Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


24.01.2007 (oppdatert 31.01.2008). Det har oppstått en debatt mellom document.no og HRS. Det begynte med en artikkel av Hans Rustad som advarte mot for sterk språkbruk i innvandringsdebatten, og i dag kom svaret fra HRS. Se også Lionheart & Anfindsen og Kan sannhet være et argument?

HonestThinking kommenterer: Siden min bror og tidligere HT-kollega er part i saken, vil jeg, i hvert fall inntil videre, avstå fra å kommentere enkeltheter i denne diskusjonen.

Jeg kan imidlertid, på generelt grunnlag, være enig med Rustad i at man bør unngå overdreven språkbruk (og jeg noterer at minst en av kommentarskribentene inkluderer meg i denne kritikken). Det er godt mulig at både jeg og broder'n bør vurdere om 'toneleiet' er der det burde være. Jeg mener imidlertid det er hevet over enhver tvil at situasjonen er alvorlig. Myndighetene i et økende antall europeiske land er i ferd med å miste kontrollen, og i enkelte land, samt i EU-systemet, reagerer man med å ta i bruk stadig sterkere virkemidler for å stoppe munnen på dem som påpeker akkurat dette. Det bør bekymre enhver forsvarer av sannhet og demokrati.

 


21.01.2008. Det nye årets første arbeidsdager brakte to dystre meldinger fra Tyskland. Meldinger som forteller om et land som, på tross av å ha fått fart på industrien igjen, rystes av en sosial krise av skremmende proporsjoner. Det handler om demografi og kriminalitet. Dette melder HRS.

 


Systemkritiske blogger snart en saga blott?

16.01.2008. Trenden med rettsforfølgelse av innvandrings- eller islamkritiske skribenter akselererer. I Finland ble i dag en blogg stengt og redaktøren dømt til å betale 825 Euro i bot. Grunn: Bloggen hans samlet på nyhetssaker som stiller islam og multikulturalismen i et dårlig lys. Se alarmerende rapport fra HRS i dag.

 


Useriøs journalistikk i Aftenposten

16.01.2008. Det har i lang tid kommet stadig flere bekymringsmeldinger fra UK. Integreringen fungerer dårlig, og landet er i ferd med å bli delt opp etter etnisk-religiøse skillelinjer. Dette har, som tidligere meldt, fått en av landets biskoper til å advare mot utviklingen. Muligens er det et tilfeldig sammentreff, men få dager etterpå innrømmet den britiske regjeringen at situasjonen er bekymringsfull, og fremmet en rekke forlsag til innstramminger i innvandrings- og integreringspolitikken. Merk dessuten at regjeringens rådgiver for raserelasjoner, Trevor Philips, formann for den britiske Likeverds- og menneskerettighetskommisjonen, støtter biskop Michael Nazir-Alis uttalelser om at no-go soner for ikke-muslimer er under utvikling i Storbritannia.

Men hva gjør Norges presumptivt mest seriøse avis i sakens anledning? Jo, sender sin korrespondent Hilde Harbo til bydelen Forest Gate, nordøst i London. Der observerer hun gatebildet, snakker med en håndfull mennesker, innrømmer at hun fikk et uvennlig blikk av en mann som ikke ønsket å bli intervjuet, men lar oss ellers forstå at biskopens bekymringer er mer eller mindre grunnløse.

Dette er den mest lettvinte, overfladiske, bagatelliserende og skjønnmalende 'journalistikk' jeg kan huske å ha sett på lenge. Harbos artikkel ville ha vært en ripe i lakken for enhver avis med ambisjoner om å leve opp til et visst minimum av intellektuell redelighet og journalistisk standard. Når hennes reportasje står på trykk i et organ som mener seg å være landets ledende avis, og som lenge lovet sine lesere "solid bakgrunn for egne meninger" (man har kanskje forlatt akkurat det slagordet sånn i all stillhet?), er det rett og slett en skam. Min tidligere HT-kollega har i en HRS-artikkel sagt mye av det som bør sies om denne konkrete saken.

