Vest-Europas undergang

 

Dette innlegget  publiseres direkte på HonestThinking 25.03.2007. Synspunktene som fremsettes står for forfatterens regning.

 

 

Av dr.techn. Jan Stageboe

stageboe (at) online.no

 

 

Like etter 1. verdenskrig utkom Oswald Spenglers historiefilosofiske verk "Der Untergang des Abendlandes" (The Decline of the West,1926) som var et viktig bidrag til sosialteori. (se også En sammenfatning av Vestens undergang, red mrk)

"Der Untergang" var et forsøk på å forklare oppgang og undergang av sivilisasjoner. Hans syn på vestens sivilisasjon var pessimistisk, fordi vesten allerede hadde passert høydepunktet i kulturell utvikling og henfallen til materiell komfort og fremtiden kunne bare væretilbakegang.

Spengler påstod at ånden i en kultur aldri kan bli overført til en annen kultur. Dette ble hilst velkommen i årene av kaos og desillusjonering etter 1. verdenskrig.

Vestens undergang tar ikke den form som Spengler hadde i tankene da han skrev "Der Untergang des Abendlandes". Spengler er nå sjelden lest. Hans prosa er for oppstyltet og svulstig og hans gjeld til Nietzche og Wagner for stor og hans påvirkning (innflytelse) på nasjonalsosialismen var tydelig.

Den første verdenskrig var Europas tragedie og som la grunnlaget for Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini og  2. verdenskrig med holocaust.

Vest-Europa er nå i en håpløs situasjon. Barnetallet er i gjennomsnitt cs. 1.3, mens folketilveksten globalt øker med 1.3 % pr år. Verdens befolkning kan gå fra ca. 6.5 milliarder i dag til ca.10 milliarder om 35 år (regnskogene forsvinner sammen med dramatiske klimaendringer), samtidig som antallet etniske europeere blir dramatisk redusert.

Ved en nobelprisutdeling i Stockholm for en del år siden uttalte prisvinnerne for naturvitenskapene at befolkningsveksten ville bli det alvorligste (viktigste) problem.

Masseinnvandring fra overbefolkede, fattige og muslimske land til det ekstremt tolerante, liberale og sekulariserte Vest-Europa kan ødelegge den vestlige sivilisasjon og ende i en katastrofe (det er allerede ca. 20 millioner muslimer her). I Vest-Europa er det i dag konstant terrorfrykt fra muslimske fundamentalister og med overvåking, kontroller og økende kriminalitet.

Spengler får kanskje rett likevel, men av andre årsaker. At vesteuropeiske politikere ikke ser konsekvensene av innvandringspolitikken er skremmende. Vest-Europas svakhet, feighet, unnfallenhet og med en ekstrem toleranse har ingen mulighet til å snu utviklingen.

 

 

Tilbake til HonestThinking.org