Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


31.10.2006. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) stanser all pengestøtte til et somalisk ungdomsprosjekt i Oslo etter avsløringer om at pengene ikke er brukt slik det var tiltenkt.

Pengestøtten skulle gå til innvandrerorganisasjoner for å fremme integrering. Men i skjulte opptak som TV 2 viste mandag kveld, sa lederen for det største somaliske prosjektet for ungdom i Oslo, Riyo & Rajo-huset, at «Jeg er imot integrering». Dette melder Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Dette burde egentlig ikke overraske noen. Det har lenge vært klart at vi har store grupper her i landet som forakter Norge og alt vi står for. Disse gruppene ønsker ikke integrering, og det må vi snart ta konsekvensen av, om ikke samfunnet skal rakne.

 


30.10.2006 (oppdatert 31.10.2006). Dommer Knut Erik Strøm ble selv offer for uprovosert vold. Natt til lørdag for to uker siden ble han angrepet og banket opp av tre innvandrere/utlendinger, melder Oslopuls. Strøm uttaler i sakens anledning:

Jeg har heller ikke skiftet syn på rettssikkerhet eller kriminalpolitikk etter dette, og det er bra.

HonestThinking kommenterer: Hvorfor er det bra? Vi har en masse politikere som ser det som en dyd å være i stand til å fastholde en utopisk innvandringspolitikk uansett hvilke fakta som tilsier at et av historiens største eksperimenter er i ferd med å slå feil. Jo sterkere man er i troen, jo lengre man er villig til å strekke seg i virkelighetesfornektelse, jo bedre. Og nå altså også en dommer som tenker på samme måten. Vi kan ikke skjønne at dette er bra i det hele tatt.

Nå vil noen kanskje innvende at man ikke bør utforme politikk basert på enkelthendelser. Greit. Men dette er ikke bare en enkelthendelse. Dette føyer seg inn i et mønster, og forteller oss noe om hva vi har i vente.

 


Debatt om hitling i Klassekampen

28.10.2006 (30.10.2006: tilføyd lenke til Sultans innlegg). Statsviter Shoaib Sultan har i dag et innlegg i Klassekampen (side 29) der han tar opp tråden fra vår debatt med Walid al-Kubaisi. Bakgrunnen er i korte trekk som følger.

Lørdag 30. september hadde Walid al-Kubaisi en helsides artikkel i Klassekampen (ikke tilgjengelig på nettet) der han blant annet gikk svært hardt ut mot HonestThinking og dets redaktører. Vårt svar sto på trykk i Klassekampen 7. oktober.

Deretter svarte al-Kubaisi på dette med å bruke enda sterkere ord i Kk 14. oktober:

Hva med nettredaktør for HonestThinking.org, Ole Jørgen Anfindsen, med sine mange nett- og avisinnlegg? Jeg velger å utrykke det så sterkt: Hitlers skygge hviler tungt på Anfindsens budskap. […] Hva er forskjellen mellom Anfindsens budskap og Hitlers?

Vårt tilsvar kom i form av en kronikk 18. oktober. Dessverre har al-Kubaisi vært sykemeldt på grunn av hjerteproblemer mesteparten av tiden siden da (vi har jevnlig kontakt med ham og er glad for at han nå er bedre; se forøvrig portrettintervju i Kk i dag, side 20), så noe nytt tilsvar fra ham er ennå ikke kommet.

Men Sultan tar altså opp tråden i dag, og skriver blant annet følgende:

[D]et er noe nesten tragikomisk over dem som blir såret og indignert over det de opplever som å være personangrep fra al-Kubaisi, når de samme kreftene for kort tid tilbake applauderte al-Kubaisi for nøyaktig den samme typen kritikk mot muslimer. Det er faktisk et interessant trekk med ekstreme grupperinger på begge sidene. Andre kan gjerne krenkes og kritiseres, men ikke en selv. Mye kunne vært unngått om disse bare fulgte den gylne regel. [...]

Jeg undres imidlertid over hvorfor Anfindsen reagerer så sterkt; kan al-Kubaisi ha truffet en nerve? Jeg ser også at Anfindsen ikke tilbakeviser noe av det al-Kubaisi sier, men heller nøyer seg med å være sjokkert. Er det ikke slik at Anfindsen faktisk ser etnisitet som det faktiske problemet i Europa? Det håper jeg i tilfelle han retter opp, for det er inntrykket jeg tror de fleste som har fulgt debatten vil sitte med. [...]

Hvordan passer så en person som Anfindsen i forhold til denne «brune» og grumsete understrømmen av samfunnsdebatten? Jeg tror at han ærlig og oppriktig misliker det som kommer fra dette segmentet av debatten, men det hindrer ikke det faktum at han fronter mye av dette og på mange måter da blir et sivilisert og akademisk alibi. Det betyr at Anfindsen ikke er en del av denne understrømmen, men at han like fullt gir næring til disse kreftene.

At han kanskje ikke gjør det bevisst, hindrer ikke det faktum at han blir en apologet for tvilsomme krefter. Når man kontinuerlig stiller spørsmål ved muslimers ærlige hensikter, bør man ikke sjokkeres når ens argumenter brukes for å stemple alle muslimer som løgnere.

Når man så kontinuerlig fremstiller en økende muslimsk befolkning som en sikkerhetstrussel, er ikke steget langt fra å forstå det slik at enhver muslim, også det ufødte barn i mors mave, er en trussel. Anfindsen vil nok ta sterk avstand fra voldsbruk og trusler mot muslimer, men det forhindrer ikke at hans argumentasjon i sin ytterste konsekvens faktisk rettferdiggjør vold mot muslimer.

Vi tar sikte på å svare Sultan i Klassekampen.

 


27.10.2006 (oppdatert 28.10.2006). Det er i dag ett år siden opptøyene i forstedene til Paris brøt ut, og situasjonen er på ny spent. Det er fare for nye opptøyer i natt og til helgen.

