Dette innlegget ble første gang publisert på document.no 14.12.2007. Det er en oppfølging til et tidligere innlegg av Lars Gule.

 

 

Se også Gules svar, samt mitt svar tilbake til ham.

 

Halvrasisme I

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

 

Jeg anmoder med dette Lars Gule om å presisere hva han anser for akseptabel og uakseptabel omtale av raserelaterte spørsmål. Jeg har, som mange her på doc.no kjenner til, uttalt meg om slike ting ved en rekke anledninger, og det er nok ingen tvil om at det noen ganger kan medføre personlige kostnader å målbære synspunkter som mange i utgangspunktet anser som upassende å drøfte i det hele tatt.

 

Jeg skriver alltid under fullt navn, og dersom noen mener de har grunn til å kritisere meg, ber jeg om at dette gjøres med direkte henvisning til meg, slik at all tvil fjernes om hvorvidt jeg er inkludert i kritikken eller ikke. Det er følgende avsnitt fra Gule som gjør at jeg nå føler behov for en klargjøring:

 

b.c. må gjerne kalle det slu taktikk å omtale folk i tredje person som halvrasister og islamofobe, men han hører med til de som kaller seg rasebevisste, og det ikke en gang ironisk. For meg er dette i alle høyeste grad halvrasisme.

 

Jeg har aldri brukt ordet rasebevisst om meg selv, men jeg tror jeg er den første som i norsk språk har tatt i bruk ordet raserealisme; jeg ønsker ikke mer bevissthet og oppmerksomhet rundt rasespørsmål enn hva som er nødvendig, men jeg insisterer på at vi er nødt til å være realistiske i vår behandling av disse tingene. Altså er jeg tilhenger av raserealisme.

 

Dette har fått Hans til å skrive følgende:

 

Jeg synes det er ytterst forstemmende at du tar ordet "rase" i din munn.

 

Jeg har tidligere skrevet en artikkel på document.no der jeg begrunner hvorfor jeg er villig til å ”ta ordet ’rase’ i min munn”.

 

Jeg er litt overrasket over at Hans ennå ikke har gitt noen respons på dette. Jeg tolker det som et uttrykk for at han enn så lenge ikke er ovebevist om at mine argumenter er gode nok, samtidig som han ikke ønsker ytterligere debatt om saken. Det kan jeg alltids leve med, men når Gule skriver det jeg har sitert ham på ovenfor, synes jeg dette begynner å bli ubehagelig, og jeg ber altså om en klargjøring; er jeg i Gules øyne en halvrasist, eller hva?

 

Ved å søke gjennom det som har vært omtalt på henholdvis den norske og engelske forsiden av HT det siste drøye halvåret eller så, vil man kunne finne det meste av det jeg har publisert om emnet. Et google-søk på mitt navn og aktuelle stikkord mot domenet document.no, vil gi ytteligere noen artikler. De viktigste referansene fra HT ser ut til å være følgende:

 

http://www.honestthinking.org/no/pub07/TT.2007.05.02.OJA.Biofobi.htm

http://www.honestthinking.org/no/pub07/TT.2007.05.15.OJA.Etnofobi.htm

http://www.honestthinking.org/no/index.html#Nykolonial_rasisme  

http://www.honestthinking.org/en/index.html#Racial_differences  

http://www.honestthinking.org/en/index.html#Slate_on_race_genes_and_intelligence  

http://www.honestthinking.org/en/index.html#IQ_debate_adds_a_chapter_online

http://www.honestthinking.org/no/pub07/HT.2007.11.26.OJA.Genenes_gate.htm  

http://www.honestthinking.org/en/index.html#James_Watson_on_race_and_IQ  

http://www.honestthinking.org/no/arkiv/HT.index.2007.10.html#James_Watson_om_rase_og_IQ  

 

Jeg har følgende spørsmål til Lars Gule:

 

 

 

 

 

 

 

Se Gules svar, samt mitt svar tilbake til ham.

 

 

 

Tilbake til HonestThinking