Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


31.12.2007. En forsker har prestert å komme frem til at når israelske soldater stort sett ikke voldtar palestinske og arabiske kvinner, så¨er det en indikasjon på at de ser ned på dem. Med andre ord: israelske soldater avslører sine tvilsomme holdninger ved å unnlate å voldta. Se artikkelen Ny forskning: Israel har skumle bagtanker med sine manglende krigsforbrydelser, samt IDF Has Political Motives for Not Raping (takk til document.no for tips).

Her har vi et stjerneeksempel på dette at om man bare holder seg med tilstrekkelig fleksible paradigmer, vil man alltid være i stand til å komme frem til de ønskede konklusjoner. Denne prinsipielt meget interessante saken er drøftet i min artikkel The infinitely flexible paradigm.

 


27.12.2007. De fleste av mine muslimske venner har den siste tiden ønsket meg god jul. For noen dager siden fikk jeg epost fra en muslimsk intellektuell i Storbritannia som innledes slik (min uthevelse): "Wishing [you] and those around you a very Happy Christmas and a wonderful and prosperous new year." Tirsdag 18. desember hadde Vårt Land førstesideoppslag med overskrift: Muslim støtter kristen julefest, og med ingress som følger:

Basim Ghozlan og andre norske muslimske ledere støtter feiring av kristen jul. - Selvsagt skal man feire og nyte helligdager uten å være redd for å støte andre, sier Ghozlan. Shoaib Sultan i Islamsk Råd sier ja til kristen julefeiring, framfor at vi får en religionsnøytral kjøpøefest.

Dette følges opp av en artikkel på side 6 og 7, der Sultan siteres på følgende:

- Det er viktig å ikke nedtone sin egen religion, men feire julen som en kristen høytid, fastslår han. I utgangspunktet mener han religionsutøvelse i seg selv ikke kan være støtende. - Vi må heller konsentrere oss om å skape toleranse for annerledeshet, sier han.

Dette er positive og viktige signaler fra Ghozlan og Sultan, og harmonerer bra med det oppropet om fred mellom kristne og muslimer (pdf) som 138 muslimske ledere kom med i oktober (takk til signaturen Linda for tips om dette både på document.no og islam.no). Oppropet er vel verdt å lese. Se også den offisielle hjemmesiden A Common Word Between Us and You.

Noen navn glimrer med sitt fravær på listen over de 138 lærde som står bak oppropet. En av dem er Yusuf al-Qaradawi, en annen er Tariq Ramadan, som imidlertid viser seg å stå på listen over New Signatories. Se reaksjoner på oppropet i Vårt Land og hos HRS.

 


Debatt om venstresidens menneskesyn i Klassekampen

22.12.2007. Her er noen utdrag fra mitt siste innlegg i denne debatten (Klassekampen 21.12.2007):

Venstresidens menneskesyn har pleid å ha tre aksiomatiske pillarer, nemlig følgende:

  • Mennesket er godt.
  • Det er ingen signifikant forskjell på kvinner og menn.
  • Det er ingen signifikante forskjeller mellom raser (kontinentgrupper) eller etniske grupper.

Alle tre aksiomer er i strid med tilgjengelig empiri, er uforenlige med rasjonell tenkning, og fungerer dessuten som religionssurrogat for mange.

Venstresidens store og vanstyrte prosjekter førte til ufattelige mengder død og lidelse i forrige århundre; Hitlers herjinger blekner i sammenligning. Nå er man i gang med sitt mest grandiose prosjekt noen sinne. Det forundrer meg at så mange snille, helhjertede og oppriktige venstreintellektuelle tilsynelatende er så lite opptatt av å finne ut hvilken rolle nettopp menneskesynet hadde når det gjaldt å legge til rette for forrige århundres katastrofer, samt av hvilket potensial det samme menneskesynet, i kraft av sin trefoldige enfoldighet og medfølgende virkelighetsfornektelse, har til å forårsake nye tragedier i dette århundret.

 


20.12.2007 (oppdatert 23.12.2007). Den siste tiden har jeg debattert med Lars Gule på document.no om bruken av begreper som rasist og halvrasist. Debatten er viktig og interessant nok til at den republiseres her på HT (i utskriftsvennlig format, og med litt bedre formatering her og der):

Tilleggskommentarer til den pågående debatten på document.no er lagt ut som en frittstående artikkel. Spesielt relevant i denne sammenheng er mitt innlegg om Torkel Brekkes totalitære tendenser.

 


HonestThinking i debatt i Klassekampen

19.12.2007 (oppdatert 22.12.2007). I forrige uke hadde jeg et nytt innlegg i Klassekampen i denne debatten. Det er kommet tilsvar fra Lone Dybdal, Philip Butler og Per Bull Holmen. Se også tidligere innlegg fra Dybdal og Bull Holmen, samt mitt opprinnelige innlegg.

Et nytt innlegg fra meg er underveis til Klassekampen (ble publisert 21.12.2007).

