Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 

Tanker teller

 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. Vi fokuserer særlig på demokrati og menneskerettigheter, og spesielt vestens forhold til islam, men se også stikkordene i venstremargen. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt manifest.


NB: Dette er en side som viser innhold fra HonestThinking i tredje kvartal 2005. For våre siste saker, gå til vår ordinære forside.

 


Norsk skolepolitikk har i flere tiår vært dominert av de såkalte reformpedagogene. Resultatene blir stadig tydeligere. Les Bjørn Jungmanns kronikk i Aftenposten 27.09.2005 >>>Andelen ungdom som mener at innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart er nesten doblet på seks år. Les om NSD-undersøkelsen i aftenposten.no >>>


Professor Tariq Ramadan er av Time Magazine kåret til en av verdens mest innflytelsesrike personer, og han er den som mer enn noen andre forbindes med begrepet Euroislam. Onsdag 21. september holdt han foredrag i Det Islamske Forbundet (DIF). Men det var mer enn bare et foredrag; vi som var tilstede fikk også høre en karismatisk forkynner og en lærer som underviste og veiledet de troende.

Her er noen aktuelle lenker i etterkant av dette arrangementet; to positive, to (nokså) nøytrale, og to kritiske:

Vi legger ikke skjul på at vi er skeptiske til deler av Ramadans budskap, og om Euroislam virkelig er det mange vestlige intellektuelle håper det er. Det forhindrer ikke at vi ønsker å rette en takk til DIF og dets forstander Basim Ghozlan som hadde lagt alt til rette for at også utenforstående følte seg hjertelig velkomne i moskeen denne onsdagskvelden (se referatet ovenfor). Dette er dialog i praksis, og vi tror slike arrangementer bidrar til gjensidig forståelse og respekt.

 


Professor Knut Kjeldstadli (aktiv i SV) holdt et meget godt innlegg under halv-sju-debatten i Oslo 1. september. Han forsvarte da nasjonalstaten, og argumenterte for at det er vanskelig å tenke seg gode alternativer. Vi har noen spørsmål til ham i den forbindelse >>>

 


Under denne overskriften haddde spaltist Siv Mjaaland en helsides artikkel i Klassekampen 05.09.2005. Men dessverre er det noen som har litt tungt for det. Og ikke minst er det en del som mener at realister har litt ekstra tungt for det, for eksempel når det gjelder å forstå humor og ironi. Denslags påstander er selvsagt fullstendig uten rot i virkeligheten, men vi må likevel innrømme at en av HonestThinking-redaktørene har gått i baret denne gangen. Vi skylder Mjaaland en aldri så liten unnskyldning >>>

 


Slakter snillistisk integrering: Snart smeller det, sier Høyre-politikeren Samira Munir. Hun mener den norske integreringspolitikken kommer til å skape ekstreme reaksjoner fra muslimske miljøer. Om ikke noen sier fra, kommer det til å smelle her i landet, advarer Munir. Hun ønsker at det norske samfunnet må forstå at snillisme ikke har noe for seg i integreringsarbeidet. Dersom vi ikke skjønner dette, kommer det til å vokse frem en mer og mer fiendtlig holdning mot nordmenn i den oppvoksende generasjon innvandrere. De blir mer og mer påvirket til å hate alt som er vestlig. Les mer i Magazinet >>>

– Jenter som velger å kaste skautet, blir sett på som horer. Foreldre er redde for at de skal bli som norske jenter – ikke langt unna horer, mener Høyres Samira Munir. [...] hun mottar daglige drapstrusler. Les mer i Folkevett. 

Og som et appropos: l es også VGs reportasje Volds-frykt i Oslos «Harlem».

Hvorfor er Norge inne i en utvikling der gjengkriminalitet, organisert kriminalitet og alvorlige trusler mot offentlige personer ser ut til å bli stadig mer vanlig? Er det ikke på tide å si at denne utviklingen ganske enkelt er uakseptabel, og at det som er nødvendig for å snu utviklingen, må settes i verk?


Kristne palestinere anklager en "islamsk mafia" for å forfølge dem i de palestinske områdene, skriver Telegraph. Les mer i Norge idag >>>

Nettstedet HonestReporting.com (ingen sammenheng med HonestThinking) melder at det foregår systematisk trakassering av kristne i palestinske områder, og at en stor andel av de kristne har forlatt disse områdene i løpet av de siste årene. Spesielt meldes det om en episode med vold, plyndring og ødeleggelser som fant sted i byen Taibe på Vestbredden lørdag 3. september. Dette påstås å være en hevnaksjon pga et forhold mellom en kristen mann fra Taibe og en muslimsk kvinne fra en landsby i nærheten. Kvinnen ble forøvrig æresdrept.

