Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


15.12.2006 (oppdatert 16 og 18.12.2006). Debatten har gått høyt etter at "Naive Norge" ble vist på TV2 for halvannen ukes tid siden. Vi har valgt å avvente situasjonen litt før vi skrev noe om saken, but here goes.

HonestThinking kommenterer: Mange er rystet over at Christofer Owe i programmet sier at «Vi får venne oss til at Norge som selvstendig kulturnasjon vil opphøre.» Hvorfor i all verden er det noe å ta sånn på vei for? Er det ikke nettopp det innvandringstilhengerne ønsker seg, nemlig å få avskaffet alle nasjonalstater, og dermed få slutt på det at folk oppfatter seg som å tilhøre nasjoner?

Vel, i så fall kan Norge selvsagt ikke fortsette som en selvstendig kulturnasjon. Og det kommer da Norge heller ikke til å gjøre dersom innvandringstilhengerne får viljen sin. Det burde være innlysende. Her har Owe ikke gjort noe annet enn å påpeke fakta, og kritikken av ham på dette punktet smaker av hykleri.

Andre er opprørt over at Owe gir uttrykk for bekymring for fremtidig muslimsk dominans. Ærlig talt! Dette er selvsagt ikke noe Owe finner på. Det er grundig dokumentert at utviklingen i Europa går den veien, og den som er interessert, vil finne en rekke bøker og artikler om emnet. Hva er problemet med at den siden av utviklingen blir belyst eller luftet på TV? Hvorfor skal det ikke være tillatt å bekymre seg over hva konsekvensene av dette vil bli på lang sikt?

Thomas Hylland Eriksen og andre har ment at det ikke burde være lov å vise denne typen programmer. Han har fått motbør fra Bjørgulv Braanen på lederplass i Klassekampen, samt av Jon Hustad som lørdag 9. desember hadde en kommentar i samme avis. Der skriver han blant annet:

Nordmenn er rasistiske, norske antropologar moralistiske. Kva anna er nytt?

Ja, eg veit at statsministaren seier at det er vår tids viktigaste spørsmål. [...] Ja, eg veit at Ap-maskina har vakna, og ja, et veit at Gudmund Hernes i Samtiden har stilt det før så ulovlege spørsmålet: Når var det at vi vedtok at Noreg skulle verte ein innvandringsnasjon? [...]

Eg var òg ein av desse som såg denne såkalla dokumentaren til Christofer Owe frå Holmlia. Etter mitt syn var den rasistisk, fordomsfull og alt anna enn ein «dokumentar.» [...]

Eg meiner Owe representerer noko langt på veg ålment, den ureflekterte og folkelege og legitime angsten for det framande. [...]

Dagen etter framsyninga rykte dei institusjonaliserte antirasistane ut, og kalla programmet ved sitt rette namn, altså rasisme. Så langt er det semje mellom antirasistane og underskrivne. Men der stoggar òg semja, for deira neste påstand var at TV2 aldri burde ha vist filmen til Owe.

Nei. Rasisme, fordommar og djevelskap må visast fram. Eg trur på klisjeane: Det vonde må snakkast om, det svinn ikkje av seg sjølv. Likevel er eg ikkje forundra over reaksjonane til antirasistane, det har diverre synt seg gong etter gong at frigjeringsprosjekt har ei draging mot det totalitære.

Det var noko heilt anna som forundra meg - og her må eg vedgå at eg var naiv - det var reaksjonen til antropologen, rettare sagt reaksjonen til Thomas Hylland Eriksen. [...]

Eg tok altså feil. Eriksen synte seg igjen å vere moralist og politikar, ikkje antropolog. For programmet var «sjikane», «søppel» og ei framsyning av den norske og «hellige ytringsfriheten». [...]

Etter å ha lese Eriksens innlegg i Dagbladet, sit eg att med eitt spørsmål: Når var det at det skar seg for norsk antropologi, og her meiner eg faktisk norsk antropologi: Når såg de sist ein norsk antropolog ta til orde mot Eriksen?

Gudfaren i norsk og nordisk antropologi heiter Fredrik Barth, ein mann som Eriksen sjølv har omtalt som kanskje den fremste nolevande antropologen i verda. Barth har hovudankerfestet sitt i den britiske antropologitradisjonen. Den britiske tradisjonen, som Barth sjølv var med å skape, er antimoralistisk, empirisk og prega av sterk motstand mot a priori-teoretisering, altså noko heilt anna enn Eriksens aktivisme. Dei fleste fagretningar har ein tendens til å drive fadermord på grunnleggjarane. Er det difor at norsk antropologi, i det minste Oslo-tradisjonen, med unnatak av Unni Wikan, er vorten så banal, så moralistisk? (våre uthevelser)

HonestThinking kommenterer: Vi har ofte sans for Hustads artikler, og her står det mye fornuftig, men vi kan ikke helt følge ham når han kategorisk hevder at Owes program er rasistisk (vi kan kanskje gå med på at det inneholdt uheldige elementer som grenser mot rasisme). Programmet er kritisk mot norsk innvandringspolitikk, og kritisk overfor en del utslag av innvandrerkultur i Norge, men det er et godt stykke derfra til rasisme, og vi kan ikke skjønne at det tjener noen hensikt å bruke rasisme-begrepet på denne måten.

For et års tid siden eller så viste NRK eller TV2 et nyhetsinnslag med noen skikkelig klysete ungdommer fra Bærum som lagde kvalm i Hemsedal. Disse ungdommene kom som tilreisende til bygda, kjørte slalom på dagtid, og festet så holdt på nettene, uten plagsom hensyntagen verken til andre tilreisende eller de fastboende. Man kunne kanskje få inntrykk av at det er slik ungdommer fra Bærum er. Eller?

