Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

Dette nettforumet er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi. For en forståelse av grunnholdningen bak HonestThinking, se vårt generelle manifest. Se dessuten vårt innvandringspolitiske manifest.

 


1984 ligger bare litt bak skjema

28.05.2008 (oppdatert 29.05.2008). I løpet av bare 20 år med hektisk beskyldningsaktivitet fra Norsk Antirasistindustri AS, later det uforståelig nok til at beskyldningene regelrett har mistet sin hjertevarmende, stigmatiserende virkning.

Til tross for at man fra antirasistisk hold har vist både vilje og evne til å variere mellom å rasist-erklære Norge, Norges befolkning, trefjerdedeler av Norges befolkning, bare den delen av Norges befolkning som ikke har utdannelse og bare de av Norges befolkning som ikke innehar betalt medlemskap i henholdsvis Antirasistisk Senter, SOS Rasisme og alt hva de nå heter, har folk nesten virket litt lei i det siste.

Heldigvis fortvilte man ikke av den grunn, men forsøkte friskt å innføre begrepet islamofobi fortere enn noen kunne si islamofobi. Dessverre ble ikke dette den nye, antirasistiske schlageren man hadde håpet, da en kulten tendens til å gjøre narr av begrepet spredte seg relativt raskt blant alle som ikke er antirasister m/betalt medlemskap eller troende muslimer.

Men nå går vi spennende tider i møte; i samråd med et PR-byrå (som vi får håpe at har betalt medlemskap) lanserer Antirasistisk Senter begrepet ubevisst rasisme.

Gratulerer, bedre kan det ikke gjøres!

Slik innleder Nina Hjerpset-Østlie sitt gnistrende oppgjør med antirasistenes siste utspill. Se også hennes oppfølgingsartikkel Selvmotsigelser ingen hindring?.

At PR- og reklamebyrået Dinamo har solgt sin sjel til det antirasistiske hykleriet ved å komme opp med det overpolitisk korrekte begrepet ubevisst rasisme, er en trist observasjon. Men så har da også en av deres gründere, Ingebrigt Steen Jensen, i sin faste spalte i Vårt Land for ikke så lenge siden utmerket seg med noen multi-alt-mulig-betraktninger av det aller mest pinlige slaget. Det er vel ikke utenkelig at han har en finger med i spillet denne gangen også.

 


Det reises nå tvil om autentisiteten til denne hendelsen

Oppdatering 28.05.2008. Aftenposten har nå lagt ut artikkelen Var denne videoen en bløff?. Se kommentar til dette hos document.no. Saken er også fulgt opp av Dagbladet: Ble Muhammad (12) virkelig drept?.

25.05.2008. En fransk domstol har gitt Philippe Kerentsy medhold i hans kamp mot tv-kanalen France 2, Kerentsy har hevdet at Muhammad al-Durrah-saken er et nytt eksempel på Pallywood-fenomenet, som altså handler om at media i visse situasjoner tyr til arrangerte filminnspillinger for å få frem sitt budskap om konflikten mellom israelere og palestinere. Saken er f.eks. omtalt av Jerusalem Post, The Brussels Journal, Jyllandsposten, HRS og document.no.

Professor Richard A. Landes er en av dem som har viet denne saken betydelig oppmerksomhet, og mye stoff er tilgjengelig fra hans nettside The Second Draft.

HonestThinking kommenterer: Hvor mange norske medier omtalte al-Durrah-saken i sin tid? De fleste, vil jeg tro. Hvor mange norske medier har informert sine seere, lyttere og lesere om at det nå er berettiget tvil knyttet til autentisiteten av den historien man har videreformidlet? De færreste, ser det ut til.

 


Religionenes plass i Norge

27.05.2008. Sindre Bangstad, Sosialantropolog, Ph.D, The International Institute for the Study of Islam in the Modern World, Leiden, Nederland, hadde i går en kronikk i Aftenposten som jeg synes er blant de mer interessante kommentarene som er kommet i etterkant av at Rana vant Aftenpostens kronikkonkurranse. Her er et utdrag (fete typer i original):

Ingen islamist.
Her er det så den norsk-pakistanske medisinerstudenten Rana kommer inn i den norske offentligheten med sine konservative muslimske kofferter, som han nekter å sette igjen vest for Sinsenkrysset.

Islamist er han åpenbart ikke, for hans valg av samfunnsmessige referanser, der USA fremstår som uttrykk for en moderat sekularisme som fungerer, representerer et så fundamentalt brudd med klassiske islamisters syn på USA som det overhodet er mulig å tenke seg. Verdikonservativ er mer dekkende.

Ranas referanser så vel som hans argumenter, er i realiteten uttrykk for en overbevisning om at i et overveiende sekulært norsk samfunn, så må konservative muslimer som ham selv bygge allianser med religiøse medborgere på tvers av religiøse skiller.

Konservative partnere.
Rana ser etter alt å dømme konservative evangeliske lutheranere og konservative katolikker som sine naturlige alliansepartnere. Dette er uttrykk for et kulturreligiøst brudd siden et overveldende flertall av personer med muslimsk bakgrunn i Norge identifiserer seg med og stemmer på partier på den norske venstresiden.

Paradokset for troende og praktiserende norske muslimer (som ikke nødvendigvis er i flertall blant personer med muslimsk bakgrunn her) er at personer med muslimsk bakgrunn i Norge i stor grad synes å stemme på partier som i sentrale, verdimessige spørsmål i samtiden står langt fra et religiøst verdigrunnlag.

Tomme tribuner.
Det er derfor grunn til å spørre om ikke Rana taler for bortimot tomme muslimske tribuner, og til en særdeles skeptisk norsk kristen høyreside som vil avkreve at han svelger særdeles mange muslimske kameler for å inngå i allianser med ham.

 


Leserbrev

20.05.2008 (oppdatert 27.05.2008). Følgende er mottatt som en reaksjon på oppslaget om Troskapskrise (hyperlenke tilføyd av meg):

Det er et etablert faktum at de fleste mennesker har en tendens til å ville ha avkom med flere forskjellige partnere, dvs "evig troskap" er en utopi. Hvorfor er utro mennesker mer overlevelsesdyktige enn monogame? Flere partnere -> Større genetisk variasjon i neste generasjon -> Mindre sjanse for felles defekter og større sjans for at noen avkom overlever hvis miljøforholdene endrer seg (en biologisk "helgardering").

Videre er mennesket i naturen oftest seriemonogamt eller polygamt og par holder ofte sammen kun til ungene er 4-5 år og kan oppdras av flokken. Forskning viser også at en forelskelse varer kun noen få år (tiden par holder sammen i naturen). Monogami kan være genetisk fordelaktig under visse miljøforhold, men vanligvis er det ikke det. Forhold som varer over flere tiår er altså generelt sett et unaturlig fenomen.

Regulering av dette adferdsmønsteret (påtvunget monogami) oppsto enkelte steder da større befolkningskonsentrasjoner krevde et samfunn med mindre konflikter om kvinner. I naturen er det et statushierarki blant mennene i gruppen, der de på toppen tiltrekker seg fler kvinner enn de lenger ned. Dette fører til konstant rivalisering mellom menn som kan gå over i vold, en mekanisme som også kan forklare deler av voldsøkningen vi ser i selv etnisk homogene områder i moderne samfunn. Imidlertid er det ikke sikkert at problemene ved å påtvinge folk et annet adferdsmønster er mindre enn negative konsekvensene av polygami.

Lignende adferdsmønstre gjelder mange dyrearter, selv om man ikke kan ekstrapolere direkte fra en art til en annen, så viser dette at naturlig seleksjon ofte fører til polygami.

En logisk brist i din bekymring er at utroskap/polygami fører til for få fødte barn. Dette mener jeg er direkte feil, mennesket har ikke vært strengt monogamt mesteparten av tiden arten har eksistert og befolkningen har økt da også. Årsaken til at mennesket får færre barn i moderne samfunn enn mer primitive samfunn er bl.a tilgang på prevensjon, mulighet for abort, karriereideal for kvinner og en større sannsynlighet for at avkommet skal vokse opp.

Utroskap og seriemonogami er altså en del av menneskenaturen og ingen politikk kan fjerne den, kun undertrykke den. Som du selv sier, forsøk på å realisere utopier fører til diktatur, i dette tilfellet religiøst diktatur.

HonestThinking svarer: Jeg er enig med innsenderen i at det er fånyttes dersom myndighetene forsøker å utrydde adferdsmønstre som har opptrådt i de fleste samfunn til alle tider. Dette er f.eks. grunnen til at jeg tidligere har advart mot at politikerne går for langt i sin iver etter å utrydde prostitusjon; jeg tror ganske enkelt ikke det lar seg gjøre uten ved bruk av totalitære virkemidler. Se også min artikkel om ekstremfeminisme. (Som et lite apropos, tilføyd 14.06.2008, se Isabella Lund svarer deg om sexkjøp-forbudet hos VG Nett, samt IsabellaLund.com)

Det er ellers nokså innlysende at polygyni, i hvert fall i visse situasjoner, kan gi evolusjonære fordeler for en populasjon. Det er dessuten vel kjent at det kan være fordelaktig for en kvinne å få økonomiske og/eller materielle ressurser til seg selv og sine barn fra en mann uten at han nødvendigvis er biologisk far til (alle) hennes barn. Det å ha en rik, ressurssterk, snill, omsorgsfull, barnekjær, godtroende (evt overbærende) samt om nødvendig genetisk middelmådig ektemann/samboer, kombinert med en eller flere friske, sunne, kjekke, virile og genetisk overlegne elskere, er altså suksessoppskriften for kvinner som ønsker å maksimalisere videreføringen av sine egne gener. Om dette er optimalt for samfunnet, er en helt annen sak.

