Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


Økonomiske problemer seiler opp i Storbritannia og Tyskland

31.08.2008. Både Storbritannia og Tyskland sliter med økonomien om dagen, og svært mange vanlige folk vil måtte betale prisen i disse landene.

 


Smerten ved abort - suget etter barn

30.08.2008 (oppdatert 31.08.2008). Med mindre man har et hjerte av stein, er det vanskelig å lese single Anniken Monsøys kronikk Derfor valgte jeg å få barn på egenhånd uten å bli følelsesmessig berørt. Samtidig gir hennes betraktninger om hvordan samfunnet vårt er blitt, grunn til ettertanke. De siste tiårs erfaringer taler sitt tydelige språk; 'kvinnefrigjøring' fører ikke alltid til frigjøring av kvinner. La oss glemme snikksnakk og utenomsnakk: En kultur og et samfunn der menn og kvinner ikke tør å forplikte seg overfor hverandre, har viklet seg inn i alvorlige problemer; en kultur og et samfunn der kvinner føder for få barn, er dødsdømt. Sånn bare er det med den saken. Skal vi korrigere kursen selv, eller skal vi dure i vei til andre overtar konkursboet?

Les også artikkelen Eksperimentet i Dagbladet Magasinet, om det å sende etteråringer i barnehage.

 


Ny bok fra Onar Åm

29.08.2008. En debatt mellom rasjonelle mennesker er en fryd, men hva gjør man når motparten er irrasjonell? Hva om de irrasjonelle er i flertall? Hva om anerkjente akademikere og politikere styrer samfunnet i totalitær retning? Da er det bare mental krigføring som nytter. For å vinne tilbake retten til å bestemme over eget liv må man derfor mestre kunsten å krige. Dette er en håndbok for liberalister og objektivister for å vinne kampen om begrepene. Den som skriver ordbøkene skriver i praksis også historiebøkene. Dette er hentet fra Onar Åm sin egen presentasjon av boken. Se også Lulu.

 


Volden i Mexico fortsetter

29.08.2008. 12 Hodeløse lik funnet innrullet i tepper ble torsdag ettermiddag funnet på et jorde i Yucatán i den sørøstlige delen av Mexico, melder Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Voldskulturen i Mexico begynner nå å ligne på det vi kjenner fra de mest urolige områdene i Midtøsten. De statene i USA som oversvømmes av millioner av illegale immigranter fra Mexico og Latin-Amerika forøvrig, går tøffe tider i møte.

 


Skruen strammes i Sverige

28.08.2008 (oppdatert 31.08.2008). Flaggan ska bort. Den är en provokation. Ansvariga för kommunens bostäder reagerade kraftigt över flaggan som hängts på balkongräcket ovanför flyktingfamiljens lägenhet, melder Östersunds-Posten..

HonestThinking kommenterer: Det kan nok diskuteres om flaggbruken i dette tilfellet var uklok, urimelig og/eller ment å såre en flyktningefamilie, men episoden føyer seg inn i rekken av tilfeller der den opprinnelige befolkningen i europeiske land blir nektet å bruke flagg for å markere sin nasjonale tilhørighet og fedrelandskjærlighet. Denne utviklingen er betenkelig:

 


Kulturforsker sammenligner med innvandrerdrevne institusjoner

28.09.2008. Sakset fra Utrop.no (hyperlenke tilføyd av HT): Utrop.no har sett nærmere på forskjellige prisutdelinger for og blant innvandrere i Norge, og har oppdaget et sprik mellom statsdrevne og "typisk norske" institusjoner og organisasjoner drevet av minoriteter. Minoritetsorganisasjonene ser ut til å foretrekke brobyggere, mens kontroversielle refsere løftes fram av "de norske". [....]

I kontrast til dette har Stiftelsen Fritt Ord delt ut sin pris til kontroversielle innvandrerpersonligheter som Shabana Rehman og Aslam Ahsan. Samtidig har Kultur- og Kirkedepartementet ga statsstipend til den norsk-irakiske forfatteren og flyktningen Walid al-Kubaisi. Kubaisi har engasjert seg i kampen mot islamismen som regelmessig bidragsyter på nettsiden honestthinking.org, mens både Ahsan og Rehman har kommet med sterkt kritikk av visse aspekter i den pakistanske kulturen. Les mer på Utrop.no.

HonestThinking kommenterer: Å hevde at al-Kubaisi er "regelmessig bidragsyter" på HT er nok å ta litt hardt i. Jeg er faktisk usikker på om vi har lagt ut noen artikler av ham siden i fjor.

 


Viktige signaler fra Klassekampen

28.08.2008. Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen skriver i dag blant annet følgende i sin lederartikkel:

Odd Arild Riste i antirasistisk utvalg i Rødt Bergen skrev tirsdag her i avisa at Klassekampen fører en merkelig argumentasjon om norsk asyl- og flyktningpolitikk. Slik vi forstår Rødts representant er han uenig i vår påpekning av at politikken må være gjennomførbar og bredt forankret i befolkningen, noe han karakteriseres som den «reineste opportunisme». Rødts representant viser til at den generelle tendensen er at de landene som fører den mest restriktive innvandringspolitikken, har de mest fiendtlige holdningene i befolkningen. Tankegangen er da, forstår vi Rødts representant rett, at den politiske eliten kan og bør føre en asyl- og flyktningpolitikk det ikke er støtte for i befolkningen, men at det vil gå seg til, fordi mye kontakt med innvandrere fører til nedbryting av fordommer. [...]

Hvis Rødts representant i denne saken mener at folkemeningen ikke skal bety noe, mener han det også skal gjelde på andre politiske områder? I Europa driver for eksempel nå den politiske og økonomiske eliten den europeiske integrasjonen videre, uten folkelig og demokratisk legitimitet. Gjennomføringen av Lisboa-traktaten er et eksempel. Er dette også greit for Rødt, bare saken er god?

HonestThinking kommenterer: Braanen har skrevet lignende ting før, og i går hadde Anders Horn en kommentarartikkel i Kk som nok har overrasket opptil flere (se sitat i høyre spalte). Dette er interessante signaler, for Norge trenger en oppegående venstreside som kjemper for sine synspunkter ved hjelp av debatt, demokrati og rasjonell argumentasjon, ikke med dogmatisme og virkelighetsfornektelse, og heller ikke med hersketeknikker og personhets.

 


Nye toner fra Antirasistisk Senter

27.08.2008. Informasjonsleder i Antirasistisk Senter, Henrik Lunde, har i dag et lengre innlegg i Dagbladet som avsluttes slik (min uthevelse):

[Unge Høyres leder Henrik] Asheim avslutter sin kronikk med en advarsel: «Dersom enhver kritisk debatt rundt integreringen i Norge møtes med beskyldninger om rasisme eller fremmedfrykt, skyver vi debatten over på innvandringsmotstandernes banehalvdel». Jeg er hjertens enig og er glad for at dette ikke er virkeligheten i Norge. En saklig, virkelighetsnær innvandrings- og integreringsdebatt er avgjørende for den norske samfunnsutviklingen. Den fordrer åpenhet, saklighet og ærlighet, men også at en spade må kalles en spade, fordi å forstå og synliggjøre rasismen i det norske samfunnet er avgjørende for den åpne og konstruktive debatten som både Asheim og jeg ønsker.

HonestThinking kommenterer: Her er det en og annen nyanse i forhold til hva som har pleid å komme fra Lunde og/eller AS de siste 20 årene eller så. De nye signalene noteres med interesse. Se også kommentar hos HRS.

 


Dagens dose med "dubiösa siffror och försåtliga kopplingar"

27.08.2008 (oppdatert samme kveld). Det er ikke så ille her som det beskrives i avisene, er det første bydelsomsorgsarbeider Gjon Tuqaj sier når journalisten fra Dagens Nyheter kommer på besøk. Men det er ikke sant. Det er mye, mye verre, og verken Rosengårds politi, sosialsjef, skoler eller øvrige tjenestemenn ser noen lysning for Sveriges mest innvandrertette bydel. Dette melder Document. Senere i artikkelen kan man blant annet lese følgende (min uthevelse):

Är Rosengård på väg att bli ett getto?

- Nej, det vill jag inte säga. Polisen kan ju röra sig fritt i hela området. Man ska förstås inte negligera att man kastar sten mot oss och skadar våra bilar. Men vi kan röra oss fritt. [...]

Vad tror närpolischefen Fredrik Andersson om framtiden?

- Även om jag är positiv till min läggning så tycker jag att framtiden ser mörk ut. Man pratar om integration, men Rosengård är en ökande segregation. Något radikalt måste ske för att bryta trenden. Annars kommer vi aldrig till rätta med problemen. [...]

Mange ungdommer snakker bare svensk i noen undervisningstimer på skolen. I hjemmet og på fritiden snakker man sitt morsmål. Rektor på Rosengårdsskolen har gått så langt som at han stiller spørsmål ved skolens fortsatte eksistens; om det ikke hadde vært bedre å spre elevene til andre områder i Malmø så de får møte både svensk og svensker? [...]

[Bydelssjef Roger Niklewski:] - Det är ju inte bara första generationens invandrare som inte talar svenska. Vi möter människor som varit här i både tio och tjugo år där vi fortfarande måste anlita tolk när vi ska tala med dem. Det måste vara något fel.