Og det er bare noen dager siden Dagbladet kunne fortelle at politiet i Hemsedal forbereder seg på å håndtere innrykket av disse blærumspøblene igjen. Likevel har vi ikke registrert at noen har omtalt dette som rasisme. Hvorfor ikke det? Blir nedsettende eller kritisk omtale av identifiserbare grupper rasisme bare dersom det dreier seg om ikke-vestlige mennesker (vi referer her til et utvidet rasismebegrep, som ikke har noe med rase å gjøre)? Eller kanskje dette handler om å ta parti for de svake, undertrykte eller underpriveligerte, og at bare dersom det er svake (i en eller annen forstand av ordet) som rammes, trekker man frem rasisme-stempelet?

Vi tror det er så enkelt som dette: Alle skjønner at de klysete ungdommene fra Bærum ikke er representative. Det finnes en drøss med bortskjemte pappagutter fra Bærum og visse andre velstående områder, og de er en pest og en plage for alle som støter på dem. Men det finnes mange ålreite ungdommer i Bærum også. På samme måte som det finnes ålreite folk med innvandrerbakgrunn, og folk som ikke er fullt så ålreite. At det ikke skal være lov å påpeke dette, også i form av en "folkelig dokumentar", er, slik vi ser det, meget problematisk.

Eriksen reagerte kraftig på ovennevnte kommentar fra Hustad, og hadde 12/12 et innlegg på trykk i Klassekampen (vi publiserer gjerne hans innlegg; det er bare å ta kontakt). Han får i dagens avis svar fra Hustad, som mot slutten skriver slik:

Eriksen er ein klassisk moralist. Han vil forby ytringar han ikkje liker i von om at problem svinn av seg sjølv. Å skulde Hege Storhaug for å ynskje etnisk reinsking, derimot, tykkjer han er heilt greitt. Eg forstår meg ikkje på slike som Eriksen. Sjølv snakkar dei i hytt og pine. Vi andre har å halde kjeft og halde ut skvaldringa.

Vi er nok mer enig med Hustad denne gangen.

 


15.12.2006. Høyreekstremisten Jean-Marie Le Pen har skapt storm i egne rekker ved å avbilde en ung nordafrikansk innvandrerjente på en av plakatene i presidentvalgkampen, melder Dagsavisen.

 


Tvangsekteskap og vold uten ære

14.12.2006 (oppdatert 16.12.2006). Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem har idag en kronikk i Dagbladet om tvangsekteskap og æresvold. Bekkemellem skriver bl.a.:

Vi vet at mange i enkelte minoritetsgrupper praktiserer søskenbarngifte nettopp som et ledd i å sikre familiekontrollen, familieæren, økonomiske disposisjoner og muligheten for innvandring til Norge gjennom henteekteskap. Unge kvinner og menn oppfattes og brukes som et «verdipapir» som kan handles med, uten respekt for deres integritet, menneskerettigheter eller egne ønsker.

Jeg aksepterer ikke at etniske enklaver isolerer seg og reproduserer skadelige tradisjoner, holdninger og ulike typer psykisk og fysisk vold.

HonestThinking kommenterer: Dette er et gledelig utspill og må betegnes som en indikasjon på at det ihvertfall finnes enkelte krefter i regjeringen som tar problematikken med tvangsekteskap og æresvold på alvor. Vi er likefullt skuffet over at Bekkemellem ikke med ett ord nevner muligheten for aldersgrense for henteekteskap. Vi frykter dessuten at en regjering som er avhengig av støtte fra SV og Ap's venstrefløy, i praksis vil være handlingslammet i denne typen spørsmål.

 


14.12.2006. Et voksende antall ungdommer i Nederland slutter seg til radikale versjoner av islam. Ofte er de konverterte nederlendere. Les mer i Vårt Land.

 


13.12.2006. Vi har lenge gått og ventet på at saken skal omtales i de store mediene, men det ser ikke ut til at det kommer noe særlig. I tråd med den holdningen som ligger bak Aftenpostens store oppslag i går (se nedenfor), ønsker vi imidlertid å gi vårt lille bidrag til å løfte frem en norsk-pakistaner som er et flott forbilde både for innvandrere og etniske nordmenn, både for muslimer og ikke-muslimer, nemlig Farrukh Abbas Chaudhry. Han er dr. med. fra Universitetet i Oslo og jobber som forsker og professor ved Bioteknologisenteret i Oslo, hvor han leder en egen forskergrupppe på ca 10 personer.

Hva har så Chaudry gjort som tilsier at han burde ha vært mer omtalt i media enn hva tilfellet er (utover å gjøre karriere så det suser)? Han er en av årets mottagere av den prestisjetunge Anders Jahres pris for yngre forskere. Se omtale av saken hos Biotek og Uniforum. Og tidligere har han mottatt Young Investigators Award 2003 og H.M. Kongens Gullmedalje for beste doktorgradsarbeid 2002.

Vi ønsker ikke å si noe negativt om noen av de ti som er omtalt i  nedenstående artikler i Aftenposten, men vi synes faktisk det er ganske utrolig at Chaudry ikke nådde opp i en kåring som gjelder de mest sukessrike innvandrerne i Norge.

PS: For ordens skyld nevner vi at Farrukh Abbas Chaudry er en personlig venn av en av HonestThinking-redaktørene, så vi får jo også innrømme at vi ikke kan påberope oss objektivitet i denne saken.

 


13.12.2006. De er innvandrere, de er ukjente og de har gjort suksess. En nettverksorganisasjon har kåret årets mest suksessrike innvandrerkvinner og -menn. Dette sto å lese i et stort førstesideoppslag i Aftenposten i går, og var fulgt opp inne i avisen med artiklene Innvandrersuksess og Helt nye forbilder i hvite Norge.

HonestThinking kommenterer: Vi stiller oss i rekken av gratulanter, og håper at vi får flere slike nyheter i årene som kommer.

