Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt manifest.

 


HonestThinking i VG

30.11.2005: Den demografiske utviklingen gir stor grunn til bekymring om dagen. Spennnigene mellom innvandrere og etniske nordmenn øker, og det samme gjør antallet innvandrere. Dette er et opplegg som i det lange løp ikke kan være bærekraftig. Vi skal faktisk ha ganske mye flaks for at det skal gå bra.

Vi tar inn flere innvandrere enn vi klarer å integrere i samfunnet på en skikkelig måte, noe de fleste aviser og etermedier er begynt å uttrykke bekymring for. Men det er ikke nok å være bekymret, vi må snart gjøre noe. For hver dag vi unnlater å ta et oppgjør med dagens mislykkede innvandringspolitikk, øker sannsynligheten for at det hele går fryktelig galt. Les hele VG-kronikken >>>

Les gjerne vår VG-kronikk i sammenheng med følgende to artikler:

"Franske medier hevder at opptøyene ikke er politisk motivert av islamister og heller ikke har noe med islam å gjøre. Alle norske debattanter og eksperter følger samme spor." Walid al-Kubaisi, Dagbladet 30.11.2005 >>>

"Finnes en forbindelse mellom kulturen i et samfunn og økonomisk og demokratisk utvikling? FNs utviklingsrapport, som nylig ble lagt frem i Oslo, avviser en slik sammenheng. FN-rapporten går dermed på tvers av forskningens funn, som viser at kulturelle vilkår er avgjørende for hvordan et samfunn lykkes, økonomisk og politisk." Professor i sosiologi, Sigurd Skirbekk, Aftenposten 04.11.2004 >>>

 


Forskere ved International Migration and Ethnic Relations (IMER) på Univeristetet i Bergen kommer i disse dager med en bok (Youth, Otherness, and the Plural City: Modes of Belonging and Social Life) som har spesiell aktualitet etter opptøyene i Frankrike. De hevder bl.a. at "Multikulturelle teorier handler om å integrere ferdige grupper inn i en ferdig definert nasjonalstat. Vi må gå bort fra gruppetenkningen, bryte med den kulturelle essensialismen." Les mer om dette på forskning.no >>>

HonestThinking spør: Tror virkelig de aktuelle IMER-forskerne at om bare folk i Frankrike nå snart kan legge vekk gruppetenkningen og bryte med den kulturelle essensialismen, da vil ting ordne seg?

 


"Jeg er en kvinne på 30 år som har et barn med en mann, og tidligere kjæreste, fra et muslimsk land. Jeg har hele tiden betraktet dette landet som et moderat muslimsk land og folkeslaget som tilpassningsdyktige i forhold til å tilegne seg de verdier, holdninger og levemåte som gjelder når man bosetter seg i et vestlig land. Min filosofi har vært, og er, at setter man mennesker i bås er man fanget i sin egen uvitenhet og en kan la fordommer komme i veien for positive opplevelser med andre mennesker. Dette har selvfølgelig også vært mitt syn når det gjelder mennesker med en annen opprinnelse enn meg selv. [...] Kulturforskjellene ble imidlertid tydelige etter vi hadde fått barn og, ikke minst, etter at forholdet mellom oss tok slutt. Hans ære var skadet" Les kvinnens beretning om trusler om drap og kidnapping (Human Rights Service) >>>

 


28.11.2005: Øivind Benestad, prosjektleder for MorFarBarn.no, setter ord på noe av den manglende refleksjon som preger det multikulturelle prosjektet. Hans treffsikre innlegg om lesbiske imamer, homofile rabbier, bifile biskoper og polyamorøse evangelister innen islamske, jødiske og andre trossamfunn, har gått sin seiersgang i en rekke aviser den siste tiden. Benestad konstaterer nøkternt at "Den treenige alliansen LO-Ap-SV kommer snart til å erkjenne sin avmakt". Les hele innlegget i Dagsavisen >>>

 


