Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


31.01.2007. Jahn Otto Johansen skriver i sin Signert-artikkel i Aftenposten i dag (Kultur, side 2), under overskriften Ingen fare for islamisering, blant annet følgende:

ikke mer enn 3,5 prosent av Europas befolkning [er] muslimer, og selv med store fødselstall vil de aldri kunne bli en dominerende gruppe, heller ikke i Norge. Den største feil som gjøres, er å fremstille muslimer som en homogen masse. Den blodige strid mellom sunnitter og shiamuslimer burde ha åpnet øynene på dem som gir et så forenklet bilde av verdens muslimer.

HonestThinking kommenterer: At en av landets mest erfarne politiske kommentatorer kan få seg til å skrive noe slikt, forundrer oss. Vi har i dag skrevet et innlegg til Aftenposten om dette, og avstår foreløpig fra ytterligere kommentarer om saken.

 


30.01.2007. I går gjenga nettutgaven av Vårt Land en NTB-melding der man blant annet kunne lese følgende:

Ifølge Daily Telegraph sier 36 prosent av ungdommene som har deltatt i Policy Exchanges utspørring, at muslimer som konverterer til en annen religion, bør straffes med døden. Her er tallet blant de spurte over 55 år bare 19 prosent.

Vi er i dag blitt kontaktet av en leser som forteller at en nesten likelydende NTB-melding er gjengitt i papirutgaven av VL i dag, men da uten ovenstående helt sentrale opplysning.

Dette er jo tankevekkende. Enten det nå er NTB som har funnet ut at denne opplysningen burde fjernes, eller det er VL som har gjort det, så er det altså noen som har funnet ut at dette var uvesentlig eller av andre grunner ikke verdt å fortelle videre. Begrunnelsen for den avgjørelsen skulle vi gjerne ha sett.

 


30.01.2007. Vi har ved en rekke anledninger, både muntlig og skriftlig, gitt uttrykk for at vi mener vestlig innvandringspolitikk er den viktigste årsaken til fremveksten av (radikal) islamisme. For eksempel skrev vi følgende i en kommentar i november 2005:

Dagens innvandring- og integrasjonspolitikk stimulerer de mest radikale kreftene innen islam.

Vi har en følelse av at dette synspunktet knapt har blitt tatt alvorlig av våre meningsmotstandere (særlig ikke av Torkel Brekke eller Thomas Hylland Eriksen). Vi tillater oss derfor å sitere fra hjemmesiden til Policy Exchange i forbindelse med gårsdagens lansering av en rapport om radikalisering av muslimsk ungdom i UK:

Lead author of the report, Munira Mirza, said: “The emergence of a strong Muslim identity in Britain is, in part, a result of multicultural policies implemented since the 1980s which have emphasised difference at the expense of shared national identity and divided people along ethnic, religious and cultural lines.”

Det hadde vært et viktig skritt i riktig retning om det kunne komme en bred erkjennelse av følgende: Islamisme er en høyst forståelig, og delvis berettiget, reaksjon på en ikke bærekraftig innvandrings- og integrasjonspolitikk, og ikke minst på vestlige oppløsningstendenser.

Det er på tide å bytte ut rituell selvpisking og destruktivt selvhat med ærlig og redelig selverkjennelse. De vestlige samfunn er i ferd med å kaste vrak på det som har gitt dem storhet, og står i fare for å kollapse om vi ikke snart finner tilbake til et bærekraftig fundament.

Islamistene er i sin fulle rett til å kritisere oss, og de kommer neppe til å la seg be to ganger om de etter hvert får sjangsen til å overta de vestlige konkursboene.

 


30.01.2007. Kåre Lunden hadde i Klassekampen 20. januar et innlegg der han kommenterte vår debatt med Knut Kjeldstadli.

Dette følges i dag opp av professor Gunnar Skirbekk som i et innlegg i Klassekampen blant annet skriver:

"Kor stor grad av kulturelle ulikskap kan eit samfunn politisk sett tole?" Kåre Lunden utfordrar med rette Knut Kjeldstadli på dette punktet. [...] eg sluttar meg til Lunden og hans utfordring til Kjeldstadli [...]

Dermed består poenget, og spørsmålet, utan at vi treng ta ein teoretisk diskusjon om ulike oppfatningar av religion. Eg er spent på svaret fra Kjeldstadli.

HonestThinking kommenterer: Det er vi også, for ingen har ennå svart skikkelig på den opprinnelige utfordringen.

 


30.01.2007. Kan demokratiet reddes i den formen vi kjenner fra nasjonalstaten, eller finnes det et alternativ, spør Erik Oddvar Eriksen i en kronikk i Dagbladet. Han avslutter slik:

Det internasjonale forskningsprosjektet (RECON) koordinert av ARENA - Senter for Europaforskning ved Universitet i Oslo - skal undersøke om demokratiet kan overleve globaliseringen og i så tilfelle, hvilke institusjonelle mekanismer som muliggjør dette. Er folkestyre mulig bare i form av det representative demokratiet som vi kjenner fra nasjonalstaten, eller finnes det andre muligheter? Vil EU bygge seg ned til en internasjonal organisasjon, utvikle seg til en føderalstat, eller ser vi kimene til en historisk ny form for politisk orden?

HonestThinking kommenterer: Dette er bare nok en bekreftelse av at på visse områder vet politikerne knapt hva de holder på med. Vi hadde velfungerende demokratier over store deler av Europa, men dette har man nå tuklet med så til de grader at forskere på ramme alvor spør om "demokratiet [kan] reddes".

Det er visse forutsetninger som må være på plass dersom vi skal ha demokrati, men disse forutsetningene driver man systematisk og fjerner. Når ba politikerne om fullmakt til å gjøre det?

 


29.01.2007 (oppdatert senere samme kveld). Det burde være mulig å oppnå bred enighet om følgende overordnede (men ikke utfyllende) retningslinjer for hvordan media skal oppføre seg:

 • Man må anstrenge seg for at alt som sies eller skrives, er sant.
 • Har man likevel sagt eller skrevet noe som viser seg ikke å være sant, så skal dette åpent og ærlig innrømmes.
 • Det er ikke nødvenig å omtale alt som er sant.
 • Derimot er det nødvendig å omtale alt som er vesentlig. Seriøse medier må være forpliktet til ikke å fortie vesentlig informasjon (det finnes visse unntak her, f.eks. knyttet til rikets sikkerhet - vi vurderer å komme tilbake til dette).