Institusjonalisert polyandri, derimot, har vel neppe vist seg å være noen spesielt slagkraftig strategi, annet enn eventuelt under helt spesielle omstendigheter (ingen polyandriske samfunn har, så vidt meg bekjent, gitt nevneverdige bidrag til verdenslitteraturen eller verdenshistorien, for å nevne to momenter).

Mitt hovedpoeng er imidlertid et annet, nemlig at det ikke er tilstrekkelig at et høyt antall barn blir født og vokser opp, samt at man har stor genetisk variasjon innen den aktuelle populasjonen. Dette er en strategi som i ganske stor grad blir utprøvd i den afro-amerikanske befolkningen nå for tiden, og de aller fleste uttalelser jeg har sett om dette fenomenet, går ut på at resultatene er katastrofale. Her er et eksempel fra CNN, der det refereres til en ikke helt ukjent politiker (min uthevelse):

And the collapse of the African-American family has been one of the great tragedies of the African-American community. [...] So, I applaud Barack Obama for being willing to address this in a candid and forthright way [...]

For å opprettholde et sivilisert samfunn, er det minst to betingelser som må oppfylles på dette området:

  • Det må fødes mange nok barn.
  • En tilstrekkelig stor andel av disse barna må ha tilstrekkelig gunstige oppvekstforhold til at det etter hvert blir samfunnsnyttige borgere av dem.

Min påstand er altså at oppløsningen av familien som en bærende institusjon i samfunnet (en tendens som nærmest hylles og tiljubles av kjønnsforsker Wenche Mühleisen i en stor artikkel på side 3 i Klassekampen i dag) i en ikke så alt for fjern fremtid kommer til å få tildels dramatiske konsekvenser. Ikke minst for kvinner. De vestlige samfunn, slik vi kjenner dem og setter pris på dem, forutsetter at forekomsten av skilsmisser og utroskap holder seg innenfor visse rammer, og jeg mistenker at vi er i ferd med å tøye strikken for langt.

For mer om dette emnet, se f.eks. Sigurd Skirbekks Artikler om familiesosiologi (se etter stikkordet familiesosiologi i venstremargen på hans hjemmeside). Jeg har ikke lest disse artiklene, men gir denne henvisningen basert på tidligere lesning av Skirbekks bok Ideologi, myte og tro ved slutten av et århundre - sosiologisk kulturteori og funksjonsanalyse.

 


Innvandringen slår alle rekorder, men hva med debattten?

25.05.2008. Fra en artikkel av Michael Blümlein hos HRS: Reiseguru Jens A. Riisnæs sa til Aftenposten for en del år siden følgende:

- Norge er det land i verden med de mest moderne og frigjorte mellommenneskelige relasjoner. Samtidig har vi hatt en masseinnvandring fra kulturer som er blant de mest patriarkalske i verden. De problemer dette skaper har det ikke vært lov å diskutere åpent.

Denne innvandringen og det forhold at Norge er et relativt provinsielt land i utkanten av et kontinent vi frivillig har isolert oss selv fra, vil på lang sikt kunne true stabiliteten i det norske samfunnet, hevdet Riisnæs.

Hvor er den åndelige eliten og de ansvarlige myndigheter i denne diskusjonen?

En slik kort artikkel blir naturligvis meget generell - og ikke alle ikke-vestlige innvandrere ”skjæres over én kam”. Jeg kjenner en god del av disse menneskene, som jeg virkelig setter pris på. Gjennom min tidligere aktive innsats for u-landsstudenter og samvittighetsfanger, har jeg også selv bidratt til å hjelpe noen av dem ut av en vanskelig situasjon. Så det er altså ikke slik at jeg kan avvises med å være fremmedfiendtlig eller rasist – men jeg, og mange med meg, etterlyser en innvandringsdebatt i Norge. Skal norske politikere, i godt samarbeid med hovedtyngden av norske journalister, nok en gang holde denne debatten unna folket i den kommende valgkampen?

Les artikkelen i sin helhet hos HRS.

 


Norske professorer på tynn is

25.05.2008 (oppdatert samme dag). Professor ved UiB og direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, Eystein Jansen, skriver 02.05.2008 følgende i Morgenbladet:

[Carl I.] Hagen hevder at det er et økende antall vitenskapelige rapporter som stiller spørsmål ved den virkning CO2 har på klimaet. Hvor har Hagen dette fra? Det er meg bekjent ikke publisert et eneste arbeid i vitenskapelige tidsskrifter de siste årene som påviser at den pågående oppvarmingen i hovedsak skyldes andre faktorer enn de menneskeskapte utslippene av klimagasser. [...] I forskning gjelder det én regel – du må publisere i vitenskapelige tidsskrift med fagfellevurdering.

HonestThinking kommenterer: Det Carl I. Hagen skrev i Morgenbladet, var følgende (min uthevelse):

Et økende antall vitenskapelige rapporter setter spørsmålstegn ved den såkalt eneste moralske sannhet om CO2s virkning på klimaet.

Hagens poeng er altså at en del forskere mener det kan reises rimelig tvil om klimaendringene virkelig er menneskeskapte. Jansen vrir imidlertid dette over til å handle om å påvise at IPCC tar feil (min uthevelse):

Det er meg bekjent ikke publisert et eneste arbeid i vitenskapelige tidsskrifter de siste årene som påviser at den pågående oppvarmingen i hovedsak skyldes andre faktorer enn de menneskeskapte utslippene av klimagasser

For det første er dette en usaklig debatteknikk; det er selvsagt ikke nødvendig å påvise at ting forholder seg på en bestemt måte for å kunne gi uttrykk for skepsis til den rådende konsensus.

For det andre finnes det en rekke publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift som nettopp setter spørsmålstegn ved disse tingene. Bloggen Pete's Place la i forrige måned ut en liste med anslagsvis 200 - 300 fagfellevurderte artikler, ledsaget av følgende kommentar:

Here are many "Peer-Reviewed" articles that should end the belief that "the debate is over" about global warming. It should also destroy the illusion that there is a "consensus" amongst scientists about the causes of global warming. Those propagating the myth of man-caused global warming are simply distorting reality and the facts.....and that is putting it politely.

Jeg vil ikke gå god for påstanden om at global-varmerne "are simply distorting reality and the facts". Tvert imot så er jeg helt åpen for muligheten av at IPCC har rett. Poenget her er ganske enkelt at en professor som har klimaforskning som spesialområde, nødvendigvis må ha kjent til disse publikasjonene i langt tid (i motsatt fall gjør han ikke jobben sin). Han bør dessuten holde seg for god til å ta i bruk rene hersketeknikker. Det finnes en betydelig minoritet av forskere som er skeptiske til IPCC sine konklusjoner, og disse lykkes i hvert fall noen ganger i å publisere sine artikler i vitenskapelige tidsskrifter. Den som forsøker å skape et annet inntrykk, opptrer uredelig.

Førsteamanuensis Tom V. Segalstad ved Geologisk seksjon, Naturhistorisk museum, UiO, gir på www.CO2web.info en rekke henvisninger til klimaskeptiske artikler og rapporter, skrevet både av ham selv og andre forskere. Se også journalist Kristin Straumsheim Grønlis oversiktsartikkel på forskning.no.

Det er ellers interessant å merke seg at professor Chris de Freitas fikk sparken (eller ble presset til å trekke seg) som redaktør for tidsskriftet Climate Research fordi han satte den klimaskeptiske artikkelen Proxy climatic and environmental changes of the past 1000 years på trykk (Climate Research, Vol. 23, s. 89-110, av Soon, W. & Baliunas, S. 2003). Episoden er omtalt f.eks. av Scientists for Global Responsibility (SGR) i artikkelen Stormy Times for Climate Research. Merk at SGR ikke tar Freitas i forsvar her; de mener tvert imot at det var helt på sin plass at han måtte ta sin hatt og gå. Dette fordi den aktuelle artikkelen etter SGR sin vurdering ikke holdt tilstrekkelig høy, faglig standard. Nå kan det selvsagt hende at SGR har rett i dette, men man blir sittende igjen med en følelse av at det hele kanskje ikke er fullt så enkelt.

Det er altså mye som tyder på at det ikke bare er rent vitenskapelige hensyn som tillegges vekt når artikler antas eller avvises av vitenskapelige tidsskrifter. Dette gir i seg selv grunn til å behandle den vitenskapelige 'konsensus' om global oppvarming med en viss skepsis, og professor Eystein Jansen gir ytterligere næring til dette ved sin oppførsel. Det er selvagt trist, særlig dersom det skulle vise seg at IPCC har rett, og at det faktisk er mulig å bremse oppvarmingen ved å igangsette tiltak for å begrense menneskelige CO2-utslipp.