 


12.01.2008. Tobias Hübinette er en akademisk antirasist i Sverige, som blant annet har markert seg i den tildels voldelige organisasjonen Antifascistisk aktion (AFA). I tidsskriftet Creol kom han i 1996 med uttalelser som er så ekstreme at jeg ikke syntes jeg kunne sitere dem uten en viss verifikasjon ut over det som fremkommer på Wikiquote. Bloggeren Kurt Lundgren har imidlertid fått lesere sine til å verifisere utsagnet (se f.eks. innlegg av Lantbrukaren og Nisse), så det er bare å spenne fast sikkerhetsbeltene, for her er hva Hübinette, som selv er av koreansk herkomst, mener om den hvite rase (min uthevelse):

Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

Som HT har skrevet om og/eller referert til flere ganger tidligere, ser det ikke ut til at den antirasistiske ideologien primært handler om å forebygge rasisme. Den handler i stedet i stor grad om hat mot Israel, USA, hvite mennesker og alt som er vestlig. Mange antirasister har tydeligvis fått det for seg at verden vil bli et bedre sted dersom det ikke lenger finnes samfunn som tilhører, eller er dominert av, hvite mennesker. Hübinettes utsagn er i så måte ganske klargjørende. Og, som han selv er inne på, at veien frem til dette idealsamfunnet kommer til å bli blodig, er tydeligvis ingen hindring. Tvert imot.

 


Useriøs journalistikk i Klassekampen

12.01.2008. Klassekampen kjørte i slutten av desember en artikkelserie med reportasjer fra de nordiske landene. På nyttårsaften var turen kommet til Finland. Avisens medarbeider Bendik Wold valgte, kanskje ikke helt uventet, å fokusere på at Finland har en mer restriktiv innvandringspolitikk enn de fleste andre vesteuropeiske land (side 20):

Statistikk viser at finnene er blant de mest innvandringsskeptiske i Europa. Hele ni av ti synes det er 'viktig' at innvandrerne ønsker å leve som de innfødte - en score bare de gamle madjarene i Ungarn kan matche. Riktignok er finnene positive til arbeidsinnvandring fra andre europeiske land, men kun 37% sier seg villig til å slippe inn mange innvandrere 'av en annen rase eller etnisk gruppe', mot 49% i Danmark, 57% i Norge og rekordhøye 83% i nabolandet Sverige.

Så langt er alt vel og bra, og dette er selvsagt interessante faktaopplysninger å ta med i en slik reportasje. Men så kommer det jeg oppfatter som temmelig tendensiøst (min uthvelse og mine hyperlenker):

Mer kuriøst, men kanskje talende: Finlands statsminister, Matti Vanhanen fra Centern, har en far som er raseteoretiker. Tatu Vanhanen er professor emeritus ved universitetet i Tammersfors, og har sammen med briten Richard Lynn utgitt IQ and the weath of nations (2002), ei bok som i klartekst sier at fattigdom skyldes dumskap. Vanhanen senior synes det ville være en god idé om europeere, amerikanere og asiater snarest tok over maktposisjonene i alle afrikanske land, ettersom befolkningen der har et IQ-snitt på mellom 60 og 70, mens det i rike land ligger godt over 90.

HonestThinking kommenterer: Jeg har ikke lest den aktuelle boken, og man kan helt sikkert mene mye om den (wikipedia-artikkelen som det lenkes til ovenfor, inneholder en rekke kritiske merknader). Det er likevel to ting jeg reagerer på her.

For det første stusser jeg på bruken av ordet raseteoretiker. Det høres ut som om Wold mener at det skulle være forkastelig å forsøke å forstå hvilke forskjeller som finnes mellom ulike menneskegrupper. Det er lett å slå om seg med begreper som ut fra sammenhengen automatisk vil bli oppfattet som negativt ladede, men det er ikke helt enkelt å legge frem en god begrunnelse for hvorfor forskning på slike spørsmål bør forbys, eventuelt hvorfor slik forskning er uinteressant. Om ikke Wold har en god begrunnelse klar (og det har han neppe), bør han skjerpe seg.

For det andre er det vanskelig å fri seg fra inntrykket av at det Wold faktisk forsøker å formidle til sine lesere er omtrent følgende:

Finlands statsminister er sønn av en raseteoretiker som er så dum at han tror velstanden i verden er ulikt fordelt fordi ulike folkegrupper har ulik gjennomsnittlig IQ.

Joda, slik kan man sikkert skåre billige poeng hos folk som koketterer med sin virkelighetsfornektelse. Men selv om det selvsagt finnes andre relevante faktorer enn IQ i dette bildet (klima, tilgang til dyrkbar jord, forekomst av naturressurser, m.m.), så må man være temmelig ideologisk forblindet for å innbille seg noe annet enn at også IQ spiller en ganske så avgjørende rolle.