I forlengelsen av dette ønsker vi å komme med noen utfordringer:

 • Er det noen som er uenige i ovenstående punkter?
 • Tenketanken Policy Exchange offentliggjorde i dag en rapport som dokumenterer økende radikalisering av unge, britiske muslimer (se egen sak på vår engelske forside).
  • Kan vi være enige om at denne rapporten er vesentlig, ikke bare for UK, men også for resten av Europa? (se bildet nedenfor)
  • Kan vi håpe at norske redaktører og journalister er i full gang med å gå i dybden på denne saken, og at vi de nærmeste dagene ser disse problemene både omtalt og drøftet i norske medier? (vi har fått tips om at Vårt Land har lagt ut en NTB-sak om dette; og vi la merke til at Jon Hustad skrev om saken i en kommentarartikkel på side 2 i Klassekampen 1. februar)
  • Eller er det fortsatt slik at media har en jobb å gjøre for å forandre folks holdninger til innvandring, og at den jobben kommer i konflikt med ovenstående generelle retningslinjer?

 

Bilde fra The Telegraph.

 


29.01.2007. Konflikten i Libanon har røtter tilbake til 1500-tallet, og handler blant annet om store endringer i befolkningssammensetningen. Dette sto å lese på forsiden av Klassekampen torsdag i forrige uke. I den tilhørende artikkelen på side 12 - 13 inne i avisen, skriver journalist Sissel Henriksen blant annet følgende:

Bakteppet for krisen i Libanon er mangefarget og kompleks, og mange aktører både i inn- og utland har bidratt til å gjøre mønsteret usedvanlig komplisert. I bunnen ligger Libanons mangfoldige befolkningssammensetning, ... (vår uthevelse)

HonestThinking kommenterer: Vi tror Henriksen treffer spikeren på hodet, og vi noterer med interesse at både hun, Bjerke og Andenæs (se nedenfor) nå sier rett ut at det er grenser for hvor store motsetninger som kan rommes innenfor en union eller et land, dersom man skal unngå at systemet blir dysfunksjonelt.

Dette er ikke utidig mas verken fra Aftenposten, Klassekampen eller HonestThinking. Våre barn og barnebarn ligger an til å måtte betale en skyhøy pris dersom vi nekter å se sannheten i øynene. Derfor må det gjentas og gjentas helt til forskere, politikere, mediefolk og intellektuelle demonstrerer i praksis at de har skjønt det.

 


Det fins lite som binder folkene i EU sammen

29.01.2007. Paul Bjerke (stipendiat ved HiV og forsker ved De Facto) skrev i sin faste torsdagsspalte i Klassekampen forrige uke, med samme overskrift og ingress som ovenfor, blant annet følgende:

I et slikt politisk klima har EU nå fått 27 medlemsland. "Unionen" strekker seg fra Rockall i Atlanterhavet via Budapest og Sofia til fyllehølet Ayia Napa på sørsida av Kypros. Den har nesten 500 millioner innbyggere, omfater 20 offisielle språk (og minst like mange uoffisielle) og strekker seg over et område med dramatisk variasjon i levestandard og velferdsnivå.

Dette går ikke opp. Det går ikke an å lage en varig union ut av et geografisk område som knapt har noe felles. (vår uthevelse)

HonestThinking kommenterer: Det er som om vi skulle ha sagt det selv. EU er, i sin nåværende form, like dødsdømt som Jugoslavia i sin tid var.

 


29.01.2007. Valget i Serbia har ikke bare satt opp merkesteinene for striden om Kosovo. Det markerte samtidig døden for unionen Jugoslavia. [...] I nekrologene over Jugoslavia vil det stå at enkelte statsdannelser rommer så sterke innbyrdes motsetninger at et tilstrekkelig slett lederskap er nok til å utløse undergang. Motsetningene innen nyskapningens grenser ble raskt så uforsonlige at de endte i blodbad under annen verdenskrig. Dette skrev Ulf Andenæs i Aftenposten i forrige uke.

HonestThinking kommenterer: Ja, det er i ettertid lett å se at Jugoslavia var dømt til å mislykkes. Men hva er det som får våre politikere til å tro at Europa kan unngå en lignende skjebne, gitt at motsetningene som er i ferd med å bygges opp over alt på kontinentet vårt, jo er vel så store som de som sørget for katastrofe i Jugoslavia?

 


28.01.2007. Londons ordfører Ken Livingstone inviterte den internasjonalt anerkjente Midtøsten-eksperten Daniel Pipes til debatt for en ukes tid siden. Pipes skriver om dette blant annet følgende:

The conference was twice delayed, before finally taking place two days ago, on January 20, 2007. It was quite an event, held in the Queen Elizabeth II Conference Centre, across the street from Westminster Abbey. The mayor told me in a private chat before the event that when he conceived of the event two years ago, he wondered if anyone would show up. He need not have worried; the Greater London Authority's website indicated there had been "an unprecedented demand" for tickets and several days in advance of the event shut the ticketing. One organizer on the mayor's staff told me that the audience numbered about five thousand and that over 150 media had registered for the conference.

HonestThinking kommenterer: Ordførerens offisielle webside hevder at "godt over to tusen" deltok, mens noen av hans medarbeidere anslår at "omtrent fem tusen" var til stede. Merkelig at Livingstones medarbeidere skal ha problemer med det omtrentlige tallet. Det var uansett en stor forsamling, og det var altså 150 ulike medier som hadde registrert seg til konferansen.

Det oppsiktsvekkende er at ingen av de tilstedeværende journalistene ser ut til å ha skrevet noe om debatten. Som Pipes skriver i sitt referat My Debate with London Mayor Ken Livingstone:

Despite the many journalists and video cameras, and despite the GLA having recorded and simultaneously transcribed the event, and despite two and a half days having passed since it took place, there has been – quite to my surprise – not a single media account of the debate, nor a video made available, nor a transcript.