Siden søndag har minst fem busser blitt angrepet i de fattige boligområdene, og politiet frykter mer uro i dagene som kommer. 4 000 politifolk ble sendt til Paris-forsteder - på årsdagen for de blodige opptøyene i fjor, melder Aftenposten.

Kastet ut passasjerene og tente på, melder Dagbladet. Noen av bussepisodene den siste tiden har vært mer alvorlige enn andre. I en av bussene måtte en passasjer knuse en rute for å redde seg ut fra flammene, og i et annet tilfelle fikk sjåføren en pistol mot tinningen før 'ungdommene' kapret bussen, kjørte av gårde, og litt senere satte fyr på den.

 


27.10.2006. Den 18. oktober (se lenger ned på siden) skrev vi om en usedvanlig stygg voldssak som har vært slått stort opp i VG. I samme avis er det senere kommet frem at minst ett av voldsofrene sliter med alvorlige ettervirkninger; han vil neppe noen gang kunne komme i arbeid igjen.

VG har også kunnet fortelle at en av gjerningsmennene som den aktuelle natten moret seg med å sparke og slå tilfeldige ofre helseløse, og det på en så brutal måte at det lett kunne endt med døden, kort tid i forveien hadde blitt funnet skyldig i deltagelse i gjengvoldtekt.

HonestThinking kommenterer: Det er vel og bra at "de to meddommerne [valgte] å utfordre systemet ved å sørge for straffer på henholdsvis fem og fire års fengsel" for de to gjerningsmennene (ifølge VG), men man sitter likevel igjen med noen meget ubehagelige spørsmål her.

Er det virkelig meningen at disse to voldsmennene nok engang skal slippes løs på det norske samfunnet om fire-fem år, sannsynligvis enda tidligere? Svar: Ja, så vidt vi har forstått, så er det akkurat det som er planen.

Grunnen til dette er at vi i Norge, i likhet med mange andre land, er opptatt av å straffe folk som har gjort noe galt. Når de så har sonet sin straff, får de en ny sjangse. I utgangspunktet er det et prinsipp vi har stor sans for. Det bør være mulig å gjøre opp for seg, og så få lov å begynne på nytt.

Det er bare det at det finnes en del mennesker som alldeles ikke har noe ønske om å gjøre opp for seg, for så å begynne et nytt og bedre liv. De ønsker bare å begynne på nytt, i betydningen fortsette der de slapp. Om de to aktuelle gjerningsmennene hører hjemme i sistnevnte kategori, vet ikke vi. Men når man får øye på en person på andre siden av gaten (eller tilsvarende), og så løper etter vedkommende fordi man ønsker å utøve vold, da er det tydelig at vi har med mennesker å gjøre som virkelig er farlige.

Hva er sannsynligheten for at disse personene oppfører seg ordentlig etter noen år bak murene? 99%? Neppe. Hva med 90 eller 50%? Vi tviler. Hva med 10%? Vi føler oss alledels ikke trygge.

Men la oss nå legge godviljen til, og anta at det kun er 10% sannsynlighet for at disse voldsmennene går amok nok en gang, og ødelegger livet til flere mennesker. Hvorfor skal vi ta sjangsen på å la slike folk få påføre nye ofre og pårørende mer lidelse og fortvilelse?

Disse voldmennene har vist at de ikke er i stand til å fungere i samfunnet. De ble ikke utsatt for noen provokasjon, de fikk ikke engang (så vidt vi har fått med oss) det mye omtalte blikket som de fleste av oss har skjønt at vi for all del ikke må sende til visse typer mennesker vi møter på gaten. Voldsmennene var bare ute etter å utøve sin brutalitet og ondskap, og lykkes til fulle med det. Bortsett fra at de altså ble tatt.

Hadde det ikke vært på sin plass om samfunnet sa at beklager, men du har fått din sjangse og misbrukt den, du får ikke flere; vi skal sørge for at du ikke får anledning til å ødelegge flere uskyldige menneskers liv?

Vi synes allerede vi hører protestene fra hylekoret, men det finnes flere måter å sørge for dette på. Hva er egentlig det etiske fundamentet for å den rettstenkningen vi holder oss med på dette området? Hvorfor er vi bare opptatt av straff? Hvorfor teller ikke samfunnets behov for beskyttelse mot voldsmenn tyngre enn hva tilfellet faktisk er?

 


27.10.2006. Venstresida og antirasister må engasjere seg i nettdebatter om innvandring, så ikke nettet blir en boltreplass for høyrekrefter og rasister, sier Mina Hauge Nærland, journalist i Dagbladet.no, til Klassekampen.

HonestThinking kommenterer: Vi tror Mina Hauge Nærland denne gangen bommer en smule. Grunnen til at folk som slår seg på brystet med at de hører hjemme på venstresida eller er antirasister, ikke gjør seg mer gjeldende på nettet enn hva tilfellet faktisk er, er neppe den at de er for late, ikke gidder eller ikke ser betydningen av å delta i debatten. Vi tror grunnen er meget enkel: Når det gjelder forsvar for fortsatt masseinnvandring har de ikke stort annet å komme med enn sinnelagsetikk, moralisme og politisk korrekt svada.

Virkelighetens terreng stemmer stadig dårligere med innvandringsutopistenes kart, og de vil møte tøff motstand på enhver arena der de tilvante sensurmekanismene ikke gjør seg gjeldende. De kan bare vinne debatter der det konkurreres på ulike vilkår.

Innvandringsskeptikere trenger ikke gjøre stort annet enn å peke på en usannsynlig lang rekke av faktiske forhold over hele den vestlige verden som viser at det multikulturelle eksperimentet er i ferd med å bli en katastrofe. Hva i all verden mener Mina Hauge Nærland at folk med den arrogante, nedlatende og bedrevitende merkelappen 'antirasister' skal gjøre med det?

