Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 

 


31.05.2007. Regjeringens forslag om å løse fremtidig arbeidskraftbehov ved innvandring er feil medisin. Hender har vi nok av selv, bare vi klarer å bruke dem riktig. Dette skriver Øystein Dørum i E24.

 


Innvandring er svaret

31.05.2007. Frykten for innvandring er ubegrunnet. Innvandring er bra både for den enkelte som søker seg en bedre framtid, for landet som immigranten kommer til og for landet immigranten reiste fra. Norge trenger en ny innvandringspolitikk! Dette skriver Erlend Sand (prosjektmedarbeider, Civita; sentralstyremedlem, Unge Venstre) i Minerva.

 


30.05.2007. Camilla Fadum har skrevet en kommentar på Borgerjournalistene.org til debatten om etnisitet og biologi.

 


20.05.2007. Vi mener det er ganske klart at hele den vestlige verden er i dyp krise. I artikkelen The deep crisis of the West forsøker vi å forklare hvorfor.

 


20.05.2007. Det beviljas alldeles för många permanenta uppehållstillstånd på alltför lösa grunder. Kraven för anhöriginvandring är för mjuka. Vad blir konsekvenserna av den stora invandringen från länder utan demokrati- eller frihetstraditioner? Slik innleder Markus Nyberg sin artikkel i Kristianstadsbladet.

HonestThinking kommenterer: Det skal bli interessant å se om man i Sverige nå har tenkt å tillate debatt om innvandringens negative konsekvener (se også saken nedenfor), eller om man nok en gang vil slå ned på svenskenes demokratiske rettigheter ved å sette en stopper for de tilløp til debatt som nå anes.

 


20.05.2007 (oppdatert samme kveld). Problemene i Sverige bare vokser og vokser, men politikerne kan ikke få seg til å si det rett ut. I Malmö har man forsøkt å bli enige om en handlingsplan, men det gikk ikke:

I den nya versionen av Malmös kommunala handlingsplan ”Välfärd för alla” som ska klubbas om några veckor har problembakgrunden kring invånare med utländsk bakgrund strukits.

Dette er hentet fra en artikkel i Sydsvenskan. Vi festet oss særlig ved følgende avsnitt:

Vi kan inte ha ett dokument där det står att problemen i Malmö beror på att det har flyttat hit invandrare”, säger vänsterns kommunalråd Anneli Philipson.

HonestThinking kommenterer: Svenske politikere har altså satt seg i en situasjon der man ikke lenger kan kalle en spade for en spade. Det å snakke sant om de problemene man har påtvunget det svenske folket, er utelukket.

Vi håper at i hvert fall noen av alle de norske politikerne som fortsatt er innvandringstilhengere, begynner å få en flau smak i munnen når de ser hvordan hykleriet arter seg i vårt hardt prøvede naboland.

Takk forøvrig til Nina i document.no, hvis artikkel gjorde oss oppmerksom på denne saken.

 


HonestThinking i Tidens Tegn

02.05.2007 (oppdatert 21.05.2007). Denne debatten består av følgende artikler som alle er publisert på TidensTegn.no:

 


14.05.2007. Nedenfor har vi henvist til en Morgenblad-artikkel avRobert S. Leiken og Steven Brooke fra Nixon Center om Muslimbrødrene. Jan Hårstad har skrevet et innlegg til avisen der han tar for seg krass kritikk som er kommet mot Leiken og Brooke. Han skriver blant annet:

Mest kjent har Patrick Pooles artikkel på 24 sider i FrontPageMagazine blitt: "Showdown on the Muslim Brotherhood", av 16. april 2007, som nærmest er å betrakte som en intellektuell massakre av Leiken/Brookes verdensbilde.

Pooles artikler finnes her:

HonestThinking kommenterer: Aftenposten, ved Per A. Christiansen, har tidligere omfavnet Leiken og Brooke sin analyse av Muslimbrødrene. Har man tenkt å foreta seg noe som helst mer etter at Poole nå har lagt frem nye opplysninger? Hvordan står det egentlig til med den intellektuelle integriteten der i gården?