Problemet med tvilsomme prosesser rundt publisering av vitenskapelige artikler om klimaproblematikk, er drøftet av Robert Higgs, Senior Fellow in Political Economy for The Independent Institute, i hans artikkel Peer Review, Publication in Top Journals, Scientific Consensus, and So Forth. Der skriver han blant annet (min uthvelse):

Peer review, on which lay people place great weight, varies from being an important control, where the editors and the referees are competent and responsible, to being a complete farce, where they are not. As a rule, not surprisingly, the process operates somewhere in the middle, being more than a joke but less than the nearly flawless system of Olympian scrutiny that outsiders imagine it to be. Any journal editor who desires, for whatever reason, to reject a submission can easily do so by choosing referees he knows full well will knock it down; likewise, he can easily obtain favorable referee reports. As I have always counseled young people whose work was rejected, seemingly on improper or insufficient grounds, the system is a crap shoot. Personal vendettas, ideological conflicts, professional jealousies, methodological disagreements, sheer self-promotion, and a great deal of plain incompetence and irresponsibility are no strangers to the scientific world; indeed, that world is rife with these all-too-human attributes. In no event can peer review ensure that research is correct in its procedures or its conclusions. The history of every science is a chronicle of one mistake after another. In some sciences these mistakes are largely weeded out in the course of time; in others they persist for extended periods;

Jeg tror Higgs har et litt for kynisk/pessimistisk syn på disse tingene. Forskningsmiljøer som opererer innenfor et noenlunde sunt og oppegående paradigme, vil etter en stund korrigere feilaktige oppfatninger. Disse kan holde stand en viss tid, men vil etter hvert bli innhentet av virkeligheten. Dersom IPCC tar feil, vil dette ubønnhørlig bli avslørt. Dersom IPCC har rett, vil det etter hvert bli klart at klimaskeptikerne tok feil. Inntil vi er sikre på om sannheten er sånn eller slik, bør ærlige mennesker hilse all ny innsikt velkommen. Og selvsagt bør ingen kompetente fagfolk hindres fra å komme til orde fordi klimasaken er for viktig til at vi kan tillate oss å forvirre folk med fakta. Slike manipulerende holdninger hører ikke hjemme hos ekte forskere.

Men i Vårt Land 20.05.2008 avslutter Sigbjørn Grønås, professor i metrologi, Geofysisk institutt, UiB, sitt innlegg om global oppvarming slik (min uthevelse):

Tiden er knapp, vi kan ikke tillate at ukyndige klimaskeptikere sår tvil om nødvendigheten av svære klimakutt. Vi kristne må ta opp kampen, ikke minst sørge for et etisk grunnlag for nye internasjonale avtaler om klimakutt etter 2012.

Hva er dette for slags holdning? Kristne kan ikke tillate at det sås tvil om spørsmål der det vitterlig er grunnlag for tvil? Kanskje Grønås trenger å bli minnet om hva Paulus skrev i Filipperne 4:8:

Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det!

Eller Jesu ord fra Johannes 8:32:

sannheten skal gjøre dere fri.

Grønås mener formodentlig at han har grunnlag for å være skråsikker i klimaspørsmålet, og at han derfor kan formane kristne til å hindre 'ukyndige klimaskeptikere' i å komme til orde i samfunnsdebatten. Men hvor sikker kan han egentlig være på at klimaskeptiske artikler i fagtidsskrifter kun er basert på misforståelser og/eller forvrengning av fakta?

 


Karismatiske islamister bruker nye medier

23.05.2008. Predikanter på satellitt-tv og internett har spredd seg som en farsott i den islamske verden. Gjennom moderne medier rapper karismatiske islamister stadig flere tilhengere fra den lokale imamen. Dette melder forskning.no. Se også HT-oppslaget New Muslim voices.

 


Stort Kk-oppslag om antall innvandrere

23.05.2008. Klassekampen har i dag et stort forsideoppslag knyttet til SSBs nye fremskrivninger av innvandrerbefolkningen. Artikkelen på side 4 - 5 inneholder intervju både med SSB-forsker Helge Brunborg og undertegnede. Lesere som kommer hit til HonestThinking på bakgrunn av Kk-artikkelen, henvises til følgende kilder for videre lesning:

Jeg never i intervjuet at SSB, så vidt jeg har kunnet se, ikke drøfter muligheten for tyrkisk EU-medlemsskap, noe som dramatisk vil endre forutsetningene for SSBs fremskrivninger dersom det blir virkelighet. SSB drøfter heller ikke EUs planer om en gradvis utvidelse av de fire friheter til å gjelde store deler av Nord-Afrika og Midt-Østen:

This initiative offers the EU's neighbouring partners, in exchange for tangible political and economic reforms, gradual integration into the expanded European internal market and the possibility of ultimately reaching the EU's four fundamental freedoms: free movement of goods, services, capital and people

Sitatet er hentet fra Sixth Euro-Med Ministerial Conference, Brussels, 28.11.2003.

 


Dagbladet som kampanjeavis

23.05.2008. Document.no har avlagt Dabladet en visitt: Marte Michelets skriverier er et tegn på at Dagbladet har et problem. De har kvittet seg med så mange gode hoder at de ikke lenger har noen til å drive kvaliltetskontroll. Kunnskapsløse, men meningssterke som Marte Michelet kan hamre løs uten hemninger.

Når kvalifiserte historikere forsøker å korrigere den overflatiske fremstillingen, og blir refusert, er avisen ute og kjøre.

Marte Michelet er en selvoppnevnt overvåker av islamkritikken, og hun har registrert striden om Sylvain Gougenheims bok «Aristoteles på Mont Saint-Michel. De greske røttene til det kristne Europa». Når hun skal forklare leserne hva dette handler om, lirer hun av seg noe som er så forenklende at det blir en karikatur:

Mens det de siste tiåra har vært utbredt blant historikere å mene at den vestlige sivilisasjonen ikke ville oppstått hvis ikke det hadde vært for arabere og muslimer, hevder Gougenheim at det bare er en myte at Europa «fikk tilbake» den greske antikkens filosofiske og vitenskapelige arv fra muslimske lærde som hadde tatt vare på de antikke tekstene i en periode da europeerne hadde glemt dem helt.

En som reagerte var professor emeritus i historie ved Universitetet i Oslo, Ole Jørgen Benedictow. Han korrigerer Michelets syn: Gougenheims syn ligger nærmere tradisjonell oppfatning enn det synet Michelet forfekter. Så skjer det utrolige at artikkelen refuseres av Dagbladet, der Michelet sitter i debattredaksjonen.

Tilfeldig? I samme avis har Dag Herbjørnsrud og Stian Bromark et angrep på to historikere som i en artikkel i Historisk Tidsskrift problematiserer politisk nytale i det flerkulturelle Norge.

Dagbladet er blitt en kampanjeavis, og slipper ikke til motstandere. Det er en dårlig oppskrift på suksess. Flere andre aviser følger samme spor: Aftenposten og Dagsavisen.

Les artikkelen med tilhørende diskusjon hos document.no.

HonestThinking kommenterer: Dagbladet er ikke alltid lett å bli klok på. Noen ganger er de rause og legger til rette for bred debatt, andre ganger skjermer de noen av sine egne yndlinger i forskningsmiljøene og/eller egne medarbeidere fra kritikk. At professor i middelalderhistorie, Ole Jørgen Benedictow, nektes å publisere sin kritikk mot Dagbladets medarbeider, lyder ikke bra, særlig ikke når man tar med i betraktning at den som kritiseres, nemlig Marte Michelet, sitter i debattredaksjonen. Benedictows kronikk er nå publisert hos HRS.

 


Et lite lysglimt

22.05.2008. «Alle mødrene ga oss en klem og beklaget». Kvinnene møtte de unge guttene som antastet dem ved Sofienbergparken i et forsoningsmøte hos politiet i går kveld, melder Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Dette er gledelig. Det er imidlertid ikke fullt så bra som Dagbladets ingress gir inntrykk av, for det viser seg at ca 75% av guttene har feiget ut:

Tre av gutta, alle under 14 år, møtte opp med sine foreldre, mens fem av de antastede kvinnene i 20-åra tok seg turen til hovedkvarteret til oslopolitiet i går.

Men vi får glede oss over at i hvert fall tre av guttungene var store nok til å møte kvinnene de hadde antastet, og be om unnskyldning. Vi får håpe at disse guttene har tilstrekkelig med ydmykhet, oppriktighet, beslutsomhet og ærlighet til at det etter hvert blir skikkelige mannfolk av dem.

 


Hans Rustad om norsk debatt

22.05.2008. Sakset fra en kommentar på document.no: Skal man delta i debatten, må man passe seg for fallgruber. Man må ikke la de andre programmere ens reaksjoner. En slik tendens er mer merkbar i det komplekse temaet om ny identitet for borgere og samfunn, som er hva innvandringsdebatten i virkeligheten handler om.

Èn fallgrube er at språket hardner til, blir sjargong og begynner å leve sitt eget liv. Lærdom: Vær skeptisk, revurder og vær obs på ordenes betydning til enhver tid.

Eksempler:
Jeg hadde igår tenkt å skrive en kommentar til Haddy Jatou N'jies innlegg i Aftenposten: Grums i avisspaltene, men mistet lysten da jeg så noen av kommentarene på document. N'jie reagerte på at kryssordene i Aften-utgaven har merkelige oppgaver som Nesten tre av fire av slike i Oslo begås av «flerkulturelle». Svaret var "voldtekt", og et slikt alvorlig tema har selvsagt ikke noe i en kryssord å gjøre.