 


26.10.2006. Den tyske forfatteren Henryk M. Broder sa 12. oktober til den nederlandske avisen De Volkskrant at unge europeere som elsker frihet, bør emigrere. Han mener løpet er kjørt, og at det Europa vi kjenner, vil være borte innen 20 år. Dette melder The Brussels Journal.

HonestThinking kommenterer: Vi anbefaler våre lesere, og ikke minst de av dere som er politikere, forskere og mediefolk, å la dette synke inn. Alle som følger med, har lenge visst at nederlenderne er begynt å flykte fra det som en gang var deres land. Nå viser det seg at også mange tyskere flykter.

For Tysklands vedkommende ble 2004 det første året i nyere historie da flere mennesker utvandret (145 000) enn de som innvandret (128 000), og trenden holdt seg i hvert fall første halvår 2005. De fleste som utvandrer, reiser til USA. At 145 000 mennesker forlater et så stort land som Tyskland, er ikke nødvendigvis så dramatisk, de har tross alt 82 millioner å ta av. Men dersom denne trenden skulle holde seg, og kanskje også vise seg å være selvforsterkende, hvilket den nok vil bli om ikke utviklingen snart snur, da vil dette om ikke så alt for mange år bety katastrofe for Tyskland.

For Nederland er situasjonen mye verre. Landet har bare 16 millioner innbyggere, men i 2004 valgte 110 235 av dem (de fleste er etniske nederlendere) å utvandre, mens 94 019 (de fleste av disse er ikke-vestlige) innvandret. Hvor mange år kan denne utviklingen fortsette før det nederlandske samfunnet kollapser? Fem år? Ti år? Femten år? Hvem vet.

Det som er nytt i og med ovenstående (så langt vi kjenner til), er at noen nå går offentlig ut og sier at det bare er å gi opp først som sist. Implisitt i dette ligger en resignasjon i forhold til politikerne, forskerne og mediene. Henryk M. Broder er tydeligvis kommet til den konklusjon at de som forvalter vår skjebne, kommer til å insistere på at deres politiske Titanic skal fortsette å holde stø kurs fremover, og da er det like greit å gå i livbåtene med en gang. Løpet er uansett kjørt, og europeere er for opptatt av karriere og materielle goder til å kjempe for sin frihet og sitt demokrati. Dessuten finnes det svært sterke krefter som vil gjøre alt som er mulig for å hindre at kampen i det hele tatt kommer ordentlig i gang.

Vi håper Henryk M. Broder tar feil, men det begynner å haste noe alldeles grusomt dersom vi skal unngå at stadig flere land, inkludert Norge, kommer inn i samme onde sirkel som Tyskland og Nederland.

 


26.10.2006. I debatten om å innføre aldersgrense ved henteekteskap råder det stor usikkerhet om en slik regel virkelig vil bidra til å hindre tvangsekteskap. Vi anbefaler Bjørgulv Braanens lederartikkel i Klassekampen i dag.

 


25.10.2006. Nyhetsbildet avspeiler at én gruppe krever betydelig mer oppmerksomhet enn andre grupper. Handler det om overgrep i familien, kriminalitet, krav om sentral innflytelse på norsk politikk og religiøst begrunnede særkrav, utpeker dessverre den muslimske befolkningen på knapt 2,5 prosent seg. Innvandringen fra den muslimske verden er beviselig ikke uten skyggesider. Særlig to forhold ligger til grunn for dette: underskudd på kritisk fornuft og kvinneundertrykking. Dette hevder Hege Storhaug i dagens kronikk i VG.

 


25.10.2006. Venstresida hindrer en viktig demokratisk prosess når de ikke vil snakke om innvandring, sier VG-kommentator Elisabeth Skarsbøen Moen. Hun mener Arbeiderpartiet og SV må føre en mer restriktiv innvandringspolitikk. Les mer i Klassekampen.

 


22.10.2006 Det har de siste ukene vært debatt i Dagbladet mellom Thomas Hylland Eriksen og Halvor Finess Tretvoll på den ene siden, og en av redaktørene for HonestThinking på den andre.

I sitt innlegg 28/9 påsto Eriksen og Tretvoll blant annet at for HonestThinking

er det "åpenbart ikke «relevante data» at en belgisk høyreekstremist i våres skjøt og drepte en svart barnepike og toåringen hun passet på".

HonestThinking kommenterer: Dette er en uhyre sterk påstand. Det er en klar antydning om at vi ikke anerkjenner den svarte barnepiken som et menneske på lik linje med for eksempel nordmenn eller belgiere. Med andre ord så er dette en påstand fra Eriksen og Tretvoll om at vi ikke anerkjenner hennes menneskeverd. Påstanden er imidlertid like falsk som den er alvorlig.

I vårt tilsvar 15/10 påpekte vi at dette var feil, i det vi ganske enkelt opplyste om at vi hadde slått opp denne saken på våre nettsider 13. mai 2006. Det er altså ingen tvil om hva som er fakta i dette spørsmålet: Vi slo opp saken straks vi fikk kjennskap til den, og vi omtalte hendelsen ved sitt rette navn, nemlig rasisme.

Nåvel, alle kan ta feil, ikke minst når det gjelder hva som finnes tilgjengelig på nettet eller ikke (noe vi selv har gjort visse erfaringer med). Det er slik sett forståelig at de to debattantene kom i skade for å bomme.

Det som er hovedproblemet i denne saken er altså ikke at Eriksen og Tretvoll dummet seg ut. Det som er hovedproblemet er at de nekter å innrømme feilen og trekke tilbake den svært alvorlige anklagen som lå implisitt i deres opprinnelige påstand.

I sitt svar til oss 18/10 sier de to ikke ett ord om saken. Tvert imot, så føler de seg berettiget til å fortsette å hetse oss. De har heller ikke kontaktet oss via telefon, sms eller epost for å beklage sitt overtramt.

Vi mener dette er arrogant og at det avslører en skremmende mangel på ærlighet, ydmykhet, folkeskikk og anstendighet fra deres side.