HonestThinking i Klassekampen

Klassekampens medarbeider Alf Skjeseth hadde 15. november en kommentarartikkel som bør leses av mange. Han forteller hvordan merkelappen ”politisk korrekt” kan brukes til å utdefinere kritikere og meningsmotstandere. Han er utvilsomt inne på noe viktig, men det er jammen ikke mye om å gjøre at han møter seg selv i døra. Les HonestThinkings svar til Skjeseth her >>>

 


27.11.2005: Vi registerer at det de siste ukene har vært et interessant ordskifte om innvandrings- og integrasjonspolitikken mellom Aftenpostens lederskribenter på den ene siden og Fremskrittspartiet ved Carl I. Hagen og Siv Jensen på den andre. Bakgrunnen er uttalelser bl.a. om terrorisme og islam fra de to sistnevnte under det nylig avholdte landsstyremøtet i FrP.

HonestThinking har to artikkel om dette:

 


26.11.2005: Under denne overskriften har Geir Levi Nilsen i dag en kronikk i VG. Han hevder at det er lang tradisjon blant venstreintellektuelle for å ha spesiell sympati med islam, og han belegger det med flere sitater. Han skriver videre: "Disse sitatene angir tendensen som har vært etterfølgende i årtier blant venstreintellektuelle: Det går an å være ateist overfor kristendommen, men ikke overfor islam - det er 'sjåvinisme' og 'primitiv rasisme'."

 

26.11.2005: Filosofiprofessor Gunnar Skirbekk har i høst utgitt boken Den filosofiske uroa i spenninga mellom tvil og tru. HonestThinking har ennå ikke fått lest den, men noterer med interesse at den har fått tildels svært positiv omtale/anmeldelse. For eksempel kommer Atle Måseide, førsteamanuens i filosofi, med en varm anbefaling av boken i en helsides anmeldelse i Klassekampen 23.11.2005. Vårt Land omtalte saken i oktober, og fredag denne uken kom Skirbekk selv med en meget interessant artikkel i Morgenbladet.

Skirbekk tar et oppgjør med fundamentalisme såvel som postmodernisme, og han anklager kulturradikalere for å være både dogmatiske og naive. De har ikke minst en tendens til å bruke "energien på å overtale den andre, på å nedkjempe motparten. Det har ein viss grad av anti-intellektualisme over seg, der ein gjerne reagerer med moralsk hysteri når ein vert pressa."

HonestThinkings kommentar, med utdrag fra Måseides anmeldelse og litt til, finnes her >>>

 


24.11.2005: Det skrives stadig oftere om Tariq Ramadan i skandinaviske aviser, nå sist i en kronikk i Jyllandsposten (22.11). Det er Lene Kattrup som beretter fra et møte arrangert av Dialog-Forum og Islam-Kristent Studiecenter, der Tariq Ramadan var taler. Vi synes to punkter fra Kattrups kronikk fortjener spesiell oppmerksomhet

1) En muslimsk kvinne i salen spurte hva hun burde gjøre dersom hun ville gå inn i politikken og ble stilt spørsmål om islams syn på dødsstraff for homoseksualitet, hvilket jo kunne tenkes å virke frastøtende på ikke-muslimer.

Ifølge Kattrup skal Tariq Ramadan ha svart at man som muslim har rett til å omdefinere spørsmålet. Muslimen skal bruke sin egen definisjon på tingene og svare ut ifra denne!

2) Tariq Ramadan ble også stilt spørsmål om hva man som muslim bør gjøre dersom man i forbindelse med søknad om statsborgerskap blir stilt i ”en vanskelig situasjon” som følge av spørsmål angående lojalitet.

Ifølge Kattrup, skal Tariq Ramadan ha svart at man bør tenke på ”hva som ligger bak” før man svarer, ettersom det danske samfunnet kan tenkes å stille slike spørsmål for å få muslimer inn i en ”ideologisk felle”. (I denne sammenheng skal han ha understreket at han var lei maset om integrasjon, og at hvis dette ikke opphørte, ”så vil det gå motsatt”).

