Dette innlegget ble sendt til Dagbladet 11.03.2007, men ikke tatt inn.

 

 

Se min artikkel om Halvrasisme for ytterligere kommentarer til Brekkes utspill.

 

 

 

Totalitære tendenser fra Torkel Brekke

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Torkel Brekke har i Dagbladet 9. mars et innlegg som burde vekke storm ved samtlige universiteter og høyskoler i Norge, for der skriver han nemlig følgende: ”Det finnes mange spørsmål det er umoralsk å stille.” Han følger opp med å gi tre eksempler på umoralske spørsmål: ”Er afrikanere dummere enn hvite?”, ”Fant holocaust sted?”,  ”Er islam en trussel mot vesten?”

 

Uansett hva man måtte mene om de tre spørsmålene Brekke bruker for å illustrere sitt poeng, er det overraskende at en førsteamanuensis fra UiO skriver noe slikt. Dette går jo fullstendig på tvers av klassiske idealer om tankens, forskningens og ikke minst universitetenes frihet (jfr Humboldt), og motsies direkte av det berømte essayet On Liberty av John Stuart Mill.

 

Mill argumenterer for at det særlig finnes fire grunner til at man aldri bør tillate at ubehagelige holdninger og spørsmål forties eller undertrykkes. Kort parafrasert er disse som følger.

 

 

Nettopp ved at man f.eks. stadig utfordrer og besvarer kritiske spørsmål om Holocaust, kan man forhindre at det som skjedde gradvis får status av å være myter eller overleveringer som man ikke trenger å ta helt alvorlig. Og når man nekter å diskutere ubehagelige spørsmål knyttet til det multikulturelle prosjektet, innrømmer man indirekte at dets intellektuelle fundament eller heller dårlig.

 

Brekkes holdninger er i det lange løp uforenlige med et fritt og demokratisk samfunn, der det forutsettes at vi hele tiden setter spørsmålstegn ved alt politikerne foretar seg.

 

 

 

Tilbake til HonestThinking