Publisert av HonestThinking 20.12.2007. Siste gang oppdatert 23.12.2007.

 

 

 

Halvrasisme?

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

 

Den siste tiden har jeg debattert mot Lars Gule på document.no om bruken av begreper som rasist og halvrasist. Debatten er viktig og interessant nok til at den republiseres her på HT (i utskriftsvennlig format, og med litt bedre formatering):

 

Enhver som ønsker å debattere emner knyttet til etniske grupper eller raser (et bedre begrep enn rase er kanskje kontinentgruppe) må passe nøye på at dette gjøres på en respektfull og skikkelig måte, og det er selvsagt helt greit at Lars Gule med flere retter et kritisk søkelys mot HT eller andre som, slik de ser det, balanserer på grensen av hva som er akseptabelt. For ordens skyld: jeg er av den oppfatning at HT har sitt på det tørre, og vel så det; ingen har hittil kunnet påvise konkrete feil eller problemer med noen av mine skriverier om de aktuelle emnene.

Jeg vil likevel ikke på noen måte unndra meg mitt ansvar på dette området, og seriøs kritikk vil aldri bli underslått. Vi burde imidlertid alle kunne være enige om følgende:

Dersom det finnes deltagere i den offentlige debatten som er uenig i ovenstående, er det viktig at vi får bragt dette på det rene. Helt spesielt: Dersom noen mener at det finnes visse sannheter om raser/kontinentgrupper som det ikke skal være anledning til å drøfte på en saklig og nøktern måte, så vil det være både viktig og interessant å få en begrunnelse for et slikt standpunkt.

Det eneste tilfellet jeg hittil har registrert av en kjent intellektuell som tar til orde for at man aktivt skal hindre sannhetssøken, er Torkel Brekke, som 09.03.2007 skrev følgende i Dagbladet:

Det finnes mange spørsmål det er umoralsk å stille. «Er afrikanere dummere enn hvite?» er et slikt spørsmål.

Hans agenda avsløres allerede i utgangspunktet ved at han formulerer seg på en tendensiøs måte; ingen seriøse mennesker spør om den ene kontinentgruppen er 'dummere' enn den andre. En annen sak er at Brekke, både moralsk og vitenskapsteoretisk, er på tynn is her, og slik sett er det kanskje forståelig at Dagbladet valgte ikke å ta en debatt om problemstillingen

Av alle de lite gjennomtenkte utspill Brekke har kommet med de siste årene, spørs det om ikke dette tar kaka. Skjønner ikke Brekke at dersom det nå skulle vise seg at afrikanere faktisk er like (eller mer!) intelligente som (enn) europeere eller asiater, ja så er det nettopp forskning på 'ubehagelige' spørsmål som vil gi oss det svaret? Skjønner ikke Brekke at han er på kollisjonskurs med John Stuart Mill?

Det ser ut til å foreligge to hovedmuligheter når det gjelder hva Brekke egentlig tenker om dette med intelligensforskjeller mellom ulike kontinentgrupper:

Uheldigvis for Brekke vil han bli stående igjen med skjegget i postkassa uansett hvilke av disse to mulighetene han holder seg til. Det er nemlig et vitenskapelig faktum at betydelige intelligensforskjeller finnes (spørsmålet er bare om de skyldes arv eller miljø), og det er selvsagt umulig å hindre at dette blir allment kjent.

Det finnes en rekke relevante henvisninger i ovennevnte artikler fra min debatt med Gule, og mer stoff finnes her: forskning.no, The Independent (1), The Independent (2), New York Times, Slate, The American Scene, Gene Expression, The Times (1). og The Times (2). Min egen artikkel om Genenes gåte inneholder også informasjon og ytterligere referanser som kan komme til nytte for den som faktisk er interessert i å sette seg inn i problemstillingen.

Så kan man selvsagt spørre om dette med IQ og intelligens har noe å si. Vel, her må vi passe nøye på at vi ikke gir oss til å gradere folks menneskeverd i henhold til IQ. Jeg antar at frykten for noe slikt er en viktig motiverende faktor for Brekke og mange andre, og på dette punktet støtter jeg dem.

Men derfra kan vi ikke slutte at IQ er uten betydning. Tvert imot, kan vi være 99,999...% sikre på at IQ har betydning for de integrasjonsprosessene som pågår over hele den vestlige verden. Les f.eks. hva Elin Ørjasæter sier til Klassekampen 11.12.2007 (stor artikkel side 6 og 7) om betydningen av IQ. Hun uttaler seg riktignok om dystre utsikter for norske mannfolk med lav IQ og ditto utdannelse (dumme menn er som kjent fritt vilt, så sant de er hvite; jfr Dagfinn Norbøs spalte på side 8 i Klassekampen 19.12.2007), men problemene vil ikke bli mindre for ikke-norske menn med lav IQ (med mindre man velger å skyve problemene forran seg vha kvotering eller andre tiltak som på kort sikt kan skape inntrykk av at ting er i ferd med å gå seg til). Her er hva Ørjasæter siteres på i Klassekampen:

I dag er IQ en sterkere predikator for jobbsuksess enn bakgrunn. Det er IQ en konkurrerer med, og den er likt fordelt [mellom kjønnene, red anm.], selv om menn er mer polariserte enn kvinner. Det finnes flere veldig smarte og veldig dumme menn, mens kvinners IQ er mer jevnt fordelt.

Dette er muligens litt spissformulert, men det er utvilsomt mye sant i det. Det er, så langt jeg kjenner til, liten eller ingen uenighet om at IQ-målinger viser seg å ha stor prediktiv kraft i forhold til hvordan det kommer til å gå med unge mennesker som står på terskelen til voksenlivet (hvilket i seg selv bør være nok til å få dem som forsøker å hevde at IQ-tester er meningsløse, til å tenke seg om en gang til).

Når et samfunn avskaffer den type jobber som ikke krever så veldig høy IQ, samtidig som man åpner for innvandring fra områder der den gjennomsnittlige IQ er betydelig lavere enn i Europa, da sier det seg selv at det kommer til å skape visse utfordringer. Og det spiller ingen rolle om det hele skyldes arv eller miljø; utfordringer får vi okke som. Har norske politikere i det hele tatt tenkt på dette, eller tenker de, som Torkel Brekke, at det tryggeste er å la være å tenke (på slike ting)?

Dette kommer før eller senere til å skape alvorlige problemer både i Norge og de fleste andre vestlige land, og det er direkte uansvarlig at våre politkere later som om utfordringen ikke er der. At visse intellektuelle på ramme alvor ser ut til å mene at innføring av sensur er veien å gå, er urovekkende. Men, som jeg har sagt flere ganger før, utopiske prosjekter vil nødvendigvis bli totalitære etter hvert, fordi dets tilhengere tvinges til å undertrykke sannheten.

Som et lite appropos til dette siste: Baron Bodissey, en av redaktørene for Gates of Vienna, hadde for et par dager siden en artikkel i Global Politician der han advarer om at EU nylig har vedtatt 'antirasistiske' lover som beveger unionen ytterligere i totalitær retning. Sensurmekanismene vil nok bli stadig sterkere i årene som kommer. Les og bli betenkt!

 

 

 

 

 

 

Tilbake til HonestThinking