Katterups rapport om Tariq Ramadans syn på muslimers rett til å unnvike vanskelige spørsmål, eller til å tilbakeholde informasjon eller å forlede ikke-muslimer dersom det tjener islams sak, føyer seg inn i en lang rekke av anklager rettet mot Tariq Ramadan om såkalt ”dobbeltale”. Se i den sammenheng HonestThinkings kronikk i Dagbladet, Euroislams janusansikt?, og se også vårt bakgrunnsstoff om kontroversen rundt Tariq Ramadan.

Apropos! Katterup referer til det mye omtalte begrepet taqiyya. Etter vår mening, er det mer hensiktsmessig å snakke om kitman når man har å gjøre med sunni-islam. Vi tror mange islamkritikere kunne ha mye å tjene på å sette seg inn det teologiske rasjonale for kitman, snarere enn å spre om seg med påstander om at muslimer har lov til å lure og bedra ikke-muslimer så mye de bare gidder. 

 


24.11.2005: Danmark og Norge er de første målene for den islamske revolusjonen i Europa. Dette ble for kort tid siden kunngjort fra moskeen på tempelplassen i Jerusalem. En av lederne for «Det islamske befrielsespartiet» Sheik Issam Amira proklamerte dette og la til at etter revolusjonen i Oslo vil navnet på hovedstaden bli forandret til Medina. I neste fase vil de kjempe en hellig krig for å spre islam til resten av Europa.

Den danske islamkjenneren Moses Hansen, tar dette budskapet meget seriøst: "islamistene mener dette alvorlig, de beviser det ved sine aksjoner over hele verden. Vi bør også ta disse truslene alvorlig." Les mer i Norge i Dag >>>

Tilføyelse 26.11.2005: Saken er også fulgt opp av Dagbladet og Aftenposten.

Kommentar fra HonestThinking: Vi har tidligere, på generelt grunnlag, advart mot at det vil bli en de facto islamsk revolusjon i Europa dersom den demografiske utviklingen fortsetter. Dette er blitt møtt med alt fra arrogant belæring om hvordan de demografiske mekanismene fungerer, via forklaring om at muslimene har det for bra i Europa til å være interessert i revolusjon, til hånlatter og beskyldninger om at påstanden om et fremtidig muslimsk flertall i Norge og Europa ikke er annet enn 'høyreekstrem propaganda'.

Vi har hittil ment at dette vil ta sånn omtrent fra 50 til 150 år, men noterer at Al Qaida og deres likesinnede mener at målet kan nås på så lite som 15 år. Her er det mye som er usikkert, men det vi ikke lenger trenger å være i tvil om, er at det er overveiende sannsynlig at Europa går et meget dramatisk århundre i møte dersom den pågående utviklingen får fortsette. Særlig den siste tids hendelser i Frankrike, men også den generelle situasjonen i land som Nederland, England og Sverige, viser at truslene fra ekstreme islamister ikke bare kan avfeies som tomt snakk. Tvert imot er det slik at det er vanskelig å se hva som, i det lange løp, skal kunne hindre dem fra å nå sine mål.

Moderate muslimer og etniske nordmenn/europeere bør ha felles interesse av å fjerne de forutsetningene som de ekstreme islamistene bygger sine analyser og sin langsiktige strategi på.

Hvor lenge skal mainstream media, våre politikere og våre intellektuelle late som om det her bare er snakk om noen mindre utfordringer som kan løses om vi bare blir litt flinkere til å håndtere det multikulturelle samfunnets utfordinger? HonestThinking mener at det foreligger mer enn nok empirisk materiale til å kunne fastslå at disse problemene stikker mye dypere enn som så.

 


21.11.2005: Vi er i dag blitt kjent med at Anders Giæver i VG har mottatt epost fra minst to personer som uten kildehenvisning har inkludert stoff fra nedenstående HonestThinking-kommentar om 'Dommedagskrigen', noe som har ført til enkelte i og for seg bagatellmessige, men altså helt unødvendige, forviklinger.

