Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 02.03.2006, og publiseres av HonestThinking etter avtale med forfatteren.

 

 

 

Polemiska lögner

 

 

Av Barbro Svensson

 

 

Normänn tycks inte ha förmåga att se ut ur sin egen navel! Det som i andra land är vardagen blir i Norge shockerande nyheter!

 

Shoalb Sultans artikel ”Muslimhets på norsk” var klargörande och interessant, något till och med Ole Jørgen Anfindsen kan läsa sig till. Den svenska debatten och därmed behandling av temat ”invandrare” är mer annorlunda den norska dito än vad många i Norge orkar försöka förstå. Att den svenska debatten är annorlunda är i och för sig inte märkligt, eftersom Sverige som sådant totalt och relativt sett har ett mycket större antal invandrare. I ett land som Norge, som relativt sett har lite invandrare är det märkvärdigt nog desto större bläst om dessa.

 

Anfindsen själv visar hur en del norska debattanter förhåller sig till omvärlden. Han påstår att svensk forskning, här denna rapport, förtigs på grund av att resultaten inte tål dagens ljus och att man i Sverige inte har ”den intellektuelle og moralske integritet som trengs”. Som ett bevis för detta påstår Anfindsen att BRÅ-rapporten från 2005 (2005:17) om invandrare och brottslighet inte är tillgänglig på nät, 2 månader efter publiceringen. En person som tagit sig den pretantiösa titeln ”redaktør av HonestThinking” borde uppvisa ett minsta mål av korrekthet i fakta. Jag föreslår att redaktören för ”ärligt tänkande” slår upp på www.bra.se , Brottsförebyggande rådets hemmasida, och använder sökkombinationen ”invandrare+brott”, så finner han rapporten, och alla andra liknande undersökningar. Anars kan han också slå direkt på [denne lenken]. Där kan han och alla andra både ladda ned rapporten som pdf och/eller köpa den som bok.

 

Anfindsen kallar rapporten ”en sjokkrapport”. Det uttalandet visar hur ignorant Anfindsen är om svensk verklighet. I Sverige är innehållet i rapporten varken nytt eller shockerande i den mening Anfindsen vill insinuera. För det första är rapporten en fortsättning av en tidigare rapport om brottsfrekvenser och natioanlitetsbakgrund (1996:2). För det andra har man i Sverige slått fast att stora delar av samhällsutvecklingen under och efter 1990-talets kris gick i helt fel riktning. Denna krisen ledde till dramatiskt ökad arbetslöshet, minskad politisk styrning, nedrustning av offentligt stöd till alla behövande parallellt med en ökning av flyktingar från krigshärjade land. När det gäller framför allt nya invandrare innebar det en kaotisk och misslyckad integreringspolitik.

 

Om Anfindsen är intesserad av effekterna av 1990-talets kris i Sverige i stort kan han med fördel söka på SOU, statens offentliga utredningar, och läsa de olika delarna i serien ”Välfärdsbokslut över 1990-talet”. Där visas med brutal klarhet de olika effekter den ekonomiska krisen hade och ännu har i Sverige efter detta årtionde, som det norska folket, flytande på oljemiljarderna, märkte lite av. Om vissa nordmän kunde försöka titta utöver navelkanten så skall de se att de ekonomiska realiteterna i övriga Europa är mer på linje med sveriges än norges. Och det ger utslag i sociala problem. Sådana blir inte lösta av polemiska lögner.

 

 

Tilbake til HonestThinking