevd det samme på en musikkfestival i Stockholm som tyske kvinner opplevde på nyttårsaften i Köln og i andre tyske byer: Seksuelle overgrep i stor stil fra grupper av menn av utenlandsk opprinnelse. Svensk politi unnlot å rapportere om det, og enda verre: Uttalelser fra politifolk tyder på at årsaken er politisk. Tjenestemenn kan ha underslått informasjonen av frykt for at de ellers ville bidra til økt oppslutning om høyrepartiet Sverigedemokraterna. Den svenske politisjefen har nå lovet gransking av saken. Frank Rossavik.

 • Frågor och svar om DN:s hantering av händelserna i Kungsträdgården. Dagens Nyheters redaktionschef Caspar Opitz svarar på frågor om en påstådd mörkläggning som DN, enligt uppgifter på nätet, skulle ha ägnat sig åt. Dagens Nyheters redaktionschef Caspar Opitz svarar på frågor om en påstådd mörkläggning som DN, enligt uppgifter på nätet, skulle ha ägnat sig åt. I en text på internet som sprids genom sociala medier påstås att DN medvetet har ”mörkat” ofredanden som skett i samband med We are Sthlm-festivalen i Stockholm i somras. – Uppgifterna om att DN skulle ägna sig åt mörkläggning är lögnaktiga: en så viktig sak som att unga kvinnor utsätts för systematiska övergrepp är en självklar nyhet för DN att rapportera om.

 • Svensk storavis anklages for å ha tiet om overgrepssaker. Den svenske storavisen Dagens Nyheter slår hardt tilbake mot beskyldninger om at den tiet om overgrepssakene i Stockholm. Den viser til at politiet nektet for at det hadde skjedd

 • Justisminister: Overgrepene i Köln virker planlagte. Politiet etterforsker 516 saker i Köln. Tysklands justisminister Heiko Maas sier overfallene i Köln på nyttårsaften fremstår organiserte og koordinerte.

 • Jente (17): – Gutane tok oss på brysta og rumpa. To år på rad har unge jenter blitt trakasserte på ein ungdomsfestival i Stockholm. Politiet ville ikkje skape konflikt, og lét vere å fortelje om overgrepa.

 • – Kommer fra samfunn der kvinner er fritt vilt. Tyske kvinner tømmer butikkene for pepperspray etter massetrakasseringen på nyttårsaften. – Gjerningsmennene kommer fra samfunn der de er vant til å slippe unna, sier Shabana Rehman.

 • Svensk politisjef: Ville ikke rapportere overgrep fordi det ville tjene SD. Dagens Nyheter har fått tilgang til de interne politirapportene fra festivalen We are Sthlm. Den viser omfattende seksuelle overgrep mot jenter helt ned i 12 år. Det skjedde i 2014 og gjentok seg i 2015. Likevel valgte politiet ikke å informere offentligheten og mediene. En poitimann sier at han aldri ville latt sin datter delta på festivalen ut fra det han visste. Men svenske foreldre var intetanende. Saken vil få etterspill. De ligner på Køln-overgrepene. Motstanden mot å offentliggjøre overgrep som er begått av ikke-europeiske menn er den samme. På toppen av det hele innrømmer den ansvarlige politisjefen Peter Ågren bakgrunnen for mørkleggingen: Det ville tjene Sverigedemokratene om det kom ut. Hans Rustad.

 • Ikke gi opp!. Mimisbrunnr.

 • Sexforsker om masseovergrepene i Köln: - Viser finger'n til vestlig kultur. Europa etter Köln: De seksuelle kodene for etniske nordmenn og mange innvandrergrupper er fra to helt forskjellige verdener. Det mener seksualvaneforsker Bente Træen. De seksuelle angrepene på tyske kvinner i Köln på nyttårsaften, der menn med innvandrerbakgrunn omringet, overmannet og grovt antastet kvinner, skaper debatt. Det er to diametralt forskjellige syn på seksualitet som møter hverandre, mener Træen.

 • Mer feminisme, takk. Ja, vi er forbanna. Og det har vi vært lenge før anti-feministene kom på banen, skriver Marie Simonsen.

 • Trangt nåløye i Sverige: Operasangerinne utstøtt pga uttalelser på sosiale medier. Operasangerinnen Susanne Resmark har omtalt islam på sosiale medier. Samtidig skulle hun opptrådt på kommunen Ângelholms 500-årsfeiring i februar. Det blir det ikke noe av. Man får ikke si noe negativt om islam i dagens Sverige hvis man skal ha kontrakt med myndighetene. Da blir det brudd. Hans Rustad.

