Kommentar, HonestThinking, 15.03.2006.

 

 

Skuffende svar fra Basim Ghozlan

 

 

Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

 

Ghozlan åpner i sin kronikk knallhardt med henvisning til høye standarder for rasjonalitet og debattmoral, men det argumentative innholdet i artikkelen hans lever ikke opp til disse samme normene. Vi ønsker kun å påpeke det vi anser som ett meget sentralt forhold.

 

Selve hovedpoenget i Walid al-Kubaisis kronikk i Aftenposten var at Yusuf al-Qaradawi på mange måter utgjør en større trussel mot vesten enn Bin Laden. For selv om Qaradawi ikke tar til orde for væpnet jihad mot vesten, så lykkes han effektivt i å arbeide for islamisering av Europa uten at hans langsiktige hensikter med dette arbeidet erkjennes av den europeiske offentlighet. I denne sammenheng har Kubaisi flere ganger innformert om at Qaradawi har utgitt arabiske artikler/fatwaer som innvarsler en kommende islamsk erobring av Europa. MEMRI tilbyr engelske oversettelser av disse uttalelsene, og HonestThinking har dessuten vært i kontakt med en profesjonell arabisktolk som bekrefter at en slik fatwa er å finne på den arabiskspråklige delen av Qaradawis nettsted islamonline.net.

 

Spørsmålet blir da: Hvorfor tar ikke Ghozlan dette helt sentrale og svært problematiske punktet opp til behandling i sitt tilsvar? Det er en kjensgjerning at Ghozlan og Det islamske forbundet, likesom også ledende muslimer i Islamsk råd Norge, forholder seg til Qaradawi som en sentral og høyt respektert rettslærd. Vi legger merke til at Ghozlan har for vane å omtale Qaradawi med hedersbetegnelser som ”sjeik”, ”den lærde og høyt respekterte” og lignende, og i dialog med HonestThinking sier Ghozlan at ”vi respekterer ham fordi vi anser ham som en av nåtidens viktigste islamske rettslærde. Yusuf al-Qaradawi er kjent blant muslimer med sine moderate, balanserte og menneskelige tolkninger av islam”.

 

Sett mot denne bakgrunn er det bekymringsfullt at Ghozlans tilsvar til Kubaisi er blottet for ethvert tilløp til å ville drøfte Qaradawis politiske ambisjoner for Europa. Dette kan naturligvis simpelthen bety at Ghozlan aksepterer Kubaisis påstander om at Qaradawi arbeider for islamisering av Europa, og ikke ser noen grunn til å komme med innvendinger. Men i så fall synes vi Ghozlan burde vedstå seg dette offentlig.

 

Tilbake til HonestThinking