Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


30.04.2006. Oriana Fallaci, italiensk forfatter, langer voldsomt ud efter danske forlæggere, fordi de ikke udgiver hendes islamkritiske bøger, melder Jyllands-Posten.

 


30.04.2006. Også fremtidens journalister ser ut til å være langt mer venstrevridde enn gjennomsnittet av befolkningen, melder Magazinet, med henvisning til fagbladet Journalisten.

 


28.04.2006 (oppdatert 29.04.2006). Det er vanlig å knytte fremveksten av våre dagers islamisme til Midtøsten, men en av forrige århundres viktigste islamistiske tenkere var Abu A'la Mawdudi (1903 - 1979), fra India.

Han skrev over hundre bøker, blant annet om det han oppfattet som det moralske og intellektuelle forfallet i islam. Dette forfallet skyldtes, slik han så det, mangel på fornyelse, men ikke minst også påvirkning fra vestlige idealer som verdslighet, nasjonalisme, kommunisme, og feminisme. Mawdudis mest kjente bok, Fundamentals of Islam (1937), gjorde ham til den mest leste forfatter i den muslimske verden på 1960 og -70-tallet. Hans tenkning fikk konkret gjennomslag da shari'a ble delvis innført i Pakistan fra 1977 - 1988.

Vår kilde: Artikkel av Cato Fossum 22.04.2006 i Klassekampen, side 41. Herved anbefalt.

Et lite apropos: På nettstedet Servants of Allah finnes en norsk artikkel av Ahmed Khalil der nettopp Mawdudi er en av kildene det henvises til, nemlig Dar al-Harb og Dar al-Islam: Definisjon og betydning.

 


29.04.2006. Problemstillinger rundt henteekteskap, arrangerte ekteskap og tvangsekteskap er ekstra aktuelle om dagen. Vi anbefaler i den forbindelse Hege Storhaugs bok Hellig tvang.

Vi ser at f.eks. Naushad Ali Qureshi har skrevet en kritisk anmeldelse av denne boken. Den har sikkert sine svakheter, men dens store styrke er at den gir et unikt innblikk i en del enkeltpersoners skjebner. Så får vi diskutere i hvilken grad det er riktig å generalisere ut fra disse. Men den som ikke blir berørt av å møte de menneskene Storhaug her portretterer, og føler medlitenhet med dem, må ha et hjerte av stein.

Etter vår vurdering er det to viktige grunner til å endre reglene for henteekteskap: (1) Dagens system legger til rette for et umenneskelig press både mot gifteklare, unge mennesker og deres foreldre. (2) Norge og Europa har behov for å få svært mye bedre kontroll over den demografiske utviklingen enn hva tilfellet er i dag (og dette siste må våre politikere snart våge å vedkjenne seg).


29.04.2006. Skilsmässor ska godkännas av en imam, kommunala skolor ska undervisa muslimska barn i hemspråk och religion i separata grupper, och flickor och pojkar ska inte få simundervisning tillsammans. De mycket kontroversiella kraven kommer från Sveriges muslimska förbund med cirka 70.000 medlemmar. I ett brev från förbundets ordförande till de politiska partierna kräver ordföranden Mahmoud Aldebe särlagstiftning för muslimer. Dette melder Dagens Nyheter. En NTB-melding om saken er gjengitt i en rekke norske aviser, f.eks. Bergens Tidende.

HonestThinking kommenterer: Denne utviklingen har det blitt advart mot lenge, men advarslene er blitt neglisjert av eliten (politikere, media, intellektuelle). Sveriges muslimska förbund vet selvsagt utmerket godt at de ikke vil få aksept for sitt krav nå. Men det er nok bare et tidsspørsmål før demningen brister i ett eller annet europeisk land. Sverige kan godt komme til å bli det første.

 


28.04.2006. Med over 500 underskrifter i ryggen krever en rekke norske kjendiser at Stortinget gransker pengegavene tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik mottok da han opprettet sitt fredssenter. Ti tidligere stortingsrepresentanter og kulturpersonligheter som Ebba Haslund, Ingeborg Moræus Hanssen og Agnete Haaland samt professorene Ottar Brox og Nils Christie er blant dem som har skrevet under på oppropet.


– Det hadde vært ønskelig om Bondevik hadde lagt opp til åpenhet på forhånd, i stedet for å lansere et fullbyrdet faktum. Som vi påviser i brevet til Stortinget har opplegget av Oslosenteret høyst betenkelige og direkte uheldige sider, sier Fredrik S. Heffermehl på vegne av kampanjen www.ukultur.org. Blant dem som støtter Bondeviks fredssenter er Rimi-gründer Stein Erik Hagen, Hydro, Statoil, Bjørn Rune Gjelsten og Kjell Inge Røkke. (©NTB)

 


27.04.2006. I dagen leder i Klassekampen, Ung Vekkelse, skriver Bjørgulv Braanen at kampen for å begrense islams innflytelse i samfunnet egentlig fungerer som en godt organisert vervekampanje for islam.

HonestThinking kommenterer: Det fenomenet Braanen her pirker borti, utgjør en klassisk catch-22. Å la være å yte ideologisk motstand mot islam, vil innebærer vestens undergang som kristen-humanistisk sivilisasjon.