 • Sekulariseringens kristne røtter. Sekulariseringen i Vesten vokste ut av indre prosesser i kristendommen, ikke fordi vitenskapen gjorde troen overflødig. Erling Rimehaug.

 • Övergreppen på festivalen i Stockholm rapporterades aldrig vidare. I två år har killgäng ofredat flickor vid Europas största ungdomsfestival We are Sthlm. I polisens officiella version utåt förlöpte festivalen lugnt – men DN:s granskning visar att interna larmrapporter har tystats ned. Rikspolischefen Dan Eliasson lovar att utreda mörkläggningen.

 • Kvinnor omringades av män i gäng på nyår. I en rapport som Kvällsposten tagit del av om nyårsafton i Malmö skrivs det bland annat om stora gäng som "omringade framför allt berusade tjejer/kvinnor och ofredade dessa". – Ingen tyckte att de hade blivit utsatta på något sätt som föranledde en polisanmälan, säger Lars Förstell, informatör på Malmöpolisen.

 • Rikspolischefen håller pressträff om övergrepp i Kungsträdgården. I två år har killgäng ofredat flickor vid Europas största ungdomsfestival ”We are Sthlm” i Kungsträdgården. I polisens officiella version utåt förlöpte festivalen lugnt – men DN:s granskning visar att interna larmrapporter har tystats ned. ”Vi måste gå till botten med det här”, säger rikspolischef Dan Eliasson vid en presskonferens med anledning av händelsen.

 • Rättsexpert dömer ut polisens tystnad om Kungsträdgården. Om barn riskerar att utsättas för brott måste polisen vara tydlig med vad det handlar om och inte hymla av rädsla för att framstå som främlingsfientlig. Det menar tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem efter anmälningarna om flyktingungdomars sexuella övergrepp mot tjejer på en konsert i Stockholm.

 • Därför vågade ingen tala öppet om flyktingkrisen. Efter beslutet om skärpta gränser och id-kontroller har det sagts att ingen kunde förutspå utvecklingen. Men stämmer det? Jasenko Selimovic ser ett land där moralisk ryggrad saknas och det obekväma inte vågar yppas.

 • Muslimsk kvinnehat. Det muslimske kvinnehatet kan ikke møtes med forståelse eller kompromisser, skriver Nordlys på lederplass. Masseovergrepene mot kvinner ryster Europa. Bare i Hamburg og Køln er det kommet inn over 700 anmeldelser. Den tyske justisministeren Heiko Maas sier de seksuelle overgrepene mot tyske kvinner har vært planlagte og koordinerte, og iverksatte av muslimske immigranter og asylsøkere fra Nord-Afrika og Midt-Østen. Eksperter tror saken blir et vendepunkt for asyldebatten i Tyskland, resultatet vil bli at landet strammer inn reglene for å få innvilget asyl. Situasjonen er nå svært farlig, og det rapporteres om høyreradikale angrep på personer av utenlandsk opprinnelse. Også i våre naboland Finland og Sverige har flere masseangrep på kvinner nå blitt kjent. I tillegg til å ha mislyktes med å beskytte egne borgere, har tysk og svensk politi fortiet sannheten om overgrepene. Det bidrar ikke overraskende til å øke oppslutningen om høyre-ekstreme krefter, nøyaktig det motsatte av hva man ønsket å oppnå ved å holde fakta tilbake. Også i Norge er det forstemmende å være vitne til hvordan mange, både liberale krefter og stemmer på venstresiden, er opptatte av å bortforklare og relativisere de organiserte overgrepene mot kvinner. Dette er misforstått godhet når sentrale samfunnsverdier står på spill. For å si det med forfatter Lars Saabye Christensen i et intervju med Aftenposten nylig: Man kan bli så tolerant at man utsletter seg selv.

 • Så mörkade Dagens Nyheter omfattande sexövergrepp i centrala Stockholm. Nu kan Nyheter Idag avslöja hur tidningen Dagens Nyheter medvetet mörkade omfattande sexövergrepp i centrala Stockholm i samband med en konsert i Kungsträdgården i augusti förra året. “Blotta misstanken om att övergreppen ansetts som besvärliga att beskriva innebär ett svek mot de drabbade”, skriver tidningen själv om händelsen, nästan ett halvår senare.