 


16.12.2007 (oppdatert 20.12.2007).KLIMADEBATTEN. Miljøbevegelsen tar kronisk feil, og klimaforskningen er i en faglig og etisk krise. Dette burde få mediene til å være litt mer kritiske. Dette skriver Onar Åm, forfatter av "Kampen om klimaet", i et innlegg i Aftenposten.

Se ellers artikkelen Global Warming: The Cold, Hard Facts?, av klimaforskeren Timothy Ball i Canada Free Press (kanskje ikke spesielt overbevisende i seg selv, men her er altså nok en forsker som er uenig med flertallet i dette spørsmålet).

Se dessuten kronikken Ikke lag klimahysteri!, av Ina T. Kindem, Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen, og Ellen M. Viste, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

Se også innlegget Gores propaganda av Kent Andersen.

HonestThinking kommenterer: Jeg vil bare vite hva som er sant. Dersom det er sant at den pågående, globale temperaturstigningen faktisk er menneskeskapt, da håper jeg vi får bragt det på det rene så snart som mulig, og at vi tar de skritt som er nødvendig for å redde kloden. Dersom de som står bak den vitenskapelige konsensus om at det er akkurat slik, på noen som helst måte har jukset, overdrevet, underdrevet, strukket strikken eller gjort noe annet som er uforenlig med god forskningsskikk og -etikk, ja da håper jeg de blir avslørt.

Jeg har tidligere lagt merke til at Onar Åm er en usedvanlig kunnskapsrik samfunnsdebattant, og jeg håper bokens hans blir lest (jeg har selv ikke lest den, og tør ikke love at jeg får gjort det; jeg prioriterer andre emner enn klimaforskning om dagen).

 


11.12.2007. Det er bare noen uker siden mine artikkler om ekstremfeminisme og skikkelige mannfolk fikk enkelte debattanter i Salam diskusjonsforum til å skjelle meg ut som den mest reaksjonære mannssjåvinisten siden Donald Rumsfeld (fritt gjengitt).

Og siden dette med menn som har kontakt med sine egne følelser, er i vinden for tiden, innrømmer jeg gjerne at jeg i dag har kjent på diverse positive og varme følelser overfor Kk-medarbeider Anne Viken og hennes intervjuobjekt Elin Ørjasæter. Sammenhold ovennevnte artikler med den om androgyne mannfolk på side 6 og 7 i dagens Klassekampen, så skjønner du hvorfor. Her er noen aktuelle sitater (min uthevelse):

For meg er mannen den som ikke stikker av, som holder ut og blir uten diskusjon og snikksnakk om relasjoner.

Drømmemannen er han som fremstår som barsk, men som også kan snakke om følelser.

Skikkelige mannfolk tar ansvar uten snikksnakk, de stikker ikke av.

En er ikke en skikkelig mann om en ikke bruker tid på ungene sine.

Not bad!

 


11.12.2007 (oppdatert 13.12.2007). Det norske fellesskapet slår sprekker. Nye og gamle konflikter blir skarpere, skriver John O. Egeland i en meget interessant kommentarartikkel i Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Det er tydeligvis begynt å demre for mange at alt dette kjekke og gøyale med kulturrelativisme, multikulturalisme og ja til et fargerikt fellesskap, ikke er fullt så enkelt, kjekt og gøyalt som belærende og dømmesyke forståsegpåere, hykleriske og selvrettferdige antirasister og flokkmentalitetslobotomerte journalister lenge har villet ha det til. Det er bra, og Egeland fortjener honnør for å ha skrevet en artikkel med større innslag av ydmykhet og selvransakelse enn hva vi er vant med fra de store mediehusene.

Jeg reagerer likevel litt på følgende selvfølgelighet (min uthvelse):

Det er ikke noe mål å gjøre Norge til et sted hvor alle går i takt, tenker likt eller har samme hudfarge.

Neida, der alle tenker likt, tenkes det sjelden dype tanker. Der alle går i takt, står man ofte på stedet hvil. Og selvfølgelig trenger ikke alle ha samme hudfarge.

Det jeg imidlertid blir sittende igjen og lure på, er om Egeland her gjør bruk av det gamle og velkjente knepet med å late som om etniske og rasemessige forskjeller ikke har med noe annet enn hudfarge å gjøre. Det er i så fall et eksempel på det den anerkjente vitenskapsbloggen Gene Expression omtaler som "the purposefully obscurantist conflation between 'skin color' and ancestry". Altså et bevisst forsøk på å tåkelegge virkeligheten.

Muligens er Egeland uskyldig på dette punktet, og han får i så fall ha meg unnskyldt at jeg bruker hans formulering som utgangspunkt for mine betraktninger, men det er dessverre opptil flere rikssynsere som bør se til å gå i seg selv her. Dette er et altfor alvorlig tema til at vi kan holde oss med kvasilærde professorer som raljerer på TV eller i andre medier over folk som er opptatt av "pigmentmengden i andres hud", eller noe i den dur.

