Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt manifest.


Nedenfor finner du de viktigste sakene som lå på vår norske forside første halvår 2005. For å finne nyere sakere, må du gå hit >>>

 


Den meningsbærende eliten på venstresiden utøver meningsterror bak en liberal fasade, og er blinde for sin egen makt, hevder Mette Hjelmark, forfatter av boken «Institusjonen». Les mer i dagbladet.no >>>

 


Den 12 april i år vedtok FNs menneskerettighetskommisjon en resolusjon om bekjempe krenkelse av religioner, ”Combating Defamation of Religions” (nr. 2002/9). En bemerkelsesverdig omstendighet rundt vedtaket er at nettopp de land som er kjent for å ha dyrket frem menneskerettighetstenkning og religionsfrihet, EU landene og USA, stemte imot resolusjonen. Pakistan, på den annen side, som har et langt og stygt rulleblad hva angår brudd på de samme rettighetene, var initiativtager. Resolusjonen fikk støtte fra alle muslimske land i kommisjonen. Men flere av disse landene praktiserer institusjonalisert og statlig forfølgelse av kristne. Hva skjedde her? Les mer >>>

 


Kritikk av HonestThinking fra Ragnar Næss, medlem av Oslo SV (innlegg i Klassekampen).

I sitt tilsvar 2. juni går Ole Jørgen Anfindsen ikke inn på spørsmålene vedrørende identitet i endring som flere har stilt ham. Hva kan det innebære dersom en langt større andel av den norske befolkningen er muslimsk om 50 år enn i dag? Hvorfor må det nødvendigvis bli et problem for Norge? Hvem vil ”vi” være? Dette opplever jeg er den største mangelen i de svarene Anfindsen gir på spørsmål som nå er stilt av flere. Ved siden av dette kan det være naturlig å gjenta spørsmålet om hvorfor han ikke tar i betraktning alle muslimske forsikringer om at man deler verdigrunnlag med majoritetsbefolkningen, men snarere holder seg til Human Rights Service’s skremselsbilder. Les mer >>>

 


Den 14. juni ble HonestThinking ved Ole Jørgen Anfindsen gjenstand for et massivt angrep fra SSB-forskerne Lars Østby og Helge Brunborg i Klassekampen. I en kronikk, samt et større intervju på side 18 - 19 med overskriften "Feil på feil på feil", ble det fremsatt svært sterke påstander om hvor håpløs vår kritikk av SSB var, samt om hvor bort i natta våre tall var.

Men de to SSB-forskerne har gjort noe som ikke er akseptert blant seriøse forskere, nemlig brukt såkalt stråmannsargumentasjon. Noen av våre andre kritikere har slukt SSBs påstander rått, og har på grunnlag av disse hevdet av våre argumenter om innvandringen er "pulverisert". Men bildet er nok mer nyansert enn som så. Les mer >>>

 


I en artikkel kalt The Need for Nations anmelder The New Republic en ny bok av Jeremy A. Rabkin med tittelen "Law Without Nations? Why Constitutional Government Requires Sovereign States." Temaet for boka griper således direkte inn i EU-problematikken og diskusjonen rundt alle former for overnasjonalitet. Les mer på Replikk >>>

 


Atle Kvalvik hadde mandag 20.06.2005 en tankevekkende (og morsom!) kronikk i Klassekampen: "Hva er det egentlig som feiler 68-erne? [...] Konstruktivisme: Hemmeligheten bak 68-ernes stayerevne er at de ignorerer fakta som ikke passer med deres standpunkter. [...] Moralisme: 68-erne er selvrettferdige og oppfatter gjerne andre meninger enn sine egne som umoralske. [...] Internasjonalisme: Et munnhell har det til at «ekte 68-ere spiser ikke seipanetter». Det kan så hende, men de spiser fanken ikke sushi heller. De elsker alt som er fremmed, på avstand vel og merke." Les mer >>>

 


Kronikk i Klassekampen 17.06.2005, av Hanan Bakir, palestinsk romanforfatter og journalist. "Jeg er innvandrer og er redd for min families framtid. Jeg ser den demografiske utviklingen der muslimske innvandreres antall øker gradvis. Jeg føler mine norske venner og kolleger på pulsen. Jeg blir skremt, fordi ingen av dem gir meg håp om framtiden. Jeg forstår dem. Jeg, som innvandrer, deler også denne bekymringen. Fordi jeg forstår at denne demografiske faren truer Norge hvis man ikke finner en utvei, en løsning som gir nordmenn trygghet og gir meg og mine egne samme trygghet i framtiden." Les mer >>>

 


Taler Basim Ghozlan med spaltet tunge?