 • Midtøsten: alt handler om sex. Den italienske journalisten og forfatteren Francesca Borri er intervjuet av Åshild Eidem for bladet Fett/Dagsavisen. Borri sier noe svært interessant om den seksuelle undertrykkelsen i Midtøsten, som har relevans for det som skjedde i Køln og andre steder. Hans Rustad.

 • - Stoltenbergs ord føltes som en knyttneve i magen. Selbekks kone om statsministerens ordvalg under karikaturstriden: - Han satte oss i fare og ga blaffen i ungene våre.

 • Polen er gått fra suksesshistorie til versting på to måneder. "Et kupp" og "en politisk blitzkrig" sier kritikerne om den ultrakonservative regjeringens fremgangsmåte, men på den polske landsbygda er støtten sterk.

 • Solgte sin egen kone som sex-slave for å betale for flukten fra Syria. Deltok selv i voldtektene. Familien gikk tom for penger.

 • Morgenbladets misforståtte omsorg. I Morgenbladets leder (8.1) får Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk det glatte lag. Avisen fremstiller Jonas Gahr Støres håndtering av karikaturstriden i 2006 som den fornuftige dialogs vei. Bård Larsen.

 • – De fleste var nylig ankomne asylsøkere. Omfanget av fortielsene etter de massive seksuelle overgrepene ved jernbanestasjonen i Köln på nyttårsaften er etterhvert blitt en kjempeskandale. Die Welt skriver i dag at flere politimenn dementerer politiledelsens uttalelser om at det dreide seg om ukjente gjerningsmenn. Det viser seg at svært mange ble anholdt, noe som ikke var blitt opplyst. Christian Skaug.

 • – Jeg er syrer. Du må behandle meg vennlig. Fru Merkel inviterte meg!. Saken om massesexovergrepene i Tyskland ruller videre. Mens mange fremdeles er forundret over at de stakkarslige flyktningene som Europa har tatt imot kan oppføre seg på denne måten, finnes det til og med de som lurer på hvor alle de unge mennene kom fra. Mediene må ta mye av skylden for å ha forledet avislesere til å tro at det kom mange kvinner og barn fra Afrika og Midtøsten. Men de gjør seg bedre på bilder i reportasjer hvor vinklingen er at man skal hjelpe folk i nød. At 80 % eller deromkring var menn mellom 20 og 40 år, ble aldri sett på som noe problem. De var jo alle ingeniører og lærere eller hadde andre utdannelser og yrker som skulle komme godt med i det aldrende Europa som ikke selv greier å stable en stor nok generasjon av etterkommere på beina til å opprettholde økonomien. Nå som det viser seg at en stor andel hverken har utdannelse eller ambisjoner i den retningen, er de brått blitt en belastning. Hva trodde man egentlig at testosteronfylte unge menn fra patriarkalske samfunn ville ta seg til i møte med kvinnefrigjorte Europa? Når det kommer til syne at disse mennene ikke skiftet verdigrunnlag og kvinnesyn idet de krysset grensene på sin vandring gjennom Europa, begynner man å se seg rundt etter syndebukker. Hva forventet man egentlig? Alle disse «barn-av-regnbuen-menneskene» som sier at vi er så like inni, tror fremdeles fullt og fast på sin ideologi. Å tro noe annet er jo ondt? Hanne Tolg.

 • Overgripere og asylsøkere. Det kan altså se ut til at de tallrike seksuelle overgrepene foran jernbanestasjonen i Köln på nyttårsaften i hovedsak ble begått av syriske asylsøkere som hadde oppholdt seg i Tyskland i høyst noen måneder. Christian Skaug.

 • Hvorfor kan ikke Jonas Gahr Støre si unnskyld til Vebjørn Selbekk?. En gang for alle. Geir Ramnefjell.

 • Polis mörklägger asylsökandes kriminalitet – Vill undvika “högerextrem debatt”. Polisen i Tyskland anklagas för mörkläggning av omfattande kriminalitet som den dryga miljon asylsökande migranter som kom till landet 2015 gör sig skyldig till. Enligt tyska Bild och brittiska Daily Mail görs detta för att inte ge bränsle till en “högerextrem debatt”.

 • Sextrakasserier mot stort antal tonårstjejer i Kalmar under nyår – Polisen jämför med händelserna i Köln. Ett större antal unga tjejer i Kalmar ofredades sexuellt under nyårsnatten och polisen drar nu paralleller till händelserna i Köln samma natt. – Det finns viss likhet, säger poliskommissarie Monica Oldin.