Artikkelen hos Document bygger på en reportasje i Dagens Nyheter. Forøvrig publiserte DN i går kronikken Ställ tydligare krav på våra invandrare. Nina Hjerpset-Østlie kommer i dag med en drøftelse av denne kronikken, og kan blant annet fortelle følgende:

Kronikken er allerede blitt anklaget i Sverige for å være rasistisk og fremmedfiendtlig. I Norge kaller Klassekampens debattredaktør Ali Esbati utspillet for ”vidrig” og skriver at regjeringens krav til innvandrere kan dra til helvete.

HonestThinking kommenterer: Joda, det blir stadig tydeligere hva slags holdninger Esbati egentlig står for. Men denne typen reportasjer fra og drøftelser av samfunnsutviklingen er alldelse ikke bare "dubiösa siffror och försåtliga kopplingar", slik han hevdet i Aftonbladet for noen uker siden. Derimot er det som bydelssjefen sier i intervjuet ovenfor: "Det måste vara något fel". Det er på tide å innse at noe er alvorlig feil med det multikulturelle prosjektet. Og vi bør alle ha klart for oss at dersom innvandringen stadig vekk skal gå fortere enn integrasjonen, da vil denne typen problemer nødvendigvis fortsette å vokse. Så enkelt er det. Og så vanskelig.

Og selvsagt er det ikke bare i Sverige det skjærer seg for tiden. I et ferskt eksempel fra Berlin forteller en ungdomsdommer om kriminelle innvandrere og brutale overfall i skolegårdene, samt at lemlestede og sjikanerte fotgjengere på gaten er en del av hverdagen: ”Nå må det skje noe, for ungdomsvolden er nådd et nivå vi aldri har kjent til tidligere.” Men også dette er vel kanskje et 'vidrigt' krav som dommeren kan dra til et visst sted med, eller hva?

PS: Det har tikket inn et tips om at det svenske Centerpartiet jobber med å "ta fram en ny politik", der ett av de fire hovedelementene skal være "öppenhet och demokrati". Akkurat det punktet vil nok bli møtt med intens mostand fra mediene og de andre politiske partiene i Sverige, men Centerpartiet ønskes herved lykke til.

 


Forskerlegenden James D. Watson

26.08.2008. Det har gått meg hus forbi, men Watson besøkte NTNU i juni. Jeg siterer fra et referat i Universitetsavisa:

Watson begynner med barndommen, og forteller om huset som faren fylte med bøker, og om de to prinsippene som ble utgangspunktet for hans eget liv som vitenskapsmann.

- Det ene var at jeg ville vite hva som var sant. Og det andre var å være ærlig om sannheten. Det har fått meg i trøbbel, sier han.

HonestThinking kommenterer: Det som skjedde rundt Watson i 2007, vil bli en del av vitenskapshistorien, og det er godt å se at mannen ikke har latt seg knekke helt av den skandaløse behandlingen han fikk. Det vil høre med til allmenndannelsen å ha i det minste et overfladisk kjennskap til fjorårets begivenheter, og interesserte lesere vil finne en drøss med referanser til saken på HT for andre halvår 2007 (engelsk), se særlig oppslagene James Watson on race and IQ og The James Watson affair.

 


Norge på Europa-toppen

26.08.2008. Både i 2006 og 2007 var innvandringen til Norge høyere enn noen gang tidligere. SSBs befolkningsstatistikk for første halvår i år viser at 2008 blir et nytt rekordår. I løpet av første halvår ble det registrert drøyt 32 400 nye innvandrere til Norge. Dette er hele 29 prosent høyere enn første halvår i fjor. Den rekordstore innvandringen til Norge har ført til at Norge er blant de landene i Europa med høyest innvandring per innbygger. Men mens innvandrere flytter til Oslo, flytter Oslofolk ut. Dette melder HRS.

HonestThinking kommenterer: "Vi vil så gjerne være gjestfrie, men det var ikke meningen at gjestene skulle ta over huset", skrev Aftenpostens Ulf Andenæs for et par års tid siden. Men ingen trenger egentlig å være i tvil; denne utviklingen kan ikke fortsette særlig lenge før nordmenn blir en minoritet i det som engang var deres eget land. At dette skjer uten en grunnleggende debatt, er en skam for demokratiet.

 


- selvfølgelig

26.08.2008. Ingen bør overraskes over at segregeringen skyter fart. Når innvandrere kommer hit fortere enn vi klarer å integrere dem, da vil segregering nødvendigvis bli konsekvensen. Politikere som ikke har noen som helst planer om å gjøre noe som helst med innvandringen, bør tenke seg om to ganger før de kommer med bekymrede uttalelser om segregering. Eller ghettoisering. Eller voldtektsepidemien. Eller knivstikkingsfarsotten. Eller ransbølgen. Eller ildspåsettelser. Eller gjengkriminalitet. Eller gatevold. Eller mord og æresdrap. Et cetera. Et cetera.

Politikere som ønsker å opprettholde eller øke innvandringen, sier implisitt at de nevnte konsekvensene er en akseptabel pris å betale for drømmen om multiparadiset.

 


Multikultikatastrofen rykker stadig nærmere

25.08.2008. Dagens dubiösa siffror och försåtliga kopplingar er som følger:

DK: Det kan være farlig å redde liv:

Danmarks ambulansepersonell utsettes jevnlig for steinkast, vold og trusler når de blir utkalt for å hjelpe syke og skadede borgere. Bare i København ble det registrert 32 overgrep mot ambulansepersonell i 2007, og tendensen er økende

UK: 96 bevæpnede overfall på barn daglig:

Mer enn 35.000 barn ble overfalt eller truet med våpen i Storbritannia i fjor. Det viser tall fra britisk politi. Hagler, håndvåpen, kniver, økser, kjøttkroker og bomber ble brukt til å angripe eller true 96 barn hver dag i England og Wales.

HonestThinking kommenterer: Opp med hånden den som tror at denne katastrofale utviklingen, som selvsagt har sine paralleller i flere andre europeiske land, har en annen hovedårsak enn det multikulturelle prosjektet. Hva må egentlig til for at våre eliter skal begynne å ta dette på alvor? Ikke på late-som-alvor, men på ordentlig alvor? Dette stadige snakket om 'berikelse' og tomt prat om behovet for import av billig arbeidskraft for å 'skape verdier' er en hån mot ofrene for denne multikynismen. Masseinnvandring uten tilstrekkelig kontroll og uten de nødvendige sikringsmekanismene, er et overgrep mot de opprinnelige innbyggerne i et land.

 


Høyre: fra konservatisme til multikynisme

24.03.2008 (oppdatert samme dag). Den 9. september i fjor uttalte Høyres tidligere statsminister Kåre Willoch følgende til Dagbladet (overskrift: Kåre Willoch advarer mot ikke-vestlig innvandring)

Det er grunn til å frykte at en fortsatt innvandring av asylsøkere av det omfang som man har hatt i de senere år, vil føre til alvorlige motsetninger mellom folkegrupper i Norge. Det kan ikke være umoralsk å mene at man bør ta hensyn til reaksjoner mot denne innvandringen - for å forebygge konflikter. Det kan heller ikke være umoralsk å mene at man bør forebygge for raske forandringer av det helhetspreg som vår befolkning har.

Den 23. august i år skriver Unge Høyres leder Henrik Asheim følgende til Dagbladet (overskrift: Fri innvandring):

Jeg er prinsipielt for fri innvandring, både fordi det er moralsk riktig, og fordi Norge trenger alle som ønsker å komme hit for å jobbe og skape verdier.

HonestThinking kommenterer: Disse to sitatene illustrerer, slik jeg vurderer det, at det ikke bare er tomme ord når stadig flere antyder at Høyre er i ferd med å forlate konservatismen som bærende ideologi. Folk som har et konservativ grunnsyn, vil aldri kunne være tilhengere av markedskreftenes frie spill på alle områder i samfunnet; heller ikke de demografiske markedskreftene. Slike holdninger er altfor kyniske, og legger forholdene til rette for at viktige verdier blir forskuslet i stedet for å bevares. Slik kynisme har ingen ting med konservatisme å gjøre. Henrik Asheim er helt åpenbart ingen konservativ person, og tydeligvis er han også en vaskeekte kyniker. Vi vet en del om hvilke konsekvenser fri innvandring i dagens Eurpa ville få, og man må være ganske hensynsløs og hjerterå for å forsvare noe slikt. Slike folk passer det, av flere grunner, å omtale som multikynikere.

Og den som lurer på i hvilken retning utviklingen går med det tidligere konservative partiet Høyre, kan følge med på hva deres unge, lovende og fremadstormende kronprinser og -prinsesser tar til orde for. En lengre versjon av Asheims artikkel finnes hos Minerva. Se ellers disse ferske oppslagene om Høyrefolk: Sukk og dobbeltsukk.

Jeg minner om det tidligere HT-oppslaget om Arne Jon Isachsens kronikk i Dagbladet, der vi blant annet kunne lese følgende (min uthevelse):

Politikere som vil gå for alternativet, «gradvis ingeniørkunst», kan også ha en forestilling om det perfekte samfunn. Men trenger ikke ha det. Det viktigste er at samfunnet skritt for skritt beveger seg i riktig retning, vel vitende om at man neppe noen gang når helt fram.

Når idealsamfunnet, når det kommer til stykket, vanskelig er noe man kan bli enig om hvordan ser ut, blir «sosial ingeniørkunst i stor skala» en umulighet. På klart avgrensede områder, som etablering av et egnet helsevesen og et godt utdanningssystem, går det an å arbeide seg fram til modeller som trolig vil virke godt. Om slike modeller likevel skulle vise seg å fungere dårlig, får man gjøre om på dem. Dele ut blanke ark med fargestifter til. Risikoen blir håndterbar og derfor akseptabel.