Forstander i Det islamske forbundet, den norske imamen Basim Ghozlan, er ofte i mediene i egenskap av å være islamkjenner og som talerør for norske muslimers sak. Et problem med Ghozlans offentlige diskurs er imidlertid at den bærer preg av dobbelhet. Gjentatte ganger har man kunnet observere at han ser ut til å forfekte andre synspunkter overfor mediene enn det han gjør på hjemmebane. Dette kom senest til utrykk i programmet Ukeslutt, (NRK P1, 11.06.2005), der Basim Ghozlan stilte i debatt med Hege Storhaug fra Human Rights Service. Les mer >>>

HonestThinking gir med dette Basim Ghozlan en utfordring: Vi oppfordrer og utfordrer Basim Ghozlan til å besvare utfordringen vi stiller ham i denne artikkelen. Svaret vil vi usensurert publisere på vår forside. Siste: Ghozlan har i begynnelsen av juli blitt enige med oss om å svare på utfordringene. De tragiske hendelsene i London, samt hans ferieplaner, gjør at det kan ta noe tid før vi får hans artikkel.

 


Innlegg i Dagbladet 14. juni av HT-redaktør Jens Tomas Anfindsen, der han kritiserer avisens lederartikkel 9. juni for logisk inkonsekvens. "hvis Dagbladet tror at man kan løse integrasjonsproblemer ved å sette kork for vanlig tankevirksomhet og å utslette det begrepslige skillet mellom dem man ønsker integrert, har ikke avisen bare grovt overvurdert hva man kan utrette ved hjelp av definisjoner, men har også viklet seg inn i en idiotisk og selvmotsigende posisjon." Les mer >>>

 


Fredagsbønn i en palestinsk moské

De palestinske selvstyremyndighetenes TV-kanal sender ukentlige overføringer av fredagsbønn i en moské. Dette videoklippet viser utdrag fra en tale som ble holdt 13.05.2005. Predikanten utlegger en berømt hadith fra al-Bukhari som omtaler muslimenes kamp mot jødene i endetiden.  Se 1-minutts video >>

 


Islamkjenner og professor ved Rice University, David Cook, har nettopp lansert boken Understanding Jihad (University of California Press, 2005). Daniel Pipes har skrevet en god omtale av boken, der han oppsummerer dens sentrale teser. Les mer >> (tilgjengelig på dansk, svensk o.a. språk)

 


Norsk, muslimsk nettsted presenterer en artikkel som utlegger det grunnleggende rasjonale for de såkalte hudud straffene, oversatt ved HT-redaktør Jens Tomas Anfindsen. Les mer >>

 


Artikkel av HT-redaktør publisert via Human Rights Service

Redaktør i Vårt Land, Marianne Lystrup , tar i sin kommentarartikkel 18. mars utgangspunkt i det ekstreme fenomenet æresvoldtekt, men drøfter mer generelle utfordringer knyttet til ikke-vestlig innvandring og kvinnesyn. Hun skriver: ”I Nederland har myndighetene skjønt at de må ta de kulturelle utfordringene i forbindelse med innvandringen, på alvor.” Les mer >>.

 


Det ser ut til at mange vestlige mennesker, både religiøse og sekulære, undervurderer islam. Her er et kort leserinnlegg fra Vårt Land 03.05.2005 som trekker frem to områder der vi tror Vesten bør lære av muslimene. Les hele innlegget her.

 


 

Av Zorica Mitic, Lege, Dagbladet 20.04.2005.

"THOMAS HYLLAND ERIKSEN(THE) skriver at mine bekymringer over innvandringen er «typiske» og at jeg «umulig kan ha fulgt med i timen». Jeg er innvandrer fra et land med tre religioner, flere etniske grupper og kulturelle forskjeller. Dette fargerike fellesskapet gikk inn i solnedgangen (Jugoslavia). Norge har vært monokulturelt, monoreligiøst og monoetnisk (bortsett fra samene) til 1980-årene. THE avfeier erfaringer fra et land som har hatt religiøse, kulturelle og etniske problemer i 1000 år som «visjonløs bekymring». Hva har THE? Bekymringløse visjoner? Les hele innlegget i dagbladet.no."