 • Helsinki på nyttårsaften: Uvanlig mange tilfeller av seksuell trakassering. Politiet var på forhånd blitt tipset om at grupper av asylsøkere gikk med planer om å sextrakassere kvinner og var derfor godt forberedt.

 • Lukk ikke boken!. Treenigheten kan vi overlate til kirken å gjøre rede for, og det gjør den bare med de underligste krumspring. Glem den. Jesus nevner aldri noe sånt. Begrepet hører middelalderen til. Vigdis Simonsen.

 • Det brenner i våre moskeer. Og brannen er forårsaket av ingen andre enn oss selv. Si ;D-innlegg: Det finnes både fredelige og ekstreme muslimer. Jeg skjønner ikke hvorfor det er noe vi legger skjul på. Iqra Mahboob (18).

 • Organiserte gjenger antastet hundre kvinner under nyttårsfeiringen. Nyttårsvold i Köln fyrer opp innvandrerdebatt i Tyskland.

 • Mannsdominert innvandring fører til en farlig forskyvning av Europas kjønnsbalanse. Bare i 2015 ankom rundt en million migranter fra Midtøsten og Afrika til Europa. I tillegg til å være en humanitær krise, er den enorme tilstrømningen et politisk og moralsk dilemma for europeiske regjeringer. Et vesentlig moment får lite oppmerksomhet: kjønnsfordelingen blant de som ankommer. Mannsdominansen er så stor at den medfører radikale endringer av kjønnsbalansen i visse aldersgrupper i de enkelte land, noe som medfører risiko for destabilisering, sosial uro, økt kriminalitet og forverrede forhold for kvinner. Sveriges kjønnsfordeling i aldersgruppen 16-17 år er allerede verre enn Kinas. Nina Hjerpset-Østlie.

 • – Jeg har aldri sett så mange gråtende kvinner, kvinner som var svært redde. Den danske avisen Politiken melder at kansler Angela Merkel krever en hard reaksjon på de seksuelle masseovergrepene som ble begått mot kvinner i Köln, Hamburg og Stuttgart på nyttårsaften. Avisen gjengir beretningen til den 31 år gamle sosialarbeideren «Steffi». Nina Hjerpset-Østlie.

 • Seksuelle overgrep i Köln – de angrep i flokk. “Litt før klokken 23 fikk vi meldinger om at 400 utlendinger deltok i et slagsmål ved jernbanestasjonen. Det stemte ikke. Det var nesten 2.000 personer der, som sendte opp nyttårsraketter og kastet ulovlig polsk fyrverkeri, forteller tysk politi i et intervju med Express. “Like etter midnatt kom de første kvinnene bort til oss. Gråtende og sjokkerte fortalte de at de var blitt tungt seksuelt antastet.” Hanne Tolg & Christian Skaug.

 • Fremmede hender i “alle kroppsåpninger”. I Köln har flere titalls kvinner blitt utsatt for seksualisert vold. Men det feministiske ramaskriket har uteblitt. I stedet blir opplysninger om gjerningsmennenes opprinnelse utelatt. Men dersom vi vil bruke en dobbeltstandard på gjerningsmennene, sviker vi kvinnene som ble rammet. Birgit Kelle.

 • Tyske medier anklages for “avtalt taushet”. Først etter en hel dags bevisst forsinkelse fortalte allmennkringkasteren ZDF om de massive overgrepene mot kvinner ved sentralstasjonen i Köln, skriver Focus. Dette har utløst sinne hos tidligere innenriksminister Hans-Peter Friedrich, som mener at mediene ikke gjør jobben sin. Christian Skaug.

 • – Det er sannheten. Selv om den er smertefull. Femten personer som ble pågrepet ved jernbanestasjonen i Köln nyttårsaften, var asylsøkere fra Syria og Afghanistan som kun hadde oppholdt seg kort tid i Tyskland, forteller en anonym politimann til Köln-avisen Express. Christian Skaug.

 • Evelin om masseovergrepene i Köln: - Jeg klarte ikke å komme meg unna eller forsvare meg. Kvinnene som ble utsatt for overgrep nyttårsaften sier de forsøkte å kontakte politiet, men at de ikke var å finne.