Men derfra går N'jie over til å angripe norske medier og norsk offentlighet for voldtektsstatistikken, for den er også gal når den viser at tre av fire voldtekter begås av utlendinger. En annen kryssordoppgave var "negerlandsby", og svaret var "kral". Et ikke spesielt moderne menneske denne kryssordforfatteren. Men heller ikke her nøyer N'jie seg med å kritisere forfatteren og avisen, men feier over Norge og Vestens holdning til svarte. De er blitt utstilt som dyr på utstillinger.

[...]

'68 var opprinnelsen til den nye frelseslæren om de undertrykte som var rettferdiggjorte i kraft av sin undertrykkelse. Jeg husker veldig godt hvordan en svart ble behandlet som bedre enn hvite i kraft av å være svart. Arabere kunne spille på det samme, den dårlige samvittigheten, og vi ga dem rett: Vi var skyldige.

Denne rettferdiggjøringen av ofrene har fått et sterkt oppsving i kjølvannet av folkevandringene. Venstres Trine Skei Grande sa på radio igår at asylstrømmen til Norge skyldtes "krigen", og hun var sikker på at de var reelle flyktninger. Man reagerer på enhver innstramming som det var en forløper til Auschwitz.

Den borgerlige dannelse forutsetter en indre disiplin. Den eksisterer ikke i den nye moralistiske offentlighet. Her gjelder det bare å late som.

Men N'jie later ikke som. Hun er sint. Jeg hører ekko av Black Panthers, Che Guevara, Noam Chomsky, ML, Mao, Frida Khalo og Naomi Klein. Hun er overbevist om at hun har rett. Uretten gir henne mandat til å skape rett.

Jeg kjenner godt disse følelsene, har levd høyt og lenge på dem selv. Man trenger motstand for å oppdage at de baseres på følelser, ikke kunnskap.

Det bemerkelsesverdige er at disse stemmene nærmest tilbys talerstoler. Aftenposten har overtatt for Dagbladet. Man nyter å gjøre dem til offisielle talerør. De mer pragmatiske som også finnes blant innvandrere, blir ikke dyrket frem. De er for brysomme, de stiller noen spørsmål som går dypere enn programmatiske bekjennelser.

[...]

Det finnes nok av historiske paralleller til dette. Men at dagens borgerskap rekonstituerer seg med nye etniske komponenter, gir den sosiale kløften en ny dimensjon. Spesielt hvis disse nye medlemmene tar opp og dyrker en anti-vestlig retorikk. Det finnes en selvdestruktiv "tradisjon" i vestlig kulttur, og nazismen, fascismen og kommunismen hentet energi fra denne.

'68-generasjonen hadde selvdestruktiviteten som underside, under dekke av idealisme på de undertryktes vegne. Antirasismen rommer noe av den samme sekulære religiøsiteten.

Les artikkelen i sin helhet på document.no.

 


Ti politifolk aksjonerte mot hans hjem midt på natten

22.05.2008. Den dramatiske arrestasjonen av satiretegneren Gregorious Nekschot vekker raseri i Nederland. Politikere, mediefolk og andre tegnere er rystet over anholdelsen av tegneren som anklages for å fornærme og diskriminere muslimer. De hevder at det ligger politiske motiver bak arrestasjonen, og frykter for innskrenkning av ytringsfriheten. Justisministeren er innkalt til parlamentet for å forklare seg om politiets og den offentlige anklagerens handlinger. Dette melder document.no.

 


Terroren rykker nærmere

21.05.2008. En håndverker ble stoppet på vei inn i kjernekraftverket i Oskarshamn i Sverige med eksplosiver på seg, melder Aftenposten. Se også Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Det dreier seg selvsagt om en helt vanlig svenske; forklaringene på hans oppførsel er selvsagt av rent sosiøkonomisk karakter, og/eller så har han vært utsatt for en eller annen form for undertrykking eller diskriminering; og hans lojalitet til det svenske samfunnet og dets verdier er det selvsagt ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved. Samfunnsteoretiske modeller som forklarer alt, forklarer ingen ting.

 


Noen italienere benytter mafiametoder

20.05.2008. I Napoli, Italia, går romanifolkets leire opp i flammer. Det er unge, kriminelle menn fra den lokale camorraen som kaster Molotov-coctails mot de romani-leirene som befinner seg i området. Det er lite politet kan gjøre, og lokalbefolkningen applauderer. Dette melder document.no.

 


Verre og verre i England

19.05.2008. Samfundet går i stykker i fattige dele af London. De almindelige normer forsvinder, familier går i opløsning, og der sættes rekord i antal teenagemord. Briterne kalder det The Broken Society, samfundet, der er gået i stykker. Af Mads Bonde Broberg, Jyllands-Postens udsendte medarbejder, Brixton/London. Se også omtale og diskusjon hos document.no.

 


Etnisk basert vold eksploderer i Sør-Afrika.

19.05.2008 (oppdatert 20.05.2008). Tusenvis av utlendinger i Sør-Afrika har søkt tilflukt på politistasjoner og i kirker etter en rekke stygge angrep. Noen kaller fremmedfrykten i landet for en ny apartheid. Dette skriver Dagsavisen. Aftenposten melder om rasistiske opptøyer, og Dagbladet om klappjakt på utlendinger i Johannesburg. Se også reportasje hos BBC.

Nye lenker tilføyd 20.05.2008: Flames of hate, In pictures: Johannesburg violence, Dere må unngå sensasjonsjournalistikk.

Ny lenke tilføyd 23.05.2008: Utlendinger jaget i Cape Town.

HonestThinking kommenterer: Finnes det fremdeles folk som vil hevde at xenofobi og rasisme er forbeholdt hvite?

 


Økende problem både i Sverige og Danmark

18.05.2008. Mens pressen med jævne mellemrum kan berette om den berømte højreekstremistiske vold, der synes at lure som en latent trussel mod alle demokratisk sindede mennesker, fortsætter venstrefascisterne med den voldsudøvelse, som de rutinemæssigt griber til hver gang, de møder noget eller nogen, de ikke bryder sig om.

Nu er det gået ud over folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Jesper Langballe som torsdag aften blev slået ned uden for den københavnske beværtning Byens Kro af en person, som Langballe selv betegner som en "ungdomshustype". [...]

De aviser, politikere, kulturpersonligheder og meningsdannere, der i årevis har fremstillet medlemmer af Dansk Folkeparti som urene, svin, udyr, usle kryb, sataner, nazister og en vognlæs lort, kan nu i rigt mål høste frugterne af deres indsats. Og de kan med stolthed fremhæve, at de ingenlunde står tilbage for det, som Josef Goebbels og hans brunskjorter udrettede i Berlin under Weimar-republikkens sidste år. Dette skriver Lars Hedegård i en reportasje hos Sappho.

Ellers meldte The Local nylig følgende fra Sverige: Leaders of the far-right Sweden Democrats live under constant threat of violence, according to new report from the Swedish security service Säpo.

 


En av tre amerikanske mødre har vært utro

18.05.2008. Bladet Cookie Magazine gjennomførte sammen med nettstedet AOL Body en større uformell meningsmåling over internett rettet mot amerikanske mødre. Tallene som de publiserte som undersøkelsen «Sex and the American Mom» viste at 34 prosent av de 30.000 som hadde svart sa de hadde hatt sex på siden av parforholdet. Samtidig hadde 53 prosent vurdert å være utro. Dette melder VG Nett.

HonestThinking kommenterer: Noen samfunnssystemer har ekstremt høy grad av kontroll med folks mulighet for seksuell utfoldelse, særlig kvinners. Dette går gjerne hånd i hånd med strenge straffer for den som avviker fra kravene. Disse samfunnssystemene er på den sikre siden i slike spørsmål. Enkeltmenneskets frihet er langt på vei ofret, men de aktuelle samfunnssystemene er livskraftige og på fremmars.

Noen samfunnssystemer går til den motsatte ytterlighet, og Vesten har i alle fall gått langt i en slik retning. Da er man ikke lenger på den sikre siden. Det er tvert imot et spørsmål om man ikke har havnet på feil side av streken allerede. En undersøkelse som den VG Nett henviser til, er beheftet med visse åpenbare svakheter, og de reelle tallene har kanskje ikke fullt så gale som de vi her får presentert, men et samfunn som holder på slik som USA tilsynelatende gjør, har neppe noen stor fremtid.

Det vil si, dersom man ikke med ordinære virkelemidler innefor rammen av sekulære demokratier kan få folk til å endre oppførsel tilbake til noe som er bærekraftig når det gjelder stabile familier og tilstrekkelig høye fødselstall, da kan vi være ganske så sikre på at det bare er et tidsspørsmål før religion(ene) kommer tilbake for fullt. With a vengeance.

 


Grov klimabom, påstår forskere

18.05.2008. Klimagassutslippene er betydelig større enn FNs klimapanel regnet med. Men temperaturprognosene fra år 2000 har bommet grovt, skriver fem forskere i Aftenposten.