Vi setter pris på at folk lar seg engasjere av det vi skriver, og innenfor rammen av vanlige regler for sitatbruk er det selvsagt helt greit at man benytter stoff fra våre sider. Men da må man rimeligvis opgi at HonestThinking er kilden!

HonestThinking beklager det inntrufne overfor Giæver, og oppfordrer de det gjelder til å sende ham en unnskyldning.

 


Opprinnelig lagt ut 20.11.2005: Under denne overskriften kommer journalist og avdelingsleder i VGs kommentaravdeling, Anders Giæver, på side 2 i avisens helgebilag 19.11.2005, bl.a. med følgende 'situasjonsrapport' fra Norge i 2005: "Eruopa brenner. Barbarene står ved porten. Den rød-grønne regjeringen har startet masseimport av muslimske menn for å skaffe stemmekveg til neste valg. Innvandringen fører til en ny voldtektsepidemi, som de kryptokommunistiske elitemediene bortforklarer med at de stakkars muslimene er traumatisert av opplevelser i hjemlandet. Samtidig har de forbrytersk naive politikerne fra den avgåtte borgerlige regjeringen innført en lov mot diskriminering, som i realiteten har gjort det forbudt å kritisere islam. Det er bare snakk om tid før norsk kultur er utslettet og Norge er en del av det verdensomspennende terrorkalifatet."

Dette "apokalyptiske Mad Max-marerittet" har Giæver funnet ved litt surfing på nettet. Det tviler vi ikke på. Men det skuffer oss at han tilsynelatende bruker manglende nyanser hos en del av aktørene på nettet til å bagatellisere hele situasjonen. Les hele HonestThinking-kommentaren her >>>

 


18.11.2005 hadde Shahzad Rana en meget tankevekkende kronikk i VG. Her er noen korte utdrag: "Det hevdes fra mange hold at mediene stigmatiserer islam i Norge. Men det er muslimene selv som er den største eksponenten for stigmatisering av islam. [...] Jeg mistenker at norske journalister, forskere og andre som arbeider med problemstillingene i dette feltet, bevisst underrapporterer de holdninger og oppfatninger som finnes blant norske muslimer. Denne underrapporteringer er godt ment, men er kanskje å gjøre islam en bjørnetjeneste. I folkedypet i hele den vestlige verden murrer det av innestengt aggresjon overfor islam, [...] Disse stemmene skulle ha blitt debattert i det offentlige rom av muslimer som er mottagelige for kritiske innspill. [...] Muslimene må tillate rom for den individuelle tanken, Descartes' ord: Cogito, ergo sum; jeg tenker derfor er jeg, må ikke føre til en kollektiv utstøtelse av individet. Den nylig avdøde politikeren Samira Munir var et offer for denne kollektive utstøtelsen. Fornyelsen skjer i kraft av ulikheter og da må det finnes et absolutt ytringsrom for ulike tanker og meninger."

 


18.11.2005: Den amerikanske kommentatoren Bruce Bawer bor for tiden i Oslo. Hans kommentarartikkel Not all Muslims want to integrate er omtalt og lenket opp på vår engelske forside. Artikkelen er skrevet på bakgrunn av de siste ukenes opptøyer i Frankrike, og advarer europeiske myndigheter om hva konsekvensene på litt sikt kan bli. Herved anbefalt!

 


14.11.2005: I Frankrike har modellen blitt justert i møte med virkeligheten. Det har i praksis ikke vært mulig å håndtere sosiale problemer som om etnisk bakgrunn ikke skulle eksistere. Av Jan-Paul Brekke, Forsker, Institutt for samfunnsforskning. Les mer i Dagbladet >>>

 


I natt (12.11.2005) ble en politibil påtent av en molotovcocktail i Stockholm sentrum, og det var tre bilbranner i Oslo sentrum.