Dette ser ut til å være nok et indisium på at store deler av vestlig presse slett ikke føler seg forpliktet til å informere på en objektiv måte om hva som skjer, men ser det som sin oppgave å fremme visse verdier og visse syn (ref hva vi skrev om medias oppgave for et drøyt år siden) .

Den britiske journalisten Melianie Phillips har forøvrig skrevet om debatten på sin blogg. Se debatten på Youtube.

Som et apropos til dette kan man jo lese hva venstreintellektuelle Anis Shivani skriver i sin kritikk av multikulturalisme, lagt ut på vår engelske forside 28.01.2007.

 


26.01.2007 (sakset fra HRS): Politiske diskusjoner utfolder seg ofte på to plan. Det ene er på et substansielt plan, der partene har forskjellige meninger om et konkret spørsmål. Det andre er på et sekundært plan, der det er om å gjøre og klassifisere den politiske motstanderen på en måte som forutsetter at man selv har rett på det substansielle planet.

Da demokratiet lot optimistene, også kalt naivistene, få lov til å definere pessimistene i debatten om innvandringen som fremmedhatere og islamofober, bega man seg inn på en katastrofekurs, skriver filosofen og forfatteren Kai Sørlander i kronikk i Jyllands-Posten.dk. Hvis man bare kan få stemplet sin motstander, så kan man klare å overdøve motstanderens substansielle argument, fortsetter Sørlander. Dette er et taktisk spill som er en del av den demokratiske ordenen, også gjeldende i de siste 30 års debatt om innvandringen.

Optimistene har sjeldent gått inn i en substansiell debatt med pessimistene, til tross for at optimistene burde forstått at innvandringen ville endre samfunnet betydelig. Optimistene rubriserte raskt pessimistene som mente det var grenser for hvor mange innvandrere man kunne integrere, for å hate fremmede. Slik ødela optimistene debattklimaet, godt hjulpet av media. Istedenfor å ta en likeverdig debatt, ble pessimistene definert som moralsk uverdige, mener Sørlander.

 


25.01.2007. Svensk skole står i brann – bokstavelig talt. Mer enn annenhver dag antennes en brann i en svensk skole, de aller fleste av disse trolig påsatt. Bare de seneste månedene har flere skoler i stockholmsområdet brent ned. Dette melder Norge IDAG.

NB! Kildegrunnlaget for denne artikkelen utgjøres av en rekke reportasjer som er publisert i svenske medier det siste halvåret. Slik regelen er i svensk presse, avstår man fra å drøfte noen mulig sammenheng mellom sosiale problemer, som skolebrannepidemien, og landets problemer med integrasjon av ungdom fra etniske minoritetsgrupper. Sammenhengen fremstår dermed bare implisitt, idet de områder som innrapporteres som særlig belastet av skolebrannepidemien, viser seg å være bydeler med særlig stor innvandrerbefolkning.

 


22.01.2007. I en serie artikler skriver Århus Stiftstiende om arabiske og somaliske rasisters overfall på grønlendere i Gellerup; Utbredte, men underrapporterte overgrep som alarmerer både Racediskriminationscentret og menneskerettsorganisasjoner i Danmark. Dette melder document.no.

 


22.01.2007 (oppdatert 23.01.2007). Ikke mange norske intellektuelle kan konkurrere med religionshistoriker Torkel Brekke når det gjelder dårlig timing av dristige utspill.

Brekke I. Like før muslimske fundamentalister 11.03.2004 drepte 191 og såret 1460 i Madrid uttalte Brekke til Aftenposten:

Fundamentalisme er ikke farlig. De fleste fundamentalister innen kristendommen, islam, buddhismen og hinduismen er først og fremst opptatt av egen moral og religion og ville ikke finne på å bruke vold.

Brekke II. Den 29.10.2005, like før voldsomme opptøyer brøt ut i Frankrike, hadde Brekke en artikkel i Aftenposten der han tok et kraftig oppgjør med Nina Witoszek fordi hun hadde kritisert en del relativistiske og postmodernistiske strømninger som har fått sette sitt preg på franske intellektuelle og politikere. Den 06.11.2005 kommenterte vi dette slik:

Brekke konstaterer oppgitt at Witoszek hevder ”Det er relativismen som er vår tids fare, og den moralske klarhet som er den nødvendige motvekt [...] [samt at den] nye postmoderne kulturradikalismen, [...] som er påvirket av franske filosofer, har bidratt til å utslette skillet mellom gohet og ondskap, sannhet og løgn.”

Vi tror Witoszek er inne på noe vesentlig her, men Brekke virker fremmed for tanken på at hun i det hele tatt fortjener å bli tatt på alvor på dette punktet. Dels lurer vi på hvilket grunnlag Brekke har for avfeie Witoszek på en så lettvint måte. Er det ikke nettopp slik at Europa, for hvert år som går, stadig sterkere får smake konsekvensene av mange tiårs lefling med nettopp den type intellektuelle strømninger som Witoszek kritiserer?

Dels er det en skjebnens ironi at Brekke forsvarer fransk relativisme og kulturradikalisme samtidig med at svært alvorlige opptøyer bryter ut i Frankrike, ikke minst som en konsekvens av franske intellektuelles manglende evne til og interesse for å forstå virkeligheten.

Brekke III. I Dagbladet 04.01.2007 (sitert i Klassekampen dagen etterpå) skriver Brekke følgende:

Den største forskjellen mellom 1506 og 2006, var at islamofobien for 500 år siden hadde utgangspunkt i en reell trussel, i motsetning til i dag.

Om vi nå glemmer at Brekke ikke bruker et nøytralt uttrykk som "bekymring for islamismens økende innflytelse", eller noe i den dur, men i stedet henfaller til det tendensiøse begrepet islamofobi, så er vårt hovedpoeng her og nå følgende:

Tre dager etter at Brekke slår fast at vi alldeles ikke har å gjøre med noen "reell trussel", kunne Observer/Guardian (og altså ikke en av de mer innvandringskritiske, engelske tabloidene) fortelle at Channel 4 har besøkt moskeer i Storbritannia med skjult kamera, og resultatet er nedslående: Selv menigheter som myndighetene roser som moderate, har predikanter som hisser til hat mot samfunnet (mer info på document.no). Et av de friskere utsagnene som er blitt fanget opp på denne måten, er følgende:

Another preacher says: 'The time is fast approaching where the tables are going to turn and the Muslims are going to be in the position of being uppermost in strength and, when that happens, people won't get killed - unjustly.'