 


Oppgjøret med kulturrelativismen fortsetter

16.05.2008. Kulturrelativistene møter stadig oftere seg selv i døren og er dessuten i ferd med å bli innhentet av virkeligheten, noe journalist og sosiolog Arnt Folgerø skriver om med fynd og klem i en kronikk i Dagbladet tidligere denne uken. Han avslutter slik:

Den «kulturrelativismen» [Berit] Thorbjørnsrud står for, kommer ikke fra en «outsider», men snarere fra en person i et miljø som har bortimot en hegemonisk status i forskningsmiljøer i Norge og som mottar millionbeløp i forskningsstøtte og der Thomas Hylland Eriksen er en prominent figur. Disse «forskerne» har dypt forankret i det som professor Terje Tvedt kaller «Den norske intellektuelle tradisjonen». Skribenten Walid al-Kubaisi har beskrevet denne tradisjonen slik: «Ved å prøve å forstå folk fra fjerne kulturer ut fra norsk optimistisk målestokk og likhetsideologi, skaper man et vrangbilde og selvbedrag. Det virker som om Thorbjørnsrud tyr til å vise likheter mellom norsk og islamsk kultur når det skal tjene til å fremme aksept av islamsk praksis i Norge».

Thorbjørnsruds kulturelle relativisme er med andre ord en form for kulturell nivellering. I stedet for en relativisering kan man heller snakke om en universalisering i den forstand at kulturforskjeller er for ubetydelige å regne. Og innenfor en slik forståelse er det, som al-Kubaisi har påpekt, problemløst å sette likhetstegn mellom stifter av Muslimbrødrene, Hassan al-Banna (i 1928) og venstrepolitikeren Lars Oftedal på slutten av 1800-tallet, eller mellom islamske fundamentalister i Hamas og Hans Nilsen Hauges kristne arbeiderbevegelse.

Etter i en mannsalder å ha studert islam og kvinners rolle i islam er Thorbjørnsruds konklusjon ifølge al-Kubaisi denne: «Jeg forholder meg ikke til den muslimske kvinnen, men til forskjellige kvinner som blant annet er muslimske. Noen er rike, noen er fattige, noen har utdannelse andre ikke, noen har stor makt andre ingen, noen opplever sine liv som meget tilfredsstillende, andre ikke».

Dette er, som al-Kubaisi skriver, «en overflødig uttalelse som kan sies om norske, pakistanske så vel som om kinesiske og amerikanske kvinner. Slike uttalelser eliminerer særpreg ved folk som bor i visse områder under visse tradisjoner og verdier,» og som al-Kubaisi videre skriver: «Dette ville ha betydd stryk i grunnfag antropologi». Men saken er langt mer alvorlig enn som så: Dette er statsstøttet, norsk, hegemonisk sosialantropologi på ville veier.

HonestThinking kommenterer: I går deltok jeg på Forskningsrådets workshop Utvikling mot en transnasjonal verden. Der møtte jeg mange kunnskapsrike og hyggelige mennesker, og jeg følte at mine perspektiver på tingene ble lyttet til i diskusjonene. Flere av foredragene var svært interessante. Det skjer ting i de norske forskningsmiljøene, men det overrasker vel ikke så veldig mange om jeg antyder at utviklingen, etter min vurdering, går for sakte. Folgerøds kronikk er uansett et signal om at stadig flere innser at det i minste er visse problematiske sider ved en kulturrelativistisk tilnærming til problemstillinger knyttet til integrering og innvandring.

Tilføyelse 23.05.2008: Berit Thorbjørnsrud svarer i Jakten på den muslimske kvinnen.

 


Tankevekkende intervju i P4

14.05.2008. Det følgende er sakset fra P4: Når norske jenter går halvnaken på byen er det som å rope «kom og knull meg», mener de tre afrikanske mennene.

Kjendisadvokat Abid Raja har arbeidsuke som reporter i P4, og har tatt turen til en café på Grønland i Oslo. Der treffer han guttegjengen - tre unge menn på 26, 30 og 35 år fra Somalia og Senegal.

Guttene, som helst ikke vil framstå ved navn, snakker gjerne med P4 om voldtekts- og overfallsbølge som lenge har herjet hovedstaden. Hør radio-intervjuet [her].

- Helt ærlig? Nordmenn er helt forferdelige!

- Hva tenker du på?

- Jeg tenker på alt. Ikke minst er maten helt for [grusom].

- Hva synes du om de norske damene da?

- De er noe helt annet! sier han til latter fra kameratene.

Som Dagbladet.no skrev mandag ble minst ti kvinner overfalt og antastet av en gjeng gutter av somalisk opprinnelse ved Sofienbergparken i Oslo lørdag kveld.

I fjor ble det anmeldt rekordhøye 161 voldtekter og 35 voldtektsforsøk i Oslo, der gjerningsmannen i over 70 prosent av tilfellene hadde bakgrunn fra et annet land enn Norge.

- Men hør nå, norske jenter klager over at utenlandske gutter gjør ditt og datt, men grunnen til at det skjer mange voldtekter er at norske jenter går nesten helt nakne! Det er som å si « kom her og knull meg», skjønner du?

- Det du sier er at norske jenter ber om å bli voldtatt?

- Ikke ber akkurat, men når de går ute neste helt nakne og drikker seg drita fulle i Frognerparken eller drar på fest sammen med noen kamerater, og så klager de over å bli voldtatt? Det er deres feil. sier 26-åringen fra Somalia.

- Men selv om de går lettkledde og drikker seg fulle så ber de jo ikke om å bli voldtatt?

- Nei, men mange av utlendingene her er ikke vant til dette der hvor de kommer fra. De er ikke vant til at jenter går kledd som de vil, så kanskje tolker de det litt feil, skjønner du?

Når det gjelder guttegjengene som i helgen overfalt flere jenter, la dem i bakken og rev av dem klærne ved Sofienbergparken på Grünerløkka, forklarer kafégjengen dette med at guttene var svært unge.

- Var ikke disse guttene unge? Sånn i 13-14-årsalderen? Jeg tror disse var nysgjerrige på hvordan jenter ser ut. De var så unge at de visste ikke hva de gjorde, sier den somaliske 35-åringen til P4.

30-åringen kommer fra Senegal, og mener afrikanske menn respekterer kvinner, men at overfallsvoldtektene skjer når mennene drikker.

- Vi som kommer fra Senegal liker ikke å snakke med norske menn, men vi liker norske kvinner. Dette fordi afrikansk kultur respekterer kvinner, men ikke menn, sier 30-åringen fra Senegal.

- Men hvorfor angriper unge afrikanske menn norske kvinner?

- Sånt skjer av og til. Når vi drikker for mye og blir fulle hender det at vi overfaller dem, men hvis vi ikke drikker, angriper vi ikke kvinner - men respekterer dem, sier senegaleseren på noe gebrokkent engelsk.

Det er 26-åringen fra Somalia som prater mest. Han tror sine egne og kameratenes synspunkter representerer holdningene til mange i det somaliske miljøet.

- Tror du ikke mange blir skremt av at dere har slike holdninger hvis P4 sender dette intervjuet på radio?

- Bare send det, for dette er sant. Dette er sånn det er - det er fakta. Jeg lyver ikke. Jeg har aldri vært sammen med en norsk dame, men jeg har vært borti mange norske jenter - de er ganske hyggelige og veldig flinke i senga, sier 26-åringen til P4.

Artikkelen hos P4 inneholder også lytternes reaksjoner. Takk forøvrig til document.no for tips.

 


Hvor blir det av Anne Holt & co?

14.05.2008 (oppdatert samme dag). Somaliske gutter har bedrevet seksuell trakassering med rasistiske overtoner denne helgen. Følgende titler er ikke hentet fra noen mykpornografisk novellekonkurranse om kvinners seksuelle fantasier, men fra reportasjer i Dagbladet.no: Det var guttehender overalt på kroppen min og De dro opp kjolen og tok meg i skrittet. Se også kommentarer hos document.no og HRS.

HonestThinking kommenterer: Hvorfor vekker ikke denne formen for krenkelse av norske kvinner større oppmerksomhet enn hva som er tilfellet? Hvorfor hører vi ikke et ramaskrik når denne typen rasisme, som har ulmet under overflaten i mange år, nå begynner å gi seg de mest heslige utslag, og det med et implisitt løfte om at det kommer til å bli verre? Fordi 'antirasisme' ikke er hva navnet antyder, fordi mange 'antirasister' seiler under falskt flagg, og fordi en del av dem er fullblods hyklere.

Og tenk deg hva som hadde skjedd dersom en gjeng med etnisk norske gutter hadde overfalt en ikke-vestlig kvinne på tilsvarende vis, dratt av henne en del av klærne hennes, og tafset og klådd på henne. Det hadde sannsynligvis blitt årets mediebegivenhet. Både statsministeren og minst to andre regjeringsmedlemmer hadde uttalt seg om saken, Debattprogrammene i radio og TV hadde viet den bred plass, samtlige riksdekkende aviser hadde hatt førstesideoppslag om det hele, og så videre. Og det hadde det vært god grunn til å gjøre. Det er ikke mindre gode grunner til å gjøre det nå.

Men media gjør ikke jobben sin, og norske redaktører har ikke guts nok til å fortelle FNs spesialutsending Doudou Diène at han ikke har noe med å oppkaste seg til en slags superredaktør som skal fortelle dem hvordan de skal redigere sine aviser og sine kanaler. Medias jobb er å fortelle oss hvordan verden utvikler seg. Dette er en forutsetning for demokratiet. Når media i stedet får det for seg at de skal hjelpe folk til å forstå at politikerne bare vil oss det beste, og at vi bør stole blindt på deres dømmekraft, da må det nødvendigvis bli skjevt og galt. Og når media unnlater å fortelle om det multikulturelle prosjektets mørke sider, eller nedtoner og glatter over disse, da svikter man.