 


HonestThinking i Vårt Land

12.05.2007. En av HT-redaktørene har den siste tiden deltatt i en debatt om den interreligiøse dialogen som foregår i Norge. Innlegg hittil:

 


12.05.2007. Frank Rossavik har skrevet en interessant anmeldelse av Islamister og naivister i Bergens Tidende. Her er noen utdrag (våre uthevelser):

Er denne tonen nødvendig? Ja, mener Jespersen og Pittelkow. Diskusjonen etter karikaturstriden er altfor uavklart. Derfor altså et anklageskrift mot de som ikke forstår, eller vil forstå, at islams fremvekst i Europa er et problem på flere nivå.

Forfatterne vil provosere til debatt, og den har de fått hjemme. Danskene er jo vant til en saftig tone. I Norge er debattkulturen annerledes, og her er jeg altså redd alle som har grunn til å føle seg truffet, hopper fornærmet i skyttergraven.

Det er i så fall synd, for Jespersen og Pittelkow stiller en rekke spørsmål som dessverre er like aktuelle nå som før. [...]

Forfatterne er nøye på å skille mellom muslimer og islamister, altså på den ene siden de som privat ønsker å følge Koranens bud, og på den andre tilhengerne av politisk islam. De siste vi ha stater der alle – troende og ikke-troende – skal underlegges islams straffelov, eventuelt med bruk av våpenmakt.

Men den første gruppen er jo en forutsetning for den siste. Jo større grupper av konservative, ikke-integrerte muslimer som lever i et samfunn, jo bedre rekrutteringsgrunnlag har islamistene.

Derfor er integreringspolitikk så viktig. Og derfor er kampen for ytringsfrihet og andre liberale rettigheter så viktig. Vi skal av mange grunner være åpne for muslimer i Europa. Men deres raskt økende antall er en utfordring. Karen Jespersen og Ralf Pittelkow tror ikke det er nok å sitte musestille og håpe det beste. Jeg slutter meg til, selv om jeg i da norsk debatt stort sett må nøye meg med å ha feil folk på laget.

HonestThinking kommenterer: Interessant dette med "feil folk". Vi trenger litt mer fokus på hva som blir sagt og om det er sant eller usant, litt mindre på hvem som sier det. Det gjelder ikke bare i debatt om møtet mellom vesten og islam.

 


12.05.2007.  Tirsdag 8. mai arrangerer Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo en gjesteforelesning med en av de mest sentrale lederne i Det muslimske brorskap i Egypt, Dr. Abd al-Mun'im Abu al-Futuh. Organisasjonen er islamistisk, og har en blodig historie. Les mer i Norge IDAG.

 


12.05.2007. De avviser global jihad, går inn for demokrati og kan snart overta makten i Midtøsten. Interessant artikkel i Morgenbladet, i forbindelse med Muslimbrødrenes besøk i Norge, av Robert S. Leiken og Steven Brooke.

 


02.05.2007 (oppdatert 03.05.2007). Presset om økt innvandring kommer ikke bare fra innvandrere som allerede er her, det kommer også i form av stadig sterkere krav fra norske innvandringstilhengere. Og på dette punktet er det, som vi tidligere har vært inne på, en spesiell allianse mellom snillister på venstresiden og profitthungrige næringslivsinteresser på høyresiden.