Jeg pleier ikke legge fingrene imellom når jeg skriver om ting som engasjerer meg, og som jeg dessuten mener jeg har lest tilstrekkelig mye om til å ha grunnlag for å mene noe om. Jeg går adskillig mer stille i dørene når diskusjonen dreier seg om ett av de svært mange temaene jeg hittil i mitt (49-årige) liv ennå ikke har hatt mulighet til å sette meg inn i. Dette siste burde være selvsagt for oss alle, eller hva?

Men av en eller annen grunn vrimler det av folk med humaniora-bakgrunn innen politikk, media og intellektuelle miljøer generelt som tydeligvis ikke har prioritert å lese seg opp verken på fysikk, kjemi, biologi generelt og evolusjonsteori spesielt, matematikk, statistikk, sannsynlighetsregning eller andre fagområder som er avgjørende for å forstå helt sentrale problemstillinger innen det som ser ut til å være de to største utfordringene menneskeheten i dag står overfor; stikkordene er miljø og multietnisitet.

For enhver journalist, redaktør, politiker eller intellektuell som gjerne vil mene noe om multietnisitet, men som vet med seg selv at han eller hun egentlig aldri har tatt seg bryderiet med å forsøke å forstå noe særlig av de natur- eller realfaglige aspektene av dette, kan jeg anbefale noen artikler fra følgende velrennomerte kilder: forskning.no, The Independent (1), The Independent (2), New York Times, Slate, The American Scene, Gene Expression, The Times (1). og The Times (2). Min egen artikkel om Genenes gåte inneholder også informasjon og ytterligere referanser som kan komme til nytte.

Og dersom noen av alle disse journalister, redaktører, politikere eller intellektuelle som støtt og stadig mener noe om multietnisitet (og ikke minst støtt og stadig mener noe om oss andre som mener noe om multietnisitet), ikke har tid til å lese denne type artikler i det hele tatt, ja så burde de se til å mene noe om noe annet. Noe de vet noe om, for eksempel.

 


11.12.2007. Her er noen utdrag fra en mildt sagt underholdende artikkel av SatiriCon: Har de glemt hele kulturrelativismen? Læren om at alle kulturer må forstås på sine egne premisser er meislet i stein i de fleste akademiske miljøer, og gjelder som kjent for samtlige kulturer. Ja, bortsett fra vår egen da, selvfølgelig. Du vet, den med demokratiet, velferdsnettverket, de kvinnelige biskopene, de homofile partilederne, ytringsfriheten og den gjennomsnittlige levealderen som nærmer seg 80. Den skal helst ikke forstås på andre premisser enn sin egen grådighet. [...]

Men hva er det med Hege Storhaug? Hun virker jo besatt av tanken på at alle kvinner absolutt ha en klitoris. Enhver moderne kvinne er da virkelig i stand til å oppnå vaginalorgasmer? Burka meg her, og selvstendighet meg der. Forstår hun ikke at selv den mest primitive kultur har noe å lære oss? Hvor mange norske kirurger kan for eksempel fjerne et ytre kjønnsorgan med en sløv lommekniv? På en skitten stråmatte, uten bedøvelse?

Nå vel, la oss for moro skyld si at det kan være greit å få beholde underlivet sitt intakt. Det er ikke dermed sagt at akademikere og intellektuelle med offentlig innflytelse har noen forpliktelse til å fare opp i tide og utide om det motsatte skulle forekomme. Hege Storhaug har det med sånt, og de fleste vet at hun bruker tall etter eget forgodtbefinnende. Heldigvis vet hennes motstandere det også. Hvis ikke kunne vi risikert en total avsporing av debatten, der det faktum at omskjæring er et reelt problem i Norge blir prioritert på bekostning av sakens egentlige kjerne; at Hege Storhaugs tall muligens er for høye.

Så ære være den radikale åndseliten, som evner å holde blikket på ballen, og velger sine slag med omhu. Som vet å refse alle som innbiller seg at noe er galt, og selv aldri misbruker sin påvirkningskraft når kultur, religion og tradisjon benyttes til å drepe, terrorisere, mishandle og undertrykke kvinner og homofile. Kanskje går en og annen forsvarsløs skjebne tapt i dragsuget, men det er vel bare prisen en må betale for å kunne sove godt om natten i vissheten om at man aldri har stigmatisert en levende sjel.

 


HonestThinking i debatt i Klassekampen

08.12.2007 (oppdatert 20.12.2007). Tirsdag 4. desember hadde jeg et innlegg i Klassekampen med en kommentar til George Monbiots artikkel Libertarians are the true social parasites, som Kk bragte i norsk oversettelse 15. november.

Mandag 10. desember fikk jeg to svar, fra henholdsvis Per Bull Holmen og Lone Dybdal. Se også mitt tilsvar, og deres nye tilsvar.

HonestThinking kommenterer: Dette med menneskesynet er et helt sentralt moment når man skal vurdere venstresidens store prosjekter i dette og forrige århundre. Det gjelder alt fra multikulturalisme til skolepolitikk. Når det gjelder det siste, se f.eks. den store artikkelen Kva gjekk gale i skulen?, av professor Peder Haug, Klassekampen 06.12.2007, side 20 - 21.