 


13.12.2006. Massedrapsaksjoner i Norge er usannsynlig, men kan ikke utelukkes, melder Dagbladet.

 


13.12.2006. En observant leser ved et forskningsinstitutt i Oslo har kontaktet oss og påpekt at vi ikke har lenket opp til en undersøkelse om Holdninger til integrasjon og internasjonale konflikter blant muslimer i Norge og den norske befolkningen generelt.

HonestThinking kommenterer: Vi takker for tipset, den etterspurte lenken er nå lagt inn (ovenfor). I henvendelsen fra den aktuelle forskeren er det imidlertid underforstått at vi har unnlatt å omtale denne undersøkelsen, men det stemmer ikke. Særlig omtalte vi saken under overskriften Mindretall vil ha sharia i Norge 23.05.2006. Noen andre relevante saker her hos oss inkluderer:

Se ellers en rekke andre oppslag om sharia på våre nettsider (bruk vår nye søkefunksjon).

 


12.12.2006: Minervas faste skribent, Jan Arild Snoen, tar til orde for en forbrukerboikott av ARK-bokhandlene. Dette etter at ARK-Klingenberg avlyste Vebjørn Selbekks signering av den nye boken Truet av islamister "av sikkerhetsmessige hensyn” –  altså fordi butikkbestyreren føler seg truet av islamister.

At en bokhandler som Eline Horgen, som mer enn noen annen skulle ha forstand på å beskytte det frie ord, så enkelt gjør knefall, er rett og slett ikke akseptabelt. Hva gjør du neste gang, Horgen, når du trues til å la være å selge Selbekks bok?

Dette skriver Snoen på Minervas hjemmeside. HonestThinking synes dette er et godt initiativ, og bringer herved oppfordringen videre: Dropp ARK!

 


12.12.2006: Aftenposten bruker i dag lederplass til å beklage at ikke flere innvandrere blir ”inkludert” inn i statsapparatet.

HonestThinking kommenterer: Denne artikkelen oser av klassisk venstrepolitisk retorikk, og er i så måte et talende eksempel på den kjedelige ensrettingen i norsk presse. Utover dette er Aftenpostens leder problematisk av minst to grunner.

  • For det første medfører Aftenpostens forslag diskriminering av innvandrere gjennom privilegert rekruttering til ansvarsfulle stillinger. Dette bryter med prinsippet om likebehandling og legger opp til en tildelning av privilegier som vil oppfattes som urettferdig og være konfliktskapende.
  • For det andre er det vanskelig å forstå hvorfor det er ønskelig at nettopp innvandrere, de mennesker som har kortest fartstid i landet, skal bekle landets mest ansvarsfulle stillinger.

 


Uvitenskapelige akademikere


11.12.2006: Professor Thomas Hylland Eriksen bør bli flinkere til å signalisere forskjellen mellom hans ytringer som forsker og hans ytringer som synser. Dette ser ut til være budskapet i et innlegg av Stian Bromark i dagens Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Mener Bromark dette ironisk? Det er i alle fall bemerkelsesverdig at Stian Bromark for en gangs skyld har levert et arbeid det synes å være godt vett i.

 


11.12.2006. Det var på tide, vil mange si, men nå er det altså endelig mulig å søke i innholdet på HonestThinking.

 


11.12.2006. Talibans nye, dristige anslag mot skoler svekker nå afghanernes håp om at utdannelse skal føre dem inn i den moderne verden. [...] Taliban, hvis navn betyr "studenter", betrakter utdannelse etter vestlig forbilde som direkte trussel mot visjonen om en islamsk stat. Dette melder Aftenposten.

Aftenposten melder forøvrig i dagens avis (side 10 - 11) at Aceh har fått sharialover. I dag er det valg i den indonesiske provinsen, og alle kandidatene er for islamske lover (den aktuelle artikkelen ser ikke ut til å være tilgjengelig på nettet).

 


11.12.2006. Hvordan skal det gå med et land som har homofile ministre, spør Shahid Rasool i TV2s dokumentar.


11.12.2006. IMMUNE MOT KRITIKK. Når norske politikere står i kø for å si at det de driver med, heter "verdier" og ikke "interesser", gjør de seg samtidig immune mot kritikk. [...] Jeg er forundret over naiviteten omkring denne type maktanalyse både i norsk og internasjonal politikk i dag: Ser man ikke at godhet ikke bare brukes som maktstrategi, men også at den gode hensikt fungerer som et røkteppe for kritikk og analyse?

Dette skrev professor Janne Haaland Matlary i Aftenposten for noen dager siden. Herved anbefalt.

 


11.12.2006. Hunder er urene dyr i henhold til islam. Derfor blir blinde med førerhund avvist av muslimske drosjesjåfører. Les mer i Dagbladet. Saken er også omtalt i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Dette er et lite, men talende, eksempel på gnisninger som oppstår som følge av religiøs ulikhet innad i et samfunn. Etterhvert som slike gnisninger blir mange, hypppige og gjennomgående, bryter de ned det limet som binder samfunnet sammen.

 


10.12.2006. Forfatteren Bruce Bawer har nylig hatt en meget lesverdig artikkel i The New York Sun om de stadig større problemene, og de stadig sterkere totalitære og antidemokratiske tendensene, som gjør seg gjeldene i Sverige. For noen spesielt interessante utdrag fra denne artikkelen, se eget oppslag på vår engelske forside.

Merk ellers at Bawer henviser til Roland Huntford (britisk historiker og tidligere Skandinavia-korrespondent for The Observer), som allerede i 1972 så hvilken vei det gikk med Sverige og ga ut en bok med den megetsigende tittelen The New Totalitarians.

Selv den vanligvis nokså politisk korrekte New York Times hadde tidligere i år en lang og grundig artikkel der de økende problemene i Sverige skinner klart gjennom. Artikkelen heter Islam on the Outskirts of the Welfare State.