 


22.10.2006. NUPI-forsker Henrik Thune viderefører debatten om nykonservativisme i Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Det er litt utrolig at Thune kan tillate seg å bruke så mye spalteplass på koselig pludring som det han her gjør, uten at debattredaksjonen i Dagbladet forlanger innlegget forkortet. -- Media har sine favoritter! -- Likefullt, når man skreller vekk dødkjøttet, har Thune her levert en meget interessant artikkel. Vi leser tre teser ut av hans budskap (våre parafraser):

 1. Norge og enkelte andre land i Europa gjennomlever for tiden en samfunnsklimatisk endring med hensyn til hvordan vi i Vesten opplever vår egen posisjon i verden. En ny politisk vekkelse som målbærer et bombastisk og lite ydmykt forsvar for vestlige verdier, er i emning. Denne bevegelsen/strømningen går inn for en slags global eksport av egen samfunnsform, og et verdipolitisk selvforsvar. Denne bevegelsen/strømningen kan vi kalle nykonservativ.
 2. Denne bevegelsen/strømningen (hva enten den bør hete nykonservativ eller noe annet) er ikke hva norsk og global politikk har mest behov for i årene som kommer.
 3. Vi er i ferd med å tre inne i en mer tilspisset og truende tid knyttet til religiøs og kulturell sameksistens -- her i Norge, innenfor den muslimske verden, og mellom vesten og deler av Midtøsten.

Når det gjelder tese 1 har vi først of fremst dette å si: Her tror vi Thune har helt rett; en politisk vekkelse av dette slaget går nå over Norge og store deler av Europa.

Når det gjelder tese 2 vil hevde, så nennsomt og tilbakelent det lar seg gjøre: Her tror vi Thune tar feil; det er nemlig akkurat en slik politisk vekkelse Norge og Europa trenger. (Dette betyr imidlertid ikke, slik Thune forsøker å skremme med, at denne bevegelsen kjennetegnes ved å være skråsikker, barsk og bombastisk, heller ikke at den tar til orde for å kaste vrak på Vestens tradisjon for kritisk selvrefleksjon -- tvert imot, kritisk refleksjon på eget verdigrunnlag er i seg selv en svært verdifull del av vår vestlige kulturarv, og på visse områder trenger vi ganske bestemt mer av dette, ikke mindre).

Når det gjelder tese 3 er vi overbeviste: Også her har Thune helt rett!

Det er i det store og det hele vanskelig å forstå hvordan Thune kan fastholde både tese 2 og 3 samtidig. For dersom Vesten og den muslimske verden er i ferd med å tre inn i en mer tilspisset og truende tid knyttet til religiøs og kulturell sameksistens, hva er da alternativet til å motstå presset fra det politiske islam? Tror Thune virkelig at problemene knyttet til islamisme vil gå over av seg selv hvis vi bare lar være å snakke om dem?

NB! Som et lite appropos til hele debatten vil vi understreke, så lindt og nennsomt vi bare kan, at vi stiller oss uforstående til Thunes påstand om at de er de såkalt nykonservative (f.eks. Storhaug, Witoszek, Åmås) som sørger for at den offentlige debatten forherdes, blir ilter, skråsikker, overspent, hardhendt, tøff, enøyd agiterende, konfronterende og insisterende. Etter hva vi erfarer er det helt andre aktører og grupperinger som tyr til slike virkemidler i offentlige debattsituasjoner, bl.a. en viss professor som Thune nylig karakteriserte som "dannet".

 


22.10.2006. I sin spalte i VGs lørdagsbilag hadde Anders Giæver i går noen betraktninger om dette at en del debatter har det med å degenerere til et punkt der noen finner det opportunt å sammenligne eller assosiere sin meningsmotstander med Hitler. Dels synes vi det er en viss trøst i å tenke på at vi ikke er de eneste som er blitt utsatt for dette den siste tiden, dels synes vi det er bra at noen retter søkelyset på fenomenet.

 


20.10.2006 (oppdatert 21.10.2006). Thomas Hylland Eriksen og Halvor Finess Tretvoll kom 18/10 med en sluttreplikk i den debatten som har pågått i Dagbladet de siste ukene. Deres hovedpoeng er denne gang

at samfunnsvitenskapen ikke er i stand til å forutsi samfunnsutviklingen. I beste fall deltar samfunnsforskere i scenariebygging, hvor flere alternativer presenteres.

HonestThinking kommenterer: Dette er en sannhet med store modifikasjoner, og når man ser konteksten påstanden fremmes i, er det ikke så langt unna å kunne kalles løgn. Fra et faglig synspunkt er det så svakt at det nesten ikke er til å tro. Selvsagt er samfunnsvitenskapene ikke i stand til å komme med like presise forutsigelser som naturvitenskapene. Men selvsagt kan samfunnsvitenskapene komme med visse typer forutsigelser likevel.

En sak er at Finess Tretvoll er villig til å stille seg bak et argumentasjonsmessig stunt som dette. Det er så å si hans jobb å fremme visse typer politiske synspunkter (han er knyttet til Ny Tid), og da er det mange som mener det må være lov å bruke propaganda, hersketeknikker og smarte triks.

Men når en professor fra Universitetet i Oslo gjør det samme, da begynner det å nærme seg en skandale. Det forplikter å fremstå i offentligheten som professor, (første)amanuensis eller forsker. Folk med slike titler er forpliktet på vanlig forskningsetikk, og man må kunne forvente av dem at de behersker elementær vitenskapsteori (se kort forklaring av begrepet på norsk).

Hylland Eriksen har nå trådt over en grense for hva en professor kan gjøre uten at det bør få konsekvenser. Han har med fullt overlegg fremmet en påstand han vet er misvisende, i den hensikt å vri seg unna et ubehagelig spørsmål.