HonestReporting antyder at denne aksjonen ville ha kommet på topp i internasjonale medier over hele verden dersom det var jøder som hadde begått de aktuelle voldshandlingene. Vi har ikke lagt merke til at noen norske medier har rapportert om saken i det hele tatt. Vi utfordrer norske utenrikskommentatorer til å se nærmere på om det kan være noe i disse anklagene. Les mer på HonestReporting.com >>>

Les også hva Jerusalem Post eller Daniel Pipes skriver om den aktuelle hendelsen.


Forfatter og forlagsredaktør Stian Bromark vil ha mer innvandring. Les mer i dagbladet.no >>>

Svar: Feil og slurv om innvandringsstopp, av Cathrin Bretzeg (H), Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, Onsdag 21.09.2005.

Replikk: Byråkratiet mot innvandring, av Stian Bromark, 23.09.2005.

 


Det er ikke bare i Norge og Sverige man anvender hersketeknikker mot dem som ikke har de rette meningene. Dansk P1 bruker nå psykolog for å forklare hvordan det kan ha seg at Karen Jespersen, tidligere sosialminister og integreringsminister for sosialdemokratene, faktisk støtter Danmarks restriktive innvandringspolitikk. Hennes innlegg i Berlingske Tidende 17.09.2005 er republisert av Human Rights Service >>>

 


Hun skrev manuset til filmen «Submission», som Theo van Gogh var regissør for. På hans lik sto det at Ayaan Hirsi Ali må dø. Militante islamister hater henne, og hun er Europas mest drapstruede kvinne. Les mer i dagbladet.no >>>


 

FNs RASEDISKRIMINERINGSKOMITÉ har i en fersk avgjørelse fastslått at Høyesterett krenket konvensjonen da retten frifant nynazisten og Boot Boys-lederen Terje Sjølie for jødehets og andre rasistiske uttalelser. Les advokat Frode Elgesems kronikk i dagbladet.no >>>


"Når det gjelder klodens helse er det i stor grad summen av våre aktiviteter som enkeltindivider som er avgjørende - og det er grunn til bekymring." Les prof. Dag O. Hessens kronikk i dagbladet.no >>>


Problemet er at våre vestlige samfunn ikke er flerkulturelle nok, hevder Naomi Klein (kanadisk journalist og forfatter) i en artikkel i Dagbladet. Hennes budskap kan oppsummeres slik: "Hvis bare ..., da ville alt bli bra." Vi tror det er en overforenkling. Kanskje hun burde lese hva militante islamister selv sier om hvorfor de driver jihad mot Vesten?

Her er et lite utdrag fra det Klein skriver i Dagbladet :

"PROBLEMET ER IKKE «multikulturalisme», men at våre vestlige samfunn ikke er flerkulturelle nok. Hvis mangfoldet i gettoene fikk spre seg til hele samfunnet, hvis de som nå er plassert i periferien - både geografisk og psykologisk - fikk lov til å flytte inn til sentrene, kunne det bidratt til en ny og slagkraftig humanisme. Hvis vi fikk samfunn bygget på et solid fundament av likestilte etniske grupper, [...]

Et samfunn som virkelig lever etter sine egne verdier om likhet og grunnleggende menneskerettigheter, både ute og hjemme, ville også fått en annen fordel. Terroristene ville nemlig mistet det som alltid har vært deres viktigste rekrutteringsredskap: vår rasisme."

Her er et lite utdrag fra artikkelen "A British Jihadist" som ble publisert i Prospect Magazine i august 2005. Artikkelen er skrevet av Aatish Taseer, og den inneholder et langt intervju med den militante islamisten Hassan Butt. Oversettelsen er gjort av HonestThinking. Sitat:

Taseer: Tilbake til ungdommen; er de sinte?

Butt: Mange kommer fra ganske velstående familier, slik jeg gjør.

Taseer: Så du ser ikke at denne økningnen i ekstremisme blant britiske muslimer har sin dypeste årsak i økonomiske problemer?

Butt: Jeg mener det er en myte, fremsatt av såkalte moderate muslimer. [...] Disse menneskene mangler ingen ting og er ikke uutdannede; de tilhører toppskiktet i samfunnet. De har opplevd alt som er å oppleve, og de forkaster det fordi det ikke gir dem noe. De fleste jeg har med å gjøre, er universitetsstudenter og kommer fra velstående familier. [...] Men denne myten - at den eneste grunnen til at folk satser på islam er fordi de ikke har noe annet å gjøre - er en konstruert løgn. Folk som sier slikt bør være meget forsiktige.

[...]

Taseer: Jeg vet det er et stort spørsmål, men hva er dine ønsker for verden som helhet, hvilken utvikling håper du på?