 


Selvmordsangrepene som verden opplever i dag er andre punkt i al-Qaidas plan om å gjøre store deler av Midtøsten til ett islamistisk rike. Innen 2020 skal planen være i mål. Les mer i Dagsavisen >>>

 


12.11.2005: To uker etter at tre kristne tenåringsjenter ble halshugget på Sulawesi i Indonesia, ble ytterligere to 17 år gamle jenter henrettet tidligere denne uken >>>

 


Lørdag 12. november kl 0805 fokuserte programmet Verdibørsen i NRK P2 bl.a. på Europas demografiske fremtid. Bakgrunnen er opptøyene i Frankrike de siste drøye to ukene, samt den generelle utviklingen ifm innvandring og integrasjon i Europa. Følgende personer er intervjuet:

NB: Programmet vil være tilgjengelig fra nrk.no i ca tre uker fremover.

 


12.11.2005: Ole Jørgen Anfindsen hadde i juni 2005 en artikkel i Klassekampen om den demografiske utviklingen i Europa, og hevdet der bl.a. at "Konsekvensen vil, med mindre vi snart setter på bremsene, sannsynligvis bli en islamsk revolusjon i Europa, slik Iran fikk sin i 1979." (vi minner i den sammenheng om at det også er noe som heter en 'stille revolusjon')

I sin kronikk Hva er galt med islamdebatten? kommenterte Jacob Høigilt denne påstanden slik: "Folk flest, inkludert muslimske innvandrere, har det for bra i Europa til at det kan bli noen revolusjon. Guttegjenger og små grupper av religiøse fundamentalister vil aldri få med seg større grupper på noe slikt."

Vi noterer med interesse at mange kommentatorer i disse dager hevder at situasjonen i Frankrike primært skyldes arbeidsløshet, fattigdom og generelt dårlige kår for de nordafrikanske innvandrerne som nå gjør opprør. Dersom Høigilt har rett, er nevnte forklaring på krisen i Frankrike feilaktig eller i beste fall ufullstendig.

HonestThinking tror imidlertid begge de nevnte synspunktene kommer til kort. Opptøyene i Frankrike skyldes ikke bare fattigdom og arbeidsløshet, og en fremtidig islamsk dominans i Europa vil bli en de facto revolusjon enten muslimske innvandrere har det bra eller dårlig, og enten en slik dominans kommer brått eller gradvis.

Et spørsmål som har gått igjen i media en rekke ganger de siste ukene, er om vi kan få tilsvarende opptøyer i Norge. HonestThinking er enig med dem som sier at noe slikt er usannsynlig på kort sikt. Vi tror likevel oppstanden i Frankrike en forsmak på hva Europa står overfor i kommende år, og vi tror ikke minst Nederland, England og Sverige er å betrakte som tidsinnstilte bomber i denne sammenheng. Dette handler ikke bare om dårlig integrasjonspolitikk. Det handler om at integrasjon er mer eller mindre umulig så lenge den demografiske utviklingen er slik den er. Dersom vår politiske Titanic skal fortsette å holde stø kurs rett frem, da trenger man ikke være profet for å skjønne sånn omtrent hva resultatet vil bli på litt sikt.

Alternativt synspunkt: En artikkel av Olivier Roy, Fransk sosiolog, islamekspert og forfatter, er oversatt til norsk og gjengitt i Dagbladet >>>

 


HonestThinking i Vårt Land

11.11.2005: Norske medier har de siste månedene ved flere anledninger rettet søkelyset mot ytringsfrihetens kår i innvandringspolitiske spørsmål. Og det kan ikke være tvil om at det faktisk er en viss grunn til bekymring på dette området. Problemet ser langt på vei ut til å kunne oppsummeres i ordet dogmatisme. Les vår kronikk om emnet (en forkortet versjon sto på trykk i Vårt Land 08.11.2005).

I ovenstående avsnitt har vi særlig Dagbladets artikkel 07.09.2005 om ytringsfrihet og innvandringsdebatt i tankene. Vår egen erfaring tilsier imidlertid at Dagbladet foreløpig ikke er villig til å ta selvkritikk eller endre praksis på dette området.

Et interessant appropos til dette finnes i Øivind Benestads innlegg i Morgenbladet 11.11.2005, der han påpeker at nøyaktig de samme totalitære eller dogmatiske tendensene gjør seg gjeldende i homo-debatten.