Dersom befolkningen i et land har en gjennomsnittlig IQ mellom 60 og 70 (ref Wold ovenfor), så betyr det at en nokså liten andel vil være i stand til å få skikkelig utbytte av høyere utdannelse, og tilsvarende få vil være i stand til å bemanne viktige stillinger innen domstoler, byråkrati, lovgivende og utøvende statsmakt, helsevesen, militærvesen, politi og næringsliv. Og motsatt, en ekstra stor andel av befolkningen vil, om de får muligheten, raskt tendere mot kriminalitet, korrupsjon eller andre former for asosial eller usolidarisk oppførsel. Og, som vi alle dessverre vet, dette er nøyaktig hva man har observert i tiår etter tiår i Afrika. Vestlig uhjelp ser bare ut til å gjøre vondt verre.

Som sagt, det er helt sikkert andre faktorer enn IQ som spiller inn her, men når man tenker nærmere etter så er det vel egentlig temmelig innlysende at systematiske variasjoner i IQ vil gi opphav til nesten like systematiske variasjoner i velstand. Velstand forutsetter blant annet:

  • Høy grad av gjensidig tillit mellom folk.
  • Lav kriminalitet.
  • Lite korrupsjon.
  • Tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft.
  • At folk flest har evne til å tenke fremover (dvs evne til å optimalisere med tanke på langsiktig vinning, i stedet for å leve i nuet).
  • At folk flest har evne til å innrette seg etter det som gir gevinst for alle i et fellesskap, i stedet for egoistisk å karre til seg selv og sine nærmeste.
  • Med mer.

Det er ingen spesielt dristig antagelse at det er vanskeligere å oppfylle disse vilkårene i befolkninger med lav IQ.

Så kan man selvsagt innvende at de dramatiske IQ-forskjellene som finnes mellom visse folkegrupper kan ha sammenheng med dårlig kosthold, manglende intellektuell stimulering i oppveksten, og lignende. Javisst, slike ting spiller utvilsomt inn, og jeg har skrevet om det en rekke ganger på HT siste halvår i 2007, både på norsk og engelsk. Men vi kan være 99,999...% sikre på at det ikke er noe enten eller her; det er garantert en eller annen blanding av arv og miljø ute og går på dette området, og vi bør alle være forsikte med å trekke for bastante konklusjoner inntil forskerne får bedre grep om disse tingene (vi vil nok vite mye i løpet av 5 - 15 år, etter hva jeg forstår).

Jeg innrømmer gjerne at jeg har vært nokså uvitende på dette området inntil forholdsvis nylig, og jeg har mye å ta igjen når det gjelder å lese aktuelle bøker og artikler. For eventuelle nye lesere som fremdeles er i tvil om det virkelig foreligger systematiske IQ-forskjeller mellom de store kontinentalgruppene (rasene), kan jeg anbefale for eksempel følgende artikler (de to HT-artiklene har en rekke henvisninger til artikler i New York Times og andre aviser):

Særlig artikkelen av Jason Malloy har vakt oppsikt, og jeg kjenner ikke til at noen av de mange som påberoper seg gode argumenter mot James Watson, er i nærheten av å kunne tilbakevise det som der legges frem. Det betyr at inntil noen eventuelt lykkes i å fjerne dagens IQ-forskjeller, vil det være mer eller mindre umulig å fjerne ulikhetene i velstand mellom ulike land (og innvandring av folkegrupper med lav IQ vil skape tilsvarende utfordringer i mottagerlandene).

Det politisk korrekte aksiomet om fravær av forskjeller mellom kontinentalgrupper er i ferd med å bli innhentet av virkeligheten, noe Bendik Wold ser ut til å være uvitende om. Jeg tillater meg å minne om hva jeg skrev drøye to uker før Wolds artikkel sto på trykk:

[A]v en eller annen grunn vrimler det av folk med humaniora-bakgrunn innen politikk, media og intellektuelle miljøer generelt som tydeligvis ikke har prioritert å lese seg opp verken på fysikk, kjemi, biologi generelt og evolusjonsteori spesielt, matematikk, statistikk, sannsynlighetsregning eller andre fagområder som er avgjørende for å forstå helt sentrale problemstillinger innen det som ser ut til å være de to største utfordringene menneskeheten i dag står overfor; stikkordene er miljø og multietnisitet.