Forvørig vrimler det av nedrakking på demokrati og vestlige verdier, samt jøder, kristne og andre vantro. Det understrekes at det er umulig for muslimer og ikke-muslimer å leve fredelig sammen. Det gjøres klinkende klart at muslimer skal dominere de vantro, ikke omvendt. Den aktuelle dokumentaren finnes en rekke steder på internett, f.eks. på Youtube:

1. 9:50 minutes.
2. 9:55 minutes.
3. 9:53 minutes.
4. 5:33 minutes.
5. 9:17 minutes.
6. 3:58 minutes.

 

HonestThinking kommenterer: Det aktuelle programmet ble sendt på britisk fjernsyn for nøyaktig en uke siden. Med mindre det dreier seg om forfalskning fra Channel 4 sin side, legges det her frem ugjendrivelig dokumentasjon på at i hvert fall noen av de påstått moderate muslimske lederne og miljøene i Storbritannia ikke er så veldig moderate når det kommer til stykket (for ordens skyld: vi vet at det finnes mange moderate muslimer; problemet for både dem og oss er at det også finnes mange som er alt annet enn moderate).

Dette er selvsagt meget interessant. Likevel har det blitt skrevet påfallende lite om dette i norske medier. Hvorfor så stille fra alle de intellektuelle, forskere, politikere og journalister som om og om igjen de siste årene har forsikret oss om at radikal islamisme kun er et marginalt problem? Og helt spesielt, hvor blir det av Torkel Brekke?

Vi synes Brekke bør svare på følgende spørsmål: Mener du fremdeles at radikal islamisme ikke utgjør noen "reell trussel" for Europa og Vesten?

 


22.01.2007. Historieprofessor Kåre Lunden har i Klassekampen 20. januar et innlegg der han kommenterer vår debatt med Knut Kjeldstadli (som forøvrig også er historieprofessor). Lunden skriver blant annet:

Kor stor grad av kulturell ulikskap kan eit samfunn politisk sett tole? Slik parafraserer eg Ole Jørgen Anfindsen sitt spørsmål til Knut Kjeldstadli i KK 3/1.

Kjeldstadli aksepterer implisitt at det finst ei grense for akseptabel ulikskap (KK 11/1), men nøyer seg med å spesifisere tre vilkår for at den grensa ikkje vert overskriden. [...]

Dersom Kjeldstadli er samd i [Lundens drøftelse av religiøs vs sekularisert legitimering av den politiske ordningen], lyt han meine at hans vilkår nummer to, "gjensidig aksept av kulturelle forskjeller", forutset høg grad av sekularisering. [...]

I politisk praksis vil tanken gå ut på at religiøst orienterte borgarar (mellom andre innvandrarar) lyt oppføre seg som om dei var sekulariserte. Eventuelt at førsekulariserte vert haldne på eit slikt mindretal at dei ikkje har større makt. Eller korleis kan ein SV-ar "akseptere" i praksis at regjeringa har makta frå Gud (Allah)? (vår uthevelse)

Den praktisk-politiske betydninga til desse synsmåtane er det knapt nødvendig å utpensle, når vi i vårt land i oversynleg framtid kan ha fem, 20, 50 eller fleire prosent borgarar som legitimerer politiske ordningar religiøst. Jamfør den politiske situasjonen no i Irak, Libanon, Palestina, Somalia et cetera. (Lundens uthevelse)

Skiljet mellom religiøs og sekularisert kultur kan hevdast å vere hovudskiljet i historia. Folk flest og politikarar ser det nok ikkje så klart. Ei byrjing på ein meir opplyst allmenn tilstand kunne det vere at vi historikarar, som skal utdanne lærarar og mediefolk, sjølve sette oss enda meir inn i den førsekulariserte kulturen?

 


Mer enn 70 prosent mener Bjarne Håkon Hanssen bør innføre en aldersgrense på 21 år ved henteekteskap.

18.01.2007. Regjeringen og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen får et klart råd fra befolkningen i spørsmålet om innføring av aldersgrense ved såkalte henteekteskap: 71 prosent av de spurte støtter en slik ordning. Det viser en meningsmåling Sentio har utført for Klassekampen.

Bare 13 prosent sier et klart nei til aldersgrense, mens drøye 16 prosent er i tvil.

Innføring av aldersgrense på 21 år har flertall i alle partier, aldersgrupper, inntektsgrupper og landsdeler. Flertallet er størst blant Fremskrittspartiets velgere og knappest hos RVs velgere.

1000 personer ble stilt følgende spørsmål av Sentio: «For å motarbeide tvangsekteskap i minoritetsmiljøer har regjeringen sendt på høring et forslag om aldersgrense på 21 år for å hente ektefelle til Norge. Er du enig eller uenig i at det bør innføres en slik aldersgrense?»

70,8 prosent er enig, 12,8 prosent er uenig og 16,4 er usikre. Kvinner og menn har nesten nøyaktig samme oppfatning i dette spørsmålet.

Les mer om denne saken i Klassekampen.

 


HonestThinking i Klassekampen

18.01.2007. I den pågående debatten i Klassekampen har Terje Skaufjord svart på vårt forrige innlegg blant annet med å hevde at våre synspunkter er ytterliggående.

Enten man måler våre synspunkter og påstander ut fra kriterier som sannhet og etikk, eller man sammenligner med folkemeningen, tror vi Skaufjords påstand om at vi er ytterliggående skal bli vanskelig å belegge. Les vårt svar til ham.