Og hvorfor kommer vi fortsatt ikke til å se effektive tiltak mot at Oslo og Norge sakte men sikkert ødelegges på denne måten? Fordi det multikulturelle prosjektet hviler på falske forutsetninger, som dets tilhengere ikke er villige til å foreta en kritisk etterprøving av. Eliten er inntil videre bare er villig til å foreta kosmetiske justeringer. Fortsatt full fart forover er, enn så lenge, det eneste som gjelder.

Hvor mange norske kvinner må ofres før noen innser at ett eller annet er riv, ruskende galt?

Se forøvrig Bare litt tafsing…, Hvordan falle jentene i ryggen, og, som et apropos, Jeg ble voldelig mot henne.

 


17. mai bør alle nordmenn få være en del av fellesskapet - under det norske flagget

14.05.2008. Overskrift og ingress er hentet fra Klassekampen 30.04.2008, side 8, der Amal A. Wahab blant annet skriver følgende:

Jeg er oppvokst i Norge, og er svært glad i dette vakre landet. Jeg er stolt av å være en annerledes "nord-kvinne", en norsk kvinne som har fått både i pose og sekk. Jeg er en salig blanding av det norske, det egyptiske og det arabiske.

Jeg er muslim, samtidig som jeg er bærer av den kristne kulturarven. Og jer er stolt av begge. Ingen av de tingene jeg har med meg i min bagasje, gjør meg til et bedre menneske, bare et rikere menneske. [...]

For oss som har vokst opp i Norge har 17. mai hele tiden vært en fantastisk apolitisk dag. Det var en dag da vi fikk lov til å føle oss som en del av det norske, uten at noen forsøkte å si "Ikke tro at du er en av oss!"

I 2008 trenger vi mer enn noen gang en dag som samler oss alle under det samme flagget - det norske!

La oss beholde dagen der vi, minoritetsnordmenn, nyter å være en del av fellesskapet. La oss feire landet i rødt, hvitt og blått. Vi har tross alt resten av året til å feire alle andre farger.

HonestThinking kommenterer: Dette voldsomme, årvisse kjøret om å tillate andre flagg enn det norske i forbindelse med 17. mai, virker lite konsekvent. De som fremmer slike synspunkter, ser stort sett ut til å være folk som er drevet av forakt og hat mot alt som smaker av nasjonal identitet og tilhørighet. Så hvorfor er det da så viktig for disse antinasjonalistene å legge til rette for at folk skal demonstrere nettopp sin ikke-norske, nasjonale tilhørighet på 17. mai? Muligens er det så enkelt som at man er for alt som kan bryte ned det etablerte og bestående.

Med andre ord så mistenker jeg at for disse menneskene er nasjonal identitet en god ting så lenge det er snakk om om folkeslag som under den politisk korrekte diskurs kan betegnes som 'undertrykte' eller minoriteter. Disses nasjonalfølelse kan da benyttes for å rive ned det etablerte og bestående (som jo per definisjon er et onde).

Jeg har forresten en ørliten mistanke at det finnes ytterligere et nivå av motivasjon hos enkelte mediefolk og synsere. De er selvsagt inderlig klar over at mange nordmenn vil oppleve synet av folk som går i 17.mai-tog og vifter med andre flagg enn det norske, som svært provoserende, sårende og krenkende. Dersom man nå endelig, etter flere års kampanje, skulle lykkes i å få trumfet gjennom bruk av andre lands flagg på den norske nasjonaldagen, og det så i tillegg ble slik at noen av de som føler seg provosert, såret eller krenket, mister besinnelsen og river et utenlandsk flagg ut av noen søte, små barnehender, da ville man jo kunne gjøre et scoop av de helt sjeldne, og vi ville få en sak som rullet og gikk i alle de store mediene i dager og uker etterpå. For ikke å snakke om dersom det skulle komme til håndgemeng, voldsutøvelse eller skjending av fremmede flagg. En slik sak vil bli hentet frem av media hvert år i lang tid fremover. Dersom noe slikt skulle skje, vil 17. mai et godt stykke på vei være ødelagt for alltid, hvilket formodentlig er hva i hvert fall noen av antinasjonalistene og antirasistene håper på.

La oss alle sammen lytte til Wahab. Selvsagt er det sider ved artikkelen hennes som kunne fortjene en nærmere drøftelse, men det kan få ligge nå. Det hun skriver, er både rørende og vakkert.

La oss feire 17. mai slik det sømmer seg, i takknemlighet for at Norge er et godt land å bo i, og med respekt for de sidene ved vår kultur som er verdt å ta vare på. Og la oss arbeide for at også kommende generasjoner har like stor grunn til takknemlighet og respekt.

 


HonestThinking kalt inn på teppet hos Klassekampen

09.05.2008. Avislesningen på morgenkvisten i dag bød på en aldri så liten overraskelse. Jeg siterer fra Klassekampen, side 3 (fete typer i original):

På det hederskronte nettstedet HonestThinking.org kan man lese følgende, oppsiktsvekkende ydmyke kommentar:

Jeg vet for lite til å kunne mene noe særlig om disse tingene, men dersom det stemmer [...] må dette selvsagt anerkjennes og verdsettes.

Vi kjenner allerede at humøret stiger i møte med den nye holdningen fra dette nettstedet.

HonestThinking kommenterer: Jo, takk i lige måde, kjære Kk-venner, dere har absolutt bidratt til å gi meg en humørfylt start på dagen. Det som bekymrer meg litt, er at dere har satt inn tre prikker der jeg henviste til påstanden om at "muslimene har gitt viktige bidrag til europeisk kultur". Kan det være at vi her ser de første antydninger til islamofobe holdninger som ikke lenger lar seg feie under teppet? Jeg tør nesten ikke tenke på hva som kan komme fra den kanten i fortsettelsen, men det er ting som tyder på at Bjørgulv og Anders har en jobb å gjøre.

 


Ny fremskrivning fra SSB

08.05.2008. Sakset fra HRS: Innvandrerbefolkningen vil øke sterkt i årene framover, fra 460 000 i dag til mellom 1,1 og 2,6 millioner i 2060. Den vil da utgjøre mellom 21 og 31 prosent av den samlede folkemengden. Dette sier SSB, som i dag legger frem en ny framskriving for andelen innvandrere i Norge for perioden 2008-2060.

Statistisk sentralbyrå (SSB) åpner sin presentasjon av framskrivningen med å påpeke at innvandringen har endret seg mye over tid, og har økt spesielt sterkt siste tiden. Videre understreker SSB at ”det er stor usikkerhet om nivået på innvandringen framover. Dette gjør at framskrivingen av innvandrerbefolkningens størrelse og sammensetning vil være svært usikker, særlig på lang sikt.” Med andre ord: innvandringen kan også bli betydelig høyere enn de prognoser som SSB i dag legger frem. I alle fall er det ingenting i Norges nære innvandringshistorie som tilsier at den skal bli mindre, heller ikke i konfliktbildet i verden.

HonestThinking kommenterer: Det vil sannsynligvis gå en stund før jeg eventuelt får komentert det hele, men ved første øyekast ser dette ut til å være omtrent som forventet.

 


Svenskene vakler videre

08.05.2008. Uppbrunna soprum. Rökfyllda källare.
Hitills i år kan polisen räkna in 90 anmälningar om bränder på Rosengård – fler än dubbelt så många som i fjor. Nu stärks bevakningen av bostadsområdet. Dette melder Sydsvenskan.

 


Klimadebatt

06.05.2008. Debatten er preget av en nærmest religiøs fanatisme, med kampanjejournalistikk fra enkelte aviser og andre medier der såkalte "klimaskeptikere" søkes stigmatisert. Det gjør at enkelte kompetente forskere som faktisk vet noe om problemområdet, kvier seg for å gå ut offentlig. Dette er ikke noe jeg synes eller tror, det er noe jeg vet.

For en tid siden bestemte jeg meg for å legge frem noen av mine egne betenkeligheter. Jeg skrev en kronikk til Aftenposten, men fikk den refusert, antagelig fordi den var for vitenskapelig for Aftenpostens lesere. Men nå har Prestrud gitt meg en idé: Jeg sender artikkelen til CICEROs organ "Klima". Så får vi se. Dette skriver Audun Holme, professor i matematikk, Universitetet i Bergen, i et innlegg i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Jeg vet ikke hvem som har rett i klimadebatten, men det er uansett et dårlig tegn dersom det ikke er rom for en ærlig og redelig debatt der alle synspunkter får komme til orde. Helt konkret bekymrer det meg at dette ikke er første gang jeg får kjennskap til at Aftenposten har avvist en kronikk fra en formodentlig kompetent klimaskeptiker. Begrunnelsen ved en tidligere anledning var, etter hva jeg blir fortalt, at man ikke ønsket å "forvirre leserne". Dette lyder ikke bra, og skjer interessant nok i parallell med at statsministeren og andre nærmest hånlig spør hvorfor vi ikke hører mer fra disse klimaskeptiske forskerne, som noen altså påstår finnes. Det skal bli interessant å se om CICEROs organ Klima vil la Holme slippe til..