På den ene side er det slik at prossessen med radikaliseringen av Europas unge muslimer, samt den stigende tendensen til å bruke islam som identitetsmarkør, går sin gang alldeles utmerket uten hjelp av det Braanen med et malplassert uttrykk kaller islamofobi (en fobi er en ubegrunnet og derfor irrasjonell eller sykelig angst).

Braanen trenger ikke dra lenger enn til Sverige for å finne et land der dhimmi-holdningene fremdeles preger store deler av den offentlige debatten (hvilket illustreres spesielt godt av statsråd Jens Orbacks uttalelse om at "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss" - en uttalelse vi nå regner for forholdsvis godt bekreftet, selv om Orback og hans departement fortsatt forsøker å legge lokk på saken), uten at det har gitt de helt store resultatene. Lenger ned på denne siden, samt i våre arkiver, finnes mange eksempler på hvor ille det er blitt i Sverige. Og verre kommer det til å bli, det trenger ingen å være i tvil om. Mye verre.

På den annen side, en fiendtlig stemning mot muslimer kan ikke annet enn bidra til å forsterke denne tendensen, og man kan ikke se bort ifra at selv saklig, respektfull islamkritikk kan ha uønskede bivirknger av ovennevnte art.

Så hva skal man gjøre? Vel, Europa burde ikke ha satt seg selv i denne situasjonen i første omgang. Men nå som omfanget av problemene blir stadig tydeligere så å si for hver dag som går, og etterhvert som krisescenariene begynner å fremstå som stadig mer sannsynlige, da bør vi ihvertfall gjøre vårt ytterste for å sørge for at sitasjonen ikke blir verre enn den allerede er. Katta må ut av sekken: Innvandringspolitikken må på hestekur!

 


27.04.2006. Bin Laden og Al-Qaida er bare én av mange grupper i det som kan være et omfattende internasjonalt islamistisk nettverk. Det er ikke engang sikkert at bin Laden troner på toppen. Ifølge Aftenposten (som viser til Africa Confidential) skal det være en lang rekke islamistiske grupper, og selv om de i mange sammenhenger kan være uenige om virkemidler og strategi, har gruppene ett felles mål: et islamistisk verdensherredømme.

 


26.04.2006. I svenska förorter finns i dag en religiös islamisk polis som försöker kontrollera andra muslimer. Från hemsidor och bönelokaler sprids budskapet att muslimer ska isolera sig från alla svenskar som inte är muslimer. Strikt religiösa grupper sätter upp stränga regler och många mer sekulära muslimer känner sig hotade. Dette melder SVT.

 


26.04.2006. Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo planlegger å oprette et senter for islamske studier. Målet er blant annet å kunne tilby faglig opplæring til islamske, religiøse ledere. Oddbjørn Leirvik er en av deltagerne i planlegningsarbeidet, melder Magazinet.

HonestThinking kommenterer: Mange spørsmål kunne blitt stilt i denne sammenheng, vi ønsker kun å stille ett: Hva kommer det av at sentrale ledere i kristen-Norge aktivt arbeider for utbredelsen av islam i Norge?

 


25.04.2006. 80.000 mennesker gikk søndag i en stille marsj gjennom Brussel for å protestere mot vold og kriminalitet, melder Aftenposten.

 


21.04.2006. Bråket, skadegörelsen och de dåliga studieresultaten blev för mycket – nu ska Hermodsdalsskolans högstadium i Malmö läggas ner, melder Metro. Skolan i chock efter beslutet om nedläggning, melder Sydsvenskan.

Og i Dagens Nyheter kan vi lese følgende: Naci Cicek har två barn i skolan och han krävde hårdare tag mot dem om förstör: - Att flytta högstadiet är bara att flytta problemen. Det är bättre att skicka hem vandalerna och deras föräldrar till de länder de kommer ifrån. Hans inlägg möttes av stormande applåder. I slutet av mötet tog elevrådets ordförande, Noria Manouchi, till orda. - Det är ju inte skolan som gör att det finns kriminalitet här, utan hela området.

HonestThinking kommenterer: Problemene i Sverige bare øker og øker, slik de også gjør f.eks. i Tyskland. Et økende antall elever kommer til å få sine læringsmiljøer ødelagt, og det samme kommer til å skje i stadig større grad også i Norge. Garantert. At Høyreleder og tidligere statsråd Erna Solberg i Dagbladet i dag hevder at integreringen går bra, kommer ikke til å endre særlig mange millimetre på akkurat det. Norske politikere må snart se sannheten i øynene.

 


20.04.2006. Mann knivstukket i rumpa, melder Dagbladet. To væpnede menn og en kvinne av utenlandsk opprinnelse stormet natt til torsdag inn i feil leilighet på Oppsal i Oslo, men ranet likevel med seg litt når de først var i gang, melder VG.

 


20.04.2006. Da NATO hadde satt en stopper for den etniske rensingen, økte splittelsen mellom Kosovos albanske flertall og serbiske mindretall. Et multietnisk Kosovo er langt unna, meldte Aftenposten her forleden.

