Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 03.03.2008. Dessverre falt den siste setningen ut der, så originalversjonen legges ut her på HonestThinking.

 

 

Leserne henvises forøvrig til et eget notat med bakgrunnsstoff og referanser.

 

 

 

 

Raser og filosofi

 

 

Av dr scient Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Jørgen Flatabø har rett i at debatten om raser har med filosofi å gjøre. Særlig har den med moralfilosofi og vitenskapsfilosofi å gjøre.

 

Flatabø mener jeg beveger meg på ”farlig grunn”, andre innsendere går lengre. Det er klart at raseproblematikk er farlig, men vi kan ikke neglisjere et livsviktig tema av den grunn. Dette er et emne vi tvinges til å forholde oss til, enten vi vil eller ikke. Folk som kaller dette rasisme, har formodentlig ikke skjønt at vi her står overfor etiske dilemmaer av episke dimensjoner.

 

Det beste kan bli det godes fiende, og politikk som bygger på falske forutsetninger om at rase og etnisitet ikke har betydning, vil føre til store problemer. Det finnes nemlig grenser for hvor store ulikheter et samfunn kan tåle uten å bli dysfunksjonelt eller gå i oppløsning.

 

Både Flatabø og andre innsendere antyder at jeg mangler faglige referanser for mine påstander om fysiske og mentale forskjeller mellom raser. Jeg har imidlertid allerede lagt frem grundige drøftelser av dette på HonestThinking.org.

 

Mine artikler bygger på en rekke kilder, inkludert internasjonale kvalitetsaviser, forskningsblogger, bøker og vitenskapelige tidsskrifter. Tilfanget av forskningsmateriale som dokumenterer forskjeller mellom raser er stort, og nok en oversiktsartikkel vil bli publisert på nevnte nettsted omtrent samtidig med at herværende innlegg kommer på trykk.

 

Ingen av mine meningsmotstandere har hittil vært i stand til å argumentere mot meg på vitenskapelig grunnlag. Det eneste jeg ser er moralske betenkeligheter (hvilket selvsagt må tas alvorlig) og faglige vrangforestillinger.

 

De som hevder at raser ikke finnes, mangler troverdighet. Det er rett og slett utenkelig at menneskeheten skulle kunne spre seg over hele kloden uten at det oppstår raser med mentale og fysiske tilpasninger til de ulike forholdene som finnes. Enhver som er opptatt av menneskerettigheter og moral, bør interessere seg for hvordan de tilhørende utfordringene best kan håndteres.

 

 

Tilbake til HonestThinking