 


18.01.2007. For en tid siden utfordret vi professor Knut Kjeldstadli til å svare på noen spørsmål om nasjonal enhet i møte med stadig økende forskjeller. Hans svar sto på trykk i Klassekampen 11. januar. Her er et utdrag:

I Klassekampen 3. januar spør Ole Jørgen Anfindsen meg om hvor stor grad av ulikhet skapt ved innvandring, som et samfunn som det norske kan tåle. Jeg mener spørsmålet snarere kunne stilles slik: Hva er vilkårene for at det skal finnes den grad av enhet som gjør at et samfunn kan fungere?

I kortform er svaret at tre bestanddeler trengs: 1) Klassemessig likhet og sosial inkludering; den som ekskluderes vil ikke se seg som del av noen enhet, 2) gjensidig aksept av kulturelle forskjeller; tvangsassimilering er kontraproduktivt, 3) politisk enhet; det vil først og fremst si enighet om demokratisk håndtering av uenighet. [...]

En meget restriktiv innvandringspolitikk som begrunnes i motstand mot ulikhet, ville ikke stanse denne flyttingen - men vil være et bidrag til å hindre at den nødvendige enheten skapes.

HonestThinking kommenterer: Kjeldstadlis svar på dette alternative spørsmålet er formodentlig ment gi nødvendige betingelser for at Norge skal kunne unngå å utvikle seg til et dysfunksjonelt samfunn. Javel, men er de tilstrekkelige? Vi tror han tviler (ref hans tidligere formulering ”et famlende svar”). Vi for vår del føler oss ikke overbevist om at de er verken nødvendige eller tilstrekkelige.

 


15.01.2007. En offisiell rapport som kom ut i Nederland forrige uke advarer om at situasjonen i landet snart kan komme ut av kontroll: tensions between various ethnic and cultural groups of youths are seriously underestimated.

The Brussels Journal kan også fortelle at the report points out that the Dutch authorities fail to grasp the gravity of the problem.

HonestThinking kommenterer: Det er noe kjent over dette med at "det går seg til" og "pessimistene tar feil". Vi følger i Nederlands fotspor på det multikulturelle området, men at vi om en stund vil kunne få de samme problemene som man har der (samt i Sverige, England, Tyskland m.fl.), nei det ansér norske politikere for helt usannsynlig.

 


15.01.2007. Har du lurt på hvorfor det ikke har vært nye episoder med borgerkrigslignende tilstander i Frankrike det siste drøye året? Det er ikke fordi situasjonen er blitt bedre, men fordi franske myndigheter i praksis har gitt opp å forsøke å kontrollere mer enn 750 urbane områder. Dette melder The Brussels Journal.

 


15.01.2007. Om vi skal tro politiske redaktør Lars J Eriksson i Skånska Dagbladet, så er det, skal vi si, rom for forbedring i svenske medier. Man unnlater å skrive om ting man burde skrive om:

Varför är det så tyst om de apatiska flyktingbarnen? Skall verklighetsförfalskningen läggas till historien för att ingen vågar ta i sanningen.

Og man skriver på en manipulerende eller uærlig måte i andre tilfeller:

Den klockrena historien om en pressad sexbarnsfamilj, utslängd från en släktings etta, som i sin desperation bosatt sig i en jordkällare och räddas av en förbipasserande var hjärtknipande men grundfalsk. Den alternativa berättelsen är inte lika rörande. Familjen hade bostad och försörjning, men i Malmö. Fejder med myndigheterna har kantat familjens historia. Sannolikt hade de aldrig bott i jordkällaren, den "okände" räddaren som slog larm var en nära släkting, allt var regisserat för att få medierna att nappa. Och det gjorde de, med hull och hår.
Det finns alternativa berättelser.
De är kanske inte lika vackra. Men sanningen är inte alltid vacker.

Nei, sannheten om utviklingen i Sverige er inte vacker.

 


15.01.2007. X-plosiv heter nettmagasinet. X i navnet skulle symbolisere fremmed og plosiv kruttet bladet skulle inneholde, sier redaktør i X-plosiv, Mahmona Khan. Hun lanserer i disse tider nettstedet x-plosiv.no. Dette melder Utrop.

 


14.01.2007. Skulle «drepe negre i Norge», melder Dagbladet.

 


13.01.2007. En bølge av separatisme setter unionen mellom England og Skottland i fare, mener den britiske finansministeren Gordon Brown. Han advarer mot det han kaller balkanisering av Storbritannia, i følge Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Brown tilhører en regjering som sannsynligvis har gjort mer enn noen annen de siste 300 år for å ødelegge Storbritannia. Landet ligner mer og mer på et synkende skip, og stadig flere briter ser seg om etter et annet sted å bo. Likevel er Brown forundret over at samholdet etter hvert begynner å slå sprekker?

 


12.01.2007. Thomas Hylland Eriksen henvendte seg rett før jult til Hege Storhaug, Hans Rustad og Ole Jørgen Anfindsen i kronikken Forsøk på forsoning med mine fiender. Ingressen lyder slik:

Julen er forsoningens tid, og hva passer bedre enn å forsone seg med sine fiender denne julen, etter et år med skjerpede fronter og mye aggresjon i debattene om Norge og innvandringen?

OJA har nå skrevet svar til ham.

 


12.01.2007. Vi har tidligere nevnt at Arnt Folgerøs angrep på Olaf Thomessen. For to dager siden fikk han svar fra Vendela Kirsebom Thommessen i Aftenposten: "Både Olaf og jeg prøver til enhver tid å gjøre det vi tror på, det vi virkelig tror er det riktige."

Les også intervju med Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

 


12.01.2007. Ställ alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år längst ner i anställnings-hierarkin de närmaste fem åren, skriver Zoran Alagic, presschef på Lärarnas riksförbund, och Kurdo Baksi, redaktör för Svartvitt.se. Les deres artikkel hos Sydsvenskan.

 


12.01.2007. Fremdeles er det tydeligvis en del som er overbevist om at fattigdom er viktigste årsak til terror. Walid al-Kubaisi har liten tro på dette.