 


10.12.2007. Utdrag fra en artikkel hos HRS: Svarte menn i Europa opplever mer rasisme fordi svart maskulinitet oppfattes som en trussel mot hvite menns hegemoni. Det hevder antropologen Uli Linke i et intervju som publiseres på Forskning.no i dag. Det antropolog Linke har ”glemt” å ta i betraktning, er mengden av svart, rasistisk motivert vold mot hvite.

Tidligere redaktør i det feministiske tidsskriftet Fett, og et kjent navn fra ungdomsmiljøene rundt Rødt og SV, Kristin Engh Førde, har intervjuet den tyske antropologen Uli Linke. Intervjuet publiseres i dag i en artikkel på nettmagasinet Forskning.no.

Linke har forsket på hvit, rasistisk motivert vold mot svarte i Tyskland, og uttrykker bekymring over utviklingstendensene:

Slik innleder Jens Tomas Anfindsen sin artikkel hos HRS, der han analyserer de argumentene Uli Linke fører i marken.

HonestThinking kommenterer: Denne artikkelen er vel verdt å lese. Det er forstemmende å se hvor mye hykleri og virkelighetsflukt som fremdeles finnes rundt spørsmål knyttet til rase, rasisme og raserealisme, og broder'n treffer her spikeren på hodet mer enn én gang.

Kan vi håpe at forskning.no følger opp med noe som kan balansere Linkes ensidige og biofobiske tilnærming til temaet? Vi leser f.eks.:

De samme stereotypiene regjerer: Svarte menn forstås gjennomgående som mer primitive, voldelige og kriminelle enn hvite.

Javel, så dette er, i følge Linke, tyskeres oppfatning av svarte menn. Greit, la oss bytte ut synsing med fakta; hva sier forskning og statistikk om disse tingene? Det burde være midt i blinken for forskning.no å informere oss om. Linke sier også:

Ikke minst framstilles de som hyperseksuelle, med store peniser og et umettelig begjær etter hvite kvinner, og følgelig potensielle voldtektsmenn, sier Linke.

Det med pensisstørrelse har man kanskje ikke pålitelige målinger på (?), men kalde og nøkterne tall i form av voldtektsstatistikk burde man kanskje kunne forvente at Linke slo i bordet med når hun først gjør et nummer ut av akkurat dette. Hvorfor gjør hun ikke det, mon tro? HRS-artikkelen gir en pekepinn.

Og i stedet for å fokusere på penisstørrelse, burde Linke, om hun ønsket å bli tatt alvorlig, ha sagt noe om testosteronnivå hos svarte menn. Her står vi overfor noe som kan måles temmelig eksakt, og der de fleste feilkilder bør kunne elimineres. Stemmer det, eller stemmer det ikke, at svarte menn i gjennomsnitt har høyere testosteronnivå enn menn fra andre raser? Dersom dette stemmer, vil det da ha betydning eller ikke for integrasjonsprosessene?

Og så var det dette med IQ, da. De siste ukene har f.eks. New York Times, Slate, The American Scene, Gene Expression og The Times skrevet om det ubehagelige faktum at svarte i gjennomsnitt har betydelig lavere IQ enn andre raser. Faktisk skrev forskning.no om dette også for snart to år siden. Jeg har tidligere kommenter disse artiklene på HTs engelske forside, samt i min anmeldelse av Genenes gåte.

Fagfolk diskuterer om det skyldes arv eller miljø, men ingen er uenige i at IQ-forskjellene faktisk finnes. Inntil dette problemet eventuelt blir løst, står vi overfor en svært alvorlig hindring for vellykket integrasjon av svarte i våre samfunn. Likevel later Linke og mange andre som om problemet ikke eksisterer. Det er direkte uansvarlig.

Faktisk ser det ut til at folk i USA så smått begynner å innse at man i det lange løp ikke kan feie dette problemet under teppet. Her er to aktuelle sitater fra New York Times (mine uthevelser):

Linda S. Gottfredson, a sociologist at the University of Delaware, insists that Mr. Saletan has nothing to apologize for. Ms. Gottfredson, who along with Mr. Flynn had been participating in a separate monthlong online debate about intelligence sponsored by the libertarian Cato Institute, wrote that Mr. Saletan “may be the first journalist to so directly acknowledge the scientific evidencesupporting a genetic explanation for racial differences in I.Q.and to be allowed to publish his views.” [...]

Mr. [James R. Flynn - the man after which the Flynn effect is named - see also his home page], who said he had been attacked by both conservatives (for playing down the significance of genes) and by liberals (for arguing that black culture is at the root of the I.Q. gap), told the group, “I want to say how deeply I believe in this sort of discussion.” He later explained that his own desire to disprove the genetic arguments is what spurred his research.

 


09.12.2007 (oppdatert 10.12.2007). Utdrag fra artikkelen Gutter må få slåss, Dagbladet, lørdag 8. desember, side 7, av Vigdis Alver: Gutter må få lekeslåss og ha voldsom lek. Hvis gutter får være gutter, utvikler de empati, respekt for egne og andres grenser og knytter vennskapsbånd, mener spesialpedagog Nils Eide-Midtsand. [...]

