Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 22.03.2006.

 

 

Situasjonen i Sverige

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør av HonestThinking

 

 

Innleggene fra henholdsvis Shoaib Sultan og Barbro Svensson 14. mars inneholder noen momenter som bør kommenteres.

 

Svensson stiller meg følgende spørsmål: ”är en överriskfrekvens räknat på etnicitet på 2,5 hög?”. Ja, selvsagt er det altfor høyt. Jeg kan ikke huske å ha sett ett eneste overbevisende argument for at noe slikt skulle være normalt eller akseptabelt.

 

Enkelte grupper innvandrere er faktisk nokså konsekvent mindre kriminelle enn de opprinnelige innbyggerne i vertslandet. Burde ikke en slik oppførsel være en selvfølge også for de andre innvandrergruppene? Og hvis ikke, hvilke generelle konklusjoner skal vi da trekke når det gjelder de overrepresenterte innvandrergruppene?

 

Sultan skriver: ”Anfindsen bør også la være å lese alt med «hvordan skal jeg få dette til å passe inn i mitt negative syn på innvandrings»-briller.” Vel, jeg forsøker etter beste evne å forholde meg på en ryddig måte til informasjon fra ulike kilder, men er smertelig klar over at jeg ikke alltid lykkes med det. Om jeg har gått i fella denne gangen, gjenstår imidlertid å se, og her er hva jeg har funnet ut så langt.

 

Jeg siterte den svenske statsråd Jens Orback på følgende: "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.” Sultan tviler på om dette kan være ekte.

 

For det første, så hentet jeg sitatet fra et leserinnlegg 27.01.2006 av Inger-Siv Mattson i Världen i dag. Om eventuelle reaksjoner fra Orback eller hans departement skiver avisen i sitt svar på min henvendelse at ”Någon dementi har vi i varje fall aldrig fått”.

 

For det andre har jeg hatt en telefonsamtale med Mattson, og hun hevder med styrke at sitatet i all hovedsak er korrekt gjengitt, men tar forbehold om datoen 09.11.2004. Hun har rettet skriftlig henvendelse til Orbacks departement om saken, men får ikke svar.

 

For det tredje har jeg selv kontaktet Justitiedepartementet, men har foreløpig ikke hørt noe derfra. For det fjerde har jeg kontaktet SR/SVT, og der i gården har man ikke funnet noe som helst. SVT Nyheter skrev følgende i sitt svar til meg: ”Har dessvärre aldrig hört talas om det. Förmodligen beroende på att  Orback inte sagt så. Hade han gjort det hade det bilivit ett oherrans liv.”

 

Jeg har altså ikke klart å komme til bunns i disse tingene, og innrømmer at ovenstående tilsier en viss forsiktighet inntil videre. Jeg vil selvsagt komme med en uforbeholden beklagelse dersom det viser seg at jeg er blitt lurt.

 

Men dersom Orback faktisk har kommet med en slik uttalelse, da sier det i så fall svært mye om debattklimaet i Sverige at det ikke har ”bilivit ett oherrans liv”. Men dette er jo også en helt utrolig situasjon: Mange hevder å ha hørt Orback komme med den aktuelle uttalelsen (jeg har fått noen eposter om saken), og den siteres både i aviser og på nettet, men Justitiedepartementet nekter å bekrefte eller avkrefte det hele.

 

Hvorfor et slikt hemmelighetskremmeri? Hvorfor ikke kommentere saken på nettet? Kan det være så enkelt som at den ferske statsråden glemte seg ut, sa noe det ikke var meningen han skulle si, og så i ettertid forsøker å legge lokk på det hele? Justitiedepartementet bør nå snarest sørge for å få fakta på bordet, og slik demonstrere at Sverige fortsatt er et noenlunde åpent og demokratisk samfunn. Denne saken har stor prinsipiell interesse.

 

Tilbake til HonestThinking