Og Hylland Eriksen er ikke noen hvem som helst i norsk offentlighet. Da Dagbladet for snart to år siden skulle kåre norges ti viktigste intellektuelle, var det flere som på forhånd mente at Hylland Eriksen var selvskreven, noe de fikk rett i. Han er en svært mye brukt kilde i media. Hans lærebøker er pensum på universiteter og høyskoler. Han har faktisk vært en av de viktigste premissleverandørene for vår feilslåtte integrerings- og innvandringspolitikk.

Hylland Eriksen har allerede mye å svare for, og anomaliene som tilsier at hans verdenssyn har fint lite med virkeligheten å gjøre, hoper seg opp for hver måned som går. Han må være er temmelig desperat når han er villig til å bruke et "argument" av ovenstående kaliber.

Vi sendte selvsagt Dagbladet omgående en replikk til de to kosmopolittene, men avisens debattredaksjon bestemte seg dessverre for å sette strek. Det var trist, for denne replikken innehold noen problemstillinger de to kamikazepilotene ikke burde bli skjermet fra:

[...] la oss se på noen mer jordnære problemstillinger. Utallige skoler over hele Europa opplever økende lærings- og disiplinproblemer. Gjengvoldtekter, vold, ran og mord øker i en rekke europeiske storbyer. Stadig flere europeere blir i praksis fordrevet fra sine boområder av ikke-vestlige innvandrere. Er de nevnte fenomenene (og utallige andre) bare forbigående problemer, eller er dette symptomer på at noe er i ferd med å gå alvorlige galt?

Ikke bare er det mulig å besvare slike spørsmål, det bør også være en moralsk plikt å gjøre det. Å nekte å svare på denne type spørsmål, er det samme som å innrømme at politikerne og deres samfunnsvitenskapelige premissleverandører ikke har peiling på hva de holder på med, og at det multikulturelle prosjektet er ren gambling.

Vårt svar til Hylland Eriksen og Finess Tretvoll finnes her. Forøvrig synes vi document.no har en interessant kommentar til den debatteknikken de to gjør bruk av.

 


20.10.2006. Steinar Lem fra Framtiden i våre hender har en kronikk til ettertanke i gårsdagens Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Én ting er at Lems overordnede anliggende, venstresidens bidrag til og kamp for et uansvarlig og dekadent materielt overforbruk, er svært så aktuelt (om enn vanskelig å øyne noen løsning på). Et annet poeng vi særlig fester oss ved, er Lems oppfatning av hvordan venstresidens solidaritet formuleres gjennom et knippe såkalte meningsknuter. Slik vi forstår Lem, er meningsknuter her å forstå som udiskutable dogmer, ureflekterte doxai, som definerer venstresidens trosfelleskap og som avgrenser "hva det er lov å mene" innenfor felleskapet. Lem sammenfatter følgende meningsknuter som trosdefinerende for venstresiden:

 • Det vil en utmerket dag innføres et globalt, rettferdig økonomisk system, uten at det går nevneverdig utover levestandardveksten til vestlige fagorganiserte. Lønnskampen bringer systemskiftet nærmere.
 • USAs og Israels militære maktbruk er mer opprørende enn annen vold. Overklassen i u-land bør skånes for kritikk.
 • Terrorisme skyldes fattigdom som igjen skyldes Vesten. De fleste sivile tiltak mot terror er alvorligere enn terroren selv.
 • Norge og Vesten tar imot for få flyktninger og asylsøkere - selv om de kommer til land med mye rasisme. Bare hvite er rasister.
 • Islam er en mangfoldig og tolerant religion, som like fullt - eller derfor - ikke skal kritiseres. Kristendommen skal kritiseres.

Her synes vi Lem treffer spiker'n på hodet! Den som følger det norske offentlige ordskifte, vil tidsnok erfare hvordan nettopp disse meningsknutene fungerer som markører for hva "man" får mene, hvem "man" bør holde seg på lag med, og hva "man" synes om ditt og datt -- uten videre argumentasjon. Som Lem formulerer det:

Disse meningsknutene er diskutable, eller rettere sagt, slett ikke: Med en emosjonell intensitet som er omvendt proporsjonal med min rekkefølge, definerer de menneskelig anstendighet, og det langt inn i Kristelig Folkeparti.

 


19.10.2006 (oppdatert 20.10.2006). Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS, blir heftig debattert om dagen (primært pga hennes nye bok). I Dagbladet for et par dager siden svarer hun på noen av kritikken. Hun skriver blant annet:

For hvis svaret er at [Karin] Yrvin fremdeles ikke har forstått at den multikulturelle ideologien er jenter og kvinners verste fiende i vår tid, og islamistenes beste venn, da er det faktisk ikke mye å hente - heller ikke hos sosialdemokratene på «høyrefløyen» i Ap.

Storhaugs høyrepopulisme, er overskriften på Yrvins tilsvar.

 


19.10.2006. Hans Rustad, redaktør for document.no, hadde for et par dager siden et innlegg i Dagbladet der han tar utgangspunkt i Henrik Thunes artikkel om nykonservatisme i samme avis. Rustad skriver blant annet følgende:

DET VIRKER som det er legitim islam-kritikk Thune har problemer med. Hylland Eriksen etterlyser vestlig selvkritikk. Den skal vi utøve. At nigerianske Eugene Ejike Obiora døde som følge av kontakt med politiet i Trondheim er meget alvorlig. Men når Hylland Eriksen mener at drapet på Theo van Gogh ikke hadde noe med islam å gjøre, ramler han selv i grøfta.

Vestlig selvkritikk gjelder to ting: Fakta og holdninger. Historisk har vi kulegravet vår egen mørke historie grundig. Europa har tatt inn over seg sine forbrytelser. Men europeere skal vel ikke bli masochister av den grunn, eller mener Thune/Hylland Eriksen at vi går rundt med en latent herrefolksmentalitet?

Understrømmene i folket tolker jeg stikk motsatt: Som at folk synes toleransen overfor intoleransen har gått for langt. Men at politikerne har problemer med å ta seg inn. Hvordan man tolker avhenger av ens politiske ståsted. Der Thune og Hylland Eriksen ser grums, ser jeg tegn til oppvåkning.