 


Innvandrerungdom amok i Sofienbergparken

06.05.2008. Flere hundre parkgjester, derav mange barn, ble vettskremt vitne til at slåsskjempene løp rundt i parken og kastet trestykker og andre gjenstander etter hverandre. - De brukte batonger og jernstenger. Det tok helt av. De gikk løs på en person som lå nede, sier et øyenvitne. Det er Dagbladet som melder dette.

HonestThinking kommenterer: Hver gang noe slikt skjer, dør en liten del av byens sjel, og immaterielle verdier bygd opp gjennom generasjoner, går tapt. Skam over alle dem som har sørget for at Oslo ødelegges på denne måten. Skam over alle dem som aktivt går inn for at ødeleggelsene skal fortsette. Skam over alle dem som passivt lar det skje. What a disgrace!

Det er på tide å innse at dette ikke handler om flere sosialarbeidere, flere ungdomsklubber eller mer godhetsindustri. Dette handler om at det multikulturelle prosjektet bygger på falske forutsetninger. Inntil den norske og europeiske eliten innser dette, vil utviklingen fortsette å gå i gal retning, med stadig mer katastrofale resultater.

 


HonestThinking i forskning.no

04.05.2008. Rolf Marvin Bøe Lindgren har fremmet faglig kritikk av mine standpunkter i rasedebatten. Mitt tilsvar publiseres i dag av forskning.no.

 


Er det norske språket truet?

04.05.2008. Språkforskerne Åshild Næss og Pia Lane kritiserer i Dagbladet kulturminister Trond Giske, språkrådsdirektør Sylfest Lomheim og andre for å være for pessimistiske hva angår det norske språkets fremtid. Næss og Lane legger frem en rekke interessante opplysninger, og jeg er enig med dem i at det ikke er noe å bekymre seg over at norske akademikere publiserer store deler av sine vitenskapelige arbeider på engelsk (det er slik det bør være etter min mening).

Den store svakheten ved Næss og Lanes argumentasjon er at de overser de språklige utfordringene Unni Jakobsen har dokumentert i sin bok Snakker ikke samme språk. Forklaringen på hvorfor de to velger å drøfte moderate trusler mot språket vårt, mens de frekt og freidig overser de virkelig store, får vi en antydning om i følgende tendensiøse formulering (rettet mot Lomheim):

Likevel velger han å overse fakta og fortsette spådommene om morsmålets snarlige død. Det er dessverre nærliggende å anta at dette springer ut av en side ved norsk språkpolitikk som vi godt kan være foruten, nemlig synet på det norske språket som et nasjonsbyggende element. Denne nasjonalromantiske tankegangen [...]

Nei, tenke seg til, et felles språk som et sentralt, nasjonsbyggende element og en felles kommunikasjonsplatform for alle landets innbyggere, det har vi selvsagt ikke bruk for. En slik tanke ville ikke bare være nasjonalromantisk, men nærmest nasjonalistisk, og dermed selvsagt også fascistisk, nazistisk og rasistisk.

 


Om KRL-faget og europeisk historie

03.05.2008 (oppdatert 05.05.2008). Her er noen avsnitt fra et innlegg i Dagbladet av Hans Morten Haugen, 1.amanuensis ved Diakonhjemmet Høgskole (hyperlenker tilføyd av meg):

Ved å hevde at det er kun gjennom klostrene at den antikke arv ble ført videre under middelalderen, overser Haaland Matlary og Høybråten betydningen som islam spilte. Standardverket i medisin i Europa i høy- og senmiddelalderen var skrevet av en muslim, ibn Sina (Avicenna).

Dersom vi går til filosofien, er det også klart at den islamske verden var mer utviklet. Thomas av Aquinas lærte av ibn Rushd (Averroes), som levde i det muslimske Andalucia i det 12. århundre. Gjennom sin viderefortolkning av Aristoteles bidro Averroes i avgjørende grad til den europeiske filosofi.

Disse er bare to eksempler på avgjørende bidrag fra vitenskapsmenn fra en islamsk kultursfære som vi i Europa kan være takknemlige for. Ved å unnlate å trekke fram slike sentrale bidrag og framstille den europeiske historien som en lang periode med utelukkende ’massiv kristen påvirkning’, bidrar de to til ytterligere usynliggjøring og fortrenging av islam. Slik bereder de grunnen for den økte forakten for islam som mange er preget av.

HonestThinking kommenterer: Jeg vet for lite til å kunne mene noe særlig om disse tingene, men dersom det stemmer at muslimene har gitt viktige bidrag til europeisk kultur, må dette selvsagt anerkjennes og verdsettes. Alt annet vil være å henfalle til den samme formen for intellektuell uredelighet som antirasister og multikulturalister har gjort til sitt varemerke, der ubehagelige sannheter fortrenges og forties.

På den annen side er det bekymringsfullt at franske intellektuelle tilsynelatende ikke tåler at det settes spørsmålstegn ved disse tingene. Se Bråk om Europas røtter, Petition (or Fatwa?) Against Gougenheim, The Non-Existent Muslim Roots of Europe, samt Marte Michelets kommentar i Dagbladet 03.05.2008, side 46.

 


Whatever appears to be 'purely theoretical' today has a nasty tendency of becoming very practical a few years down the road

02.05.2008. Ed Lorenz døde nylig, 90 år gammel. Han er kjent av svært mange som grunnleggeren av moderne kaosteori. Sigbjørn Grønås oppsummerer i forskning.no Lorenz' bidrag til og betydning for vitenskapen.

HonestThinking kommenterer: Det finnes neppe en eneste meteorolog i Norge som ikke kjenner de grunnleggende prinsippene i kaosteori. Og en tilsvarende forståelse av denne teorien hører også med til allmenndannelsen i de fleste realfag, inkludert informatikk og biologi. Av en eller annen grunn ser demografene i SSB ut til å være nokså blanke her. Senere denne måneden vil de legge frem nye og oppdaterte fremskrivninger for Norges befolkning, og det skulle ikke forundre meg om de nok en gang unnlater å ta hensyn til at populasjonsdynamikk under visse forhold blir kaotisk. Ikke bare har SSB hittil unnlatt å ta høyde for mulige kaotiske tendenser i fremtiden (de er da også vanskelige å forutsi, naturlig nok), de har ikke engang sett på muligheten for selvforsterkende tendenser i befolkningsutviklingen. At ikke hele det demografiske utfallsrommet beskrives, er selvsagt ok. At relevante deler av utfallsrommet utelates, er ikke ok. Men, som vi jo har sett flere eksempler på de senere årene, senest 27.03.2008, så er da også tilliten til SSBs demografiske fremskrivninger gjerne omvendt proporsjonal med den realfaglige kompetansen.

PS: Ovenstående, engelske sitat stammer, så vidt jeg vet, ikke fra Lorenz. Jeg har sitert det etter hukommelsen fra boken An Introduction to Database Systems, skrevet av en av mine gamle helter, nemlig Chris Date.

 


Tilbake til den norske hovedsiden


 

Se også vårt arkiv fra 2002 - 2004.

 


 

 

 
 Søk i HonestThinking

 

 Some material has been made available in English.

 


"Vi kan få et samfunn hvor mange betviler sine egne sanseerfaringer og intuitive overbevisninger. [...] Vår tvil er forbudt, og erfaringen av virkeligheten skal benektes"

Filosof Nina Karin Monsen, kronikk i Aftenposten, 10.06.2008.

 

"Det er den feilaktige myten om det multikulturelle som noe «nytt» fra etter 1970-tallet, som er vår fredelige framtids største fiende. Ideen om «det nye» ved kulturell kompleksitet er det fremste argumentet for anti-mangfoldskreftene som vil bevare Norge «rent og hvitt». Når selv skolebøker, medier og akademikere støtter opp under dette, styrkes argumentene til de som vil ha slutt på «det multikulturelle eksperimentet» – som i tilfelle har vart siden Hårfagres tid."

Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud, kronikk i Dagbladet, 03.05.2008

 

"Aftenposten bringer overskriften Romkvinner på gaten. Dette handler ikke om invasjon av små, grønne kvinner, men om prostitusjonsmiljøet i Oslo. Også det overkorrekte skiftet fra sigøyner til rom har sine sider."

Klassekampen ("På teppet"), 24.04.2008

 

"Jeg vil påstå at kulturrelativisme er en forutsetning for demokratiet, og en forutsetning for å kunne leve sammen på tross av forskjeller i samfunnsstruktur, kultur og individuelle personlighetstrekk. Mitt verdisyn er basert på kulturrelativisme som en grunnleggende premiss."

Ada Engebrigtsen, sosialantropolog og forsker ved NOVA, innlegg i Klassekampen 15.04.2008

 

"[SSB avviser Anfindsens] hobbymatte og utregninger som helt illusoriske, og sier at hvis det skal være flertall muslimer i Norge i det tidsperspektivet han setter opp, så må altså alle verdens muslimer flytte til Norge før 2050."

Marte Michelet i Nrk P2 Dagsnytt Atten, 27.03.2008

 

"Jeg derimot, bukker og neier ingen [sic] for de rettighetene jeg har som norskmuslim."

Farooq Ansari, i Aftenposten, 13.03.2008

 

"Søk sannheten, uansett hvor den måtte føre."

Ibn Warraq, ved mottakelsen av Trykkefrihedsselskapets ærespris 09.03.2008, gjengitt av document.no

 

"Nei, EUs fire friheter skal ikke gradvis utvides til omfatte EMP-området [EMP = Euro-Mediterranean Partnership, red], og ja, dette er definitivt noe brødrene Anfindsen og Fjordman har kommet fram til å et fullstendig feilaktig grunnlag."