 


HonestThinking i Klassekampen

Simone de Beauvoir er særlig kjent for utsagnet «Man fødes ikke til kvinne, man blir det», og hennes tilhengere hevder gjerne at kjønn kun er en 'sosial konstruksjon'. HonestThinking hadde en kommentar til dette i Klassekampen her forleden >>>

 


HonestThinking anbefaler to artikler fra Vårt Land. Dene ene minner om viktigheten av å ha resepekt for andres tro og hva de oppfatter som hellig og ukrenkelig. I den andre møter vi den koptiske Biskop Thomas og hans tanker om dialog med muslimer i Egypt.

 


Tord Østberg svarer Trond Ali Linstad i artikkelen Monoteister på frierferd, som publiseres direkte her på HonestThinking (11.11.2005).

Trond Ali Linstad, Leder for Urtehagen islamske stiftelse, svarer i morgenbladet 28.10.2005: Det debatteres hvem muslimer kan gifte seg med, nå sist i et innlegg av Tord Østberg under overskriften "Islams ekteskapsregler" (Morgenbladet nr 42/05). Det er et viktig tema, ikke minst for dem det virkelig gjelder, unge mennesker med forskjellig tro, som kan ha blitt glade i hverandre. Dette er mitt syn >>>

I en betimelig kommentar til Abid Q. Rajas kritikk av Human Rights Service (HRS) sin rapport om innvandrergruppers ekteskapspraksis, skriver Øystein Loge at "det er forbudt for muslimer å gifte seg med ikke-muslimer". Dette er ikke en presis gjengivelse av de muslimske ekteskapsreglene, som er relativt entydig beskrevet i Koranen. Fordi regulering av familierelasjoner er viet relativt mye oppmerksomhet i Koranen, har den tradisjonelle familielovgivningen ofte blitt godt bevart ved modernisering av muslimske lovregler. Regler om begrensninger i legitime ekteskapspartnere ser ut til å praktiseres i relativt høy grad, selv i liberale og sekulariserte kretser. Av Tord Østberg, Morgenbladet, 21.10.2005 >>>

 


HonestThinking utfordrer Grete Brochmann

Dr. polit. Grete Brochmann, forskningsleder på området Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner ved Institutt for samfunnsforskning, stilte 09.11.2005 til nettprat på Aftenposten.no. Dessverre rakk hun ikke å gi noe mer enn et helt kort svar på det kanskje mest interessante spørsmålet hun fikk, nemlig følgende:

Dette opprøret vil dessverre befeste inntrykket av at muslimske innvandrere nekter å tilpasse seg, og bruker vold som sitt eneste språk i samfunnsdebatten. Når mulimske ledere så utsteder fatwaer mot volden får man i tillegg inntrykk av at religiøse lover kommer foran verdslige. Integrering er kun mulig om man selv ønsker å integreres, hvorfor greier mange innvandrergrupper dette og andre ikke? Hvorfor bortforklares volden når det er muslimer som står bak? Skylden skyves over på offeret, den samme skammelige teknikk som har vært brukt overfor voldsutsatte kvinner. Jeg frykter at befolkningen vil bli stadig mer negativ til innvandring og vil miste tilliten til politikere og forskere. Resultatet kan bli en uhyggelig framvekst av høyreekstreme grupper og partier. Hvordan skal dere rettferdiggjøre en økende innvandring fra muslimske land ovenfor en stadig mer skeptisk befolkning? Hvorfor kan vi ikke avblåse dette vågale eksperimentet og heller satse på innvandring fra land med innbyggere som erfaringsmessig ønsker å intergreres?
Resignert, Buskerud

HonestThinking inviterer med dette Grete Brochmann til å besvare dette spørsmålet mer inngående her på HonestThinking. Om hun tar imot utfordringen vil vi selvsagt publisere hennes svar uavkortet.