Butt: Jeg tviler på at det vil skje mens jeg ennå lever [...] [men] jeg kan ikke se hvorfor resten av verden [inkludert USA og Storbritannia] ikke skulle komme under islams herredømme ("come under the banner of Islam"). [...]


Taseer: Vil det bli mye dreping? ("Will there be a lot of killing?")

Butt: Det er vanskelig å se hvordan det skal kunne unngås. ("I can't see it not happening.")

Sitat slutt. Vi tror at jihadistenes hat mot vesten har langt dypere årsaker enn at de ikke føler seg godt nok mottatt og ivaretatt her hos oss. Les hele Prospect-artikkelen her >>>

 


Onsdag 7/9 la dagbladet.no ut en interessant artikkel om det innvandringspolitiske debattklimaet i Norge. Det vises til debatten som har vært i Klassekampen tidligere i år, og det sies i den forbindelse følgende: "Stridens kjerne er en serie innlegg fra mannen bak nettstedet HonestThinking.org, Ole Jørgen Anfindsen. Han har hevdet at Norge kan få et flertall muslimske innbyggere i 2050, og at denne utviklingen er en potensiell katastrofe for landet."

Det er riktig at vi mener konsekvensene av den pågående demografiske revolusjonen kan bli alvorlige, og det er også riktig at vi har hevdet at det kan bli muslimsk flertall her i landet i løpet av 50 års tid. Og muslimsk flertall vil vi få etter hvert, med mindre vi legger om kursen. Spørsmålet er bare hvor lang tid det vil ta (se overskriften 'Europeisk demografi' lenger ned på denne siden).

Utgangspunktet for Dagbladets artikkel er påstanden om at folk som er skeptiske til dagens innvandringspolitikk, systematisk blir hindret fra å komme til orde i den offentlige debatten. Det er derfor interessant å merke seg følgende sitat fra artikkelen:

"«Brungrums i forkledning» var en av karakteristikkene som ble satt på Anfindsen av motdebattantene. Mange mener HonestThinking er et rasistisk nettsted, og Klassekampen ble kritisert for å slippe Anfindsen til i debatten."

Dette er etter vår vurdering en glimrende illustrasjon på at det virkelig er noe i den kritikken Dagbladet drøfter. SMED har gransket våre nettsider uten å kunne finne noe kritikkverdig å sette fingeren på (se egen sak i høyrekolonnen), og ingen andre har heller kunnet påvise noe slikt. Likevel har vi nå i månedsvis vært utsatt for antirasistisk hets, både i Dagbladet, Klassekampen og på webben (se også overskriften 'Angrep på HonestThinking' lenger ned på siden).

Dersom man mener at dagens innvandringspolitikk ikke er bærekraftig, og at den derfor må strammes inn, da kommer man i konflikt med FN-fundamentalismen og/eller de antirasistiske dogmene, og da er man automatisk 'rasist'. Vi tror Walid al-Kubaisi har rett når han hevder at antirasistene nå er i ferd med å ødelegge for seg selv.

Og er det virkelig støtte i befolkningen for å gjøre etniske nordmenn til en minoritet i sitt eget land? Vi tviler på det. Det betyr i så fall at det slettes ikke er noe 'ekstremt' (en annen beskyldning vi har blitt møtt med) ved det HonestThinking står for. Vi ønsker et samfunn der nordmenn og innvandrere lever i harmoni, og der den demografiske utviklingen er kontrollert, ikke overlatt til markedskreftene, som i dag.

Vi tror faktisk at den tause majoritet av nordmenn (samt mange innvandrere) deler et slikt moderat grunnsyn. Antirasistenes tankegods fra 1960- og 1970-tallet har gått ut på dato, og er i ferd med å bli gjennomskuet av stadig flere. Det som er ekstremt i denne sammenheng, er å tviholde på dagens innvandringspolitikk, samt klamre seg til et verdensbilde som beviser sin ubrukelighet stadig sterkere for hver dag som går.


Mulla Krekars trusler mot Norge er omtalt i en rekke avisartikler de siste dagene (f.eks. her, her og her). Vi tror dette bare er en liten forsmak på hva vi har i vente fra militante islamister i årene som kommer. Dersom våre politikere etter hvert skulle komme til den konklusjon at de likevel ikke vil sitte stille å se på at Norge og Europa islamiseres, kan det da tenkes at militante islamister vil ta i bruk sterke virkemidler for å sikre at dagens utvikling får fortsette uforstyrret?

Vi tror det. Og jo lenger vi venter med å iverksette de nødvendige tiltak, jo vanskeligere vil det bli å kunne håndtere slike trusler.