Mang en skjev og vanskelig opprettelig samfunnsutvikling kunne ha vært unngått om våre politikere hadde vært villige til å lytte til denne typen råd i stedet for å dundre på med sin multikulturalisme, i suveren forakt for såvel sunn fornuft som folkets mening.

Pragmatisme og gradvise endringer, gjerne utprøvd i liten skala før de blir gjort gjeldende for hele landet, var sentrale elementer i den filosofi både Deng Xiaoping og Karl R. Popper sto for. Få kunne ha større behov for å besinne seg på disse tingene, enn folk fra miljøene rundt Høyre, NHO. Civita og Minerva. Les mer om dette siste under HT-oppslaget om Arne Jon Isachsens kronikk i Dagbladet.

 


Nye tall fra The Office for National Statistics, UK

23.08.2008. Til tross for hva noen av mine meningsmotstandere hevder, så har jeg, hva angår den demografiske utviklingen, først og fremst vært opptatt av nettoinnvandringen, og altså ikke så veldig opptatt av gjennomsnittlig antall barn per innvandrerkvinne. Jeg har gjort dette fordi SSB selv, gjentatte ganger, fremhever at nettoinnvandringen er den enkeltfaktor som har desidert størst betydning for hvordan balansen mellom nordmenn og innvandrere utvikler seg i årene fremover.

Det kan imidlertid se ut til at jeg muligens burde ha vært litt mer forsiktig med å bagatellisere fødselstallenes betydning for den demografiske utviklingen, for tidligere denne uken meldte The Office for National Statistics at høye fødselstall allerede fra neste år kan komme til å gi større bidrag til den totale befolkningsøkningen i UK enn innvandring. Les mer om saken i Daily Mail.

 


Handelsbankens sjefsøkonom uttaler seg

21.08.2008. Sjeføkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork, gjendrev tirsdag kritikken av Fremskrittpartiets økonomiske politikk og kalte den ren bløff. At en av Norges fremste kommentatorer på økonomi går god for Frps politikk er oppsiktsvekkende. Les mer hos Document.

 


Svensk politisjef uttaler seg

21.08.2008. Sverige ødelegges, sakte men sikkert, og politiet innrømmer nå at det ikke nytter å gjøre noe særlig, verken ved å forebygge eller ta affære:

 • Att hålla sig hemma på kvällen räcker inte för oprovocerat våld sker när som helst på dagen. Polisens råd är – börja aldrig tjafsa utan lämna över dina saker om du blir rånad.
 • Ibland har vi inga resurser att skicka, vi kan inte trolla med knäna.

Utviklingen mot kaos og forfall bare går sin gang, motsetningene i det svenske samfunnet øker, og mye tyder på at det blir innvandrerne som tar siste stikk. Om Sverige vil følge i Libanons eller Jugoslavias fotspor når det gjelder den videre utviklingen, gjenstår selvsagt å se, men den som fortsatt tror landet er på vei mot multiparadiset, må være ganske godtroende. Her er noen ferske overskrifter om hva som skjer i nabolandet:

Det er formodentlig saker av denne typen Klassekampens debattredaktør Ali Esbati sikter til med sin formulering om at her på HonestThinking "pumpas dagligen ut dubiösa siffror och försåtliga 'kopplingar'" (se også relaterte oppslag om åsiktsterror og sensur). Jeg ser nå frem til at vi kan få en kommentarartikkel i Kk som forklarer hvorfor det er "dubiösa siffror och försåtliga 'kopplingar'" å hevde (1) at det blir stadig mer ran, voldtekt, mord og annen elendighet i Sverige, og (2) at dette er et resultat av at innvandringen i landet går raskere enn integreringen. Eller kanskje på teppet-redaksjonen kan komme Esbati til unnsetning og fleipe bort det hele? Eller kanskje det er på tide at Esbati (samt Braanen, Stanghelle og andre) innrømmer hva som faktisk er i ferd med å skje i Sverige, og hva som kommer til å skje også i Norge, Danmark (jf skyting på åpen gate), Tyskland, Nederland og England (jf rasisme mot hvite), for å nevne noen andre aktuelle land, dersom dagens utvikling skal få fortsette? Eller kanskje det greieste er å tie stille og late som ingen ting? Vi får se.

 


Det verste gjenstår

20.08.2008. En tidligere sjeføkonom i Det internasjonale pengefondet, IMF, sjokkerer markedet med sine uttalelser om at verden ennå ikke har sett det verste av finanskrisen og at en stor amerikansk bank kommer til å gå over ende. Dette melder Document.

HonestThinking kommenterer: Det jeg foreløpig ikke har sett omtalt i norske medier, er at en viktig årsak til krisen er at Freddie Mac og Fannie Mae har vært pålagt å ta ekstra stor risiko i forhold til minoritetsgrupper:

 


Hard kritikk mot Aftenposten

20.08.2008. Hans Rustad drøfter hvordan Aftenpostens journalist Anders Nordstoga skriver om krigen i Georgia. Han hevder at Aftenposten kommer til kort i forhold til de krav vi må kunne stille til avisern journalistisk integritet. Rustad konkluderer slik:

Dette er alvorlig. Det er Europas mørkeste sider som her dukker opp under dekke av bråkjekk, moderne, avslørende journalistikk. Manipulasjon og propaganda undergraver demokratiet. Det er også et maktmiddel man kan bruke til å knuse noen og fremheve andre. Det er rett og slett korrumperende. Når skal journalister vise at de har integritet?

 


Fri bevegelse av mennesker

20.08.2008. I forrige uke hadde Morten Uhrskov Jensen en kronikk i Jyllands-Posten om konsekvensene for Danmark av EF-domstolens avgjørelse. Gjengitt på Document.

 


Noen kulturer er mer voldelige enn andre

De sørligste statene i USA oversvømmes av millioner av illegale immigranter fra Mexico og Latin-Amerika forøvrig. Flertallet av disse ønsker å beholde sitt språk og sin kultur, og vil ikke høre snakk om assimilering. Bildet viser Californias guvernør Arnold Schwarzenegger. Foto: David McNew/Getty Images/AFP.

19.08.2008. Maskerte menn åpnet ild mot en familesamling i Mexico. En ett år gammel baby, en universitetsprofessor og tre tenåringer er blant de totalt 13 drepte, i den foreløpige siste skyteepisoden i Mexico så langt i år. Maskerte menn - med antatt tilknytning til landets narkotikamiljø - åpnet ild mot en familiefest i en turistby i det nordlige Mexico lørdag - ikke langt unna grensen til USA - ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ifølge nyhetsbyrået oversprøytet de maskerte mennene dansestedet med kuler - der det ble avholdt en familiesamling - mens de kjørte forbi i bil. Flere enn 2000 mennesker er drept til nå i år i Mexicos narkotikakrig - i hovedak i trefninger mellom rivaliserende bander. Angrepet i Creel kommer etter et angrep mot et senter for narkotika- og alkoholrehabilitering i Juarez uken før. Her ble åtte pasienter drept mens de ba - av hettekledde geværmenn. Les mer om saken i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: På teppet-redaksjonen i Klassekampen så nylig ut til både å more og undre seg over at jeg er bekymret for den demografiske utviklingen i USA. Det er selvsagt bare hyggelig om HT kan gi de venstreradikale noen hardt tiltrengte oppmuntringer, så det er dem vel unt at de lager litt moro på min bekostning av og til (noen av mine nærmeste lo forøvrig ekstra godt denne gangen). Men jeg tror ikke det er så veldig mange år før latteren kan komme til å sette seg fast i halsen på eventuelle meningsfeller som bor i de sørligste statene i USA. Der er det dessverre god grunn til å forvente at det kan komme til å bli helt texas etter hvert.

 


Noen lærere er motstandere av ro, orden og disiplin i skolen

Disse slagordene vekker sterke reaksjoner. Foto: Rødt Oslo.

18.08.2008. Når slagordene

 • Jeg møter presis til timen
 • Jeg vil ha arbeidsro
 • Jeg vil lære mer
 • Ro, orden og disiplin

vekker sterke reaksjoner, da skjønner man at mange lærere lever på en annen erkjennelsesmessig og ideologisk planet enn folk flest. Ingen foreldre skulle behøve å finne seg i at barna deres blir utsatt for slike lærere som de Dagsavisen og Nrk har snakket med, se Ro! Orden! Disiplin! og Totalitære slagord i Oslo-skolen. Slike folk er en skam for lærerstanden.

Enda viktigere: ingen barn skulle behøve å bli utsatt for slike lærere. Hvis mine barn fremdeles gikk i barne- eller ungdomsskolen, hadde jeg henvendt meg til rektor og bedt om å få vite hvilke av mine barns lærere som var motstandere av ro, orden og disiplin; hvilke lærere som var motstandere av at elevene kommer presis, får arbeidsro i klasserommet, og får anledning til å lære så mye de kan. Det absolutte minimum burde være at slike lærere åpent og ærlig står frem (hvilket noen av dem nå har gjort), og lar foreldre og elever få vite at de har slike holdninger. Så vet man hva man har å forholde seg til.