Det er flere grunner til at Norge må åpne for innvandring fra ikke-vestlige land, skriver Ukebrevet Mandag Morgen, og oppgir følgende fem:

  • Det er ikke for mange, men for få fargede innvandrere i Norge, særlig utenfor Oslo-regionen. Større mangfold i lokalmiljøene vil gjøre integreringen lettere.
  • Utlendingene kommer ikke til Norge for å heve trygd. Noen kommer som flyktninger, men de aller fleste drømmer om få lov til å jobbe for å bedre livsbetingelsene for familien og sine nærmeste i hjemlandet – slik nordmenn gjorde under folkevandringen til Amerika.
  • Jo flere muslimer det bor i Europa, jo vanskeligere blir det for Al-Qaida å vinne sympati for sine terroristangrep. Da Iran lyste Frankrike i bann på grunn av forbudet mot slør i skolegården, var det republikkens muslimer som fikk imamene i Iran til å avlyse aksjonen.
  • Arbeidsvandring er utvikling. Arbeidsvandrerne sender penger til familiene i hjemlandet, og får kunnskap, erfaringer og ideer som mange tar med seg tilbake til hjemlandet.
  • Det er ikke «hjerneflukt» å invitere helsearbeidere fra Afrika og Asia, hvis det ikke er jobbmuligheter for disse i hjemlandet. Men problemet er at også utviklingslandene mangler leger og sykepleiere. Derfor bør vi først engasjere oss for å utdanne helsearbeidere i landene vi samarbeider med, før vi henter flere til å jobbe ved norske sykehus og sykehjem.

HonestThinking kommenterer: Man burde kunne forvente bedre enn dette fra Mandag Morgen. I det første av sine Etiske Prinsipper slår Mandag Morgen fast:

Kravet om dokumentasjon skal sikre at Ukebrevet Mandag Morgens artikler bygger på det best mulige kunnskapsgrunnlag. Generelt skal påstander som fremsettes i artikler og analyser dokumenteres. Dokumentasjonen skal såvidt praktisk mulig gjøres tilgjengelig og kunne etterprøves av leseren.

Det er ikke uten videre innlysende at disse prinsippene er fulgt i dette tilfellet. Når Mandag Morgen kommer med sweeping generalizations om at integreringen går bedre jo flere ikke-vestlige innvandrere man får, så må man lure på om redaktør Terje Osmundsen (gift med tidligere UDI-leder Manuela Ramin-Osmundsen) og hans stab har satt seg inn i de faktiske forhold. Utviklingen f.eks. i Sverige, Nederland, Frankrike og Storbritannia er meget bekymringsfull, til tross for at de i det store og hele har fulgt Osmundsens oppskrift, og altså ligger noen år foran Norge i løypa. Kanskje det er ett eller annet han har glemt å tenke på da han pønsket ut sin geniale teori om hvordan innvandringen påvirker samfunnet?

Dersom Mandag Morgen tar sitt eget etiske grunnlag avlorlig, kunne man f.eks. begynne med å analysere de opplysningene som legges frem i boken Exit Folkhemssverige - En samhällsmodells sönderfall, skrevet av fagfolkene Ingrid Björkman, Jan Elfverson, Jonathan Friedman og Åke Wedin.

HRS skriver følgende om boken (vår uthevelse): Nå er hele boken "Exit folkhemssverige – En samhällsmodells sönderfall", gjort tilgjengelig på nettet med forfatternes tillatelse. Boken, som gir et kritisk blikk på den svært høye svenske innvandringen og dens konsekvenser, har fått lite oppmerksomhet i media, til tross for at forfatterne er blant de ledende intellektuelle på feltet. Media og den etablerte elitens fortielse av boken ligger til grunn for nettlanseringen.

Kanskje Mandag Morgen kunne bryte denne fortielsen her i Norge? Det hadde jo vært passende etter at man har gått så høyt på banen når det gjelder velsignelsene og berikelsen ved ikke-vestlig innvandring. Og det hadde heller ikke skadet om også Aftenposten, Dagbladet, Vårt Land, Klassekampen, Morgenbladet o.a. kom med noen grundige bokandmeldelser her. Eller finnes det gode grunner for at nevnte aviser skal la være å anmelde en bok om ett av de to viktigste emnene vi står overfor i vår tid (miljø og innvandring) fra ledende fagfolk i nabolandet?