 


13.04.2006. Teologen og islamkjenneren Oddbjørn Leirvik har startet en debatt i Vårt Lands spalter om Mark Gabriels bøker. HonestThinking har tidligere kommentert denne debatten, og har funnet å måtte innrømme at det ser ut til at Leirvik har rett i sin anklage om at Gabriel har operert med overdrevne tall når han hevder at over fire millioner egyptere ble drept under den islamske invasjonen av Egypt, og at mer enn to millioner egyptiske kristne i de første to århundrene med islamsk herredømme fikk tungene skåret ut fordi de nektet å snakke språket til de arabiske, muslimske erobrere. Vi står ved denne vurderingen.

Siden den gang er debatten bragt to små steg videre. Gabriel har svart på kritikken, og Leirvik har så kommentert Gabriels svar.

HonestThinking har i dag lagt ut en ny kommentar til ovenstående.

 


19.04.2006. Rio de Janeiro er en svært så multikulturell by, men Jyllands-Posten forteller at "Vold og kriminalitet i Rio de Janeriro er årsagen til, at halvdelen af indbyggerne ville flytte, hvis de kunne. [...] Det skyldes den vold og kriminalitet, som er regionens altoverskyggende problem. [...] Målingen [foretaget af det brasilianske socialforskningsinstitut] viser desuden, at 52 pct. af indbyggerne i Rio de Janeiro by føler sig usikre i deres nabolag, og 63 pct. har ændret deres daglige rutiner på grund af volden. En tredjedel af indbyggerne forlader ikke deres hjem om aftenen. På trods af den økonomiske fremgang, [...] er volden kun marginalt for nedadgående. Knap 100 mord om dagen i gennemsnit er et højere tabstal end de fleste væbnede konflikter i verden."

 


19.04.2006. Australia vurderer å sende soldater til Salomonøyene for å opprettholde freden, melder nyhetsbyrået AP, i følge Dagbladet.

 


17.04.2006. Dette fremgår av reportasjer i Dagbladet og Aftenposten fra dagens selvmordsaksjon i Tel Aviv, som drepte minst 9, og såret rundt 60 mennesker.

 


17.04.2006. En 31 år gammel mann ble knivstukket i ryggen, og kameraten ble stukket i hånda, melder Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Slik noen ser det, så har vi nå "et rikere og mer mangfoldig samfunn enn noen gang". De som mener innvandring har både positive og negative sider, og at den bør begrenses slik at de negative ikke tar overhånd, blir av samme mann kalt rasister. Vi tror dette sier ganske mye om at innvandringstilhengerne er i ferd med å gå tom for argumenter. Hvem som helst som er villig til å se sannheten i øynene, kan lett overbevise seg om at det ikke bare er snakk om et "rikere og mer mangfoldig samfunn". Det er også store problemer forbundet med det multikulturelle eksperimentet. Og vi har bare så vidt sett begynnelsen.

 


17.04.2006. Knivstikkingen av kristne egyptere førte lørdag til voldsomme gatekamper mellom kristne og muslimer i byen Alexandria. Egypts største opposisjonsbevegelse, Det muslimske brorskap, sier at de støtter de kristnes protester og beklager angrepene på det sterkeste. Dette melder NTB (gjengitt av Magazinet).

 


16.04.2006. Jødene i Frankrike frykter muslimske voldsgjenger etter drapet på Ilan Halimi i vinter. Boken Jødehat som utgis av Damm forlag, dokumenter at antisemittismen vokser i Europa.Frankrikes 600.000 jøder frykter den muslimske befolkningen på over fem millioner, som gjennom arabiske medier mates med jødefiendtlig propaganda. De husker med gru den unge franske jøden, Ilan Halimi, som i vinter ble kidnappet, torturert og til slutt funnet drept i en forstad utenfor Paris. – Vi torturerte ham fordi han var jøde, sa en av gjerningsmennene fra en gjeng av muslimske innvandrere fra Nordafrika. Flere voldelige episoder er utført av afrikanske innvandrere. Dette melder Magazinet.

 


16.04.2006. Stadig flere går ut med kniv på byen i Oslo, melder Nettavisen.

HonestThinking kommenterer: Mange mener utviklingen med stadig mer knivstikking og andre former for voldsbruk er et tegn på at noe er alvorlig galt, og at Oslo er i ferd med å bli ødelagt.

Andre mener tydeligvis at dette bare er tilpasningsvansker på vei mot det fargerike fellesskapet, og at vi i all hovedsak er "et rikere og mer mangfoldig samfunn enn noen gang". Dette optimistiske sitatet er fra Finn Erik Thoresen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, som for en ukes tid siden fant det nødvendig å mane til kamp mot dem som forsøker å fremstille det som om vi er på vei mot problemer.

 


15.04.2006. Nazister og antirasister barket sammen i Stockholm i går ettermiddag, melder Dagbladet. Og HonestThinking kommer til å fortsette å spørre: Hvordan tror alle snille og velmenende innvandringstilhengere det kommer til å gå med Sverige, og hvilke konsekvenser kommer det til å få for Norge og de andre nabolandene?

 


14.04.2006. Kriminell ungdom er i ferd med å ødelegge oppvekstmiljøet i Oslo, fastslår Oslo tingrett. Småjenter blir voldtatt og ranet. Skoleelever blir truet på livet, ranet og banket opp. Nå ruller Stovner-politiet opp enda en voldsgjeng i Groruddalen. Fire gutter ble ranet natt til søndag 5. februar. Åtte gutter, fra 15 til 18 år, ble pågrepet og er nå siktet for ranene. Alle de siktede er av utenlandsk opprinnelse. [...]

