Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 17.01.2006, og publiseres elektronisk på HonestThinking etter avtale med forfatteren.

 

<<< forrige innlegg

neste innlegg >>>

 

Anfindsens trakassering

 

 

Av Arve Meisingset

 

 

I mitt innlegg i Klassekampen 5. januar skrev jeg at Anfindsens

skrifter er typisk for moderne rasisme basert på religiøse og kulturelle

skillelinjer. Et slikt ønske om ikke å ville se de andre i landet er like

stygt som rasisme basert på genetiske skillelinjer. Anfindsens skriver

derfor feil (Klassekampen 12. januar) når de påstår at mitt rasismebegrep

omfatter alle holdninger som jeg ikke liker.

 

I mitt innlegg skrev jeg at det er kun lesemåter og praksis som gjør

religionene vesensforskjellige, og da har de kristne mest å skjemmes over.

Det er altså ikke ulike teologiske utlegninger som teller i

innvandringsdebatten. Derfor gjør Anfindsens neste metodefeil ved å referere

til teologiske utlegninger om hva noen mener islam er. Hensikten med

referansene i mitt forrige innlegg var å vise at vi er alle innvandrere

eller etterkommere av innvandrere. Det er forbløffende hvor lite konflikt

disses ulike kulturelle bakgrunn har skapt. Det kan selvsagt oppstå

konflikter langs slike skillelinjer, som langs andre skillelinjer. Men det

er rasistisk å bruke slike skillelinjer i innvandringspolitikken. Mitt

budskap er følgende: Muslimer skal ønskes velkomne til Norge slik som alle

andre. Men muslimer er overtroiske slik som kristne, og derfor skal de tape

alle debatter basert på overtroa.

 

Anfindsens har skaffet seg en inntektskilde på å trakassere

innvandrere; og det synes jeg de skal slutte med. Jeg skal gjerne forklare

hvorfor jeg mener at deres web er dårlig, men det synes jeg kan skje på

weben ved at de åpner et diskusjonsforum der.

 

 

Tilbake til HonestThinking