Andre innlegg i denne debatten:

 


 

En anonym muslimsk forfatter distribuerer i hemmelighet en rasistisk bok mot nordmenn i Oslo. Nå skal boken, «Satans sønn», etterforskes av politiet. Les mer i vg.no

Sammenhold ovenstående med en reportasje i Dagbladet 03.02.2002: "Sentrale religiøse ledere i pakistansk-dominerte muslimske miljøer i Oslo tar kraftig avstand fra det norske samfunnet. Dette avsløres av lydopptak fra to sentrale moskeer i Oslo, gjort med skjult mikrofon. Dagbladet bringer i dag utdrag av de hemmelige opptakene. Les hele artikkelen i dagbladet.no."


 

Jeg mener Kirken bør sende et klart signal til de muslimske organisasjonene om at de ikke aksepterer lederen i Det Islamske Forbund (DIF), Basim Ghozlan, som dialogpartner. Det sier Jens Tomas Anfindsen i et intervju med Dagen. Anfindsen er redaktør av nettstedet «HonestThinking.org» og kommer med uttalelsen på bakgrunn av at Ghozlan blant annet har støttet selvmordsaksjoner rettet mot Israel. Les hele artikkelen i dagen.no.  Se dessuten tilleggsinformasjon om Ghozlan her.

Merknad: Artikkelen i Dagen omtaler en muslimsk leder som er bosatt i Tyskland. Dette er en feil. Den muslimske lederen det vises til, er Yussuf al-Qaradawi, som er bosatt i Qatar.

 


Den nye rasismen i Frankrike

Sakset fra Human Rights Service: 13.04.05: “Små, feige, hvite franskmenn som ikke kan slåss.” Denne type holdning sprer om seg blant muslimer i Frankrike som fysisk og umotivert angriper franskmenn. Den anerkjente professoren, Frederic Encel, frykter at Frankrike skal bli et nytt Libanon. Han advarer mot sivile opptøyer innen få år grunnet etnisk og religiøs polarisering i landet. Også den kjente filosofen, Alain Finkielkraut, advarer mot organiserte anti-hvite angrep som kan medføre regelrette massakre.

I forrige uke offentliggjorde en regjeringskommisjon en rapport som peker på utvikling av rene etniske enklaver og økende vold: Antall rapporterte voldelige personangrep nesten doblet seg fra 2003 til 2004, og hele 62 prosent av ofrene var jøder som kun utgjør en prosent av befolkningen. Dette skriver Olivier Guitta i Weekly Standard. Han opplevde selv hvordan en arabisk kvinne dyttet til en fransk kvinne med barnevogn, med følgende kommentar: ”Flytt deg, skitne franske kvinne.” Guitta skriver: “So far, however, the Chirac administration has shown little willingness to address the new racism. It was similarly slow to recognize the largest wave of anti-Semitic vandalism to hit France since the 1930s.” Les hele artikkelen (på engelsk) i The Weekly Standard.

 


Kontaktgruppa for Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke har utarbeidet en felles uttalelse om Israel/Palestina konflikten (27.05.2004). Der heter det at: ”Vi slutter oss til FNs uttalelser og resolusjoner om den nåværende situasjonen og kravet om at internasjonal lov, folkeretten og menneskerettighetene må overholdes.” Dessuten at ” Vi vil framheve religionenes ansvar for å bidra konstruktivt til å skape fred og rettferdighet, istedenfor å være med på å låse konflikten i destruktive mønster.”

Imidlertid, i kronikken Terrorteologi i Det Islamske Forbundet (Vårt Land 17.01.2005) dokumenterer jeg tre alvorlige forhold som samlet viser at verken Det Islamske Forbundet eller Islamsk Råd Norge respekterer innholdet i denne uttalelsen. Les hele innlegget. (Vårt Land 16.03.2005)

 


Terrorteologi i Det Islamske Forbundet

Forstanderen i Det Islamske Forbundet (DIF), Basim Ghozlan, var i fjor høst i søkelyset i forbindelse med at han gikk ut med offentlig støtte til selvmordsangrep på sivile jøder i Palestina. På DIF’s hjemmesider kan man finne stoff som forsvarer Hamas’ selvmordsaksjoner og som gjør det klart at Ghozlan betrakter Israel som okkupert land som Palestinerne kjemper for å forsvare. Ghozlans bruk av ordet ”settlere” i denne sammenheng ser ut til å gjelde alle jøder som deltar i opprettholdelsen av staten Israel. Les hele kronikken.

