Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 21.12.2007, og er mitt tredje innlegg i en debatt om venstresidens menneskesyn.

 

Tidligere innlegg:

 

 

 

 

 

Trefoldig trosbekjennelse

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Takk til Lone Dybdal (15.12) og Per Bull Holmen (19.12) for flere tankevekkende innspill.

 

Bull Holmen”kan ikke se noen holdepunkter” for min pessimisme på vegne av det multikulturelle prosjektet. Neivel, kanskje han er ideologisk forblindet. HonestThinking, samt ikke minst rights.no og document.no, har i årevis samlet stoff som dokumenterer, hinsides enhver rimelig tvil, at det multikulturelle prosjektet er i store vansker. Av plasshensyn henviser jeg til HTs nettsider for ytterligere drøftelse av Bull Holmens kritikk.

 

Til Dybdal: Å hevde at mye av vår atferd er styrt av vår evolusjonshistorie (George Monbiot 15.11) innebærer ikke at vi er determinerte roboter. Uten å blande meg i dualisme-diskusjonen (Philip Butler 19.12), vil jeg si meg enig med henne i følgende:

 

”Det unike med mennesket er at vi er mer enn bare natur; vi er borgere av to verdener. I tillegg til de tilbøyeligheter vi er utstyrt med fra naturens hånd besitter vi også fornuft og evnen til kritisk (selv-)refleksjon. [...] Det som gjør et menneske til et menneske er evnen til å heve seg over den rene natur.”

 

Men venstresidens menneskesyn har tross alt pleid å ha tre aksiomatiske pillarer, nemlig følgende:

 

 

Alle tre aksiomer er i strid med tilgjengelig empiri, er uforenlige med rasjonell tenkning, og fungerer dessuten som religionssurrogat for mange.

 

Det er etter hvert lenge mellom hver gang noen er så idiotiske at de benekter at forskjeller mellom kjønnene finnes, og jeg tolker Dybdals to innlegg som et mulig tegn på at også godhetsnaivismen er på vikende front. Men mange ser fortsatt ut til å klamre seg til et fåfengt håp om at etnisitet og rase kun er sosiale konstruksjoner. Diskusjonene rundt Tron Øgrim og Hans Olav Brendberg i Kks spalter gir et ferskt eksempel. Det hykleriske hylekoret rundt James Watson denne høsten taler også sitt tydelige språk (se HTs norske og engelske forsider for november og desember 2007 for diverse referanser).

 

Venstresidens store og vanstyrte prosjekter førte til ufattelige mengder død og lidelse i forrige århundre; Hitlers herjinger blekner i sammenligning. Nå er man i gang med sitt mest grandiose prosjekt noen sinne. Det forundrer meg at så mange snille, helhjertede og oppriktige venstreintellektuelle tilsynelatende er så lite opptatt av å finne ut hvilken rolle nettopp menneskesynet hadde når det gjaldt å legge til rette for forrige århundres katastrofer, samt av hvilket potensial det samme menneskesynet, i kraft av sin trefoldige enfoldighet og medfølgende virkelighetsfornektelse, har til å forårsake nye tragedier i dette århundret.

 

 

 

 

Tilbake til HonestThinking