 


10.12.2006. Her er et lite utdrag fra en lengre artikkel på document.no (som også inneholder stoff fra The Telegraph sin artikkel om Blairs tale): Alle som kommer til Storbritannia må gjerne beholde sin kultur og religion, men de må fremfor alt bekjenne seg til et sett av verdier som utgjør kjernen i det britiske demokrati. Hvis de ikke aksepterer disse verdiene kan de bare dra, sa statsminister Tony Blair i en tale som markerer at regjeringen har endret syn på det multikulturelle samfunn.

Flere statsråder har det siste halvåret holdt taler som peker i samme retning: hvis man lar grupper styre seg selv vil samfunnet til slutt falle fra hverandre. Det må være noen sentrale verdier som er bindende for alle. Hvis ikke vil integrasjon bare bli et tomt ord.

HonestThinking kommenterer: Det er gledelig at Blair endelig ser ut til å innse noe av alvoret i situasjonen, selv om vi frykter at dette er too little, too late. Men vi får se hva som skjer i UK fremover.

Ellers er det bare å ta av seg hatten for document.no. Der produseres det mye stoff, og kvaliteten er jevnt over meget god. Skal du følge med andre steder på nettet enn her på HonestThinking, bør document.no stå høyt på din prioriteringsliste.

 


10.12.2006 (oppdatert 11.12.2006). Torsdag 7. desember vakte det nederlandske TV-programmet Nova betydelig oppsikt ved å legge frem dokumentasjon på at tyrkiske myndigheter har arbeidet aktivt for, og etter alt å dømme også lykkes med, å påvirke det valget som nylig ble avholdt i Nederland.

Det er The Brussels Journal som melder dette, og i artikkelen kan vi blant annet lese følgende:

In an e-mail, sent from a government address in Ankara, the Turks in the Netherlands were asked to vote for Koser Kaya. The e-mail was sent by Ali Alaybeyoglu, the advisor to Mehmet Aydin, the Turkish minister of Religious Affairs. The first paragraph reads:

We all realize that no-one can represent Turks better than Turks. The Turkish community is threatened by assimilation. If we do not unite and vote for a common candidate our position will only worsen in future.” (vår uthevelse)

Siste: Criticism of Election Manipulation Angers Dutch Turks.

HonestThinking kommenterer: Vi har fått svært hard kritikk denne høsten fordi vi har hevdet at også etnisitet må tas med i betraktning når man analyserer utviklingen av det multikulturelle prosjektet. Vi ser på denne nyheten fra Nederland som en av mange bekreftelser på at vårt anliggende på dette området ikke uten videre kan avfeies. Merk  ovenstående formulering om at "ingen kan representere tyrkere bedre enn tyrkere", og at det tyrkiske samfunnet i Nederland er "truet av assimilasjon".

 


10.12.2006. Tysk sikkerhetstjeneste oppgraderer trusselnivået for terrorangrep mot landet. Dette skjer etter at etterretning har bragt på det rene at det nå har lykkes islamister å utvikle en ny type bombebelte som ikke kan oppdages av metalldetektorer. Eksplosivene i det nye bombebeltet skal bestå av ikke-metalliske væsker.

Det skjerpede trusselnivået har også sammenheng med at den tyske sikkerhetstjenesten sporer øket aktivitet i islamistiske terrorceller, nærmere bestem grupperinger som regner Tyskland blandt "korsfarerne som må bekjempes med alle midler". Dette melder Der Spiegel (tysk).

 


09.12.2006. Kommunerådet for Croydon Council i South London har skapt furore ved å stenge en lokal svømmehall på søndags ettermiddager -- for alle unntatt muslimer! Dette melder The Sun.

Alle kvinner er bannlyst, men ikke-muslimske menn har adgang til svømmehallen dersom de kler seg i henhold til islamsk kleskode, hvilket innebærer "svømmebukser" som dekker navlen og strekker seg over knærne. De eksklusive åpningstidene gjelder søndager 16:45 - 18:45.

Utenfor åpningstider finnes også et eget svømmetilbud til muslimske kvinner, hvor badende må være tildekket fra nakken til anklene.

Lokale stamgjester er grovt forarget over det nye tilbudet. "Jeg kom til svømmehallen og så et skilt som sa at svømmehallen stengte tidlig grunnet 'muslimsk ettermiddag' -- jeg kunne ikke tro mine egne øyne", sier Daniel Foley (44) som er fast medlem i svømmehallen.

HonestThinking spør: Hvordan ville reaksjonene vært dersom det ble innført egne åpningstider kun for kristne?

 


09.12.2006. Englands eldste kristne bokhandel fjerner Koranen fra bokhyllene. De vil ikke promotere litteratur som er «fiendtlig» mot kristendommen. Les mer i Vårt Land.

 


09.12.2006. Noen nyheter fra uken som er gått:

  • Ordet neger sensureres fra norske barnebøker.
  • Bokhandelen Ark Klingenberg avlyser boksignering med Vebjørn Selbekk fordi de frykter terrorangrep fra islamister.
  • Journalisten og filmskaperen Christofer Owe skaper furore med et dokumentarprogram om livet i det flerkulturelle Holmlia. Programmet retter søkelys på negative sider ved det flerkulturelle samfunnet og fremstiller innvandringskåte akademikere (som professor Thomas Hylland Eriksen) som virkelighetsfjerne drømmere som ødelegger Norge. Hylland Eriksen går dermed inn for å anmelde Owe for rasisme og tar til orde for strengere lovgivning m.h.t. hva det skal være lov til å si om innvandrere.
  • Man har nå forøvrig lykkes i å presse TV2 til å avlyse den planlagte reprisen av Owes dokumentar, se egen sak nedenfor.

HonestThinking kommenterer: Er det noen som sporer et mønster?

Tiden da vi snakket om at det multikulturelle eksperimentet kunne komme til å sette demokratiske verdier under press, er definitivt forbi. Det er ikke lenger noen tvil om at demokratiet faktisk er truet. Spørsmålet nå er om meningsterroren vil seire, eller om folk kommer til å våkne opp, kreve sin rett og forlange de tiltak gjennomført som er nødvendige for å redde stumpene av et åpent og fritt samfunn.