Svært grov voldtekt. Den 17 år gamle somalieren har flere grove forhold på samvittigheten, men det verste er sannsynligvis voldtekten av en ung jente på Høybråten for ett år siden. Oslo tingrett skriver at voldtekten var usedvanlig brutalt gjennomført og pågikk i flere timer. Den unge jenta ble truet med kniv og slått. Somalieren klemte hendene rundt halsen hennes såpass kraftig og så lenge at legen som etterpå behandlet jenta, uttalte at hun kunne ha mistet livet. Stemmen hennes ble forandret. Hun ble voldtatt uten kondom, på en svært nedverdigende måte. Jenta har fått store psykiske problemer etterpå. [...]

Dømt igjen. Norsk-marokkaneren var på tur med barnevernet da han voldtok en 13 år gammel jente på et toalett på Colosseum kino. Også denne jenta ble voldtatt på en særlig nedverdigende måte, og har fått store problemer i ettertid. Les mer i Oslopuls.

HonestThinking kommenterer: Denne utviklingene er ekstremt farlig, og må stoppes. Det finnes, så langt vi kan bedømme, bare én måte å gjøre det på, og det er ved en radikal omlegging av innvandringspolitikken. Dagens innvandringspolitikk bygger på en forståelse av både samfunn og mennesker som er grunnleggende falsk, noe som viser seg stadig tydeligere for hvert år som går (jfr krigen mellom innvandrerungdom og svensker). Valget de nærmeste tiårne står mellom pest, kolera og hestekur.

 


14.04.2006. En 17 år gammel gutt ble stukket ihjel da han nektet å gi fra seg MP3-spilleren til to ranere på sentralstasjonen i Brussel, melder Aftenposten. Og Dagbladet melder at tre er pågrepet etter knivstikking i Fredrikstad, samt at to er stukket ned med kniv i Oslo.

HonestThinking spør: Står vi her overfor ytterligere eksempler på innvandrerungdom som ødelegger europeiske byer eller kriger mot de innfødte, eller er dette rovmord og vold begått av etniske belgiere/nordmenn? Dette er selvsagt relevant informasjon, og media svikter sin oppgave dersom slike forhold blir forsøkt holdt skjult.

 


14.04.2006. Irans president kommer med nye, voldsomme utfall mot Israel, melder Aftenposten. Les også «Israel er et råttent, dødt tre» i Dagbladet.

 


14.04.2006. Vi snakker selvsagt ikke om 'islamsk terrorisme', sier en tjenestemann til nyhetsbyrået Reuters. - Vi kaller det 'terrorister som misbruker islam'. Jihad, ofte oversatt som 'hellig krig', er et annet begrep under revisjon, melder Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Det er alltid interessant når noen gir seg til å bestemme hva som er korrekt språkbruk. Det er ofte et symptom på at det er aspekter av virkeligheten som må maskeres.

 


13.04.2006. Dette reddet dagen min, sa 11. september-tiltalte Zacarias Moussaoui og flirte, da en gråtende kvinne ga dødsskildringer i retten, melder Nettavisen.

Vil drepe amerikanere igjen. På spørsmål om han angret å ha bidratt til å ta nær tre tusen amerikanske liv, svarte han «ingen beklagelser, ingen anger», og da en advokat ville vite om han kunne tenke seg å gjøre det igjen, var svaret like kontant: «hvor som helst, når som helst», melder Dagbladet (med henvisning til BBC News).

 


13.04.2006. En tysk mann av tyrkisk opprinnelse er dømt til ni år og tre måneders fengsel for æresdrap på sin søster, melder Aftenposten.

 


08.04.2006. Dette er en av overskriftene på forsiden av Klassekampen denne helgen. Avisen har en større artikkel av Jon Hustad på side 8 og 9. Herved anbefalt.

 


08.04.2006 (oppdatert 09.04.2006). UDI har brakt norsk utlendingspolitikk i ytterligere vanry; affæren med de irakiske kurderne er et lavmål av embetsførsel. Les hva politisk kommentator Olav Versto skriver i VG.

Her er en relevant Aftenposten-artikkel fra begynnelsen av mars: UDI gir grønt lys for proforma ekteskap og ser gjennom fingrene med at unge mennesker brukes som handelsvare for personer som kjøper seg opphold i Norge, ifølge Norges ambassadør i Rabat.

En intern nettdebatt avslører at UDI-ansatte mener etaten har et mer liberalt og slepphendt syn på bevisreglene i proforma ekteskap enn domstolene. Aftenposten bringer i dag nye momenter i saken.

 


07.04.2006 (oppdatert 08.04.2006). Dagbladet har publisert en artikkel om politisk korrekthet som er vel verdt å lese. Vi er helt enige i at PK-begrepet kan problematiseres, og vi er også enige i at det blir misbrukt. Men vi er uenige med dem som hevder begrepet er meningsløst. Så lenge noen bruker meningsterror eller andre former for sanksjoner overfor dem som benytter "ukorrekte" ord og uttrykk, eller dem som har "ukorrekte" meninger, da lever PK-uvesenet i beste velgående.

