Tilbake til HonestThinking

 

Denne artikkelen publiseres direkte på HonestThinking den 09.03.2007, etter avtale med forfatteren.

 

 

Om voldtekt og konspirasjonsteorier

 

Av bloggeren Fjordman

 

 

 

Jens Tomas Anfindsen fra HonestThinking publiserte nylig en artikkel kalt Den nye voldtektsepidemien der han siterte noen av mine poster, men også kritiserte enkelte av mine konklusjoner for å være i overkant konspiratoriske. Jeg er meget glad for at HonestThinking nå har tatt opp dette viktige temaet og respekterer det arbeidet herr Anfindsen gjør, men vil gjerne svare på noen av de spørsmålsstillingene som ble reist i hans artikkel.

Jeg kan i farten bare komme på en eneste gang i løpet av de vel to årene jeg har skrevet som Fjordman at jeg har skrevet en post om noe som var faktisk galt, og innrømmet det da umiddelbart så snart jeg innså at det jeg skrev ikke stemte. Jeg ønsker at det jeg skriver skal være mest mulig korrekt, og dersom jeg tar feil i noe av det jeg har skrevet skal jeg selvsagt revidere mine poster og publisere dette. Jeg mener imidlertid at jeg ikke kan påvise noen klare faktiske feil i det jeg tidligere har skrevet om emnet.

At Aftenposten nå omsider igjen publiserer disse tallene og setter søkelyset på voldtektsproblemet er selvsagt gledelig, men jeg spør meg selv hvorfor dette skjedde nå plutselig i 2007, og ikke i 2002, 2003, 2004, 2005 eller 2006 når problemet var nesten like stort. Har det noen sammenheng med at jeg mot slutten av 2006 skrev flere poster om dette på blant annet The Brussels Journal der jeg kritiserte Aftenposten for deres taushet? Er det tilfeldig at det kom rett etter at HonestThinking nylig skrev en lengre artikkel om temaet, der de blant annet siterte meg? Det er lov å spørre.
 
Det var særlig en opplysning i det HonestThinking skrev som var ukjent for meg, og det er at en politirapport ble utarbeidet om dette i 2005. Jeg mener imidlertid at dette bare styrker mine tidligere konklusjoner om at problemet var godt kjent på høyeste hold og ble bevisst dysset ned. Jeg kan ikke se noen publiseringsdato på rapporten, men anser det for sannsynlig at den var klar før Stortingsvalget høsten 2005. Mitt spørsmål er da følgende: Hvorfor fikk vi ikke høre om dette før valget? Jeg har tidligere hevdet at det var medienes sensur av flere viktige spørsmål særlig knyttet til innvandring og det flerkulturelle samfunnet som avgjorde hele valget i 2005. Jeg ble selvsagt beskyldt for paranoia, men når man ser at en så viktig rapport ikke ble omtalt med ett ord av noen av de etablerte mediene må man faktisk spørre seg hvorfor.

Min mistanke har aldri primært vært rettet mot politiet. De gjør en god jobb så langt de kan, men er hemmet av politisk korrekthet påtvunget på dem ovenfra og av at vi som samfunn gir dem altfor få ressurser å jobbe med. Det som kan påvises, er at problemet var kjent på aller høyeste nivå i Bondevik-regjeringen, blant annet hos justisminister Dørum som offentlig omtale problemet i september 2001.

Dette problemet er ikke skapt av en enkeltperson, og jeg forventer følgelig heller ikke at en enkeltperson skal løse det. Det er skapt av at vi som folk har fulgt en kritikkløs innvandringspolitikk i lengre tid. Likevel, jeg forventer at justisministeren og regjeringen i det minste skal omtale problemet offentlig og anerkjenne at det eksisterer, samt i alle fall antyde at det burde få følger for vår fremtidige innvandringspolitikk. Når de ikke gjorde dette, betyr det at regjeringen Bondevik har beviselig gjennom en hel stortingsperiode ignorert et problem som direkte angår liv og helse til et stort antall nordmenn, og i stillhet sett på at det har vokst seg til sitt høyeste nivå i moderne tid.

Normalt ville dette fått politiske konsekvenser og tvunget justisministeren eller hele regjeringen til å gå av, slik jeg også skrev på min blogg i 2005. Når dette ikke skjedde er det fordi heller ikke mediene eller opposisjonspartiene på venstresiden gjorde noe med det.