PS: Takk til signaturen Eirik2 på document.no for tips om oppslaget i Mandag Morgen.

 


HonestThinking i Klassekampen

01.05.2007. Den 13. april skrev Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen om forfatterne Jespersen og Pittelkow, som, likhet med HonestThinking og mange andre (jfr omtalen av prof David Conways nye bok i UK), bekymrer seg for den demografiske utviklingen. Han stempler vårt verdensbilde som ”falskt”, intet mindre, og begrunner dette som følger: ”Uansett hvordan Statistisk sentralbyrå regner, vil ikke andelen muslimer overstige 12 prosent av den norske befolkningen i et femtiårsperspektiv.”

Dette er ynkelig, særlig i lys av at Braanen dagen etterpå, i sin jubileums-leder, fremhevet hvor sentral ”den intellektuelle, analytiske holdningen” er i Klassekampen. Begrensningen i SSB sine hva-hvis-analyser er jo at de kun forteller oss hva resultatet blir hvis ting utvikler seg slik SSB forutsetter at de vil gjøre. Men forutsetningene som legges til grunn, fortoner seg som mer og mer urealistiske for hver dag som går, og SSB må ha en solid porsjon flaks om de ikke snart skal bli tvunget til å komme med oppjusterte beregninger.

Vår utfordring til Braanen er enkel og grei: Klarer han å finne en uhildet person med generell vitenskapsteoretisk og realfaglig kompetanse som er villig til å stå frem og hevde at SSB har gitt en fyldestgjørende beskrivelse av alle vesentlige deler av det demografiske utfallsrommet? Les vårt innlegg i sin helhet.

Utfyllende kommentarer: Klassekampen er en god debattavis, og - i motsetning til f.eks. Dagbladet - så skjermer man ikke sine egne yndlinger for nødvendig og berettighet kritikk. Forøvrig er verken markedsavdelingen eller avisens redaktør blottet for humor. Ved å ekstrapolere de pågående nedgangskurvene for opplagstallene til Dagbladet og VG femten år fremover, samt gjøre det samme for KKs adskillig mer potente og oppadstigende kurve, har man kommet frem til at det bare er et tidsspørsmål før KK blir Norges største avis.

Rett under vårt innlegg (side 14) er det et bilde av en lurt smilende Braanen som fastslår at "hvis vi fortsetter å vokse som vi har gjort de to siste årene, og andre aviser fortsetter sin utvikling, så blir vi Norges største avis, mens de andre går konkurs." Med tanke på eventuelle fantasiløse lesere, føyere han riktignok til at "det er en lek med tall".

Vi deler uansett KKs sans for humor her, og skal klippe ut side 14 som et festlig minne om vår disputt med Braanen.

Men altså: Vår utfordring til ham handlet ikke om å be ham motbevise en eller annen vekstkurve for ikke-vestlig og/eller muslimsk innvandring til Norge og/eller Europa som vi måtte ha påstått at vil gjøre seg gjeldende, og/eller som noen har hevdet at vi står bak, eller noe annet i den dur.

Vår utfordring til Braanen henger sammen med en annen sak. Det har seg nemlig slik at "Uansett hvordan Statistisk sentralbyrå regner" på tingene, så klarer de tydeligvis ikke å forestille seg andre hovedalternativer for den demografiske utviklingen enn følgende:

  • Nettoinnvandringen vil holde seg omtrent på dagens nivå frem til 2060 (dvs et årlig snitt på 24.000).
  • Nettoinnvandringen vil synke til et årlig snitt på 16.000.
  • Nettoinnvandringen vil synke til et årlig snitt på 9.000.

Med andre ord, uansett hvordan SSBs fremste demografer anstrenger seg, så har de ennå ikke kommet på den mulighet at nettoinnvandringen kunne finne på å stige enda noen hakk før den flater ut eller begynner å synke.