Dette blir demonstrert igjen og igjen, og vi lurer på hva i all verden de mener som hevder at PK-begrepet er menigsløst. Vi har f.eks. nettopp fått dette demonstrert når det gjelder homofili. Vi har full respekt for ulike standpunkter i denne debatten, og ønsker ikke å si ett vondt ord verken om homofile eller partnerskapsloven. Det hylekoret som nylig reiste seg mot biskop Kvarme er imidlertid fullstendig avslørende. Hans vurderinger og synspunkter blir fordømt på det sterkeste; man anerkjenner rett og slett ikke hans rett til å mene noe annet enn det det nå er konsensus om at man bør mene. Hva annet er dette en nettopp PK-trakassering? Folk bør nå våkne og se at de holdningene som ligger bak, bærer i seg kimen til totalitarisme.

Når folk ikke tåler å høre sannheten, eller når noen mener at de eier sannheten og vil ha seg frabedt at andre kommer med motforestillinger, da er det fare på ferde! Den mest treffende kommentaren vi har sett om dette, kom fra kulturredaktør Sven Egil Omdal, som bl.a. skrev at "Toleransen for avvikende meninger er for tiden omvendt proporsjonal med toleransen for avvikende seksualitet". Vi anbefaler hans artikkel i Stavanger Aftenblad.

Og tilsvarende holdninger blir stadig demonstrert i innvandringsdebatten, f.eks. i Klassekampen den siste måneden eller så. Her har man kunnet se tildelse glimrende illustrasjoner på PK-terror.

HonestThinking publiserte forøvrig en kort kommentar om politisk korrekhet i november.

 


07.04.2006. Siste nummer av Le Monde Diplomatique har en stort oppslått forsideartikkel kalt Kosmopolitikk, av Mikkel Thorup, Amanuensis på institut for filosofi og idéhistorie, Universitetet i Århus. Artikkelen er noe av det mest pompøse og selvforherligende vi har lest på lenge. Her er noe smakebiter. Ingressen lyder slik

Kosmopolitten har et retfærdighedsbegreb der ikke stopper ved landegrænsen. Hun ønsker verden som by, da den tilbyder muligheder, foranderlighed, basarens labyrintiske vrimmel og den menneskelige værens pluralisme. Men fundamentalistiske muslimer, kristne og andre hader «verden som by». Den politiske kosmopolitisme opstår ud af en analyse af globaliseringen – den er både kritisk overfor den neoliberalistiske markedsglobalisering og den fundamentalistiske eller nationalistiske modrevolte. Spørgsmål om verdensborgerskab, delt statsborgerskab, plurale loyaliteter etc. trænger sig på når det bliver stadig sværere at skelne mellem inde/ude, udenrigspolitik/indenrigspolitik, borger/fremmed og ven/fjende.

Scenen er satt. Dette handler om de vidsynte, rettferdige og kunnskapshungriges kamp mot de trangsynte og mørke kreftene, greit rubrisert som fundamentalister og andre. Hva er vel da mer naturlig enn å fortsette med litt høystemt språkføring:

Kosmopolitismens kerne er en mistro overfor det partikulære – bystaten, nationen, racen, klassen etc. Fra sine første manifestationer og til i dag har dens drivkraft været en kritik af indelukkethed, af begrænsede horisonter, af grænser for viden og bevægelighed, af udpegning af fjenden og af hjemmets selvfølgelighed. Kosmopolitismen angriber grænsers selvfølgelighed og afgrænsede enheders påståede naturlighed; kosmopolitismen mistror fasthed og lukkethed og frygter renhed. Kosmopolitten er altid nysgerrig efter at vide, hvad der ligger på den anden side af grænsen; at møde dem og det, der endnu er ukendt. Han eller hun er en opdagelsesrejsende i sin egen og andres verden, og vedkommende slæber alle indtrykkene med sig og forsøger at gøre verdens mangfoldighed til sin egen horisont og forståelse. Den dybe kilde til kosmopolittens længsel og ubehag er hans eller hendes afvisning af at lade sig begrænse af tilfældet. Det «tilfældige» sted, hvor man fødes eller bor, må ikke diktere ens hele væren. Man er altid allerede langt mere.

Omtrent i denne duren fortsetter Thorup en god stund, før han avslutter slik:

Den politiske kosmopolitisme opstår ud af en analyse af globaliseringen, der fremhæver samfundenes stadig større forbundethed samt problemernes globalitet. Politiske kosmopolitter er kritiske overfor både den neoliberalistiske markedsglobalisering og den fundamentalistiske eller nationalistiske modrevolte. De ønsker en politisk globalisering, der ansvarliggør de processer, der angår hele verdens befolkning. [...] det bliver stadig sværere at skelne mellem inde/ude, udenrigspolitik/indenrigspolitik, borger/fremmed, ven/fjende etc. Kosmopolitismen generelt og den politiske kosmopolitisme specielt siger ikke, at disse begreber fuldstændig mister værdi, men at de i stadig højere grad bliver uklare, omskiftelige, ustabile og genstand for stadige forhandlinger. Det stiller vores politiske institutioner, praksisser og fantasi overfor en stor opgave. Den kulturelle kosmopolitisme forsøger at skabe den relationelle infrastruktur, og den politiske kosmopolitisme den institutionelle infrastruktur, der skal gøre det muligt at træde ind i kosmopolitismens tidsalder.