For enhver journalist, redaktør, politiker eller intellektuell som gjerne vil mene noe om multietnisitet, men som vet med seg selv at han eller hun egentlig aldri har tatt seg bryderiet med å forsøke å forstå noe særlig av de natur- eller realfaglige aspektene av dette, kan jeg anbefale noen artikler fra følgende velrennomerte kilder: forskning.no, The Independent (1), The Independent (2), New York Times, Slate, The American Scene, Gene Expression, The Times (1). og The Times (2). Min egen artikkel om Genenes gåte inneholder også informasjon og ytterligere referanser som kan komme til nytte.

Og dersom noen av alle disse journalister, redaktører, politikere eller intellektuelle som støtt og stadig mener noe om multietnisitet (og ikke minst støtt og stadig mener noe om oss andre som mener noe om multietnisitet), ikke har tid til å lese denne type artikler i det hele tatt, ja så burde de se til å mene noe om noe annet. Noe de vet noe om, for eksempel.

 

 


07.01.2008 (oppdatert 12.01.2008). Utviklingen i UK er skremmende. Biskop i den anglikanske kirke, Michael Nazir-Ali, advarer i Sunday Telegraph om at stadig flere områder i landet i praksis blir no-go-soner for ikke-muslimer (de kan ikke bo der, de kan ikke jobbe der). Se også document.no.

Samtidig har britisk politi fått arrestordre på den islamkritiske bloggeren Lionheart. Mannen bak bloggpsudonymet befinner seg nå i utlandet, men kan forvente arrestasjon og fengselsstraff idet han vender tilbake til britisk jord. Grunn: Lionhearts islamkritikk kvalifiserer til ”stirring up racial hatred” under britisk lov – altså en form for ”hate speach” – noe som er en alvorlig forbrytelse. Det er HRS som melder dette, og Gates of Vienna har påtatt seg en koordinerende rolle i saken.

LIgnende tendenser ser man forøvrig også i Canada og Saudi Arabia.

HonestThinking kommenterer: For n'te gang; når skal folk skjønne at utopisk politikk før eller siden nødvendigvis vil resultere i et totalitært system?

 


07.01.2008. Jørgen Lorentzen avleverer i Klassekampen 17.12 en hyldningstale til feminismen. Samtidig hever han øyebrynene i bestyrtelse over redaktør Braanen, som har antydet at han er maskulinist. For Lorentzen er åpenbart feminist den eneste akseptable termen for den som har noe som helst av verdi å bidra med i kjønnsdebatten. Begrepet maskulinisme setter han likt antifeminisme, og dermed – pr definisjon - i motsetning alt det gode, frigjørende, likestillings- og rettferdighetsstrebende som feminismen står for. Slik innleder Øivind Østberg et innlegg i Klassekampen forrige uke, og det gjengis her med hans tillatelse. 

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 
 Søk i HonestThinking

 

 Some material has been made available in English.

 


 

"Jeg tror mennesket er grunnleggende godt ..."

Svein Ringstad, innlegg i Aftenposten, 13.02.2008

 

"Forsøk på å realisere utopier fører enten til diktatur eller til store tap av realverdier"

Professor Ottar Brox, i artikkelen Politisk overmot, Klassekampen 29.01.2008

 

"Ekte mannfolk voldtar ikke"

VG på lederplass, 25.01.2008

 

"I samfunn der mannens egentro svekkes, kommer et allment kulturelt forfall til syne."

Erling Dokk Holm, Gutter i kjole, Dagbladet Magasinet, desember 2007

 

"Et sunt samfunn bør ha en relativt høy andel skilsmisser, men når den er på 50%, viser det at mange har store vanskeligheter med å organisere familien på en måte som er tilfredsstillende for begge parter."

Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen til Klassekampen 01.12.2007

 

"Dette handler rett og slett om å forstå hva som skjer i hodet. Hva kan biologien si om menneskets tenkning og atferd? Det har vært veldig mye debatt om dette. Etter hvert som jeg har lest, har jeg kommet til at biologiske faktorer ikke kan avvises med ideologiske eller politiske argumenter, heller ikke når det gjelder hjernen. Det ville være merkelig om Darwins evolusjonsteori skulle stoppe ved halsen, eller om biologiske faktorer skulle være relevant for alt unntatt forskjeller mellom kjønnene"

Vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes, portrettintervjuet av Alf Skjeset i Klassekampen, 03.11.2007

 

"Derfor er det et paradoks at vi, det sekulære demokratiet Norge, bruker skattebetalernes penger over vårt statsbudsjett til å finansiere en dogmatisk, fanatisk organisasjon som øver sterkt press mot frihetsverdiene våre - en organisasjon hvis frontfigur søker maksimal stigmatisering av annerledes tenkende [...]"

