Dette er tredje og siste innlegg i Meisingsets oppgjør med HonestThinking, i etterkant av debatten som startet i Klassekampen i januar. Dette innlegget publiseres 02.03.2006.

 

<<< forrige innlegg

 

 

Innhold

 

 

Av Arve Meisingset

 

 

Ole Jørgen presenterer på web-sida sine debattinnlegg om utviklingslære i motsetning til kreasjonisme. Inntil han tok sin doktorgrad i informatikk var han kreasjonist. Men han kom på bedre tanker under sin prosjektoppgave om Darwinisme som selvvalgt tema i vitenskapsteori. I påfølgende debattinnlegg i Vårt Land omtaler han kreasjonistene som uærlige når de ikke vil innse fakta.

For fakta er meget enkle: Vi observerer at ulike arter levde i ulike tidsperioder i jordas historie. Disse observasjonene er i strid med kreasjonisme. Merk at denne erkjennelsen om motsetninger ikke krever kunnskap om andre sider ved Darwinisme, så som mutasjon oa.

 

Dette burde Ole Jørgen ha lært og forstått i ungdomsskolen, men dette ville han ikke vite før han måtte forstå i voksen alder. Ser han da ikke at han selv har vært grovt uærlig? Han gjorde ingen intellektuell bragd i prosjektoppgava si; for gjennom den kom han kun på samme nivå som andre ungdomsskoleelever. Det er fint at han vil bringe andre fanatikere opp på ungdomsskolenivå. Men ser han ikke at han selv var 150 år bak den vitenskaplige utviklinga?

Ser han ikke at hans nåværende kamp mot innvandring er like uærlig og like korttenkt? Det er en kamp for å bevare kristen overtro og kulturelle skylapper. Og spørsmålet om uærlighet stammer fra ham selv, mens han ikke har sett at det kan anvendes på ham selv, slik jeg påviser dette her.

 

Jens Tomas sine studier må forstås på samme måte. Han tar Phd på Filosofi i religion. Men all religion er overtro. Det finnes ingen gyldig tenking basert på falske premisser. Siden filosofi skal studere gyldig tenking, har Jens Tomas ingenting å studere i sin Phd!

Det er utrolig at han kan velge et så dumt tema for sin doktorgrad. Det lover ikke godt for hans bidrag til samfunnsdebatten. Og det er så viktig å kommentere dette, for det er trolig fra dette studiet Anfindsens feilaktig har hentet sine rasistiske argumenter.

Å studere folks overtro er ikke meningsfullt for å predikere deres atferd. Derimot gjøres dette ofte av rasister for å mistegne andres atferd og påståtte tilbøyeligheter. Kristne har ofte benyttet denne strategien ovenfor andre, mens de selv har utført ugjerningene.

 

HonestThinking har ingen empiri og ingen analyse. De legger ut oppslag om vold og annen kriminalitet hvor utlendinger kan være involverte. Det siste er om ranet i Trøndelag hvor ranere har snakket gebrokkent engelsk. Dette er nok for Anfindsen som bevis for deres prediksjoner i innvandringsdebatten og nok for å legge ut oppslaget på web-sida. Hvilken redaksjonell seriøsitet? Forstår de ikke at de ved dette viser sin egen useriøsitet?

 

Og hva skulle det vise å liste opp alle hendelser hvor innvandrere kan være negativt involverte? Tror Anfindsen at de kan gjøre empiri på denne måten?

 

Og tror Anfindsen at de kan gjøre empiri uten å definere hva de vil undersøke, hvordan de vil undersøke det, og uten å diskutere de metodiske problemene? Har de sovnet fra de metodiske og akademiske kravene? Tror de at å fantasere ut fra sin fremmedfrykt er nok?

Hvorfor definerer de ikke sitt metodiske prosjekt på web-sida i stedet for fråtse i eksempler på innvandrervold verre enn VG? Hvordan kan de beholde illusjonen om å være akademiske, når de er direkte antiintellektuelle? Anfindsens gjør ingen empiri og ingen analyse.

Klassekampen 14. februar side 18 forteller hvordan dette skal gjøres. Og se resultatene fra Brouard og Tiberj.

 

Har ikke Anfindsens fått med seg at de fleste selvmordsbomberne i Palestina er fra borgerskapet og er svært lite religiøse? De er utypiske for palestinere og muslimer! De fleste er velutdannede, men frustrerte pga mangel på framtidsutsikter for seg og sine. Slik var det også med opprørerne i Frankrike.

Opprørere blant innvandrere kan selvsagt benytte religiøse symboler og seremonier, men de er ikke utpreget religiøse. Årsaken til konflikter er forskjellsbehandling. Derfor må vi motarbeide Anfindsens rasisme og ikke motarbeide innvandring av kulturelle grunner.

 

Anfindsens bruker kategorier som innvandrere og islam. De gjør ingen analyse av kategorier som er involverte i vold. Er det krigergenerasjonen mot okkupasjonene i Afghanistan og Irak de snakker om – og ikke muslimer? Etter europeernes  opprør mot muslimene i Spania på 1400-tallet kunne europeerne sende krigergenerasjonen til Amerika for å drepe indianere. USAs krigergenerasjoner sendes i stadig nye kriger i USAs evige okkupasjoner. Slik kan krigerne og volden regenerere seg selv. Men denne regenereringa er ikke spesiell for islam; den er mer typisk for de kristne. Men hvor er Anfindsens analyse?

 

Og hvor lærte europeerne om menneskerettigheter? Av muslimer i Spania og Kaukasus.

Jeg ser at Anfindsens betegner sin rasisme for politikk. Dermed tror de at de har gjort sin aktivitet stuerein. Men forstår de ikke at vi så lett ser dette språkspillet og avslører falskheta?

Jeg må faktisk spørre motsatt: Finnes det noe på HonestThinking som er ærlig, empirisk og analytisk? Er ikke hele opplegget for web-sida for dumt og partiskt til det?

Vi har allerede sett flere svar fra Anfindsens hvor de prøver å vri på ord for å lage falske

kategorier som de så kan svare på. Men tror dere ikke at jeg lett vil se falskheta? Og bør ikke Anfindsens finne noe mer matnyttig å bruke tida på enn å trakassere innvandrere med at de ikke bør eksistere i Norge?

Og er ikke retretten så enkel for Anfindsens? Er det ikke bare å legge ned web-sida, og slutte å skrive innlegg i media med talemåter for å lure seg selv? Blir den sårede stoltheta for tung å bære til å la være å produsere språkspill? Må jeg da fortsette å avsløre falskheta? Hva er verst?

 

 

Tilbake til HonestThinking