Thorups budskap har, til tross for store forskjeller på det rent språklige plan, påfallende fellestrekk med retorikk vi noen ganger kan høre fra president George W. Bush. Thorups løfter om hvordan kosmopolitismen skal bringe menneskeheten inn i en ny og bedre tidsalder (intent mindre!) minner om Bush som forteller at USA har bragt freedom and democracy to the people of Irak.

Vi anbefaler Thorup å orientere seg på vår engelske forside om hvilke velsignelser kosmopolitismen er i ferd med å bringe til f.eks. Tyskland, Sverige, Nederland, Frankrike og England. Denne artikkelen er en ny ripe i lakken for prestisjetunge Diplo.

 


06.04.2006. Vi har for noen uker siden rettet skarp kritikk mot den svenske elitens undertrykkelse av kritiske røster i offentligheten. For dette høstet vi storm i Klassekampens spalter. Hørt slikt? Sverige er da et forbilledlig demokrati med full ytringsfrihet, fritt for både meningstvang og meningsterror!

Så hva skal man da si til rektor Ann-Charlotte Brandberg ved Ytterbyskolan nord for Göteborg som har bestemt at elever som blir tatt på fersk gjerning i å gi uttrykk for tilstrekkelig avvikende synspunkter på innvandringspolitikk, eller snakker stygt om innvandrere, skal nektes å gå opp til eksamen (hvilket vil utelukke dem fra videre studier)?

Rektorens holdning er riktignok kontroversiell, og Skolverkets chefsjurist Ingegärd Hillborn sier at elever bør bli bedømt ut fra evner og kunnskap, ikke meninger. Vi synes likevel det sier ganske mye om krisen i Sverige, at man nå er såpass desperate etter å hindre folk i å snakke fritt om problemene, og hva man evt tror kan være løsningen på dem, at en rektor kan falle for fristelsen til å ta i bruk totalitære metoder som dette. Hvilken falitterklæring! Denne og andre saker om Sverige er i dag lagt ut på vår engelske forside.

 


06.04.2006. Problemene i Berlins forstad Neukölln vokser og vokser. Nylig ble en politimann drept av innvandrere, og lærerne og rektor ved en skole har skrevet brev til myndighetene om at de ikke lenger ser noen mulighet til å drive skolen på forsvarlig måte. De trues av elevene, situasjonene er spesielt alvorlig for kvinnelige lærere, og de få tyske elvene som finnes på skolen, får det stadig vanskeligere. Skolen er foreslått nedlagt i et desperat forsøk på å løse problemene. Se diverse nye saker på vår engelske forside.

 


05.04.2006. HonestThinking har tidligere kommentert at Terje Svabø gjorde det litt vel enkelt for seg selv (og en del andre) da han i sin ellers så interessante kronikk Frykt for et todelt samfunn (bør leses) hevdet at "Det var ikke å forvente at våre fremste politikere for 30 år siden skulle kunne forutse hvilke utfordringer innvandringen fører med seg. Det var heller ikke grunn til å forlange at de skulle se konsekvensene av at skoler og bydeler etterhvert ville få et flertall av ikke-vestlige, og hvilke utfordringer det måtte føre til."

Vi registerer at også andre reagerer på at man på denne måten forsøker å skjerme eller unnskylde de ansvarlige. Problemene kunne forutses, skriver Adjunkt Ingeborg Åstrali i Aftenposten 27.03.2006.

 


05.04.2006. Konstituert redaktør i Dagbladet, Lars Helle, sier at Astrid Melands artikkel Et lite stykke mislykket Norge (anmeldelse av Erling Borgens film med et lignende navn) bryter med noen av grunnholdningene i avisen. Snakk om umyndiggjøring! [...] Når måtte anmeldelser samsvare avisens grunnholdninger? Og hva består de i, om ikke integritet og ærlighet? Eller er sannheten snarere at Meland har sparket den venstreradikale gutteklubben på skinnleggen, og det tåler de ikke. Les mer på document.no >>>

 


05.04.2006. Den vestlige sivilisasjon er i full gang med å begå selvmord, og dette er tema for et innlegg i Aftenposten.

"Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, de dør på grunn av selvmord" Arnold J. Toynbee, Britisk historiker (1889 - 1975)

 


05.04.2006 Med et voldsomt spark mot hodet på en som ligger nede, protesterer en mann mot det franske samfunnet under demonstrasjonene i Paris. Se bilde og reportasje i VG. Se også bildespesial i VG.

Helge Ryggviks kronikk Paris 1968 og 2006 (Dagbladet 05.04.2006) gir et helt annet perspektiv på tingene.

 


04.04.2006. Vi er akkurat blitt oppmerksom på en interessant artikkel i tidsskriftet Memo, nr 3/2006 (det som ble utgitt sist torsdag), der det blant annet heter: Et muslimsk parallellsamfunn har vokst seg sterkt og uangripelig på innsiden av det tyske samfunnet. Integreringen er lik null, og mange tyskere er skremt. Også muslimene på utsiden.

"Tyrkiske menn som ønsker å leve etter sharia, kan gjøre det langt mer uhindret i Berlin enn i Istanbul", sier advokat Seyran Ates.