Magnus E. Marsdal, i kronikk i Klassekampen, 13.10.2007

 

"En kompleks sosial organisasjon uten en mytisk visjon er dømt til å mislykkes."

Loyal Rue, intervjuet i Marg nr 1, 2007 (side 43)

 

"Det er helt avgjørende at Hege Storhaugs kampanje for å undergrave den religiøse minoriteten muslimenes rettigheter i Norge blir stansa. Det er det største demokratiske problemet vi har nå."

Uttalelse fra Marte Michelet, Debattredaktør i Dagbladet, på NRK Dagsnytt 18, 08.10.2007

 

"Først vi traff hverandre [...] så vi giftet hverandre"

Sjarmerende gullkorn fra en norsk-iraner i samtale med HT-redaktøren 23.09.2007

 

"Men hvor do kommer fra? Do snakker så bra norsk!"

Replikk fra en norsk-iraner (med lett karikert aksent) til HT-redaktøren, 23.09.2007

 

"Men vi journalister skal ikke ta politiske hensyn, vi skal ikke bry oss om de politiske resultatene av det vi gjør"

Marie Simonsen til Klassekampen, 08.09.2007

 

"Jeg blir inspirert av alle dyktige leger, særlig tøffe kirurger - uavhengig av etnisitet. Men det er klart vi trenger inspirasjonskilder med vår egen etniske bakgrunn."

Usman Rana til Tidsskrift for Den norske lægeforening, 2007; 127: 2280-1.

 

"Hva ville Europa vært uten islamsk kultur? Ingenting."

Henning Mankell til Dagbladet, 30.08.2007

 

"Politikk endrer seg gjerne i pendelsvinger. I dette tilfellet har vi etter mitt syn bedrevet en ekstrem [innvandrings]politikk over flere år uten at den har vært gjenstand for en reell debatt. Potensialet for en drabelig pendelsving er stort og skremmende. Jeg ønsker ikke å være en del av en slik pendelsving. Jeg ønsker meg en åpen og reell diskusjon som kan bringe oss tilbake til en moderat politikk for innvandring og integrering."

Anton Barth, document.no, 16.07.2007

 

"Her synes jeg det er på sin plass å minne om at de aller fleste leger er lovlydige borgere som aldri har hatt noen befatning med terrorisme, og at vi ikke må skjære alle leger over én kam. Kanskje vi aller helst bør unngå å nevne at de er leger for ikke å stille den medisinske profesjon i dårlig lys."

Christian Skaug, document.no, 04.07.2007

"Selv om det skulle være slik at vi er biologisk predisponert til mer skepsis overfor andre grupper enn den man selv tilhører, er ikke vi mennesker bare slaver av våre predisposisjoner. Vi kan programmere oss til anstendighet, sivilisasjon og kultur, også i de tilfelle hvor vi møter store utfordinger. Det flerkulturelle samfunn er tydeligvis en utfordring for en del. Desto viktigere blir det å opptre sivilisert og ikke som barbarer."

Lars Gule, document.no, 01.07.2007.

 

”Her på Tøyen møtes dei to verdsreligionane kristendom og islam i sams kamp mot den vestlege dekadansen. Men det er ein stor og avgjerande skilnad: der bymisjonen hjelper og trøyster dei forvilla og utstøyte ein for ein, mobiliserar muslimane dei unge og frustrerte inn i eit kjempande kollektiv. Kristendommen arbeider med enden på historia, det radikaliserte islam med ei mogeleg byrjing. Det openberrar seg i eit mektig historisk vasskil her i det gamle austkantkvartalet.”

Nils Rune Langeland, ”Ved enden og byrjinga”, Dag og Tid  29.6 – 5.7. 2007


"Hamas har kontroll over Gaza! Hvilket er utmerket. Det har gitt striden en ny dimensjon. Og vil oppmuntre og inspirere folk, også i omliggende land, til kanskje å følge deres eksempel."

Trond Ali Linstad i Klassekampen 20.06.2007


"Et andet problem, som mange tosprogede studerende har, er, at de er uvant med prøveformer, som er rodfæstet i reflekterende, kritisk og analytisk tankegang."