Det som er hevet over enhver tvil er at problemet med overrepresentasjon av innvandrere på voldtektsstatistikken ble offentlig omtalt av flere sentrale norske medier i 2001, blant annet Aftenposten og Dagbladet, og at de samme mediene har vært tilbakeholdne med å omtale dette etterpå før de plutselig skrev om det igjen nå i 2007. Hvorfor har Dagbladet siden gjort så lite ut av en sak de selv skrev om i 2001?

Det er nå påvist hinsides enhver tvil at den sterke økningen i antallet voldtekter i mange europeiske land i alle fall delvis skyldes masseinnvandring generelt og muslimsk innvandring spesielt. Dersom Dagbladet fortsatt støtter slik innvandring, betyr det at den erklært feministiske avisen støtter en politikk som beviselig fører til at norske og europeiske kvinner mister sin trygghet og sin frihet. Er det derfor Dagbladet har vært så stille om dette siden 2001, fordi de ellers måtte tvinges til å ta et oppgjør med den innvandringspolitikken de selv har støttet i flere tiår?

 

Denne hypotesen styrkes av at Dagbladet etter at den nye voldtektsstatistikken ble offentliggjort nå i 2007, har fokusert sterkt på "muslimhets" i mediene, i stedet for å spørre seg om de kanskje selv burde beklage sin egen systematiske hets av innvandringskritikere i blant annet Fremskrittspartiet gjennom en generasjon.

Det er etter min mening liten tvil om at både medier og myndigheter i en del andre europeiske land, for eksempel Sverige, bevisst holder tilbake informasjon om temaet. Sverige befinner seg nå midt i en tilnærmet eksplosjon av voldskriminalitet og voldtekter som har vokst frem parallelt med masseinnvandringen. Ayaan Hirsi Ali har også vært inne på ideen om at statistikk som viser en kraftig overrepresentasjon av muslimer i voldssaker, tåkelegges i Nederland.

Dette dreier seg ikke bare om voldtekter, og heller ikke bare om Norge. Det dreier seg om svært mange andre typer vold og trakassering, fra ran til drap. Dersom man ser objektivt på det, er det sjelden at organiserte grupper av hvite europeere overfaller, voldtar eller dreper ikke-hvite innvandrere. Det motsatte skjer derimot nesten rutinemessig i de fleste større byer i Vest-Europa, men omtales likevel sjelden som rasisme. Hvorfor ikke?

Innvandrere i den stadig mer muslimskdominerte byen Malmø skryter helt åpenlyst av at når de overfaller hvite, kristne svensker "driver de krigføring" mot svensker, ett av de sjeldne tilfellene der dette faktisk ble omtalt i svensk presse. Likevel ble slik åpenlys rasisme mot den innfødte befolkningen i et EU-land ikke nevnt i EUs offisielle rasismerapport i desember 2006, som i stedet advarte mot "islamofobi," noe som ble viderebragt med bekymring av blant annet Aftenposten her hjemme. Den samme Aftenposten trykket nylig en nesten grotesk rasistisk artikkel av religionshistoriker Hanne Nabintu Herland om at norske kvinner sett med mange afrikaneres øyne nærmest har seg selv å takke dersom de blir voldtatt.

Skal hvite europeere være fritt vilt i sine egne land? Er vi født onde fordi vi er hvite og kristne? Hvorfor bryr våre myndigheter seg om å bevare de innfødtes kultur i Bolivia og Brasil mens de gradvis utsletter den innfødte kulturen i sine egne land under paroler om et flerkulturelt samfunn? Hvis slike rasistiske angrep på hvite europeere allerede er så hyppige når vi fremdeles utgjør et stort flertall av befolkningen, er det noe som skulle tyde på at problemet vil bli mindre etterhvert som vi gradvis blir i mindretall i våre egne land som følge av innvandringen?

Dette styrker mistanken noen av oss gradvis har fått om at den flerkulturelle ideologien, multikulturalismen, egentlig er en slags anti-hvit, anti-kristen og anti-vestlig hatideologi. Dette må gjerne avfeies som tøv, men det er en ide som allerede har begynt å spre seg. Den har stort potensiale til å politisk destabilisere dette kontinentet dersom den ikke blir tatt alvorlig og får praktiske konsekvenser for innvandringspolitikken.

 

 

Tilbake til HonestThinking