Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 14.03.2006, og publiseres på HonestThinking etter avtale med forfatteren.

 

 

Ok kritikk, ugrei kilde

 

 

Av Shoaib Sultan

 

Jeg leste med interesse Ole Jørgen Anfindsens innlegg 7. mars i

Klassekampen. Her fremlegger han noen meget spennende opplysninger, nemlig

hva han bygger sitt innlegg på.

 

Det må jeg si er flott og prisverdig fra hans side, da det gjør det enklere

å forstå kritikken. Det viser seg at Anfindsen baserer sitt innlegg på en

kronikk skrevet av «integrationstalesman» fra det svenske folkepartiet,

Mauricio Rojas.

 

Fra Rojas kronikk får man inntrykk av at han på skrivende tidspunkt ikke har

lest rapporten, og hans meninger om denne bør da vel ikke kalles noe annet

enn meningene til en gitt politiker? Jeg synes at det er bekymringsverdig om

vi skal basere vår kunnskap om det svenske samfunnet generelt, og svensk

integrasjonspolitikk spesielt, på partsinnlegg fra en svensk

opposisjonspolitiker, om det så være seg at vedkommende en

«integrationstalesman» for sitt parti.

 

Anfindsen bør også la være å lese alt med «hvordan skal jeg få dette til å

passe inn i mitt negative syn på innvandrings»-briller. Det virker som om

enhver kommentar fra ethvert hold kun skal forstås på en slik måte at det

bekrefter et negativt grunnsyn. Uttalelsen fra den svenske statsråden Jens

Orback virker å være hentet fra «Nationell Idag,» en «nationalistisk

dagtidning» og er da brukt på en rekke islamofobe nettsider.

 

En slik kommentar, hvis det var sant, ville vel skapt «litt» mer bølger,

tror du ikke det? Er det virkelig slike kilder Anfindsen synes at man bør

bruke i denne debatten?

 

Dette kan umulig være særlig sunt for en «ærlig tenkende» debatt.

 

 

Tilbake til HonestThinking