Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 28.02.2006.

 

 

Kan man slå sin kone?

 

 

Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

 

“Jeg har aldri sett eller hørt noe sted i moderate islamistiske miljøer som Det muslimske brorskap at man kan slå kvinner”, sier Anne Sofie Roald til Klassekampen (24.02).

 

Undertegnede har derimot flere ganger lest at representanter for Det muslimske brorskapet forklarer og forsvarer mannens rett til, under bestemte betingelser, å slå sin hustru. De aktuelle utlegningene har vært konsistente og nærmest ordrett identiske. Mannen har rett til å slå sin hustru dersom hun er ulydig/obsternasig og ikke forbedrer seg etter først (a) å ha blitt irettesatt, og så (b) forvist fra ektesengen for en periode. Slag kan altså anvendes som et tredje og siste stadium i en disiplineringsprosedyre. Det understrekes at mannen ikke har plikt til å slå, og at det er bedre om dette kan unngås. Dersom han først slår, må slagene ikke være så harde at de etterlater blåmerker, og ikke være rettet mot hode eller ansikt.

 

Den kanskje mest profilerte representant for Det muslimske brorskap overhode, den innflytelsesrike rettslærde Yusuf al-Qaradawi, forklarer saken slik i en av sine mestselgende bøker: ”Hvis mannen merker at følelser av ulydighet og opprør reiser seg mot ham i hustruen, bør han, så godt han kan, irettesette denne holdningen ved hjelp av vennlige ord, varsom overtalelse og drøftelse. Hvis dette ikke hjelper, bør han sove borte fra henne, og forsøke å vekke hennes forsonlige, kvinnelige natur, slik at freden kan gjenopprettes og hun gir ham gjensvar på en harmonisk måte. Hvis denne fremgangsmåten mislykkes, er det i orden at han slår henne lett med hendene, forutsatt at han unngår ansiktet og andre ømtålige områder. Under ingen omstendighet bør han bruke en stokk eller annet instrument som kan forårsake smerte og skade.” (The Lawful and the Prohibited in Islam, s. 205). Qaradawi har også fremlagt dette synet under sine ukentlige sendinger på Al-Jazeera, og har dessuten utstedt en fatwa om saken (se kilder på honestThinking.org/qaradawi/). Kjenner virkelig ikke Anne Sofie Roald til dette?

 

 

Tilbake til HonestThinking