 


Det er ikke bare HonestThinking som mener at SSB trenger å legge om stilen:

  • Innvandrere på trygdetoppen. Aftenposten, 04.09.2005. Store grupper av innvandrere fra den tredje verden blir mer avhengig av trygd jo lenger de er i Norge. Det viser en fersk undersøkelse. [...] Forskere fra blant annet Statistisk sentralbyrå (SSB) har flere ganger hevdet at "innvandringen går seg til gjennom tid". Tyra Ekhaugens avhandling tyder på at SSB tar feil. Se også SSB-forsker Lars Østbys kommentarer til dette.
  • Mork sjokkert over SSB. Dagens Næringsliv, 02.09.2005. Sjeføkonom Knut Anton Mork mener Statistisk sentralbyrå narrer det norske folk.

 


Svenske politikere har trodd at deres innvandrings- og midtøsten-politikk, kombinert med deres "riktige" holdninger, ville beskytte dem mot militante islamisters vrede. Men i løpet av august er det fremsatt alvorlige trusler om jihad mot Sverige fra gruppen Ansar al-Sunnah, som hevder at de driver terror-trening på den svenske landsbygda. Les mer (på engelsk) hos midtøsten-ekspert Daniel Pipes >>>


Biskop Ole Christian Kvarme kom i sommer med kritikk av forslaget til ny utlendingslov, som han mener er for restriktivt. Og den 12. juli kunne vi lese følgende i Vårt Land: ”Innvandreren er en innovatør, ikke et problem, sier Oslo-biskop Kvarme”. Dersom denne formen for tom retorikk er representativ for samfunnsengasjementet hos våre biskoper, da har kirken et problem. Les mer >>>


HonestThinking svarer på angrepene fra Tor Bach, og utfordrer ham til saklig debatt i stedet for stadige beskyldninger om grumsete holdninger o.l. Les mer i dagbladet.no >>>

Oppsummering av tidligere innlegg:

Frilansjournalist Tor Bach kom den 14. august med et nytt innlegg mot HonestThinking, der han bl.a. skriver: "I det paranoide verdensbilde er enhver kritikk floskler og ethvert forsøk på å stille folk ansvarlige for hva de sier et ledd i en kampanje for å bringe sannhetens forvaltere til taushet. Jeg har faktisk ikke på noe tidspunkt protestert mot at familien Anfindsen får ytre seg, verken på sitt nettsted eller i Dagbladets spalter. Tvert i mot er jeg tilhenger av å få røyket ut grumset og få avslørt hva de står for." Les mer i dagbladet.no >>>

Bach kritiserer i sitt siste innlegg vår lenke-samling med en forsøksvis balansert presentasjon av relevante nettsteder (med synspunkter som i mange tilfeller går på tvers av våre egne). Der står det bl.a. et par ting Bach behendig utelot. Les hans anklage, og døm så selv.

En rekke interessante appropos til Bach anklager om at man må lide av "konspiranoia" for å være bekymret over utviklingen, finnes i avsnittet om Europeisk demografi annet sted på denne siden, dessuten i artikkelen Islam, faith and power av muslimen Abid Ullah Jan, i artikkelen The myth of moderate Islam av Patrick Sookhdeo, samt i Dagblad-artikkelen Terrorens traumer av Herman Willis (11/8), der det bl.a. står følgende: "For den som vil se, er det en uløselig sammenheng her. 11. september, drapet på Theo van Gogh, terroren i London og skuddene mot William Nygaard - alt er produkter av en radikal, islamsk fascisme. Og denne fascismens er mye eldre enn både staten Israel og USAs nærvær i Midt-Østen. Det handler om kulturelle og territoriale ambisjoner som oppsto med det ottomanske rikets - og dermed kalifatets - kollaps etter 1. verdenskrig. Det handler også om en massiv arbeidsinnvandring fra muslimske til vestlige land som i tid har falt sammen med et gjennombrudde for islamsk fascisme." Les mer i Dagbladet.no >>>

Les også hva den palestinske forfatteren Hanan Bakir skriver om antirasister som opptrer som om de eier Sannheten >>>

Her er en liste over de fleste oppfølgingsinnleggene i Dagbladet og Klassekampen:

Her finnes den forutgående debatten i Klassekampen, og her finnes bakgrunnsmateriale om SSB.


 

Tirsdag 23. august fikk Lindeborg et meget krast svar fra Jan Guillou i Aftonbladet >>>

I vårt naboland, der den generelle debatten om innvandringens utfordringer er mildt sagt ufri, har Dagens Nyheter valgt å sette på trykk innlegget Militant islamism utgör den tredje totalitarismen av statsviteren Lisbeth Lindeborg. Hun skriver bl.a. følgende: "Liknande tankegångar och verksamheter finner vi överallt i Europa: Skandinavien, Frankrike, Holland, Belgien, Italien etc. I Sverige är Ahmed Rami känd som antisemit och högerextremist. Internationellt är han bekant som en viktig förbindelselänk mellan högerextremism och islamism. Och i Schweiz, exempelvis, arbetar Tariq Ramadan, sonson till Muslimska brödraskapets grundare al Banna, som filosofiprofessor vid universiteten i Freibourg och Genève. Likt Ibrahim följer han den islamistiska vilseledande strategin och talar om sin vilja till dialog medan det långsiktiga målet är raserandet av de västliga demokratierna." Les mer i dn.se >>>