Det er ellers nærliggende å spørre hvor stor korrelasjon det er mellom denne typen antiautoritære holdninger på den ene siden, og på den andre siden den faglige inkompetansen som brer seg i skolen når folk som ikke klarte å komme seg inn på noen andre studier, med nød og neppe subber seg gjennom en lærerutdannelse før de blir sluppet løs på elevene. Slike 'lærere' har selvsagt minimalt med faglig autoritet eller evne til å formidle det stoffet de selv knapt behersker, og da er det kanskje ikke så rart om de søker tilflukt i utopiske ideologier som kan kamuflere deres egen tilkortkommenhet og inkompetanse. Slike lærere bør røykes ut og lukes ut. De har ingen ting i skolen å gjøre.

I Drageløperen av Khaled Hosseini snakker Baba om at tyveri er den verste form for synd (side 132):

Når du dreper en mann, stjeler du et liv. [...] Når du forteller en løgn, stjeler du retten til sannhet fra noen. [...] Det er ingen handling som er mer ussel enn å stjele.

Når en 'lærer' ikke behersker sitt fag til fingerspissene, stjeler han eller hun fra elevene deres mulighet til å få formidlet stoffet på en skikkelig måte. Når en 'lærer' saboterer undervisningen ved å unnlate å gjøre jobben sin og utøve en naturlig autoritet som kan skape den nødvendige trygghet og ro i klasserommet, stjeler han eller hun fra elevene muligheten til å få et anstendig og godt læringsmiljø. Slike 'lærere' seiler under falskt flagg; de er tyver, og bør finne seg noe annet å gjøre. Og ingen foreldre burde sitte som passive vitner til at barna deres blir frastjålet muligheten for skikkelig skolegang.

Takk til Nina Hjerpset-Østlie for tips om denne saken.

 


Vestafrikanere dominerer sprintdistansene fullstendig

18.08.2008. Visse etniske grupper dominerer visse idretter. Ikke minst er det en del idretter som domineres av ulike afrikanske grupper. Dette er temaet for Jon Entines bok Why Black Athletes Dominate Sports and Why We’re Afraid to Talk About It. Om du vil ha noen kjappe, populærvitenskapelige artikler om emnet, kan du jo kikke på Track & Battlefield eller The Human Biodiversity Hall of Fame.

Men hvis du ikke uten videre tror på vitenskapsjournalister som Jon Entine eller Steve Sailer, så kan du jo lese hva Dagbladets Esten O. Sæther rapporterer fra OL i Kina.

 


Benedictow om bruken av rasismebegrepet for å stemple folk

18.08.2008. Professor Ole Jørgen Benedictow hadde 20. juli en kronikk i Aftenposten med tittelen Rasisme: Et fruktbart begrep?. Han er blitt kritisert av Erlend Grøner Krogstad, forskningsassistent ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) (Begreper og nasjonsbygging), og dessuten av Rolf Aakervik, rådgiver i Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (Rasisme er et nyttig begrep). Benedictow avslutter sitt tilsvar til disse to (Hva er galt med Norge?) slik (mine uthevelser):

Etter å ha arbeidet flittig med norske kilder gjennom et langt historikerliv er jeg dypt uenig med Grøner Krogstad og mener at hans uforstand bygger på kunnskapsmangel og på overordnede, overskyggende politiske motiver. Man bør tenke nøye gjennom motivet for å avskaffe det norske folks liv og historie, som et kjent norgeshistorieverk faktisk heter, og hvordan det norske folks skattepenger bør disponeres.

Rolf Aakervik svarer 27. juli på min kronikk. Han påstår at jeg "synes tydeligvis ikke at rasisme er et fruktbart begrep". Tvert om, siktemålet er å vise med samfunnsvitenskapelig begrepsanalyse hvordan et faglig fruktbart rasismebegrep kan avklares.

Når Aakervik benekter det sentrale innhold, viser det innleggets usaklige karakter og forsvar av løsaktig stemplingsbruk av rasismebegrepet.

Aakervik er opprørt over at jeg spør om det norske samfunnet ikke er bevaringsverdig og at "det folk som har bygd dette samfunnet gjennom tusenårs arbeid" er meningsberettiget og legitimt kan ønske seg et "norsk statssamfunn som primært skal tjene det norske folks kulturelle og nasjonale interesser". Aakervik nevner ikke andre folk i verden som gjerne bør miste sin egen stat.

Så hva er spesielt galt med Norge?

Les Benedictows innlegg i sin helhet.

HonestThinking kommenterer: Jeg er selvsagt enig med Benedictow her, og tillater meg nok en gang å nevne mitt eget Aftenposten-innlegg i denne debatten: Fakta er ikke rasisme.

 


Sigurd Skirbekk om velferdsstatens forutsetninger

18.08.2008. Professor Sigurd Skirbekk har i dag en kronikk i Dagbladet, som avsluttes slik (min uthevelse): Det er ikke mulig i dag å opprettholde alle sosiale holdninger som Gerhardsen-generasjonen kunne ta for gitt. Men det er heller ikke nødvendig å gi etter for all nedbygging av de kulturelle forutsetninger for nasjonalstaten og den nasjonale velferdsstaten. Mye antinasjonalisme bygger på et intellektuelt sviktende grunnlag.

 


Hans Rustad hudfletter statskanalen

18.08.2008. Man skulle tro at ettergivenhet overfor islam ikke lot seg forene med ettergivenheten overfor Putin, men NRK-eliten viser at det er fullt mulig. Dekningen av Georgia-krigen er en sterk søknad om avskaffelse av offentlig kringkasting. [...] Det eksisterer en konsensus mellom NRK, mediene generelt og regjeringen som er svært uheldig for norsk demokrati. De saboterer rett og slett en ærlig og oppriktig diskusjon. Offentligheten blir lurt til å tro at den får formidlet kunnskap, mens den i realiteten fores med propaganda. Les mer på Document.

 


Interessant intervju på CNN

16.08.2008. Fareed Zakaria intervjuer Ayaan Hirsi Ali på CNN. Tema: Kvinner og islam, samt utviklingen i muslimske samfunn. Se del 1 av intervjuet på Document.no. Se også del 2 av intervjuet, der Ayaan særlig snakker om anklager om islamofobi og betydningen av ytringsfrihet og intellektuell frihet.

 


Omfattende studie offentliggjort

Dette diagrammet, som er kopiert fra Genetic Future (og opprinnelig publisert i fagtidsskriftet Current Biology), illustrerer at man, med forholdsvis høy grad av sikkerhet, kan si hvor i Europa en person kommer fra, ved å studere vedkommendes DNA.

 

14.08.2008. En ny studie bekrefter det man ut fra evolusjonsteoretiske betraktninger hele tiden har hatt grunn til å tro, nemlig at det finnes systematiske, genetiske forskjeller mellom europeiske folkslag. Det genetiske kartet over Europa er konstruert på grunnlag av data fra mer enn 300 000 genetiske markører hos 2 514 individer fra 23 europeiske folkegrupper, inkludert en i Norge. Flere kommentarer, samt ytterligere et diagram som illustrerer resultatet fra undersøkelsen, finnes på den engelske forsiden. Takk til Gene Expression for tips.

 


Jagland med kronikk i Aftenposten

14.08.2008. Vi trenger en annen politisk kultur enn den mediene og mange andre har forsøkt å oppdra oss til i sommer. Vi trenger en styringsdyktig politisk kultur i stedet for en galluppreget politisk elite. Dette skriver stortingspresident Thorbjørn Jagland i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Ja, vi trenger fornyelse innen både politikk og media. Vi har kjørt oss fast både på den ene og andre måten. Jagland sier mye fornuftig i denne kronikken. Kunne han tenke seg å gå litt lengre når det gjelder å sette fingeren på hvilke problemer vi kan komme til å få om vi skal fortsette som nå?

 


Den demografiske utviklingen i USA går stadig raskere

14.08.2008. Hvite personer vil være i mindretall i USA innen 2042, viser nye framskrivninger. Dette melder Dagbladet.

 


Spanjolene vil ha vei i vellinga

13.08.2008. Presset av illegale flyktninger mot ikke minst Italia og Spania har lenge vært stort og økende. Mange risikerer livet i dårlige båter, og rett som det er driver døde mennesker i land langs nevnte lands kyster. Spania har nå funnet ut at løsningen er å bygge en tunnel mellom Europa og Afrika. I en situasjon der man lurer på hvor langt det er igjen før det spanske samfunnet får alvorlige problemer, virker ikke dette som noe sjakktrekk, snarere som en kapitulasjon. Det er i så fall fristende å spørre om enkelte spanske politikerne som nå ønsker høl i bakken, egentlig fortjener diagnosen høl i hue. Illojale er de også. Ikke bare mot sitt eget folk, men også mot resten av EU, som vil komme til å føle konsekvensene på kroppen den dagen demningen brister.

 


Nok en gang skapes det usikkerhet om hvor Frp står

12.08.2008. Dagsavisen melder i dag at FrP går bort i fra en rekke sentrale innstramninger i familiegjenforeningspolitikken. Kilden til opplysningene er Høyres Bent Høie. Hvis dette stemmer, tviler vi på at FrP vil fortsette fremgangen på meningsmålingene. Tvert om, kan et eventuelt forsøk på å nærme seg Høyre, bli katastrofalt for FrPs velgeroppslutning. Det skriver Hege Storhaug hos HRS.