Og vi spør derfor: Tror Braanen at han vil være i stand til å finne en person med forskerkompetanse innen realfag som vil gå god for at SSB dermed har gitt en fyldesgjørende beskrivelse av det demografiske utfallsrommet? Det tror ikke vi.

Og, ærlig talt. Det finnes ganske mange personer i norge med forskerkompetanse innen realfag. En god del av disse har personlige hjemmesider på nettet. Noen av dem har egne blogger. Og av alle disse realfaglig kompetente personene er det mange som klør i fingrene etter å gi HonestThinking en skikkelig trøkk.

Og vi blir kritisert for mye rart, men helhjertede og kompetente forsvarere av SSB har vi ennå til gode å finne. Og nå utfordrer vi altså Braanen til å gjøre et forsøk. Se til å finn disse personene! For det må finnes mange av dem dersom SSB har gjort en skikkelig jobb.

Men dersom Klassekampens journalister, men alle sine kontakter innen media og akademia, ikke klarer å finne noen som vil stå frem og hevde at SSB gjør disse tingene slik de bør gjøres, da synes vi faktisk det er på tide å innrømme at HonestThinking har hatt ett og annet poeng helt siden starten av denne debatten for 2 år siden.

Vi tror det er meget enkelt: SSB forteller ikke hele sannheten, og derfor er det også verdiløst å bruke byrået som sannhetsvitne når man ønsker å berolige sine lesere. Dette holder bare ikke. Og Braanen bør føle seg såpass forpliktet på intellektuell redelighet at han ikke bare kan forbigå dette i stillhet. Slå i bordet med skikkelige greier, eller innrøm at du er på tynn is.

 


01.05.2007. Utenriksminister Jonas Gahr Støre kom for to dager siden med en usedvanlig arrogant og belærende kronikk i Aftenposten, der han forsøker å oppdra tungnemme nordmenn. Den som tror at Arbeiderpartiet er i ferd med å våkne, og at man der i gården er i ferd med å innse at det multikulturelle prosjektet er på vei mot katastrofe, bør lese Støres kronikk grundig.

Hans Rustad i document.no har forøvrig skrevet en meget god kommentar til denne kronikken.

 


01.05.2007. Nesten halvparten av befolkningen mener at integreringen av innvandrere fungerer dårlig. TV 2 har fått tilgang på Integreringsbarometeret 2006, som offentliggjøres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2. mai. Barometeret viser holdninger til integrering og innvandring, basert på et representativt utvalg av befolkningen. Og det er lite lystelig lesning for integreringsmyndighetene. [...] Mens om lag 45% av befolkningen mener innvandring generelt bør begrenses, mener hele 59% at muslimers innvandring til Norge bør begrenses. Dette melder TV2 Nettavisen.

HonestThinking kommenterer: Når sånn omtrent halvparten av befolkningen mener at innvandringen bør begrenses, burde man kanskje forvente at myndighetene i et demokratisk land vurderte muligheten for å gjøre nettopp det. Men vår politiske elite vet tydeligvis bedre enn som så. De ser primært ut til å være opptatt av at de har noen "utfordringer" når det gjelder uønskede holdninger.

Hva slags demokrati er det egentlig våre politikere og byråkrater bekjenner seg til, når de om og om igjen demonstrerer at de ikke bryr seg om hva folk mener? Vi minner om at det norske folk ikke ble spurt før man kastet seg ut i det multikulturelle prosjektet. Dette er noe vi har fått trædd ned over hodet av bedrevitende politikere. Og når frustrasjon og fortvilelse over utviklingen brer seg, ja da er det tydeligvis folket det er noe galt med. Praktfullt!

  

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 
 Søk i HonestThinking

 Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


"Et andet problem, som mange tosprogede studerende har, er, at de er uvant med prøveformer, som er rodfæstet i reflekterende, kritisk og analytisk tankegang."

Ali Nuur, byrådsmedlem (V), Århus, i Jyllandsposten.