HonestThinking kommenterer: Utviklingen i Tyskland er alarmerende, akkurat slik den er det også i f.eks. Frankrike og Nederland (se egen sak om Nederland nedenfor). Vi føler oss dessverre nokså sikre på at det ikke er mulig å få bukt med disse problemene bare ved språkopplæring, kvotering i arbeidslivet eller andre integreringstiltak. Men Europas politikere er av en eller annen grunn overbevist om at man er på rett kurs og at det er om å gjøre å opprettholde innvandringen. Vi står tydeligvis overfor mer eller mindre inkompatible virkelighetsoppfatninger.

Her hjemme har vi den joviale, trauste, solide og oppriktige Bjarne Håkon Hanssen. Ikke ett vondt ord om denne karen, som har påtatt seg en uriaspost av de sjeldne. Men vi lurer på hva slags rådgivere han omgir seg med, dersom han virkelig tror at Norge kan styre klar av de enorme problemene som tårner seg opp på kontinentet og f.eks. i Sverige, og som garantert vil komme også til Norge om vi ikke snart legger om kursen. Eller er det noen som tror at de problemene som dokumenteres i siste nummer av Memo kan løses ved språkopplæring og kurs i vestlige verdier?

 


03.04.2006. Internasjonalistene drømmer om en verdensstat styrt av FN. For dette prosjektet brukes Norge som prøveklut. Bort med det norske, inn med det flerkulturelle. Atle Kvalvik har nok en gang skrevet en meget tankevekkende artikkel, denne gangen i Aftenposten.

Se også Mercedeser i Malawi, Dagbladet, 20.09.2005. Ekte 68-ere spiser ikke Sushi, kronikk i Klassekampen 20.06.2005 (morsom!). Begge av Kvalvik.

 


03.04.2006. Her er et lite apropos: Nesten halvparten av de 3.500 utlendingene som politiet i fjor transporterte ut av landet, hadde begått kriminalitet, melder Vårt Land i dag.

02.04.2006 (oppdatert 03.04.2006). Pål Hellesnes, nestleder i RV, har skrevet et innlegg mot HonestThinking (Klassekampen 24. mars). Her er noen utdrag:

[HonestThinking] har over lengre tid forsøkt å framstille seg selv som [en tankesmie] som ikke har en egen agenda, men bare stiller «ubehagelige spørsmål» om innvandringspolitikk. [...] Videre [spørres det] «hvilke generelle konklusjoner skal vi da trekke når det gjelder de overrepresenterte innvandrergruppene?». Jeg blir sterkt fristet til å kaste spørsmålet tilbake, det er på tide at [HonestThinking] selv kommer med noen forsøksvise svar på de mange tendensiøse spørsmålene [som stilles]. Så hva vil [HonestThinking] gjøre med «overrepresenterte innvandrergrupper»?

HonestThinking svarer. For det første: Nei, ingen av oss i HonestThinking har forsøkt å fremstille det slik at vi ikke har noen agenda. Tvert imot så har vi hele tiden markert at vi arbeider for en mer restriktiv innvandringspolitikk. Det avgjørende, slik vi ser det, er at samfunnets stabilitet og indre samhold ikke trues (slik det nå er i ferd med å skje f.eks. i Frankrike og Nederland - se fersk sak om Nederland lenger ned på siden). Innvandringspolitikken må derfor bli restriktiv nok til at dette målet oppfylles. Noen mener tydeligvis at det ikke er noe å bekymre seg over, men vi deler ikke en slik vurdering.

For det andre: Vårt anliggende er ikke å få noen til å sette igang konkrete tiltak mot kriminelt «overrepresenterte innvandrergrupper». Vi påpeker ganske enkelt at det er et problem at en del innvandrergrupper er overrepresenterte innen visse typer kriminalstatistikk. Dette viser jo nødvendigvis at noe er galt. På den ene siden er det respektløst ikke å stille krav til folk, for da sender man signaler om at man ikke har tro på at de det gjelder kan oppfylle kravene. På den andre siden er det enda mer respektløst når innvandrergrupper som bare har vært representert i våre land noen få tiår, mener at de har rett til å gå til "krig" mot (eller på andre måter krenke og forulempe) dem som har bodd i landet i utallige generasjoner, og som ikke har noe alternativt land å flytte til dersom det skulle bli utrivelig der de nå bor (se den ferske saken fra Dagens Nyheter om "krig mot svenskarna"). Dette siste betyr blant annet at vi europeere burde begynne å spørre oss selv hvorfor visse grupper av innvandrere stadig viser oss sin forakt på denne måten. Kanskje det ligger dypere erkjennelser og venter på oss enn det som vanligvis antydes i media?

For det tredje (og altså i forlengelsen av forrige punkt): Vi ønsker primært å diskutere prinsipper knyttet til innvandring og integrasjon, ikke om tiltak A eller B bør settes inn på ett eller annet område (selv om enkelte åpenbare ting burde ha vært gjort for lengst). Det er flere grunner til dette, ikke minst den at vi tviler på at det finnes noen som helst samling av tiltak som, uten å bli kombinert med en omlegging av innvandringspolitikken, vil være tilstrekkelige til å forhindre at utviklingen fortsetter å gå i feil retning. Vi tror alstå at man må tenke helt nytt om innvandringspolitikken, og derfor ønsker vi debatt om de underliggende prinsippene.