HonestThinking kommenterer: Det tror jeg Storhaug kan ha rett i. Dersom mine antenner er riktig innstilt, er det hos mange av velgerne en intens misnøye med den innvandringspolitikken som har vært ført i mange år, og Frps høye oppslutning er i så fall utvilsomt et resultat av denne misnøyen. Det er ikke Frp som trenger å justere seg på dette området. Det er de andre partiene som må ta til vettet og innrømme at de gambler med landets fremtid med sin uansvarlige og lettsindige snillisme.

Siste fra Frp: Innvandringspolitikken står fast. Lederen av FrPs programkomité Per Sandberg avviser at det foreløpige utkastet til nytt partiprogram for FrP inneholder en oppmyking av innvandringspolitikken.

 


Ingen ting overrasker lenger når det gjelder Frankrike

12.08.2008. Det ser ikke ut til å være noen grenser for hva franske myndigheter er i stand til. Les hos Document om Frankrikes rolle i folkemordet i Rwanda.

 


Leser forhindret i å kommentere debatten med Esbati

11.08.2008 (oppdatert 13.08.2008). Jeg er blitt kontaktet av en av Aftonbladets norske lesere. Han har forsøkt å kommentere min artikkel med svar til Klassekampens debattredaktør Ali Esbati (se også tidligere oppslag om saken).

Aftonbladet forklarer i epost 12.08.2008 kl 1235 følgende (min uthevelse):

Här är skälet till att inlägget togs bort: I användarvillkoren står ”Inlägg eller filmer ska helst vara på svenska. I speciella fall går det bra med engelska, norska och danska.” I detta fallet var det flera ord/formuleringar som den svensktalande moderatorn inte förstod i det norska inlägget. Moderatorn valde att ställa av inlägget då denne inte kunde med säkerhet bedöma vad som skrevs.

Her er det første innlegget som inneholdt for komplisert norsk til at Aftonbladets moderator forsto det:

Fra: Aftonbladet Snack <noreply@aftonbladet.se>
Emne: En artikelkommentar har tagits bort
Til: <epost-adresse>
Dato: Fredag 8. august 2008 16.38

Hej, vi har tagit bort en av dina artikelkommentarer:

Jeg anbefaler alle som har interesse for temaet å besøke nettsiden til O.J. Anfindsen.
http://honestthinking.org/no/index.html

Der kan man selv se hvem som er nærmest sannheten av Anfindsen og Esbati. Honestthinking.org fortjener på ingen måte å bli plassert i selskap med fremmedfiendtlige miljøer, redaktøren ønsker bare en åpen debatt om innvandringen skjer i et høyere tempo enn integreringen.

Jeg mener Ali Esbatis totalitære tenkemåte er langt mer skremmende enn åpen debatt. I Norge har det blitt litt lettere de siste par år å åpent si at det finnes negative konsekvenser ved innvandringen. Noe som før var utenkelig. Denne gryende åpenheten om reelle problemer blir forsøkt kvelt med uærlige virkemidler. Vi ser at veien vi er inne på ikke går i riktig retning. Hvorfor innsistere Ali og hans like på fortsette på samme kurs, om det så krever sensur og totalitære metoder?

Kommentaren bryter mot en eller flera av Aftonbladets medlemsregler.

Hälsningar

Aftonbladet Snack

Leseren skrev en ny kommentar neste dag, men også den inneholdt tydeligvis for komplisert norsk, og ble avvist:

Fra: Aftonbladet Snack <noreply@aftonbladet.se>
Emne: En artikelkommentar har tagits bort
Til: <epost-adresse>
Dato: Lørdag 9. august 2008 21.14

Hej, vi har tagit bort en av dina artikelkommentarer:

Honestthinking.org er ikke et rasistisk nettsted. Det Ali Esbati har problemer med er at Anfindsen våger å si at det også finnes problematiske sider ved innvandringen. Det Ali og hans like vet, er at de vil tape en åpen debatt, derfor brukes uredelige og totalitære midler for å stanse debatten før den tar til. Heldigvis er hullet i demmningen så stort at den vil briste snart, og da vil også Norge gå i samme retning som Danmark har valgt.

Kommentaren bryter mot en eller flera av Aftonbladets medlemsregler.

Hälsningar

Aftonbladet Snack

HonestThinking kommenterer: Det er påfallende at ingen av Aftonbladets lesere har nådd igjennom med kommentarer til debatten mellom Esbati og meg. Jeg kjenner bare til de to ovennevnte, men hvor mange andre innlegg kan man ha valgt å fjerne? Avisens håndtering av denne saken etterlater mange ubesvarte spørsmål.

 


I Aftenposten er berre det nest beste godt nok

11.08.2008 (oppdatert 12.08.2008). [Mange] seier at det vil vera ein «tragedie» om Dagbladet forsvinn. Det er ein underleg tanke, og det er det av to grunnar: For det fyrste har Dagbladet alt forsvunne; eg veit ikkje om nokon som tek den avisa særleg seriøst lenger, og for det andre har ho alt stått opp att, men no under namnet Aftenposten.

[...] lista over tidlegare tilsette i Dagbladet som no skriv i Aftenposten, kan gjerast lengre, og alle har dei det sams at dei skriv og meiner nett det same som dei skreiv og meinte i Dagbladet. Dagbladet er daudt, lenge leve Dagbladet.

Det som er «tragedien», er at Aftenposten har forsvunne som ei meiningsberande konservativ avis, og at det har hendt utan større ordskifte. Slik skriver Jon Hustad i en artikkel i Dag og Tid (min uthevelse).

HonestThinking kommenterer: Hustads artikkel er fornøyelig lesning, men også tragisk. Jeg har lenge undret meg over den totale forandring som har skjedd med Aftenposten. Hvordan har noen kunnet lykkes med et slikt prosjekt i all stilhet? Det får være som det vil. Norge trenger uansett en fornyelse innen media, for der i gården er man i utakt med hvordan store grupper av befolkningen tenker og føler. At det ikke lenger finnes ledende, konservative organer innen media henger formodentlig sammen med at vi på Stortinget ikke lenger har noe konservativt, politisk parti. Min hypotese er at denne utviklingen har vært mulig fordi det norske folk er sløvet av en blanding av tanketom underholdning i alle kanaler og medier, postmodernisme, indoktrinering, bevisst nedbygging av skolesystemet gjennom flere tiår (folk som har lært å tenke selvstendig, vil lettere kunne gjennomskue ulike typer propaganda, det er formodentlig derfor har det vært viktig for visse politiske grupperinger å revolusjonere skolen), samt mer velstand og seksuell frihet enn vi klarer å håndtere på en fornuftig måte. Dette, tror jeg, har medvirket til at folk ikke lenger tar ideologiske og politiske spørsmål alvorlig. Det hele er blitt en postmodernistisk variant av brød og sirkus. Håpet ligger i at dette kan komme til å endre seg. Et godt sted å begynne ville være å vende ryggen til medier som logrer for FN og prioriterer politisk korrekthet høyere enn sannhet (jeg sikter ikke primært til Aftenposten, skjønt også der er det rom for forbedring, for å si det forsiktig).

 


Likestillings- og diskrimineringsombudet får gjennomgå

11.08.2008. Her kommer de gode poengene som perler på en snor. Gå ikke glipp av disse skriveriene på Document.

 


Belgia står i fare for å sprekke

10.08.2008. Professor i menneskerettigheter, Ian Buruma, har noen meget interessante betraktninger på side 41 i dagens Dagbladet (ikke tilgjengelig på nett, ser det ut til). Han drøfter situasjonen i Belgia, og skriver blant annet (mine uthevelser):

Belgias skjebne bør altså interessere alle europeere, særlig dem som ønsker union vel. For det som skjer i Belgia nå kan ende opp med å skje på en kontinental skala.

Hvorfor skulle for eksempel de velstående tyskerne fortsette å bruke skattepengene sine til å bistå grekere og portugisere? Det er vanskelig å opprettholde alle demokratiske systemer, om de så er i nasjonal eller europeisk skala, uten en form for solidaritet. Det hjelper om denne solidariteten er basert på noe dypere enn felles interesser - på språk, en følelse av å ha felles historie, stolthet over kulturelle prestasjoner. Den europeiske identiteten er fremdeles langt fra solid.

Kanskje innbyggerne i Begia ikke lenger har nok felles [...]

HonestThinking kommenterer: Det er som om jeg skulle ha sagt det selv. Utviklingen i europa tærer på demokratiets forutsetninger. Det burde bekymre oss alle.

 


Hva skal vi med et Høyre som ikke er konservativt?

10.08.2008. Petter T. Stocke-Nicolaisen (tidligere leder av Oslo Unge Høyre og medlem ii Unge Høyres sentralstyre, sitter nå i tidsskriftet Minervas redaksjonsråd) kommer i Aftenposten med et knallhardt angrep både på Erna Solberg og det partiet hun leder. Han skriver blant annet (min uthevelse):

Konservatisme er en krevende oppgave i kreativitet, og krever langt mer av sine lederes intellektuelle talenter enn oppskriftsmessig sosialisme eller liberalisme. Når skal Høyre ta det innover seg?

Dersom ny innsikt gjør at tidligere tiders politiske løsninger ikke lenger er i fasit, er de ei lenger løsninger, men problemer. [...]

Konservatives lodd er hele tiden å veie for og mot: For mye frihet, og kaos regjerer, for lite frihet, og man lever i et totalitært samfunn. Dette er en krevende intellektuell øvelse, siden punktet på samfunnets vektstang hele tiden flytter seg.