 


»Danskere« bliver en minoritet i Danmark. Berlingske Tidende, 20.08.2005. "Inden næste århundredskifte vil efterkommere af nutidens udenlandske statsborgere i Danmark og fremtidige indvandrere udgøre et flertal i kongeriget. Det er statistik og sandsynlighedsregning, og det er tankevækkende."

Ytterligere noen engelsk-språklige artikler om den demografiske utviklingen i Europa, og da særlig Islams fremmarsj, er de siste ukene lenket opp fra vår engelske forside (og dessuten fra vår SSB-side). Den faglig tyngste av artikkelene er nok den av Timothy Savage (US State Department), publisert av prestisjetunge The Washington Quarterly, The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology.

Disse artiklene bør være obligatorisk lesning for alle som de siste månedene har kritisert HonestThinking for å advare mot den demografiske utviklingen. Og det bør nå snart bli slutt på at våre advarsler om de langsiktige konsekvensene av den demografiske utviklingen blir avfeid med beskyldninger om 'høyreekstrem propaganda', 'rasistiske generaliseringer', 'feberfantasier', 'dommedagsprofetier', 'myter' eller lignende. Det kan kan bli muslimsk flertall i vårt århundre, eller det kan skje i det neste. Det er umulig å vite nøyaktig hvor lang tid det vil ta. Men det vil skje, med mindre vi legger om kursen.

Det vil være urimelig å forlange at folk uten videre bare skal godta en slik utvikling. Spesielt føler vi oss sikre på at ingen muslimsk stat vil akseptere en politikk som har potensial til å gjøre landet deres om til f.eks. en kristen, jødisk eller hinduistisk stat. Skal vi lykkes med å stoppe utviklingen, har vi ingen tid å miste.

 


Til tross for at ulike typer fagfolk advarer om at islamismens fremmarsj, kombinert med et stadig større antall muslimer i Europa, utgjør en økende trussel mot demokrati og menneskerettigheter (se diverse saker på denne web-siden eller i våre medieklipp), ser Thorbjørn Jagland ut til å være upåvirket av dette. Spesielt virker det som om hans holding til tyrkisk EU-medlemsskap er fullstendig uberørt av ovennevnte forhold. Se f.eks. Jaglands Utenrikspolitiske visjoner i Dagbladet 13. august, og se HonestThinking's replikk til Jaglands VG-kronikk om terror tidligere i sommer.

Vi oppfordrer herved Jagland, og våre politikere forøvrig, til å vise klart og tydelig at man ikke bagatelliserer disse tingene, men tar både den demografiske utviklingen og islamistenes agenda på alvor.

 


HonestThinking anbefaler: artikkelen Dumhetens apostler i norsk utgave av Le Monde Diplomatique, august 2005: "Karl Kraus (1874 - 1936) kjempet spesielt mot den dumheten som begås av de kloke, den elegante og distingverte dumhet, den utdannede og veltalende. Den offentlige diskurs er ofte et virkemiddel for å skjule den offentlige tankens tomhet. For mange mennesker er ikke lenger tale- og skriveevnen midler for å søke sannhet og rettferdighet, men for å forføre og lyve, både for seg selv og andre. Språket er blitt et domineringsinstrument blant mange. [...]

Det han bekjempet aller mest intenst, var den dumheten som begås av de kloke, den elegante og distingverte dumhet, den utdannede og veltalende. Hans fremste skyteskive var den dumhet som begås av de av de intellektuelle som benytter seg av sine kulturkunnskaper og sin resonneringsevne for å forsvare - for dem selv og for andre - et fornuftens frafall i møte med visse situasjoner i den virkelige verden. [...]

De grunnleggende elementene i sosialdemokratenes dumhet var deres prinsippfaste tro på at alt kan løses med reformer, illusjonen om at man kan invitere djevelen til middag, deres systematiske vegring mot all konfrontasjon, deres overdrevne integrasjonsvilje [...]

