Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 26.01.2006.

 

<<< forrige innlegg

neste innlegg >>>

 

Sekulær fundamentalisme

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen og Jens Tomas Anfindsen, redaktører av HonestThinking

 

 

At vi ”fantaserer om mulige fremtidige kulturelle konflikter er like uinteressant som at kristne fantaserer om dommedag”, skriver Meisingset 23. januar. Nei, her finnes det en vesentlig forskjell. Kristne forestillinger om dommedag bygger på en angivelig guddommelig åpenbaring, mens vår bekymring for de langsiktige konsekvensene av dagens utvikling bygger på empiri. Man trenger ikke dra lenger enn til Malmö for å finne et skrekkeksempel på hvordan det går når et land styres etter verdslige ”åpenbaringer” om multikulturalisme i stedet for sunn fornuft (tilføyelse etter publisering: se f.eks. denne 2-minutters videoen eller siste nytt om borgervern i Malmö).

 

Våre skrifter har ingen ”profetisk kraft”, fortsetter Meisingset. Det er første gangen vi hører noen bruke dette uttrykket om HonestThinking, men vi kan godt si litt om hva vi tror kommer til å skje i årene fremover. Vi tror det vil bli stadig mer organisert kriminalitet, flere gjengoppgjør, flere gjengvoldtekter, flere æresdrap, flere ran, flere drap, mer vold, stadig flere områder der nordmenn ikke kan ferdes trygt, stadig flere områder der nordmenn opplever det som vanskelig å bo, og stadig flere skoler som domineres av barn med manglende kompetanse i norsk, bare for å nevne noe.

 

Ikke alt dette vil skyldes innvandrere, men vi tror at den viktigste enkeltårsak til denne destruktive utviklingen, direkte eller indirekte, vil være den feilslåtte innvandrings- og integrasjonspolitikken.

 

Det kommer sikkert til å skje mye positivt også, men med mindre vi får stoppet den negative utviklingen på disse og andre områder, da hjelper det ikke med alt det positive – da får vi alvorlige problemer likevel. Er vi for pessimistiske, tror du? Vel, for alle de forholdene vi nevner ovenfor har utviklingen gått i feil retning lenge, og det er foreløpig ingen tegn på at dette snur.

 

Kanskje det er på tide at de som slår seg på brystet i tilfredshet over å være så mye bedre enn alle skjøger, fariseere og nyrasister, spør seg hvor galt det egentlig må bli før man er villig til å innrømme at man har tatt feil? For det har man. Og jo lenger den nødvendige realitetsorienteringen utsettes, jo større blir nederlaget den dagen det kommer, og desto verre blir problemene vi alle må hanskes med.

 

For en tid siden gikk det en kinoreklame der folk omtalte hverandre som dust, fucka i hue, og nyrasist (meget fritt gjengitt). Poenget var at dersom man tar høyere utdannelse, vil man kunne erstatte den slags med saklig argumentasjon. Hvis Meisingset har noe mer å fare med enn sjikanering av sine meningsmotstandere, så er han hjertelig velkommen til å publisere hos HonestThinking.

 

Vi noterer forøvrig med undring og interesse at superrasjonalisten og ateisten Meisingset mener seg å være i stand til å felle absolutte, moralske dommer over folk som har kommet frem til andre politiske standpunkter enn ham selv. Bare fundamentalister kan gjøre det. Men hvordan kommer det til å gå den dagen Meisingset skal forsøke å tilpasse muslimene til sitt verdensbilde og belære dem om at islam er overtro (samt overbevise dem om sekulærfundamentalismens fortreffelighet)? Ikke mange har lykkes med noe tilsvarende de siste 1370 årene.

 

 

Tilbake til HonestThinking