Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 02.03.2006, og publiseres av HonestThinking etter avtale med forfatteren.

 

 

 

Kriminell logikk

 

 

Av Arve Meisingset

 

 

Med innlegget Om Ali Kriminell i Klassekampen 23.02.06 fortsetter Ole Jørgen Anfindsen sin kampanje mot innvandring. Han siterer fra Dagens Nyheter 12.12.05 fra en rapport om Brott bland svenskar och invandrare: Det är bara olikheterna i invandrernas sociokulturella arv som kan ge en tilfrädsstellande förklaring til skilnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper.

 

Fra dette slutter han at svenske medier ikke har den intellektuelle og moralske integritet som trengs for å ta et oppgjør med hykleriet som rir det svenske samfunnet som en mare, at Sverige er i ferd med å bli et av Europas mest ynkelige og patetiske samfunn, osv. Anfindsen viser ikke ferdighet til å få sammenheng mellom premiss og konklusjon, og vrir seg i negative og ubegrunnede karakteriseringer.

 

Som alltid, utfører han ingen analyser av samfunnsforhold som de ulike innvandrerne kom fra, deres familiebånd, alder, krigsopplevelser, nye situasjon, jobb, familieetablering, tiltak, integrering av etterkommere osv. Han samler kun utsagn som han kan tolke negativt om innvandrere - se HonestThinking.org -, så drømmer han at innvandrerne kan forårsake alt vondt, slik rasister for hundre år siden tilla jødene skulda for alle ulykker.

 

De som ikke deler Anfindsens feberfantasier kaller han hyklerske og patetiske. Han ønsker seg Norge som en kristen hvit rasiststat i et muslimsk Europa; slik skal han slippe å tenke nye tanker om våre nye naboer. Han vil ikke forstå at problemet hans kun finnes i hans eget hode og sosiale bakgrunn, og at hans fremmedfrykt ikke har offentlighetens interesse.

 

 

Tilbake til HonestThinking