Og hans strenge dom ville nok stått ved den dag i dag - kanskje ville den til og med vært strengere." Les mer >>>


I etterkant av artikkelen Euroislams janusansikt? har flere lesere henvendt seg til oss med spørsmål om hva kitman er.
Kitman kommer fra det arabisk verbet katama som betyr å gjemme eller å skjule. Det finnes åtte ulike hadither som, i litt ulike varianter, tillegger det følgende utsagnet til profeten Muhammed... Les mer>>>


Se den beryktede ekstremfeministiske videosnutten fra SVT her >>>

Og se annet stoff om feminisme her >>>


28. juli: Islam skal være «hovedkilde til lovgivningen» i Irak, heter det i et utkast til landets nye grunnlov. Les mer i klassekampen.no >>>


24. juli: 32 prosent av britiske muslimer mener Vestens samfunn er «dekadent og bør ødelegges». Les mer i dagbladet.no >>>


Det har lenge foregått en viss debatt om feminisme og kjønnsforskning, særlig i forskning.no, Dagbladet og Klassekampen. Lørdag 23. juli hadde Sosiolog og forfatter Kjetil Rolness en meget interessant artikkel i Dagbladet. Debatten er oppsummert her >>>


23. juli: Journalist Åse Brandvold har i Klassekampen en lengre artikkel på side 30 - 33 der det spørres om "norske feminister [går] i høyresidas felle når de skal 'redde' innvandrerkvinner". Artikkelen retter et kritisk søkelys mot Human Rights Service (HRS) sin rolle i norsk debatt, men avlegger også HonestThinking en visitt, med bl.a. følgende:

I vårt naboland Danmark har det lenge pågått det mange vil kalle en "kulturkamp". [...] Nå later kulturkampen til å ha reist nordover, for problemstillingene fra den danske debatten dukker stadig oftere opp i Norge. Redaktørene for nettstedet HonestThinking.org, brødrene Ole Jørgen og Jens Tomas Anfindsen, er de kanskje fremste eksponentene i mediene her til lands.

[...]

- De aktørene som har en seriøs profil kombinert med en såkalt folkelig appell, har stor gjennomslagskraft. Dette kan ikke begrenses til HonestThinking og tankesmia HRS, [...] sier [minoritetsforsker Randi] Gressgård.

KK-artikkelen gjengir også noe av Gressgårds kritikk mot HonestThinking (om "innvandringsfiendtlig skremselspropaganda"), fra hennes artikkel i Dagbladet nylig.


Innlegg i Aftenposten 21. juli: [B]iskop Ole Christian Kvarme samlet [nylig] norske religiøse ledere til samtale [...] Og man bør særlig merke seg påfølgende setning: ”Ingen religiøs begrunnelse, ingen politiske mål kan rettferdiggjøre slike voldshandlinger”. Det høres fint ut! Les mer >>>

 


Kronikk i Dagbladet 13. juli: TARIQ RAMADAN regnes av mange som en ideologisk formgiver for en ny variant av islam med det klingende kallenavnet euroislam. Euroislam forstås som en reformert tolkning av islam, der religionen er tilpasset pluralisme, og skillet mellom stat og religion. [...] Les hele kronikken >>>

Dessuten finnes det en del bakgrunnsstoff her >>>

Kronikken om Tariq Ramadan omtaler bla islams strafferegler, slik som feks steining ved ekteskapsbrudd. I artikkelen "Islams straffelov - det grunnleggende prinsipp" kan du bli kjent med den dypere teologisk-filosofiske begrunnelsen for islams strenge, fysiske avstraffelser, de såkalte hudud-straffene. Les hele artikkelen på Servants of Allah >>>

Reaksjon på kronikken:

  • Reform av islam. Dagbladet 18.07.2005. Av Frode Bjerkås, Masterstudent i menneskerettigheter, London.

 

"Ser dere hva som blir skrevet i aviser og hva som blir fortalt på TV?? Muslimer og pakistanere blir skjelt ut på det verste pga enkelte folk som som tvanggifter og æresdreper døtrene sine. [...] Hvis det ikke blir tatt tak i dette, hvis medier ikke slutter med dette, hvis loven om ytringsfrihet ikke forandres.....er det et tegn på at dere nordmenn ber om et helvete i Oslo. Tro meg, før eller siden blir det kaos i Oslo. Det blir opptøyer, streik og ødeleggelser. Hatet mot nordmenn blir så stort at politiet og samtlige livvaktselskaper vil få nok å gjøre. ER DET FORSTÅTT????" Les innlegget av 'MafiaChaudry' på Desi Forum >>>

Spørsmål til norske journalister og redaktører: Når det har blitt skrevet kritikkverdige ting i ulike diskusjonsfora i etterkant av London-bombene, har norske aviser vært raske til å rapportere om akkurat det, men når en innvandrer fremsetter alvorlige trusler ("dere nordmenn ber om et helvete i Oslo"), blir det forbigått i stillhet. Hvorfor?

