Dette innlegget publiseres av HonestThinking 02.03.2006 etter avtale med forfatteren.

 

 

 

Anfindsens fremmedfrykt

 

 

Av Arve Meisingset

 

 

Ole Jørgen og Jens Tomas Anfindsen sprer sin fremmedfrykt i alle media hvor de kan få tilgang, nå sist i Aftenposten 30. januar. Som ledd i denne kampanjen har de opprettet et nettsted, HonestThinking.org, hvor de samler selektiv negativ informasjon om innvandrere. Deres rasisme er basert på kulturelle og ikke genetiske forskjeller. Denne nye formen for rasisme kaller vi nyrasisme.

 

Når SSB gir tre ulike tall for mulig framtidig innvandring, velger de i kronikken det høyeste tallet, og holder dette høyeste tallet konstant i 55 år! Og dette gjør de uten argumentasjon. Slik kommer de fram til 3 millioner innvandrere i 2060, mens SSB selv skriver: Innvandrerbefolkningen vil vokse sterkt, fra 365 000 i dag til mellom 1 og 2 millioner i 2060.

 

Etter å ha misbrukt SSBs tall for akkumulert innvandring, hopper Anfindsens til en tekst om muslimsk innvandring uten å fortelle hvilken andel dette utgjør av totaliteten. SSB skriver: Oppgangen har vært særlig sterk blant personer med bakgrunn i Øst-Europa (inkludert de nye medlemslandene i EU) og Asia, Afrika og Latin-Amerika.

 

Anfindsens skriver så: Både undertegnede og andre har de siste årene kritisert Statistisk sentralbyrå for ikke å ha gitt gode nok demografiske fremskrivninger. Etter min vurdering har byrået nå i det store og hele gjenopprettet tilliten. SSB har ikke gitt grunn til mistillit, men Anfindsens tekster er ikke troverdige.

 

Anfindsens skiver at deres frykt for et muslimsk Europa viser seg ikke bare å være feberfantasier. Merk uttrykket! De påstår at de søker en realistisk forståelse, søker dialog og respekt, vil at Norge skal bli et foregangsland og få en bærekraftig utvikling på dette området! Anfindsens har behov for å pakke rasismen inn i floskler.

 

 

 

Tilbake til HonestThinking