 


09.12.2006. Filmforbundet har varslet rettslige skritt mot TV 2 dersom reprisen av ”Naive Norge” går som planlagt i dag. Etter grundige vurderinger har TV 2 bestemt at visningen skal utsettes. Dette melder TV2 på sine egne nettsider (programmet blir erstattet av den tidligere sendte dokumentaren "Truet til taushet"). Saken er også omtalt av Dagbladet.no.

HonestThinking kommenterer: Denne saken begynner å få stor prinisipiell betydning.

 


08.12.2006. Bruce Bawer hadde tidligere denne uken et innlegg i Aftenposten som vel verdt å lese. Innvandrere som har gjort alt de kan for å bli respektable norske samfunnsborgere, får en på trynet, skriver han. Samtidig blir de som jamrer over vestlige verdier, degget med av eliten. Bawer skriver dessuten:

Er det noen som egentlig tror at integreringen kan forbedres betydelig ved å fjerne øl, vin og sprit fra menyen? Forby alkohol i dag, og i morgen kommer det sikkert nok en doktorgradsavhandling som argumenterer for at integreringen vanskeliggjøres av at norske jenter er løsaktige. Tving da kvinnfolk til å bære slør, og så blir det hevdet at det er toleransen av homofile som ligger til grunn for samfunnssplittelsen. Henrett dem - og så hva da?

 


HonestThinking i Klassekampen

06.12.2006. I går hadde vi en kronikk i Klassekampen om den krisen vi mener Europa har havnet i.

 


03.12.2006. Vi har tidligere fortalt at nederlendere flykter fra konsekvensene av det multikulturelle prosjektet. Nå er turen kommet til England, der mer enn 100.000 britisk-fødte har flyttet fra London hittil i år. En økende andel velger også å forlate landet. Sunday Times kan blant annet fortelle følgende:

Sir Andrew Green, chairman of Migrationwatch, said the departing whites were being replaced by other ethnic minorities in their neighbourhoods, leading to a “very unfortunate” apartheid-style segregation of the capital.

The report said it was a potential disaster for integration and race relations in Britain. “The effect is a rapid increase in the ethnic minority composition of some boroughs, resulting from an outflow of the white population and an inflow of African and Asian international migrants.”

While white South Africans fled Johannesburg, Cape Town and Durban for either suburban security complexes or foreign shores in the mid-1990s, experts said whites in London and cities like Birmingham and Bradford were fleeing to rural “market towns” — and, increasingly, abroad.

In his seemingly xenophobic book, Time to Emigrate? George Walden, who was education minister under Margaret Thatcher, had no doubt about the cause. Immigration had created “unacceptable” terrorist and crime risks, and had doomed British culture.

HonestThinking kommenterer: Vi synes det er vanskelig å forstå hvordan folk som er tilhengere av demokrati og menneskerettigheter, kan mene at dette er bra, eller i det hele tatt akseptabelt.

 


03.12.2006 (oppdatert samme dag). Den 23. november hadde politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, en interessant artikkel om Dagbladets legendariske journalist og utenriksredaktør Ragnar Vold. Bakteppet er utviklingen i Europa på 1930-tallet, og Stanghelle skriver blant annet:

Med en usvikelig teft fester Ragnar Vold meget tidlig blikket på Adolf Hitler og Vidkun Quisling. Og i motsetning til de aller fleste andre borgerlige journalister, bortforklarer han dem ikke, men tar deres budskap på dypeste alvor. Derfor ser han så skarpt at dette vil ende i en katastrofe - og han formidler det til sine lesere.

HonestThinking kommenterer: Kan det være at Stanghelle ikke innsér hva disse formuleringene sier oss om dagens situasjon? Det tviler vi på. Ringreven Stanghelle vet nok utmerket godt hva enhver oppegående leser vil måtte tenke. Av grunner vi bare kan spekulere på, har han nok valgt å benytte antydningens kunst i dette tilfellet.

Da Europa var i krise på 1930-tallet hadde man Ragnar Vold og andre. I dag har vi på den internasjonale arena folk som Mark Steyn, Daniel Pipes, Sam Harris, David Horowitz, Melanie Philips, Bruce Bawer, George Walden, Alain Finkielkraut, André Glucksmann og Ayaan Hirsi Ali, for å nevne en del sentrale forfattere og intellektuelle som er omtalt på Wikipedia. Og her hjemme i Norge har vi, uten sammenligning forøvrig, opplevd at advarende røster som Hege Storhaug, Hans Rustad og undertegnede er blitt æresskjelt og utsatt for intellektuell selvmordsbombing i media denne høsten. Tidligere har det samme skjedd med Sigurd Skirbekk.

Men det kommer altså en jevn strøm av bøker og artikler som dokumenterer at Europa er i sin største krise siden 1930-tallet, samt at konsekvensene av dagens politikk for Norges del kan bli større enn de Quisling forårsaket (og minst like ille kan det gå i andre land, selvsagt). Men du verden så lite vi ser ut til å ha lært av historien, og du verden så langt inne det sitter å få folk til å utøve et visst minimum av selverkjennelse.

Litt senere skriver Stanghelle:

"Det var ret, slik skal vi skrive om det store Tyskland: med Forstaaelse," applauderte Knut Hamsun i et brev til [Aftenpostens utenriksmedarbeider Niels J.] Mürer.

Historiens dom over de to sistnevnte herrenes dømmekraft er med rette brutal, mens Ragnar Volds klarsyn står i et spesielt lys for alle dem som interesserer seg for norsk pressehistorie.

Og hvordan kommer så historiens dom over arkitektene bak det multikulturelle prosjektet, samt deres medløpere, til å bli? Det kommer an på når folk setter ned foten og sier at dette bærer galt avsted. Også der ser det ut til å være langt igjen.