 • Eksplosjon ved leilighetskompleks utenfor Stockholm - to pågrepet. - Sikker på at det var en bombe som ble sprengt.

 • Ingen kan beskylde Nils August Andresen for å skrive kort og klart. Del 2. Så har jeg blitt til Stalin og et helt nytt fag – sektforskningen – er introdusert i den evige, elleville Storhaug-debatten. Kjetil Rolness.

 • Kultur teller – fremdeles. Vi er alle like, sier statsministeren, og ser tilsynelatende bort fra kultur og tradisjon. Jan Arild Snoen.

 • Krig uten allierte. Det er ikke lenger mulig eller ønskelig å intervenere mot det syriske regimet. Heller ikke en fullskala invasjon av Islamsk Stat (IS) er klokt eller ønskelig. Lars Akerhaug.

 • Flyktningkrisen kan løses. Flere rapporter fra EU-land peker på det same: Det er ingen naturlov at asylsøknader må behandles i Europa. Lars Akerhaug.

 • Mainstream islam har aldri legitimert terror eller undertrykkelse. Bushra Ishaq og Mohammad Usman Rana svarer i dette innlegget på kritikken fra professor Truls Wyller. Bushra Ishaq og Mohammad Usman Rana.

 • Hege Storhaug under lupen. Politikere som sier at «islam har ingenting med terror å gjøre» har bare ikke giddet å sjekke. Storhaug har tatt jobben for dem. Elin Ørjasæter.

 • I dag gir jeg opp. Jeg tar av meg dette hodeplagget, som er en del av meg. Jeg orker ikke mer. Vi hører stadig at muslimske kvinner blir tvunget til å bruke hijab. Men jeg ble tvunget til å ta den av. Tasmiyah Shafi.

 • Fire spørsmål du ikke tør å stille om forskjellen mellom sunni- og sjiaislam. Vi gir deg svar på spørsmålene du ikke tør stille.

 • Langlesing: Hvor ble det av venstresidens sterke religionskritiske tradisjon?. Kolbein Brede kan ikke begripe hvorfor norske islamkritikere angripes fra norsk venstreside (Aftenposten 18.12). Nå er det ikke slik at islam ikke kritiseres i offentligheten, heller ikke fra venstrehold. Og enkelte islamkritikere fortjener kritikk, uavhengig om kritikken kommer fra høyre eller venstre. Samtidig har Brede noen poenger. Når ulike kulturer er tema, oppstår et dilemma mellom common sense og etikk. De fleste i vår del av verden erkjenner at en sekulær, tillitsbasert og tolerant kultur er å foretrekke fremfor kulturer som ikke er det. Samtidig kan et essensialistisk syn på verdens ulike kulturer fremstå rasistisk (de kan aldri bli som «oss») – og kan åpenbart også være det. Bård Larsen.

 • Vår egen religionskrig og deres. Europa har importert en religion til Europa som det ikke har sett maken til. Det vil si Europa har ligget i krig med denne religionen i hundrevis av år, men nå har den europeiske eliten gjort den til en del av Europa og sier den hører hjemme her. De av europeerne som protesterer og sier at den ikke er del av Europa blir stemplet som høyreradikale, dvs forbundet med de mest antisivilisatoriske krefter i vår historie. Det er en anklage som river, men ikke kan stanse reaksjonen blant folk. Spørsmålet er om de moralsk og politisk er i stand til å navigere blant skjærene. Anklagene mot folk og den moralske piskingen antar religiøse former. Ord som fremmedfrykt og rasisme har en religiøs klangbunn. De fremsettes av mennesker som mener de befinner seg på et høyere sivilisatorisk trinn enn kristendommen. Den er et tilbakelagt stadium. De samme mennesker som har seilt forbi Kristus mener at islam og Mohammed er et godt eksempel. De ignorerer konsekvensene av muslimsk innvandring og nøler ikke med å bruke kristendommen som moralsk slagvåpen, slik Sylvi Listhaug fikk slengt i ansiktet i Lørdagsrevyen: Kunne hun som kristen si nei til flyktningene? Spørsmålet kommer fra mennesker som i årtier har bekjempet kristendommen. Vi har ikke bare en verdikamp, men en verdikamp med religiøse undertoner blant nordmenn og skandinaver. Samtidig utkjemper muslimer innad en kamp på liv og død. Hans Rustad.

 


 

 


 

Artikler du savner i ovenstående liste? Vi kan kontaktes via epostadressen postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') .