 

"Det tjueførste hundreåret er inne i stilla før stormen. Og stormen vil koma, politiske stormar, orkanar og flaumar. Jorda vil få fleire flyktningar og fleire fattige, men også fleire som vil yte og ofre noko, fleire som vil satse for å vinne."

Edvard Hoem i Klassekampen 18.04.2007

 

"Det er i dag lett å se at de vest-europeiske landene lenge hadde en altfor optimistisk holdning til integrasjon av muslimske innvandrere."

Per Kristian Haugen, i sin anmeldelse av boken Islamister og naivister, Aftenposten 13.04.2007

 

"[D]et er riktig at deler av venstresida har hatt et distansert og vestkantaktig forhold til de reelle utfordringene innvandring skaper."

Redaktør Bjørgulv Braanen, lederartikkel i Klassekampen 13.04.2007

 

"Det er utvilsomt riktig at medier og andre toneangivende kretser har vært altfor godtroende i forhold til sider ved islam"

Lederartikkel i Vårt Land 12.04.2007

 

"Men de som i dag tar med seg middelalderen, stammesamfunnet og æresdrapene beriker ikke det norske samfunn."

Rögnvaldur Hannesson, Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, i en kommentar på E24 Næringsliv.

 

"Men vi har et eget land, vi har et skriftspråk, tradisjoner, flere helt egne språk, mange hundre år gammel kultur. Vår unike identitet. Skulle det virkelig bli alvor, kan vi kanskje flytte menneskene til et annet land, men alt dette som er Maldivene vil forsvinne."

Visemiljøminister Abdullhai Majeed uttaler seg til A-magasinet (23.03.2007) om klimatrusselen

 

"I dag tror vi at Vesten og islam er uforenlige størrelser, men det stemmer ikke."

Tariq Ramadan, sitert i artikkelen Islams moderate ansikt, Klassekampen 31.03.2007

 

"For brorparten av den opplyste middelklassen handler dannelse om å tilpasse seg en rådende samstemmighet i tiden, altså tidsånden, samt å signalisere til omverdenen at de er i stand til å reprodusere noe av denne samstemmigheten."

Komponist Helge Iberg

kronikk i Aftenposten

 

"Er det rart afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?"

 Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, i et debattinnlegg i Aftenposten

 

"[...] ingenting vekker slikt raseri som sanninga"

Jon Langdal i omtale av Pierre Bourdieu sin bok Viten om viten og refleksivitet, Klassekampen 03.03.2007

 

"Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet."

1.amanuensis i religionshistorie ved UiO, Torkel Brekke, til Universitas (sitert i Klassekampen 10.03.2007)

 

"Den må være blind og døv som ikke ser at vi nå går inn i en epoke med kriger og revolusjoner"

Jan Hårstad
leserinnlegg i Klassekampen 20.02.2007

 

"Brobygging har lite for seg hvis det er enveiskjøring på broen."

Hallgrim Berg

intervjuet av Morgenbladet om islamiseringen av Europa

 

"Vi vil heller si at Norge regjeres av en kompakt majoritet som er velmenende, idealistisk, men i bunn og grunn ønsker å stenge virkeligeheten ute, og gi seg sine drømmer i vold. Ikke forstyrr oss! I gamle dager fortjente dette betegnelsen reaksjonær."

Redaktør Hans Rustad
Hva er borgerlige mennesker? document.no

 

"Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. En hver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det."

Professor Fredrik Barth
intervjuet av Forskerforum

 

"Det er behov for å enes om en slags kjøreregler [...] [som sikrer] at alle skal ha rett til å hevde meninger ute å bli trakassert."

Professor Knut Kjeldstadli
i artikkelen En tredje nasjon?
Klassekampen 19.12.2006

 

"For min del tykkjer eg det har vore altfor lite kulturrelativisme i den norske debatten og politikken."

Minoritetsforsker Randi Gressgård

Forskning.no, 31.12.2006

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.