HonestThinking kommenterer: Et av kjennetegnene på Høyre har lenge vært at dets talsperoner slår om seg med selvfølgeligheter, lettvintheter og flolskler i et omfang som knapt noe annet parti kan konkurrere med. Til tross for flere gode poenger (jeg likte særlig det om balanse mellom ekstrem liberalisme og totalitarisme) så viser denne artikkelen at Stocke-Nicolaisen er et produkt av dette miljøet. Han har likevel et viktig poeng, og det er at et Høyre som ikke er konservativt, er et parti få velgere (forhåpentlig) har interesse for. Det virker forøvrig ikke helt innlysende på meg at det kommer til å gavne partiet når han nå fyrer opp under en annen av dets gamle paradegrener, nemlig heksejakt på ledere som ikke 'leverer'. Kanskje er det ikke Solberg det er noe feil med? Kanskje gjør hun sånn omtrent det beste ut av den umulige oppgave det er å lede et parti som har mistet sin sjel og sitt ideologiske fundament? For når leder i den 'konservative' tenketanken Civita, tidligere Høyre-statsråd Cristin Clemet, tar til orde for fri innvandring, da er det utvilsomt et tegn på at konservatismen har trange kår i kretsen rundt NHO, Civita og Høyre. Og muligens også i Minerva? Det gir i hvert fall grunn til å spørre hva i all verden det er som går av høyrefolk om dagen (se også Dagsavisen, HRS og Document om Clemets utspill).

PS: Jeg noterer med interesse at Bente Bakke, tidligere stortingsrepresentant for Høyre, i Aftenposten stiller spørsmålet Trenger vi en ny abortlov? Ja, det bred enighet om at dagens aborttall er for høye. Slike kan det, i det lange løp, ikke fortsette. Før eller siden vil dette stoppe seg selv. Enten må man sette inn tiltak som får fødselstallene opp på et bærekraftig nivå, eller så vil dagens frihet bli tatt fra norske kvinner. Ønsker man å styre dette selv, eller overlate det hele til de demografiske markedskreftene?

 


Oslo ødelegges - stikk for stikk

08.08.2008 (oppdatert 10.08.2008). En 27 år gammel mann ble stukket ned med en spiss gjenstand på åpen gate i Møllergata i Oslo natt til fredag. Politiet søkte rett etter hendelsen etter tre ungdommer av utenlandsk opprinnelse med hiphoplignende klær, melder Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Og politikere som ganske enkelt lar denne utviklingen gå sin gang, er ynkelige og feige; de svikter det folket som har valgt dem. Er det ikke snart på tide å innrømme at i hvert fall visse sider ved det multikulturelle prosjektet er en fiasko og en katastrofe?

Tilføyelse 10.08.2008. Denne saken er enda et hakk mer alvorlig enn hva som fremgår av de første rapportene om hendelsen. Dette handler ikke om blind vold som dessverre fikk litt større konsekvenser enn hva gjerningsmannen hadde tenkt seg. Dette er nok et eksempel på at utlendinger/innvandrere markerer territoriell dominans, og gjerningsmannen stakk for å drepe.

 


HonestThinking svarer i Aftonbladet

07.08.2008. Aftonbladet Kultur har under sommaren granskat de högerpopulistiska rörelserna i Europa. I torsdags (31 juli) skrev Ali Esbati om Norge. ”Jag är inte rasist”, svarar Ole Jørgen Anfindsen, redaktör för den högerorienterade tankesmedjan Honest Thinking. Slik lyder ingressen Aftonbladet har utstyrt mitt tilsvar til Ali Esbati med. Se også tidligere oppslag om saken.

Aftonbladet lar ellers Esbati svare på innlegget mitt samtidig som det står på trykk. Jeg gjengir her første avsnitt fra hans replikk (resten finnes på Aftonbladet.se):

Jag ser det inte som en meningsfull uppgift att förklara för en man som är besatt av invandrares födelsetal, som lutar sig mot rasforskare hyllade av Ku Klux Klan, och som manar till ”solidaritet” med ”vita/västliga folkslag”, varför det han sysslar med kan betecknas som rasism. Min artikel handlade inte om Anfindsen, utan om det samhällsklimat som gör att hans rastänkande rör sig från välförtjänt periferi till obehaglig normalitet.

HonestThinking kommenterer: Jeg har i årene 2005 - 2007 vært en aktiv deltager i samfunnsdebatten i Klassekampen. Det er en ærlig sak, og selvsagt også uproblematisk, at en debattredaktør markerer uenighet med ulike debattanter - han eller hun kan like vel gjøre en god jobb og redigere debattsidene på en uhildet måte. Folk flest kan nemlig godt være uenige uten dermed å miste respekt for hverandre. Men hvordan skal jeg kunne forholde meg til Esbati ved eventuelle fremtidige Kk-debatter, når han nå gjentatte ganger har markert at han ikke har respekt for mine synspunkter?

I Dagbladet har man vært seg denne typen problemstilling bevisst, ser det ut til. I hvert fall er det andre enn Marte Michelet som håndterer mine innlegg når jeg har deltatt i debatter der etter at hun begynte å angripe meg i sine kommentarartikler. Men i Klassekampen ser det ut til at Esbati rår grunnen alene. Kan en avis med ambisjoner om intellektuell redelighet og litt til, være bekjent av noe slikt?

 


Men dagbladet roter med råttenskapen

07.08.2008. Den 58 år gamle Linda Buchanan ble nylig dyttet fra platformen ned på sporet på togstasjonen Farningham Road station i Kent, UK. Dette var en hevn fra to unge menn som noen dager tidligere hadde blitt anmodet av henne om å stumpe røyken (det er røykeforbud på britiske togstasjoner). Buchanan ble kjørt til sykehus med moderate skader, men eksperter sier hun var heldig som overlevde. Episoden er omtalt for eksempel av Times Online og The Independent.

HonestThinking kommenterer: Dette er nok en påminnelse om den forråelse og forråtnelse som finner sted i UK, og særlig i England. Men det er kanskje litt på kanten når Dagbladet velger å sprite opp historien ved å bruke følgende overskrift: Kastet gravid pendler utafor togplattformen etter røykekrangel. Hvor har Dagbladet fått det fra at den 58 år gamle kvinnen var gravid? Dette hevdes ikke i verken ï Times Online (som Db henviser til) eller The Independent. Kan det være naken greve-syndromet som har slått til igjen? Eller kanskje Db-folkene har gått fem på etter å ha lest rykter om offerets graviditet på nettet, f.eks. hos FuckFrance?

 


Det overtolerante samfunn blir en parodi på seg selv

06.08.2008. I Canada har en menneskerettighetsdomstol for all fremtid frakjent en mann retten til å ytre seg offentlig om visse spørsmål, samt pålagt ham å publisere en beklagelse av sine tidligere uttalelser. Man har i samme slengen også pålagt avisen Red Deer Advocate å publisere nevnte beklagelse - redaktøren kan selvsagt ikke forvente å få redigere sin egen avis.

Når man møter for en Kanadisk menneskerettighetsdomstol har man ikke rett på forsvarsadvokat, og man er ikke regnet som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er straffbart å unnlate å møte opp. Her har vi nok en illustrasjon på at samfunn som setter seg utopiske mål for utviklingen, nødvendigvis vil måtte bevege seg i totalitær retning. Les hele saken hos Document.no.

 


Hvordan unngå en totalitær utvikling

05.08.2008. Det er ikke bare Deng Xiaoping og det kinesiske kommunistpartiet som kan ha mye å lære av Karl R. Popper. Tenk om vestlige politikere hadde skjønt det Arne Jon Isachsen skriver i sin kronikk i Dagbladet:

Popper sammenholder det han kaller «utopian engineering» som modell for utviklingen av samfunnet med det han benevner «piecemeal engineering». Ved første øyekast kan «utopisk ingeniørkunst» virke både overbevisende og tiltrekkende. Utgangspunktet er eksistensen av et idealsamfunn. De som leder an i utviklingen, må ha en klar formening både om hvordan dette idealsamfunnet ser ut, og om hvordan det kan bli til virkelighet. Imidlertid er metoden med først å etablere det ultimate politiske mål for deretter å starte bevegelsen mot det nytteløst dersom vi må innrømme at «siktemålet for utviklingen av samfunnet kan endres vesentlig underveis,» skriver Popper. Og viser deretter hvordan den utopiske tilnærmingen fører til ufrihet, diktatur og bruk av rå makt.

Politikere som vil gå for alternativet, «gradvis ingeniørkunst», kan også ha en forestilling om det perfekte samfunn. Men trenger ikke ha det. Det viktigste er at samfunnet skritt for skritt beveger seg i riktig retning, vel vitende om at man neppe noen gang når helt fram.

Når idealsamfunnet, når det kommer til stykket, vanskelig er noe man kan bli enig om hvordan ser ut, blir «sosial ingeniørkunst i stor skala» en umulighet. På klart avgrensede områder, som etablering av et egnet helsevesen og et godt utdanningssystem, går det an å arbeide seg fram til modeller som trolig vil virke godt. Om slike modeller likevel skulle vise seg å fungere dårlig, får man gjøre om på dem. Dele ut blanke ark med fargestifter til. Risikoen blir håndterbar og derfor akseptabel.

Ved denne gradvise eller stykkevise metoden for å bedre forholdene i samfunnet, løser man den største praktiske utfordringen ved fornuftige politiske reformer, «nemlig bruk av fornuft i stedet for lidenskap og vold ved gjennomføring av programmet», sier Popper.