 


Norsk sosiologforening, Østlandsavdelingen, inviterer til åpen debatt.

Torsdag 19. oktober 2006: Hva er galt med debatten om det flerkulturelle Norge? Tid og sted: Dattera til Hagen, Grønland 10 (samme gate som Asylet), fra kl 1900 til ca kl 21.

Noen hevder at debatten om det flerkulturelle Norge er for polarisert til at den kan være konstruktiv. Andre mener den er kvalt av politisk korrekthet. Er problemet at etnisk norske forskere og synsere dominerer debatten, og ikke slipper til minoritetsstemmer, eller er minoritetene selv skyld i sitt fravær? Har venstresida sveket sine idealer om frihet og likestilling, eller er hovedproblemet stigmatisering av enkelte minoritetsgrupper? Ved å invitere sentrale aktører i den offentlige debatten, ønsker vi å diskutere hvordan vi kan ha en fruktbar debatt om innvandring og det flerkulturelle Norge. Hvilke utfordringer står vi som sosiologer og samfunnsdebattanter overfor, og hvordan kan vi møte dem?

Invitasjonen gir følgende presentasjon av debattdeltagerne (forenklet her hva angår oss selv):

 • Anja Bredal er dr. polit. i sosiologi og er nå forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning etter å ha jobbet ved Institutt for samfunnsforskning i flere år. Bredal har blant annet skrevet om arrangerte ekteskap og tvangsekteskap.
 • Bjørgulv Braanen er ansvarlig redaktør i Klassekampen. Han fikk i år Fritt Ords Pris for sitt «fremragende bidrag til seriøs politisk journalistikk». Han har den siste tiden vært aktiv i debatten om henteekteskap og i striden rundt karikaturtegningene (se forøvrig hans lederartikkel fra fredag 13. oktober).
 • Gülay Kutal er leder for Etnisk likestillingsutvalg i SV og sitter også i landsstyret i samme parti. Hun er utdannet informatiker og arbeider som oversetter. Hun har engasjert seg i debatter om politisk islam, orientalisme og islamske kvinner. Kutal har bl.a. oversatt Jostein Gaarders ”Sofies verden” til tyrkisk.
 • Ole Jørgen Anfindsen, redaktør HonestThinking.

Ingrid Wergeland er ordstyrer for debatten. Hun er masterstudent i sosiologi og journalist i Fett. Hun jobbet tidligere i NRK P2.

Møtet er åpent for alle interesserte.

 


Les vårt svar til Walid al-Kubaisi, og se flere nye saker lenger ned på siden.

 


18.10.2006. Walid al-Kubaisi svarte i Klassekampen 14/10 på vårt forrige innlegg om etnisitet og humanisme. Det er forståelig at al-Kubaisi synes spørsmål om etnisitet er vanskelige, det synes også vi. Men vi er skuffet, opprørt og sjokkert over at han blant annet skriver følgende:

Hva med nettredaktør for HonestThinking.org, Ole Jørgen Anfindsen, med sine mange nett- og avisinnlegg? Jeg velger å utrykke det så sterkt: Hitlers skygge hviler tungt på Anfindsens budskap. […] Hva er forskjellen mellom Anfindsens budskap og Hitlers?

HonestThinking kommenterer: Her har al-Kubaisi etter vår mening trådt over en grense hva angår saklig og anstendig debatt, og det er kanskje på tide at man spør seg hva årsaken er til at vi har fått et debattklima her i landet som er slik at noen mener de kan skåre poeng ved å skrive noe slikt som dette.

Vår tilsvar sto på trykk i Klassekampen i dag (side 13), og avsluttes slik:

Dersom vår nye statsstipendiat ønsker å beholde sin tyngde som samfunnsdebattant, bør han enten dokumentere at det er grunnlag for de uhyrlige påstandene han har fremmet, eller så bør han trekke dem tilbake.

 


Bilde fra overvåkingskamera

18.10.2006. To ganger på 45 minutter skambanket kameratene vilt fremmede på åpen gate - før de forlot åstedene i strålende humør, melder VG.

HonestThinking kommenterer: Media har tilsynelatende blitt mer tilbakeholdne med å fortelle om ofre og/eller gjernngsmenn er innvandrere eller etnisk norske når det rapporteres fra slike og andre alvorlige saker. Dersom dette inntrykket stemmer, mener vi det er uheldig. Vi mener at hovedregelen burde være at slik informasjon tas med, av den enkle grunn at det er relevant for å forstå i hvilken grad det multikulturelle prosjektet lykkes eller mislykkes.

Dessuten er det faktisk slik at ærlighet varer lengst, og åpenhet er med på å forebygge rasisme.

Dersom denne saken dreier seg om to nordmenn som har banket opp utlendinger så bør dette bli avslørt uten noe om og men (og det tipper vi også at hadde blitt gjort, dersom det var dette som var saken).

Dersom det er nordmenn som banker opp andre nordmenn, så bør det også nevnes, så blir ingen minoritetsgrupper stigmatisert på urettferdig vis.

Men dersom det er innvandrere som oppfører seg slik som ovenstående bilde viser (enten mot sine egne, mot andre innvandrergrupper eller mot nordmenn), da trenger vi å vite det, og da bør vi forsøke å forstå hva det er som er i ferd med å skje i samfunnet.

Slik saken er blitt presentert hittil, blir det opp til folk flest å tippe hva som har skjedd. Vi er ikke overbevist om at det er bra.

 


18.10.2006. Thomas Hylland Eriksen og Halvor Finess Tretvoll kommer i dag med det de kaller en sluttreplikk til oss. Deres hovedpoeng er ”at samfunnsvitenskapen ikke er i stand til å forutsi samfunnsutviklingen. I beste fall deltar samfunnsforskere i scenariebygging, hvor flere alternativer presenteres”. Les deres replikk i Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Vårt tilsvar vil bli sendt Dagbladets debattredaksjon i kveld eller i morgen tidlig, men Eriksen og Tretvoll kan jo allerede nå fundere litt over om de tror det er mulig å komme med noen forutsigelser om utviklingen i Tyrkia fremover (se sak nedenfor).

