Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 14.03.2006, og publiseres på HonestThinking etter avtale med forfatteren.

 

 

Etnicitet och brott

 

 

Av Barbro Svensson

 

 

Ole Jørgen Anfindsen (OJA) är inte försiktig i sitt ordval när han karaktäriserar svensk politisk diskurs eller orsaken till varför den är sådan. Men rakt på sak – OJAs konspirationsteori är rent skitsnack. OJA baserar sig på en artikel skriven av en folkpartistisk politiker; Mauricio Rojas. Denna artikel blev publicerad några dagar innan BRÅ-rapporten Rojas omtalar blev publiccerad. Rojas hade inte läst den, men fått delar referarat för sig! Och Rojas drar av referatet snabbt slutsatsen att det föreligger etniska grunder till överrisk för brottslighet, och att invandrare så sett är och förblir problem – som inte är önskade (det är valår i Sverige, glöm inte det, dansk borgerlig strategi är kanske på utprövning i det svenska borgerliga blocket!). Rojas har fått svar på tal för detta, och legat lågt i terrängen sedan dess.

 

BRÅrapporten har refererats och debatterats i Sverige, lita på det du OJA!, men i seriösa medier inte på det sätt som OJA kanske skulle önskat, och inte helt med den panik och chock som OJA önskar (men var du med ens på förra debattomgången, 1996?, vi har ju tuggat detta – i Sverige). Gå ut på Goggel OJA, och märk dig att nätmedia översvämmas som alltid av diverse tyckande på grunda fakta och mer på fördommar om ”de och vi”(goggla de tre sista månaderna och se!).

 

Det som är verkligt interessant med denna föreliggande uppföljning från 1996-rapporten är att överrisk för brott inte har ökat så särskilt mycket alls. Och det skall sättas i förhållande till att gruppen utrikes födda har förändrats, andra-generationen blivit störrre, bostadssegregationen har ökat (socialstyrelsen 2001), arbetslösheten ökade och är ännu hög, skolsegregationen har ökat och andelen fattiga är hög bland de flyktingar som kom under 1990-talet. Specielt de ”förlorade” hela decenniet i at de inte kom in i arbetsmarknaden, och nu står marginaliserade. Man räknar med att det tar 10 år att etablera sig i ett nytt land, och kriminalstatistiskt ser vi också att då sjunker överrisken för brott bland utlandsfödda. Och det är glädjande att se att invandrarbarnens överrisk är låg, en ovanlig sak internationellt, så integreringen har inte slutat fungera helt, trots alla övriga problem!

 

Men vad är det för siffrer vi talar om? Låt oss ta dem som aldrig varit misstänkta för något brott; av ”etniska svenskar” 95%, av svenskfödda med en förälder född i Sverige 93%, av svenskfödda med båda föräldrar födda i utland 90%, och av födda i utland 88%.

 

Så vi talar om minoriteter i befolkningen, och delar dem på etnicitet istället för t.ex. kön. Och ”etnisk svensk”-frekvens (5%) får stå som normal för alla övriga uträkningar. Det finns en överrisk för brott, men är den hög, och i förhållande till vad? Skillnaden mellan utlandsfödda och ”etniska” svenskar är 2,5 versus 1 totalt. Skillanden mellan män och kvinnor är 3,5 versus 1,och för grova brott mycket större! Det är en överrisk på 2,5 att en 15-17-åring är registrerad för brott än en som är 41 eller äldre.

 

De största överriskfaktorerna är skillnad i arbetsmarknadstilknytning: person vars familj haft socialbidrag jämfört med de som inte haft det: 6,1 i överrisk. Personer med enbart grundskola jämfört med 3 års eftergymnasial utbildning: 5,7. Personer med arbetsinkomst på mindre än 1 basbelopp jämfört med person med inkomst 9 basbelopp eller mer: 5,3. SÅ – är en överriskfrekvens räknat på etnicitet på 2,5 hög?

 

Mord, rån och våldtäckt upptar OJA. Tacksamma brott att skrika upp om, men nu är t.ex. mord tack och lov en mycket liten kategori totalt i Skandinavien. Ryding vid  Stockholmspolisen visar att i perioden 1997-2001 konstaterades 380 personer skyldiga till dödligt våld, av dem 123 utrikes födda, och offret till dem var nästan alltid också utlandsfödd (en gammal sanning att dödligt våld oftast utövas mellan kända personer). Av utrikes födda var i genomsnitt t.ex. 2 per år födda i Afrika, 2 per år från mellan- och sydamerika, medan 26 per år var från Finland. Âr finnar att anse som farligt mordbenägna? Etniskt särdrag? I rena siffror är de farligaste invandrarna i Sverige våra nordiska invandrareoch de har större överrisk än personer från övriga västeuropa, USA och sydostasien. Är det etniska särdrag för nordbor att komma till Sverige och vara dum?. Är etnicitet / ursprungligt medborgarskap fruktbara begrepp för att diskutera brottsfrekvens? Borde vi inte behadla det som sociala problem på linje med andra – de är ju upppenbarligen koplade!

 

Delar av den norska opinionsbildningen liknar, som Shoaib Sultan (KK 6/3-06) indirekt pekade på, allt mer på Danmarks. Det är inte exemplet vi bör följa, om vi vill förebygga sociala problem.

 

 

 

Tilbake til HonestThinking