Dette innlegget ble publisert i Vårt Land 06.03.2006

 

Rot og surr fra Mellomkirkelig råd

 

 

Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

 

Mellomkirkelig råd (MKR) ved Vebjørn Horsfjord protesterer (22.02) mot min kritikk av domprost Olav Dag Hauges foretrede hos Yussuf al-Qaradawi. En svakhet ved Horsfjords argumentasjon er imidlertid at han gjennomgående tillegger meg synspunkter jeg aldri har fremmet og ikke har.

 

Horsfjord tillegger meg den mening at MKR ”ikke har kompetanse til å holde kontakt med Islamsk råd Norge” (IRN) og at ”Anfindsen mener at al-Qaradawis synspunkter er grunn god nok til å ikke møte ham for å frembringe et budskap om fred”. Alt dette er feil. Det jeg har sagt og det jeg mener, er bare at det er graverende at Hauge møter Qaradawi uten å ha noen særlig aning om hvem det er han treffer. Videre er det graverende at en mann som har vært aktiv i Kirkens interreligiøse dialogarbeid i mange år, etter eget sigende ikke vet noe særlig om hvem og hva Qaradawi er. Dette at Hauge ikke for lengst er kjent med Qaradawis legitimering av væpnet jihad i Palestina, stikker mye dypere enn at han bare er uvitende om Qaradawis stillingtagen til et tilfeldig lærepunkt. Dette betyr at Hauge har vært uvitende om konstellasjonen Qaradawi, Det muslimske brorskap og Hamas. Og hvis man er uvitende om denne konstellasjonen, da er man uvitende om en av de viktigste og mektigste konstellasjoner i den islamske verden. Da er man også uvitende om hva slags ideologisk innflytelse som gjennomsyrer store deler av norske islamske miljøer. Derfor setter jeg spørsmålstegn ved om Kirken håndterer sitt interreligiøse dialogarbeid på en kompetent måte.

 

I de siste ukers karikaturstrid har noen få norske muslimer truet Vebjørn Selbekk og hans familie på livet. I en politisk kommentar med tittelen ”Forsoning med bismak” (se denne nettsiden) oppfordrer vi IRN til å legge press på disse forbryterne til å beklage (ev. anonymt) det de har gjort. Av dette trekker Horsfjord den slutning at HonestThinking holder IRN ansvarlig for forbrytelser begått av norske muslimer. Men dette er en feilslutning og dessuten ikke vår mening. I den samme artikkelen roser vi IRN og det store flertall norske muslimer for en forbilledlig håndtering av en vanskelig sak. Problemet er bare at vi nå står oppe i den alvorlige situasjon at en norsk redaktør er blitt trakassert av islamske terrorister som foreløpig ikke har vist tegn til bot og bedring. Vi synes MKR og IRN kunne vise større iver etter å rydde opp i også denne siden av saken.

 

 

Tilbake til HonestThinking