 


18.10.2006. Tyrkisk ungdom vender seg mot radikal islam, melder Expatica, og henviser til en rapport fra "the national anti-terrorism co-ordination office NCTb" om tyrkisk ungdom i Nederland.

HonestThinking kommenterer: Thomas Hylland Eriksen og Halvor Finess Tretvoll kommer i Dagbladet i dag med uttalelser som går langt i retning av å antyde at det ikke er mulig å spå om samfunnsutviklingen.

Vi mistenker at de to kanskje ikke har tenkt helt igjennom konsekvensene av det de her sier, men det skal vi komme tilbake til. Vi nøyer oss her og nå med å komme med to konkrete forutsigelser:

 • Dette blir ikke siste gangen vi hører om radikalisering av tyrkiske eller andre innvandrergrupper i Europa.
 • Fra og med den dagen det eventuelt blir klart at Tyrkia får bli medlem av EU, vil vi se at ulike typer islamisme får vind i seilene blant tyrkere. Ikke bare i Europa (slik NCTb rapporterer om), men kanskje enda mer i Tyrkia.

Kanskje Eriksen og Tretvoll er enige i denne siste vurderingen (den første kan de knapt være uenig i, eller hva?), eller kanskje de mener at vi tar feil; vi hører gjerne fra dem om saken. Men mest sannsynlig ønsker de to å mene minst mulig om dette spørsmålet, hvilket i så fall er en meget interessant observasjon.

 


18.10.2006. Europa er i ferd med å bli til Eurabia, hevder islamkritiske røster. Forfatteren Bat Ye'or har vakt oppmerksomhet med en bok om den arabiske erobring av Europa hun frykter. Dette melder avisen som fortløpende vurderer når tiden er inne til å skifte navn, nemlig Vårt Land.

HonestThinking kommenterer: En av dem som intervjues, er Walid al-Kubaisi. Nå har han allerede overrasket oss flere ganger de siste ukene, men det gjør han jammen her også. I Agderposten 5. oktober advarer han sterkt mot islamister som i sine bøker og skrifter hevder at

”Allah lovet oss å erobre Europa”, de sier rett ut at ”islam er den eneste løsning for det europeiske samfunnets krise som er i moralsk oppløsning, som lider av Aids, utroskap, alkohol og narkotika”.

Men mindre enn to uker sener sier han til Vårt Land at han mener Bat Ye'or "er på viddene" med sine tanker om "Eurabia og dhimmisering". Han mener formodentlig at hans egne advarsler om at islamistene jobber målbevisst for å få kontroll over Europa, er mer nyanserte enn de som kommer fra Ye'or, men det er ikke helt lett å se forskjellen.

 


17.10.2006. Den britiske, konservative politikeren David Davis advarer i en kommentar i avisen Sunday Telegraph (15/10) mot at "stengte samfunn" er i ferd med å bli etablert i Storbritannia. Han skriver også at religiøse forskjeller holder på å ødelegge grunnleggende verdier som ytringsfriheten. Også mange andre ledende skikkelser i den britiske offentligheten uttrykker bekymring over at enheten i det britiske samfunn oppløses. Les mer i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: For liberalere som mener at prinsippet om fri flyt av mennesker er viktigere enn stabile og fredelige rettssamfunn, er oppløsningen av det sivile samfunn, lov og orden simpelthen nødvendige konsekvenser av det å være konsekvent. Så mye for idéenes forrang i politikken!

 


Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.


 

 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Danmark og Holland var inntil nylig kjent som de mest progressive og liberale landene i Europa. Karnevalet er definitivt over begge steder."

Kommentator Morten A. Strøksnes i Stavanger Aftenblad 14.10.2006 i anmeldelsen av Hege Storhaugs bok Men størst av alt er friheten

 

"Jeg husker fremdeles at det som drev meg til å fortsette å kritisere islam, er et mareritt om Norges framtid som jeg så i horisonten. Dette så jeg etter å ha lest den internasjonale islamistiske bevegelsens planer om framtiden: Jeg leste deres litteratur og fikk innsikt i deres planer og ideologier. Jeg følte at den islamistiske bevegelsen likner på en hær av zombier som marsjerer fra middelalderen, i rad og rekke, sakte, men sikkert, og målet er å overta makten i verden, og i Europa."

Walid al-Kubaisi
Agderposten 05.10.2006

 

"Det ubehagelige, men ubestridelige faktum, er at Europas islamisering er i ferd med å gjøre kontinentets storbyer mye farligere for homofile – punktum."

Bruce Bawer
HRS-artikkel om Homovold 25.09.2006

 

"Før eller senere vil høyresida innse at 'innvandrerspørsmålet' ikke kan løses på annet vis enn gjennom inklusjon"

Bendik Wold, kommentarartikkel i
Klassekampen, 07.10.2006

 

"Det er j... viktig å tilføre politikk litt konsekvensetikk"

KK-redaktør Bjørgulv Braanen
intervjuet i Minerva Nr 03 2006

 

"Tidas mest overvurderte problem er (nesten) kommet til Norge. [...] Og hysteriet vil øke ytterligere. [...] Og hva er årsaken til maset? En håndfull terrorangrep de siste åra. De er forferdelige og dramatiske, men sannsynligvis et av vår tids mer ubetydelige problemer. [...] De som ser at dette egentlig er en boble, finner det stort sett greiest å holde kjeft."

Stipendiat og forsker Paul Bjerke
under overskriften 'Terror' i Klassekampen 28.09.2006

 

"Iran er et stabilt land med like rasjonelle ledere som i de fleste andre land."

Bjørgulv Braanen på lederplass i Klassekampen 16.09.2006.