 


01.04.2006.  Karikatursaka har vist styrken i det interreligiøse dialogarbeidet, men også avdekka kor sterk islamfrykta er, hos folk flest så vel som hos liberale intellektuelle. Dette skriver Oddbjørn Leirvik i en artikkel i Morgenbladet 31.03.2006. Han viser forøvrig til våre artikler om den demografiske utviklingen.

HonestThinking kommenterer: Leirvik har en utfordrende og klartenkt tilnærming til vår tids kulturelle og politiske brytninger. Vi mener han utgjør en verdifull stemme i offentligheten. Likevel tror vi Leirvik begår to alvorlige feil i sin analyse:

  • Han ser ut til å undervurdere islamismens reelle politiske potensial i Europa.
  • Han ser ut til å undervurdere både omfanget og konsekvensene av de demografiske endringer som Norge og Europa nå er i ferd meg å gjennomgå.

 


01.04.2006. Radio Netherlands melder at etterretningsorganisasjonen AIVD nylig har offentliggjort rapporten Violent Jihad in the Netherlands. Til tross for iherdige anstrengelser for å forebygge en slik utvikling, fortsetter radikaliseringen av unge muslimer med uforminsket styrke. AIVD advarer om at det nederlandske samfunn i verste fall kan være på vei mot oppløsning. For mer informasjon se vår engelske forside.

 


Arkiv fra vår norske forside i mars 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i februar 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i januar 2006, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i desember 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside i november 2005, finnes her >>>

 

Arkiv fra vår norske forside i perioden ultimo september - primo november 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside tredje kvartal 2005, finnes her >>>

Arkiv fra vår norske forside første halvår 2005, finnes her >>>


 

 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


 

Bildet: En ekstrem islamist kommenterer europeisk innvandringspolitikk ("dere gravde deres (egen) grav - ligg i den"). Jfr hva Statsråd Jens Orback sa til svensk P1 09.11.2004 ifm et integrasjonsministermøte i Holland: "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.”

Sitat hentet fra leserbrev i Världen i Dag 27.01.2006

 

"Et av de mer seriøse nettstedene i denne sammenhengen er «HonestThinking.org» [...] Det mest profesjonelle islamkritiske nettstedet er «Document.no»."
Sjefredaktør Bjørgulv Braanen

Islamfrykt på nett
Klassekampen 04.04.2006.

 

"Democracy go to hell "

"Freedom go to hell "

Tekster på plakater i et islamistisk demonstrasjonstog i London nylig.
Avbildet i for eksempel
Time Magazine, 20.02.2006, s 22.
Die Zeit, 16.02.2006, s 47.

BBC, 05.02.2006.

 

"Islam vil komme tilbake til Europa som seierherre"
Imam Yusuf al-Qaradawi
Sitert av MEMRI

 

"De mest ambisiøse beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge om 50 år kan ha en muslimsk minoritet på under 20 prosent. Muslimene vil altså forbli en minoritet uten avgjørende politisk makt i overskuelig framtid. Men enkelte ønsker å framstille utviklingen annerledes og fremmer absurde framtidsscenarier som skremmer."

Islam-ekspert Kari Vogt, intervjuet av
Klassekampen 25.02.2006

 

"Snarere finnes det øyeblikk i historien da konfrontasjon er en nødvendig forutsetning for en ærlig dialog."

Harald Stanghelle

Aftenposten, 14.02.2006

 

"Som alle samfunn på randen av sammenbrudd, er det fokus på dekadanse og homofili. Det siste har jeg ikke noe problem med, men det første har jeg ganske mye imot."

Kristopher Schau
Dagbladet, 02.02.2006.

 

"Hvis religiøse grupper bedømmer hverandre etter en slik mistenkeliggjøring har vi bare en ting å vente, krig."
Basim Ghozlan
Anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og terrorisme

 

"Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, de dør på grunn av selvmord"

Arnold J. Toynbee

Britisk historiker (1889 - 1975)

 

"Dagens islamistiske fundamentalisme og den arabiske baathismen er arter av den samme totalitarismen som ødela Europa i det 20. århundre."

Kjersti M. Høgestøl og Martin E. Sandbu (Liberalt Laboratorium)

Aftenposten, 28.12.2005

 

"Ideen om Norge må dekonstrueres."
Halvor Finess Tretvoll, Samtiden 3/2005.

 

"Kritikk, diskusjon og dissens er det som kan gjøre et samfunn bedre. Skarp debatt gjør at vi kan bryte med konformitet og selvsensur, som det er så mye av i det norske samfunnet"
Knut Olav Åmås, uttalelse til MSE noe før han ble debattredaktør i Aftenposten 01.01.2006.

 

"Tenkende mennesker spør hvilke faktorer det er som hjelper til med å skape totalitære bevegelser. En av disse faktorene er de intellektuelles forræderi"
Paul Berman, Klassekampen 16.11.2005
(artikkelen er oversatt fra engelsk, og sto opprinnelig i Samtiden 4/2005)

 

"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

 

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

 

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

 

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

 

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

 

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]"
Anja Bredal, samfunnsforsker, til Klassekampen, 23.07.2005.

 

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige."
Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

 

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.