 


12.01.2007. Ti dager etter at «Moshen» ble døpt i Filadelfia, ble han arrestert i Iran. Da hadde iranske myndigheter bilder fra dåpsmøtet i Norge. Denne uken var politiet på jakt etter skjulte kameraer i Filadelfia, Oslo. Les mer hos Åpne Dører, Aftenposten , Dagen og Vårt Land

 


09.01.2007 (oppdatert 10.01.2007). A-magasinet for 29. desember har, under overskriften Spåmannen, et intervju med SSB-forsker Lars Østby (side 18 - 19). Som vanlig fremstår han som en jovial bestefar og vismann, som forsikrer oss om at det går seg til (tydeligvis ett av hans favorittuttrykk) og at utviklingen ikke er noe å bekymre seg for. Vi har skrevet en kommentar til dette.

 


Demonstrasjon i London, februar 2006.

09.01.2007. Channel 4 har besøkt moskeer i Storbritannia med skjult kamera, og resultatet er nedslående: Selv menigheter som myndighetene roser som moderate, har predikanter som hisser til hat mot samfunnet. Les mer på document.no.

Vi festet oss særlig ved følgende sitat, gjengitt i omtale av saken i The Observer:

Another preacher says: 'The time is fast approaching where the tables are going to turn and the Muslims are going to be in the position of being uppermost in strength and, when that happens, people won't get killed - unjustly.'

 


09.01.2007. For noen uker siden uttalte en sosialantropologisk professor at norsk innvandringspolitikk hadde vært en suksess. Begrunnelsen var, ifølge mediene, at vi ikke hadde hatt noen eksempler på væpnet opprør mot ordensmakten her i landet, slik vi har sett eksempler på i Frankrike og England.

Professor Sigurd Skirbekk er ikke imponert over resonnementet som ligger bak en slik konklusjon. Les hans artikkel på rights.no.

 


HonestThinking i Vårt Land

07.01.2007. Den 27. desember hadde Joachim F. Grün den interessante og tankevekkende kronikken Finnes en tredje vei? i avisen Vårt Land. Les vår kommentar til denne kronikken.

PS: Vi anbefaler de av våre lesere som har tilgang til Vårt Land, å formidle Grüns kronikk til minst en KrF-politiker, prest eller annen kristen leder. Mange av disse kvier seg for å forholde seg til virkeligheten på dette området, og de kan noen ganger ha godt av en aldri så liten påminnelse om at vi faktisk står overfor noen etiske dilemmaer her.

 


Svar til Johannes Due Enstad

(se de to foregående oppslag for bakgrunn for denne diskusjonen)

05.01.2007. Jeg er enig i at antisemittisme av henholdsvis islamsk og nazistisk støpning ikke er helt identiske fenomener. Men jeg kan ikke se at dette skal være noe vesentlig poeng i sammenhengen, verken i forhold til kronikken til Ayyan Hirsi Ali, eller i forhold til din kritikk av henne, eller, for den saks skyld, i forhold til antisemittismens blomstring i det moderne islam.

Hirsi Ali sier sier blant annet dette om den islamske antisemittismen:

Fra oppveksten min i Saudi-Arabia husker jeg at lærerne, moren min og naboene nærmest som en daglig foreteelse fortalte oss at jødene var onde og svorne fiender av muslimene. Deres eneste mål var å utrydde islam. […] Det ble hevdet at jødene var ansvarlig for barnedød, epidemier som AIDS og at de forårsaket kriger. De var grådige og villige til hva som helst for å drepe oss muslimer. Og dersom vi noensinne ønsket å stifte bekjentskap med fred og stabilitet, ville vi måtte knuse dem før de kom til å utslette oss. For dem av oss som ikke var i posisjon til å reise våpen mot jødene, var det nok å heve håndflatene våre og blikket mot himmelen og be til Allah om at de ble utryddet.

Alt dette kan lett utledes i forlengelse av islamsk tradisjon og hadithenes overlevering om jødene, uten å gå veien via den nazistiske, biologiske antisemittismen. Til dette legger så Hirsi Ali til :

I generasjoner har lederne for de såkalt muslimske landene fôret sin befolkning med propaganda lik [i original: “similar to”] den generasjoner av tyskere og andre europeere ble fôret med - at jøder er skadedyr og bør behandles som det.

Du bruker ditt debattinnlegg til å forklare hvordan den moderne sionismen fremprovoserte muslimsk antisemittisme, og hvordan nazismen ble sett på som en frigjøringsideologi av araberne i Palestina. Dette er sikkert helt riktig. Men dette kan da på ingen måte underbygge din følgende påstand:

Den muslimske verdens antisemittisme er altså av relativt ny dato, og er sannelig intet essensielt, uforanderlig trekk ved islam.

Tvert imot er dette utsagnet riv ruskende falskt! Islams fiendskap mot jødene utviklet seg allerede under Muhammeds levetid, og er normativt nedfelt i Koranen og hadith.

llustrerende eksempler på islams foraktfulle lære om jøder er den beryktede hadithen som forteller at jødene er sønner av aper og griser, eller den som profeterer om hvordan, etter at muslimene har drept alle jøder så godt som én og denne siste jøde gjemmer seg bak en sten, stenen da roper: ”Kom, O muslim, det er en jøde som gjemmer seg bak meg; kom og drep ham!” (Al-Bukhari eller Sahih Muslim 41/6981). Det kanskje aller viktigste normative grunnlaget for muslimers oppfatning om at jøder – jøder som sådan – er svikefulle og konspiratoriske, er de mange ulike hadithene som beretter om en viss jødinnes forsøk på å forgifte Muhammed; dette i konteksten av at Muhammed hadde beseiret og nå okkuperte den jødiske Kahibar-stammen. Answering-Islam tilbyr en meget grundig fremstilling av kildegrunnlaget for dette, for den islamske antisemittismen, helt sentrale drama. Se også artikkelen Jews in The Koran and Early Islamic Tradition, ved Lea Kinberg.

At denne type beretninger faktisk har en innflytelse på moderne muslimer, kan man få et visst innblikk i ved å studere den helt febersyke anti-jødiske propagandaen som spys ut over mediene i Midtøsten eller i islamsk litteratur. Her refereres det da ofte til disse og andre hadither og koranvers som omhandler Muhammed og muslimenes kamp mot de onde og fordervelige jødene. Se for eksempel dette meget interessante videoklippet hvor en muslimsk predikant underviser over Koranen og hadithenes lære om jødene. Merk særlig utlegningen av hadithen som forteller at oppstandelsens dag ikke kan komme før muslimene bekjemper jødene og utrydder dem!