 


03.12.2006. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er taus omkring drapstruslene som er fremsatt mot arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), melder Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Denne typen trusler kommer ofte fra folk som sliter med traumer eller andre psykiske problemer, og muligens er det hele forklaringen denne gangen. Men i det store bildet er dette ikke hele sannheten.

Dette handler også om at det finnes grupper som aktivt underminerer demokratiet. Enhver politiker, intellektuell, journalist eller redaktør som oppleves å utgjøre en tilstrekkelig stor trussel for de aktuelle gruppenes langsiktige mål, vil før eller siden bli utsatt for trusler og trakassering. Etterhvert som disse gruppene blir sterkere og sterke, vil vårt demokrati bli stadig mer skadelidende.

Dette vet alle politikere, intellektuelle, journalister og redaktører. De vet også sånn omrent hva som må til om vi skal redde demokratiet. Men de kvier seg for å snakke om det.

 


03.12.2006. To svenske ungdomsgjenger barket lørdag sammen i et voldsomt masseslagsmål i byen, melder Aftenposten.

 


03.12.2006. Tre skutt på ett døgn, melder Dagbladet.

 


02.12.2006. USAs første muslimske kongressmedlem skaper furore. Han insisterer nemlig på å bruke Koranen når han skal sverges inn, ifølge AP. Nyvalgte kongressmedlemmer legger som tradisjon sin venstre hånd på Bibelen etter innsvergingen, og Ellison markerer nå motstand mot den etablerte tradisjonen. Dette melder Dagbladet.

 


02.12.2006. Veien til helvete er som kjent brolagt med gode forsetter, og sjelden har dette vært en mer treffende metafor enn når det gjelder det multikulturelle prosjektet. I et innlegg i Klassekampen 28. november introduserte vi derfor begrepet multihelvete.

Dette har fått vår motdebattant Terje Skaufjord til å reagere. I dagens Klassekampen skriver han blant annet:

I Klassekampen 14. november hadde jeg en artikkel her i avisa om den ufortjente tyn venstresida har fått for sin rolle i «innvandringsdebatten»,  ...

Vi synes kanskje det er vel lettvint av Skaufjord ganske enkelt å hevde at den tyn venstresiden har fått i dette spørsmålet, er "ufortjent". Han burde i stedet forsøke å dokumentere denne påstanden. Skaufjord skriver senere:

Det er ellers ikke mye å si til Anfindsen. Tidligere trodde jeg ham på hans tilsynelatende ærlige bekymring over at det vi kaller etniske nordmenn, en gang i framtida, skulle komme i mindretall i Norge. Men dette er en forlatt posisjon.

Nei, det er ingen forlatt posisjon. Den bekymringen er mer gyldig enn noen gang. Skaufjord fortsetter:

Nå viser Anfindsen betydelig grad av aggresjon mot folk som meg og andre tilhengere av innvandring, som bidrar til å «brolegge veien til et multihelvete». Multihelvete, se det er et nytt og uprøvd ord! Men det kan ikke være noen tvil om innholdet i det! For å motstå kraften fra gretne gubber i alle aldre som ser selve livets mening i å spre sin negativisme og sine fordømmelser over mennesker uten stemplet urnorsk i panna, er det godt at det fins et «multihelvete», hvor vi andre fra norske majoriteter og minoriteter kan ha det hyggelig sammen. Anfindsens etnisk norske monohimmel frister absolutt ikke. (Skaufjords uthevelser)

Men Skaufjord burde vite at HonestThinking ikke går inn for et etnisk rent Norge, eller noe i den dur. Dette ser ut til å være en bevisst forvrengning fra hans side. En viss grad av ulikhet er sunt og godt for et land. For mye ulikhet gjør et land dysfunksjonelt. Så enkelt, og så vanskelig, er det. Et grundigere svar fra vår side vil bli sendt til Klassekampen.

 


02.12.2006. I en artikkel i Klassekampen 21. november gikk SOS Rasisme hard ut mot Hege Storhaug og Human Rights Service (HRS). En av anklagene er at HRS "skaper rasisme". Vi festet oss særlig ved følgende utsagn fra 1. nestleder Ola Melbye Pettersen (om offentlig støtte til organisasjoner):

For oss er det prinsipielt viktig at pengene skal gå til organisasjoner som støtter integrering og ikke til organisasjoner som er imot det flerkulturelle samfunn, [...]

HonestThinking kommenterer: Det er jo greit at man sier det rett ut. Noen vet hva som er bra for samfunnet, og bare folk som er enige i dette, bør få støtte. Det derfor begrepet politisk korrekthet fortsatt er aktuelt. Og den typen ensretting SOS Rasisme går inn for, er i det lange løp skadelig. Det er faktisk slikt stoff totalitarisme er lagd av.

 


02.12.2006. Afrika kan bidra til å åpne for oss perspektivet om et økumenisk fellesskap i Eurabafrika mellom jøder, kristne, muslimer, animister og andre grupper. Snart starter en bred delegasjon et offisielt besøk i utvalgte afrikanske land som inkluderer alle de ledende politikerne på kontinentet. Vi ønsker å bidra til å styrke våre forbindelser til et kontinent som vil ha stor betydning for Eurabias skjebne.

Ovenstående er vel omtrent hva vi kan forvente at nåværende stortingspresident Thorbjørn Jagland kommer til å skrive i Aftenposten noen år etter at han eventuelt lykkes i å omdanne Europa til Eurabia.

Det er i hvert fall konsekvensen av Jaglands logikk, som tilsier at det er uheldig å holde viktige land eller regioner som ligger i nærheten av Europa, utenfor EU (se egen sak 1/12 nedenfor).

 


02.12.2006. Midtøsten kan bidra til å åpne for oss perspektivet om et økumenisk fellesskap i Eurabia mellom jøder, kristne og muslimer. Snart starter en bred stortingsdelegasjon et offisielt besøk i utvalgte arabiske land som inkluderer alle de ledende politikerne i regionen. Vi ønsker å bidra til å styrke våre forbindelser til en region som vil ha stor betydning for Europas skjebne.