Eide-Midtsand mener det er biologiske forklaringer på at jenter og gutter leker på ulik måte. I to artikler i siste nummer av Tidsskrift for Norsk Psykologforening viser han til ny hjerneforskning og evolusjonspsykologi.

- Nærmest daglig kommer rapporter om forskjellen mellom kvinner og menns hjerner. Kort sagt ser vi av resultatene at guttens nevrobiologi og evolusjonshistorie naturlig leder ham mot fysisk, ofte vill, lek, mens jenta mer naturlig ledes mot mer stillesittende rollelek.

HonestThinking kommenterer: Det er interessant å legge merke til hvordan politisk korrekt ønsketenkning om at kjønn kun er en 'sosial konstruksjon' er bragt fullstendig i diskreditt av nyere forskning. Politikere og skolefolk som for noen år siden sannsynligvis ville ha kommet med svada om at det knapt finnes forskjeller mellom gutter og jenter, snakker nå om hvor viktig det er at både gutters og jenters behov blir møtt. Det er et stort fremskritt.

Og slik kommer det selvsagt også til å gå med visse andre 'sosiale konstruksjoner' en del utopister fortsatt holder seg med.

 


Intrum Justitia mistet inkassobevillingen

08.12.2007 (oppdatert 11.12.2007). Kredittilsynet tilbakekalte 28. november 2007 Intrum Justitia AS’ bevilling til å drive inkassovirksomhet, melder Dagbladet. Vi lurer ingen, svarer Intrum Justitia. Selskapet har, etter hva jeg forstår, inntil videre fått sin bevilling tilbake.

HonestThinking kommenterer: Jeg er en av dem som har følt meg urimelig behandlet av nettopp dette inkassobyrået, så jeg håper Kredittilsynet vil gå dem litt ekstra etter i sømmene. Her er min lille inkasso-historie.

NB: Intrum Justitia ble 08.12.2007 informert om denne artikkelen via epost, og jeg har bedt dem om å kontakte meg dersom de mener den inneholder faktiske feil eller andre ting som bør rettes på.

Brev fra Intrum Justitia: HonestThinking mottok 10.12.2007 et skjermbrev fra Inkassofaglig leder i Intrum Justitia, der han blant annet skriver:

Det bør presiseres at denne saken ikke har noen sammenheng med de forhold som Kredittilsynet kritiserer oss for. [...]

Når jeg nå i ettertid vurderer vår saksbehandlers håndtering av denne saken kan jeg være enig i at det muligens ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til romjulen som åpenbart er et tidspunkt mange er bortreist.

HonestThinking kommenterer: Det er hyggelig at Intrum Justitia er villig til å innrømme at den behandlingen jeg ble utsatt for, ikke var helt optimal. Men selv om min erfaring ikke har sammenheng med de forholdene som gjorde at selskapet (midlertidig) fikk sin bevilling inndratt, så festet jeg meg ved følgende formulering i Dagbladet:

Gjeldsoffer-Alliansen får mange klager i forbindelse med inkassobyråenes oppførsel, og opplever at det er mye snusk.

Jeg har ganske enkelt ønsket å bidra til å rette søkelyset på at inkassobransjen noen ganger behandler folk på en urimelig måte. Blir disse forholdene skjerpet inn som en følge av medias oppmerksomhet, så er det bra for alle.

 


06.12.2007 (oppdatert 10.12.2007). Resultatene i norske skoler er ikke hva de en gang var, og kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell (SV) var nylig i alle medier og uttrykte sin bekymring. Se f.eks. Aftenposten eller Dagens Næringsliv.

HonestThinking kommenterer: SV har i alle år hånet høyresidens "kunnskapsskole", og har systematisk gått inn for å erstatte den med en skole der sosiale ferdigheter o.l. var viktigst. Enten representerer Solhjell en ny trend i SV, eller så er hans beklagelser krokodilletårer. Norge kommer til å slite med alvorlige problemer på dette området i generasjoner fremover, ikke minst takket være SV.

Se f.eks. den store artikkelen Kva gjekk gale i skulen?, av professor Peder Haug, Klassekampen, 06.12.2007, side 20 - 21. Ingressen lyder: "Venstresidas pedagogikk har gjort den norske skulen kunnskapsfiendtleg". Haug skriver blant annet følgende:

No ser vi resultatet av giganteksperimentet. Det bygde på sviktande premissar. Ideologien heldt ikkje det han lova. Det var ikkje mogleg å skape den skulen ein ønskte.

 


05.12.2007. Den unge muslimske predikanten Moez Masoud vekker internasjonal oppsikt med sitt budskap om fred og toleranse. Mer informasjon i document.no og Washington Post. En kort videosnutt med hans forkynnelse finnes på YouTube. Jeg noterer ellers med interesse at Masoud ser ut til å omfavnes av Islamonline.net.