 

"De siste tjue årene er sannsynligvis de mest framgangsrike i menneskehetens historie. For verden går framover, og framtidspessimistene tar feil"

Statsminister Jens Stoltenberg
i artikkelen 'Tro på framtiden'
i tidsskriftet Samtiden
sitert i Aftenposten 07.09.2006

 

"Hizbollah [...] kan [kanskje mer] sammenlignes med den amerikanske civil rights bevegelsen på 60-tallet, enn med Taliban."

Einar Kringlen, professor i psykiatri

leserinnlegg i Dagsavisen 20.08.2006

 

"[M]an [kan ikke] si at det ligger religiøse og kulturelle trekk til grunn for konfliktene staten Israel har med sine naboland".

Kari Vogt, religionshistoriker, intervjuet av Klassekampen 11.08.2006.

 

"Det er vi som kommer til å endre dere."

Mulla Krekar, intervjuet av Aftenposten 22.06.2006.

 

"Jeg er ikke bekymret for at [muslimene] skal bli majoritet i løpet av 50 år, for folk tilpasser seg storsamfunnet."

Lars Gule, forsker
Klassekampen, 27.05.2006

 

"Den tredje kategorien [jihad] er å anstrenge for at [sic] den islamske staten blir opprettet og islam får en dominerende posisjon. Hvordan denne jihad skal utføres er mer komplisert og det er denne delen av jihad som skaper debatt i dag, fordi en slik jihad kan ende opp i konfrontasjon og krig. I den siste tiden har det vært diskusjoner om hvilke metoder man kan bruke for å opprette det rettferdige samfunnet."

Saleem R. Ahmed
cand. scient. i informatikk
Jihad - et misforstått begrep
Salam, nr 3, 2005

 

"Hamas er det nærmeste man kommer KrF og norsk lekmannsbevegelse."

Hilde Henriksen Waage,
Førsteamanuensis, UiO.
Til Søndagsavisa 07.05.2006, i samtale med Erna Solberg og Ågot Valle

 

Bildet: En ekstrem islamist kommenterer europeisk innvandringspolitikk ("dere gravde deres (egen) grav - ligg i den"). Jfr hva Statsråd Jens Orback sa til svensk P1 09.11.2004 ifm et integrasjonsministermøte i Holland: "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.”

Sitat hentet fra leserbrev i Världen i Dag 27.01.2006

 

"Et av de mer seriøse nettstedene i denne sammenhengen er «HonestThinking.org» [...] Det mest profesjonelle islamkritiske nettstedet er «Document.no»."

Sjefredaktør Bjørgulv Braanen

Islamfrykt på nett
Klassekampen 04.04.2006.

 

"De intellektuelles svik er en konsekvens av den akademiske sykdommen 'poststrukturalisme', der all referanse til virkeligheten har forsvunnet til fordel for en tro på at alt handler om å dekonstruere logosentrismen og om signifikantenes frie flyt. Venstresida, som man skulle tro ville være den fremste motstander av undertrykkende obskurantisme, lider av en kronisk frykt for å bli oppfattet som rasistisk hvis de[n] kritiserer islam."

Yngve Nordgård
Klassekampen, 05.05.2006

 

"Democracy go to hell "

"Freedom go to hell "

Tekster på plakater i et islamistisk demonstrasjonstog i London i februar.
Avbildet i for eksempel
Time Magazine, 20.02.2006, s 22.
Die Zeit, 16.02.2006, s 47.

BBC, 05.02.2006.

 

"Islam vil komme tilbake til Europa som seierherre"

Imam Yusuf al-Qaradawi
Sitert av MEMRI

 

"De mest ambisiøse beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge om 50 år kan ha en muslimsk minoritet på under 20 prosent. Muslimene vil altså forbli en minoritet uten avgjørende politisk makt i overskuelig framtid. Men enkelte ønsker å framstille utviklingen annerledes og fremmer absurde framtidsscenarier som skremmer."

Islam-ekspert Kari Vogt, intervjuet av
Klassekampen 25.02.2006

 

"Snarere finnes det øyeblikk i historien da konfrontasjon er en nødvendig forutsetning for en ærlig dialog."

Harald Stanghelle

Aftenposten, 14.02.2006

 

"Som alle samfunn på randen av sammenbrudd, er det fokus på dekadanse og homofili. Det siste har jeg ikke noe problem med, men det første har jeg ganske mye imot."

Kristopher Schau
Dagbladet, 02.02.2006.

 

"Hvis religiøse grupper bedømmer hverandre etter en slik mistenkeliggjøring har vi bare en ting å vente, krig."
Basim Ghozlan
Anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og terrorisme

 

"Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, de dør på grunn av selvmord"

Arnold J. Toynbee

Britisk historiker (1889 - 1975)

 

"Dagens islamistiske fundamentalisme og den arabiske baathismen er arter av den samme totalitarismen som ødela Europa i det 20. århundre."

Kjersti M. Høgestøl og Martin E. Sandbu (Liberalt Laboratorium)

Aftenposten, 28.12.2005

 

"Ideen om Norge må dekonstrueres."
Halvor Finess Tretvoll, Samtiden 3/2005.

 

"Kritikk, diskusjon og dissens er det som kan gjøre et samfunn bedre. Skarp debatt gjør at vi kan bryte med konformitet og selvsensur, som det er så mye av i det norske samfunnet"
Knut Olav Åmås, uttalelse til MSE noe før han ble debattredaktør i Aftenposten 01.01.2006.

 

"Tenkende mennesker spør hvilke faktorer det er som hjelper til med å skape totalitære bevegelser. En av disse faktorene er de intellektuelles forræderi"
Paul Berman, Klassekampen 16.11.2005
(artikkelen er oversatt fra engelsk, og sto opprinnelig i Samtiden 4/2005)

 

"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

 

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

 

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

 

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

 

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

 

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]"
Anja Bredal, samfunnsforsker, til Klassekampen, 23.07.2005.

 

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige."
Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

 

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.