 

Se også artikler i Washington Post og Freedom House (artikkel 1 og artikkel 2) for eksempler på hvordan tradisjonell, islamsk lære om jødene får nedslag i moderne, arabiske skolebøker.  

De normative islamske kildene gir altså i høyeste grad belegg for å betrakte ”Jøden” som noe parasittisk, konspiratorisk og svikefullt: en evig fiende av islam som må bekjempes for at dommedag og oppstandelsen skal kunne komme.   

Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 


04.01.2007. Masterstudent i historie, Johannes Due Enstad, har i dag et debattinnlegg i Aftenposten som vi har kommentert nedenfor. Han har bedt oss om å publisere følgende replikk til HonestThinking:

Med moderne antisemittisme mener jeg ikke det samme som "fiendskap mot jøder". Fiendskap mot jøder finner man selvsagt i islams historie på samme måte som man finner fiendskap mot andre religiøse minoriteter. Moderne antisemittisme har å gjøre med en spesielt intens idé om "Jøden", forankret i tradisjonelt europeisk jødehat, som ble popularisert i Tyskland og Østerrike mot slutten av 1800-tallet og som sier at "den jødiske rase" som sådan er noe parasittisk og konspiratorisk og ødeleggende. Antisemitten bryr seg ikke om jøden har konvertert til kristendommen eller islam eller er ateist, han er likefullt noe evig foraktelig. Det er dette jeg mener med "moderne europeisk antisemittisk tankegods" som er blitt importert til den muslimske verden. Dette finnes ikke tradisjonelt i islam - jødenes "dhimmi"-tilværelse, tross undertrykkende elementer, innebar intet spesielt hat mot jødene som sådan, den innebar snarere diskriminering mot (og beskyttelse av, og friheter for) jødene som en religiøs minoritet, som et bokens folk. Se forøvrig wikipedias gode dhimmi-artikkel.

 


 

04.01.2007. Masterstudent i historie, Johannes Due Enstad, har i dag et debattinnlegg i Aftenposten der hans hovedpoeng ser ut til å være at muslimsk antisemittisme er et relativt nytt fenomen og noe som slettes ikke bunner i noe essensielt ved islam.

HonestThinking kommenterer: Så langt vi kan se, er Enstads bærende tese simpelthen falsk. Riv ruskende falsk. Islams fiendskap mot jødene utviklet seg allerede under Muhammeds levetid, og er normativt nedfelt i Koranen og hadith.

Vi mistenker at Enstads argumentasjon ikke er basert på noen dypere kjennskap til islams historie og normgrunnlag, men at den snarere et produkt av en intellektuell moteretning som liker å tro at det ikke finnes noe essensielt ved islam i det hele tatt.

 


HonestThinking i Klassekampen

03.01.2007. Professor Knut Kjeldstadlis helsides artikkel En tredje nasjon? (Klassekampen 19. desember) er meget interessant. Hans hovedpoeng er at ”En nasjon kan verken bygge på prinsippet om total likhet eller forskjellighet”. Les vår kommentar.

 


03.01.2007. Dr. philos Alfred Oftedal Telhaug hadde i går en kronikk i Klassekampen der ingressen lyder: Venstresiden og den hegemoniske pedagogikken velger taushet i skoledebatten. Det kan ikke fortsette. Les Telhaugs kronikk på HonestThinking.

 


03.01.2007 (oppdatert samme dag). Dette oppslaget, som kommenterte en artikkel i dagens Klassekampen, inneholdt dessverre et par feil. AUF-leder Martin Henriksen ble tillagt to sitater som ikke var hans. Vi beklager dette overfor våre lesere, og vi beklager overfor Martin Henriksen!

 


03.01.2007. Strategisk stab ved Oslo politidistrikt publiserte nylig en kriminalitetsanalyse i form av en trendrapport for året 2007. Rapporten har til hensikt å hjelpe politiet til gode strategiske beslutninger og prioriteringer i tiden som kommer. Rapporten er tilgjengelig i sin helhet som pdf-fil.

Nedenfor videreformidler HonestThinking noen momenter fra denne rapporten som vi betrakter som viktige.

 • Den sterke veksten i byens ungdomsbefolkning og byens multikulturelle sammensetning er en utfordring for politiet (s. 4-5).
 • Oslo har en særegen utfordring knyttet til eksistensen av kriminelle gjenger bestående av personer med minoritetsetnisk bakgrunn. Oslo politidistrikt har avdekket at de minoritetsetniske gjengene er de kriminelle nettverkene som peker seg ut som den største trusselen når det gjelder tilgang og ikke minst anvendelse av skytevåpen i Oslo i dag. Det er avdekket en svært god logistikk knyttet til gjengenes tilgang på våpen (s. 40).
 • Over tid er det utvilsomt A-gjengen som har bygd seg opp som hovedaktør innenfor ulike kriminalitetsområder i Oslo og det sentrale østlandsområdet. De har knyttet tette politiske, religiøse og finansielle kontakter med aktører både i Norge og utlandet (s. 41).

 


02.01.2007. Russlands befolkning er i fritt fall, og landsbygder tømmes. Muslimske folkegrupper vokser sterkt. En studie spår at muslimene om bare 30 år er i flertall. Dette skriver Dagens Næringsliv

  

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 Søk i HonestThinking

 Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

"Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. En hver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det."

Professor Fredrik Barth
intervjuet av Forskerforum

 

"Det er behov for å enes om en slags kjøreregler [...] [som sikrer] at alle skal ha rett til å hevde meninger ute å bli trakassert."

Professor Knut Kjeldstadli
i artikkelen En tredje nasjon?
Klassekampen 19.12.2006

 

"For min del tykkjer eg det har vore altfor lite kulturrelativisme i den norske debatten og politikken."

Minoritetsforsker Randi Gressgård

Forskning.no, 31.12.2006

 

"Om noen ba meg bygge en barriere for å holde forskere borte fra et fag, ville jeg ikke forby forskning, det øker bare appetitten. I stedet ville jeg omringe fenomenet med en del annenrangs forskning og besette feltet med folk som ikke vil spille innenfor forskningens regler. Jeg ville også oppmuntre til en politisk korrekthet som overbeviser folk om at de ikke bør stille spørsmålene man egentlig ønsker svar på."

