Dette innlegget publiseres på HonestThinking 19.02.2006.

 

<<< forrige innlegg

neste innlegg >>>

 

Debattstrategi

 

 

Av Arve Meisingset

 

Selvsagt er HonestThinking rasistisk. Jeg kommuniserte dette til Ole Jørgen på mail, og håpet at han ville innse dette og stoppe kampanjen. Men han fortsetter og vil ikke høre.

Jeg ba da om at han la ut mailene mine på web-sida, men det ville han ikke.

Det er jo ingen grunn til å nekte å legge ut innleggene. De kan jo kun forbedre sida, og gi en bedre diskusjon av temaene.

Ole Jørgen påsto at jeg måtte publisere i andre media for å bli antatt på HonestThinking. Men det blir for spesielt å plukke i stykker alt tøvet på web-sida i andre media. Derfor kan jeg se at Anfindsens prøver å etablere en propagandakanal med sida si. Det er det motsatte av ærlighet.

Ole Jørgen sendte meg en definisjon av rasisme som bare adresserte forskjellsbehandling av folkegrupper. Denne benyttet jeg og viste at han er rasist. Biologiske forskjeller brukes i dag sjelden som markør. Dagens rasister benytter kulturelle markører. Og gener har blitt erstattet med Dawkins memer. Det kulturelle perspektivet i motsetning til det biologiske er i dag vanlig hos mange kommentatorer av rasisme.

Ole Jørgen henviste da til en annen definisjon på Wikipedia, som benyttet genetiske forskjeller som grunnlag for rasisme. Med denne siste definisjonen søker han å bruke en ekstensjonell definisjon som ikke passer med hans egen rasisme. Han prøvde seg endog med å hevde at han ikke mener at hvite kristne er bedre enn andre; han vil bare være i fred.

Dermed innbiller han seg at han er renvasket. Men rasisme er jo intensjonell! Den uttrykker at du vil forskjellsbehandle de andre, som ikke er lik deg selv! Alle rasiter er fornøyde når de slipper å se de andre. Og slik er Anfindsens rasister like godt som noen.

 

Jeg har måttet skrive mange mailer for å få inn dette innlegget. Ole Jørgen påstår nå at det er det samme hvilken av de to definisjonene som anvendes. Dermed finner jeg ingen logikk i hans mailer fra tidlig i høst. For egen del finner jeg mail-utvekslinga med ham for nyttesløs, og jeg betrakter den kun som uthaling.

Anfindsens eget ord Nyrasisme passer utmerket på dem selv. Det er snodig at de er så opptatt av ikke å bli stemplet, når deres holdninger er så stygge. Må man være fra et kristent miljø for å være så uærlig? Og vise så liten selvinnsikt? Hvorfor er de så opptatt av å slippe unna ordet rasist, men ikke vil adressere sine egne holdninger?

 

For å klargjøre: Det er ikke (i seg selv) rasistisk å forsøke å konvertere en muslim til å bli kristen, men det er rasistisk å velge innvandrere ut fra kulturell bakgrunn.

Og når jeg sender mailer til Ole Jørgen for å forklare ham hans rasisme, så nekter han å legge dem ut. Da er han jo like lukket og uærlig som redaktøren av et misjonsblad! Han vil ikke vite og vil ikke se. Men temaet innvandring krever jo nettopp debatt. Da er det så uærlig å prøve å hindre debatten på web-sida. Hans uthaling kan ikke forstås anerledes enn nettopp dette.

Når så Ole Jørgen verken vil lytte til mailer eller vil legge ut innleggene på web-sida, hadde jeg intet alternativ til å synliggjøre tøvet hans i Klassekampen. Derfor kommer innleggene nå på web-sida.

Jeg konkluderer med at web-sida er uærlig
- med måten den redigeres på
- med måten Anfindsens forsøker å vri seg ut av rasismestemplet på

Anfindsens rasisme er like stygg som annen rasisme.

Når vi/jeg vurderer relevans og form på kritikk, må vi først vurdere om konteksten passer. Dette innlegget om Debattstrategi og det forrige om Form diskuterer konteksten, slik at vi vet hva vi kritiserer og hvilket miljø for kritikk som er tilgjengelig.

Neste innlegg vil adressere Innholdet på sida.

 

 

Tilbake til HonestThinking