Ovenstående er vel omtrent hva vi kan forvente at nåværende stortingspresident Thorbjørn Jagland kommer til å skrive i Aftenposten noen år etter at man eventuelt lykkes i å få Tyrkia med i EU (se egen sak 1/12 nedenfor).

 


01.12.2006. Tyrkia kan bidra til å åpne for oss perspektivet om et økumenisk fellesskap i Europa mellom jøder, kristne og muslimer. Søndag starter en bred stortingsdelegasjon et offisielt besøk i Tyrkia som inkluderer alle de ledende politikerne i landet. Vi ønsker å bidra til å styrke våre forbindelser til et land som vil ha stor betydning for vårt eget kontinents skjebne. Dette skriver stortingspresident Thorbjørn Jagland i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Vi tror Jagland har rett i at dette spørsmålet vil få "stor betydning for [Europas] skjebne". Han har sannsynligvis også rett i at en eventuell avvisning av tyrkisk EU-medlemsskap vil gi næring til islamistiske krefter som hevder at EU er en kristen klubb som må bekjempes med alle midler. Slik sett er vi enig med ham i at vi her, som i så mange andre spørsmål knyttet til multikulturalisme, står overfor et dilemma.

Det vi imidlertid savner hos Jagland, er referanser til seriøse konsekvensanalyser. Hva vil de alternative politiske valgene vi står overfor, få som konsekvenser på 20, 50 og 100 års sikt? Har Jagland og hans kolleger sørget for at slike analyser er blitt gjennomført? Vi føler oss dessverre ikke overbevist.

  

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 Søk i HonestThinking

 Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Om noen ba meg bygge en barriere for å holde forskere borte fra et fag, ville jeg ikke forby forskning, det øker bare appetitten. I stedet ville jeg omringe fenomenet med en del annenrangs forskning og besette feltet med folk som ikke vil spille innenfor forskningens regler. Jeg ville også oppmuntre til en politisk korrekthet som overbeviser folk om at de ikke bør stille spørsmålene man egentlig ønsker svar på."

Filosof Daniel C. Dennett
i tilknytning til intervju med Klassekampen, 21.12.2006
(ovenstående kun i papirutgaven)

 

"Spørsmålet ditt er galt. Ein kan ikkje spørja om kva ein legitimerer gjennom å seia noko. Spørsmålet er om det eg seier er rett eller ikkje. Moglege skadeverknader har ingen relevans for haldbarheita i utsegna."

Professor Jon Elster
til Morgenbladet, 15.12.2006

 

"Moderne vestligsinnede er de mest trangsynte, sjølgode og døvblinde vesener som har betrådt jordskorpen. [...] Dette gjelder venstresiden og feministene i samme grad som andre. Vi må virkelig forandre holdning, ikke bare kle oss om. For nå er spørsmålet om denne sivilisasjonen skal transformeres eller falle. Om vi skal gå i ydmyk dialog med resten av verden - eller få den trynet med hjertelig takk for sist. For bestå i sin nåværende form - det verken bør eller kan Vesten."

Forfatter Elin Brodin
Vestlige verdier er verst
Kronikk, Klassekampen, 06.11.2006
(vår uthevelse)

 

"Muslimer er en likeverdig del av Norge, og har full rett til å fremme synspunkter om sitt eget samfunn, [...] "

Legestudent Mohammad Usman Rana
Aftenposten 15.11.2006
(vår uthevelse)

 

"Danmark og Holland var inntil nylig kjent som de mest progressive og liberale landene i Europa. Karnevalet er definitivt over begge steder."

Kommentator Morten A. Strøksnes i Stavanger Aftenblad 14.10.2006 i anmeldelsen av Hege Storhaugs bok Men størst av alt er friheten

 

"Jeg husker fremdeles at det som drev meg til å fortsette å kritisere islam, er et mareritt om Norges framtid som jeg så i horisonten. Dette så jeg etter å ha lest den internasjonale islamistiske bevegelsens planer om framtiden: Jeg leste deres litteratur og fikk innsikt i deres planer og ideologier. Jeg følte at den islamistiske bevegelsen likner på en hær av zombier som marsjerer fra middelalderen, i rad og rekke, sakte, men sikkert, og målet er å overta makten i verden, og i Europa."

Walid al-Kubaisi
Agderposten 05.10.2006

 

"Det ubehagelige, men ubestridelige faktum, er at Europas islamisering er i ferd med å gjøre kontinentets storbyer mye farligere for homofile – punktum."

Bruce Bawer
HRS-artikkel om Homovold 25.09.2006

 

"Før eller senere vil høyresida innse at 'innvandrerspørsmålet' ikke kan løses på annet vis enn gjennom inklusjon"

Bendik Wold, kommentarartikkel i
Klassekampen, 07.10.2006

 

"Det er j... viktig å tilføre politikk litt konsekvensetikk"

KK-redaktør Bjørgulv Braanen
intervjuet i Minerva Nr 03 2006

 

"Tidas mest overvurderte problem er (nesten) kommet til Norge. [...] Og hysteriet vil øke ytterligere. [...] Og hva er årsaken til maset? En håndfull terrorangrep de siste åra. De er forferdelige og dramatiske, men sannsynligvis et av vår tids mer ubetydelige problemer. [...] De som ser at dette egentlig er en boble, finner det stort sett greiest å holde kjeft."

Stipendiat og forsker Paul Bjerke
under overskriften 'Terror' i Klassekampen 28.09.2006

 

"Iran er et stabilt land med like rasjonelle ledere som i de fleste andre land."

Bjørgulv Braanen på lederplass i Klassekampen 16.09.2006.