Se også originalkilder til Ghozlans utsagn.

Se dessuten bakgrunnsinformasjon om Yusuf al-Qaradawi, som er en viktig premissleverandør for Ghozlan.

 


Det har kommet kritikk mot dem som uttrykker bekymring for islams raske fremmarsj i Europa. For eksempel følgende (VL 25.11.2004): ”Det er viden kjent at de som har liten kunnskap og ergo liten tillit til sin egen religion og kultur er de som sterkest og på mest irrasjonelt vis jobber for å forsvare den. De blir redde for andre tenkemåter og antagelser og tror de må forsvare sin egen religion, som om den ikke tåler konkurranse.”

Kritikerne overser imidlertid det faktum at ”konkurransen” mellom norsk kultur/kristendom og islam skjer på helt ulike vilkår. Enkelt sagt er situasjonen den at vi er ca fire millioner nordmenn som skal ”konkurrere” med flere hundre millioner muslimer i de landene flesteparten av våre innvandrere fortsatt kommer fra, gjennom systematisk bruk av hente-ekteskap. Ingen behøver å være i tvil om det langsiktige resultatet av denne prosessen, nemlig at nordmenn vil bli en minoritet i eget land. Les hele artikkelen.


Det siste Norge og verden trenger er et hatsk og unyansert fiendebilde av Islam. Det vi trenger er en saklig stillingstagen til denne religionen. Derfor er det med god grunn at Dag Herbjørnsrud i Aftenposten (10.09 og 19.09) tar opp det brennaktuelle temaet: Islamfrykt.

Herbjørnsrud viser til interessant statistikk om fremgang for demokrati og menneskerettigheter i visse muslimske land. På bakgrunn av denne konkluderer han med at Islam er forenelig med demokrati og menneskerettigheter. Her gjør han en feilslutning. Les hele artikkelen.


Avisen Vårt Land har i 2004 rettet søkelyset mot den trakassering av jøder som nå brer om seg mange steder i Europa, inkludert Norge. Noen ganger har dette gitt seg uttrykk i ren terror. Situasjonen er meget alvorlig, og at islam er en viktig faktor i det hele, lar seg ikke bortforklare.

Enten må vi finne humane og menneskerettighetsbaserte metoder for å sette grenser for islams utbredelse i vår del av verden, eller så kan Europa bli muslimsk territorium før inneværende århundre er slutt. Dessverre finnes det flere alternativer enn de to nevnte, og de er enda verre.

Våre politikere ser imidlertid ut til å være rammet av en slags kollektiv, postmodernistisk virkelighetsfornektelse. De har ønsket et multikulturelt fredsrike, og har vært villige til å spille hasard med hele vår sivilisasjon for å sette sine drømmer ut i livet. Og selv om virkelighetens isfjell kommer stadig nærmere, nekter de å tro at deres politiske Titanic kan komme til å synke. Les hele artikkelen.


Demokrati er fint. Det fører ikke alltid til at et land styres på den smarteste måten, men det pleier å forhindre at ting går helt galt. Dessuten er demokrati en god forsikring mot maktmisbruk, men det forutsetter ytringsfrihet, slik at viktige spørsmål kan diskuteres i åpenhet.

Det burde ha vært unødvendig å minne om slike selvfølgeligheter. Men når det gjelder spørsmål om innvandring ser mange ut til å mene at ovennevnte prinsipper må vike for andre hensyn. Myndighetene fører en politikk som i verste fall kan komme til å få katastrofale følger i løpet av noen få tiår. Dette skjer på tross av økende skepsis og fortvilelse i befolkningen, og har derfor et ikke ubetydelig preg av maktmisbruk. Og vi ser stadig at det benyttes utilslørte hersketeknikker for å stoppe munnen på dem som ønsker debatt om innvandring. Les hele artikkelen.


 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]" Samfunnsforsker Anja Bredal, til Klassekampen, 23.07.2005.

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige." Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking.org dokumenterer at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.