Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 28.03.2007, og republiseres på HonestThinking.org etter avtale med forfatteren.

 

 

Hvor er prosjektleder?

 

Av Sigurd Aarvig

saarvig (at) gmail.com

 

Ole Jørgen Anfindsen har begynt å bruke begrepet «det multikulturelle prosjektet» om befolkningsutviklingen i Vest-Europa. Et prosjekt er ifølge min fremmedordbok et utkast eller en plan. I alle fall er prosjekt noe som satt i gang og styres av mennesker, og jeg blir nysgjerrig: Hvem er prosjektlederen for dette multikulturelle prosjektet? Hvor er styringsgruppen? Hvem satte i gang dette? Og hva er eventuelt motstykket – det énkulturelle prosjekt?

Anfindsen har en virkelighetsoppfatning han ønsker at vi skal dele. Han mener det skal mye til for å unngå at Europa blir et muslimsk territorium. På dem som forsøker å hindre kritiske spørsmål etter Anfindsens prosjektmodell, har han konstruert et annet pussig begrep, «multikynikere».

I sitt leserinnlegg i Klassekampen 21. mars oppfordrer Anfindsen en motdebattant om å slutte med billig retorikk, og i stedet «...ta på alvor de konkrete innsigelsene som er fremsatt mot det multikulturelle prosjektet, og gå inn i en saklig drøftelse av disse.» Vi skal altså ta på alvor konkrete innsigelser mot en abstrakt konstruksjon. Eller, hvis den finnes, burde vi ikke få en orientering fra prosjektlederen først?

 

Tilbake til HonestThinking.org