 

"De siste tjue årene er sannsynligvis de mest framgangsrike i menneskehetens historie. For verden går framover, og framtidspessimistene tar feil"

Statsminister Jens Stoltenberg
i artikkelen 'Tro på framtiden'
i tidsskriftet Samtiden
sitert i Aftenposten 07.09.2006

 

"Hizbollah [...] kan [kanskje mer] sammenlignes med den amerikanske civil rights bevegelsen på 60-tallet, enn med Taliban."

Einar Kringlen, professor i psykiatri

leserinnlegg i Dagsavisen 20.08.2006

 

"[M]an [kan ikke] si at det ligger religiøse og kulturelle trekk til grunn for konfliktene staten Israel har med sine naboland".

Kari Vogt, religionshistoriker, intervjuet av Klassekampen 11.08.2006.

 

"Det er vi som kommer til å endre dere."

Mulla Krekar, intervjuet av Aftenposten 22.06.2006.

 

"Jeg er ikke bekymret for at [muslimene] skal bli majoritet i løpet av 50 år, for folk tilpasser seg storsamfunnet."

Lars Gule, forsker
Klassekampen, 27.05.2006

 

"Den tredje kategorien [jihad] er å anstrenge for at [sic] den islamske staten blir opprettet og islam får en dominerende posisjon. Hvordan denne jihad skal utføres er mer komplisert og det er denne delen av jihad som skaper debatt i dag, fordi en slik jihad kan ende opp i konfrontasjon og krig. I den siste tiden har det vært diskusjoner om hvilke metoder man kan bruke for å opprette det rettferdige samfunnet."

Saleem R. Ahmed
cand. scient. i informatikk
Jihad - et misforstått begrep
Salam, nr 3, 2005

 

"Hamas er det nærmeste man kommer KrF og norsk lekmannsbevegelse."

Hilde Henriksen Waage,
Førsteamanuensis, UiO.
Til Søndagsavisa 07.05.2006, i samtale med Erna Solberg og Ågot Valle

 

Bildet: En ekstrem islamist kommenterer europeisk innvandringspolitikk ("dere gravde deres (egen) grav - ligg i den"). Jfr hva Statsråd Jens Orback sa til svensk P1 09.11.2004 ifm et integrasjonsministermøte i Holland: "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.”

Sitat hentet fra leserbrev i Världen i Dag 27.01.2006

 

"Et av de mer seriøse nettstedene i denne sammenhengen er «HonestThinking.org» [...] Det mest profesjonelle islamkritiske nettstedet er «Document.no»."

Sjefredaktør Bjørgulv Braanen

Islamfrykt på nett
Klassekampen 04.04.2006.

 

"De intellektuelles svik er en konsekvens av den akademiske sykdommen 'poststrukturalisme', der all referanse til virkeligheten har forsvunnet til fordel for en tro på at alt handler om å dekonstruere logosentrismen og om signifikantenes frie flyt. Venstresida, som man skulle tro ville være den fremste motstander av undertrykkende obskurantisme, lider av en kronisk frykt for å bli oppfattet som rasistisk hvis de[n] kritiserer islam."

Yngve Nordgård
Klassekampen, 05.05.2006

 

"Democracy go to hell "

"Freedom go to hell "

Tekster på plakater i et islamistisk demonstrasjonstog i London i februar.
Avbildet i for eksempel
Time Magazine, 20.02.2006, s 22.
Die Zeit, 16.02.2006, s 47.

BBC, 05.02.2006.

 

"Islam vil komme tilbake til Europa som seierherre"

Imam Yusuf al-Qaradawi
Sitert av MEMRI

 

"De mest ambisiøse beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge om 50 år kan ha en muslimsk minoritet på under 20 prosent. Muslimene vil altså forbli en minoritet uten avgjørende politisk makt i overskuelig framtid. Men enkelte ønsker å framstille utviklingen annerledes og fremmer absurde framtidsscenarier som skremmer."

Islam-ekspert Kari Vogt, intervjuet av
Klassekampen 25.02.2006

 

"Snarere finnes det øyeblikk i historien da konfrontasjon er en nødvendig forutsetning for en ærlig dialog."

Harald Stanghelle

Aftenposten, 14.02.2006

 

"Som alle samfunn på randen av sammenbrudd, er det fokus på dekadanse og homofili. Det siste har jeg ikke noe problem med, men det første har jeg ganske mye imot."

Kristopher Schau
Dagbladet, 02.02.2006.

 

"Hvis religiøse grupper bedømmer hverandre etter en slik mistenkeliggjøring har vi bare en ting å vente, krig."
Basim Ghozlan
Anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og terrorisme

 

"Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, de dør på grunn av selvmord"

Arnold J. Toynbee

Britisk historiker (1889 - 1975)

 

"Dagens islamistiske fundamentalisme og den arabiske baathismen er arter av den samme totalitarismen som ødela Europa i det 20. århundre."

Kjersti M. Høgestøl og Martin E. Sandbu (Liberalt Laboratorium)

Aftenposten, 28.12.2005

 

"Ideen om Norge må dekonstrueres."
Halvor Finess Tretvoll, Samtiden 3/2005.

 

"Kritikk, diskusjon og dissens er det som kan gjøre et samfunn bedre. Skarp debatt gjør at vi kan bryte med konformitet og selvsensur, som det er så mye av i det norske samfunnet"
Knut Olav Åmås, uttalelse til MSE noe før han ble debattredaktør i Aftenposten 01.01.2006.

 

"Tenkende mennesker spør hvilke faktorer det er som hjelper til med å skape totalitære bevegelser. En av disse faktorene er de intellektuelles forræderi"
Paul Berman, Klassekampen 16.11.2005
(artikkelen er oversatt fra engelsk, og sto opprinnelig i Samtiden 4/2005)

 

"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

 

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

 

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

 

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

 

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

 

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]"
Anja Bredal, samfunnsforsker, til Klassekampen, 23.07.2005.

 

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige."
Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

 

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.