Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 23.01.2006, og publiseres elektronisk på HonestThinking etter avtale med forfatteren.

 

<<< forrige innlegg

neste innlegg >>>

 

Anfindsens nyrasisme

 

 

Av Arve Meisingset

 

 

Anfindsens rasisme er kun basert på kulturelle og ikke genetiske forskjeller. Nyrasisme var tittelen på Anfindsens innlegg 18.01.06, og dette ordet er en god betegnelse på deres skrifter, selv om tankene deres ikke er nye. Kristne har definert ut indianere, samer, afrikanere og andre på den måten som Anfindsens benytter. At Anfindsens fantaserer om mulige framtidige kulturelle konflikter er like uinteressant som at kristne fantaserer om dommedag. Anfindsens skrifter er ikke representative om folkegruppene, viser ikke empiriske sammenhenger, har ingen  profetisk kraft og er ikke løsningsorienterte.

 

Skulle vi ha vurdert kulturer ut fra deres mytologi, slik Anfindsens gjør, så måtte vi ha forbudt kristendom ut fra dens ulogiske og umoralske forestillinger om korsfestelse, død og frelse. Men det gjør vi da ikke, for vi har ikke påvist sterke sammenhenger mellom gruppens mytologi og atferd. Derfor er Anfindsens studier av islam irrelevante for innvandringsdebatten. Islam kan tilpasses, slik som kristendommen, og begge er overtro. Derfor skal de ikke respekteres.

 

Ærlighet innebærer at man åpner seg for kritikk. Anfindsens viser meget selektiv kildebruk og tar kun inn noen innlegg som har stått i andre media først. Dette gir en ensidig framstilling. Jeg tar gjerne på meg oppgaven med å vise på hjemmesida at alle deres skrifter der representerer uærlig tenking.

 

 

Tilbake til HonestThinking