 


06.11.2005: Religionshistoriker Torkel Brekke hadde 29. oktober en artikkel i Aftenposten om Nina Witoszek, som er vinner av årets Fritt Ord-pris, og kåret av Dagbladet til en av "landets ti viktigste intellektuelle". Han mener hun er Norges svar på Oriana Fallaci.

Brekke kritiserer ikke minst Witoszek for hennes støtte til USAs krig i Irak. HonestThinking tror at invasjonen i Irak har vært et stort feilgrep. Den bygget på løgn, og har dessuten vært gjennomført med mangel på respekt for krigens regler. Vi er derfor enige med Brekke i at Witoszeks holdning til dette spørsmålet er verdt å drøfte, uten at vi selv har tenkt å delta i det ordskiftet. Men det er noen andre forhold ved Brekkes artikkel vi ønsker å kommentere.

Brekke skriver: "Fallacis budskap er at muslimene har satt i gang en global hellig krig - jihad - mot Vesten med det formål å erobre verden både åndelig og territorielt, mens Vesten i sin forvirrede toleranse ikke gjør motstand." Brekke mener tydeligvis at dette bare er tull, og han sammenligner det med tanken om en "zionistisk verdenskonspirasjon". Det overrasker oss. Les vår kommentar her >>>

 


06.11.2005: FAFO-forskerne Anne Britt Djuve og Christian Ruge skrev i den norske utgaven av Le Monde diplomatique, juli 2005: "Man skal være ganske paranoid for å tenke seg at en nasjons egenart trues av grupper som utgjør mindre enn en prosent av landets befolkning."

Vi la forøvrig merke til at noen syntes dette var så knakende godt sagt at de (uten kildehenvisning) valgte å sitere det på sin egen hjemmeside.

Vi for vår del lurer på om Djuve og Ruge, eller noen av deres tilhengere, kan fortelle oss hvor lenge det er siden nordafrikanske innvandrere utgjorde en prosent av befolkningen i Frankrike? Spørsmålet er relevant fordi nevnte gruppe i november 2005 har stelt istand det som fortoner seg stadig sterkere som borgerkrigslignende tilstander.

Eller er det slik at norske intellektuelle nå har tenkt å sitte stille til urolighetene i Frankrike forhåpentlig dabber av, for å så fortsette som om ingenting har hendt? Før man så eventuelt tar en ny pause neste gang det blir litt borgerkrigslignende tilstander ett eller annet sted i Europa?

Vi frykter dessverre at det kommer til å bli enda verre enn hva vårt retoriske spørsmål antyder. Vi frykter at intellektuelle både i Norge og Europa, i stedet for å innrømme at deres idéer neppe lar seg gjennomføre i praksis, kommer til å legge skylden på myndighetene, politikerne, politiet og alle andre som etter deres mening ikke har vært flinke nok til å gjøre som de ble fortalt at de skulle. Politisk fundamentalisme har mange fordeler. Ikke minst den at man aldri trenger å innrømme at man har tatt feil.

 


 

De fleste saker som lå på vår norske forside i perioden ultimo september - primo november 2005, finner du her >>>

De fleste saker som lå på vår norske forside tredje kvartal 2005, finner du her >>>

De fleste saker som lå på vår norske forside første halvår 2005, finner du her >>>


 

 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


"Ideen om Norge må dekonstrueres."
Halvor Finess Tretvoll, Samtiden 3/2005.

 

"Kritikk, diskusjon og dissens er det som kan gjøre et samfunn bedre. Skarp debatt gjør at vi kan bryte med konformitet og selvsensur, som det er så mye av i det norske samfunnet"
Knut Olav Åmås, uttalelse til MSE i forbindelse med at han blir debattredaktør i Aftenposten fra nyttår.

 

"Tenkende mennesker spør hvilke faktorer det er som hjelper til med å skape totalitære bevegelser. En av disse faktorene er de intellektuelles forræderi"
Paul Berman, Klassekampen 16.11.2005
(artikkelen er oversatt fra engelsk, og sto opprinnelig i Samtiden 4/2005)

 

"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]"
Anja Bredal, samfunnsforsker, til Klassekampen, 23.07.2005.

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige."
Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.