 


Anne Hege Grung presenterte (09.07) Dagbladets lesere for en god og viktig refleksjon i etterkant av forrige ukes bestialske terrorangrep i London. [...] Men det er grunn til å stille å stille spørsmålstegn ved både Grungs og andre kommentatorers kategoriske avvisning av at denne terroraksjonen har noe med islam å gjøre. For det er en variant av islam vi står overfor i al-Qaida og den globale jihadi-bevegelsen. Les mer >>>

 


London har vært tilholdssted for så mange ekstreme islamister at den britiske hovedstaden lenge gikk under navnet "Londonistan" blant utenlandske sikkerhetseksperter. Les mer i aftenposten.no >>>


To av verdens mest brutale terroristnettverk styres fra Sverige. Begge har direkte koblinger til Osama bin Ladens al-Qaida. Les mer i vg.no >>>


Lederen for et muslimsk senter i London beskriver angrepet på London som legitimt ifølge islams religiøse lover. Les mer i magazinet.no >>>


Denne debatten i Vårt Land handler primært om selvmordsbombere i Midtøsten, men er dessverre også aktuell ifm terroren i London nå nylig.

 

Svar fra HonestThinking (9. juli):

Misforstått forståelse for terror. Under overskriften ”En terrorists bekjennelse” (29.06) røper nylig avgåtte leder i Oslo Kristelige Studentforbund (OKSF), Torbjørn Askevold, mangelfull innsikt rundt faktiske forhold knyttet til islamistisk terror i Midtøsten. Askevold vil vise at religion ikke utgjør ”de egentlige årsakene” til terroren, og viser til en selvopplevd erfaring fra en interreligiøs konferanse i Israel. Les mer >>>. Se også vår side med bakgrunnsinfo om jihad, samt kommentarartikkelen Dødelig renhetslengsel av Erling Rimehaug, samfunnsredaktør i Vårt Land.

Svar fra Torbjørn Askevold (29. juni):

Jens Tomas Anfindsen skriver i sitt innlegg «Terrorens drivkrefter» i VL lørdag 25. juni at vi ikke må underkjenne at religionen er en av terrorens årsaker og drivkrefter. Innledningsvis snakker han om religion generelt, men det er ikke tvil om at det er islam han angriper. Denne byggingen av fiendebilder som Anfindsen bedriver kan ikke være ubesvart. Les mer >>>

Opprinnelig innlegg fra HonestThinking (25. juni):

Den 12. juni kunne Vårt Land rapportere at professor i statsvitenskap, Robert A. Pape ved Universitetet i Chicago, har funnet ut at religion ikke kan være drivkraften bak selvmordsaksjoner. Redaktør Jens Tomas Anfindsen føler seg ikke overbevist av Papes argumenter. Les mer >>>

 


Biskop Ole Christian Kvarme i Oslo kritiserer forslaget til ny utlendingslov. Han mener lovforslaget bygger på gamle fiendebilder og at det er for problemfokusert og for strengt. Les mer i Vårt Land >>>

 


Det var bare et tidsspørsmål før det måtte skje igjen i en av Europas storbyer, og det første stedet terroristene lyktes etter Madrid-bombingen 11.03.2004, ble altså London 07.07.2005. Dette er nok en understrekning av at Europa nå har enorme problemer, og det blir neppe siste gang militante islamister steller istand blodbad i vår verdensdel.

HonestThinking advarer i denne sammenheng mot muslimhets. Riktignok er de fleste terrorister i verden muslimer, men bare de aller færreste muslimer er terrorister. Hetsing av muslimer pga terroren i London, er urettferdig mot muslimer flest, og fører ikke noe godt med seg.

De som nå bør kritiseres, er ikke vanlige muslimer, men mediefolk, politikere, intellektuelle og forskere som i flere årtier har gjort sitt beste for å hindre demokratiske prosesser, fri og objektiv informasjon, samt åpen debatt om spørsmål knyttet til det multikulturelle eksperimentet. Det er disse som nå snart bør svare for det de har stelt i stand.

Bare de siste ukene har vi sett flere eksempler i norske, riksdekkende aviser på at folk med makt og posisjoner bruker hersketeknikker og meningsterror i håp om å kvele en helt nødvendig debatt (det generelle fenomenet ble nylig omtalt i Dagbladet). Det burde nå være tid for ettertanke, men vi frykter i stedet at vi i dagene og ukene fremover kommer til å få servert en rekke lettvinte og lite troverdige forklaringer om de "egentlige" årsakene til terroren nettopp fra nevnte hold, med tilhørende anbefalinger om at vår politiske Titanic fortsatt må holde stø kurs rett frem. Og selvsagt vil det bli sagt mye fornuftig også.