Mang en skjev og vanskelig opprettelig samfunnsutvikling kunne ha vært unngått om våre politikere hadde vært villige til å lytte til denne typen råd i stedet for å dundre på med sin multikulturalisme, i suveren forakt for såvel advarsler som folkets mening. Og tenk om de hadde lyttet til visdomsord som for eksempel følgende:

 • «Finn fram til sannheten ved å studere fakta».
 • «I alle spørsmål kan vi bare lære ved prøving og feiling og på den måten lykkes med forbedringer».
 • «Bare sosiale eksperimenter kan bringe til veie den praktiske erfaringen som behøves».
 • «Føl deg fram på steinene når du krysser elva».
 • «Den type eksperimenter vi lærer mest av er basert på at man endrer én institusjon av gangen».
 • «I alle spørsmål kan vi bare lære ved prøving og feiling og på den måten lykkes med forbedringer».

Pragmatisme og gradvise endringer, gjerne utprøvd i liten skala før de blir gjort gjeldende for hele landet, var helt sentrale elementer i Dengs framgangsmåte, skriver Arne Jon Isachsen i sin kronikk i Dagbladet. En kronikk som bør være obligatorisk lesning for alle som interesserer seg for det multikulturelle eksperimentet.

 


Men svenske medier vegrer seg mot å informere om det

03.08.2008. Den svenske pressens er svært forrsiktig i sin beskriveles av det brutale overfallet mot to homofile menn i Stockholm nylig. En venn av et av ofrene går mer rett på sak (fete typer tilføyd av meg):

Nattens händelse var inte bara ett hatbrott mot homosexuella, utan även ett hatbrott mot svenskar. Det är ett utmärkt exempel på det hat och oprovocerade våld mot både svenskar och homosexuella, som utomeuropeisk invandring är ekvivalent med.

Självklart har ingen av de stora tidningarna eller nyhetskällorna avslöjat att det handlade om tre araber som utförde handlingen mot två svenskar, och inte heller hur dessa araber förnedrade de två männen och deras nationalitet, t.o.m. en lång stund efter att en av dem låg knivhuggen på marken. Detta trots att dessa tidningar mycket väl har delgivits alla dessa detaljer.

Under knivmisshandeln säger araberna bl.a. till offren att “alla svenskar är bögar”, medan de sticker kniven i den ena av dem, helt oprovocerat.

Les mer hos Snaphanen, der du også vil kunne se et ganske interessant intervju med en muslimsk strateg.

 


Slike ting kan dessverre skje, sier Kyvåg

02.08.2008. Mon tro om holdningen hadde vært like avslappet dersom det hadde vært hvite spillere som gikk berserk, og knyttnevene hadde rammet fargede spilleres ansikter? Hvorfor nedsettes det ikke en komite til å etterforske om det kan ha ligget rasistiske motiver bak denne voldsutøvelsen? Det antirasistiske hykleriet blir tydeligere for hver gang mulig rasisme fra hvite behandles som noe helt annet enn mulig rasisme mot hvite (eller mulig rasisme mellom andre grupper).

 


Viktig kronikk i Politiken

02.08.2008. Morten Uhrskov Jensen satte seg ned og skrev boken om dansk utlendingspolitikk: Et delt folk. Man har forkynt et nytt fellesskap, men sosialdemokratene, som nærmest har hatt historisk copyright på solidaritet og fellesskap, skiftet ut de lavest stilte med noen enda svakere. Dette kan fremstilles som humanitet, men det kan også fremstilles som svik.

I Norge forsøker regjeringen av alle krefter å selge evangeliet om det nye fellesskap. Men det holder hardt. Utviklingen Uhrskov Jensen beskriver passer glimrende på Norge. Eliten gjør alt for å undertrykke en dypere diskusjon, og hiver på køl for å få mottakskapasitet i kommunene i stand til å ta imot den økte tilstrømmingen.

Slik innleder Hans Rustad sin introduksjon til Uhrskov Jensens kronikk på Document.no. For min egen del festet jeg meg særlig ved følgende avsnitt fra kronikken (mine uthevelser):

For det fjerde er der den defamering (bagvaskelse, red.), der har fundet sted af de personer, der tillod sig at kritisere den førte politik op til 2001. Og lad mig lige indskyde, at skytset ligeledes har været rettet den anden vej, også i form af udtalelser, som jeg ikke ville lægge navn til. Det ændrer blot ikke en tøddel ved, at grovhedernes antal har været ekstremt ulige fordelt. Må jeg erindre om, at de dannede klasser i Danmark – og altså de, der har lettest adgang til medierne – i et forhold, der nærmer sig ti til en, har stået bag den liberale udlændingepolitik, der blev ført fra 1983 og frem til valget i 2001. De dannede klasser kunne nok skændes indbyrdes, men de kunne blive uniformt enige om at dømme indvandrerkritikere ude på stedet, og det ved hjælp af de mærkater, som er mest afskyelige, nemlig fascisme, nazisme og racisme. Med sprogets mest rædselsfulde gloser skulle modstanderne af masseindvandringen kules ned, og de skulle forstå, at de var hinsides menneskelig samtale. Denne tilsværtning er næsten særlig infam i et demokrati. I et diktatur ved man i det mindste, at man skal holde mund. Men i et demokrati, hvor synspunkter skal kunne høres, er det udtryk for en radikal omfortolkning af begrebet folkestyre, hvis bestemte meninger, som deles af en stor vælgergruppe, på forhånd dømmes ude. Så bliver demokratiet et spørgsmål om attitude, om at kunne vejre, hvilken vej vinden blæser, og først derefter formulere en holdning.

Denne grovhedernes parade har det til dato ikke været muligt at aftvinge den meningsdannende elites anerkendelse af. Formentlig af hjertets renhed har de ment og mener, at det kun var rimeligt, at de i deres oplysthed havde ret til tage midler i brug, der i enhver anden sammenhæng ville blive set som det, de var, nemlig totalitarisme in spe. Ikke totalitarismen i fuldt flor – det lykkedes nemlig aldrig – men forsøget på at skabe en anden virkelighed, en virkelighed, som ikke var et resultat af menneskers erfaringer, men i stedet var en idé om det gode, som ikke måtte anfægtes. Den faktisk stedfundne defamering af ens politiske modstandere og fornægtelsen heraf er den fjerde kendsgerning.

HonestThinking kommenterer: Kunne vi snart få en bred erkjennelse av at Uhrskov Jensen her treffer spikeren på hodet? Kunne vi snart få klare og utvedydige innrømmelser av at det som har skjedd på dette området både i Danmark, Norge, Sverige og i det meste av resten av Vesten, er en skam for ethvert demokrati? Kunne vi snart få høre fra redaktører, lederskribenter og kommentatorer at den forakt for ytringsfrihet og demokratiske spilleregler, samt den tilgrising av offentlig debatt som Marte Michelet og Ali Esbati er blant våre fremste representanter for, er noe man ikke lenger vil akseptere?

Det er på tide at den norske mediaeliten tar selvkritikk. Hvor lenge skal vi måtte vente før de nødvendige innrømmelsene kommer, svart på hvitt?

Les Uhrskov Jensens kronikk i sin helhet.

 


Mye kan gå galt når samhold og gjensidig tillit forvitrer

01.08.2008. Her er tre stk nyhetsmeldinger fra Dagbladet i går:

 


Home page.


 

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Lavere aktivitet på nettet

Sommeren 2008: Jeg har fått stipend fra Stiftelsen Fritt Ord, og kommer til å vie store deler av min tid til bokskriving i månedene fremover. Planlagt boklansering blir våren 2009. HTs nettsider, både de norske og engelske, vil forsatt bli oppdatert, men med mindre egenprodusert stoff enn før. I mellomtiden anbefaler jeg mine skandinaviske lesere å følge med på Document.no; artiklene der er bedre enn noen sinne. Og selv om det er trist å måtte konstatere at min bror Jens Tomas sin stemme inntil videre er forstummet i norsk offentlighet, bør man fortsatt besøke HRS for å holde seg orientert.

 


 

"Om vi vender oss østover mot Sverige, om vi ser til England, Frankrike eller Nederland, om vi ser på oss selv eller danskene - ja, særlig om vi ser til Danmark - kan vi slå fast med en viss skråsikkerhet: Ingen vestlige land har klart å håndtere innvandringen på en god og konfliktfri måte. I de fleste europeiske land opplever man økende segregering ..."

Anders Horn, kommentarartikkel i Klassekampen, 27.08.2008

 

"Ap lyt uttrykkeleg vedgå ei viktig kjensgjerning: Import av arbeidskraft pressar arbeidslønene i Norge ned og kapitalavkastinga opp. Importen motarbeider lønsarbeidarane og tener kapitalinteressene. Å seie dette er ikkje rasisme, men å vedgå faktum. Lønsarbeidarane tek ikkje feil i at det er Frp som på dette punktet talar deira sak."

Kåre Lunden, Klassekampen, 15.08.2008

 

"Påstanden om at det er dokumentert en genetisk betinget forskjell i IQ mellom etniske grupper, er feil."

Nils Johan Lavik, Dagbladet, 30.04.2000.

 

"I Kaukasus strever fredsmeglerne [...] med et eldgammelt, irrasjonelt hat som i århundrer har bygd seg opp langs mer eller mindre tilfeldige kulturelle, politiske eller religiøse skillelinjer"

Jan Egeland, Aftenposten, 13.08.2008

 

"Ytringsfriheten må vernes om, men den må defineres slik at den ikke utvannes. Saumfarende og direkte islamkritikk må fortsatt hilses velkommen som en elementær del av den norske ytringsfriheten, og det norske samfunnet har til og med avlet frem dyktige og velresonnerende kritikere av islam som Lars Gule og Kari Vogt."