Lars Gule, innlegg på document.no, 05.03.2008

 

"This initiative offers the EU's neighbouring partners, in exchange for tangible political and economic reforms, gradual integration into the expanded European internal market and the possibility of ultimately reaching the EU's four fundamental freedoms: free movement of goods, services, capital and people."

Sixth Euro-Med Ministerial Conference, Brussels, 28.11.2003

 

"[...] trenden er at kvinner skal vente med å føde til de nærmer seg overgangsalderen og må ha legehjelp for å produsere sitt eneste barn. Vi er dømt til å tape et slikt korstog mot naturen."

Elin Brodin, i sin artikkel Tabu, Klassekampen, 27.02.2008

 

"Og det er ingen grunn til å være mer redd for muslimer enn kristne"

Sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, Jørn Holme, til Ukeavisen ledelse, 20.02.2008

 

"Jeg tror mennesket er grunnleggende godt ..."

Svein Ringstad, innlegg i Aftenposten, 13.02.2008

 

"Forsøk på å realisere utopier fører enten til diktatur eller til store tap av realverdier"

Professor Ottar Brox, i artikkelen Politisk overmot, Klassekampen 29.01.2008

 

"Ekte mannfolk voldtar ikke"

VG på lederplass, 25.01.2008

 

"I samfunn der mannens egentro svekkes, kommer et allment kulturelt forfall til syne."

Erling Dokk Holm, Gutter i kjole, Dagbladet Magasinet, desember 2007

 

"Et sunt samfunn bør ha en relativt høy andel skilsmisser, men når den er på 50%, viser det at mange har store vanskeligheter med å organisere familien på en måte som er tilfredsstillende for begge parter."

Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen til Klassekampen 01.12.2007

 

"Dette handler rett og slett om å forstå hva som skjer i hodet. Hva kan biologien si om menneskets tenkning og atferd? Det har vært veldig mye debatt om dette. Etter hvert som jeg har lest, har jeg kommet til at biologiske faktorer ikke kan avvises med ideologiske eller politiske argumenter, heller ikke når det gjelder hjernen. Det ville være merkelig om Darwins evolusjonsteori skulle stoppe ved halsen, eller om biologiske faktorer skulle være relevant for alt unntatt forskjeller mellom kjønnene"

Vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes, portrettintervjuet av Alf Skjeset i Klassekampen, 03.11.2007

 

"Derfor er det et paradoks at vi, det sekulære demokratiet Norge, bruker skattebetalernes penger over vårt statsbudsjett til å finansiere en dogmatisk, fanatisk organisasjon som øver sterkt press mot frihetsverdiene våre - en organisasjon hvis frontfigur søker maksimal stigmatisering av annerledes tenkende [...]"

Magnus E. Marsdal, i kronikk i Klassekampen, 13.10.2007

 

"En kompleks sosial organisasjon uten en mytisk visjon er dømt til å mislykkes."

Loyal Rue, intervjuet i Marg nr 1, 2007 (side 43)

 

"Det er helt avgjørende at Hege Storhaugs kampanje for å undergrave den religiøse minoriteten muslimenes rettigheter i Norge blir stansa. Det er det største demokratiske problemet vi har nå."

Uttalelse fra Marte Michelet, Debattredaktør i Dagbladet, på NRK Dagsnytt 18, 08.10.2007

 

"Først vi traff hverandre [...] så vi giftet hverandre"

Sjarmerende gullkorn fra en norsk-iraner i samtale med HT-redaktøren 23.09.2007

 

"Men hvor do kommer fra? Do snakker så bra norsk!"

Replikk fra en norsk-iraner (med lett karikert aksent) til HT-redaktøren, 23.09.2007

 

"Men vi journalister skal ikke ta politiske hensyn, vi skal ikke bry oss om de politiske resultatene av det vi gjør"

Marie Simonsen til Klassekampen, 08.09.2007

 

"Jeg blir inspirert av alle dyktige leger, særlig tøffe kirurger - uavhengig av etnisitet. Men det er klart vi trenger inspirasjonskilder med vår egen etniske bakgrunn."

Usman Rana til Tidsskrift for Den norske lægeforening, 2007; 127: 2280-1.

 

"Hva ville Europa vært uten islamsk kultur? Ingenting."

Henning Mankell til Dagbladet, 30.08.2007

 

"Politikk endrer seg gjerne i pendelsvinger. I dette tilfellet har vi etter mitt syn bedrevet en ekstrem [innvandrings]politikk over flere år uten at den har vært gjenstand for en reell debatt. Potensialet for en drabelig pendelsving er stort og skremmende. Jeg ønsker ikke å være en del av en slik pendelsving. Jeg ønsker meg en åpen og reell diskusjon som kan bringe oss tilbake til en moderat politikk for innvandring og integrering."

Anton Barth, document.no, 16.07.2007

 

"Her synes jeg det er på sin plass å minne om at de aller fleste leger er lovlydige borgere som aldri har hatt noen befatning med terrorisme, og at vi ikke må skjære alle leger over én kam. Kanskje vi aller helst bør unngå å nevne at de er leger for ikke å stille den medisinske profesjon i dårlig lys."

Christian Skaug, document.no, 04.07.2007

 

"Selv om det skulle være slik at vi er biologisk predisponert til mer skepsis overfor andre grupper enn den man selv tilhører, er ikke vi mennesker bare slaver av våre predisposisjoner. Vi kan programmere oss til anstendighet, sivilisasjon og kultur, også i de tilfelle hvor vi møter store utfordinger. Det flerkulturelle samfunn er tydeligvis en utfordring for en del. Desto viktigere blir det å opptre sivilisert og ikke som barbarer."

Lars Gule, document.no, 01.07.2007.

 

”Her på Tøyen møtes dei to verdsreligionane kristendom og islam i sams kamp mot den vestlege dekadansen. Men det er ein stor og avgjerande skilnad: der bymisjonen hjelper og trøyster dei forvilla og utstøyte ein for ein, mobiliserar muslimane dei unge og frustrerte inn i eit kjempande kollektiv. Kristendommen arbeider med enden på historia, det radikaliserte islam med ei mogeleg byrjing. Det openberrar seg i eit mektig historisk vasskil her i det gamle austkantkvartalet.”

Nils Rune Langeland, ”Ved enden og byrjinga”, Dag og Tid  29.6 – 5.7. 2007


"Hamas har kontroll over Gaza! Hvilket er utmerket. Det har gitt striden en ny dimensjon. Og vil oppmuntre og inspirere folk, også i omliggende land, til kanskje å følge deres eksempel."

Trond Ali Linstad i Klassekampen 20.06.2007


"Et andet problem, som mange tosprogede studerende har, er, at de er uvant med prøveformer, som er rodfæstet i reflekterende, kritisk og analytisk tankegang."

Ali Nuur, byrådsmedlem (V), Århus, i Jyllandsposten.

 

"Det tjueførste hundreåret er inne i stilla før stormen. Og stormen vil koma, politiske stormar, orkanar og flaumar. Jorda vil få fleire flyktningar og fleire fattige, men også fleire som vil yte og ofre noko, fleire som vil satse for å vinne."

Edvard Hoem i Klassekampen 18.04.2007

 

"Det er i dag lett å se at de vest-europeiske landene lenge hadde en altfor optimistisk holdning til integrasjon av muslimske innvandrere."

Per Kristian Haugen, i sin anmeldelse av boken Islamister og naivister, Aftenposten 13.04.2007

 

"[D]et er riktig at deler av venstresida har hatt et distansert og vestkantaktig forhold til de reelle utfordringene innvandring skaper."

Redaktør Bjørgulv Braanen, lederartikkel i Klassekampen 13.04.2007

 

"Det er utvilsomt riktig at medier og andre toneangivende kretser har vært altfor godtroende i forhold til sider ved islam"

Lederartikkel i Vårt Land 12.04.2007

 

"Men de som i dag tar med seg middelalderen, stammesamfunnet og æresdrapene beriker ikke det norske samfunn."

Rögnvaldur Hannesson, Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, i en kommentar på E24 Næringsliv.

 

"Men vi har et eget land, vi har et skriftspråk, tradisjoner, flere helt egne språk, mange hundre år gammel kultur. Vår unike identitet. Skulle det virkelig bli alvor, kan vi kanskje flytte menneskene til et annet land, men alt dette som er Maldivene vil forsvinne."

Visemiljøminister Abdullhai Majeed uttaler seg til A-magasinet (23.03.2007) om klimatrusselen

 

"I dag tror vi at Vesten og islam er uforenlige størrelser, men det stemmer ikke."

Tariq Ramadan, sitert i artikkelen Islams moderate ansikt, Klassekampen 31.03.2007

 

"For brorparten av den opplyste middelklassen handler dannelse om å tilpasse seg en rådende samstemmighet i tiden, altså tidsånden, samt å signalisere til omverdenen at de er i stand til å reprodusere noe av denne samstemmigheten."

Komponist Helge Iberg

kronikk i Aftenposten

 

"Er det rart afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?"

 Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, i et debattinnlegg i Aftenposten

 

"[...] ingenting vekker slikt raseri som sanninga"

Jon Langdal i omtale av Pierre Bourdieu sin bok Viten om viten og refleksivitet, Klassekampen 03.03.2007

 

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.