 


02.12.2007 (oppdatert 05.12.2007). I en tråd på Salam diskusjonsforum (islam.no), under kategorien Aktuelt, ble jeg for en stund siden utfordret til å si hva jeg mener med uttrykket ”skikkelige mannfolk”, som jeg litt ubetenksomt hadde brukt i en spontan replikk til en av de andre diskusjonsdeltagerne. Å svare på utfordringen krevde en del hjernestorming, og resulterte i et forsøk på å beskrive et mannsideal.

Jeg noterer med interesse at Klassekampen tirsdag 4. desember så å si er et temanummer om det å være mann, se side 1, 2, 6 og 7 (etter å ha vært avskåret fra avisen i noen dager, har jeg etter at forrige setning ble skrevet, oppdaget at man faktisk er i full gang med en serie om mannen). Etter at jeg nylig kritiserte avisen for å ha latt debattsidene bli tamme og uinteressante (annet enn muligens for menighetens indre krets), er det hyggelig å kunne si at Braanens kommentar "Jeg, en maskulinist" (side 2) 4. desember er et eksempel på noe jeg neppe er alene om å ønske meg mer av i venstresidas dagsavis. Kk har valgt å fremheve denne setningen i Braanens kommentar:

Vi trenger rett og slett flere som kan se verden fra et mannlig ståsted, og som er villig til å snakke om det.

Det er som om jeg skulle ha sagt det selv.

 


Innlegg i VG av to NTNU-professorer

02.12.2007 (oppdatert samme dag). De to NTNU-professorene Bjørn K. Alsberg og Svein Valla har i dagens VG (side 41) et innlegg der de utfordrer SSB til å svare litt mer utfyllende på den Dagblad-kronikken og den rapporten jeg publiserte for en måneds tid siden, enn det byrået hittil har gjort. Se forøvrig min replikk tilbake til SSB-direktør Olsen.

I dagens innlegg skriver Alsberg og Valla blant annet følgende:

Ett av Anfindsens sentrale spørsmål er hvorfor den høyeste sats for nettoinnvandring fram til 2060 er satt til 24.000 per år i snitt. 3. november kom administrerende direktør i SSB Øystein Olsen med et svar i [Dagbladet] til denne kronikken, men vi kan ikke se at Anfindsen fikk svar på sitt konkrete spørsmål. Siden innvandringdynamikken over lang tid uten tvil vil være av sentral betydning for nasjonens demografiske sammensetning i fremtiden, er det åpenbart meget viktig at SSB tar denne type henvendelser alvorlig.

Etter å ha kikket gjennom det materialet Anfindsen framlegger på sin hjemmeside [se oversiktsside] og tilhørende referanser, kan ikke heller vi skjønne hvorfor akkurat denne grensen på 24.000 er satt, og hvilke vitenskapelige antagelser som ligger til grunn. Vi ber derfor SSB klargjøre dette punktet ytteligere. På oss virker det underlig at ikke også høyere tall har blitt presentert i de ulike framtidsscenariene, spesielt med tanke på SSBs egne formaninger om at estimatene om framtidige vekstrater er forbundet med stor usikkerhet.

VG-innlegget finnes i fullstendig utgave hos HRS.

HonestThinking kommenterer: Jeg synes, som tidligere antydet, at det er svakt av SSB å nøye seg med å henvise til at nye fremskrivninger vil bli fremlagt om et halvt års tid. Dette er selvsagt en positiv nyhet, men dette handler om mer enn bare at SSB implisitt innrømmer at prognosene fra 2005 er for lave (ellers hadde de neppe tatt seg bryet med å oppdatere dem allerede i 2008). Dette handler om mer enn å ta feil. Det handler om forskningsetikk. Og det er trist at SSB nekter å ta den diskusjonen. Det er også trist å se at politikere, media og intellektuelle i så liten grad ser ut til å interessere seg for hvordan SSB har opptrådt.

At SSB nå tvinges til å komme med nye fremskrivninger, er forøvrig helt i tråd med hva jeg i mai 2006 hevdet at ville skje. Se mine kommentarer Skanse-til-Skanse-Byrået og Nye Norge. Disse to kommentarene har ellers sin bakgrunn i en stor artikkel i Morgenbladet av journalist Simen Sætre med tilhørende førstesideoppslag. Som jeg skrev den gangen, hilser jeg velkommen enhver som ønsker å drive kritisk journalistikk rettet mot HonestThinking. Men har Morgenbladet og/eller Sætre tenkt å foreta seg noe nå som argumentene som ble brukt for å fremstille meg som en 'varsler' uten bakkekontakt, kollapser allerede halvannet år etter publisering? Vel å merke i en sak der perspektivet strekker seg over mer enn 50 år.

Se også min gjesteartikkel SSB og den demografiske utviklingen på document.no. Samt artikkelen NTNU-professorer stiller spørsmål til SSB på samme nettsted.

 


01.12.2007. Mulla Krekar truer med reaksjoner mot Norge dersom han blir sendt ut av landet. Frps Siv Jensen krever svar fra statsminister Jens Stoltenberg.