Mohammad Usman Rana, Aftenposten, 07.08.2008

 

"Ellers kan jeg godt presentre/gjengi en (min) definisjon av rasisme/rasister her: Det dreier seg om personer som har synspunkter som kjennetegnes av frykt for andre (raser/kulturer – inklusive religion), en diskriminerende holdning til andre raser og kulturer/religioner med rettighetsinnskrenkinger som konsekvens, og/eller en sjåvinistisk holdning på egen kultur (eller rases) vegne, og/eller har en erklært posisjon om at noen såkalte raser er mindre intelligente enn andre (uten at man har gjort noe som helst forsøk på å forklare hva det har med saken å gjøre, nemlig innvandring), eller snakker om at raseblanding fører til degenerering."

Lars Gule, Document.no, 06.08.2008 (min uthevelse)

 

"At det fleirkulturelle samfunnet skulle vere sjølve heksesabbaten for alle vonde krefter og det endelege Ragnarokk for det gode samfunnet, har eg vanskeleg for å skjøne."

Arnfinn Haram, Sjølvsagt fleirkultur, Signert-spalten, Klassekampen, 05.07.2008.

 

"Kanskje du skulle våge en tvilers bønn og si: 'Fader vår - hvis du er i himmelen'."

Peter i Peters svar (side 78), av Kjell Arild Pollestad

"Den engelske forfatteren Chesterton, som i motsetning til [Marx og Freud] hadde humorens samlende perspektiv på tilværelsen, hevder at mennesket er en forunderlig blanding av et dyr som har hoppet for høyt og en engel som har fløyet for lavt. Marx og Freud var disipler av Darwin og så dyret, men de var blinde for engelen. Så gikk det som det måtte gå: Når en delsannhet gjøres til hele sannheten, oppstår en usannhet. Og en usannhet frigjør ingen."

Peter i Peters svar (side 96), av Kjell Arild Pollestad

 

"Det er darwinistene som har alle svarene for tiden. Med stor selvtillit og uklanderlig vitenskapelighet gjør de rede for alt fra Guds eksistens, sivilisasjoners vekst og fall til Bill Clintons sigar."

Thomas Hylland Eriksen, i spalten Fritt Ord, Dagbladet Magasinet, 14.06.2008

 

"En gutt som ikke forsvarer seg selv, blir en mann som ikke forsvarer noe som helst."

Baba, i Drageløperen (s 228), av Khaled Hosseini

 

"Til tross for protester fra Frp, ble saken [om opprettelse av asylmottak] ikke behandlet politisk. [Ordfører] Krogsvold mente det ikke var nødvendig. - Dette er ikke noe politikerne i Moss avgjør, sa han til Moss Avis."

Reportasje i Klassekampen, 26.06.2008

 

"All atferd - også menneskets - har en biologisk basis."

Bjørn Vassnes, Homofili og evolusjon, Klassekampen 25.06.2008

 

"Det er argumentene selv, ikke hvem som framsetter dem, som skal være avgjørende."

Paul Bjerke, Liv og lære, Klassekampen 19.06.2008

 

"Det er ingen automatikk i at når det blir flere muslimer, får vi islamsk styresett. Derimot ser det ut til at frykten for en slik utvikling automatisk brukes av dypt reaksjonære krefter for å mobilisere for deres politiske agenda."

Åse Brandvold i kommentarartikkelen Kan Norge bli en islamsk stat? En overdrevet frykt, Klassekampen, 20.06.2008

 

"Vi kan få et samfunn hvor mange betviler sine egne sanseerfaringer og intuitive overbevisninger. [...] Vår tvil er forbudt, og erfaringen av virkeligheten skal benektes"

Filosof Nina Karin Monsen, kronikk i Aftenposten, 10.06.2008.

 

"Det er den feilaktige myten om det multikulturelle som noe «nytt» fra etter 1970-tallet, som er vår fredelige framtids største fiende. Ideen om «det nye» ved kulturell kompleksitet er det fremste argumentet for anti-mangfoldskreftene som vil bevare Norge «rent og hvitt». Når selv skolebøker, medier og akademikere støtter opp under dette, styrkes argumentene til de som vil ha slutt på «det multikulturelle eksperimentet» – som i tilfelle har vart siden Hårfagres tid."

Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud, kronikk i Dagbladet, 03.05.2008

 

"Aftenposten bringer overskriften Romkvinner på gaten. Dette handler ikke om invasjon av små, grønne kvinner, men om prostitusjonsmiljøet i Oslo. Også det overkorrekte skiftet fra sigøyner til rom har sine sider."

Klassekampen ("På teppet"), 24.04.2008

 

"Jeg vil påstå at kulturrelativisme er en forutsetning for demokratiet, og en forutsetning for å kunne leve sammen på tross av forskjeller i samfunnsstruktur, kultur og individuelle personlighetstrekk. Mitt verdisyn er basert på kulturrelativisme som en grunnleggende premiss."

Ada Engebrigtsen, sosialantropolog og forsker ved NOVA, innlegg i Klassekampen 15.04.2008

 

"[SSB avviser Anfindsens] hobbymatte og utregninger som helt illusoriske, og sier at hvis det skal være flertall muslimer i Norge i det tidsperspektivet han setter opp, så må altså alle verdens muslimer flytte til Norge før 2050."

Marte Michelet i Nrk P2 Dagsnytt Atten, 27.03.2008

 

"Jeg derimot, bukker og neier ingen [sic] for de rettighetene jeg har som norskmuslim."

Farooq Ansari, i Aftenposten, 13.03.2008

 

"Søk sannheten, uansett hvor den måtte føre."

Ibn Warraq, ved mottakelsen av Trykkefrihedsselskapets ærespris 09.03.2008, gjengitt av Document.no

 

"Nei, EUs fire friheter skal ikke gradvis utvides til omfatte EMP-området [EMP = Euro-Mediterranean Partnership, red], og ja, dette er definitivt noe brødrene Anfindsen og Fjordman har kommet fram til å et fullstendig feilaktig grunnlag."

Lars Gule, innlegg på Document.no, 05.03.2008

 

"This initiative offers the EU's neighbouring partners, in exchange for tangible political and economic reforms, gradual integration into the expanded European internal market and the possibility of ultimately reaching the EU's four fundamental freedoms: free movement of goods, services, capital and people."

Sixth Euro-Med Ministerial Conference, Brussels, 28.11.2003

 

"[...] trenden er at kvinner skal vente med å føde til de nærmer seg overgangsalderen og må ha legehjelp for å produsere sitt eneste barn. Vi er dømt til å tape et slikt korstog mot naturen."

Elin Brodin, i sin artikkel Tabu, Klassekampen, 27.02.2008

 

"Og det er ingen grunn til å være mer redd for muslimer enn kristne"

Sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, Jørn Holme, til Ukeavisen ledelse, 20.02.2008

 

"Jeg tror mennesket er grunnleggende godt ..."

Svein Ringstad, innlegg i Aftenposten, 13.02.2008

 

"Forsøk på å realisere utopier fører enten til diktatur eller til store tap av realverdier"

Professor Ottar Brox, i artikkelen Politisk overmot, Klassekampen 29.01.2008

 

"Ekte mannfolk voldtar ikke"

VG på lederplass, 25.01.2008

 

"I samfunn der mannens egentro svekkes, kommer et allment kulturelt forfall til syne."

Erling Dokk Holm, Gutter i kjole, Dagbladet Magasinet, desember 2007

 

"Et sunt samfunn bør ha en relativt høy andel skilsmisser, men når den er på 50%, viser det at mange har store vanskeligheter med å organisere familien på en måte som er tilfredsstillende for begge parter."

Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen til Klassekampen 01.12.2007

 

"Dette handler rett og slett om å forstå hva som skjer i hodet. Hva kan biologien si om menneskets tenkning og atferd? Det har vært veldig mye debatt om dette. Etter hvert som jeg har lest, har jeg kommet til at biologiske faktorer ikke kan avvises med ideologiske eller politiske argumenter, heller ikke når det gjelder hjernen. Det ville være merkelig om Darwins evolusjonsteori skulle stoppe ved halsen, eller om biologiske faktorer skulle være relevant for alt unntatt forskjeller mellom kjønnene"

Vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes, portrettintervjuet av Alf Skjeset i Klassekampen, 03.11.2007

 

"Derfor er det et paradoks at vi, det sekulære demokratiet Norge, bruker skattebetalernes penger over vårt statsbudsjett til å finansiere en dogmatisk, fanatisk organisasjon som øver sterkt press mot frihetsverdiene våre - en organisasjon hvis frontfigur søker maksimal stigmatisering av annerledes tenkende [...]"

Magnus E. Marsdal, i kronikk i Klassekampen, 13.10.2007

 

"En kompleks sosial organisasjon uten en mytisk visjon er dømt til å mislykkes."

Loyal Rue, intervjuet i Marg nr 1, 2007 (side 43)

 

"Det er helt avgjørende at Hege Storhaugs kampanje for å undergrave den religiøse minoriteten muslimenes rettigheter i Norge blir stansa. Det er det største demokratiske problemet vi har nå."

Uttalelse fra Marte Michelet, Debattredaktør i Dagbladet, på NRK Dagsnytt 18, 08.10.2007

 

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.