Filosof Daniel C. Dennett
i tilknytning til intervju med Klassekampen, 21.12.2006
(ovenstående kun i papirutgaven)

 

"Spørsmålet ditt er galt. Ein kan ikkje spørja om kva ein legitimerer gjennom å seia noko. Spørsmålet er om det eg seier er rett eller ikkje. Moglege skadeverknader har ingen relevans for haldbarheita i utsegna."

Professor Jon Elster
til Morgenbladet, 15.12.2006

 

"Moderne vestligsinnede er de mest trangsynte, sjølgode og døvblinde vesener som har betrådt jordskorpen. [...] Dette gjelder venstresiden og feministene i samme grad som andre. Vi må virkelig forandre holdning, ikke bare kle oss om. For nå er spørsmålet om denne sivilisasjonen skal transformeres eller falle. Om vi skal gå i ydmyk dialog med resten av verden - eller få den trynet med hjertelig takk for sist. For bestå i sin nåværende form - det verken bør eller kan Vesten."

Forfatter Elin Brodin
Vestlige verdier er verst
Kronikk, Klassekampen, 06.11.2006
(vår uthevelse)

 

"Muslimer er en likeverdig del av Norge, og har full rett til å fremme synspunkter om sitt eget samfunn, [...] "

Legestudent Mohammad Usman Rana
Aftenposten 15.11.2006
(vår uthevelse)

 

"Danmark og Holland var inntil nylig kjent som de mest progressive og liberale landene i Europa. Karnevalet er definitivt over begge steder."

Kommentator Morten A. Strøksnes i Stavanger Aftenblad 14.10.2006 i anmeldelsen av Hege Storhaugs bok Men størst av alt er friheten

 

"Jeg husker fremdeles at det som drev meg til å fortsette å kritisere islam, er et mareritt om Norges framtid som jeg så i horisonten. Dette så jeg etter å ha lest den internasjonale islamistiske bevegelsens planer om framtiden: Jeg leste deres litteratur og fikk innsikt i deres planer og ideologier. Jeg følte at den islamistiske bevegelsen likner på en hær av zombier som marsjerer fra middelalderen, i rad og rekke, sakte, men sikkert, og målet er å overta makten i verden, og i Europa."

Walid al-Kubaisi
Agderposten 05.10.2006

 

"Det ubehagelige, men ubestridelige faktum, er at Europas islamisering er i ferd med å gjøre kontinentets storbyer mye farligere for homofile – punktum."

Bruce Bawer
HRS-artikkel om Homovold 25.09.2006

 

"Før eller senere vil høyresida innse at 'innvandrerspørsmålet' ikke kan løses på annet vis enn gjennom inklusjon"

Bendik Wold, kommentarartikkel i
Klassekampen, 07.10.2006

 

"Det er j... viktig å tilføre politikk litt konsekvensetikk"

KK-redaktør Bjørgulv Braanen
intervjuet i Minerva Nr 03 2006

 

"Tidas mest overvurderte problem er (nesten) kommet til Norge. [...] Og hysteriet vil øke ytterligere. [...] Og hva er årsaken til maset? En håndfull terrorangrep de siste åra. De er forferdelige og dramatiske, men sannsynligvis et av vår tids mer ubetydelige problemer. [...] De som ser at dette egentlig er en boble, finner det stort sett greiest å holde kjeft."

Stipendiat og forsker Paul Bjerke
under overskriften 'Terror' i Klassekampen 28.09.2006

 

"Iran er et stabilt land med like rasjonelle ledere som i de fleste andre land."

Bjørgulv Braanen på lederplass i Klassekampen 16.09.2006.

 

"De siste tjue årene er sannsynligvis de mest framgangsrike i menneskehetens historie. For verden går framover, og framtidspessimistene tar feil"

Statsminister Jens Stoltenberg
i artikkelen 'Tro på framtiden'
i tidsskriftet Samtiden
sitert i Aftenposten 07.09.2006

 

"Hizbollah [...] kan [kanskje mer] sammenlignes med den amerikanske civil rights bevegelsen på 60-tallet, enn med Taliban."

Einar Kringlen, professor i psykiatri

leserinnlegg i Dagsavisen 20.08.2006

 

"[M]an [kan ikke] si at det ligger religiøse og kulturelle trekk til grunn for konfliktene staten Israel har med sine naboland".

Kari Vogt, religionshistoriker, intervjuet av Klassekampen 11.08.2006.

 

"Det er vi som kommer til å endre dere."

Mulla Krekar, intervjuet av Aftenposten 22.06.2006.

 

"Jeg er ikke bekymret for at [muslimene] skal bli majoritet i løpet av 50 år, for folk tilpasser seg storsamfunnet."

Lars Gule, forsker
Klassekampen, 27.05.2006

 

"Den tredje kategorien [jihad] er å anstrenge for at [sic] den islamske staten blir opprettet og islam får en dominerende posisjon. Hvordan denne jihad skal utføres er mer komplisert og det er denne delen av jihad som skaper debatt i dag, fordi en slik jihad kan ende opp i konfrontasjon og krig. I den siste tiden har det vært diskusjoner om hvilke metoder man kan bruke for å opprette det rettferdige samfunnet."

Saleem R. Ahmed
cand. scient. i informatikk
Jihad - et misforstått begrep
Salam, nr 3, 2005

 

"Hamas er det nærmeste man kommer KrF og norsk lekmannsbevegelse."

Hilde Henriksen Waage,
Førsteamanuensis, UiO.
Til Søndagsavisa 07.05.2006, i samtale med Erna Solberg og Ågot Valle

 

Bildet: En ekstrem islamist kommenterer europeisk innvandringspolitikk ("dere gravde deres (egen) grav - ligg i den"). Jfr hva Statsråd Jens Orback sa til svensk P1 09.11.2004 ifm et integrasjonsministermøte i Holland: "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.”

Sitat hentet fra leserbrev i Världen i Dag 27.01.2006

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.