HonestThinking kommenterer: Norske politikere bør snart skjønne det forretningsfolk har skjønt i tusenvis av år: Når to parter inngår en avtale, er det en fordel om avtalen, eksplisitt eller implisitt, inneholder elementer som belønner visse typer oppførsel og straffer andre typer oppførsel. Når folk kommer hit til landet må vi selvsagt stille krav til dem, ikke bare gi dem en masse rettigheter. Trusler om sanksjoner mot Norge dersom man ikke får viljen sin, bør automatisk diskvalifisere folk fra å oppholde seg i landet.

  

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 
 Søk i HonestThinking

 

 Some material has been made available in English.

 


"I samfunn der mannens egentro svekkes, kommer et allment kulturelt forfall til syne."

Erling Dokk Holm, Gutter i kjole, Dagbladet Magasinet, desember 2007

 

"Et sunt samfunn bør ha en relativt høy andel skilsmisser, men når den er på 50%, viser det at mange har store vanskeligheter med å organisere familien på en måte som er tilfredsstillende for begge parter."

Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen til Klassekampen 01.12.2007

 

"Dette handler rett og slett om å forstå hva som skjer i hodet. Hva kan biologien si om menneskets tenkning og atferd? Det har vært veldig mye debatt om dette. Etter hvert som jeg har lest, har jeg kommet til at biologiske faktorer ikke kan avvises med ideologiske eller politiske argumenter, heller ikke når det gjelder hjernen. Det ville være merkelig om Darwins evolusjonsteori skulle stoppe ved halsen, eller om biologiske faktorer skulle være relevant for alt unntatt forskjeller mellom kjønnene"

Vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes, portrettintervjuet av Alf Skjeset i Klassekampen, 03.11.2007

 

"Derfor er det et paradoks at vi, det sekulære demokratiet Norge, bruker skattebetalernes penger over vårt statsbudsjett til å finansiere en dogmatisk, fanatisk organisasjon som øver sterkt press mot frihetsverdiene våre - en organisasjon hvis frontfigur søker maksimal stigmatisering av annerledes tenkende [...]"

Magnus E. Marsdal, i kronikk i Klassekampen, 13.10.2007

 

"En kompleks sosial organisasjon uten en mytisk visjon er dømt til å mislykkes."

Loyal Rue, intervjuet i Marg nr 1, 2007 (side 43)

 

"Det er helt avgjørende at Hege Storhaugs kampanje for å undergrave den religiøse minoriteten muslimenes rettigheter i Norge blir stansa. Det er det største demokratiske problemet vi har nå."

Uttalelse fra Marte Michelet, Debattredaktør i Dagbladet, på NRK Dagsnytt 18, 08.10.2007

 

"Først vi traff hverandre [...] så vi giftet hverandre"

Sjarmerende gullkorn fra en norsk-iraner i samtale med HT-redaktøren 23.09.2007

 

"Men hvor do kommer fra? Do snakker så bra norsk!"

Replikk fra en norsk-iraner (med lett karikert aksent) til HT-redaktøren, 23.09.2007

 

"Men vi journalister skal ikke ta politiske hensyn, vi skal ikke bry oss om de politiske resultatene av det vi gjør"

Marie Simonsen til Klassekampen, 08.09.2007

 

"Jeg blir inspirert av alle dyktige leger, særlig tøffe kirurger - uavhengig av etnisitet. Men det er klart vi trenger inspirasjonskilder med vår egen etniske bakgrunn."

Usman Rana til Tidsskrift for Den norske lægeforening, 2007; 127: 2280-1.

 

"Hva ville Europa vært uten islamsk kultur? Ingenting."

Henning Mankell til Dagbladet, 30.08.2007

 

"Politikk endrer seg gjerne i pendelsvinger. I dette tilfellet har vi etter mitt syn bedrevet en ekstrem [innvandrings]politikk over flere år uten at den har vært gjenstand for en reell debatt. Potensialet for en drabelig pendelsving er stort og skremmende. Jeg ønsker ikke å være en del av en slik pendelsving. Jeg ønsker meg en åpen og reell diskusjon som kan bringe oss tilbake til en moderat politikk for innvandring og integrering."

Anton Barth, document.no, 16.07.2007

 

"Her synes jeg det er på sin plass å minne om at de aller fleste leger er lovlydige borgere som aldri har hatt noen befatning med terrorisme, og at vi ikke må skjære alle leger over én kam. Kanskje vi aller helst bør unngå å nevne at de er leger for ikke å stille den medisinske profesjon i dårlig lys."

Christian Skaug, document.no, 04.07.2007

"Selv om det skulle være slik at vi er biologisk predisponert til mer skepsis overfor andre grupper enn den man selv tilhører, er ikke vi mennesker bare slaver av våre predisposisjoner. Vi kan programmere oss til anstendighet, sivilisasjon og kultur, også i de tilfelle hvor vi møter store utfordinger. Det flerkulturelle samfunn er tydeligvis en utfordring for en del. Desto viktigere blir det å opptre sivilisert og ikke som barbarer."

Lars Gule, document.no, 01.07.2007.