Her er noen klipp fra norske medier (se også vår engelske forside, og da særlig denne bakgrunnsartikkelen):

  • Vold i Guds navn er opprør mot Gud. Aftenposten 14.07.2005. En fanatisme som utøver vold i Guds navn er opprør mot Gud og et grunnleggende svik mot hans skapning. Ingen religiøs begrunnelse, ingen politiske mål, kan rettferdiggjøre slike voldshandlinger.
  • Hør på USA. Dagbladet 10.07.2005. Islamistene må integreres i en demokratisk prosess før frustrasjonen gir seg utslag i enda mer fanatisme. Av Irshad Manji, forfatter.
  • Dødelig renhetslengsel. Vårt Land, 09.07.2005. I de varme lyse sommerkveldene denne uka har jeg lest Sayyids Qutbs bok Milepæler. Og plutselig gjorde begivenhetene i London den til en høyaktuell bok. Av samfunnsredaktør Erling Rimehaug.
  • Umulig å forsvare seg mot. Morgenbladet 08.07.2005. Den siste tiden har det vokst frem en hjemmegrodd radikal islamisme innad i Storbritannia. Det gjør etteretningsarbeidet vanskeligere og terrortrusselen større, sier Brynjar Lia, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
  • Stopp krigen. Lederartikkel i Klassekampen 09.07.2005. Uansett hvem som sto bak terroraksjonen i Londons undergrunn torsdag, er det ikke altfor vanskelig å tippe at bombene - som til nå har krevd 50 menneskeliv - var rettet mot Storbritannias deltakelse i krigen mot Irak. Landet er i dag en krigførende nasjon og krigen har nå nådd britisk jord.
  • Bomber og dialog. Dagbladet 09.07.2005. Det som tar tid, det konstruktive, bygging av tillit, dialog mellom kristne og muslimer, bygging av et integrert samfunn der alle delene har kontakt med hverandre og ingen grupper blir satt utenfor - alt dette må fortsette som den mest fruktbare protesten mot noen sekunders voldsom ødeleggelse. Det er grunn til å være meget oppmerksom på hva som skjer i det norske offentlige ordskiftet framover.

 


Antirasistisk Senter (ARS) ser ut til å ha innledet et korstog mot Ole Jørgen Anfindsen. Informasjonsleder Henrik Lunde har nå to ganger i Klassekampen rettet svært alvorlige beskyldninger mot ham, og har dessuten siden midten av juni hatt tilsvarende omtale av ham på hjemmesiden til ARS. Det er ellers ganske så avslørende at når vi hevder at Norge kan få en muslimsk majoritet i løpet av dette eller neste århundre, så hyler ARS opp om at dette er ”høyreekstrem propaganda”. Man er tydeligvis enig i at en slik utvikling ikke er ønskelig, men velger likevel å avfeie de langsiktige konsekvensene av den pågående utviklingen som ”fantasier”. Men ingen bruk av hersketeknikker eller manipulerende nytale kan bortforklare det som nå skjer. Les vårt svar i Klassekampen 6. juli >>>

 


De fleste saker som lå på vår norske forside første halvår 2005, finner du her >>>


 

 

 
Deutsches Material

Einiges Material ist auf Deutsch zugänglich gemacht worden.Some material has been made available in English.

 


"[D]et er konsekvensene av politiske tiltak som bestemmer hva slags samfunn vi skal få, ikke sinnelaget hos dem som går inn for tiltakene."

Ottar Brox, innlegg i Klassekampen, 26.09.2005

 

"Anfindsens tallmagi ble som ventet pulverisert enkelt og greit av SSB i Klassekampen 14. juni, og forsterker min analyse i forrige innlegg"

Henrik Lunde, Antirasistisk Senter, innlegg i Klassekampen, 22.06.2005

"Oppslagene med tallmagiker Anfindsen har skapt berettiget debatt, men forhåpentligvis har trollet og sola-taktikken fungert: Det meste av den ytterpunkts-argumentasjonen er uberettiget, ja, bent fram basert på gale premisser."

Hans Petter Sjøli, kommentarartikkel med ingressen "Heller naiv enn 'realistisk'", Klassekampen, 13.07.2005

"- Hva er du aller mest redd for?

- Dogmatiske og fundamentalistiske overbevisninger."

Dag Herbjørnsrud, i kort sommer-intervju med Klassekampen, 25.07.2005

"venstresiden [...] må ta opp kampen mot fundamentalisme i både religiøse og politiske forkledninger."

Halvor Finess Tretvoll, Dagbladet 01.09.2005

"Hva skal jeg med biskoper som ikke sier noe annet enn det jeg leser i Dagbladet."

Ole Paus

"Det individuelle rasist-stempelet har sittet altfor løst hos enkelte intellektuelle, [...]" Samfunnsforsker Anja Bredal, til Klassekampen, 23.07.2005.

"Jeg vil fortsette å kjempe for et flerkulturelt samfunn hvor alle mennesker, kulturer og språk er likeverdige." Athar Ali, Aftenposten 27.06.2005.

Andre sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking.org påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uutalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.