Ali Nuur, byrådsmedlem (V), Århus, i Jyllandsposten.

 

"Det tjueførste hundreåret er inne i stilla før stormen. Og stormen vil koma, politiske stormar, orkanar og flaumar. Jorda vil få fleire flyktningar og fleire fattige, men også fleire som vil yte og ofre noko, fleire som vil satse for å vinne."

Edvard Hoem i Klassekampen 18.04.2007

 

"Det er i dag lett å se at de vest-europeiske landene lenge hadde en altfor optimistisk holdning til integrasjon av muslimske innvandrere."

Per Kristian Haugen, i sin anmeldelse av boken Islamister og naivister, Aftenposten 13.04.2007

 

"[D]et er riktig at deler av venstresida har hatt et distansert og vestkantaktig forhold til de reelle utfordringene innvandring skaper."

Redaktør Bjørgulv Braanen, lederartikkel i Klassekampen 13.04.2007

 

"Det er utvilsomt riktig at medier og andre toneangivende kretser har vært altfor godtroende i forhold til sider ved islam"

Lederartikkel i Vårt Land 12.04.2007

 

"Men de som i dag tar med seg middelalderen, stammesamfunnet og æresdrapene beriker ikke det norske samfunn."

Rögnvaldur Hannesson, Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, i en kommentar på E24 Næringsliv.

 

"Men vi har et eget land, vi har et skriftspråk, tradisjoner, flere helt egne språk, mange hundre år gammel kultur. Vår unike identitet. Skulle det virkelig bli alvor, kan vi kanskje flytte menneskene til et annet land, men alt dette som er Maldivene vil forsvinne."

Visemiljøminister Abdullhai Majeed uttaler seg til A-magasinet (23.03.2007) om klimatrusselen

 

"I dag tror vi at Vesten og islam er uforenlige størrelser, men det stemmer ikke."

Tariq Ramadan, sitert i artikkelen Islams moderate ansikt, Klassekampen 31.03.2007

 

"For brorparten av den opplyste middelklassen handler dannelse om å tilpasse seg en rådende samstemmighet i tiden, altså tidsånden, samt å signalisere til omverdenen at de er i stand til å reprodusere noe av denne samstemmigheten."

Komponist Helge Iberg

kronikk i Aftenposten

 

"Er det rart afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?"

 Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, i et debattinnlegg i Aftenposten

 

"[...] ingenting vekker slikt raseri som sanninga"

Jon Langdal i omtale av Pierre Bourdieu sin bok Viten om viten og refleksivitet, Klassekampen 03.03.2007

 

"Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet."

1.amanuensis i religionshistorie ved UiO, Torkel Brekke, til Universitas (sitert i Klassekampen 10.03.2007)

 

"Den må være blind og døv som ikke ser at vi nå går inn i en epoke med kriger og revolusjoner"

Jan Hårstad
leserinnlegg i Klassekampen 20.02.2007

 

"Brobygging har lite for seg hvis det er enveiskjøring på broen."

Hallgrim Berg

intervjuet av Morgenbladet om islamiseringen av Europa

 

"Vi vil heller si at Norge regjeres av en kompakt majoritet som er velmenende, idealistisk, men i bunn og grunn ønsker å stenge virkeligeheten ute, og gi seg sine drømmer i vold. Ikke forstyrr oss! I gamle dager fortjente dette betegnelsen reaksjonær."

Redaktør Hans Rustad
Hva er borgerlige mennesker? document.no

 

"Dersom det lønner seg å gjøre noe annet enn hva man har gjort før eller blitt fortalt man skal gjøre, ja, så gjør man det. En hver samfunnsordning er under stadig press fra folk som vil lure seg unna eller bruke den til egen fordel. Er ikke et samfunn konstituert slik at det bestyrker seg selv, vil folk komme til å undergrave det."

Professor Fredrik Barth
intervjuet av Forskerforum

 

"Det er behov for å enes om en slags kjøreregler [...] [som sikrer] at alle skal ha rett til å hevde meninger ute å bli trakassert."

Professor Knut Kjeldstadli
i artikkelen En tredje nasjon?
Klassekampen 19.12.2006

 

"For min del tykkjer eg det har vore altfor lite kulturrelativisme i den norske debatten og politikken."

Minoritetsforsker Randi Gressgård

Forskning.no, 31.12.2006

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.