 

”Her på Tøyen møtes dei to verdsreligionane kristendom og islam i sams kamp mot den vestlege dekadansen. Men det er ein stor og avgjerande skilnad: der bymisjonen hjelper og trøyster dei forvilla og utstøyte ein for ein, mobiliserar muslimane dei unge og frustrerte inn i eit kjempande kollektiv. Kristendommen arbeider med enden på historia, det radikaliserte islam med ei mogeleg byrjing. Det openberrar seg i eit mektig historisk vasskil her i det gamle austkantkvartalet.”

Nils Rune Langeland, ”Ved enden og byrjinga”, Dag og Tid  29.6 – 5.7. 2007


"Hamas har kontroll over Gaza! Hvilket er utmerket. Det har gitt striden en ny dimensjon. Og vil oppmuntre og inspirere folk, også i omliggende land, til kanskje å følge deres eksempel."

Trond Ali Linstad i Klassekampen 20.06.2007


"Et andet problem, som mange tosprogede studerende har, er, at de er uvant med prøveformer, som er rodfæstet i reflekterende, kritisk og analytisk tankegang."

Ali Nuur, byrådsmedlem (V), Århus, i Jyllandsposten.

 

"Det tjueførste hundreåret er inne i stilla før stormen. Og stormen vil koma, politiske stormar, orkanar og flaumar. Jorda vil få fleire flyktningar og fleire fattige, men også fleire som vil yte og ofre noko, fleire som vil satse for å vinne."

Edvard Hoem i Klassekampen 18.04.2007

 

"Det er i dag lett å se at de vest-europeiske landene lenge hadde en altfor optimistisk holdning til integrasjon av muslimske innvandrere."

Per Kristian Haugen, i sin anmeldelse av boken Islamister og naivister, Aftenposten 13.04.2007

 

"[D]et er riktig at deler av venstresida har hatt et distansert og vestkantaktig forhold til de reelle utfordringene innvandring skaper."

Redaktør Bjørgulv Braanen, lederartikkel i Klassekampen 13.04.2007

 

"Det er utvilsomt riktig at medier og andre toneangivende kretser har vært altfor godtroende i forhold til sider ved islam"

Lederartikkel i Vårt Land 12.04.2007

 

"Men de som i dag tar med seg middelalderen, stammesamfunnet og æresdrapene beriker ikke det norske samfunn."

Rögnvaldur Hannesson, Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, i en kommentar på E24 Næringsliv.

 

"Men vi har et eget land, vi har et skriftspråk, tradisjoner, flere helt egne språk, mange hundre år gammel kultur. Vår unike identitet. Skulle det virkelig bli alvor, kan vi kanskje flytte menneskene til et annet land, men alt dette som er Maldivene vil forsvinne."

Visemiljøminister Abdullhai Majeed uttaler seg til A-magasinet (23.03.2007) om klimatrusselen

 

"I dag tror vi at Vesten og islam er uforenlige størrelser, men det stemmer ikke."

Tariq Ramadan, sitert i artikkelen Islams moderate ansikt, Klassekampen 31.03.2007

 

"For brorparten av den opplyste middelklassen handler dannelse om å tilpasse seg en rådende samstemmighet i tiden, altså tidsånden, samt å signalisere til omverdenen at de er i stand til å reprodusere noe av denne samstemmigheten."

Komponist Helge Iberg

kronikk i Aftenposten

 

"Er det rart afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?"

 Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, i et debattinnlegg i Aftenposten

 

"[...] ingenting vekker slikt raseri som sanninga"

Jon Langdal i omtale av Pierre Bourdieu sin bok Viten om viten og refleksivitet, Klassekampen 03.03.2007

 

"Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet."

1.amanuensis i religionshistorie ved UiO, Torkel Brekke, til Universitas (sitert i Klassekampen 10.03.2007)

 

"Den må være blind og døv som ikke ser at vi nå går inn i en epoke med kriger og revolusjoner"

Jan Hårstad
leserinnlegg i Klassekampen 20.02.2007

 

"Brobygging har lite for seg hvis det er enveiskjøring på broen."

Hallgrim Berg

intervjuet av Morgenbladet om islamiseringen av Europa

 

"Vi vil heller si at Norge regjeres av en kompakt majoritet som er velmenende, idealistisk, men i bunn og grunn ønsker å stenge virkeligeheten ute, og gi seg sine drømmer i vold. Ikke forstyrr oss! I gamle dager fortjente dette betegnelsen reaksjonær."

Redaktør Hans Rustad
Hva er borgerlige mennesker? document.no

 

"Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. En hver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det."

Professor Fredrik Barth
intervjuet av Forskerforum

 

"Det er behov for å enes om en slags kjøreregler [...] [som sikrer] at alle skal ha rett til å hevde meninger ute å bli trakassert."

Professor Knut Kjeldstadli
i artikkelen En tredje nasjon?
Klassekampen 19.12.2006

 

"For min del tykkjer eg det har vore altfor lite kulturrelativisme i den norske debatten og politikken."

Minoritetsforsker Randi Gressgård

Forskning.no, 31.12.2006

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.